Със своя Заповед № РД-09-279/14.05.2019 г. Кметът на община Любимец определя избирателна секция за гласуване на избиратели с увреждане на опорно двигателния апарат или на зрението.

Повече подробности вижте в прикачения фаил