Със своя Заповед № РД-09-302/20.05.2019 г. Кметът на Община Любимец нарежда Полицейски участък - Любимец да организира опазването на обществения ред на територията на общината на 25.05.2019 г. и 26.05.2019 г. и забранява продажбата и употребата на алкохолни напитки в магазини, заведения за обществено хранене и развлечения и други обществени места от 23:30 часа на 25.05.2019 г. до 21:00 часа на 26.05.2019 г.

Повече подробности вижте в прикачения фаил