Със своя Заповед № РД-09-221/15.04.2019 г. Кметът на община Любимец определя временни места за поставяне на агитационни материали.

Пълният текст на Заповедта може да изтеглите от прикачения файл