ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ХАСКОВО ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 001
Адрес на избирателната секция ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ ДЕЛЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР КЕРЕЗОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ СПИРОВ
АНА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
АНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
АНАСТАС ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ
АНАСТАСИЯ ФИЛИПОВА ЯНЕВА
АНГЕЛ АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
АНГЕЛ БОРИСОВ ВИДЕВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ВАРНОВ
АНГЕЛ ЙОРДАНОВ ЛЕНКОВ
АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
АНГЕЛ ПАВЛОВ ПАВЛОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ ДЕЛИДЖОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ ПЕТКОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ ХРИСТОЗОВ
АНГЕЛ ХРИСТОВ ГАЙДАЖИЕВ
АНГЕЛИНА ИВАНОВА СПИРОВА
АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА СИРОМАХОВА
АНКА ГРОЗЕВА ДИМИТРОВА
АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ГЮЗЕЛЕВА
АНТОН КОЛЕВ РАШЕВ
АНТОН ТЕНЕВ ДЕЛЧЕВ
АТАНАС ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
АТАНАС ВАСИЛЕВ САНТОВ
АТАНАС ВЪЛЧЕВ ЖЕЛЕВ
АТАНАС ЕВТИМОВ АНГЕЛОВ
АТАНАС ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ
АТАНАС ИВАНОВ ПОПИВАНОВ
АТАНАС КОСТАДИНОВ АНДИНОВ
АТАНАС НИКОЛОВ КОЛЕВ
АТАНАС ПЕТРОВ АРАБАДЖИЕВ
АТАНАС ПЕТРОВ ЧОКОВ
АТАНАС СТОЙЧЕВ КАРАМАНОВ
АТАНАС ТОДОРОВ КАВЛАКОВ
АТАНАС ТОДОРОВ КАВЛАКОВ
АТАНАС ТОДОРОВ СПИРОВ
АТАНАС ХРИСТОВ ЛАМБОВ
БОГДАНА ГОЧЕВА СУЛТАНОВА
БОЖАНКА МИХАЙЛОВА СТЕФАНОВА
БОЖИДАР МИТКОВ ДЕМИРЕВ
БОРИС АНГЕЛОВ ВИДЕВ
БОРИС ГРОЗДАНОВ ПЕТРОВ
БОРИСЛАВ МАРКОВ ХРИСТОВ
БОРИСЛАВА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
БОРИСЛАВА ЗДРАВКОВА БОГДАНОВА
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ КЪРКАЛИЧЕВ
ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА ШИДЕРОВА
ВАНЯ СЛАВЕЕВА ТЯНЕВА
ВАНЯ ТОДОРОВА КОЛЕВА
ВАНЯ ХРИСТОЗОВА ХРИСТОЗОВА
ВАСИЛ АНГЕЛОВ ХРИСТОЗОВ
ВАСИЛ АНДОНОВ МИХАЙЛОВ
ВАСИЛ АТАНАСОВ САКОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ КРАЙЧЕВ
ВАСИЛКА ИВАНОВА ПРУХЛЕВА
ВАСИЛКА ЯНАКИЕВА ДИМИТРОВА
ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ТРЕНДАФИЛОВА
ВЕЛИЧКА АСЕНОВА СТЕФАНОВА
ВЕНКО ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ
ВЕСЕЛА КОСТАДИНОВА ДОШМАНОВСКА
ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА АПОСТОЛОВА
ВЕСЕЛИНА КОЛЕВА ДИМИТРОВА
ВЕСКА АНГЕЛОВА ЛЕНКОВА
ВЕСКА ПЕТРОВА СПИРОВА
ВИКТОР КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ
ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ПОПОВА
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА
ВИОЛЕТА ЛАМБОВА КОНДУЗОВА
ВЛАДИМИР ИВАНОВ СУЛТАНОВ
ВЛАДИМИР ЛЮДМИЛОВ ДИМОВ
ВЪЛКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
ВЪЛЧО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧЕВ
ВЪЛЧО ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ
ГАБРИЕЛА МАРИЯНОВА АТАНАСОВА
ГАЛИНА ДИМЧЕВА КЕРЕЗОВА
ГАЛИНА ПЕТРОВА МАНЕВА
ГАЛИНА СЛАВОВА ГАНЕВА
ГАНЧО СЛАВОВ ГАНЕВ
ГАЧО НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
ГЕНЧО ДИНКОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЖИШЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ КЪРКЪЛИЧЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ
ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ ХРИСТОЗОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СЛАВОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧОНИН
ГЕОРГИ ДОБРЕВ ЗЛАТЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ КАТУШЕВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГОЧЕВ
ГЕОРГИ МАРИНОВ РОГАЧЕВ
ГЕОРГИ МИТЕВ АТАНАСОВ
ГЕОРГИ МИТЕВ КОВАЧЕВ
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ КОЛЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ БАРБОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ КАРААТАНАСОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ СКЕРЛЕВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ КОЛЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПОПОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТРЕНДАФИЛОВ
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СТАНКОВ ЧОНИН
ГЕОРГИ ХРИСТОВ БАЛАШЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ БОЗАЛИЕВ
ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА КАТУШЕВА
ГИНКА ГЕОРГИЕВА РОГАЧЕВА
ГИЧКА ИВАНОВА КАРААТАНАСОВА
ГИЧКА ПАУНОВА БАРБОВА
ГРЕТА ГЕОРГИЕВА АЦАРОВА
ГРОЗДАН ГЕОРГИЕВ НОХЧЕВ
ГРОЗДАН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
ГРОЗДАНКА АТАНАСОВА ДЕМИРЕВА
ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
ДАНИЕЛА ИВАНОВА РАСОКОВА
ДАНИЕЛА ХРИСТОВА АНДОНОВА
ДАНКА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА
ДЕЛЕАНА НИКОЛАЕВА ХУЩИНАРОВА
ДЕЛЯ ДОБРЕВА ТЕКЕЛИЕВА
ДЕЛЯ ДОЙЧЕВА ВЪЛКАНОВА
ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА СПИРОВА
ДЕНИЦА НИКОЛОВА ЧОНЕВА
ДЕНИЦА НИНОВА ЯНКОВА
ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЙЕВА ТИШКОВА
ДЕЯН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ДЕЯН ПЕТРОВ ПЕТКОВ
ДЕЯНА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА
ДИАНА АНГЕЛОВА КОЛЕМАНОВА
ДИАНА ГЕОРГИЕВА СПИРОВА
ДИЛЯНА АНГЕЛОВА ВАРНОВА
ДИЛЯНА КАРАМФИЛОВА ДУЛЕВА
ДИМА ПАВЛОВА ПАВЛОВА
ДИМА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
ДИМИТРИНА ИВАНОВА РОБЕРТО
ДИМИТРИНА РАЙЧЕВА АНГЕЛОВА
ДИМИТРИНКА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА
ДИМИТРИНКА ХРИСТОЗОВА НЕДЕВА
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЛАМБОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЧОКОВ
ДИМИТЪР БОЯНОВ АПОСТОЛОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РУСЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЧОНИН
ДИМИТЪР ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ХУЩИНАРОВ
ДИМИТЪР КОЛЕВ ГАЙДАЖИЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГРОЗЕВ
ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ КЕРЕЗОВ
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ДИРЕКОВ
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ КОВАЧЕВ
ДИМИТЪР МИЛЧЕВ ЩЕРЕВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ВАСИЛСКИ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЦИГАНЧЕВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ВЪЛЧЕВ
ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ ЦИНГОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ПРОЙКОВ
ДИМИТЪР ТОНЧЕВ ТЕНЕВ
ДИМИТЪР ТОНЧЕВ ТРЪНДЕВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ БОГАТИНОВ
ДИМИТЪР ЯНЕВ ВЪЛЧЕВ
ДИМИТЪР ЯНЕВ ИЛИЕВ
ДИМКА ДИМИТРОВА ВАСИЛСКА
ДИМКА МИХАЙЛОВА СТАТЕВА
ДИМКА ПЕТРОВА СЛАВОВА
ДИМКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
ДИМО АНГЕЛОВ СИРОМАХОВ
ДИМО ИВАНОВ ДИМОВ
ДИЯН ПАВЛОВ ПАВЛОВ
ДИЯН ПЕТРОВ ХРИСТОВ
ДИЯН ТОНЧЕВ ТОНЕВ
ДИЯНА ДИМИТРОВА ТРЕНДАФИЛОВА
ДИЯНА ПЕТРОВА СПИРОВА
ДОБРИ ПЕТКОВ БЕЯЗОВ
ДОБРИНКА АСЕНОВА ДЕЛЕВА
ДОБРИНКА АТАНАСОВА КАРАМАНОВА
ДОБРИНКА ДОЙЧЕВА ПЕЕВА
ДОБРИНКА ХАРИЗАНОВА КОСТОВА
ДОБРИНКА ЯНЕВА ПАВЛОВА
ДОНКА БОЙЧЕВА КАВЛАКОВА
ДОНКА ДИМИТРОВА МЪНДЕВА
ДОНКА МАРИНЧЕВА ВИДЕВА
ДОРА ПЕТКОВА СТОЙКОВА
ДЯКО ВАСИЛЕВ КОЛЕВ
ДЯЛКА КОЛЕВА ЯНАКИЕВА
ЕВГЕНИ ЙОВЧЕВ ДРЪНГОВ
ЕВГЕНИЯ ДИМЧЕВА ГЪЛЪБОВА
ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИНОВА
ЕКАТЕРИНА ХРИСТОВА БОЗАЛИЕВА
ЕЛЕНА АНЕСТЕВА ПАНАЙОТОВА
ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ЕЛЕНА КАРАМФИЛОВА ДУЛЕВА
ЕЛЕНА КОЛЕВА ДИМИТРОВА
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА МИХАЙЛОВА
ЕЛЕНА КОСТОВА НИКОЛОВА
ЕЛЕНА ЛЮБОМИРОВА ДИМОВА
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА СУЛТАНОВА
ЕЛЕНА ХРИСТОЗОВА ДОЙЧЕВА
ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ЧОКОВА
ЕЛЕНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ЕЛЕНКА СТЕФАНОВА ХРИСТОДОЛОВА
ЕЛЕНКА ЯНКОВА АНДОНОВА
ЕМИЛ АНГЕЛОВ ЛЕНКОВ
ЕМИЛ ФИЛЕВ ГОЧЕВ
ЕНЧО АТАНАСОВ ЕНЧЕВ
ЕФТИМ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
ЖАНА СТАЛЕВА КАТРАНДЖИЕВА
ЖАНЕТА ДИМИТРОВА ЧОНЕВА
ЖЕЛЯЗКА ЖЕКОВА АРАБАДЖИЕВА
ЖЕЛЯЗКА СТАНКОВА ЧАНЛИЕВА
ЖЕЛЯЗКО АНАСТАСОВ ДИМИТРОВ
ЖЕНЯ ТРИФОНОВА ПЕЛТЕКОВА
ЖИВКА ГЕНЧЕВА ДРЪНГОВА
ЖИВКА ГЕОРГИЕВА БОГОЕВА
ЖИВКА ДОБРЕВА РАДОЙНОВА
ЖИВКА ТОНЕВА АНАСТАСОВА
ЖИВКА ТРЕНДАФИЛОВА ЛЕНКОВА
ЖИВКО АНГЕЛОВ ЧОНИН
ЖИВКО ДИМОВ ИВАНОВ
ЖИВКО ЗДРАВКОВ ВАСИЛЕВ
ЗАХАРИНА ДИМИТРОВА СПИРОВА
ЗДРАВКА РАФАИЛОВА ДЕЛЧЕВА
ЗДРАВКО БОГДАНОВ АНГЕЛОВ
ЗДРАВКО НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ПЕЛЕВ
ЗЛАТКА АТАНАСОВА СИРОМАХОВА
ЗЛАТКА БОРИСЛАВОВА ГЕОРГАКИЕВА
ЗЛАТКА ВЕЛКОВА ХАЙДИГ
ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА
ЗЛАТКА ИЛИЕВА АСЕНОВА
ЗЛАТКА ИЛИЕВА ДИМОВА
ЗЛАТКА МАВРОДИЕВА ВИДЕВА
ЗЛАТКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
ЗОРНИЦА КРАСИМИРОВА СПИРОВА
ЗЮМБЮЛКА ТРЕНДАФИЛОВА ПЕЛЕВА
ИВАН АСЕНОВ БЕКЯРОВ
ИВАН ВАРСАНОВ СУЛТАНОВ
ИВАН ВЪЛКОВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЗЛАТЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ КАТУШЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ НОХЧЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ТЕНЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ГЕОРГАКИЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ КРАЙЧЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ПРУХЛЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ РАСОКОВ
ИВАН ЛЮБЕНОВ ГОЧЕВ
ИВАН МАНЕВ ШОПОВ
ИВАН МАРТИНОВ ЧОНКОВ
ИВАН НИКОЛОВ АЛИПИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ ВЪЛКАНОВ
ИВАН НИКОЛОВ ЧОНЕВ
ИВАН СТОЙЧЕВ АНГЕЛОВ
ИВАН ХРИСТОВ ПЕТРОВ
ИВАНКА ВАСИЛЕВА ПИСАРЕВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СТАМАТОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
ИВАНКА КРЪСТЕВА ВЪЛКАНОВА
ИВАНКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
ИВАНКА СТАМЕНОВА КРАЙЧЕВА
ИВАНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ХУЩИНАРОВА
ИЛИЯ ИВАНОВ ТОДОРОВ
ИЛИЯ МЛАДЕНОВ КОВАЧЕВ
ИЛИЯ НИКОЛОВ ГЮЗЕЛЕВ
ИЛИЯН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
ИРИНА КУБРАТОВА КОЛЕВА
ЙОАНА ИВАНОВА ДЕЛИДЖОВА
ЙОВКА ИЛИЕВА ВАРНОВА
ЙОВКА ЛОЗЕВА ГЕОРГИЕВА
ЙОВЧО ДОБРЕВ ДРЪНГОВ
КАЛИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
КАЛИНКА ДИМИТРОВА ЦИНГОВА
КАМЕЛИЯ КОСТАДИНОВА МАРИНОВА
КАНА ДОБРЕВА МИТРЕВА
КАНА ХРИСТОЗОВА ТОНЕВА
КАТЯ ДИМИТРОВА КОЛЕВА
КАТЯ ДОБРЕВА ЧОНИНА
КИРИЛ БЛАГОЕВ ХРИСТОВ
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ВАНГЕЛОВ
КИРИЛКА АНГЕЛОВА ТАНАНОВА
КОСТА ДИМИТРОВ ПЕЛТЕКОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ ГРОЗЕВ
КОСТАДИН НИКОЛОВ СПИРОВ
КРАСИМИР АНГЕЛОВ ГАЙДАЖИЕВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ДИРЕКОВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ СПИРОВ
КРАСИМИР ДЯКОВ ВАСИЛЕВ
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
КРАСИМИРА СИВКОВА ПОПОВА
КРАСИМИРА СТОЯНОВА ХРИСТОЗОВА
КРИСТИНА АНГЕЛОВА ДОБРЕВА
КРИСТИНА ЕМИЛОВА ГОЧЕВА
КРЪСТИНА ГАЧЕВА ВАРНОВА
КРЪСТИНКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
КРЪСТЮ МИТЕВ КОВАЧЕВ
КРЪСТЮ СТАЙКОВ ТРИФОНОВ
ЛЕСЕНА СЛАВЕЕВА ТОДОРОВА
ЛИЛИ АНТОНОВА ЖЕЛЕВА
ЛИЛИЯ БОГДАНОВА БАЛАШЕВА
ЛИЛЯН ХРИСТОЗОВ НИКОЛОВ
ЛОЗКО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ЛЮБЕН ЯНКОВ АНГЕЛОВ
МАРА НИКОЛОВА СПИРОВА
МАРА СТЕФАНОВА СПИРОВА
МАРГАРИТА КОСТАДИНОВА ДИМОВА
МАРГАРИТА КОСТАДИНОВА КИРКОВА
МАРГАРИТА МИЛЧЕВА ЩЕРЕВА
МАРИАНА НИКОЛОВА ПОПОВА
МАРИЙКА АНДОНОВА ДИМИТРОВА
МАРИЙКА АТАНАСОВА ТОДОРОВА
МАРИЙКА НИКОЛОВА РАДОЙНОВА
МАРИНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИНОВА
МАРИНА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА
МАРИНА ГРУДЕВА ЕНЧЕВА
МАРИНЕЛА ХРИСТОВА ГАЙДАЖИЕВА
МАРИЯ ВАНГЕЛОВА ГОЧЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ЛЮБЕНОВА
МАРИЯ ДИМОВА ГАЙДАЖИЕВА
МАРИЯ ДИХАНОВА ХРИСТОВА
МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА КОЛЕВА
МАРИЯ ИЛИЕВА АТАНАСОВА
МАРИЯ КИРИЛОВА ИВАНОВА
МАРИЯ МИХАЙЛОВА ЛАМБОВА
МАРИЯ ПАВЛОВА ПРОЙКОВА
МАРИЯ СТОЙКОВА ТРИФОНОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА СПИРОВА
МАРИЯНА ДИМИТРОВА БОЗАЛИЕВА
МАРИЯНА МИТЕВА ГЕОРГИЕВА
МАРТИН ВАСИЛЕВ ЧОНКОВ
МАРТИН ИВАНОВ ШОПОВ
МАЯ ВАСИЛИЕВА ТРЕНДАФИЛОВА
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
МИЛЕНА ИВАНОВА ГОЧЕВА
МИЛЕНА СТАНИМИРОВА СТОЙКОВА
МИЛЕНА ХРИСТОВА ЯНЧЕВА
МИЛКА ГЕОРГИЕВА ЧОНИНА
МИЛКА КОЛЕВА ПЕТРОВА
МИЛКА ПЕНЧЕВА ШОПОВА
МИЛКАНА ХРИСТОВА КОВАЧЕВА
МИЛКО ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
МИЛУШ ГЕОРГИЕВ ДИМОВ
МИЛЧО ИЛИЕВ МИЛЕВ
МИНКА ЕЛЕНОВА НИКОЛОВА
МИНКА ИВАНОВА БЕЯЗОВА
МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МИТЕВ
МИТКО ИВАНОВ ПРУХЛЕВ
МИТКО ЙОВЧЕВ ДЕМИРЕВ
МИТРА ИЛИЕВА РАДЕВА
МИТРА ХРИСТОВА ЩЕРЕВА
МИХАЕЛА АНТОНОВА ДЕЛЧЕВА
МИХАЕЛА ВАСИЛЕВА КАРААТАНАСОВА
МИХАЕЛА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
МЛАДЕН ИЛИЕВ КОВАЧЕВ
НАДЕЖДА ИВАНОВА КОВАЧЕВА
НАДЕЖДА ЯНКОВА ИЗГИ
НАДКА КАДИРЕВА ХРИСТОВА
НАНКО ИВАНОВ ЯНАКИЕВ
НАСКА АНГЕЛОВА РАШЕВА
НЕДКО ХРИСТОВ НЕДЕВ
НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВ РУСЕВ
НЕЛИ СТЕФКОВА АЛЕКСАНДРОВА
НИКОЛА АНАСТАСОВ ПОПОВ
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ БАРБОВ
НИКОЛА ИВАНОВ ЧОНЕВ
НИКОЛА КОСТАДИНОВ СПИРОВ
НИКОЛА ПЕТРОВ ЧАНЛИЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАТУШЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МАНЕВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ГАЙДАЖИЕВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ВЪЛКАНОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ СПИРОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЧОКОВ
НИКОЛАЙ РУСЕВ КАЗАКОВ
НИКОЛАЙ САМУИЛОВ КАДЪНОВ
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ПРОЙКОВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ БАЛАШЕВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОЗОВ НИКОЛОВ
НИКОЛЕТА НИКОЛАЕВА ПРОЙКОВА
НИКОЛИНКА ЛОЗЕВА ГЕОРГИЕВА
НИНА ДИМИТРОВА ГРОЗЕВА
НИНА СТОИЧКОВА ПРУХЛЕВА
НИНА СТОЯНОВА КРАЙЧЕВА
НИНА ЯНКОВА ГЬОМЛЕКСИЗ
НИЯЗИ ДОБРЕВ ЗЛАТЕВ
ОЛГА АНГЕЛОВА КЪРКЪЛИЧЕВА
ПАВЕЛ АНГЕЛОВ ПАВЛОВ
ПАВЕЛ ДИМОВ ПАВЛОВ
ПАВЛИН СЛАВОВ ТРЪНДЕВ
ПАВЛИНА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
ПАВЛИНА КАМЕНОВА ИВАНОВА
ПАУН АНАСТАСОВ ПОПОВ
ПЕНА ЖЕКОВА БОГАТИНОВА
ПЕНКА ГРОЗДАНОВА КОЛЕВА
ПЕНКА ДИМОВА КАРАБОЯНОВА
ПЕНКА ЛАМБОВА СПИРОВА
ПЕНКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
ПЕПА ЩИЛЯНОВА ДИМИТРОВА
ПЕТКАНА ИВАНОВА ГРОЗЕВА
ПЕТКО ДОБРЕВ БЕЯЗОВ
ПЕТКО ИВАНОВ ПОПИВАНОВ
ПЕТКО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
ПЕТРАНКА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
ПЕТРОНКА ПАШИНОВА БАЛАШЕВА
ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТКОВ
ПЕТЪР ВЕЛИЧКОВ ПЕЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ТРЕНДАФИЛОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВАСИЛСКИ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВАСИЛСКИ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДЕЛИДЖОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ СПИРОВ
ПЕТЪР ДОБРЕВ ХРИСТОВ
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ВИДЕВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР СТОЯНОВ БОТЕВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ХЪРСЕВ
ПЕТЬО СТАНИМИРОВ СТОЙКОВ
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА БАЛАШЕВА
ПЕТЯ ДИМИТРОВА СТОЙЧЕВА
ПЕТЯ МИХАЙЛОВА НИКОЛОВА
ПЕТЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА
ПЕТЯ ХРИСТОВА ХРИСТОЗОВА
ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕНА ПЕТРОВА БАМБАЛОВА
РАДКА БОГДАНОВА ТЯНЕВА
РАДКА ДИМИТРОВА ЧОКОВА
РАДКА ЖЕЛЕВА РУСКОВА
РАДКА ИВАНОВА ДУЛЕВА
РАДКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
РАЙНА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
РАЙНА ЖИВКОВА НИКОЛОВА
РОСИЦА АЛЕКСАНДРОВА КЕРЕЗОВА
РОСИЦА АТАНАСОВА ИНДЖОВА
РУЖА БОРИСОВА ПЕТРОВА
РУСАНКА ВАСИЛЕВА ЛИЛЯНОВА
РУСИ НИКОЛОВ КАЗАКОВ
РУСКА ГЕОРГИЕВА СКЕРЛЕВА
САНЯ ЮРИЕВА ЯНАКИЕВА
САШКА СТАНИСЛАВОВА ХРИСТОВА
СВЕТЛА ГОШЕВА МИТЕВА
СВЕТЛА ПАВЛОВА ЛИЛЯНОВА
СВЕТОЗАРА РУМЕНОВА ГРЕКОВА
СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
СВИЛЕНА ЕВГЕНИЙЕВА ТИШКОВА
СИЙКА МИЛУШЕВА ХРИСТОЗОВА
СИЛВИЯ ПЕТРОВА ПЕЕВА
СИЯНА АТАНАСОВА ЕНЧЕВА
СЛАВЕЙ ГОСПОДИНОВ ТЯНЕВ
СЛАВЕЙ ТОДОРОВ КИРКОВ
СЛАВИ АНГЕЛОВ САВОВ
СЛАВИ ГЕОРГИЕВ ТРЪНДЕВ
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА
СНЕЖАНА ТЕНЕВА ВЪЛКАНОВА
СОФИЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
СОФИЯ ИВАНОВА ЩЕРЕВА
СОФКА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
СТАЙКО КРЪСТЕВ СТАЙКОВ
СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ КАРААТАНАСОВ
СТАНИМИР РУСКОВ ДИМИТРОВ
СТАНИМИР ХРИСТОВ СТОЙКОВ
СТАНИМИРА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
СТАНИСЛАВ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
СТАНКА ИСКРЕВА ДОЙЧИНОВА
СТАНКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
СТАНКА РУСЕВА ДИМИТРОВА
СТАНКА СЛАВОВА ГЕОРГАКИЕВА
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН ПАВЛОВ ПАВЛОВ
СТЕФАН ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ
СТЕФАНА ДИМИТРОВА ЙОВЧЕВА
СТЕФКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
СТЕФКА АНГЕЛОВА ВЪЛЧЕВА
СТЕФКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
СТИЛЯНА НИКОЛОВА ЧАНЛИЕВА
СТОЙКА РУСЕВА ЧАМБАТУРОВА
СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ
СТОЙЧО ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ
СТОЙЧО ПАНТЕЛЕЕВ ДИМИТРОВ
СТОЙЧО ПЕТРОВ ФРАНЖЕЛОВ
СТОЯН АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ
СТОЯН КОЛЕВ ДИМИТРОВ
СТОЯН КОСТАДИНОВ БУРОВ
СТОЯН НИКОЛОВ ГОСПОДИНОВ
СТОЯНКА БОРИСОВА ВАСИЛЕВА
СТОЯНКА ПЕТКОВА ЧОНИНА
ТАНКА ГЕОРГИЕВА ХЪРСЕВА
ТАНКО МИЛЧЕВ ИЛИЕВ
ТАНЯ АНАСТАСОВА ДИМИТРОВА
ТАНЯ АНГЕЛОВА ИНДЖОВА
ТАНЯ ИВАНОВА ГЕОРГАКИЕВА
ТАНЯ ИВАНОВА КАЗАКОВА
ТАНЯ КРЪСТЕВА СТОЯНОВА
ТАНЯ НИКОЛАЕВА МАНЕВА
ТАТЯНА ДИМИТРОВА МАРКОВА
ТАТЯНА НИКОЛАЕВА КАДЪНОВА
ТЕНЧО ДИМИТРОВ РАДЕВ
ТЕОДОРА АТАНАСОВА СПИРОВА
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА
ТОДОР БЛАГОЕВ ДЕЛИПЕТРОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ПРОЙКОВ
ТОДОРКА МАРКОВА ТОДОРОВА
ТОНКА ИВАНОВА ЧОНКОВА
ТОНЧО АНГЕЛОВ ТОНЕВ
ТРЕНДАФ ГЕОРГИЕВ РАДОЙНОВ
ТРЕНДАФИЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ТРЕНДАФИЛКА МАРИНОВА ТРЕНДАФИЛОВА
ТРЕНДАФКА ХРИСТОВА НЕДЕВА
ТЯНКА ГЕНЕВА КАДЪНОВА
ТЯНКА ДИМИТРОВА СТОЙКОВА
ФЕВЗИЕ ШЕИДОВА ЯКУБОВА
ФИЛИП ЕМИЛОВ ГОЧЕВ
ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ГАЙДАЖИЕВА
ХРИСТИНА НЕДКОВА НЕДЕВА
ХРИСТИНА ПЕТРОВА ПРОЙКОВА
ХРИСТИНКА ГЕОРГИЕВА ХУЩИНАРОВА
ХРИСТИЯН ТОНЧЕВ ТОНЕВ
ХРИСТО АТАНАСОВ ЛАМБОВ
ХРИСТО БОГДАНОВ ЯНЧЕВ
ХРИСТО ВЪЛЧЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАЛАШЕВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАЛАШЕВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БОЗАЛИЕВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ИВАНОВ АЛИПИЕВ
ХРИСТО ИВАНОВ ПЕТРОВ
ХРИСТО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ХРИСТО ПЕТРОВ ЛИЛЯНОВ
ХРИСТО ПЕТРОВ ФРАНДЖЕЛОВ
ХРИСТО СТОЯНОВ КАРАБОЯНОВ
ХРИСТО ТОДОРОВ КАРАБАШЕВ
ХРИСТО ХРИСТОВ КАРАБОЯНОВ
ХРИСТО ЯНКОВ ГЕНЕВ
ХРИСТОЗ НИКОЛОВ ПАНАЙОТОВ
ХРИСТОС ВЪЛЧЕВ ХРИСТОЗОВ
ЦАНКА ИВАНОВА РАСОКОВА
ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ПАВЛОВ
ЦВЕТАН РУСЕВ КАЗАКОВ
ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА КАДИЕВА
ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА КАТУШЕВА
ЦВЕТЕЛИН ИВАНОВ РАСОКОВ
ЦВЕТЕЛИНА МАРКОВА МИТЕВА
ЦОНКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
ЦОНКА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА
ЮЛИАН ПЕТРОВ ВАСИЛСКИ
ЮЛИЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
ЯГОДА БОРИСОВА АНГЕЛОВА
ЯНА ДИМИТРОВА СТОЙЧЕВА
ЯНА ДОЙЧЕВА СПИРОВА
ЯНА ПАВЛОВА ПАВЛОВА
ЯНА СТАНКОВА СВИНАРОВА
ЯНАКИ ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ
ЯНИЦА ИВАНОВА ШОПОВА
ЯНКА АТАНАСОВА СПИРОВА
ЯНКО ДИМИТРОВ ЯНЕВ
ЯНКО МИХАЙЛОВ ЯНЕВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ХАСКОВО ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 002
Адрес на избирателната секция ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АЛБЕНА ВЕЛКОВА ГЕОРГИЕВА
АЛЕКСАНДРА ГЕОРЧОВА ТОДОРОВА
АЛЕКСАНДЪР ВАНЧЕВ КОЛЕВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МИТЕВ
АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ АПОСТОЛОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ СТАЙКОВ
АНА АТАНАСОВА ВЪЛЧЕВА
АНА КОСТОВА ХРИСТОЗОВА
АНА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА
АНАСТАСИЯ СЛАВОВА ЧЕРВЕНКОВА
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ТАНАНОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ТАНАНОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ
АНГЕЛ ДИЧЕВ ПЕТКОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ МИТЕВ ДОЙЧЕВ
АНГЕЛ НИКОЛОВ АЛИПИЕВ
АНГЕЛ СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ СТОЙЧЕВ ПАРОНОВ
АНГЕЛ ХРИСТОВ СИРМОВ
АНЕТА НИКОЛАЕВА АТАНАСОВА
АНИ АТАНАСОВА АТАНАСОВА
АНИТА ГЕОРГИЕВА АНДИНОВА
АНИТА ДИМИТРОВА МИТЕВА
АНКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА
АНКА ЛАЗАРОВА СТОЯНОВА
АНКА СТАЙКОВА МАРИНОВА
АННА ДИЯНОВА ДОЙЧЕВА
АНТОАНЕТА ИВАНОВА ПЕТРОВА
АНТОН ВЕСЕЛИНОВ ЛАЛОВ
АНТОН ЖЕЛЕВ КИРЕВ
АНТОН ТОДОРОВ СТРАТИЕВ
АНТОНИЯ ПАВЛОВА СТАНКОВА
АСИЕ МИНКОВА НИКОЛОВА
АТАНАС БЛАГОЕВ АНДИНОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ГЕНЕВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
АТАНАС ЖЕЛЯЗКОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ
АТАНАС КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ
АТАНАС КРЪСТЕВ ХРИСТОЗОВ
АТАНАС ЛАМБОВ АТАНАСОВ
АТАНАС МАРГАРИТОВ АТАНАСОВ
АТАНАС МИТКОВ АТАНАСОВ
АТАНАС НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ
АТАНАС ТОНЕВ ГРИГОРОВ
АТАНАС ХРИСТОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ХРИСТОВ АТАНАСОВ
АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА АНДИНОВА
АТАНАСКА КОСТОВА ТЕРЗИЕВА
АТАНАСКА ХРИСТОВА ВЪЛЧЕВА
БЕЙСИМ МИЛАНОВ НИКОЛОВ
БОГДАН ЛОЗКИНОВ ТОНЧЕВ
БОГДАН МИТКОВ БОГДАНОВ
БОГОМИЛ АТАНАСОВ ХРИСТОЗОВ
БОЖАНА НИКОЛОВА ДОЙЧЕВА
БОЖИДАР АТАНАСОВ ХРИСТОВ
БОЖИДАР БОГОМИЛОВ АТАНАСОВ
БОЖИДАР НИКОЛОВ КОЛЕВ
БОЖИДАРА АТАНАСОВА СЛАВОВА
БОРИС СЛАВОВ АНГЕЛОВ
БОРИС ЩЕРЕВ СИРМОВ
БОРИСЛАВА ИВАНОВА КАМБУРОВА
БОРИСЛАВА СТЕФАНОВА ЩЕРЕВА
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ТРЪНДЕВ
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ПЕНЕВ
ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ
ВАЛЕНТИН ХРИСТОЗОВ КРЪСТЕВ
ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА ЖЕЛЕВА
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА КОЛЕВА
ВАЛЕНТИНА ТРИФОНОВА АКУЗОВА
ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ВЪЛЧЕВА
ВАЛЕРИ КОСТАДИНОВ ВЪЛЧЕВ
ВАЛЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ВАНГЕЛ ДОБРИНОВ ДОБРЕВ
ВАНГЕЛ МИТКОВ ВАНГЕЛОВ
ВАНЯ ДИМИТРОВА АЛИПИЕВА
ВАНЯ КРЪСТЕВА СЛАВОВА
ВАНЯ МАРЧЕВА БЕЛОМОРСКА
ВАНЯ МИТКОВА БОГДАНОВА
ВАСИЛ ГАЧЕВ КОЛЕВ
ВАСИЛ ГЕОРЧЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ТОНЧЕВ КОЛЕВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ КАМБУРОВ
ВАСИЛКА ИВАНОВА РАДЕВА
ВАСИЛКА ХРИСТОВА ДИМОВА
ВЕЛИЧКА КОЛЕВА СПИРОВА
ВЕЛИЧКА МИТЕВА ДИМИТРОВА
ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ДОЙЧЕВА
ВЕЛИЧКА СТЕФАНОВА КОЛЧЕВА
ВЕЛИЧКА ХРИСТОСОВА ДАЧЕВА
ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ВАНГЕЛОВ
ВЕРОНИКА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА
ВЕСЕЛА ИЛИЯНОВА ПЕТРОВА
ВЕСЕЛИНА БЛАГОЕВА ЖЕЧЕВА
ВЕСЕЛИНА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
ВЕСКА ГЕОРГИЕВА ДОЙЧЕВА
ВЕСКА ГОСПОДИНОВА ДЕЛЧЕВА
ВИКТОРИЯ ЩИЛЯНОВА ЩЕРЕВА
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОЗОВА
ВИОЛЕТА КРАСИМИРОВА СИРМОВА
ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ГОРАСТЕВА
ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ ДИМИТРОВ
ВЛАДИМИР ДЕЛЧЕВ ТОДЕВ
ВЪЛЧО АТАНАСОВ ВЪЛЧЕВ
ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА СЛАВОВА
ГАЛИНА АНГЕЛОВА ПЕХЛЕВАНОВА
ГАЛИНА ДИМИТРОВА КУЛОВА
ГАЛЯ НИКОЛАЕВА ТЕРЗИЕВА
ГАМЗЕ ОРХАН ГЮЗЕЛЕЛ
ГАНКА АНГЕЛОВА ДИЧЕВА
ГАЧО КОЛЕВ ТОНЧЕВ
ГЕНЧО ДИМИТРОВ ГЕНЕВ
ГЕНЬО ГЕОРГИЕВ ГЕНЕВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ТАНАНОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ АНДИНОВ
ГЕОРГИ БОГДАНОВ АНГЕЛОВ
ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ГЕНЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ГЕНЕВ ДИМИРЕВ
ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ХРИСТОВ
ГЕОРГИ ДАЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЪЛКАНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ИНДЖОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОНДУЗОВ
ГЕОРГИ ДИМОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ДИМОВ КОЛЕВ
ГЕОРГИ ЖЕКОВ ГОСПОДИНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ СТЕФАНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ТЕКЕЛИЕВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ СЛАВОВ
ГЕОРГИ КОЛЕВ МАНЕВ
ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ АНГЕЛОВ
ГЕОРГИ МИЛАНОВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ МИТЕВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ КОЛЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
ГЕОРГИ ТРИФОНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОЗОВ ВЪЛЧЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОЗОВ СТЕФАНОВ
ГЕОРЧО ДЕЛЧЕВ ТОДОРОВ
ГЕРГАНА КОСТОВА ДИМИТРОВА
ГЕРГАНА ХРИСТОВА ВЛАДЕВА
ГИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
ГОСПОДИН ДЕЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ
ГОСПОДИН МИТЕВ ГОСПОДИНОВ
ГОЧО МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГРОЗДАНКА ПЕТРОВА ДЕЛЧЕВА
ДАНАИЛ ДИМИТРОВ ПАРОНОВ
ДАНАИЛ ЛЕНКОВ ДЕЛЕВ
ДАНИЕЛА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА
ДАРИНА ДИМИТРОВА КУЛОВА
ДЕЛЧО ГОСПОДИНОВ КОЛЕВ
ДЕЛЧО МИТЕВ ИВАНОВ
ДЕЛЮ ДИМИТРОВ КУЛОВ
ДЕЛЯНА ЖИВКОВА ДЕЛЧЕВА
ДЕНА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
ДЕНИЦА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
ДЕТЕЛИН ЯНЧЕВ ХРИСТОЗОВ
ДЕЯН ДИМИТРОВ ПАВЛОВ
ДЕЯН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ДИАНА ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА
ДИЛЯНА СТОЙЧЕВА ЖЕКОВА
ДИМА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА
ДИМА ХРИСТОВА БЕЛОМОРСКА
ДИМАНА АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА
ДИМИТРИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА-КАМБУРОВА
ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ПЕНЕВА
ДИМИТРИНКА КИРИЛОВА ТРЪНДЕВА
ДИМИТРИНКА МИТРЕВА ИЛИЕВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЛАЙЛОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГЕНЕВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ПЕТКОВ
ДИМИТЪР ВАНГЕЛОВ МИТЕВ
ДИМИТЪР ВЪЛЧЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГЕНЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОЗОВ
ДИМИТЪР ДЕЛЕВ КУЛОВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ПАВЛОВ
ДИМИТЪР ДОБРЕВ ЯНАКИЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ АЛИПИЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ЖИШЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ МАВРЕВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЧЕРВЕНКОВ
ДИМИТЪР КРАЕВ ПЕТКОВ
ДИМИТЪР МИТЕВ МАВРОДИЕВ
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ СТЕПАНОВ
ДИМИТЪР РУСЕВ ПОЛИХРОНОВ
ДИМИТЪР СТОЙКОВ МИТЕВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ГОЧЕВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ЛАМБОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПАРОНОВ
ДИМИТЪР ЯНКОВ ДИМИТРОВ
ДИМКА АНГЕЛОВА СЛАВОВА
ДИМКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
ДИМКА КОЛЕВА ДЕМИРЕВА
ДИМКА НЕДЕВА СОТИРОВА
ДИМО ИВАНОВ ПАВЛОВ
ДИМО КОЛЕВ ДЕМИРЕВ
ДИМО НИКОЛАЕВ ДИМОВ
ДИМО ЯНЕВ КАТЕВ
ДИМЧО ТЕНЕВ ДИМЧЕВ
ДИНА ДИМИТРОВА ПАРОНОВА
ДИНЧО ДИМИТРОВ МАРЧЕВ
ДИЯН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ДИЯН ИВАНОВ ДОЙЧЕВ
ДИЯНА ГОСПОДИНОВА ДЕЛЧЕВА
ДОБРА КОСТАДИНОВА СТЕФАНОВА
ДОБРА ЯНЧЕВА ТУТОВА
ДОБРИ ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ
ДОБРИНКА БОРИСОВА ВЪЛЧЕВА
ДОБРИНКА ЖЕЛЯЗКОВА ЛУЛЧЕВА
ДОБРИНКА ТРЕНДАФИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ДОНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ДОНКА ИВАНОВА ТОДЕВА
ДОНКА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА
ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
ЕКАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ПОЛИХРОНОВА
ЕЛЕНА ВАНГЕЛОВА МИТЕВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА МАВРЕВА
ЕЛЕНА ГЕОРЧЕВА ВАСИЛЕВА
ЕЛЕНА ГИНЕВА НИКОЛОВА
ЕЛЕНА ДЕМИРЕВА ЙОРДАНОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА МИТЕВА
ЕЛЕНА НЕДЕЛЧЕВА МЪНДЕВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ВЪЛЧЕВА
ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛЕНКА СТОИЛОВА ДЕЛЕВА
ЕЛЕНКА ХРИСТОВА ВАНГЕЛОВА
ЕЛЕНКА ЯНКОВА ФОТЕВА
ЕЛКА ИЛИЕВА КАЗАКОВА
ЕЛКА ИЛЧЕВА КОЛЧЕВА
ЕЛКА ХРИСТОВА ПАРОНОВА
ЕМИЛ ДИМОВ ХРИСТОВ
ЕМИЛ ПЕТКОВ ТЕНЧЕВ
ЖЕКО ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
ЖЕЛЬО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ЖЕЛЯЗКА ДИНЕВА МИТЕВА
ЖЕЛЯЗКО АТАНАСОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ЖЕЛЯЗКО ДИМИТРОВ ГЕНЕВ
ЖЕЛЯЗКО ДИМИТРОВ ТОНЕВ
ЖЕЛЯЗКО ЙОРДАНОВ АНДИНОВ
ЖЕЛЯЗКО НИКОЛОВ МАЖДРАКОВ
ЖЕЛЯЗКО СОТИРОВ ГЕОРГИЕВ
ЖЕЛЯЗКО ЧАНКОВ ЧАНЕВ
ЖЕНЯ АНГЕЛОВА ДОЙЧЕВА
ЖЕНЯ ВАЛЕНТИНОВА МЪНДЕВА
ЖЕНЯ ГЕОРГИЕВА ТАНАНОВА
ЖИВКА ДИМИТРОВА ТАНАНОВА
ЖИВКА СТОЙКОВА ЖЕКОВА
ЖИВКА СТОЙЧЕВА ЯНЧЕВА
ЖИВКА ТРЕНДАФИЛОВА МИХАЙЛОВА
ЖИВКО АНТОНОВ ЖЕЛЕВ
ЖИВКО ДЕЛЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
ЖИВКО СТАНКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ЖИВКО ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ЗЕЛИХА МЕХМЕД ДЕМИРКЪРАН
ЗЛАТАН ДИМИТРОВ ЗЛАТАНОВ
ЗЛАТИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ЗЛАТКА ГОСПОДИНОВА ВЪЛЧЕВА
ЗЛАТКА МИТЕВА ХРИСТОЗОВА
ЗЛАТКА СЛАВОВА ФОТЕВА
ЗЛАТКО АТАНАСОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ЗЛАТКО СТЕФАНОВ ЗЛАТАНОВ
ЗЛАТОМИРА МИТКОВА АТАНАСОВА
ЗОРИЦА ЧИЕН ЧАН
ЗОЯ ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ИВАН АТАНАСОВ ГОРАСТЕВ
ИВАН АТАНАСОВ ИНДЖОВ
ИВАН БОРИСОВ КАМБУРОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ТЕКЕЛИЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ АЛИПИЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ИВАН ДИМОВ ХРИСТОВ
ИВАН ДИЯНОВ ДОЙЧЕВ
ИВАН ДОЙЧЕВ ИВАНОВ
ИВАН ДОЙЧЕВ МИТЕВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ГРОЗЕВ
ИВАН ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ
ИВАН МИТЕВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕНКОВ СТОЙКОВ
ИВАН ПЕТРОВ АКУЗОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ЩЕРЕВ
ИВАН ТОДОРОВ КАМБЕРОВ
ИВАН ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ
ИВАН ХРИСТОВ КАМБУРОВ
ИВАН ЯНЕВ ЛЮБЕНОВ
ИВАНА ЩЕРЕВА МИТЕВА
ИВАНКА АНГЕЛОВА ГЕНЕВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
ИВАНКА ГЕОРЧЕВА ПАНАЙОТОВА
ИВАНКА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА
ИВАНКА ГОСПОДИНОВА ТОДОРОВА
ИВАНКА ЖЕКОВА ЖЕЛЕВА
ИВАНКА ЙОРДАНОВА БОРИСОВА
ИВАНКА МИТЕВА МИХАЛЕВА
ИВАНКА ПЕТРОВА ГАНЧЕВА
ИВАНКА ПЕТРОВА СТАЙКОВА
ИВЕЛИНА ГОШЕВА ДОНЕВА
ИВО ДИМИТРОВ МАВРЕВ
ИЛИЙЧО ДОНКОВ ХРИСТОВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ЧЕРВЕНКОВ
ИЛИЯН СТОЙЧЕВ НИНЕВ
ИЛИЯН ТОДОРОВ АНДРЕЕВ
ИНА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ТЯНКОВ
ЙОРДАН ЖЕЛЯЗКОВ АНДИНОВ
КАЛИНКА ГРОЗЕВА ЧЕРЧОНЕВА
КАНА ГЕОРГИЕВА ГЕНЕВА
КАНА ДИМИТРОВА ГЕНЕВА
КАРАМФИЛКА НИКОЛОВА АКУЗОВА
КАТЕРИНА НИКОЛОВА ВЪЛЧЕВА
КАТЯ ДИМИТРОВА ТЕНЕВА
КАТЯ КОЛЕВА ИВАНОВА
КИРИЛ ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
КИРИЛКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
КИРИЛКА ЖЕКОВА ГОСПОДИНОВА
КИРИЛКА ИВАНОВА ТЕКЕЛИЕВА
КИРИЛКА СТАЙКОВА МАДЖАРОВА
КОСТАДИН ВАЛЕРИЕВ КОСТАДИНОВ
КОСТАДИН ВЪЛЧЕВ ТРЪНДЕВ
КОСТАДИН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
КОСТАДИНКА СТЕФАНОВА КИРИЛОВА
КРАСИМИР АНГЕЛОВ ЛУЛЧЕВ
КРАСИМИР АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ
КРАСИМИР БОРИСОВ СИРМОВ
КРАСИМИР ГЕНЧЕВ ПАВЛОВ
КРАСИМИР МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
КРЕМЕНА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА
КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
КРЕМЕНА ДИНКОВА ЖЕКОВА
КРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
КРИСТИЯНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
КРЪСТИНА ХРИСТОЗОВА ПЕТРОВА
КРЪСТЬО СТЕФАНОВ СЛАВОВ
КРЪСТЮ ВАНГЕЛОВ ПАРОНОВ
ЛЕСЕНА МАРКОВА ТРЪНДЕВА
ЛИДИЯ ЛЮБЕНОВА ГРОЗЕВА
ЛИЛИ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ЛИЛИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
ЛИЛИЯ НИКОЛОВА ФОТЕВА
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА СТОЙКОВА
ЛЮБЕН ИВАНОВ ЛЮБЕНОВ
ЛЮБКА БЛАГОЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
ЛЮБКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
ЛЮБОМИР МАРКОВ НАЧЕВ
ЛЮБОМИР РУМЕНОВ ЙОРДАНОВ
МАВРОДИ АТАНАСОВ ТУТОВ
МАВРОДИ МИТЕВ МАВРОДИЕВ
МАГДАЛЕН ХРИСТОВ ПАПУКЧИЕВ
МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГРОЗЕВА
МАРА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
МАРА ГРОЗЕВА КАЛЧЕВА
МАРГАРИТ ГЕОРГИЕВ БЕЛОМОРСКИ
МАРГАРИТ ХРИСТОВ АТАНАСОВ
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА КОНДУЗОВА
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА МИТЕВА
МАРГАРИТА КОСТОВА ХРИСТОЗОВА
МАРГАРИТА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
МАРГАРИТА МИТЕВА СЛАВОВА
МАРГАРИТКА ИВАНОВА ДЖАРКОВА
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КАРАМФИЛОВА
МАРИАНА ДОБРЕВА ТАНЕВА
МАРИАНА СЛАВКОВА ХРИСТОЗОВА
МАРИЙКА ДИМИТРОВА МАВРОДИЕВА
МАРИЙКА ИВАНОВА ГОЧЕВА
МАРИЙКА ЙОРДАНОВА ФОТЕВА
МАРИЙКА ХРИСТАКЕВА ИНДЖОВА
МАРИЙКА ХРИСТОВА МАВРОДИЕВА
МАРИЙКА ХРИСТОВА ПАВЛОВА
МАРИЙКА ХРИСТОЗОВА МАВРУДИЕВА
МАРИН ИВАНОВ ДОЙЧЕВ
МАРИН СТАЙКОВ МАРИНОВ
МАРИНА ДАМЯНОВА ДИМИТРОВА
МАРИНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА СИРМОВА
МАРИЯ БЛАГОВА ВЛАДЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
МАРИЯ ГОСПОДИНОВА АТАНАСОВА
МАРИЯ ДЕЯНОВА ПАВЛОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ ДИНЧЕВА МАРЧЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА АТАНАСОВА
МАРИЯ ЙОРДАНОВА АНДИНОВА
МАРИЯ КОЛЕВА ХРИСТОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА
МАРИЯ ПЕНЕВА АТАНАСОВА
МАРИЯ ТЕНЕВА МИТЕВА
МАРИЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВА
МАРИЯ ХРИСТОВА БАНГИЕВА
МАРИЯ ХРИСТОВА ЖЕЛЯЗКОВА
МАРИЯ ХРИСТОВА КАМБУРОВА
МАРИЯ ХРИСТОЗОВА ПАВЛОВА
МАРИЯ ЯНКОВА СЛАВОВА
МАРИЯН АНГЕЛОВ МИТЕВ
МАРИЯНА ТРИФОНОВА КРЪСТЕВА
МАРТИН КИРИЛОВ ИВАНОВ
МАРТИН МАРГАРИТОВ БЕЛОМОРСКИ
МАРТИН НИКОЛАЕВ ВЪЛЧЕВ
МАТА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
МАЯ ДЕЛЧЕВА ИВАНОВА
МИКА МИТКОВА СТОЙКОВА
МИЛЕНА ВЛАДИМИРОВА АНДИНОВА
МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
МИЛЕНА МИЛЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
МИЛЕНА РУЖЕНОВА ПИЛЧЕВА
МИЛЕНА СТЕФАНОВА АЛИПИЕВА
МИЛЕНА СТЕФАНОВА ДАКОВА
МИНКА ГЕОРГИЕВА АНДИНОВА
МИНКА ГИНЕВА НИКОЛОВА
МИНКА ЖЕЛЯЗКОВА ДЕМИРЕВА
МИНКА ТРЕНДАФИЛОВА КОСТАДИНОВА
МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ ДРЕНОВИЧКИ
МИТКО АНГЕЛОВ МИТЕВ
МИТКО АТАНАСОВ ХРИСТОЗОВ
МИТКО БОГДАНОВ ТОНЧЕВ
МИТКО ДЕЛЧЕВ ИВАНОВ
МИТКО СТАНКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
МИТКО ТРИФОНОВ КРЪСТЕВ
МИТЮ ИВАНОВ ДОЙЧЕВ
МИХАИЛ ВАСИЛЕВ КАРАМФИЛОВ
МИХАИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МИХАИЛ ДИМИТРОВ ДУЙНОВ
МИХАИЛ ТОДОРОВ ГОЧЕВ
НАДЕЖДА ПЕЙЧЕВА ПЕЕВА
НАДКА БОГДАНОВА ДИМЧЕВА
НАДКА ИВАНОВА АКУЗОВА
НАДЯ СТЕФАНОВА ИНДЖОВА
НАДЯ ТРИФОНОВА ГЕОРГИЕВА
НЕДЕЛИН ТЕНЕВ ДИМИТРОВ
НЕДКА РУСАНОВА ЧЕРВЕНКОВА
НЕДКА ТЕНЕВА МАРИНОВА
НЕДЯЛКА АТАНАСОВА ЛЮБЕНОВА
НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
НЕДЯЛКА ИВАНОВА СЛАВОВА
НЕДЯЛКА СТОЯНОВА ВЕЛЕВА
НЕДЯЛКА ТЕНЕВА ПАВЛОВА
НЕДЯЛКО ЩЕРЕВ СИРМОВ
НЕЙКО АТАНАСОВ НЕНЧЕВ
НЕЛА ГЕОРГИЕВА КИРЕВА
НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ГОЧЕВА
НЕЛИ ИВАНОВА МИЛЕВА
НЕЛИНА СТЕФАНОВА СИРМОВА
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ДОЙЧЕВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ МАЖДРАКОВ
НИКОЛА ЖЕЛЯЗКОВ МАЖДРАКОВ
НИКОЛА ЖЕЛЯЗКОВ СОТИРОВ
НИКОЛА ИВАНОВ МИТЕВ
НИКОЛА ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛА ТОНЧЕВ КОЛЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОЛЕВ
НИКОЛАЙ ДИМОВ КОЛЕВ
НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ СЛАВОВ
НИКОЛАЙ МАРЧЕВ ВЪЛЧЕВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ СТРАТИЕВ
НИКОЛАЙ ФОТЕВ ФОТЕВ
НИКОЛЕТА ВАНГЕЛОВА ВАНГЕЛОВА
НИКОЛИНА ТЕНЕВА ГОСПОДИНОВА
НИКОЛИНА ЯНКОВА ДРЪНКАРОВА
НИКОЛИНКА ЖЕКОВА ХРИСТОВА
НИКОЛИНКА НИКОЛИНОВА ВИДЕВА
ОГНЯН СТОЙЧЕВ НИНЕВ
ОЛГА ПЕТРОВА МИЛАНОВА
ПАВЕЛ АНГЕЛОВ ПАВЛОВ
ПАВЕЛ СТАНКОВ ПАВЛОВ
ПЕНКА ВЪЛКОВА АНГЕЛОВА
ПЕНКА ДЕЛЧЕВА ПАПУКЧИЕВА
ПЕНКА ДОБРЕВА ХРИСТОЗОВА
ПЕНКА ЖЕЛЯЗКОВА ТЕРЗИЕВА
ПЕТКО ТЕНЧЕВ ТЕНЕВ
ПЕТРА ДИМИТРОВА ТЕКЕЛИЕВА
ПЕТРАНА ФИЛИПОВА РАДЕВА
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ СПИРОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ АКУЗОВ
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ КАЛЧЕВ
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ДРЪНКАРОВ
ПЕТЪР МАРИНОВ ВЪЛКАНОВ
ПЕТЪР ХРИСТОСОВ КЪРЖЕВ
ПЕТЪР ЯНЧЕВ СЛАВОВ
ПЕТЯ ЖЕЛЯЗКОВА ПАВЛОВА
ПЕТЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ПЛАМЕН ДЕЛЧЕВ ГАНЧЕВ
ПОЛИКСЕНА МЕТОДИЕВА ЛЮБЕНОВА
РАДКА АТАНАСОВА ТУТОВА
РАДКА БОРИСОВА СЛАВОВА
РАДКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
РАДКА МАРЧЕВА ДРЕНОВИЧКА
РАДКА СТЕФАНОВА ВАНГЕЛОВА
РАДКА ЯНАКИЕВА ДИМИРЕВА
РАДОСЛАВА ИЛКОВА ДЕЛЕВА
РАДОСТИНА ТОДОРОВА АТАНАСОВА
РАЙНИЧКА ПАНАЙОТОВА ИНДЖОВА
РАЛИЦА ГЕНЕВА ГЕОРГИЕВА
РОСА ХРИСТОВА РУСЕВА
РОСЕН ДИМИТРОВ ПОЛИХРОНОВ
РОСЕН МИХАЙЛОВ КАРАМФИЛОВ
РОСИЦА ЙОРДАНОВА КАЛЧЕВА
РУМЕН ИВАНОВ ГРОЗЕВ
РУМЯНА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА
РУСКА АНГЕЛИНОВА НИКОЛОВА
РУСКА ГЕОРГИЕВА ЖИШЕВА
РУСКА ХРИСТОВА АКУЗОВА
РУСКО АТАНАСОВ ТУТОВ
САШКО МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ
СВЕТОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ПЕШЕВ
СИЙКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
СИЛВИЯ ТОШКОВА МИХАЙЛОВА
СИМЕОН ДИМОВ ГЕНЕВ
СИМЕОН СИМЕОНОВ ГЕНЕВ
СЛАВЕЙ СТАНКОВ СЛАВОВ
СЛАВЕЯ СТЕФАНОВА АНДИНОВА
СЛАВИ БОРИСОВ СЛАВОВ
СЛАВИ ГЕНЧЕВ ФОТЕВ
СЛАВИ ТЕНЕВ СЛАВОВ
СОТИР ЖЕЛЯЗКОВ СОТИРОВ
СОФИЯ ДИМИТРОВА МИТЕВА
СОФКА СТЕФАНОВА ЩЕРЕВА
СТАМЕН НИКОЛОВ ТАБАКОВ
СТАНИСЛАВ ВЕСКОВ ВЪЛЕВ
СТАНИСЛАВ ГЕРЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ
СТАНИСЛАВА ДЕЛЕВА КУЛОВА
СТАНКА СТОЙКОВА СТАНКОВА
СТАНКА СТОЯНОВА МИТЕВА
СТАНКО МИТКОВ СТАНКОВ
СТАНКО СЛАВЕЕВ СЛАВОВ
СТЕФАН АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН АТАНАСОВ КОЛЧЕВ
СТЕФАН ЗЛАТАНОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН НЕДЯЛКОВ СИРМОВ
СТЕФАН ХРИСТОВ ПАПУКЧИЕВ
СТЕФАН ХРИСТОЗОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН ЩЕРЕВ СИРМОВ
СТЕФАНИ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОЗОВА
СТЕФАНКА ГЕОРГИЕВА ДАЧЕВА
СТЕФКА АТАНАСОВА ГЕНЕВА
СТЕФКА ГЕОРГИЕВА СТРАТИЕВА
СТЕФКА ЖЕЛЯЗКОВА АНДИНОВА
СТЕФКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
СТЕФЧО КОЛЕВ ДЕЛЧЕВ
СТОЙКО ДИМИТРОВ СТОЙКОВ
СТОЙЧО ИЛИЕВ НИНЕВ
СТОЙЧО ЯНЧЕВ ЖЕКОВ
СТОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ВЕЛЕВ
СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
СТОЯН КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
СТОЯН МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
СТОЯНКА ЯНКОВА ЯНКОВА
СЪБА ДИМОВА ПАВЛОВА
ТАНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
ТАНКА ГЕОРГИЕВА КУЛОВА
ТАНКА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ТАНАНОВА
ТАНЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
ТАНЯ ИВАНОВА КИСЬОВА
ТАНЯ ТРЕНДАФИЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ТАТЯНА АНТОНОВА КОЛЕВА
ТАТЯНА АНТОНОВНА ШЕКИРОВА
ТЕНЧО ПЕТКОВ СЛАВОВ
ТЕНЧО ПЕТКОВ ТЕНЕВ
ТЕНЬО ДИМЧЕВ ДИМЧЕВ
ТЕНЬО ДОБРЕВ ДИМИТРОВ
ТИНКА МИЛЕНОВА СТЕФАНОВА
ТИНКА МИТКОВА АСЕНОВА
ТОДОР ДИМИТРОВ ГОЧЕВ
ТОДОР ИВАНОВ КАМБЕРОВ
ТОДОР ЛАМБОВ АТАНАСОВ
ТОДОР ЛЮБОМИРОВ АНДИНОВ
ТОДОР НИКОЛОВ СТРАТИЕВ
ТОДОР НИКОЛОВ ТОДОРОВ
ТОДОРА СЛАВЧЕВА МАЖДРАКОВА
ТОДОРКА ЖЕЛЯЗКОВА ВЪЛЧЕВА
ТОДОРКА ТОНЧЕВА ГОСПОДИНОВА
ТОНА КОЛЕВА ТОНЕВА
ТОНИ АТАНАСОВ ГРИГОРОВ
ТОНКА ДЕЛЧЕВА ТОНЕВА
ТОНКА ТОНЕВА ГЮЗЕЛЕЛ
ТОНКА ЯНЧЕВА ЖЕКОВА
ТОНЧО НИКОЛОВ КОЛЕВ
ТОНЮ ТОНЕВ ГРИГОРОВ
ТОСКА ИВАНОВА КАТЕВА
ТОШКО ДИМИТРОВ КАЗАКОВ
ТРЕНДАФИЛКА ТОНЕВА ТУТОВА
ТРИФОН ИЛИЕВ АКУЗОВ
ТЯНКА ВАНГЕЛОВА МИТЕВА
ТЯНКА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА
ТЯНКА ЗДРАВКОВА ПЕТКОВА
ТЯНКА ЛЮБОМИРОВА ВЪЛКАНОВА
ТЯНКА ОГНЯНОВА ПЕТРОВА
ФАНА ФИЛИПОВА АТАНАСОВА
ФИЛКА ЕНЧЕВА ПАВЛОВА
ФИЛКА СТЕФАНОВА БОРИСОВА
ФОТИ ГЕОРГИЕВ ФОТЕВ
ХРИСОНА ДИМИТРОВА ЯНЧЕВА
ХРИСТИНА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ВЛАДЕВА
ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДУЙНОВА
ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
ХРИСТИНА ПЕТРОВА ЧЕРВЕНКОВА
ХРИСТИНА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
ХРИСТИНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
ХРИСТИНКА МИТКОВА ДОЙЧЕВА
ХРИСТО АНГЕЛОВ СИРМОВ
ХРИСТО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ХРИСТО АТАНАСОВ ВЪЛЧЕВ
ХРИСТО ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛЧЕВ
ХРИСТО ГОШЕВ СЪБЕВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ГЕНЕВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ЖЕЛЯЗКОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ЖЕЛЯЗКОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО МИТКОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО НЕДЯЛКОВ СИРМОВ
ХРИСТО СТОЯНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ЩЕРЕВ СИРМОВ
ХРИСТОЗ ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОЗОВ
ХРИСТОС СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
ЦВЕТЕЛИН МИТКОВ ДИМОВ
ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА ПОЛИХРОНОВА
ЦОНКА ГАНЧЕВА ГОЧЕВА
ЦОНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ЦОНКА НЕДКОВА КАТЕВА
ЦОНКА ХРИСТОВА КОЛЕВА
ШИДЕР АТАНАСОВ ГРИГОРОВ
ШИНКА МИХАЙЛОВА СЛАВОВА
ЩИЛЯН НЕДЯЛКОВ ЩЕРЕВ
ЮЛИЯ ИВАНОВА ПАРОНОВА
ЮЛИЯНА СЛАВЕЕВА ХРИСТОВА
ЯНА ВЛАДИМИРОВА ПАЛАУЗОВА-АТАНАСОВА
ЯНКА АТАНАСОВА ПАРОНОВА
ЯНКА ГИНЕВА ЩЕРЕВА
ЯНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
ЯНКА ЖЕЛЯЗКОВА СОТИРОВА
ЯНКА КОСТАДИНОВА ГЕНЕВА
ЯНКА НЕСТОРОВА ТОНЧЕВА
ЯНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ЯНКО ДИМИТРОВ СТАНКОВ
ЯНКО МАВРОДИЕВ АТАНАСОВ
ЯНКО СЛАВЕЕВ СЛАВОВ
ЯНУШ ВАСИЛЕВ ГАЧЕВ
ЯНУШКА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
ЯНЧО МИТЕВ ГОСПОДИНОВ
ЯНЧО ХРИСТОЗОВ ЖЕЛЕВ
ЯНЮ ДИМОВ КАТЕВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ХАСКОВО ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 003
Адрес на избирателната секция ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АЛЕКСАНДАР ПЕТРЕСКИ
АЛЕКСАНДРИНА ТРЕНДАФИЛОВА ГОЧЕВА
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАРОНОВ
АЛЕКСАНДЪР МИТКОВ МИТЕВ
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ПАРОНОВ
АЛЕКСАНДЪР ЯНЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛИСИЯ ГЕОРГИЕВА НИНЕВА
АНА АТАНАСОВА ГОЧЕВА
АНАСТАС БОНЧЕВ АНАСТАСОВ
АНАСТАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
АНГЕЛ АТАНАСОВ ИВАНОВ
АНГЕЛ ГЪЛЪБОВ ЧУКОЛОВ
АНГЕЛ ЗДРАВКОВ КОЛЕВ
АНГЕЛ НЕДЕВ ДЕЛЧЕВ
АНГЕЛ СЛАВОВ САВОВ
АНГЕЛ ФИЛИПОВ ГОЛЕВ
АНГЕЛ ЯНКОВ БОКАЛОВ
АНГЕЛ ЯНКОВ МИЛУШЕВ
АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА ПЕЙЧЕВА
АНГЕЛИНА ИВАНОВА РОГАЧЕВА
АНИТА ГЕОРГИЕВА КАМБЕРОВА
АНИЧКА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА
АНИЧКА ДОБРЕВА КАМБЕРОВА
АНКА АНГЕЛОВА СТАЛЕВА
АНКА БОГДАНОВА ПАРОНОВА
АНТОН АЛЕКСАНДРОВ ВАНГЕЛОВ
АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА КАМБЕРОВА
АСЕНА ДИМИТРОВА АСЕНОВА
АТАНАС БОРИСОВ СТОЙКОВ
АТАНАС ВАНГЕЛОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ВАСИЛЕВ УЙДУРУМОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЖИШЕВ
АТАНАС ЖЕЛЕВ СОТИРОВ
АТАНАС КОЛЕВ КАРЧЕВ
АТАНАС КОСТАДИНОВ АТАНАСОВ
АТАНАС КРЪСТЕВ СТАЛЕВ
АТАНАС СЛАВОВ ИНДЖОВ
АТАНАС СЛАВОВ СТЕФАНОВ
АТАНАС СТАЛЕВ СТАЛЕВ
АТАНАС ТОДОРОВ КАРАИВАНОВ
АТАНАСКА ВЕСЕЛИНОВА АТАНАСОВА
АТАНАСКА ГРОЗЕВА ВАСИЛЕВА
АТАНАСКА ПЕТРОВА ВЪЛЧЕВА
АТАНАСКА СТАЙКОВА ВЪЛКАНОВА
АТАНАСКА ХРИСТОВА ДОЙЧЕВА
БИСТРА ИВАНОВА ПАЛЬОНОВА
БОГДАН АТАНАСОВ КУЗИНОВ
БОГДАНА БОЙДЕВА НИКОЛОВА
БОЖИДАР АНГЕЛОВ КАЦАРСКИ
БОРИС АТАНАСОВ СТОЙКОВ
БОРИС ГЕОРГИЕВ ДЕЧЕВ
БОРИС ДИМИТРОВ МИТЕВ
БОРИС НИКОЛАЕВ СТОЙКОВ
БОРИС СТЕФАНОВ РАДЕВ
БОРИС ХРИСТОЗОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ АНАСТАСОВ АНАСТАСОВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ДЕЛЧЕВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ ПЕТРОВ
БОРИСЛАВКА НЕДЯЛКОВА МИНКОВА
БОТЬО ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
ВАЛЕНТИН КРЪСТЕВ КОЛЕВ
ВАЛЕНТИН СОТИРОВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ВЕСЕЛИНОВА
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ДЕЧЕВА
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ГЕНЕВА
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ПУШКАРОВА
ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА СТОЙКОВА
ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ВАНЕСА ЛЮБОМИРОВА КОЗАЛИЕВА
ВАНЯ АТАНАСОВА ЧУКОЛОВА
ВАНЯ ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА
ВАНЯ ВАСИЛЕВА СТАЛЕВА
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА
ВАНЯ ДИМИТРОВА КАЗАКОВА
ВАНЯ ДИМОВА ЧОЛАКОВА
ВАНЯ КОЛЕВА СЪБЕВА
ВАНЯ ХРИСТОВА ПАВЛОВА
ВАСИЛ АТАНАСОВ СТАЛЕВ
ВАСИЛ АТАНАСОВ УЙДУРУМОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ САРАНДИЕВ
ВАСИЛ КОЛЕВ КОЛЕВ
ВАСИЛ КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
ВАСИЛ РАНГЕЛОВ ДОЙЧИНОВ
ВАСИЛ СТОЙЧЕВ НИНЕВ
ВАСИЛ СТОЯНОВ ГЪЛЪБОВ
ВАСИЛ ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ ДЕМЕРДЖИЕВ
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА МИТКОВА
ВЕЛИКА ДИМИТРОВА ВАРНОВА
ВЕЛИКА ТЕНЕВА КОЛЕВА
ВЕЛИЧКА ДЕЛЧЕВА ТОЧЕВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ДЕЧЕВА
ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА МАДЖУРОВА
ВЕЛИЧКА СТАНКОВА ПОПОВА
ВЕЛИЧКА СТАНКОВА САРАФОВА
ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
ВЕРОНИКА ПЕТРОВА ЖИШЕВА
ВЕСЕЛА ПЕТРОВА ТРИФОНОВА
ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ ГЕНЕВ
ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ГЕНЕВ
ВЕСЕЛИНА СТОЙЧЕВА ДОЙЧИНОВА
ВЕСЕЛИНКА ГЕОРГИЕВА КАЦАРСКА
ВЕСЕЛИНКА КРЪСТЕВА ХРИСТОНЕВА
ВЕСКА ВЛАДИСЛАВОВА АНГЕЛОВА
ВЕСКО ТОНЕВ ТОНЕВ
ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА НИНЕВА
ВИОЛЕТА ВЕСЕЛИНОВА АТАНАСОВА
ВИОЛЕТА ИЛИЕВА СТАМАТОВА
ВИОЛЕТА РОСЕНОВА НИКОЛОВА
ВЛАДИМИР ХРИСТОФОРОВ АНГЕЛОВ
ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ГАБРИЕЛА ИЛИЕВА ДОЙЧЕВА
ГАЛИНА БОРИСОВА МИТЕВА
ГАЛИНА ИВАНОВА АНДРЕЕВА
ГАЛЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ГАЛЯ ДИМИТРОВА ДРАГОВА
ГАНА КОЛЕВА МАВРОДИЕВА
ГАЧО ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ
ГАЧО ДИМИТРОВ ГАЧЕВ
ГАЧО ИЛИЕВ ЧОБАНТОДОРОВ
ГЕОРГАКИ ТОДОРОВ СТАНКОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КАМБЕРОВ
ГЕОРГИ АТИЛОВ КАЗАКОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ДЕЧЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЕСЕЛИНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДЖЕМПЕРИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЗЛАТЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧОБАНТОДОРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЯНЪКОВ
ГЕОРГИ ДИМОВ КОЛЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГРОЗЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛИЛЯНОВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ КАРААТАНАСОВ
ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ БЕЛЧЕВ
ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ КОЗАЛИЕВ
ГЕОРГИ МИТКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ТЕОФАРОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТАНЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТАНКОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТРЪНДЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТРЪНДЕВ
ГЕОРГИ РУСЕВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ СПАСОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СТАНКОВ ГАЧЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ТОПУЗОВ
ГЕОРГИ ТЕНЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ТЕНЕВ МИТКОВ
ГЕОРГИ ТЕНЕВ СТАНКОВ
ГЕОРГИ ТОНЕВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ТРИФОНОВ СТАВРЕВ
ГЕОРГИ ТЯНКОВ КАРАМАНОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ВЛАДЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИЦА НАШЕВА БОНЕВА
ГЕОРГИЦА ПАНАЙОТОВА ГЕОРГИЕВА
ГЕОРЧО ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ
ГЕРГАНА БОГДАНОВА АТАНАСОВА
ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА ДОБРЕВА
ГЕРГАНА МИТКОВА МАВРОДИЕВА
ГЕРГАНА ЯНКОВА ЧОБАНТОДОРОВА
ГИЧКА АТАНАСОВА ДРАГОВА
ГЛОРИЯ СТАНИСЛАВОВА АЛЕКСАНДРОВА
ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ГОСПОДИН НИКОЛОВ КОЛАРОВ
ГОЧО ГРОЗЕВ ГОЧЕВ
ГРОЗДАЛИН ГОЧЕВ ГРОЗЕВ
ГРОЗДАНКА ИВАНОВА УЙДУРУМОВА
ГРОЗЬО ГЕОРГИЕВ ГРОЗЕВ
ГУДА ПЕТРОВА ВЛАДЕВА
ГУДА ПЕТРОВА ЯНКОВА
ГЪЛЪБ АНГЕЛОВ ЧУКОЛОВ
ДАНАИЛ СТОИЛОВ ТОЧЕВ
ДАНИЕЛ НИКОЛОВ БАЛАШЕВ
ДАФИНА ГЕОРГИЕВА ЧУКОЛОВА
ДАФИНКА НИКОВА КОЛЕВА
ДЕЛЯН СТАНИМИРОВ СТОИЛОВ
ДЕМИР СТОЯНОВ КАРЧЕВ
ДЕНИСЛАВ ДОБРОМИРОВ КАРЧЕВ
ДЕНИЦА ГАНЧЕВА ИВАНОВА
ДЕНИЦА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ДЕНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА
ДЕНКА ПАВЛОВА ЯНЕВА
ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА КИРЯКОВА
ДЕЧО ГАНЕВ ДЕЧЕВ
ДЕЯНА МАРИНОВА ТИЛЕВА
ДИАНА ГЕОРГИЕВА СТАНЕВА
ДИАНА ДОБРЕВА ЯНЪКОВА
ДИМА ДИМИТРОВА ФУРЪР
ДИМА ПАВЛОВА ДИМИТРОВА
ДИМИТРИЙКА ПЕТРОВА СТОЙКОВА
ДИМИТРИНА БОГДАНОВА АНГЕЛОВА
ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТЕВА
ДИМИТРИНА ЗЛАТКОВА НИКОВА-АНДРЕУ
ДИМИТРИНА РУСЕВА НИКОЛОВА
ДИМИТРИНА ТАСЕВА КУЗИНОВА
ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ДИМИТРИНКА НАНКОВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ПАРОНОВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЯНЪКОВ
ДИМИТЪР АСЕНОВ ЖЕЛЕВ
ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ ДЕЛЧЕВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ МИТЕВ
ДИМИТЪР ВАНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГАЧЕВ ВЪЛЧЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАЗАКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТРЪНКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЧОБАНТОДОРОВ
ДИМИТЪР ДИМОВ СОТИРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ СТРАШНИКОВ
ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ГАЧЕВ
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ГЮДЖЕНОВ
ДИМИТЪР МИЛКОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР МИТЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ АНГЕЛОВ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ КОЗАЛИЕВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПАНАЙОТОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ТОПУЗОВ
ДИМИТЪР ЯНАКИЕВ НИНЕВ
ДИМКА ГЕОРГИЕВА КОЛАРОВА
ДИМКА ДИНЧЕВА ТОНЕВА
ДИМКА ЙОРДАНОВА КАРАМАНОВА
ДИМКА КОСТАДИНОВА КОЛЕВА
ДИМО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
ДИМО ДОБРЕВ ДОБРЕВ
ДОБРИ СТОЯНОВ ПАНАЙОТОВ
ДОБРИНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА
ДОБРИНКА РУСЕВА МОСКОВА
ДОБРИНКА ТРИФОНОВА КАСЪРОВА
ДОБРОМИР АЛЕКСАНДРОВ МИТЕВ
ДОБРОМИР ДЕМИРЕВ КАРЧЕВ
ДОНКА АНГЕЛОВА КОЛЕВА
ДОНЧО ХРИСТОВ КАРАКАЛЦЕВ
ДЯЛКА ГЕОРГИЕВА НИНЕВА
ДЯНКО ДОЙЧЕВ ДОЙЧЕВ
ЕВЕЛИНА ФИЛИПОВА ГОЛЕВА
ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ИСПИРОВА
ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА НИНЕВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ЩЕФОВА
ЕЛЕНА КИРИЛОВА МИНЧЕВА
ЕЛЕНА КОЛЕВА ПУЛЕВА
ЕЛЕНА МИТКОВА ИВАНОВА
ЕЛЕНА МИТКОВА КАМБЕРОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ПАНАЙОТОВА
ЕЛЕНА ПАСКАЛЕВА КОСТАДИНОВА
ЕЛЕНА ТОДОРОВА СТОИЛОВА
ЕЛЕНКА АТАНАСОВА СТАЛЕВА
ЕЛЕНКА ВЪЛЧЕВА ТРЪНДЕВА
ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА МИТРЕВА
ЕЛЕНКА ДОБРЕВА НИНЕВА
ЕЛЕНКА ЖИВКОВА ЯНЪКОВА
ЕЛЕНКА КОСТАДИНОВА ПАРОНОВА
ЕЛЕНКА ПАНАЙОТОВА ХРИСТОВА
ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА ДЕЧЕВА
ЕЛИСАВЕТА ТОДОРОВА КОЗАЛИЕВА
ЕМИЛ РУМЕНОВ ПУЛЕВ
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ЛИЛЯНОВА
ЕМИЛИЯ ДЯНКОВА ДОЙЧЕВА
ЕЧКА ШИДЕРОВА ЖЕЛЕВА
ЖЕЛЮ СТЕФАНОВ СОТИРОВ
ЖЕЛЯЗКА ЙОРДАНОВА ГОЧЕВА
ЖЕЛЯЗКА КОСТОВА ДОБРЕВА
ЖЕЛЯЗКО НИКОЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ЖЕНЯ ДИМИТРОВА КАРАДЖОВА
ЖЕНЯ ХРИСТОВА СОТИРОВА
ЖЕЧКА ТРИФОНОВА СТРАШНИКОВА
ЖИВКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА
ЖУЛИЕН ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ
ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА ТОСКОВА
ЗАХАРИНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
ЗДРАВКА НИКОЛОВА БОГАТИНОВА
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ КОЛЕВ
ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ПАЛЬОНОВА
ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ЖИШЕВА
ЗЛАТКА ПЕТКОВА КАРАБОНОВА
ЗЛАТКА ПЕТРОВА НИНЕВА
ЗЛАТКА ПЕТРОВА СТАНКОВА
ЗЛАТКА ХРИСТОВА КОЛЕВА
ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ ЛИЛЯНОВ
ЗЛАТКО ДИМИТРОВ НИКОВ
ЗЛАТКО СТАЛЕВ АТАНАСОВ
ЗОРКА ТОДОРОВА ХАКАНОВА
ЗОРНИЦА АНГЕЛОВА КОЛЕВА
ИВА МИТКОВА МАВРОДИЕВА
ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ КОСТАДИНОВ
ИВАЙЛО МИРЧЕВ МИРЧЕВ
ИВАЙЛО ХРИСТОВ ИВАНОВ
ИВАН АТАНАСОВ БАКАЛОВ
ИВАН БОРИСОВ ДЕЧЕВ
ИВАН ГЕОРЧЕВ ИВАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ СТРАШНИКОВ
ИВАН КРЪСТЕВ МИТКОВ
ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТРОВ КАРАБОНОВ
ИВАН СТАЙКОВ АСЕНОВ
ИВАН ТЕНЕВ ВАНЧЕВ
ИВАН ТОНЕВ ИВАНОВ
ИВАН ТРИФОНОВ ЖИШЕВ
ИВАН ЯНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ТОЧЕВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЯНЧЕВА
ИВАНКА ДОЙЧЕВА СТАМОВА
ИВАНКА КУДИНОВА КАРАДЖОВА
ИВАНКА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА
ИВЕЛИНА АТАНАСОВА ГЕРАСИМОВА
ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА
ИВЕЛИНА КОСТАДИНОВА КАРАДЖОВА
ИВЕЛИНА ХРИСТОВА ВАНГЕЛОВА
ИЛИЯ ГОСПОДИНОВ ДОЙЧЕВ
ИЛИЯ ТРИФОНОВ САРАФОВ
ИЛИЯНА ДОБРЕВА КАРАДЖОВА
ИРИНА ДИМИТРОВА ГЮДЖЕНОВА
ИРИНА ДОБРЕВА ГЮДЖЕНОВА
ИРИНА КОСТОВА САРАНДИЕВА
ИРИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ИРИНКА ФИЛИПОВА НИНЕВА
ИСМАИЛ МУРАДОВ ДЕСТАНОВ
ЙОРДАН ВЛАДИМИРОВ АНГЕЛОВ
ЙОРДАН КОСТАДИНОВ КАРАДЖОВ
ЙОРДАН КРЪСТЕВ ЧОЛАКОВ
ЙОРДАН ОГНЯНОВ СЛАВОВ
ЙОРДАНКА АНАСТАСОВА ДИМИТРОВА
ЙОРДАНКА ГЪЛЪБОВА ДИМОВА
ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
ЙОРДАНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ЧОЛАКОВА
ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ЧОБАНТОДОРОВА
ЙОРДАНКА СЛАВЕЕВА ДЕЛЧЕВА
ЙОРДАНКА СТОЙНОВА КАРЧЕВА
КАЛИНА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
КАЛИНКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
КАМЕЛИЯ ИВАЙЛОВА КОСТАДИНОВА
КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ВЕЛЧЕВА-ИВАНОВА
КАРАМФИЛ НИКОЛОВ КАРАМФИЛОВ
КАРАМФИЛКА ГЕОРГИЕВА УЙДУРУМОВА
КАРАМФИЛКА ПЕТРОВА ДРЪНГОВА
КАТЯ ГЕОРГИЕВА ТОПУЗОВА
КАТЯ ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА
КАТЯ ДИМИТРОВА ГОЧЕВА
КАТЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
КЕРА ЖЕЛЯЗКОВА ВАСИЛЕВА
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КАРААТАНАСОВ
КИРИЛ ИВАНОВ КИРИЛОВ
КИРИЛ СТЕФАНОВ ЯНЕВ
КИРЧО НЕДЯЛКОВ ДИМИТРОВ
КИЧКА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
КИЧКА МИЛЧЕВА ВЪЛКАНОВА
КОЛЬО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
КОЛЬО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
КОЛЮ АТАНАСОВ ТОНЕВ
КОСТА ГЕОРГИЕВ КИРЕВ
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
КОСТАДИН ЗЛАТКОВ НИКОВ
КОСТАДИН ЙОРДАНОВ КАРАДЖОВ
КОСТАДИН ЛЮБОМИРОВ ВЪЛЧАНОВ
КОСТАДИН ЯНАКИЕВ ХРИСТОВ
КРАСИМИР АТАНАСОВ СТАЛЕВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ГЮДЖЕНОВ
КРАСИМИР ДИМОВ КОЛЕВ
КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ПАРОНОВА
КРИСТИАН ЗЛАТАНОВ ГЕОРГИЕВ
КРЪСТЮ ВЪЛЧЕВ КОЛЕВ
КЪНА ДИМИТРОВА САРАФОВА
ЛАТИНА ВЕЛИЧКОВА ИВАНОВА
ЛИЛИЯ АНГЕЛОВА ДЕЧЕВА
ЛИЛИЯ ВЕНЕВА МАВРОДИЕВА
ЛИНА ДЯНКОВА ДОЙЧЕВА
ЛОЗКА СЛАВОВА ГИНЕВА
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ КОЗАЛИЕВ
ЛЮБОМИР НИКОЛОВ ВЪЛЧАНОВ
МАГДА ДИМИТРОВА ДЕЛЧЕВА
МАГДАЛЕНА АНГЕЛОВА ФИЛИПОВА
МАРА СРЕБРЕВА БАЛАШЕВА
МАРА СТЕФАНОВА БАКАЛОВА
МАРА ХРИСТОВА САВОВА
МАРГАРИТА АТАНАСОВА АНАСТАСОВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА МИТКОВА
МАРГАРИТА ПЕТРОВА ПАВЛОВА
МАРГИЧКА АЛЕКСАНДРОВА ПРОЙКОВА
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КАРАКАЛЦЕВА
МАРИАНА ДИНЕВА ГАНЕВА
МАРИАНА ДОЙЧЕВА ГОЛЕВА
МАРИАНА ТОМОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЙКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА
МАРИЙКА ДЕЛЧЕВА НИКОВА
МАРИЙКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
МАРИЙКА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
МАРИЙКА ИВАНОВА ПАНАЙОТОВА
МАРИЙКА КИРЕВА ФИЛИПОВА
МАРИЙКА КОСТАДИНОВА ТРЪНКОВА
МАРИЙКА ХРИСТОВА ЗЛАТЕВА
МАРИНЕЛА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА БАКАЛОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ВАНГЕЛОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА КИРЯКОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА КОЗАЛИЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА НИНЕВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ДОБРЕВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА НИКОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА СОТИРОВА
МАРИЯ ЛЮБЕНОВА САРАФОВА
МАРИЯ МИХАЙЛОВА КОЗАЛИЕВА
МАРИЯ НАЧЕВА БРАТКОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ДЕЛЧЕВА
МАРИЯ СТЕФАНОВА СТАНКОВА
МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯНА СТЕФАНОВА КОСТАДИНОВА
МАРИЯНА ЩЕРЕВА ЛАМБОВА
МАРТИН ДИМИТРОВ СТРАШНИКОВ
МАРТИН КОСТОВ ПЕТРОВ
МАРТИН КРЪСТЕВ КОЛЕВ
МАРТИН ПЕНЧЕВ ВАРСАМОВ
МАТЕНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
МИГЛЕНА ДЕЧЕВА ДЕЧЕВА
МИЛЕДИ СЛАВИЛОВА ПЕТРОВА
МИЛЕН МИТКОВ ДОБРЕВ
МИЛЕНА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
МИЛЕНА ИЛЧЕВА ТОПУЗОВА
МИЛЕНА НАЙДЕНОВА АНГЕЛОВА
МИЛЕНА ТОНЧЕВА ПУЛЕВА
МИЛКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
МИНКА ЖЕЛЕВА ЩЕРЕВА
МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ
МИРОСЛАВ ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ
МИРОСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА
МИРЧО ИВАНОВ МИРЧЕВ
МИТКО БОТЕВ ЖЕЛЕВ
МИТКО ГЕОРГИЕВ НИКОВ
МИТКО ДОБРЕВ ВЪЛКАНОВ
МИТКО ДОБРЕВ МАВРОДИЕВ
МИТКО ХРИСТОВ ДИМОВ
МИТЬО ДИМИТРОВ ДОБРЕВ
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ТОПАЛОВ
МИХАИЛ КОСТОВ КИРЕВ
НАДЕЖДА ПЕТРОВА КАСЪРОВА
НАДЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
НАДЯ ТОДОРОВА МИТКОВА
НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА
НАЧКО СЛАВЕЕВ БРАТКОВ
НЕВЕНА РУМЕНОВА КОЛЕВА
НЕДКА ЩИЛЯНОВА АНАСТАСОВА
НЕДЯЛКА АТАНАСОВА ВЪЛКОВА
НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ДЕШКОВА
НЕДЯЛКА ЖЕЛЕВА ВЪЛКАНОВА
НЕДЯЛКА ЛЮБЕНОВА ИНДЖОВА
НЕДЯЛКА ФИЛЕВА КАРААТАНАСОВА
НЕДЯЛКО АНГЕЛОВ НЕДЕВ
НЕДЯЛКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
НЕЛИ ХРИСТОВА ВАНКОВА
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ БАЛАШЕВ
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ТЕОФАРОВ
НИКОЛА ДИМОВ ПАНАЙОТОВ
НИКОЛА ИВАНОВ ИВАНОВ
НИКОЛА МИТЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛА ТРИФОНОВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ АНАСТАСОВ АНАСТАСОВ
НИКОЛАЙ БОРИСОВ СТОЙКОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
НИКОЛАЙ ДИМОВ ЧОЛАКОВ
НИКОЛАЙ ТЕНЕВ ТЕРЗИЕВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ТОПАЛОВ
НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА КУЗИНОВА
НИКОЛИНА КОСТАДИНОВА БЕЛЧЕВА
НИКОЛИНА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
НИКОЛИНА РОСЕНОВА НИКОЛОВА
НИНА ГОСПОДИНОВА КОЛАРОВА
НИНА ПЕНЧЕВА НИКОЛОВА
НИНА СИМЕОНОВА АТАНАСОВА
НИНА ТЕНЧЕВА ГАЧЕВА
НИНА ТОДОРОВА СТАНКОВА
НИЧКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
ОГНЯН СЛАВЕЕВ БРАТКОВ
ОГНЯН СЛАВОВ БРАТКОВ
ПАВЕЛ ДИМОВ ДРЪНГОВ
ПАВЕЛ НИКОЛОВ ПАВЛОВ
ПАВЕЛ ХРИСТОВ ДРАГОВ
ПАВЛИН ИВАНОВ ВАНЧЕВ
ПАВЛИНА ТОДОРОВА ВАНГЕЛОВА
ПАНАЙОТ СТЕФАНОВ ЧУКАЧЕВ
ПАНЧО ИВАНОВ ВАНКОВ
ПАУЛИНА ЙОРДАНОВА МИТЕВА
ПЕНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
ПЕНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
ПЕНКА ДИМОВА ДИМИТРОВА
ПЕНЧО ВАРСАМОВ ПЕНЧЕВ
ПЕНЬО ХРИСТОВ ПАЛЬОНОВ
ПЕТКА ХРИСТОЗОВА ДИМИТРОВА
ПЕТКО ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ДИМИТРОВ КОЗАЛИЕВ
ПЕТКО ДИМИТРОВ КОЗАЛИЕВ
ПЕТРАНА ДИМИТРОВА ЯНЧЕВА
ПЕТРАНА ЯНАКИЕВА КОСТОВА
ПЕТРАНКА АНГЕЛОВА КАРАИВАНОВА
ПЕТРАНКА ГРУДЕВА ПЕТРОВА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ТРЪНДЕВ
ПЕТЪР ГОСПОДИНОВ СТАНКОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВЕСЕЛИНОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ НИНЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ КАРАБОНОВ
ПЕТЪР НЕСТОРОВ СТАНЕВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ ЧАНЛИЕВ
ПЕТЪР ПАВЛОВ ИНДЖОВ
ПЕТЪР РАДИНОВ РУСЕВ
ПЕТЪР СТОЙЧЕВ ИВАНОВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ КИРЯКОВ
ПЕТЪР ЯНЕВ ПЕТКОВ
ПЕТЯ АНГЕЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
ПЕТЯ ДАМЯНОВА АБАДЖИЕВА-НИКОВА
ПЕТЯ ИВАНОВА ПАВЛОВА
ПЕТЯ ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
ПЕТЯ КОЛЕВА ДИМИТРОВА
ПЕТЯ МАРТИНОВА КОСТОВА
ПЕТЯ ПАВЛОВА НИКОЛОВА
ПЕТЯ ХРИСТОВА ЖЕЛЕВА
ПЛАМЕН СЛАВОВ БОРИСОВ
ПЛАМЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
РАДКА ГЕОРГИЕВА КАРЧЕВА
РАДКА ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА
РАДКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
РАДКА ИВАНОВА ЮГОВА
РАДКА ПЕТКОВА ДЕЛЧЕВА
РАДОСТИН АНГЕЛОВ КОЛЕВ
РАДОСТИН МИТКОВ ЖЕЛЕВ
РАДОСТИНА ВАЛЕНТИНОВА КОСТАДИНОВА
РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА КСЕНИФОНОВА
РАЛИЦА НИКОЛАЕВА СОТИРОВА
РАЯ ГЕОРГИЕВА ТЯНКОВА-МЕХМЕДКЯЕ
РЕНИ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
РОДИНА АЛЕКСАНДРОВА МИТЕВА
РОСА ДИМИТРОВА ДАРАКЧИЕВА
РОСЕН АЛЕКСАНДРОВ ПАРОНОВ
РОСЕН НИКОЛОВ РУСЕВ
РОСИЦА АТАНАСОВА СТОЙКОВА
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ЖИШЕВА
РОСИЦА ИЛИЕВА ДЖЕМПЕРИЕВА
РОСИЦА КОЛЕВА СТОЙКОВА
РУМЯНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА
РУСИ ХРИСТОВ ЯНЧЕВ
РУСКА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
РУСКА ТОДОРОВА КАФОЗОВА
РУСКА ХРИСТОВА ГОЧЕВА
САШО АСЕНОВ МИТЕВ
СВЕТЛА БОРИСОВА МАДЖАРОВА
СЕВЕРИНА СИНЧЕЦОВА КИРИЛОВА
СЕЙХАН АХМЕД АХМЕД
СИЛВИЯ ТОДОРОВА КУРТОВА
СИМОНА БОРИСОВА РАДЕВА
СЛАВЕЙ ОГНЯНОВ БРАТКОВ
СЛАВЕЙКА МАРЧЕВА РАСОКОВА
СЛАВЕЯ АТАНАСОВА ИНДЖОВА
СЛАВИ АНГЕЛОВ САВОВ
СЛАВИ АТАНАСОВ СЛАВОВ
СЛАВИ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
СЛАВКА ДИМИТРОВА КИРЯКОВА
СЛАВКА КАНЕВА ДИМИТРОВА
СЛАВКА КОСТОВА ЩЕФОВА
СЛАВЧО ДИМОВ МИТЕВ
СНЕЖАНА ПАНТАЛЕЕВА ЗЛАТЕВА
СОНЯ СТОЯНОВА ГЮДЖЕНОВА
СОНЯ ТОДОРОВА БОГАТИНОВА
СОТИР ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ
СОТИР РУСЕВ ТАЛАЛАЕВ
СОФИЯ СТОИЛОВА СОФРОНОВА
СТАЙКО АСЕНОВ ЮГОВ
СТАНИМИР СТОИЛОВ ЩЕФОВ
СТАНИМИРА АТАНАСОВА СТОЙКОВА
СТАНИМИРА ПЕТКОВА САМАНДЖИЕВА
СТАНКА МАРИНОВА ДЕЛЧЕВА
СТАНКА НИКОЛОВА ПАНАЙОТОВА
СТАНКА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
СТАНКА ТРИФОНОВА КАРЧЕВА
СТАНКО ТОНЕВ ТОНЕВ
СТАНКО ТРИФОНОВ САРАФОВ
СТЕФАН ДОБРЕВ ПАНАЙОТОВ
СТЕФАН МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
СТЕФАНА ДИЧЕВА КАСАКОВА
СТЕФАНА НИКОЛОВА ТЕОФАРОВА
СТЕФАНИ ПЕТРОВА СТОЙЧЕВА
СТЕФАНКА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
СТЕФКА ДИМИТРОВА КОСТОВА
СТЕФКА ЖЕЛЕВА СОТИРОВА
СТЕФКА НЕДЯЛКОВА КОЗАЛИЕВА
СТОИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
СТОИЛ ИВАНОВ ТОЧЕВ
СТОИМЕН ВЪЛЧЕВ СТОЕВ
СТОЙКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
СТОЙКО ДИМИТРОВ БОНЕВ
СТОЙЧО ИВАНОВ СТОЙКОВ
СТОЯН ДАНАИЛОВ ТОЧЕВ
СТОЯН ДИМИТРОВ ГРОЗЕВ
СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
СТОЯН ДИМОВ СТОЯНОВ
СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА
СТОЯНКА ИВАНОВА КИРИЛОВА
СТОЯНКА ИВАНОВА НИКОВА
СТОЯНКА ПЕТРОВА БАРБОВА-ГЪЛЪБОВА
ТАНА ГОСПОДИНОВА УЧУР
ТАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА
ТАНЯ ГОСПОДИНОВА КОЛАРОВА
ТАНЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ТАНЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ТАНЯ ДИМИТРОВА МИНКОВА
ТАНЯ ЗЛАТАНОВА БЕЛЧЕВА
ТАНЯ ЙОРДАНОВА СТОИЛОВА
ТАТЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ТЕНЧО НЕДКОВ ТЕРЗИЕВ
ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ГАЙДАЖИЕВА-ГРОЗЕВА
ТИЛЧО СТАНКОВ ТИЛЕВ
ТИНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ТОДОР БОРИСОВ БОРИСОВ
ТОДОР ГАЧЕВ СТАНКОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ИВАНОВ БОГАТИНОВ
ТОДОР МАВРОДИЕВ КИРЯКОВ
ТОДОР ПЕТРОВ КИРЯКОВ
ТОНА ДИМОВА КАМБЕРОВА
ТОНЮ ГЕОРЧЕВ ИВАНОВ
ТОНЮ СТАНКОВ ТОНЕВ
ТОНЯ ТРИФОНОВА КАМБЕРОВА
ТРИФОН ИВАНОВ ЖИШЕВ
ТРИФОН СТАНКОВ САРАФОВ
ТЯНКО ГЕОРГИЕВ ТЕНЕВ
ФИЛА НИКОЛОВА НЕСТОРОВА
ФИЛИП АНГЕЛОВ ГОЛЕВ
ФИЛИП ПЕТРОВ СТАНЕВ
ФИЛЮ ТРЪНДЕВ ГОЧЕВ
ХРИСАНА ЯНЕВА ДЕЛЕВА
ХРИСОНА ГЕОРГИЕВА БОГАТИНОВА
ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ХРИСТИНА СТАМОВА РУСЕВА
ХРИСТИНКА АНГЕЛОВА ТОПУЗОВА
ХРИСТИНКА АНТОНОВА ПЕТРОВА
ХРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ ПИДОШЕВ
ХРИСТО АТАНАСОВ ВЛАДЕВ
ХРИСТО АТАНАСОВ СТОЙКОВ
ХРИСТО БОТЕВ АНГЕЛОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ КОСТОВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ТОПУЗОВ
ХРИСТО ДОНЧЕВ КАРАКАЛЦЕВ
ХРИСТО ИВАНОВ ПЕТКОВ
ХРИСТО МИЛКОВ КОЛЕВ
ХРИСТО НИКОЛОВ ДРАГОВ
ХРИСТО ПЕНЕВ ПАЛЬОНОВ
ХРИСТО ПЕТРОВ КАРАБОНОВ
ХРИСТО ТОДОРОВ БОРИСОВ
ХУБАВИНКА ВАНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТКА ЙОРДАНОВА ТОНЕВА
ЦЕЦА ДИЧКОВА ВЪЛЧАНОВА
ЦОНКА ПАВЛОВА ДРАГОВА
ЦОНКА ПЕТКОВА ЛИЛЯНОВА
ЦОНКА СТЕФАНОВА БОКАЛОВА
ЧАВДАР НИКОЛОВ КОЛЕВ
ЩЕРЮ ЛАМБОВ КОСТАДИНОВ
ЩИЛЯНА СПАСОВА ГЕОРГИЕВА
ЮСЕИН КЕМАЛОВ ГАДЖАЛОВ
ЯНА ХРИСТОВА КОЛЕВА
ЯНАКИ ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ
ЯНАКИ ЛАЗАРОВ ХРИСТОВ
ЯНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЯНКА АТАНАСОВА ВЪЛЧЕВА
ЯНКА КОСТОВА КИРЕВА
ЯНКА СТАНКОВА ТЕРЗИЕВА
ЯНКО ДИМИТРОВ КОСТОВ
ЯНУШ АТАНАСОВ ДОБРЕВ
ЯСЕН ВАСИЛЕВ НИНЕВ
ЯСЕНКА ЕВТИМОВА АТАНАСОВА

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ХАСКОВО ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 004
Адрес на избирателната секция ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АКУЛИНА АНТОНОВНА ШЕКИРОВА
АЛБЕНА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
АЛЕКСАНДРА АТАНАСОВА БАХАРЕВА
АЛЕКСАНДЪР БОГДАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ИСКРЕВ
АЛЕКСАНДЪР ЛЮБЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ДРАГИЕВ
АНАСТАСИЯ АНДОНОВА ЯНАКИЕВА
АНГЕЛ АТАНАСОВ ШЕКИРОВ
АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ТАНАНОВ
АНГЕЛ ГАЧЕВ ЛУЛЧЕВ
АНГЕЛ ГЕНЕВ ПЕХЛИВАНОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ БАКАЛОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНДОНОВ
АНГЕЛ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ ТАНАНОВ
АНГЕЛ СТОЙЧЕВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ СТОЯНОВ КУЧКОВ
АНГЕЛ ХРИСТОВ КЕМЕНДЖИЕВ
АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА
АНЕЛИЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
АНИ ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА
АНИ ХРИСТОВА КЕМЕНДЖИЕВА
АНКА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА
АНКА ДИМИТРОВА ЧАНЛИЕВА
АННА АНГЕЛОВА БЪКОВА
АНТОАНЕТА РАДОСЛАВОВА ПЕТРОВА
АНТОН ИВАНОВ ИВАНОВ
АНТОН НИКОЛАЕВ МАРИНОВ
АНТОНИЯ РУМЕНОВА СЕПЕТЛИЕВА
АНТОНИЯ СТЕФАНОВА ЯНЕВА
АСЕН СТАЙКОВ АСЕНОВ
АТАНАС АНГЕЛОВ ШЕКИРОВ
АТАНАС ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ДАСКАЛОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ КАРАКОЛЕВ
АТАНАС ДИМИТРОВ СПИРОВ
АТАНАС ДОБРЕВ БАХАРЕВ
АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ИВАНОВ БАЛАШЕВ
АТАНАС КАМЕНОВ КАЗАКОВ
АТАНАС ЛЮДМИЛОВ ТАНАНОВ
АТАНАС МИХАЙЛОВ ТАНАНОВ
АТАНАС НАЙДЕНОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ПЕТКОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ЯНАКИЕВ АТАНАСОВ
АТАНАСКА ГАЧЕВА МАНОЛОВА
АТАНАСКА ИВАНОВА ТЕНЕВА
БИСТРА ПАВЛОВА МИЛЕВА
БЛАГОВЕСТА ПЕТРОВА ЗРЪНЧЕВА
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДЕЛИПЕТРОВ
БЛАГОМИР ГЕОРГИЕВ БЛАГОВ
БОГДАН АЛЕКСАНДРОВ БОГДАНОВ
БОГДАН НИКОЛОВ ТРИФОНОВ
БОНЧО ЦВЕТАНОВ БОНЕВ
БОРИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ПЕЛЕВ
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ СТАМОВ
ВАЛЕНТИН МИЛКОВ МИЛЕВ
ВАЛЕНТИН НЕДЯЛКОВ МИТКОВ
ВАЛЕНТИН ПАСКОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ ЙОВЧЕВ
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА
ВАЛЕНТИНА РАДИОНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ВАЛЕРИЯ ВОЙНОВА ХРИСТОВА
ВАНЕСА ИВАНОВА ДИМОВА
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА КАРАДЖОВА
ВАНЯ ДИМОВА ПЕТРОВА
ВАНЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ВАНЯ СТОЙЧЕВА ТОНЕВА
ВАНЯ ФИЛИПОВА ЯНЧЕВА
ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ МИТКОВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛА ПЕТРОВА ДОШКОВА
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
ВАСИЛКА ИВАНОВА СПИРОВА
ВАСИЛКА НИКОВА ДАСКАЛОВА
ВАСКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
ВАСКА ГЕОРГИЕВА БОЗАЛИЕВА
ВЕЛИКА ТОДОРОВА МИТКОВА
ВЕЛИН ДИНКОВ ИВАНОВ
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ШЕКИРОВА
ВЕЛИЧКА БЛАГОЕВА ГЕОРГИЕВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА КАРАДЖОВА
ВЕЛИЧКА ДОБРЕВА ДЖОГОВА
ВЕЛИЧКА МАРИНОВА КОЛЕВА
ВЕНЕТА ХРИСТОВА ЛИНЕВА
ВЕНЦИСЛАВ АНДОНОВ АРНАУДОВ
ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ВЕСЕЛА ТОШКОВА ЧИЛЕВА
ВЕСЕЛИН ВЛАДКОВ ГЕОРГИЕВ
ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА ТАНАНОВА-ИВАНОВА
ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ВЕСЕЛИНА СТОЙЧЕВА АНГЕЛОВА-ВЕЗЬОВА
ВЕСКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
ВИКТОР НИКОЛАЕВ МАРИНОВ
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА САКАЛОВА
ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА ВАСИЛЕВА
ВИОЛЕТКА ГЕНЕВА АКУЗОВА
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЕЛИНОВ
ВЛАДИМИР СТАНКОВ ВЛАДИМИРОВ
ВЛАДИМИР ТОДОРОВ НАШЕВ
ВЛАДИМИР ЯНКОВ БАЛАБАНОВ
ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВ ЛИНЕВ
ВЛАСАКИ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ВУЛА АТАНАСИОС ГАЙДАТЗИ
ВЪЛЮ СТОЙЧЕВ ГОСПОДИНОВ
ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВА ЛУЛЧЕВА
ГАЛИНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ГАЛИНА НИКОЛОВА МИТЕВА
ГАЛЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА
ГАЛЯ ВЕНЕВА ВЛАДИМИРОВА
ГАЛЯ ПАВЛОВА КАРАДЖОНОВА
ГАНКА СТЕФАНОВА МАРКОВА
ГАЧО АНГЕЛОВ ЛУЛЧЕВ
ГЕНА БОЖИНОВА КАРАПЕЙКОВА
ГЕНАДИ ДИМИТРОВ ГАНЧЕВ
ГЕНЧО КРАСИМИРОВ ПАВЛОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ БОРИСОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВАНГЕЛОВ ПЕЛЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДАСКАЛОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДРАГОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОСТОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧЕРВЕНКОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ДЕШКОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ АНДИНОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КАРАДЖОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КОСТОВ
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ХРИСТОВ
ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ЛЮБЕНОВ
ГЕОРГИ ЛЮДМИЛОВ ТАНАНОВ
ГЕОРГИ МАРИНОВ РАДЕВ
ГЕОРГИ МАРИЯНОВ САКАЛОВ
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГАЧЕВ
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ НАЧЕВ МАРКОВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ЦЕНОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЦЕНОВ
ГЕОРГИ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГАЧЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ КАНАВОЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ КОЛАРОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ МАЗГАЛОВ
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ВАНЧЕВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
ГЕОРГИ ТАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ АНДИНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ МАЗГАЛОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ФИЛЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ДАСКАЛОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ШИДЕРОВ ГИНЕВ
ГЕОРГИ ШИДЕРОВ ПАВЛОВ
ГЕОРГИ ЯНАКИЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕРГАНА ГОСПОДИНОВА ЧЕРВЕНКОВА
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ПОЛИХРОНОВА
ГЕРГАНА ДОЙЧЕВА ГРИГОРОВА
ГЕРГАНА ДРАГИЕВА ВАСИЛЕВА
ГЕРГАНА ЕЛЕНОВА ЙОРДАНОВА
ГЕРГАНА ЗЛАТАНОВА МИЛЕВА
ГЕРГАНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ГЕРГАНА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
ГЕРГАНА СТЕФАНОВА СТОЕВА
ГЕРГАНА ТРИФОНОВА КАРАДЖОНОВА-ПИСАРОВА
ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
ГИНКА АНГЕЛОВА КАНАВОЕВА
ГИНКА ХРИСТОВА ДОБРЕВА
ГИЧКА ДИМИТРОВА КАРАДЖОНОВА
ГОСПОДИН ХРИСТОВ ДИЧЕВ
ГРИГОРИЯ МАРИНОВА НИКОЛОВА
ГРОЗДАН ТРЕНДАФИЛОВ ДИМИТРОВ
ГЮЛБАХАР ШЕРИФ МУСТАФА
ДАНАИЛ АТАНАСОВ КАРАКОЛЕВ
ДАНАИЛА ГЕОРГИЕВА АРГИРОВА
ДАНИЕЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ХРИСТОНОВА
ДАНИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА СТЕФАНОВА
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГАЧЕВА
ДАНИЕЛА НЕДЯЛКОВА АНГЕЛОВА
ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА КАРЧЕВА
ДАНИЕЛА ХРИСТОВА БАЛАШЕВА
ДАНКА ИВАНОВА ДАСКАЛОВА
ДАРИНА ЖИВКОВА ДЕЛЧЕВА
ДАЯНА ДИАНОВА ГАНЧЕВА
ДЕБОРА ДИМИТРОВА СТАЛЕВА
ДЕНКО НИКОЛОВ ЧОНЕВ
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА БОРИСОВА
ДЕЧКА ГЕОРГИЕВА ТАНАНОВА
ДЕЯН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ДЕЯНА ДИМОВА ВЪЛЧАНОВА
ДИАН ГОСПОДИНОВ СЛАВЧЕВ
ДИАН ДИМИТРОВ ГАНЧЕВ
ДИАНА ВАСИЛЕВА РУСЕВА
ДИАНА ЖИВКОВА ГЕОРЧЕВА
ДИМА НИКОЛОВА КАСЪРОВА
ДИМИТРИНА ВАЛЕНТИНОВА ПЕХЛИВАНОВА
ДИМИТРИНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
ДИМИТРИНКА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА
ДИМИТРИНКА ЕЛЕНКОВА ВАСИЛЕВА
ДИМИТРИНКА ИВАНОВА СУРАДЖИЕВА
ДИМИТРИНКА ИЛИЕВА ДОБРЕВА
ДИМИТРИНКА СПАСОВА КАРАГЕУРОВА
ДИМИТРИНКА ТРЕНДАФИЛОВА НЕДЯЛКОВА
ДИМИТРИЯ ВАСИЛЕВА АНДИНОВА
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ШЕКИРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЧЕРВЕНКОВ
ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ГАНЧЕВ
ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ДИМОВ МИТЕВ
ДИМИТЪР ДОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ НИКОЛОВ
ДИМИТЪР ИЛЕВ ВЛАСАКОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДРАГОВ
ДИМИТЪР МЛАДЕНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ ДРАГОВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ СУРАДЖИЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ СТАЛЕВ
ДИМИТЪР СЛАВОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СТОЙКОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ТОДЕВ ХУБЕНОВ
ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
ДИМИТЪР ЯНКОВ КОЗАЛИЕВ
ДИМО ПЕТРОВ ДИМОВ
ДИЯН СТАНКОВ ВЛАДИМИРОВ
ДИЯНА ДИМИТРОВА ГЕНЕВА
ДИЯНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
ДОБРА КРЪСТЕВА ЛУЛЧЕВА
ДОБРИ АНГЕЛОВ ПАРОНОВ
ДОБРИ АТАНАСОВ БАХАРЕВ
ДОБРИН АТАНАСОВ БАХАРЕВ
ДОБРОМИР ИВАНОВ АТАНАСОВ
ДОБРОМИР МИХАЙЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ
ДОБРОМИР НИКОЛОВ АРНАУДОВ
ДОНКА АТАНАСОВА ЯНКОВА
ДОНКА ДИМИТРОВА ГАНДЖУРОВА
ДОНКА ТРИФОНОВА КОЗАЛИЕВА
ДОНЧО ИЛИЕВ САДЪЧЕВ
ДРАГОМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ДЯЛКА НИКОЛОВА АНДОНОВА
ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ ПЕХЛИВАНОВ
ЕВГЕНИЯ АТАНАСОВА СТОЯНОВА
ЕКАТЕРИНА СТЕФАНОВА РАДЕВА
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ЯНЧЕВА
ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА НАЧЕВА
ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВА СТОИЦОВА
ЕЛЕНА ВАНГЕЛОВА ДЕМИРЕВА
ЕЛЕНА ВАНЧЕВА СТЕФАНОВА
ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ДАЧЕВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ВЛАСАКОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА МАНОЛОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА КАРАПАЧОВА
ЕЛЕНА ЛИЛЯНОВА МИХАЙЛОВА
ЕЛЕНА МИНКОВА ПЕХЛИВАНОВА
ЕЛЕНА НАНКОВА СТЕФАНОВА
ЕЛЕНА НАЧЕВА АТАНАСОВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА ХАДЖИПЕТЕВА
ЕЛЕНА СТОЯНОВА СТАЛЕВА
ЕЛЕНА ТРЕНДАФИЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ЕЛЕНА ТРИФОНОВА МАРКОВА
ЕЛЕНА ХРИСТОВА БЕЛОВСКА
ЕЛЕНА ХРИСТОВА ДОБРЕВА
ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА БАМБАЛОВА
ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА СКЕРЛЕВА
ЕЛЕНКА ЖЕЛЯЗКОВА ТОДОРОВА
ЕЛИСАВЕТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
ЕЛИЦА МАРИНОВА ГИНЕВА
ЕМАНУИЛ ВЛАДИМИРОВ НАШЕВ
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ ВЪЛЧАНОВ
ЕМИЛ ПЕТРОВ БОРИСОВ
ЕМИЛЕАН СТЕФАНОВ КЪРАТЛИЕВ
ЖАНА ГОСПОДИНОВА ГАНДЖУРОВА
ЖАНА ДИМИТРОВА КАМБЕРОВА
ЖАНЕТ СИМЕОНОВА МАЗГАЛОВА
ЖАНЕТА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
ЖЕЛЯЗКА КОСТАДИНОВА КОЛЕМАНОВА
ЖЕЛЯЗКА ТОДОРОВА ШУТЕВА
ЖЕЛЯЗКА ХРИСТОВА КАРАГЬОЗОВА
ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ЖЕЧКА ИЛИЕВА ДЕЛЧЕВА
ЖИВКА ДАНАИЛОВА ДАНОВА
ЖИВКА ДИМИТРОВА ДРАГОВА
ЖИВКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА
ЖИВКО ЗЛАТАНОВ ГЕОРЧЕВ
ЗАХАРИНКА ГЕОРГИЕВА ХАМАЛОВА
ЗДРАВКА АНГЕЛОВА ВЪЛКОВА
ЗДРАВКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА
ЗДРАВКО ИВАНОВ КОДЖЕМАНОВ
ЗДРАВКО ЦВЯТКОВ ВАСИЛЕВ
ЗЛАТКА АТАНАСОВА НИКОЛОВА
ЗЛАТКА ДИМИТРОВА АНАСТАСОВА
ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ВЕЛИНОВА
ЗЛАТКА НИКОЛОВА ГРОЗЕВА
ЗЛАТКА СТАНЧЕВА СТРАТИЕВА
ЗЛАТКО СТЕФАНОВ ВАНЧЕВ
ЗОРНИЦА АТАНАСОВА ДАНЕВА
ЗОЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА
ИВА ВЪЛЕВА ГОСПОДИНОВА-СЛАВОВА
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ЛЕНКОВ ЯНАКИЕВ
ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ИВАН АНГЕЛОВ СПИРОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ШЕКИРОВ
ИВАН АТАНАСОВ БАЛАШЕВ
ИВАН АТАНАСОВ СОТИРОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ДОБРЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
ИВАН ДИМИТРОВ НИНЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ РАСОКОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ЯНКОВ
ИВАН ЗДРАВКОВ КОДЖЕМАНОВ
ИВАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ИВАН КОЛЕВ КУНЕВ
ИВАН ЛАМБРЕВ АРГИРОВ
ИВАН МИЛИНОВ БАМБАЛОВ
ИВАН НИКОЛОВ СЕВОВ
ИВАН НИКОЛОВ ЦВЕТКОВ
ИВАН ПЕТРОВ ТОДОРОВ
ИВАН ПЕТРОВ ЯНЕВ
ИВАН РАДКОВ ИЛИЕВ
ИВАН ТОДОРОВ НАШЕВ
ИВАН ТОДОРОВ СТРАТИЕВ
ИВАН ФИЛИПОВ ЯНЧЕВ
ИВАН ХРИСТОЗОВ ИВАНОВ
ИВАН ШИДЕРОВ ГИНЕВ
ИВАНА ТРЕНДАФИЛОВА ВАКОВА
ИВАНА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА
ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА БАХАРЕВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА КАВАЛДЖИЕВА-ПЕТРОВА
ИВАНКА ИВАНОВА МАЗГАЛОВА
ИВАНКА РУСИНОВА ТАНАНОВА
ИВАНКА СТОИЛОВА НИНЕВА
ИВАНКА ХРИСТОВА ШУМАНОВА
ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МАЗГАЛОВА
ИВЕЛИНА ДИЛЯНОВА СТОЙКОВА
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ДОБРЕВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ДРАГОВ
ИЛИЯ ДОНЧЕВ САДЪЧЕВ
ИЛИЯ НЕСТОРОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯНА БОГДАНОВА КАЗАКОВА
ИЛИЯНА КАМЕНОВА ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПЕТРОВА ДРАГОВА
ИЛКО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
ИЛЧО ДИМИТРОВ ИЛЕВ
ИЛЮ АНГЕЛОВ ВЛАСАКОВ
ИРИНА ВЛАДЕВА ГЕОРГИЕВА
ИРИНА ИЛИЕВА КУКЕВА
ИРИНКА ГЕОРГИЕВА ДРАГОВА
ЙОАНА ЧАВДАРОВА БУЛЕВА
ЙОВКА ГЕОРГИЕВА КАФАЗОВА
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ АНДИНОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КАРАДЖОВ
ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА
ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ТАНАНОВА
ЙОРДАНКА ТРЕНДАФИЛОВА ЯНЧЕВА
КАЛИНКА ПЕТЕВА ИЛЕВА
КАМЕН АТАНАСОВ КАЗАКОВ
КАНУША НИКОЛОВА КОЗАЛИЕВА
КАТЕРИНА ГОСПОДИНОВА МИТКОВА
КАТИНА ДИМИТРОВА ТАНАНОВА
КАТЯ ВЪЛКОВА УЗУНОВА
КАТЯ ИВАНОВА МИТЕВА
КАТЯ КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА
КАТЯ МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА
КАТЯ ХРИСТОВА ЯНАКИЕВА
КЕРИМЕ МЮМЮН МУСА
КИНА СТОЙКОВА ДИМИТРОВА
КИРИЛ АЛЕКСИЕВ ЯНАКИЕВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ СТОЕВ
КИРИЛ ТОНЕВ УЗУНОВ
КИРИЛКА АТАНАСОВА КИРИЛОВА
КИРИЛКА АТАНАСОВА ПЕТРОВА
КИРИЛКА ПЕТРОВА СОТИРОВА
КИРИЛКА ПЕТРОВА ТАНАНОВА
КИЧКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
КИЧКА ДИМИТРОВА КАРАКОЛЕВА
КОСТАДИН АНДОНОВ КОСТОВ
КОСТАДИН НИКОЛОВ АРНАУДОВ
КРАСИМИР ТЕНЕВ МАРКОВ
КРАСИМИР ЯНКОВ КОЗАЛИЕВ
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА НАШЕВА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ТАНАНОВА
КРАСИМИРА МИХАЙЛОВА АНАСТАСОВА
КРАСИМИРА ПЕТРОВА МАРКОВА
КРИСТИНА РУМЕНОВА МИХАЙЛОВА
ЛАМБРИ ИВАНОВ АРГИРОВ
ЛАМБРИ ИВАНОВ АРГИРОВ
ЛИДИЯ ДАНАИЛОВА ДАНОВА
ЛИЛЯНА ТРОЯНОВА АРГИРОВА
ЛОЗКО ПАВЛОВ ВАСИЛЕВ
ЛЮБА ГЕОРГИЕВА ТАНАНОВА
ЛЮБЕН АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ЛЮБЕНОВ
ЛЮДМИЛ НИКОЛОВ ШУМАНОВ
МАНОЛ АТАНАСОВ АТАНАСОВ
МАНОЛ ДИМИТРОВ МАНОЛОВ
МАНОЛ ТОНЕВ ЯНЧЕВ
МАРА БАНЧЕВА ТАНЕВА
МАРА ВАСИЛЕВА ДЕЛЧЕВА
МАРА ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА
МАРГАРИТ ТРЕНДАФИЛОВ ГЕОРЧЕВ
МАРГАРИТА АСЕНОВА ДИМИТРОВА
МАРГАРИТА ПЕНЧЕВА ИЛИЕВА
МАРГАРИТА ТЕНЕВА ДИМИТРОВА
МАРИАНА ПЕТКОВА РАДЕВА
МАРИЕТА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
МАРИЕТА ТЕНЧЕВА МИТЕВА
МАРИЙКА ДОЙЧЕВА ДАВИДКОВА
МАРИЙКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
МАРИН ГЕОРГИЕВ РАДЕВ
МАРИН СТОЯНОВ ТОПУЗОВ
МАРИНЕЛА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА
МАРИНКА КОСТАДИНОВА МИНЕВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА ДРАГИЕВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА КЪРАТЛИЕВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА ТАНАНОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
МАРИЯ ГОСПОДИНОВА ИЛИЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА КОЗАЛИЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ЧЕРВЕНКОВА
МАРИЯ КАРАМФИЛОВА КОЗАЛИЕВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА БАКАЛОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ЦЕНОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА БАЛАШЕВА
МАРИЯ ПЕТРОВА КОЗАЛИЕВА
МАРИЯ ПЕТРОВА НИКОЛОВА
МАРИЯ СТОЙЧЕВА ИВАНОВА
МАРИЯ СТОЯНОВА ПАШКУЛОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА
МАРИЯ ХРИСТОВА МИНЕВА
МАРИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОНОВА
МАРИЯ ЦВЕТАНОВА МИХАЙЛОВА
МАРИЯ ЩЕРЕВА МИХАЙЛОВА
МАРИЯН ГЕОРГИЕВ САКАЛОВ
МАРИЯН НИКОЛОВ РУСЕВ
МАРИЯН ТЯНЕВ МАРКОВ
МАРИЯНА СТОЙЧЕВА КАРЧЕВА
МАРТИН АЛЕКСАНДРОВ БОГДАНОВ
МАРТИН АНТОНОВ МАРТИНОВ
МАРТИН ИВАНОВ ИЛИЕВ
МАРТИН КРАСИМИРОВ ПАВЛОВ
МАРТИН НИКОЛАЕВ ЦЕНОВ
МАРТИНА КРАСИМИРОВА КОЗАЛИЕВА
МАТА ВЪЛЧЕВА КЕМЕНДЖИЕВА
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
МИЛЕНА ЖИВКОВА ГЕОРЧЕВА
МИЛЕНА ХРИСТОВА БОЗАЛИЕВА
МИЛИН ИВАНОВ БАМБАЛОВ
МИЛИЦА ИВАНОВА КАСЪРОВА
МИЛКА АНГЕЛОВА ЧОНЕВА
МИЛКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
МИЛКО ДИМИТРОВ ДРАГОВ
МИЛКО ХРИСТОВ МИЛЕВ
МИНКА КОЛЕВА СТРАШНИКОВА
МИТКО ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ
МИТРА АДАМОВА ИВАНОВА
МИТРА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА
МИТРА ИВАНОВА КИНОВА
МИТРА КИРИЛОВА МАЗГАЛОВА
МИТРА НИКОЛОВА РУСЕВА
МИТРА СТОЙЧЕВА ПАВЛОВА
МИХАЕЛА ПЕТРОВА ТРИФОНОВА
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
МИХАИЛ ИВАНОВ ХАМАЛОВ
МИХАИЛ КОСТОВ ВАСИЛЕВ
МИХАИЛ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
МИХАИЛ РУСЕВ МИХАЙЛОВ
МОНИКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
НАДКА БАХАРОВА БАМБАЛОВА
НАДЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА
НАСКА АТАНАСОВА АНДРЕЕВА
НАЧО ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
НЕВЕНА МАНОЛОВА ГЬОТЦ
НЕВЕНКА ГЕОРГИЕВА СТАЙКОВА
НЕДЕЛЧО АТАНАСОВ КАРАГЬОЗОВ
НЕДЯЛКА АТАНАСОВА КОДЖЕМАНОВА
НЕДЯЛКА ВЪЛЕВА КРЪСТЕВА
НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ВАНЧЕВА
НЕДЯЛКА ДОЙЧИНОВА СТАНКОВА
НЕДЯЛКА ИЛИЕВА ЧОНЕВА
НЕДЯЛКА КРЪСТЕВА ГАЧЕВА
НЕДЯЛКА МАНОЛОВА АТАНАСОВА
НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ДРАГОВА
НЕДЯЛКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
НЕДЯЛКО ВАСИЛЕВ МИТКОВ
НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВ ЧЕРВЕНКОВ
НЕДЯЛКО МИЛКОВ МИЛЕВ
НЕЛИ АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
НЕЛИ ДЕНКОВА ЧОНЕВА
НЕЛКА ВЕЛИКОВА ИВАНОВА
НИКОЛА ДЕНЕВ ЧОНЕВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ СТАЛЕВ
НИКОЛА НЕДЯЛКОВ КАСЪРОВ
НИКОЛА РУСЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ КАРЧЕВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДАВИДКОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЦЕНОВ
НИКОЛАЙ ДЕНКОВ ЧОНЕВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СУРАДЖИЕВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ НЕСТОРОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ РУСЕВ
НИКОЛАЙ РУСЕВ РУСЕВ
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ МИНЕВ
НИКОЛЧО ЯНЕВ КОЛЕВ
НИНА ВАЛЕРИЕВА РАДОЙНОВА
ПАВЕЛ НИКОЛОВ ФЕРДИНАНДОВ
ПАВЕЛ СТОЯНОВ ПАВЛОВ
ПАВЛИН ХРИСТОВ МИЛЕВ
ПАУН ЛИЛЯНОВ ПАУНОВ
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВА
ПЕНКА КОСТАНТИНОВА ДИМОВА
ПЕНКА ТОДОРОВА ХРИСТОВА
ПЕТРА ДИМИТРОВА ДОБРЕВА
ПЕТРАНА ГЕОРГИЕВА КАНЕЛОВА
ПЕТРАНА ИВАНОВА СТАНКОВА
ПЕТРАНКА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
ПЕТРАНКА ИЛИЕВА КУЧКОВА
ПЕТРАНКА ИЛИЕВА ХАДЖИИЛИЕВА
ПЕТРАНКА КИРИЛОВА ПОЛИХРОНОВА
ПЕТЪР АНГЕЛОВ ЛИНЕВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ ХАДЖИПЕТЕВ
ПЕТЪР БЛАГОЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ТАНАНОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ВАРНОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОЛАРОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДАЧЕВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДАЧЕВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ МАТЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ТОДОРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ЯНЕВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ДРАГОВ
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ РАДОЙНОВ
ПЕТЪР ПАВЛОВ ЧАНЛИЕВ
ПЕТЪР ТЕНЕВ ХАДЖИИЛИЕВ
ПЕТЪР ТРИФОНОВ РУСЕВ
ПЕТЪР ХУБЕНОВ КАФАЗОВ
ПЕТЪР ЯНЕВ ТАНАНОВ
ПЕТЯ АТАНАСОВА КОЛЕВА
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА БАМБАЛОВА
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ГАНЧЕВА
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ПЕТЯ ДАНАИЛОВА АТАНАСОВА
ПЕТЯ ЛАЛОВА БЛАГОВА
ПЕТЯ СТЕФАНОВА ЯНЕВА
ПЕТЯ ЩЕРЕВА АСЕНОВА
ПЛАМЕНА ИВАНОВА ЦЕНОВА
РАДКА АНГЕЛОВА ХУБЕНОВА
РАДКА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
РАДКА НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА
РАДКА ТРИФОНОВА КОДЖЕМАНОВА
РАДКА ХРИСТОВА ДАСКАЛОВА
РАДКО ИВАНОВ ИЛИЕВ
РАЙНА АДАМОВА АЛЕКСАНДРОВА
РАЙНА ИВАНОВА ГИНЕВА
РАЙНА МИЛЕВА МИЛЕВА
РОЗАЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА
РОСА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ТЕОФАРОВ
РОСИЦА АТАНАСОВА КАРЧЕВА
РОСИЦА ЙОРДАНОВА КЕМЕНДЖИЕВА
РОСИЦА КАРЧЕВА НИКОЛОВА
РОСИЦА КОСТАДИНОВА ДЕЛИПЕТРОВА
РОСИЦА НИКОЛОВА ТАНАНОВА
РОСИЦА ПЕТРОВА КУНЕВА
РОСИЦА СИМЕОНОВА ЧОЛАКОВА
РУМЕН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
РУМЯНА НИКОЛОВА СТАМОВА
РУСИ ИВАНОВ ПОЛИХРОНОВ
РУСИ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
РУСИ НИКОЛОВ РУСЕВ
РУСКА ГОСПОДИНОВА ЯНАКИЕВА
САШО ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
СВЕТЛАНА ПЕЙЧЕВА САКАЛОВА
СВЕТОСЛАВ ДЕНИСОВ НИЖНИЧЕНКОВ
СВЕТОСЛАВ ЯНКОВ БАЛАБАНОВ
СВЕТОСЛАВА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
СЕВДА ЕВТИМОВА МАРТИНОВА
СЕРГЕЙ БОГДАНОВ НИКОЛОВ
СИЙКА ГЕОРГИЕВА ТАЧЕВА
СИЙКА ГЕОРГИЕВА ШЕКИРОВА
СИЙКА ДИМИТРОВА ЙОВЧЕВА
СИЙКА ИВАНЧЕВА СЛАВОВА
СИЙКА СТОЙЧЕВА ПАРОНОВА
СИЙКА ХРИСТОВА МОРЯКОВА
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ТЕОФАРОВА
СИЛВИЯ ГРИГОРОВА НИКОЛОВА
СИЛВИЯ СЕРГЕЕВА ДАУЛОВА
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
СЛАВЕЯ ЖЕКОВА НАШЕВА
СЛАВИ ДИМИТРОВ СЛАВОВ
СЛАВЧО ГОСПОДИНОВ СЛАВЧЕВ
СНЕЖАНА ТЕНЧЕВА ГАНЧЕВА
СОНЯ АЛЕКСАНДРОВА МИХАЙЛОВА
СОНЯ АТАНАСОВА ПЕЛЕВА
СОНЯ СТОЙЧЕВА ДРАГАНОВА
СОФИЙКА НИКОЛОВА МИТЕВА
СОФИЯ ХРИСТОВА ФИЛЕВА
СТАНЕТА ИВАНОВА ДИМОВА
СТАНИМИРА ДИМИТРОВА ГЮЗЕЛЕВА
СТАНКА ИЛИЕВА ХАДЖИПЕТЕВА
СТАНКО ВЛАДИМИРОВ СТАНКОВ
СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ ДРАГИЕВ
СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ ДРАГИЕВ
СТЕФАН ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ
СТЕФАН ПЕТРОВ ЯНЕВ
СТЕФАН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
СТЕФАНИ ГЕОРГИЕВА КОЛАРОВА
СТЕФКА ДИМИТРОВА ТРЕНДАФИЛОВА
СТЕФКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
СТЕФКА СОТИРОВА ЯНЕВА
СТОЙКА ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА
СТОЙКО ДИМИТРОВ СТОЙКОВ
СТОЙЧО АНГЕЛОВ НИНЕВ
СТОЙЧО ДИМИТРОВ СТОЕВ
СТОЙЧО ТОНЕВ ГРИГОРОВ
СТОЙЧО ФИДАНОВ ДРАГАНОВ
СТОЯН АНГЕЛОВ КУЧКОВ
СТОЯН АТАНАСОВ БАЛАШЕВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ЙОВЧЕВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
СТОЯН НИКОЛАЕВ ЧИЛЕВ
СТОЯН НИКОЛОВ СТАЛЕВ
СТОЯН ПАВЛОВ СТАНКОВ
СТОЯНКА НАЧЕВА ГЕОРГИЕВА
СТОЯНКА НИКОЛОВА ДАНЕВА
ТАНЯ ВАСИЛЕВА АСЕНОВА
ТАНЯ ДИМИТРОВА ДРАГОВА
ТАНЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
ТАНЯ ПЕТРОВА ДРАГОВА
ТАНЯ ТОДОРОВА КОЗАЛИЕВА
ТАНЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
ТАТЯНА ГОСПОДИНОВА ГАНДЖУРОВА
ТЕМЕНУЖКА АНГЕЛОВА ВЪЛЧАНОВА
ТЕНЧО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ТЕНЮ МАРКОВ ТЕНЕВ
ТЕОДОР НИКОЛЧЕВ ЯНЕВ
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ДАСКАЛОВА
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА АНДИНОВА
ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОЗАЛИЕВА
ТЕРЕЗА ЕМИЛОВА ВЪЛЧАНОВА
ТОДОР АНГЕЛОВ КАМБЕРОВ
ТОДОР АТАНАСОВ КАВЛАКОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ АНДИНОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ МАЗГАЛОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ МАЗГАЛОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ФИЛЕВ
ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
ТОДОР НИКОЛОВ ЦЕНОВ
ТОДОРКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ТОДОРКА СРЕБРЕВА ТРИФОНОВА
ТОНКА ГЕНЧЕВА ТЕНЕВА
ТОНКА ДЕЛЕВА ДОБРЕВА
ТОНКА ТОДОРОВА ГАНДЖУРОВА
ТОНЮ МАНОЛОВ ЯНЧЕВ
ТОНЮ СТОЙЧЕВ ТОНЕВ
ТРАЯНА ЛАМБРЕВА АРГИРОВА
ТРЕНДАФИЛ ДИМИТРОВ АКУЗОВ
ТРЕНДАФИЛ ДИМИТРОВ ТРЕНДАФИЛОВ
ТРИФОН ИВАНОВ СТАЛЕВ
ФАНКА МЛАДЕНОВА ХАДЖИЖЕЛЕВА
ФИДАН СТОЕВ ДРАГАНОВ
ФИДАН СТОЙЧЕВ ДРАГАНОВ
ФИЛИП ИВАНОВ ЯНЧЕВ
ФИЛКА БОРИСОВА БАХАРЕВА
ФИЛКА ИВАНОВА ДЖОГОВА
ХРИСТИНА ПЕТКОВА СТАЛЕВА
ХРИСТИНА ТЕНЕВА СПИРОВА
ХРИСТО АНГЕЛОВ КЕМЕНДЖИЕВ
ХРИСТО БОЙДЕВ МИЛЕВ
ХРИСТО ВАСИЛЕВ МИТАКЕВ
ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОНОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МИНЕВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЦЕНОВ
ХРИСТО ГОСПОДИНОВ ДИЧЕВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ХРИСТО ДИЧЕВ ИВАНОВ
ХРИСТО ЗЛАТКОВ СЛАВОВ
ХРИСТО ИВАНОВ БОЗАЛИЕВ
ХРИСТО МИХАЙЛОВ БЕЛОВСКИ
ХРИСТО ПАВЛОВ ХРИСТОВ
ХРИСТОЗ ДОЙЧЕВ МИТЕВ
ЦВЕТАН АНГЕЛОВ СПИРОВ
ЦВЕТАН БОНЕВ ПЕТРОВ
ЦВЕТАН ТОДОРОВ ДЕЛЧЕВ
ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ГОЧЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ДОБРОМИРОВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТКА ИВАНОВА ФИЛЕВА-ГОСПОДИНОВА
ЦОНКА ГЕОРГИЕВА ДИЧЕВА
ЦОНКА ТОДОРОВА ЙОВЧЕВА
ЩЕРЮ АСЕНОВ СТАЙКОВ
ЩЕРЮ ПЕТРОВ КИНОВ
ЯНА ИВАНОВА ШЮТЕН
ЯНА КИРИЛОВА СТОЕВА
ЯНИЦА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
ЯНКА ГЕОРГИЕВА КУЧКОВА
ЯНКА ИВАНОВА КУЧКОВА
ЯНКА ЙОРДАНОВА ПАУНОВА
ЯНКО ИЛЧЕВ ИЛИЕВ
ЯНКО КРАСИМИРОВ КОЗАЛИЕВ
ЯНКО ТРЕНДАФИЛОВ БАЛАБАНОВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ХАСКОВО ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 005
Адрес на избирателната секция ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСИ ПАНАЙОТОВ КОСТАДИНОВ
АЛЕКСИ ХРИСТОВ ИНДЖОВ
АНА ВЪЧКОВА АНГОВА
АНА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА
АНГЕЛ АТАНАСОВ БЕЛЧЕВ
АНГЕЛ ВАСИЛЕВ СТАЛЕВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ТОНЕВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ КЬОСЕВ
АНГЕЛ ИВАНОВ КАРАИВАНОВ
АНГЕЛ ИЛИЕВ КАФАЗОВ
АНГЕЛ СТЕФАНОВ КОШКОВ
АНГЕЛ СТОЯНОВ СЕРТОВ
АНГЕЛ ХРИСТОВ БАЛАШЕВ
АНГЕЛ ХРИСТОВ СТОЯНОВ
АНГЕЛИНА ПЕТРОВА АНДРЕЕВА
АНДРЕЙ ВЕНЦЕВ ДИЛОВ
АНДРЕЙ ИВАНОВ АНДРЕЕВ
АНИ ВАНГЕЛОВА ВАНГЕЛОВА
АНИ ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
АНИЦА ВАСИЛЕВА ЯНАКИЕВА
АНИЦА СЛАВОВА ВАСИЛЕВА
АНИЧКА СТОИЛОВА ДРАГОВА
АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА БАМБЕВА
АНТОАНЕТА ГОЧЕВА ДРАГОВА
АТАНАС АНГЕЛОВ БЕЛЧЕВ
АТАНАС ВАСИЛЕВ АНДРЕЕВ
АТАНАС ДОБРЕВ АТАНАСОВ
АТАНАС ЖЕЛЕВ ДРАГОВ
АТАНАС ЖЕЛЯЗКОВ МАНОЛОВ
АТАНАС ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ПЕТРОВ КАТЕВ
АТАНАС РАДОСЛАВОВ НАНЕВ
АТАНАС ТЕНЕВ КОСЕВ
АТАНАС ТОДОРОВ НАНЕВ
АТАНАСКА ЖЕЛЯЗКОВА ВИДЕВА
БИСЕРКА ВЕЛЧЕВА СУЛТАНОВА
БИСТРА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
БЛАГОЙ ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
БОЖАНА АТАНАСОВА МИТЕВА
БОРА ИЛХАН ГАРИП
БОРИС КОСТОВ ТЕНЕВ
БОРИС ТОДОРОВ БОРИСОВ
БОРИС ХРИСТОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ АТАНАСОВ АНДРЕЕВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ АТАНАСОВ
БОРИСЛАВ ТОДОРОВ БОРИСОВ
БОРЯН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
БОЯНА СПАСОВА ДРАГОВА
ВАНГЕЛ АНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ
ВАНИНА ПЕЙЧЕВА ТОЧКОВА
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ВАНГЕЛОВА
ВАНЯ МИХАЙЛОВА ТАНОВА
ВАСИЛ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
ВАСИЛ ГОСПОДИНОВ МОСКОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ТОЧКОВ
ВАСИЛ НИКОЛОВ СКЕРЛЕВ
ВАСИЛ ПАВЛОВ ЯНАКИЕВ
ВАСИЛА ГЕОРГИЕВА МИЛУШЕВА
ВАСИЛЕНА ХРИСТОВА ХРИСТОНОВА
ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ИЛЧЕВА
ВАСИЛКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
ВАСКА СИДЕРОВА МИЛУШЕВА
ВЕЛИКА ДИМИТРОВА МИЛУШЕВА
ВЕЛИЧКА ВАНГЕЛОВА ХРИСТОЗОВА
ВЕНЦИ СЕЙКОВ ДИЛОВ
ВЕСА НЕНЧЕВА МИТЕВА
ВЕСЕЛА ИВАНОВА ТРЕНДАФИЛОВА
ВЕСЕЛИН МАРТИНОВ ПЕЛТЕКОВ
ВЕСЕЛИН ПЕНЕВ ТОДОРОВ
ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ВЕСЕЛИНОВ
ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ДРАГОВА
ВЕСКА ДИМИТРОВА КИЛАКОВА
ВЕСКА КАРАМФИЛОВА МАТАКОВА
ВИОЛЕТА СТАНКОВА КАРТЕЛОВА
ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА КАФТАНОВА
ВЛАДИМИР ТОДОРОВ МАНЕВ
ГАБРИЕЛА АТАНАСОВА КОСЕВА
ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
ГАЛИНА БОРИСОВА КАРААТАНАСОВА
ГАЛИНА ПЕТРОВА ГАЧЕВА
ГАЛИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ГАЛИНА ТОДОРОВА СУЛТАНОВА
ГАЛЯ НИКОВА ПЕТРОВА
ГАНА ПЕТРОВА ГАЧЕВА
ГЕНЧО ИВАНОВ ТОЧКОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ СЕПЕТЛИЕВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ТОНЕВ
ГЕОРГИ ВЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДИМОВ ЗОТЕВ
ГЕОРГИ ДРАГИЕВ ДРАГОВ
ГЕОРГИ ДРАГИЕВ ДРАГОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ КАРАИВАНОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДОБРЕВ
ГЕОРГИ КОЛЕВ ВИДЕВ
ГЕОРГИ КРЪСТЕВ КОРЦАНОВ
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ МАТЕРОВ
ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ ДРАГОВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ КАРААТАНАСОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВАНГЕЛАКЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ СТАЙКОВ
ГЕОРГИ СТОИЛОВ БОРИСОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КИРОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИЛЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ МАТАКОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ МАТАКОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ МИНЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАНАЙОТОВ
ГЕРГАНА АЛЕКСАНДРОВА ВАНГЕЛАКЕВА
ГЕРГАНА ИЛИЕВА КАРАБОЯНОВА
ГРОЗДАНКА ТОДОРОВА ХАДЖИИЛИЕВА
ГРОЗЮ КИРИЛОВ КАРАБОНОВ
ГУДА ГЕОРГИЕВА ЗАФИРОВА
ДАНАЕЛ ДИМИТРОВ МАВРЕВ
ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ СУЛТАНОВ
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ДАНИЕЛА ИВАНОВА МАТЕРОВА
ДАНЧО АТАНАСОВ ТОНЕВ
ДАРИНА ИЛКОВА АНДРЕЕВА
ДАФИНКА ЯНКОВА ТОДОРОВА
ДЕЛЯ ПЕТРОВА МИТЕВА
ДЕНА ПЕТРОВА ТОНЕВА
ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ДИАНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
ДИАНА НИКОЛОВА ВАНГЕЛОВА
ДИАНА СЛАВЧЕВА ЯНАКИЕВА
ДИМИТРИНА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА
ДИМИТРИНА СТАНКОВА МАРКОВА
ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА МАНОЛОВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АНДОНОВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЗАФИРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВАНГЕЛАКЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАРАГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОНЕВ
ДИМИТЪР ДОБРЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ КЬОСЕИВАНОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ХАДЖИИЛИЕВ
ДИМИТЪР КОЛЕВ ДОБРЕВ
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ВАСИЛЕВ
ДИМИТЪР НЕЙКОВ МИТЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ТОЧЕВ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ САМАНДЖИЕВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ КУЧКОВ
ДИМИТЪР СИДЕРОВ МИЛУШЕВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ КОЗАЛИЕВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ГАЧЕВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ИНДЖОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЧОРЛОВ
ДИМИТЪР ЯНКОВ ЗАФИРОВ
ДИМКА ГЕОРГИЕВА КАРАИВАНОВА
ДИМО ГЕОРГИЕВ ЗОТЕВ
ДИМО ГЕОРГИЕВ ЗОТЕВ
ДИМО ГЕОРГИЕВ КАРАЧОМАКОВ
ДИМО КИРИЛОВ КАРАБОНОВ
ДИМО МИЛУШЕВ ЯНЕВ
ДИМО НИКОЛОВ СУЛТАНОВ
ДИМО ПАВЛОВ ДРЪНГОВ
ДИМО ПЕТРОВ ВЕСЕЛИНОВ
ДИМО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ДИМЧО АЛЕКСАНДРОВ ГАЧЕВ
ДИМЧО ВАСИЛЕВ ЖЕЛЕВ
ДИМЧО КИРИЛОВ ЯНАКИЕВ
ДИЯНА ДИМИТРОВА ДРАГОВА
ДИЯНА МИХАЙЛОВА АТАНАСОВА
ДОБРИ ИЛИЕВ ДОБРЕВ
ДОБРИНКА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА
ДОБРИНКА СИДЕРОВА ГЮЗЕЛЕВА
ДОБРОМИРА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ДОБРОМИРА ЯНКОВА МАВРОДИЕВА
ДОНКА ПЕТРОВА КАНДАМУНЕВА
ДОНКА СИДЕРОВА ТРЪНДЕВА
ДОНКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА
ДРАГИЯ ШИДЕРОВ КАЗАКОВ
ДРАГОМИР ВАСИЛЕВ МАРАТИЛОВ
ДРАГОМИР ЛЮБОМИРОВ ДРАГОВ
ЕВГЕНИЯ АТАНАСОВА БЕЛЧЕВА
ЕВДОКИЯ СТЕПАНОВНА ДИМИТРОВА
ЕВЕЛИНА КОНСТАНТИНОВА СТОИМЕНОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КЬОСЕИВАНОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА МОРУКОВА
ЕЛЕНА КРЪСТЕВА СИВКОВА
ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА ЗАФИРОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ДРАГОВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА БИБЕРОВА
ЕЛЕНА ТОДОРОВА ЦИНГОВА
ЕЛЕНА ТОДОРОВА ЯНКОВА
ЕЛЕНКА ТОДОРОВА ДЮЛГЕРОВА
ЕЛИНА КОНСТАНТИНОВА ДИМИТРОВА
ЕМИЛ АНГЕЛОВ СЕПЕТЛИЕВ
ЕНЧО АТАНАСОВ ЕНЧЕВ
ЖЕЛЮ АТАНАСОВ ДРАГОВ
ЖЕЛЯЗКА АСЕНОВА МИТЕВА
ЖЕЛЯЗКА ВЪЛЧЕВА КУЧКОВА
ЖЕЛЯЗКА КОЛЕВА ВАСИЛЕВА
ЖИВКА ИВАНОВА УЙДУРУМОВА
ЖИВКА ИЛИЕВА МАНЕВА
ЖИВКА ПАНАЙОТОВА АТАНАСОВА
ЗАХАРИНА ИВАНОВА КОШКОВА
ЗЛАТИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА РАСОКОВА
ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ШОПОВА
ЗЛАТКО ХРИСТОВ ЗЛАТИЛОВ
ЗОРНИЦА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
ИВАЙЛО ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ
ИВАЙЛО ПЕТРОВ КИРИЛОВ
ИВАН АНГЕЛОВ КАРАИВАНОВ
ИВАН АНДРЕЕВ ТОДОРОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ТОЧКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЦИНГОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ДЕЛИПЕТРОВ
ИВАН ДИМИТРОВ КЬОСЕИВАНОВ
ИВАН ИЛИЕВ КАФТАНОВ
ИВАН НИКОЛОВ АРАДЖИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ ВАНГЕЛАКОВ
ИВАН ПЕТРОВ ТРЕНДАФИЛОВ
ИВАН СИДЕРОВ МИЛУШЕВ
ИВАН СИДЕРОВ МИЛУШЕВ
ИВАН СТОЯНОВ ВАНКОВ
ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ
ИВАН СТОЯНОВ ШОПОВ
ИВАН ФИЛИПОВ АНГЕЛОВ
ИВАН ЯНЕВ ИВАНОВ
ИВАНКА ДИМИТРОВА ЗОТЕВА
ИВАНКА КОЛЕВА СТАЛЕВА
ИВАНКА КРЪСТЕВА КЬОСЕИВАНОВА
ИВАНКА МИХАЙЛОВА ДЕЧЕВА
ИВО СТОЯНОВ КАРАБОЯНОВ
ИЛИЯ АНГЕЛОВ КАФАЗОВ
ИЛИЯ ДОБРЕВ ЕРКЕЧЕВ
ИЛИЯ ИВАНОВ КАЗАКОВ
ИЛИЯ КОЛЕВ КОЛЕВ
ИЛИЯ СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
ИЛИЯН ХРИСТОВ МОРЯКОВ
ИЛКО ВЛАДИМИРОВ МАНЕВ
ИЛКО ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
ИЛХАН НУРИ ГАРИБ
ИСКРЕН ЙОРДАНОВ ИЛЧЕВ
ЙОВКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ЙОРДАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ИЛЧЕВ
ЙОРДАН КОСТОВ БАМБЕВ
ЙОРДАН НАНЕВ МИТЕВ
ЙОРДАНКА ИВАНОВА МАТЕРОВА
ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ЯНЕВА
ЙОСИФ ДРАГАНОВ ТАНОВ
КАРАМФИЛА ХРИСТАКЕВА СУЛТАНОВА
КАРАМФИЛКА ДРАГИЕВА КАРАЧОМАКОВА
КАРАМФИЛКА ИЛИЕВА КАЗАКОВА
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА МИЛЕВА
КАТЕРИНА ДИМОВА ДРЪНГОВА
КАТЕРИНА НИКОЛОВА ИЛЧЕВА
КАТИНА МИХАЙЛОВА АНАСТАСОВА
КАТИНА ПЕТРОВА ТРЕНДАФИЛОВА
КАТЯ АЛЕКСАНДРОВА ВАНКОВА
КАТЯ АЛЕКСИЕВА ПЛАЧКОВА
КАТЯ ГОСПОДИНОВА ЗОТЕВА
КИРИЛ ГРОЗЕВ КАРАБОНОВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ
КИРИЛ ДИМЧЕВ ЯНАКИЕВ
КИРИЛ КОСТАДИНОВ ИТОВ
КИРИЛ НИКОЛОВ КИРИЛОВ
КИРИЛ СТЕФАНОВ КИРИЛОВ
КИРИЛ ТРЕНДАФИЛОВ ИВАНОВ
КИРИЛ ХРИСТОВ ЗЛАТИЛОВ
КИЧКА АТАНАСОВА ДИЛОВА
КИЧКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
КОЛЮ МАРИНОВ ВИДЕВ
КОЛЮ СТАНЧЕВ МИХАЙЛОВ
КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВ СТОИМЕНОВ
КОСТАДИН ИЛИЕВ ХАДЖИИЛИЕВ
КОСТАДИН КОСТАДИНОВ ИТОВ
КОСТАДИНА ИВАНОВА ТЕНЕВА
КРАСЕН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КОРЦАНОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ МАТАКОВ
КРАСИМИР ГРОЗЕВ КАРАБОНОВ
КРАСИМИР ЙОРДАНОВ БАМБЕВ
КРАСИМИР НАЙДЕНОВ ИВАНОВ
КРАСИМИР ТЕНЕВ КОСЕВ
КРАСИМИРА ДРАГИЕВА МАНЕВА
КРАСИМИРА ЖЕЧЕВА ЧУКОЛОВА
КРАСИМИРА ПЕТЕВА ДИМИТРОВА
КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА ФИЗИЕВА
КРЕМЕНА ИВАНОВА МОРЯКОВА-УЙДУРУМОВА
КРИСТИАН ДИМЧЕВ ТОНЕВ
КРИСТИНА ТОДОРОВА ПЛАЧКОВА
КРЪСТИНКА МАРИНОВА ХРИСТОНОВА
ЛЕМАН ЕКРЕМ ГАРИБ
ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА РАСОКОВА
ЛЮБЕН АТАНАСОВ МАНОЛОВ
ЛЮБМИЛ ВАСИЛЕВ ЛЮБЕНОВ
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ЛЮБОМИР ДРАГИЕВ ДРАГОВ
МАГДАЛЕНА ДОБРЕВА ВАНКОВА
МАГДАЛИНА РУСЕВА ДЕЧЕВА
МАНОЛ ДОБРЕВ МАНОЛОВ
МАРГАРИТА ВЕСЕЛИНОВА КАФАЗОВА
МАРГАРИТА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА
МАРИАНА НИКОЛОВА ВАНГЕЛАКЕВА
МАРИЙКА АНГЕЛОВА ХРИСТОНОВА
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
МАРИЙКА ГОЧЕВА ХАДЖИЖЕЛЕВА
МАРИЙКА ЙОРДАНОВА УЙДУРУМОВА
МАРИЙКА СЛАВОВА МИЛЕВА
МАРИЙКА ЯНЕВА КОЛЧЕВА
МАРИН АТАНАСОВ МАНОЛОВ
МАРИН КОЛЕВ ВИДЕВ
МАРИН КОЛЕВ ВИДЕВ
МАРИНЕЛА СТОЯНОВА ПЕЛТЕКОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА КАРАИВАНОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА СТАЛЕВА
МАРИЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ДРЪНГОВА
МАРИЯ ВАЛЕРИЕВА КОЛЕВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА
МАРИЯ ГИНЕВА ТОЧКОВА
МАРИЯ КОЛЕВА АТАНАСОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ИЛИЕВА-ДИМОВА
МАРИЯ МИХАЛЕВА АВРАМОВА
МАРИЯ НАЧЕВА ГРОЗЕВА
МАРИЯ ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА КОШКОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ТОЧЕВА
МАРИЯ СЛАВОВА КАРАБОНОВА
МАРИЯ СТЕФАНОВА МИНЕВА
МАРИЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА
МАРИЯ ХРИСТОВА ГАЧЕВА
МАРИЯ ХРИСТОВА КАЗАКОВА
МАРИЯ ХРИСТОВА КИМЧЕВА
МАРИЯНА ТОДОРОВА КАРАБОНОВА
МАРТИН ДИМИТРОВ ПЕЛТЕКОВ
МАРТИН ИЛИЕВ КАЗАКОВ
МАРУСЯ ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА
МАЯ ДИМИТРОВА ЛЕНКОВА
МАЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ КОРЦАНОВ
МИЛЕН КОЛЕВ ВИДЕВ
МИЛЕНА АТАНАСОВА КАТЕВА
МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
МИЛКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
МИЛКА ДРАГИЕВА ЛЕНКОВА
МИЛКА ХРИСТОВА МОРЯКОВА
МИЛУШ ЯНЕВ МИЛУШЕВ
МИЛУШ ЯНКОВ ЯНЕВ
МИЛЯ ДИМИТРОВА ПАНАЙОТОВА
МИНКА ГЕОРГИЕВА ВИДЕВА
МИНКА КИРЕВА ИТОВА
МИТКО СИДКОВ МИЛУШЕВ
МИТРА ЙОРДАНОВА АРАБАДЖИЕВА
МИТРА ПЕТРОВА МИЛУШЕВА
МИХАИЛ ДЕЛЧЕВ РУСЕВ
МИХАИЛ НАЙДЕНОВ МИХАЙЛОВ
МОНИКА НИКОЛОВА КИРИЛОВА
НАДЯ МИХАЙЛОВА КУЧКОВА
НАДЯ ХРИСТОВА ИВАНОВА
НАЙДЕН ИВАНОВ ВЪЛНЕВ
НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
НЕВЕНА ДИМИТРОВА МИТЕВА
НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
НЕДЯЛКА ИЛИЕВА КАФОЗОВА
НЕДЯЛКА КИРИЛОВА САМАНДЖИЕВА
НЕДЯЛКА МАНОЛОВА МИТЕВА
НЕДЯЛКА РУСЕВА ЧЕРВЕНКОВА
НЕЙКО МИТЕВ ДИМИТРОВ
НЕЛИ ИВАНОВА АНДРЕЕВА
НЕЛИ ПЕТРОВА КАРТЕЛОВА
НИКОЛ ДИМИТРОВА НЕЙКОВА
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ВАНГЕЛАКЕВ
НИКОЛА ЖЕКОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛА ЙОРДАНОВ БОРГОВСКИ
НИКОЛА ПЕТРОВ ЛЕНКОВ
НИКОЛА ПЕТРОВ РАДОЙНОВ
НИКОЛА СТОЙЧЕВ ДРАГОВ
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ УЙДУРУМОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВИДЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДРАГОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАРААТАНАСОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ
НИКОЛАЙ ДИМОВ СУЛТАНОВ
НИКОЛАЙ ЖИВКОВ ТРЕНДАФИЛОВ
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КОЛЕВ
НИКОЛАЙ ТЕНЕВ ДРАГОВ
НИКОЛАЙ ЯНКОВ ЯНКОВ
НИКОЛИНА АТАНАСОВА БАМБАЛОВА
НИКОЛИНА АТАНАСОВА БАМБАЛОВА
НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА МИЛЧЕВА
НИНА КОСТАДИНОВА ЧОРЛОВА
ОЛГА ГЕОРГИЕВА ТОЧЕВА
ПАВЛИНКА АЛЕКСИЕВА ИНДЖОВА
ПАСКО ИВАНОВ КАРПЕНКОВ
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ПЕНКА ИВАНОВА ЗАФИРОВА
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГОВ
ПЕТРАНА КОСТОВА КОСТАДИНОВА
ПЕТРАНА КРЪСТЕВА МАТЕРОВА
ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА СТАЙКОВА
ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ УСУЛОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОШКОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ГЮЗЕЛЕВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ КАРТЕЛОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ КУЧКОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ МАТЕРОВ
ПЕТЪР ДИМЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ПЕТЪР ДИМЧЕВ ИВАНОВ
ПЕТЪР КОЛЕВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ ТОЧЕВ
ПЕТЪР СТАНКОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ БАМБАЛОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ГАЧЕВ
ПЕТЬО АНГЕЛОВ НЕДЕВ
ПЕТЯ ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
ПЕТЯ ДИМИТРОВА САМАНДЖИЕВА
ПЕТЯ ДОБРЕВА АТАНАСОВА
ПЕТЯ ИЛИЕВА ХРИСТОНОВА
ПЛАМЕН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
РАДКА КРУМОВА ПОПИВАНОВА
РАДКА ПЕТЬОВА АНГЕЛОВА
РАДКА СТАНКОВА МАРКОВА
РАДКА ТОДОРОВА МОСКОВА
РАДОСЛАВ СТАНИМИРОВ ДРАГОВ
РАДОСЛАВА АТАНАСОВА НАНЕВА
РАДОСТИН ТЕНЕВ ДРАГОВ
РЕНЕТА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
РОЗИНКА ВЪЛЧЕВА КАРПЕНКОВА
РОСЕН СТАНЕВ РУСЕВ
РОСИЦА ДИХАНОВА РУСИНОВА
РУЖА ДИМИТРОВА МИЛЕВА
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ДРАГОВА
РУМЯНА НИКОЛАЕВА МИХАЙЛОВА
РУМЯНА РУСЕВА МИХАЙЛОВА
РУСКА АТАНАСОВА ЕРКЕЧЕВА
РУСКА ИВАНОВА ДЕЛИПЕТРОВА
РУСКА МАНОЛОВА ГЕОРГИЕВА
СВЕТЛА ДИМИТРОВА КАРАИВАНОВА
СВЕТЛА ТОДОРОВА КОСЕВА
СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТРЪНДЕВ
СВИЛЕН ПЕТРОВ КИРИЛОВ
СЕВО ГЕОРГИЕВ СЕВОВ
СИДЕР ИВАНОВ МИЛУШЕВ
СИЙКА ПЕТРОВА ВИДЕВА
СИЛВИЯ ВЕНЦЕВА КОРЦАНОВА
СИЛВИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА
СИМЕОНКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
СИМОНА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА
СИМОНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
СЛАВЕЙКА МИТЕВА ИВАНОВА
СОФИЙКА НИКОЛОВА ХАДЖИИЛИЕВА
СОФИЯ КОНСТАНТИНОВА СТОИМЕНОВА
СПАС СТОИЛОВ ДРАГОВ
СТАНИМИР АЛЕКСАНДРОВ ВАНГЕЛОВ
СТАНИМИР НИКОЛОВ ДРАГОВ
СТАНИСЛАВ АТАНАСОВ ВИДЕВ
СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДРАГОВ
СТАНКА АТАНАСОВА ЕНЧЕВА
СТАНКА ДИМОВА МИЛУШЕВА
СТАНКА ДОЙЧЕВА ХРИСТОВА
СТАНКА НИКОВА УЙДУРУМОВА
СТАНКА НИКОЛОВА ДЕЛИДЖОВА
СТАНКА ТОДОРОВА КОЗАРЕВА
СТАНКО ПЕТРОВ СТАНКОВ
СТАНЮ РУСЕВ ГРОЗЕВ
СТЕФАН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
СТЕФАН КИРИЛОВ МИТЕВ
СТЕФАН ПЕТРОВ КУЧКОВ
СТЕФАНИ ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
СТЕФАНКА КОЛЕВА ИЛИЕВА
СТЕФКА АНГЕЛОВА СИДЕРОВА
СТЕФКА ИВАНОВА КОЗАЛИЕВА
СТОИЛ ГАЧЕВ БОРИСОВ
СТОИЛ СПАСОВ ДРАГОВ
СТОЯН ИВАНОВ АТАНАСОВ
СТОЯН ИВАНОВ ВАНКОВ
СТОЯН ПАВЛИНОВ ИВАНОВ
СТОЯН ХРИСТОВ КАРАБОЯНОВ
СТОЯНКА АНГЕЛОВА МАВРЕВА
СТОЯНКА ИВАНОВА СВИНАРОВА
СТОЯНКА МЕТОДИЕВА КОШКОВА
ТАНЯ АТАНАСОВА ЯНАКИЕВА
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ВИДЕВА
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ТАНЯ ДИМИТРОВА БАМБЕВА
ТАНЯ ДИМИТРОВА КАТЕВА
ТАНЯ КОСТАДИНОВА СТОИМЕНОВА
ТАНЯ КРАСИМИРОВА БАМБЕВА
ТАТЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ТАТЯНА СИМЕОНОВА КОЗАРЕВА
ТЕНЧО ИВАНОВ ТЕНЕВ
ТЕНЮ ДЕЛЧЕВ ГРОЗИНОВ
ТЕНЮ НИКОЛОВ ДРАГОВ
ТЕОДОРА ИВАНОВА БОРИСОВА
ТЕОДОРА ИВАНОВА ИВАНОВА
ТЕОДОРА ПЕТРОВА ЧОРЛОВА
ТЕОДОРА ЯНКОВА ЯНКОВА
ТОДОР ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
ТОДОР ДИМИТРОВ КИСЬОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ КОЗАЛИЕВ
ТОДОР НАЙДЕНОВ ПЛАЧКОВ
ТОДОР ЯНЕВ КОЗАРЕВ
ТОНИ НИКОЛАЕВА ДРАГОВА
ТОНКА АЛЕКСИЕВА КОРЦАНОВА
ТОНКА ГОЧЕВА ТОДОРОВА
ТОНКА ЗАПРЯНОВА ДРАГОВА
ТОНКА КИРИЛОВА ГОЧЕВА
ТОНКА ПЕТРОВА ДЕЛИДЖОВА
ТОТКА МАРГАРИТОВА ТОДОРОВА
ТРЕНДАФИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ
ТРЕНДАФИЛКА КОНСТАНТИНОВА ДИМИТРОВА
ФИДАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ФИЛИП АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
ФОТА ИВАНОВА ВАНГЕЛАКЕВА
ХАЛИЛ АЛИЕВ ХАЛИЛОВ
ХРИСАНА ХРИСТОВА МАРКОВА
ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
ХРИСТИНА ДИМИТРОВА МАТАКОВА
ХРИСТИНКА ГЕОРГИЕВА ВИДЕВА
ХРИСТИНКА ГОСПОДИНОВА ДРАГОВА
ХРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ МИНЕВ
ХРИСТО АНАСТАСОВ ИЛИЕВ
ХРИСТО АНГЕЛОВ УЙДУРУМОВ
ХРИСТО БОРИСОВ МИТЕВ
ХРИСТО ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОНОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МАТАКОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ГАЧЕВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ИНДЖОВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ЧОРЛОВ
ХРИСТО ИЛИЕВ АТАНАСОВ
ХРИСТО ИЛИЕВ МОРЯКОВ
ХРИСТО ИЛЧЕВ ХРИСТОЗОВ
ХРИСТО СКУЛЕВ КОЛЕВ
ХРИСТО СТОЯНОВ СИДЕРОВ
ХРИСТО ТРЕНДАФИЛОВ ИВАНОВ
ЦОНКА ГЕОРГИЕВА НАНЕВА
ЦОНКА ДИМИТРОВА ЗОТЕВА
ЦОНКА ДИМИТРОВА КИСЬОВА
ЦОНКА ДИМИТРОВА ТОНЕВА
ЯНА ДИМОВА КАРАБОНОВА
ЯНА ПЕТРОВА ЯНЕВА
ЯНА ПОЛИХРОНОВА ТОНЕВА
ЯНА ТЕНЕВА КАРАГЕОРГИЕВА
ЯНКА ГРОЗЕВА ТОНЕВА
ЯНКА ДИМИТРОВА МАТЕРОВА
ЯНКА КРЪСТЕВА КОЗАЛИЕВА
ЯНКА ПЕТКОВА ВАНГЕЛАКЕВА
ЯНКО КОЛЕВ ЯНКОВ
ЯНКО МИЛУШЕВ ЯНЕВ
ЯНКО МИХАЙЛОВ ЯНЕВ
ЯНКО СТОЙЧЕВ БАМБАЛОВ
ЯНУШ БОРИСОВ ДИМИТРОВ
ЯНЬО МАВРЕВ КОЗАРЕВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ХАСКОВО ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 006
Адрес на избирателната секция ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АДРИАНА НЕДЯЛКОВА МИТКОВА
АЛБЕНА СТЕФАНОВА МИЛАДИНОВА
АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ КАТЕВ
АНАСТАСИЯ БОРИСОВА БЛАГОВА
АНГЕЛ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
АНГЕЛ БОНЕВ БОНЕВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МАДЖУРОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ФИЛЕВ
АНГЕЛ ПЕТКОВ ГАЧЕВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ
АНГЕЛ СТЕФАНОВ ТЕРЗИЕВ
АНГЕЛ ХРИСТОВ БОЗАЛИЕВ
АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА МЕШЕКУШЕВА
АНГЕЛИНА АТАНАСОВА МЕШЕКУШЕВА
АНГЕЛИНА АТАНАСОВА СЪБЕВА
АНГЕЛИНА ИЛИЕВА ХРИСТОВА
АНИТА АСЕНОВА АСЕНОВА
АНИТА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА
АНИТА МИТКОВА ДИМИТРОВА-МАТАКОВА
АНИЧКА ВЪЛКАНОВА МИТЕВА
АНИЧКА ГЕОРГИЕВА КАРАДЖОВА
АНИЧКА ИЛИЕВА ПАВЛОВА
АННА ГЕОРГИЕВА МАДЖУРОВА
АННА ПАВЛОВА ВЕСЕЛИНОВА
АНТОАНЕТА ДЕЛЧЕВА МАДЖУРОВА
АНТОАНЕТА КРАСИМИРОВА БОРАДЖИЕВА
АНТОАНЕТА МИХАЙЛОВА ИЛИЕВА
АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА ТИНЕШЕВА
АСЕН НИКОЛОВ АСЕНОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГОСПОДЕВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ДАЧЕВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ КУРТОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ДРАГИЕВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ТИНЕШЕВ
АТАНАС ИВАНОВ БОРАДЖИЕВ
АТАНАС ИВАНОВ БОРАДЖИЕВ
АТАНАС ИВАНОВ ИЛИЕВ
АТАНАС ИВАНОВ МИЛАДИНОВ
АТАНАС ИЛИЕВ ИЛИЕВ
АТАНАС ИЛИЕВ КОСТАДИНОВ
АТАНАС ИЛИЕВ КУРТОВ
АТАНАС ИЛИЕВ ТЕНЧЕВ
АТАНАС ПЕТРОВ РАДОЙНОВ
АТАНАС ПЕТРОВ СУЛТАНОВ
АТАНАС ПЕТРОВ ЧАТРАКОВ
АТАНАС СЛАВОВ САВАКОВ
АТАНАС ТРИФОНОВ КЪРАТЛИЕВ
АТАНАС ФИЛЕВ НАШЕВ
АТАНАС ХРИСТОВ ВЛАДЕВ
АТАНАС ХРИСТОВ ПАНАЙОТОВ
АТАНАСКА ЕВЛОГИЕВА ТОДОРОВА
АТАНАСКА ПЕТКОВА КОСТОВА
БИЛЯНА ДИМИТРОВА ДЕМИРЕВА
БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
БЛАГОЙ ТОДОРОВ КАЗАКОВ
БОЖАНКА КАРЧЕВА ИЛИЕВА
БОРИС ГЕОРГИЕВ КЮЧУКОВ
БОРИС ИВАНОВ ЛЮБЕНОВ
БОРИС ПЕТРОВ МОСКОВ
БОРИС СЛАВОВ КЕРАНОВ
БОРИС СТЕФАНОВ ТРЪНДЕВ
БОРИС ЩЕРЕВ ХАДЖИПЕТЕВ
БОРИСЛАВ АНДОНОВ КОСТОВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БОНЕВ
БРАНИМИРА ДИМИТРОВА ТОНЕВА
ВАЛЕНТИН ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ СЕВОВ
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ВЛАСАКОВ
ВАЛЕНТИНА БОРИСЛАВОВА КОСТОВА
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА КУРТОВА
ВАЛЕНТИНА ГОСПОДИНОВА ГЪЛЪБОВА
ВАЛЕНТИНА СЛАВОВА ВАСИЛЕВА
ВАЛЯ ЗЛАТКОВА БОЗАЛИЕВА
ВАЛЯ ПЕТРОВА КЕРЕЗОВА
ВАНГЕЛ НИКОЛОВ БЕЛЧЕВ
ВАНГЕЛУДКА ДИМИТРОВА СУЛТАНОВА
ВАНИНА ИВАНОВА СЪБЕВА
ВАНЯ АТАНАСОВА ВЛАДЕВА
ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КАРАДЖОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПИСАРОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПИСАРОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ТОДОРОВ БАКАЛОВ
ВАСИЛ ЯНКОВ НЕДЯЛКОВ
ВАСИЛКА ДИМИТРОВА БАХЧЕВАНОВА
ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
ВАСИЛКА ТОДОРОВА ПИСАРЕВА
ВЕЛИКА НИКОЛОВА БЕЛЧЕВА
ВЕЛИНА ДАНАИЛОВА МИТЕВА
ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА КУРТОВА
ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ПИСАРОВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ЯНЧЕВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА БЕЛЧЕВА
ВЕНКО СТОИЛОВ РУСЕВ
ВЕРКА КОСТАДИНОВА КАЗАКОВА
ВЕСА ИЛИЕВА МАТАКОВА
ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА МАРКОВА
ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА БОРАДЖИЕВА
ВЕСЕЛИНА ЯНАКИЕВА ТРЪНДЕВА
ВЕСЕЛИНКА ПЕТРОВА КАРАДЖОВА
ВЕСКА ГЕОРГИЕВА ИЛЧЕВА
ВЕСКА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА
ВЕСКА ЖИВКОВА КАЗАКОВА
ВЕСКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
ВИКТОРИЯ ТОДОРОВА МАРКОВА
ВИОЛЕТА НАСКОВА ДИМИТРОВА
ВИОЛЕТА ТЕНЕВА ЛИЛЯНОВА
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ БОНЕВ
ВЛАДИМИРА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
ГАЛИНА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА
ГАЛЯ НИКОЛОВА РУСЕВА
ГАНКА АНАСТАСОВА МИТКОВА
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ МАДЖУРОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ФИЛЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ БАКАЛОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГОСПОДЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ДАЧЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ КУРТОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ КУРТОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ КЮЧУКОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КАРАДЖОВ
ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ ГЕНЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДАРАКЧИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КЕРАНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТРЪНДЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ БОРАДЖИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЕСЕЛИНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ДЕЧЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ МИТЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ШИКИРОВ
ГЕОРГИ ИВАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КЬОСЕВ
ГЕОРГИ КАРАМФИЛОВ ВЪЛКОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ КУЛОВ
ГЕОРГИ ПЕНЕВ ТОНЕВ
ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ТОНЕВ
ГЕОРГИ РУМЕНОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ САШЕВ СЕВОВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ НАШЕВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ТЕРЗИЕВ
ГЕОРГИ ТАНЧЕВ МИТЕВ
ГЕОРГИ ТЕНЕВ ГАЙДАЖИЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ФАКИРОВ
ГЕОРГИ ТРИФОНОВ БРАТКОВ
ГЕОРГИ ТРИФОНОВ ВЪЛКАНОВ
ГЕОРГИ ТРИФОНОВ ПАРОНОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАСКОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ СЪБЕВ
ГЕОРГИ ЯСЕНОВ ДИМОВ
ГЕРГАНА АНГЕЛОВА МОРЯКОВА
ГЕРГАНА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА
ГЕРГАНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ГЕРГАНА КОЛЕВА КУРТЕВА
ГЕРГАНА ПЕТРОВА КЪРАТЛИЕВА
ГИНА ИВАНОВА КАЗАКОВА
ГИНА МАРИНОВА РАЕВА
ГИНКА ВЪРБАНОВА КУЧКОВА
ГИЧКА СТАНКОВА НАШЕВА
ГОСПОДИН ИВАНОВ БОРАДЖИЕВ
ГОСПОДИН НИКОЛОВ МОСКОВ
ГОСПОДИН СТОЯНОВ ХРИСТОВ
ДАНИЕЛА ИВАНОВА КЮРТОВА
ДАНЧО ДИМИТРОВ ЗАФИРОВ
ДАФИНКА АНГЕЛОВА МИТЕВА
ДЕНА ТОНЧЕВА ГЪЛЪБОВА
ДЕСИСЛАВА ДАНЧЕВА ДИМИТРОВА
ДЕЯН ТОДОРОВ ДЕЛЧЕВ
ДИМАНА ЙОРДАНОВА ЦВЕТКОВА
ДИМИТРИНА ГРОЗЕВА МАЛИНИНА
ДИМИТРИНКА ВЪЛЧЕВА МИХАЙЛОВА
ДИМИТРИНКА ЖЕКОВА ХРИСТОВА
ДИМИТРИНКА КОСТАДИНОВА МОСКОВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ МАДЖУРОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДЕМИРЕВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ТИНЕШЕВ
ДИМИТЪР БОНЕВ БОНЕВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ КЮЧУКОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ПИСАРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БЕЛЧЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДАЧЕВ
ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЪЛЪБОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ИЛЧЕВ
ДИМИТЪР ИЛКОВ ГЪЛЪБОВ
ДИМИТЪР КИРЕВ КОЗАЛИЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ МИТКОВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ПАВЛОВ ЛАЙЛОВ
ДИМИТЪР ПАВЛОВ ТОНЧЕВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР РУСАЛИНОВ БЕЛЧЕВ
ДИМИТЪР СРЕБРЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ТРЪНДЕВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ МАЛИНИН
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДАРАКЧИЕВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ МАРКОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ СТАМЕНОВ
ДИМКА ГЕОРГИЕВА ЯНАКИЕВА
ДИМКА ДИМИТРОВА КАЗАКОВА
ДИМКА ИЛЧЕВА ТЕНЧЕВА
ДИМКА ЙОРДАНОВА ЦВЕТКОВА
ДИМКА СТОЯНОВА РАДОЙНОВА
ДИМКА ТОДИНОВА БАНЕВА
ДИМКА ХРИСТОВА МОРЯКОВА
ДИМО ХРИСТОВ ПАМПОРОВ
ДОБРА ЯНАКЕВА ТЕНЧЕВА
ДОБРИ ГОЧЕВ ТРЪНДЕВ
ДОБРИ ТРЪНКОВ МОСКОВ
ДОБРИНА МИХАЙЛОВА НАШЕВА
ДОБРИНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
ДОБРОМИР ДИМОВ ХРИСТОВ
ДОБРОМИРА ДИМИТРОВА ДАЧЕВА
ДОНКА ТОДОРОВА ТОНЧЕВА
ДОРА КОСТАДИНОВА ЛИКОВА
ДОЧКА ДИМИТРОВА КЮЧУКОВА
ДРАГОМИР ИВАНОВ КАЗАКОВ
ДЯЛКА ВЪЛЕВА ВАСИЛЕВА
ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ВЪЛНЕВА
ЕВДОКИЯ НИКОЛОВА КУЛОВА
ЕВЕЛИНА КИРИЛОВА НИКОЛОВА
ЕКАТЕРИНА ВАНГЕЛОВА ТОНЧЕВА
ЕКАТЕРИНА ГРОЗЕВА ДИМОВА
ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ДРАГИЕВА
ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА БАНЕВА
ЕЛЕНА АТАНАСОВА КАЗАКОВА
ЕЛЕНА БЛАГОЕВА КАЗАКОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГАКЕВА КИСЬОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ЛАЙЛОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА
ЕЛЕНА ЗДРАВКОВА ХРИСТОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА МИТЕВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОНЕВА
ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ЕЛЕНКОВА
ЕЛЕНА МАРИНОВА ДАРАКЧИЕВА
ЕЛЕНА ПАВЛОВА КУЛОВА
ЕЛЕНА ПАНАЙОТОВА ВАНГЕЛАКЕВА
ЕЛЕНА СТАЛЕВА НИКОЛОВА
ЕЛЕНА ТЕНЕВА БЕЛЧЕВА
ЕЛЕНА ТОДОРОВА КУРТОВА
ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ПАЛЬОНОВА
ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА СЕВОВА
ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА СЪБЕВА
ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ЩЕРЕВА
ЕЛЕНКА ПЕТРОВА НАЧЕВА
ЕЛЕНКА СТОЯНОВА КОНДУЗОВА
ЕЛЕНКА ХРИСТАКИЕВА ДИМИТРОВА
ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
ЕЛИЦА ОГНЯНОВА АНДОНОВА
ЕМИЛ АНТОНОВ НИКОЛОВ
ЕМИЛ ИВАНОВ ЛИКОВ
ЕМИЛ ХРИСТОВ ДАРАКЧИЕВ
ЖЕКО ИВАНОВ МИЛАДИНОВ
ЖЕЛЯЗКА СТЕФАНОВА ПАМПОРОВА
ЖЕНЯ ДИМИТРОВА ТРИФОНОВА
ЖЕЧКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ЖЕЧКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
ЖИВКА ПЕТРОВА ГЕОРЧЕВА
ЖИВКО ДИМОВ ПАМПОРОВ
ЖИВКО НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ЖИВКО ЮЛИЯНОВ ЯНЧЕВ
ЗДРАВКО ГОСПОДИНОВ СТОЯНОВ
ЗДРАВКО НИКОЛОВ КАРАИВАНОВ
ЗЛАТАН ПЕТРОВ ГЕОРЧЕВ
ЗЛАТКА БОРИСОВА СРЕБРЕВА
ЗЛАТКА ИВАНОВА СТАЙКОВА
ЗЛАТКА ИВАНЧЕВА ЗАФИРОВА
ЗЛАТКО ДЕЛЧЕВ ТОДОРОВ
ЗЛАТКО ИВАНОВ ЛЮБЕНОВ
ЗЛАТКО НИКОЛОВ СТАНКОВ
ЗОЯ РАШКОВА ДИМОВА
ЗОЯ ХРИСТОВА ТЕРЗИЕВА
ИВАЙЛО БЛАГОЕВ СТАВРЕВ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МИТЕВ
ИВАЙЛО НИКОЛОВ РАДОЙНОВ
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ СЕВОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ БОРАДЖИЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЕСЕЛИНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ДЕЧЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ МИТЕВ
ИВАН ГОСПОДИНОВ БОРАДЖИЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ЛИКОВ
ИВАН ДИМОВ ХРИСТОВ
ИВАН ДОБРЕВ МОСКОВ
ИВАН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ
ИВАН КРЪСТЕВ ИВАНОВ
ИВАН ЛИЛЯНОВ ЛИЛЯНОВ
ИВАН НИКОЛОВ ШИКИРОВ
ИВАН ПЕНКОВ КАВАЛДЖИЕВ
ИВАН РУСАНКОВ ЛАЗАРОВ
ИВАН РУСЕВ ИЛЧЕВ
ИВАН СВЕТЛИНОВ ТОДОРОВ
ИВАН СТРАТИЕВ БОЖИНОВ
ИВАН ТОДОРОВ БАХЧЕВАНОВ
ИВАН ХРИСТОВ РАСОКОВ
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КЕРАНОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА ОВЧАРОВА
ИВАНКА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА
ИВАНЧО ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ
ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА КИРЯКОВА
ИВЕЛИНА ПЕТРОВА СТАМЕНОВА
ИЛИЯ АТАНАСОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ АТАНАСОВ ТЕНЧЕВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ НАЧЕВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ КИСЬОВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ МАТАКОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ МАРИЯНОВ КУРТОВ
ИЛИЯ ПЕТРОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ ТРЕНДАФИЛОВ ГОЧЕВ
ИЛИЯН ПЕТКОВ ТЕНЧЕВ
ИЛИЯНА ПАВЛОВА ПАВЛОВА
ИЛИЯНА ХРИСТОВА КАЗАКОВА
ИЛКО ИВАНОВ ГЪЛЪБОВ
ИРЕНА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
ИРИНКА ГЕОРГИЕВА ПАСКОВА
ИЦО ЯНКОВ БОЗАЛИЕВ
ЙОВКА МИХАЙЛОВА КАТЕВА
ЙОЛАНДА ВЕЛИКОВА ДАРАКЧИЕВА
ЙОРДАН НИКОЛОВ ГЮЗЕЛЕВ
ЙОРДАН ЦВЕТКОВ МИХАЙЛОВ
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА КИСЬОВА
ЙОРДАНКА НИКОЛОВА КЕРЕЗОВА
ЙОТКО ХРИСТОВ КЕРЕЗОВ
КАРАМФИЛ ГЕОРГИЕВ КАРАМФИЛОВ
КАРАМФИЛ ДИМИТРОВ ДАЧЕВ
КАРАМФИЛ СЛАВОВ КЕРАНОВ
КАРАМФИЛКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА
КАРАМФИЛКА ТОДОРОВА КАЗАКОВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ТИНЕШЕВА
КАТЯ АТАНАСОВА ДАЧЕВА
КАТЯ ЙОРДАНОВА ЧАНЛИЕВА
КАТЯ ПЕТКОВА ТЕНЧЕВА
КЕРА ДИМОВА ВЛАСАКОВА
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ КОЗАЛИЕВ
КИРИЛ МИРОСЛАВОВ КИСЬОВ
КИРИЛ ТОДОРОВ ДАРАКЧИЕВ
КИРИЛКА СТЕФАНОВА МОСКОВА
КИЧКА АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА
КИЧКА ДИМИТРОВА ФИЛИПОВА
КОСТАДИН ЙОРДАНОВ КЬОСЕВ
КОСТАДИН ТОДОРОВ РАЕВ
КРАСИМИР АТАНАСОВ БОРАДЖИЕВ
КРАСИМИР ГОСПОДИНОВ МОСКОВ
КРАСИМИР ТОДОРОВ АВРАМОВ
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА КОЗАЛИЕВА
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ФИЛЕВА
КРАСИМИРА ДИМИТРОВА БИЛБИ
КРАСИМИРА НИКОЛАЕВА МИНЕВА
КРУМ ХРИСТОВ МОРЯКОВ
КРЪСТИНА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА
КРЪСТИНА СТЕФАНОВА ПАРОНОВА
КРЪСТЮ ИВАНОВ КРЪСТЕВ
ЛИЛИЯ БОРИСОВА БОНЕВА
ЛИЛЯН ИВАНОВ ЛИЛЯНОВ
ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА СТАВРЕВА
МАРА ГЕНЕВА КЕРАНОВА
МАРГАРИТА БОРИСОВА ТРЪНДЕВА
МАРГАРИТА ЖЕЛЕВА ПЕТРОВА
МАРГАРИТА НЕДЕЛЧЕВА ПАСКОВА
МАРГАРИТА ХРИСТОВА КАЗАКОВА
МАРИАН АТАНАСОВ БОРАДЖИЕВ
МАРИАН НИКОЛОВ КАТЕВ
МАРИАНА ДИМИТРОВА МУТОВА
МАРИАНКА АТАНАСОВА АСЕНОВА
МАРИЕЛА МИРОСЛАВОВА КИСЬОВА
МАРИЙКА ДРАГИЕВА АТАНАСОВА
МАРИЙКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
МАРИЙКА ИВАНОВА ИСКРЕВА
МАРИЙКА ИЛИЕВА КУРТОВА
МАРИЙКА ПЕТРОВА ЧАНЛИЕВА
МАРИЙКА ТОТЕВА СРЕБРЕВА
МАРИЙКА ХРИСТОВА ТИНЕШЕВА
МАРИНА КОЛЕВА ТОДОРОВА
МАРИНКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА БОЗАЛИЕВА
МАРИЯ АТАНАСОВА КУРТОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА КУРТОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ФАКИРОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГАЙДАЖИЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЯНЧЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ГАВРИЛОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА
МАРИЯ ДОБРЕВА ИЛИЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ВЛАДЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ДЕЧЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ТАНГЪРОВА
МАРИЯ КОЛЕВА БОРАДЖИЕВА
МАРИЯ КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ВЪЛКАНОВА
МАРИЯ СТЕФАНОВА МИТЕВА
МАРИЯ ТРЕНДАФИЛОВА ГОЧЕВА
МАРИЯ ХРИСТОВА КАПИТАНОВА
МАРИЯН ИЛИЕВ КУРТОВ
МАРИЯН НИКОЛОВ РАДОЙНОВ
МАРИЯНА ИВАНОВА АРАБАДЖИЕВА
МАРИЯНА ИВАНОВА ИЛЧЕВА
МАРТИН ГЕОРГИЕВ КУРТОВ
МАРТИН ГЕОРГИЕВ КЪРКАЛИЧЕВ
МАРТИН СВЕТЛИНОВ ТОДОРОВ
МЕРКАД КАДРИШЕН КУРТОВА
МИЛАНКА БОРИСОВА НАШЕВА
МИЛЕН ИВАНОВ ТАНГЪРОВ
МИЛЕН МИТКОВ ЗЛАТЕВ
МИЛЕН ПЕТРОВ КУРТОВ
МИЛЕНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
МИЛЕНА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА
МИЛИЦА ГЕОРГИЕВА РАСОКОВА
МИЛКА ДИМИТРОВА КАТЕВА
МИЛКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
МИЛКА ТЕНЕВА ИВАНОВА
МИЛКА ХРИСТОЗОВА ТОНЕВА
МИЛКО СТОЯНОВ КОЗАЛИЕВ
МИРОСЛАВ БОРИСОВ КЕРАНОВ
МИРОСЛАВ КИРИЛОВ КИСЬОВ
МИРОСЛАВ НИКОЛОВ КАЗАКОВ
МИРОСЛАВ ЯНКОВ МИЛУШЕВ
МИТКО АТАНАСОВ ЗЛАТЕВ
МИТКО ИЛИЕВ МАТАКОВ
МИТКО ПЕНЧЕВ ДИМИТРОВ
МИТРА ПЕТРОВА ХРИСТАКЕВА
МИХАЕЛА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ КАТЕВ
МИХАЙЛ ХРИСТОВ РАСОКОВ
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИПЕТЕВА
НАДКА ИВАНОВА ПОПОВА
НАДЯ АЛЕКСАНДРОВА МИЛУШЕВА
НАДЯ ИЛИЕВА СЕВОВА
НАДЯ ЙОТОВА ХРИСТОВА
НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА ДРАГИЕВА
НЕВЕНА ДИМИТРОВА КЬОСЕВА
НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ДЕЧЕВА
НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ПАМПОРОВА
НЕДЯЛКА ИВАНОВА ВЛАСАКОВА
НЕДЯЛКО ДИМИТРОВ МИТКОВ
НЕЛИ АНГЕЛОВА СЕВОВА
НЕЛИ АТАНАСОВА КЪРАТЛИЕВА
НЕЛИ НИКОЛОВА ВЪЛКОВА
НЕЛИ ТОШЕВА ПЕТРОВА
НИКОЛА ВАНГЕЛОВ БЕЛЧЕВ
НИКОЛА ИВАНОВ ШИКИРОВ
НИКОЛА МИХАЙЛОВ ЦВЕТКОВ
НИКОЛА ПЕТРОВ КАЗАКОВ
НИКОЛА СТАЛЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛА ТОДОРОВ САРАКОЛЕВ
НИКОЛА ЯНКОВ РАДОЙНОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КЪРКАЛИЧЕВ
НИКОЛАЙ СЛАВОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ ОВЧАРОВ
НИКОЛИНА ГОГОВА САРАКОЛЕВА
НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА ГЮЗЕЛЕВА
НИКОЛИНА ТЕНЕВА КЕРАНОВА
НИКОЛИНКА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ЛАЙЛОВ
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ТОНЧЕВ
ПАВЕЛ ПЕТРОВ ТОШЕВ
ПАВЕЛ ХРИСТОВ ПАВЛОВ
ПАВЛИН ПЕТРОВ ТОШЕВ
ПАВЛИНА КОСТОВА ДИМИТРОВА
ПАВЛИНА САШЕВА СЕВОВА
ПАРОН ГЕОРГИЕВ ПАРОНОВ
ПЕНКА ГОСПОДИНОВА ВЪЛКОВА
ПЕНКА ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА
ПЕНКА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
ПЕНКО АТАНАСОВ КАВАЛДЖИЕВ
ПЕНЧО МИТКОВ ДИМИТРОВ
ПЕПА СТОЯНОВА ТАНГЪРОВА
ПЕТКО АТАНАСОВ ТЕНЧЕВ
ПЕТКО ДЕЛЧЕВ ТЕНЧЕВ
ПЕТРАНА ДИМИТРОВА МИТКОВА
ПЕТРАНА КРЪСТЕВА ТОДОРОВА
ПЕТРАНКА КАРАМФИЛОВА МИТЕВА
ПЕТЪР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРТОВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ КЪРАТЛИЕВ
ПЕТЪР БОРИСОВ МОСКОВ
ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ ВЛАСАКОВ
ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ СРЕБРЕВ
ПЕТЪР ВЪЛКОВ ВЛАСАКОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ЗЛАТАНОВ ГЕОРЧЕВ
ПЕТЪР КРУМОВ ЯНЧЕВ
ПЕТЪР ЛОЗЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ КАЗАКОВ
ПЕТЪР ПАВЛОВ ТОШЕВ
ПЕТЪР РУВИМОВ РАЕВ
ПЕТЪР ТОШКОВ ЙОРДАНОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ СУЛТАНОВ
ПЕТЯ АТАНАСОВА РАДОЙНОВА
ПЕТЯ ТОДОРОВА КОРЦАНОВА
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ТОНЕВ
ПЛАМЕН ФИЛЕВ КАРАМАНОВ
РАДОСТИНА КРЪСТИНОВА СЛАВОВА
РАДОСТИНА СТЕФАНОВА КАРАМАНОВА
РАЙНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
РАЙНА АНГЕЛОВА СИДЕРОВА
РАЙНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
РАЙНА ГЕОРГИЕВА ШЕКИРОВА
РОЗА ЖЕЛЕВА ТОШЕВА
РОСИЦА ВАСКОВА АНДОНОВА
РОСИЦА ГОСПОДИНОВА МОСКОВА
РОСИЦА ХРИСТОВА САВАКОВА
РОСИЦА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
РУЖА БЛАГОВА НАШЕВА
РУМЯНА АНГЕЛОВА НЕДЯЛКОВА
РУСАНКА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
РУСЕЛИН ДИМИТРОВ БЕЛЧЕВ
САШО ГЕОРГИЕВ СЕВОВ
СВЕТЛАНА ГОСПОДИНОВА ДИМИТРОВА
СВЕТЛИН ИВАНОВ ТОДОРОВ
СИДЕР СТОЯНОВ СИДЕРОВ
СИЙКА ВАСИЛЕВА ДОКОВА-АТАНАСОПУЛУ
СИЙКА ГЕОРГИЕВА ШИКИРОВА
СИЛВИЯ ЗЛАТАНОВА ГЬОРЧЕВА
СИМЕОН ЯНЧЕВ ЯНЧЕВ
СЛАВ ГРОЗЕВ ИВАНОВ
СЛАВЕЙКА НИКОЛОВА ТРЪНДЕВА
СЛАВЕЯ ДИМИТРОВА КУРТЕВА
СЛАВИ АТАНАСОВ ТИНЕШЕВ
СЛАВИ БОРИСОВ КЕРАНОВ
СЛАВИ ДИМИТРОВ МИХОВ
СЛАВИ НИКОЛОВ СЛАВОВ
СМАРАЙДИ ГЕНЕВА МАДЖУРОВА
СОНЯ АНГЕЛОВА НАНОВА
СОНЯ ГЕОРГИЕВА КАТЕВА
СОНЯ СИДЕРОВА СТОЯНОВА
СОНЯ СТОЕВА КАЗАКОВА
СПАСКА МИНЧЕВА ДЕДОВА
СПАСКА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА
СРЕБРЮ ВАНГЕЛОВ ПЕТРОВ
СРЕБРЮ ДИМИТРОВ СРЕБРЕВ
СТАЙКО АНГЕЛОВ БЛАГОВ
СТАНКА ГЕНЧЕВА КЕРЕЗОВА
СТАНКА ДИМИТРОВА ДАЧЕВА
СТАНКА ЖЕЛЯЗКОВА КОЗАЛИЕВА
СТАНКА МИТРЕВА ПАРОНОВА
СТАНКА ПАВЛЕВА ТИНЕШЕВА
СТЕЛИЯН КОСТИКА ПАДУРАРУ
СТЕФАН АНГЕЛОВ ТЕРЗИЕВ
СТЕФАН БОРИСОВ ТРЪНДЕВ
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ МИТЕВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ ТРЪНДЕВ
СТЕФАН ПЕТРОВ КУРТЕВ
СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ДАЧЕВА
СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ЧАТРАКОВА
СТЕФКА ИВАНОВА ЛАЙЛОВА
СТЕФКА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА
СТИЛИАН АТАНАСОВ ДРАГИЕВ
СТОИЛ РУСЕВ ТОДОРОВ
СТОЙЧО СТЕФАНОВ КУРТЕВ
СТОЯН ИВАНОВ ТАНГЪРОВ
СТОЯН ЙОРДАНОВ ДАШЕВ
СТОЯН МИЛКОВ КОЗАЛИЕВ
СТОЯН СИДЕРОВ СТОЯНОВ
СТОЯНКА РУСИНОВА КАЗАКОВА
СТОЯНКА ЯНКОВА БАКАЛОВА
ТАНКА ИВАНОВА СТАЛЕВА
ТАНКА НИКОЛОВА КЬОСЕВА
ТАНЯ АНГЕЛОВА БОЗАЛИЕВА
ТАНЯ АТАНАСОВА КОЗАЛИЕВА
ТАНЯ ВАНГЕЛОВА КИСЬОВА
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА КАТЕВА
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ПАРОНОВА
ТАНЯ ДИМИТРОВА ТОШЕВА
ТАНЯ КРАСИМИРОВА ВАСИЛЕВА
ТАНЯ МИХАЙЛОВА БАХЧЕВАНОВА
ТАНЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА
ТАТЯНА ПАРОНОВА КАРАМАНОВА
ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ САРАКОЛЕВ
ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ТОНЧЕВА
ТИЛА МАРИНОВА ОВЧАРОВА
ТИНКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
ТИНКА ГЕОРГИЕВА ЕЛЕНКОВА
ТИНКА ДОБРЕВА МОСКОВА
ТИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ТИНКА КОСТОВА ЧЕНДЕЛОВА
ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ МИТЕВ
ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ПАРОНОВ
ТИХОМИРА ТРИФОНОВА ОВЧАРОВА
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ФАКИРОВ
ТОДОР ДЕЛЧЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР ЗАХАРИЕВ КЕРАНОВ
ТОДОР ИВАНОВ БАХЧЕВАНОВ
ТОДОР ИВАНОВ БАХЧЕВАНОВ
ТОДОР ИВАНОВ НАШЕВ
ТОДОР КИРИЛОВ ДАРАКЧИЕВ
ТОДОР ПЕТРОВ КУРТОВ
ТОДОРКА ДИМИТРОВА ПАРОНОВА
ТОДОРКА КОСТОВА КАЗАКОВА
ТОДОРКА ПАВЛИНОВА ГЮЗЕЛЕВА
ТОНЧО ДИМИТРОВ ТРЪНДЕВ
ТОШКО ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
ТРАЯН НИКОЛОВ ТОДОРОВ
ТРЕНДАФА ГЕОРГИЕВА БАКАЛОВА
ТРЕНДАФИЛ ИЛИЕВ ГОЧЕВ
ТРЕНДАФИЛА ДИМИТРОВА ДРАГОВА
ТРИФОН АТАНАСОВ КЪРАТЛИЕВ
ТРИФОН ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ
ТРИФОН ГЕОРГИЕВ ПАРОНОВ
ТРИФОН НИКОЛОВ ОВЧАРОВ
ТРИФОН ПЕТРОВ ТРИФОНОВ
ТРИФОН ТОДОРОВ АНДИНОВ
ТРОЯН АТИЛОВ КАЗАКОВ
ТЯНКА ЖЕЛЕВА ИВАНОВА
ХРИСТИАНА ГЕОРГИЕВА ГОЧЕВА
ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА РАСОКОВА
ХРИСТИНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
ХРИСТИНКА ЖЕЛЯЗКОВА ТРЪНДЕВА
ХРИСТО АТАНАСОВ ВЛАДЕВ
ХРИСТО АТАНАСОВ ПАНАЙОТОВ
ХРИСТО БОТЕВ ВАНГЕЛОВ
ХРИСТО ВАЛЕНТИНОВ НАНОВ
ХРИСТО ВЛАДКОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПАСКОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СЪБЕВ
ХРИСТО ДИМОВ ПАМПОРОВ
ХРИСТО ДИМОВ ПАМПОРОВ
ХРИСТО ИВАНОВ КАВАЛДЖИЕВ
ХРИСТО ИВАНОВ РАСОКОВ
ХРИСТО КОСТАДИНОВ КАРАКОЛЕВ
ХРИСТО КРУМОВ МОРЯКОВ
ХРИСТО МАРКОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО МИХАЙЛОВ РАСОКОВ
ХРИСТО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ХРИСТО ТРОЯНОВ КАЗАКОВ
ЦВЕТАН ИЛКОВ ГЪЛЪБОВ
ЦВЕТАН МИХАЙЛОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН СЛАВОВ НИКОЛОВ
ЦВЕТАНА ЙОРДАНОВА ЦВЕТКОВА
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
ЦВЕТЕЛИНА МИРОСЛАВОВА КАЗАКОВА
ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ЦВЕТКА ДОБРЕВА РАСОКОВА
ЦВЕТОМИРА ЙОРДАНОВА ГЮЗЕЛЕВА
ЦОНА ХРИСТОВА КАЗАКОВА
ЦОНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА
ЦОНКА ГЕОРГИЕВА РАСОКОВА
ЦОНКА ДИМИТРОВА СРЕБРЕВА
ЦОНКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА
ЦОНКА ПАВЛОВА БОРАДЖИЕВА
ЦОНКА ХРИСТОВА ДЕМИРЕВА
ШИНКА ГЕОРГИЕВА ЧАТРАКОВА
ЩЕРЮ ПЕТРОВ ЩЕРЕВ
ЮЛИЯН ЯНЧЕВ ЯНЧЕВ
ЯВОР ДИМИТРОВ АНДОНОВ
ЯНА АТАНАСОВА СТАВРЕВА
ЯНА ГЕОРГИЕВА ТРЪНДЕВА
ЯНА ДИМИТРОВА ПИСАРОВА-ИГНАТОВА
ЯНИЦА ТРИФОНОВА ПЕТРОВА
ЯНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
ЯНКА ДИМИТРОВА ГЪЛЪБОВА
ЯНКА ДИМИТРОВА ЯНЧЕВА
ЯНКА ДИМОВА КУРТОВА
ЯНКА ИВАНОВА ГОСПОДЕВА
ЯНКА СТОЯНОВА ЯНЕВА
ЯНКА ТОДОРОВА МИТЕВА
ЯНКО АНГЕЛОВ МИЛУШЕВ
ЯНКО ВАСИЛЕВ НЕДЯЛКОВ
ЯНКО НЕДЯЛКОВ ЯНКОВ
ЯНКО НИКОЛОВ РАДОЙНОВ
ЯНКО ХРИСТОВ РАСОКОВ
ЯНУШ СИМЕОНОВ ЯНЧЕВ
ЯНУША ПЕТРОВА ИЛИЕВА
ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ДИМОВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ХАСКОВО ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 007
Адрес на избирателната секция ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АЛЕКО НИКОЛОВ АЛЕКОВ
АЛЕКСАНДЪР ПАВЛИК ПЕТРОВ
АЛЕКСАНДЪР ТРИФОНОВ КАРАДЖОНОВ
АНА НИКОЛОВА АЛЕКОВА
АНГЕЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ АТАНАСОВ ИНДЖОВ
АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ТАНАНОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДЕСПИНОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ДИРЕКОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛИНА КРАСИМИРОВА ВАРСАМОВА
АНГЕЛИНА МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА
АНДОН ХРИСТОВ ПАНАЙОТОВ
АННА ИВАНОВА ГЮРУШЕВА
АНУШ ДИМОВ БЛАГОВ
АНЯ ТАНЧЕВА МЪРМЪРОВА
АТАНАС АНГЕЛОВ ИНДЖОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ КИРЯКОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ДАМЯНОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ЙОТОВ
АТАНАС ЖЕЛЕВ ЙОВЧЕВ
АТАНАС ИВАНОВ ЖИШЕВ
АТАНАС ИЛИАНОВ ЕЛИСЕЕВ
АТАНАС ПЕТРОВ КАЗАКОВ
АТАНАС ТРЕНДАФИЛОВ ПЕТРОВ
БЕЛА АТАНАСОВА КАЗАКОВА
БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
БЛАГОЙ АНГЕЛОВ ДАМЯНОВ
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ПОПОВ
БЛАГОЙ МИЛАНОВ ХАРИШЕВ
БЛАГОМИР ДИМОВ БЛАГОВ
БОЖИДАР ДИМОВ ХРИСТОВ
БОЖИДАР ХРИСТОВ ДОГРАМАДЖИЕВ
БОЙКО ПАНТЕЛЕЕВ БОЙКОВ
БОРИС ЯНКОВ КЮЧУКОВ
БОРИСЛАВ ИЛИЕВ БОРИСОВ
ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ САВОВ
ВАЛЕНТИН ДИЧЕВ ДИЧЕВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАСОКОВ
ВАЛЕНТИН РАЙЧЕВ СТОЯНОВ
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
ВАНГЕЛ ДИМОВ САВОВ
ВАНГЕЛ ИВАНОВ МАВРЕВ
ВАНГЕЛА НИКОЛОВА БАХАРЕВА
ВАНИНА ЛЮЛИНОВА ДЕСПИНОВА
ВАНЯ НЕДЯЛКОВА БЛАГОВА
ВАРСАН ИВАНОВ СУЛТАНОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
ВАСИЛ КОЛЕВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ КОЗАЛИЕВ
ВАСИЛ СТАНКОВ СТРАТИЕВ
ВАСИЛА ГЕОРГИЕВА МАДЖУРОВА
ВАСИЛКА АТАНАСОВА СЛАВОВА
ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА
ВАСИЛКА ИЛИЕВА СТОЙНОВА
ВАСИЛКА КОСТОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕЛИЧКА ВАРСАНОВА БАМБАЛОВА
ВЕЛИЧКА ДОБРЕВА ПЕТРОВА
ВЕЛИЧКА КРЪСТЕВА АНГЕЛОВА
ВЕЛИЧКА СТАНКОВА ДОЙЧЕВА
ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ВЕРА ДИМОВА САВОВА
ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА
ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ РУСЕВ
ВЕСЕЛИНА ГОСПОДИНОВА ЯНЕВА
ВЕСКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
ВЕСКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
ВИКТОР АЛЕКОВ АЛЕКОВ
ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА НИКОЛАЕВА
ВИОЛЕТА ГОСПОДИНОВА БОЙКОВА
ВИОЛЕТА КИРИЛОВА АЛЕКОВА
ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ВЪЛКОВА
ВИОЛЕТКА ВЪЛЧЕВА ДОГРАМАДЖИЕВА
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ВЛАДОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ БАМБАЛОВ
ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА КАРАДЖОНОВА
ГАБРИЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА
ГАЛИНА ДИМИТРОВА ЯЛЪМОВА
ГАЛЯ АТАНАСОВА КИРЯКОВА
ГАЛЯ СТАМОВА СТОЯНОВА
ГЕНКА ТОДОРОВА КАРЧЕВА
ГЕНОВЕВА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ГЕНОВЕВА ДИМИТРОВА ГЕНЕВА
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ДЕСПИНОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ БЛАГОВ АНГЕЛОВ
ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАПЦАРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДОБРЕВ
ГЕОРГИ ДИМОВ ДРЪНГОВ
ГЕОРГИ ДОБРЕВ ГОЧЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ВИДЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ НЕНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАЛЬОНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАЛЬОНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ТРИФОНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЧОБАНОВ
ГЕОРГИ КИРЯКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ КОЛЕВ ХРИСТОВ
ГЕОРГИ МАВРОДИЕВ КИРЯКОВ
ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ МЕТАЛИКОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ БЪЧВАРОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ВАПЦАРОВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГАЙДАЖИЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ДЕЛЕВ
ГЕОРГИ ТРЕНДАФИЛОВ ЗАЙКОВ
ГЕОРГИ ТРИФОНОВ ДАЛКАРАНОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ АДАМОВ
ГЕОРГИ ЩЕРЕВ СТРАТИЕВ
ГЕРГАНА ПЕТКОВА ГОЧЕВА
ГЕРГАНА ХРИСТОВА ИНДЖОВА
ГИЧКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ГИЧКА ХРИСТОВА ЖЕЛЕВА
ГОРДЪН АНТОНОВ ТОНЕВ
ГРАДИСЛАВ САШЕВ КИРИЛОВ
ДАНАИЛ ПЕТЕВ ДОБРЕВ
ДАНИЕЛА ИЛИЯНОВА ТОШЕВА
ДАНИЕЛА МАРИНОВА НИКОЛОВА
ДАЯНА ДИМИТРОВА БОЙКОВА
ДЕСИ МИЛКОВА МИЛКОВА
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА
ДЕСИСЛАВА ОГНЯНОВА МАРКОВА
ДИАНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
ДИАНА ИЛИЕВА УЗУНОВА
ДИАНКА ХРИСТОВА ФИЛЕВА
ДИЛЯН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТРИЙКА РАДЕВА КАЗАКОВА
ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ХАРИШЕВА
ДИМИТРИНА СТОЯНОВА ВАПЦАРОВА
ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА
ДИМИТРИНКА КОЛЕВА ТОШЕВА
ДИМИТРИНКА МИЛЧЕВА КОЛЕВА
ДИМИТРИНКА СТАЙКОВА ПАВЛОВА
ДИМИТРИНКА ТОДОРОВА СТОЙКОВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ПИЛЧЕВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ БАКАЛОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДАМЯНОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ МИТЕВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ СУЛТАНОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КИРИШЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НЕДЯЛКОВ
ДИМИТЪР ЕНЕВ ТЕНЕВ
ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ КОЛЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ КАРАИВАНОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ МЪНДЕВ
ДИМИТЪР ИЛЕВ ЯЛАМОВ
ДИМИТЪР ОГНЯНОВ МАРКОВ
ДИМИТЪР ПАВЛОВ КАРАДЖОНОВ
ДИМИТЪР ПАНТЕЛЕЕВ БОЙКОВ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ КОЛЕВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДОЙЧЕВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДРАГОВ
ДИМИТЪР СЛАВОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ ДРАГАНОВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ЯНЕВ
ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ АНДИНОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР ТРИФОНОВ АТАНАСОВ
ДИМИТЪР ТРИФОНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ГЮРУШЕВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПАЛЬОНОВ
ДИМИТЪР ЮРДАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ДИМКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ДИМКА ДИМИТРОВА ТЕНЕВА
ДИМО БЛАГОВ АНГЕЛОВ
ДИМО ВАНГЕЛОВ САВОВ
ДИМО ГЕОРГИЕВ ДРЪНГОВ
ДИМО ИВАНОВ МИТЕВ
ДИМО ИВАНОВ ХРИСТОВ
ДИМО ИВАНОВ ХРИСТОВ
ДИНКА МИХАЙЛОВА ВАСИЛЕВА
ДИНЧО КОЛЕВ ТОНЕВ
ДИЯН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
ДИЯНА ДИМИТРОВА МИТРЕВА
ДОБРИ НЕДЯЛКОВ КОЗАЛИЕВ
ДОБРИНА МИЛАНОВА ИВАНОВА
ДОБРИНА СТОЕВА БЕЛОМОРСКА
ДОБРИНКА ГАЧЕВА ИЛИЕВА
ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ДОЙЧО ИВАНОВ ДОЙЧЕВ
ДОНКА ДЕЛЧЕВА ПЕТРОВА
ДОНЧО АТАНАСОВ ЙОТОВ
ЕВА ПЕТРОВА СТРАТИЕВА
ЕВГЕНИ ИСКРЕВ ГЕНЕВ
ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА ДОЙЧЕВА
ЕВЕЛИНА ИВАНОВА ЙОВЧЕВА
ЕКАТЕРИНА ГРИГОРОВА ХРИСТОЗОВА
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА КАФОЗОВА
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА
ЕЛЕНА АНДРЕЕВА ВАСИЛЕВА
ЕЛЕНА АТАНАСОВА ЕЛИСЕЕВА
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ГЕОРГИЕВА
ЕЛЕНА ГЕОРГАКЕВА КЮЧУКОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ЕЛЕНА КОЛЕВА ДЕЧЕВА
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА АНДОНОВА
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА
ЕЛЕНА МИЛАНОВА ДИМИТРОВА
ЕЛЕНА МИЛУШЕВА БОЯДЖИЕВА
ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА ФИЛЕВА
ЕЛЕНА ПАНАЙОТОВА ТОШЕВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА ЯЛЪМОВА
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА БАКАЛОВА
ЕЛЕНА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА
ЕЛЕНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА
ЕЛЕНКА ПЕТРОВА ЯНЪКОВА
ЕЛКА ИВАНОВА БОНЕВА
ЕМИЛ ЖЕЛЯЗКОВ КИРИШЕВ
ЕМИЛ НИКОЛОВ СТРАШНИКОВ
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА
ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА КАФОЗОВА
ЕМИЛИЯН ДИМИТРОВ ТЕНЕВ
ЕНЧО ХРИСТОВ ИСКРЕВ
ЖАНА ДИМИТРОВА ПОПОВА
ЖЕКА ПЕТРОВА ЗАЙКОВА
ЖЕЛЬО ДИМИТРОВ СТОЯНЧЕВ
ЖЕЛЯЗКО АНГЕЛОВ КИРИШЕВ
ЖЕНЯ ВАНГЕЛОВА МИЛКОВА
ЖЕНЯ СТЕФАНОВА ЗЛАТАНОВА
ЖЕЧКА НИКОЛОВА ДРАГОВА
ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ДОЙЧЕВА
ЖИВКА КОЛЕВА КИРИШЕВА
ЖИВКО ДИМИТРОВ КИРИШЕВ
ЖИВКО МИХАЙЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ КОЛЕВ
ЗЛАТКА АНГЕЛОВА РУСИНОВА
ЗЛАТКА МИНКОВА АСЕНОВА
ЗЛАТКА НИКОЛОВА КАТЕВА
ЗЛАТКА ПАНАЙОТОВА НАСТРАДИНОВА
ИВА БЛАГОЕВА СТАЛЕВА
ИВАЙЛО ИВАНОВ НИКОЛОВ
ИВАЙЛО ТОДОРОВ КАФОЗОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ЧЕНДЕЛОВ
ИВАН АТАНАСОВ ЖИШЕВ
ИВАН АТАНАСОВ ЙОВЧЕВ
ИВАН ВЕНЦИСЛАВОВ АЛЕКСАНДРОВ
ИВАН ВЪЛКАНОВ РАСОКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ КАРЧЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАЛЬОНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЧОБАНОВ
ИВАН ГОРАСТЕВ ИВАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ФИЛЕВ
ИВАН ДОБРЕВ КОЗАЛИЕВ
ИВАН ИЛИЕВ ЖЕКОВ
ИВАН ИЛИЕВ ТОШЕВ
ИВАН ИЛИЕВ ТОШЕВ
ИВАН ИЛИЯНОВ ТОШЕВ
ИВАН КИРИЛОВ КИРЯКОВ
ИВАН КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ
ИВАН МИХАЛЕВ ТРЕНДАФИЛОВ
ИВАН НЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН НИКОЛАЕВ ДАМЯНОВ
ИВАН НИКОЛОВ МАТАНОВ
ИВАН НИКОЛОВ МАТАНОВ
ИВАН ПЕНКОВ РУСЕВ
ИВАН РУСЕВ ПОЛИХРОНОВ
ИВАН ТЕНЕВ ДЕЛЧЕВ
ИВАН ТОТЕВ МЕТЕВ
ИВАН ТРИФОНОВ МИТЕВ
ИВАНКА ГЕНЕВА КАРАДЖОНОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПАЛЬОНОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА БЪЧВАРОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА МЪНДЕВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА СТРАШНИКОВА
ИВАНКА ЯНЕВА ПАПУКЧИЕВА
ИВЕЛИНА ПЕТРОВА ТОНЧЕВА
ИВЕЛИНА ФИЛИПОВА ЯНКОВА
ИВО СОФИЕВ ВАРСАМОВ
ИЛИАН СПАСОВ ЕЛИСЕЕВ
ИЛИЙКА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
ИЛИЯ АТАНАСОВ ВРАБЧЕВ
ИЛИЯ БЛАГОЕВ ПОПОВ
ИЛИЯ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
ИЛИЯ ДОЙЧЕВ ГОСПОДИНОВ
ИЛИЯ НИКОЛОВ УЙДУРУМОВ
ИЛИЯ ПАВЛОВ ИНДЖОВ
ИЛИЯ ПЕТРОВ ТОШЕВ
ИЛИЯ СЛАВОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ ТОДОРОВ ГОЧЕВ
ИЛИЯН ИВАНОВ ТОШЕВ
ИЛИЯН НИКОЛОВ БАМБАЛОВ
ИЛИЯНА СТЕФАНОВА ДРЪНГОВА
ИНЕС ВАЛЕНТИНОВА РАСОКОВА
ИРИНА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
ЙОВКА БОРИСОВА ГОСПОДИНОВА
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВ
ЙОРДАН КРАСИМИРОВ ЧОЛАКОВ
ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ВЪЛКОВА
ЙОРДАНКА СЛАВОВА ДЕСПИНОВА
КАЛИНА СТОЯНОВА ПИЛЬОНОВА
КАЛОЯН НИКОЛАЕВ ЯНКОВ
КАНА ГОСПОДИНОВА ИНДЖОВА
КАРАМФИЛ ВАСИЛЕВ КСЕНИФОНОВ
КАРАМФИЛ СТАНКОВ БАХАРЕВ
КАРАМФИЛА ВАСИЛЕВА КОЗАЛИЕВА
КАРАМФИЛА ИВАНОВА ДИЧЕВА
КАРАМФИЛКА АНГЕЛОВА КАТЕВА
КАРАМФИЛКА ЖЕЛЕВА НИКОЛОВА
КАРАМФИЛКА ПЕТРОВА ГОЧЕВА
КАРАМФИЛКА ЯНЕВА КЮЧУКОВА
КАРИНА ГОСПОДИНОВА КЪРКАЛИЧЕВА
КАТЕЛИНА КРАСИМИРОВА КАТЕВА
КАТЯ НИКОЛОВА СКЕРЛЕВА
КАТЯ СТЕФАНОВА КОСТАДИНОВА
КАТЯ ХРИСТОВА ТОНЕВА
КЕРА КАРАМФИЛОВА ТОНЕВА
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КИРЯКОВ
КИРИЛ ИЛИЕВ КИРИЛОВ
КИРИЛ МИХАЙЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ
КИРИЛ СТАНИМИРОВ ЯНЕВ
КИРИЛКА АНГЕЛОВА КАРЧЕВА
КИРИЛКА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
КИРИЛКА ПЕТРОВА КЪРКАЛИЧЕВА
КИРИЛКА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА
КИЧКА ВЕСЕЛИНОВА БЕЛОМОРСКА
КОЛКА ДИНКОВА АТАНАСОВА
КОЛЬО СТАЙКОВ ДОЙЧЕВ
КОЛЮ ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
КОСТА ХРИСТОВ КОСТОВ
КОСТАДИН МИЛКОВ МИХАЙЛОВ
КОСТАДИНКА ИВАНОВА ЖИШЕВА
КРАСИМИР АНГЕЛОВ ИВАНОВ
КРАСИМИР АТАНАСОВ СПИРОВ
КРАСИМИР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
КРАСИМИР НИКОЛОВ КАТЕВ
КРАСИМИРА ГРОЗДАНОВА ПАПУКЧИЕВА
КРАСИМИРА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
КРЕМЕНА ИВАНОВА ИЛИЕВА
КРЕМЕНА ЯНКОВА КЮЧУКОВА
КРИСТИНА ОГНЯНОВА МАРКОВА
КРЪСТИНА ДИМИТРОВА ТОПАЛОВА
КРЪСТИНКА ХРИСТОЗОВА КАРАДЖОНОВА
ЛЮБИНА ВАНГЕЛОВА ВАНГЕЛОВА
ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ ТАНАНОВ
ЛЮДМИЛ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
МАГДАЛЕНА АТАНАСОВА КИРЯКОВА
МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА МАТАНОВА
МАГДАЛЕНА ТОДОРОВА МАТАНОВА
МАРА МИЛУШЕВА КОСТОВА
МАРА НИКОЛОВА КИРЯКОВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ЗАЙКОВА
МАРГАРИТА ЗДРАВКОВА КЪНЧЕВА
МАРГАРИТА КИРИЛОВА ВАСИЛЕВА
МАРИАН ХРИСТОВ ВЛАСАКИЕВ
МАРИАНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
МАРИАНА ПЕТКОВА КИРИШЕВА
МАРИАНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
МАРИЙКА БОЖИНОВА СТРАТИЕВА
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА НАШЕВА
МАРИЙКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
МАРИЙКА ФИЛИПОВА ВРАБЧЕВА
МАРИН ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
МАРИНА СТОЕВА КИРЯКОВА
МАРИНЧО ИВАНОВ ХРИСТОВ
МАРИЯ АНГЕЛОВА ИНДЖОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА КИРЯКОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА КОЛЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА СТРАТИЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА УЗУНОВА
МАРИЯ ДИМОВА ХРИСТОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ДАМЯНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ПАЛЬОНОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА КЮЧУКОВА
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ВЪЛКОВА
МАРИЯ КАРЧЕВА КЮЧУКОВА
МАРИЯ МАРИНОВА МИТКОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА АТАНАСОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ПЕТРОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ДАЛКАРАНОВА
МАРИЯ СЛАВОВА КОЛЕВА
МАРИЯ ХРИСТОВА КАМБУРОВА
МАРИЯ ХРИСТОВА МЪНДЕВА
МАРИЯН КИРИЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ
МАРИЯНА ГРОЗЕВА ЗАЙКОВА
МАРИЯНА ДИМИТРОВА АДАМОВА
МАРИЯНА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
МАРУСЯ БОЙКОВА ИВАНОВА
МЕГЛЕНА ИВАНОВА БАМБАЛОВА
МИГЛЕНА ИВАНОВА КОЗАЛИЕВА
МИЛАН ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ
МИЛЕН БЛАГОЕВ ХАРИШЕВ
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
МИЛЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕН ХРИСТОВ МАРКОВ
МИЛЕНА ЕМИЛОВА СТРАШНИКОВА
МИЛЕНА МИЛКОВА ТОДОРОВА
МИЛКАНА АНГЕЛОВА ДОБРЕВА
МИЛКО ДИМИТРОВ МИЛКОВ
МИЛКО ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ
МИЛКО КОСТАДИНОВ МИХАЙЛОВ
МИЛЧО ПАВЛОВ ГЕОРГАКИЕВ
МИЛЮ ЕНЕВ РУСИНОВ
МИНКА ЕНЧЕВА ХРИСТОВА
МИНКА ТОДОРОВА КИРЯКОВА
МИТКО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
МИТКО ТРЕНДАФИЛОВ ЗАЙКОВ
МИТКО ХРИСТОВ ЯНЪКОВ
МИТРА АНГЕЛОВА РАДИЧЕВА
МИТРА ПЕТРОВА БЕЛЧЕВА
МИХАЕЛА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА
МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ
МИХАИЛ КИРИЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ
МЛАДЕН ИЛИЕВ БОРИСОВ
МОНИКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА МИТЕВА
НАЙДЕН ПЕТРОВ МЪРМЪРОВ
НЕВЕНА АТАНАСОВА РУСЕВА
НЕВЕНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
НЕДЕЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ
НЕДЕЛИН КОЛЕВ ВАСИЛЕВ
НЕДКО МАРКОВ ХРИСТОВ
НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
НЕДЯЛКА ГОСПОДИНОВА МИТЕВА
НЕДЯЛКА ДОБРЕВА ФИЛИПОВА
НЕДЯЛКА ЖЕЛЯЗКОВА АНДИНОВА
НЕДЯЛКА ПЕТКОВА ГАЙДАЖИЕВА
НЕДЯЛКА ХРИСТОВА СТРАТИЕВА
НЕДЯЛКО ДОБРЕВ КОЗАЛИЕВ
НЕЙКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
НЕЛИ ДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
НЕЛИ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
НЕЛИ ДИМОВА МИТЕВА
НЕЛИ ИВАНОВА ЗЛАТЕВА
НЕЛИ ИВАНОВА НИКОЛОВА
НЕЛИ ПАВЛОВА МАВРЕВА
НИКОЛА ВАСИЛЕВ СКЕРЛЕВ
НИКОЛА ИВАНОВ МАТАНОВ
НИКОЛА ИЛИЕВ БАМБАЛОВ
НИКОЛА КОСТАДИНОВ ЗАЙКОВ
НИКОЛА НИКОЛОВ КАТЕВ
НИКОЛА ХРИСТОВ УЙДУРУМОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКОВ АЛЕКОВ
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ БОРИСОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЪЛЪБОВ
НИКОЛАЙ ДАМЯНОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ ТАНАНОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ СУЛТАНОВ
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ЧИЛЕВ
НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ ЯНКОВ ЯНКОВ
НИКОЛИНА КАРАМФИЛОВА КСЕНИФОНОВА
НИКОЛИНА МАРКОВА КИРЯКОВА
НИКОЛИНА МИТКОВА ВАСИЛЕВА
НИКОЛИНКА СТАНКОВА БАХАРЕВА
ОГНЯН КИРИЛОВ МАРКОВ
ПАВЕЛ ДИМОВ ПАВЛОВ
ПАВЕЛ ХРИСТОЗОВ СТРАТИЕВ
ПАВЛИ ЖЕЛЕВ ТОНЕВ
ПАВЛИК ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ПАВЛИНА ИВАНОВА КАВАРДЖИЕВА
ПАМЕЛА ДИМИТРОВА БОЙКОВА
ПАНАЙОТ СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
ПАНТЕЛЕЙ БОЙКОВ МИТРЕВ
ПАУН ГЕНЕВ ТАБАКОВ
ПЕНА ЖЕЛЯЗКОВА АНГЕЛОВА
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА МЕШЕКУШЕВА
ПЕНКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
ПЕТКАНА СТОЙКОВА ДИМИТРОВА
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ДИМИТРОВ КОЛЕВ
ПЕТРА АНГЕЛОВА ЛЕНКОВА
ПЕТРАНА АНГЕЛОВА СКЕРЛЕВА
ПЕТРАНА ДИМИТРОВА ИНДЖОВА
ПЕТЪР БЛАГОВ ЛЕНКОВ
ПЕТЪР БОРИСЛАВОВ ХРИСТОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ БЪЧВАРОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЯЙЦАРОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДОЙЧЕВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕЛТЕКОВ
ПЕТЪР ДОБРЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ЖИШЕВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ТОШЕВ
ПЕТЪР МИТКОВ ЯНЪКОВ
ПЕТЪР НАЙДЕНОВ МЪРМЪРОВ
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ КЪРШОВСКИ
ПЕТЪР НИКОЛОВ РУСЕВ
ПЕТЪР ТЕОХАРОВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ ХУЩИНАРОВ
ПЕТЪР ТОНЧЕВ ТОДОРОВ
ПЕТЪР ТРЕНДАФИЛОВ ЗАЙКОВ
ПЕТЯ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТЯ БОЙКОВА ДИМИТРОВА
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА СУЛТАНОВА
ПЕТЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА
ПЕТЯ ИЛИЕВА ГОЧЕВА-МАРКОВА
ПЕТЯ НИКОЛОВА МАТАНОВА
ПЕТЯ НИКОЛОВА ТОДОРИНОВА
ПЕТЯ СТАНЕВА ДИМИТРОВА
ПЕТЯ СТЕФАНОВА ДОБРЕВА
ПЕТЯ СТЕФАНОВА НАШЕВА
РАДИСЛАВ ХРИСТОВ КИРЯКОВ
РАДКА ХРИСТОВА БАМБАЛОВА
РАДКО ИВАНОВ ИЛИЕВ
РАДКО ИСКРЕВ ГЕНЕВ
РАЙНА ВИДЕВА ЯНЕВА
РАЙНА МИХАЙЛОВА СУЛТАНОВА
РАЛИЦА НИКОЛОВА УЙДУРУМОВА-КАРАДЖОНОВА
РЕНЕТА АНГЕЛОВА ОАНЧЕА
РЕНЕТА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
РЕНИ ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА
РОЗАЛИНА ИВАНОВА ЧАКЪРОВА
РОЗЕТА ФИЛИПОВА ВРАБЧЕВА
РОНЕЛИНА КАЛИНОВА ДИМИТРОВА
РОСИЦА АЛЕКСАНДРОВА КАРАДЖОНОВА
РОСИЦА АНГЕЛОВА ТАНАНОВА
РОСИЦА КОСТОВА СТЕФАНОВА
РОСИЦА НИКОЛОВА ТАНАНОВА
РОСИЦА ХРИСТОВА РАСОКОВА
РУМЕН ИЛИЕВ ДОЙЧЕВ
РУМЯНА АТАНАСОВА ВЛАСАКИЕВА
РУМЯНА ИВАНОВА СИМЕОНОВА-ТОШЕВА
РУСКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
РУСКА ТРЕНДАФИЛОВА МИТЕВА
РУСКА ХРИСТОЗОВА ЧЕНДЕЛОВА
СВЕТЛА ПЕТКОВА РАДЕВА
СВЕТЛАНА АСЕНОВА КОЛЕВА
СВЕТЛАНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
СИЙКА ХРИСТОВА МЕТЕВА
СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
СИМЕОН НИКОЛАЕВ ЯНКОВ
СЛАВИ ИЛИЕВ СЛАВОВ
СЛАВКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
СНЕЖАНА ПЕТРОВА МИТЕВА
СОНЯ БЛАГОЕВА ДИМИТРОВА
СОНЯ БЛАГОЕВА КОЛАРОВА
СОНЯ ГЕОРГИЕВА МАНЕВА
СОНЯ ПЕТРОВА ЛЕНКОВА
СОФИЯ ВАРСАМОВА ФИЛИПОВА
СОФКА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА
СТАНИМИР ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
СТАНИМИР КИРИЛОВ ЯНЕВ
СТАНКА КИРОВА ИСПИРОВА
СТАНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
СТАНЧО ПЕТРОВ СТАНЧЕВ
СТЕЛИЯНА ГОРАСТЕВА ПЕТРОВА
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ЩЕРЕВ
СТЕФАН НИКОЛАЕВ ДАМЯНОВ
СТЕФАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ
СТЕФАН ПЕТРОВ НАШЕВ
СТЕФАНИ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
СТЕФКА АТАНАСОВА ЙОВЧЕВА
СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ВРАБЧЕВА
СТЕФКА ДИМИТРОВА МАРКОВА
СТЕФКА ИВАЙЛОВА ДУЛГЕРИС-КИРИШЕВА
СТОЙКА ДИМИТРОВА МИТЕВА
СТОЯН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
СТОЯНКА НИКОЛОВА СЛАВЧЕВА
ТАНКА ГЕОРГИЕВА ПАЛЬОНОВА
ТАНКА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
ТАНЯ АТАНАСОВА ЛАМБОВА
ТАНЯ БЛАГОЕВА ТАНАНОВА
ТАНЯ ДИМИТРОВА ДАМЯНОВА
ТАНЯ МАРКОВА ВАСИЛЕВА
ТАНЯ НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА
ТАНЯ ПАВЛОВА ХРИСТОЗОВА
ТАНЯ РУМЕНОВА ДОЙЧЕВА
ТАНЯ СТАЙКОВА КОЛЕВА
ТАНЯ ТОДОРОВА СТОЯНЧЕВА
ТЕМЕНУЖКА БОРИСОВА КОЗАЛИЕВА
ТЕНЧО ИВАНОВ ЖЕЛЕВ
ТЕОДОРА АНГЕЛОВА ВЪЛКОВА
ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА МАРИНОВА
ТЕОДОРА ЦЕНКОВА ПАПУКЧИЕВА
ТИНКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
ТОДОР ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВ
ТОДОР ВАСИЛЕВ МИТКОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ КИРЯКОВ
ТОДОР ИВАНОВ ЧАКЪРОВ
ТОДОР КИРИЛОВ КАФОЗОВ
ТОДОР РАЙЧЕВ КОЛЕВ
ТОДОРКА ДИМИТРОВА КИРИШЕВА
ТОНКА ПАНЕВА ВАПЦАРОВА
ТОНКА ПЕТЕВА САВОВА
ТОНЯ ДИМИТРОВА МАРКОВА
ТРЕНДАФ ГЕОРГИЕВ ЗАЙКОВ
ТРИФОН АЛЕКСАНДРОВ КАРАДЖОНОВ
ТРИФОН ГЕОРГИЕВ ДАЛКАРАНОВ
ТРИФОН ДИМИТРОВ КАРАДЖОНОВ
ТРИФОН ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ
ТРИФОН КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
ТРОФИЦА ХРИСТОВА ДАМЯНОВА
ТЯНКА ИЛИЕВА АТАНАСОВА
ФИЛИП ДИМИТРОВ КОЛЕВ
ФИЛИП ИЛИЕВ ВРАБЧЕВ
ФИЛКА СТАВРЕВА ТОДОРИНОВА
ФИЛКА ЯНУШЕВА БЕЛОМОРСКА-АЛЕКСАНДРОВА
ФОТА ХРИСТОВА ГЕОРГАКИЕВА
ХРИСТИНА ИВАНОВА МЕТЕВА
ХРИСТИНА ИЛИЕВА КИРЯКОВА
ХРИСТИНА СТРАХИЛОВА ДОЙЧЕВА
ХРИСТИНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
ХРИСТИНА ЯНКОВА ЗАФИРОВА
ХРИСТИНКА КИРЕВА АНДРЕЕВА
ХРИСТИНКА СТОЯНОВА ДЕСПИНОВА
ХРИСТИНКА ХРИСТАКИЕВА ПЕТРОВА
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ АДАМОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БОЯДЖИЕВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВЛАСАКИЕВ
ХРИСТО ГРОЗДАНОВ ПАПУКЧИЕВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ГЮРУШЕВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ПАЛЬОНОВ
ХРИСТО ЖЕЛЕВ МИТЕВ
ХРИСТО ИВАНОВ ДЕЛЧЕВ
ХРИСТО ИВАНОВ ЖЕЛЕВ
ХРИСТО КОЛЕВ ВАСИЛЕВ
ХРИСТО КОСТОВ ПЕТКОВ
ХРИСТО МАВРОДИЕВ КИРЯКОВ
ХРИСТО МИЛЕНОВ МАРКОВ
ХРИСТО НИКОЛОВ УЙДУРУМОВ
ХРИСТО ПАВЛОВ ХРИСТОЗОВ
ХРИСТО ПЕТРОВ СУЛТАНОВ
ЦВЕТАН ДИЧЕВ ДИЧЕВ
ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА СПИРОВА
ЦВЕТЕЛИНА СТОЙЧЕВА СТОЙКОВА ДАРАКЧИЕВА
ЦВЕТКА БОРИСОВА ПЕТРОВА
ЦВЕТКА ЙОРДАНОВА ТОШЕВА
ЦОНКА ИЛИЕВА УЙДУРУМОВА
ЦУДА МИЛЧЕВА БАХАРОВА
ЩЕРЮ ГЕОРГИЕВ СТРАТИЕВ
ЯНА ДИМИТРОВА ТОНЕВА
ЯНА ИВАНОВА КАФОЗОВА
ЯНКА АТАНАСОВА ВЛАДОВА
ЯНКА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА
ЯНКА ГРОЗДАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЯНКА ДИМОВА ДИМИТРОВА
ЯНКА КИРИЛОВА ЖЕКОВА
ЯНКА КОЛЕВА ДРАГАНОВА
ЯНКА ФИЛИПОВА ФИЛЕВА
ЯНКО БОРИСОВ КЮЧУКОВ
ЯНКО ПЕТКОВ ЯНКОВ
ЯНКО ХРИСТОВ ЗАФИРОВ
ЯНУШ ГЕОРГИЕВ БЕЛОМОРСКИ
ЯНУШ МИЛАНОВ ИВАНОВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ХАСКОВО ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 008
Адрес на избирателната секция ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АЛБЕНА АНГЕЛОВА МИТЕВА
АЛЕКСАНДЪР МИТКОВ ВЪЛЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР ТРИФОНОВ ТРИФОНОВ
АНА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА
АНА СТОЯНОВА ВЪЛЧЕВА
АНАСТАСИЯ ЛЮБЕНОВА ДИЛОВА
АНГЕЛ АТАНАСОВ КОЗЛЕВ
АНГЕЛ АТАНАСОВ МИЛАДИНОВ
АНГЕЛ ВАНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ГЕОРЧЕВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГЮЗЕЛЕВ
АНГЕЛ САШЕВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА ГАЙДАЖИЕВА
АНГЕЛИНА ХРИСТЕВА АНГЕЛОВА
АНДОН ИЛЧЕВ ХРИСТОЗОВ
АНДРЕЙ ТОДОРОВ АНДРЕЕВ
АНЕЛИЯ ДРАГИЕВА АТАНАСОВА
АНЕЛИЯ ИЛИЕВА ЛУЛЧЕВА
АННА АТАНАСОВА АПОСТОЛОВА
АННА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
АНТОНИЯ НЕДЯЛКОВА СИМЕОНОВА
АСЕН НИКОЛОВ МИТКОВ
АТАНАС АНГЕЛОВ АТАНАСОВ
АТАНАС АНДОНОВ ИЛЧЕВ
АТАНАС БЛАГОЕВ СТРАШНИКОВ
АТАНАС ВАСИЛЕВ ХРИСТОНОВ
АТАНАС ВЛАДКОВ АНАСТАСОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ КАТЕВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЛЪСКОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
АТАНАС ГРУДЕВ ГРУДЕВ
АТАНАС ДИМИТРОВ КАУКОВ
АТАНАС ИЛИЕВ ДОЙЧЕВ
АТАНАС НИКОЛОВ ВИДЕВ
АТАНАС ТАЧЕВ ЙОРДАНОВ
АЧО АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
БЛАГОВЕСТ ГЕОРГИЕВ КЕЛЛЕВ
БЛАГОЙ ИВАНОВ СТРАШНИКОВ
БОНЧО АСЕНОВ ДИМОВ
БОНЧО СТОЯНОВ ИВАНОВ
БОЯН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
БОЯН ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ
ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА ЛЕНКОВА
ВАЛЕРИ ГРУДЕВ ГРУДЕВ
ВАНГЕЛ АТАНАСОВ ВАНГЕЛОВ
ВАНГЕЛА РАЙЧЕВА ЛЕНКОВА
ВАНГЕЛУДА АНГЕЛОВА КЕРЕДЧИЕВА
ВАНГЕЛУДА ИВАНОВА ДОЙЧЕВА
ВАНГЕЛУДКА ЖИВКОВА СТЕФАНОВА
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕВА
ВАНЯ ДИМИТРОВА КИРЯКОВА
ВАСИЛ АТАНАСОВ ХРИСТОНОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
ВАСИЛА АНАСТАСОВА МИХАЙЛОВА
ВАСИЛКА ДОБРЕВА КОЗАЛИЕВА
ВАСИЛКА ИВАНОВА БЕЛЧЕВА
ВАСИЛКА ХРИСТАКЕВА ФИЛЕВА
ВАСКА КОСТОВА СЛАВОВА
ВАСКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ДОЙЧЕВА
ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА КЕЛЛЕВА
ВЕСЕЛА ПЕТРОВА ЛЕНКОВА
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ФИЛЕВ
ВЕСЕЛИН ПЕНЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
ВЕСКА ДИМИТРОВА БАНЕВА
ВЪЗКРЕСИЯ ПЕТРОВА КАМЕНОВА
ВЪЛЧО КОСТАДИНОВ ВЪЛЧЕВ
ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ПИДОШЕВА
ГАЛИНА ДАНАИЛОВА СРЕБРЕВА
ГАЛИНА НИКОЛАЕВА МИНЧЕВА
ГАЛЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ГАЛЯ МИХАЙЛОВА ЖЕЛЕВА
ГАЛЯ НИКОЛОВА ПАНИЧАРОВА
ГЕНОВЕВА ИВАНОВА ВАНГЕЛОВА
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРЧЕВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ПИДОШЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ КАТЕВ
ГЕОРГИ БЛАГОВ КЕЛЛЕВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ МОСКОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГАКИЕВ ПЪНДЕВ
ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ПИДОШЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТОЙКОВ
ГЕОРГИ ДИМОВ ПАВЛОВ
ГЕОРГИ ДИМЧЕВ ДИМОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЮЗЕЛЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ФИЛЕВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ПАРОНОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ФАКИРОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КЮЧУКОВ
ГЕОРГИ МИТКОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ КАУКОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТАЙКОВ
ГЕОРГИ СИДЕРОВ СЛАВОВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ТРЪНДЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТАНАНОВ
ГЕОРГИ ФИЛЕВ НАШЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ НАШЕВ
ГЕРГАНА ВАЛЕНТИНОВА ЛОЗАНОВА
ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ГРУДЕВА
ГЕРГАНА КОСТОВА ИВАНОВА
ГЕРГАНА ТОДОРОВА ОПРОВА
ГИНА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА
ГИТА ДРАГИЕВА ТАНАНОВА
ГИЧКА НИКОЛОВА СРЕБРЕВА
ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ ПИДОШЕВ
ГРЕТА АТАНАСОВА ГРУДЕВА
ГРИГОР ГЕОРГИЕВ ПЪНДЕВ
ГРУДИ ВАНГЕЛОВ ГРУДЕВ
ДАНАИЛ АТАНАСОВ БАХЧЕВАНОВ
ДАНАИЛ НЕДЯЛКОВ АТАНАСОВ
ДАНАИЛ СРЕБРЕВ СРЕБРЕВ
ДАНКА ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВА
ДАРИНА ДИМИТРОВА КИРЯКОВА
ДАФИНА ИЛИЕВА КОЛЕВА
ДЕЛЯ ХРИСТОВА БАСМОВА
ДЕЛЯНА ДИМИТРОВА КАРАДЖОВА
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА СТАЙКОВА
ДЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА ГЕОРЧЕВА
ДЕЯН ХРИСТОВ БАСМОВ
ДИАН АНДОНОВ ИЛЧЕВ
ДИАНА АНГЕЛОВА СТОЙКОВА
ДИАНА ДИМИТРОВА ГЮЗЕЛЕВА
ДИАНА ДИМИТРОВА СЛАВОВА
ДИАНА СТРАТИЕВА ИЛЧЕВА
ДИМИТРИНКА ВАСКОВА ПЕТРОВА
ДИМИТРИНКА МИХАЙЛОВА КИРЯКОВА
ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА КЮЧУКОВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ БОЗАЛИЕВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ БОНЕВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГЮЗЕЛЕВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ПИДОШЕВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ КАУКОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ МИШКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КАМЕНОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ КИРЯКОВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАНЕВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ МИТРЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ЗАЙКОВ
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ДОЙЧЕВ
ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ГОЧЕВ
ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ЯНЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ СТОЙКОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ КАРАДЖОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЛОЗАНОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ МАТЕВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ КАРАКОЛЕВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ КЪРАТЛИЕВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ АВРАМОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ТРИФОНОВ ДАЛКАРАНОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ТАНАНОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЯНЧЕВ
ДИМКА ЩЕРЕВА КАУКОВА
ДИМО СТОЯНОВ ДИМОВ
ДИМЧО ГЕОРГИЕВ ДИМОВ
ДИМЧО ИВАНОВ ДИМОВ
ДИЯНА ОГНЯНОВА ЙОРДАНОВА
ДОБРИНА ДИМИТРОВА КИРЯКОВА
ДОБРОМИР НИКОЛОВ ДОБРЕВ
ДОНКА ДИМИТРОВА БОЗАЛИЕВА
ДРАГИЯ ТОДОРОВ РАЕВ
ДРАГОМИР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ЕРКЕЧЕВА
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА БОЗАЛИЕВА
ЕЛЕНА КИРИЛОВА ЛОЗАНОВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА ВАНГЕЛАКЕВА
ЕЛЕНА СОТИРОВА БОЗАЛИЕВА-НЕНОВА
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА-ПЕНЕВА
ЕЛЕНКА ЖЕЛЕВА ПЕТРОВА
ЕЛЕНКА ПЕТРОВА АВРАМОВА
ЕЛЕНКА СТОЯНОВА КАУКОВА
ЕЛЕНКА ХРИСТОЗОВА ПЪНДЕВА
ЕЛИНА СТАВРЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕМАНУИЛ ЕМАНУИЛОВ МАЛЧЕВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ СТОЕВ
ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА СТОЙКОВА
ЖЕЛЮ НИКОЛОВ ЧЕРМЕНЛИЕВ
ЖИВКА ГОЧЕВА ТАЧЕВА
ЖИВКА МИТКОВА СТЕФАНОВА
ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ЗДРАВКА БОНЧЕВА СТОЯНОВА
ЗДРАВКО ИВАНОВ СТАЙКОВ
ЗИНКА ДИЯНОВА МИТКОВА
ЗЛАТКА АНГЕЛОВА МИТЕВА
ЗЛАТКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
ЗЛАТКА ИВАНОВА РАДОЙНОВА
ЗЛАТКА ИВАНОВА РАЕВА
ЗЛАТКА ИЛИЕВА РАЕВА
ЗЛАТКА НИКОЛОВА ЧЕРМЕНЛИЕВА
ЗЛАТКА ТОДОРОВА ГЮЗЕЛЕВА
ЗЛАТОМИР ВАНГЕЛОВ АТАНАСОВ
ЗОРКА АНГЕЛОВА САШЕВА
ЗОЯ ИВАНОВА КОЛЕВА
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ФИЛЕВ
ИВАН АТАНАСОВ МОРЯКОВ
ИВАН БЛАГОЕВ СТРАШНИКОВ
ИВАН ГАЧЕВ ГЮЗЕЛЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ КЕЛЛЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ТАНАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ФИЛЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ДИМЧЕВ ДИМОВ
ИВАН ДРАГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ КЮЧУКОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ КЮЧУКОВ
ИВАН КРЪСТЕВ ВЪЛЧЕВ
ИВАН НИКОЛОВ ИЛЧЕВ
ИВАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ДИМОВ
ИВАН ХРИСТОВ РАЕВ
ИВАНА ПАВЛОВА ЖЕЛЕВА
ИВАНКА АТАНАСОВА ЛЕНКОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА БАСМОВА
ИВАНКА НИКОЛОВА ДИМОВА
ИВЕЛИНА КРАСИМИРОВА ОПРОВА
ИЛИЯ КИРИЛОВ КИСЬОВ
ИНКА ДОБРЕВА ДИМОВА
ЙОАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ФАКИРОВ
ЙОРДАН СТЕФАНОВ НАШЕВ
ЙОРДАН ТАЧЕВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ТОШЕВ ТАЧЕВ
ЙОРДАН ХРИСТИНОВ ЮЛИЯНОВ
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА РАДОЙНОВА
ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ТАНАНОВА
ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА КАРАИВАНОВА
КАЛИНКА ГЕНЕВА КЮЧУКОВА
КАЛИНКА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ НЕНОВ
КАЛЯ ПЕТРОВА БОЗАЛИЕВА
КАРМЕНА КАТЕВА КОСТОВА
КАТЕРИНА АНГЕЛОВА СРЕБРЕВА
КАТЯ АТАНАСОВА МОРЯКОВА
КАТЯ КОСТОВА АТАНАСОВА
КАТЯ ХРИСТОВА ИЛИЕВА
КЕРА КОСТАДИНОВА КАТЕВА
КИРИЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
КИРИЛ НИКОЛОВ БАНЕВ
КИРЧО ЙОРДАНОВ КОЛЕВ
КОЙНА ДРАГИЕВА СТОЙКОВА
КОЛКА ВАНГЕЛОВА СТАЙКОВА
КОСТАДИН ВЪЛЧЕВ КОСТАДИНОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ КЮЧУКОВ
КОСТАДИН ХРИСТОВ МОРЯКОВ
КРАСИМИР ИВАНОВ ОПРОВ
КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ ЯНЕВ
КРЕМЕНА НИКОЛАЕВА НЯГОЛОВА
КРЪСТИНА ДИМИТРОВА КОСТОВА
МАГДАЛЕНА ИЛИЕВА ДОБРЕВА
МАРА ПЕТРОВА ВЪЛЧЕВА
МАРГАРИТА ВЪЛЧЕВА ДОЙЧЕВА
МАРИЕЛА СЕВОВА СТАЙКОВА
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ЗАЙКОВА
МАРИЙКА ДИМИТРОВА КАРАКОЛЕВА
МАРИЙКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЙКА СТОЕВА ВАНГЕЛОВА
МАРИЙКА ТОДОРОВА ФАКИРОВА
МАРИЙКА ХРИСТОВА МАТЕВА
МАРИНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
МАРИНКА ДИМИТРОВА МИТЕВА
МАРИЯ БЛАГОЕВА ЕЛЕНКОВА
МАРИЯ БЛАГОЕВА КИСЬОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МОСКОВА
МАРИЯ ДИМОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ЯНЧЕВА
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ВАНГЕЛОВА
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ФАКИРОВА
МАРИЯ КИРИЛОВА РАЕВА
МАРИЯ ПЕТРОВА НИКОЛОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА АВРАМОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ ТОНЧЕВА ДИМИТРОВА
МАРИЯН АТАНАСОВ КАУКОВ
МАРИЯН НИКОЛОВ ДОБРЕВ
МАРИЯНА КИРЧЕВА СТОЕВА
МАРИЯНА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
МАТА КИРИЛОВА ЯНЧЕВА
МАЯ АЛЕКСАНДРОВА ТРИФОНОВА
МАЯ РУМЕНОВА ХРИСТОВА
МИЛЕН ТОДОРОВ ЛОЗАНОВ
МИЛЕН ТРЕНДАФИЛОВ СЛАВОВ
МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПИДОШЕВА
МИЛЕНА ЯНЕВА ДИМИТРОВА
МИНКА КОЛЕВА СТРАШНИКОВА
МИРЕНА НИКОЛАЕВА НЯГОЛОВА
МИТКО АЛЕКСАНДРОВ ВЪЛЧЕВ
МИТКО ПЕНЧЕВ ДИМИТРОВ
МИТКО СТАВРЕВ ГЕОРГИЕВ
МИТРА ГОСПОДИНОВА ПИДОШЕВА
МИТРА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
МИТРА КУМАНОВА СЛАВОВА
МИТРА ПЕТРОВА КАЛАЙДЖИЕВА
МОНИКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА БАХЧЕВАНОВА
НЕДЯЛКА ГРУДЕВА НЯГОЛОВА
НЕДЯЛКА ДИНЕВА ЙОРДАНОВА
НЕДЯЛКА ИВАНОВА СТРАШНИКОВА
НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
НЕДЯЛКО ПЕНКОВ АТАНАСОВ
НЕЛИ ГРОЗЕВА ФИЛЕВА
НЕЛИ ИВАНОВА ЛЪСКОВА
НЕЛИ СЪЙКОВА ВАСИЛЕВА
НИКОЛА АЛЕКОВ КЕРЕДЧИЕВ
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ПАНИЧАРОВ
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ СТРАШНИКОВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ СТОЙКОВ
НИКОЛА ТОДОРОВ АВРАМОВ
НИКОЛА ФИЛИПОВ СТОЙКОВ
НИКОЛАЙ ВЛАДКОВ АНАСТАСОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ НЯГОЛОВ
НИКОЛАЙ КИРИЛОВ БАНЕВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КОЛЕВ
НИКОЛИНКА РАЙЧЕВА ДИМИТРОВА
НИЧКА ВАНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ОГНЯН АНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ
ОГНЯН ПЛАМЕНОВ АНГЕЛОВ
ОГНЯНКА ГЕОРГИЕВА НАШЕВА
ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
ПАВЕЛ ИВАНОВ ЖЕЛЕВ
ПАВЕЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
ПАВЛИН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
ПЕНКА КОНСТАНТИНОВА АНГЕЛОВА
ПЕТРАНКА ГЕОРГАКИЕВА КАРАТЛИЕВА
ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ КЪРАТЛИЕВ
ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ ПЕНЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАУКОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ АВРАМОВ
ПЕТЪР СТЕФАНОВ КАЛАЙДЖИЕВ
ПЕТЪР СТОЯНОВ ЛЕНКОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ РАДОЙНОВ
ПЕТЯ АТАНАСОВА ХРИСТОЗОВА
ПЕТЯ ДИМИТРОВА КАРАДЖОВА
ПЕТЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
ПЕТЯ НИКОЛОВА ДИМОВА
ПЕТЯ ХРИСТОВА БАХЧЕВАНОВА
ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
РАДА ПЕТРОВА НАШЕВА
РАДКА ИВАНОВА ВИДЕВА-КЪРАТЛИЕВА
РАДКА ИВАНОВА ГРУДЕВА
РАДКА СТАЙКОВА КАРАДЖОВА
РАЙНА БЛАГОВА КОСТОВА
РАЙНА ГЕОРГИЕВА МИТРЕВА
РАЯ ПЕТРОВА ФАКИРОВА
РИЛКА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА
РОСИЦА АЧЕВА АНГЕЛОВА
РОСИЦА ДИМОВА МОРЯКОВА
РОСИЦА ДРАГИЕВА БОЗАЛИЕВА
РОСИЦА ИВАНОВА СТОЙКОВА
РУМЕН АНГЕЛОВ ЧУЛОВ
РУМЯНКА ДИМИТРОВА МИШКОВА
РУСКА ПЕТРОВА ПАНИЧАРОВА
САШО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
САШО ЙОРДАНОВ ТАЧЕВ
САШО РОСИЦОВ АНГЕЛОВ
СВЕТЛА САМУИЛОВА ПИДОШЕВА
СЕВО ХРИСТОВ СТАЙКОВ
СИЙКА ЯНЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
СЛАВЕЯ ИВАНОВА СТРАШНИКОВА
СЛАВИ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ
СОНЯ ДЕЧКОВА ДЕЛЕВА
СОФИЯ ПЕТРОВА СТАНЕВА
СОФКА АСЕНОВА ТРИФОНОВА
СРЕБРИН ДАНАИЛОВ СРЕБРЕВ
СТАВРИ ГЕОРГИЕВ ВАНГЕЛАКЕВ
СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ
СТАНКА АНГЕЛОВА НАШЕВА
СТАНКА АТАНАСОВА СТРАШНИКОВА
СТАНКА ДИМИТРОВА КАУКОВА
СТАНКА ХРИСТОВА БАСМОВА
СТЕФАН БОНЧЕВ ИВАНОВ
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ТРЪНДЕВ
СТЕФАН ДАНАИЛОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ КАРАКОЛЕВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ КЪРАТЛИЕВ
СТЕФАН ИВАНОВ ДИМОВ
СТЕФАН ЙОРДАНОВ НАШЕВ
СТЕФАН КРЪСТЕВ СЛАВОВ
СТЕФАН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
СТЕФАН ПЛАМЕНОВ ЙОРДАНОВ
СТЕФКА ВЪЛКАНОВА СТАЙКОВА
СТЕФКА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
СТЕФКА ТЕНЕВА КЕЛЛЕВА
СТОЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
СТОЯН ПЕТРОВ ЛЕНКОВ
СТОЯНКА ЯНЧЕВА МЕХТЕРОВА
СУЛТАНА ХРИСТОВА КИРЧЕВА
ТАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
ТАНЯ КИРИЛОВА УЗУНОВА
ТАНЯ МИТРЕВА ЛОЗАНОВА
ТАНЯ ПЕТЕВА СТЕФАНОВА
ТЕМЕНУГА ГАНЧЕВА БАХЧЕВАНОВА
ТЕМЕНУЖКА ХРИСТОВА РАЕВА
ТИЛКА ГЕОРГИЕВА ГЮЗЕЛЕВА
ТОДОР ГЕОРГИЕВ КЕЛЛЕВ
ТОДОР ДИМИТРОВ БАСМОВ
ТОДОР ДОБРЕВ КЮЧУКОВ
ТОДОР ПЕТРОВ БАСМОВ
ТОДОР ПЕТРОВ ЛОЗАНОВ
ТОДОР ТРИФОНОВ ТРИФОНОВ
ТОДОР ХРИСТОВ ТАНАНОВ
ТОНЧО МИЛУШЕВ КОСТОВ
ТОШО ЙОРДАНОВ ТАЧЕВ
ТРЕНДАФКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
ТРЕНДАФКА ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ТРИФОН ТОДОРОВ ТРИФОНОВ
ТЯНА КОЛЕВА СТОЙКОВА
ТЯНКА ГЕОРГИЕВА ПИДОШЕВА
ФИЛИПИНА НИКОЛОВА СТОЙКОВА
ХРИСТИНА ПЕТРОВА ДИМОВА
ХРИСТИНА ТЕНЕВА АТАНАСОВА
ХРИСТИНА ТОДОРОВА ТАНАНОВА
ХРИСТО БОГДАНОВ ИЛИЕВ
ХРИСТО БОЖИНОВ СУЛТАНОВ
ХРИСТО ГЕНЧЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПИДОШЕВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТАНАНОВ
ХРИСТО ДРАГИЕВ ЙОРДАНОВ
ХРИСТО ИВАНОВ БАСМОВ
ХРИСТО ИВАНОВ РАЕВ
ХРИСТО КИРЧЕВ ЙОРДАНОВ
ХРИСТО НИКОЛОВ МЕХТЕРОВ
ХРИСТО НИКОЛОВ СТАЙКОВ
ХРИСТО ПЕТРОВ РАДОЙНОВ
ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ГРУДЕВА
ЦВЕТКА МИТЕВА КЮЧУКОВА
ЦВЕТКА СТОЕВА ДАЛКАРАНОВА
ЦОНКА ХРИСТОВА ТАНАНОВА
ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА ЗАХАРИЕВА-ТЕНЕВА
ЮЛИЯ НИКОЛОВА РАЕВА
ЯНА ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА
ЯНИЦА ДИМИТРОВА СУРАДЖИЕВА
ЯНКА АНГЕЛОВА АСЕНОВА
ЯНКА ВЪЛЧЕВА ПАВЛОВА
ЯНКА ГЕОРГАКИЕВА АВРАМОВА
ЯНКА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ХАСКОВО ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 009
Адрес на избирателната секция ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АКСЕНИЯ ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
АНГЕЛ ВАСИЛЕВ СТАМОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ТРЕНДАФИЛОВ
АНДРИАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
АНИЦА ПАНАЙОТОВА ГЕНЕВА
АННА ЗЛАТКОВА БОЙДЕВА
АНТОАНЕТА ВЛАДИМИРОВА АТАНАСОВА
АНТОАНЕТА ЖЕЛЯЗКОВА ХРИСТОВА
АНТОНИЯ МИТКОВА ТЕНЧЕВА
АНЧЕ ПЕТРОВА ГЕШЕВА
АПОСТОЛ ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ
АСЕНКА КАРАМФИЛОВА ГЕНЕВА
АТАНАС ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ
БИСЕРКА ДИЧЕВА ИВАНОВА
БОЙКО РАДОЙКОВ ГЕОРГИЕВ
БОЯНА РУМЕНОВА КОСТАДИНОВА
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
ВАЛЯ ДИМИТРОВА КОСТОВА
ВАЛЯ РУСКОВА ГЕОРГИЕВА
ВАНГЕЛ ДИМИТРОВ КАРАМАНОВ
ВАНГЕЛУДА ЖЕЛЯЗКОВА ВАСИЛЕВА
ВАСИЛ ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ВЕЛКА ГАНЧЕВА СТЕФАНОВА
ВЕНЦИСЛАВ АТАНАСОВ ДОБРЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ДИМОВ ДОБРЕВ
ВЕСЕЛИН ДИМОВ ДОБРЕВ
ВОЙНО МАНЕВ ДИМИТРОВ
ГАЛИНА ЗЛАТКОВА ГЕОРГИЕВА
ГАЛИНА ТРИФОНОВА ПЕТРОВА
ГАЛЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
ГЕНЧО ПЕТРОВ ГИНЕВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АПОСТОЛОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КИРЯКОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ САВОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ ТОПАЛОВ
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ КОСТОВ
ГЕОРГИ НЕДЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ РУСЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ТЕНЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ДОБРЕВ
ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
ГЕРГАНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ГОСПОДИН ДАМЯНОВ ВАСИЛЕВ
ГОСПОДИН НЕДЕВ ТОДОРОВ
ГРЕТА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
ГРОЗДАН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
ГРОЗДАНА МИТЕВА ДЕНКОВА
ДАНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ
ДАРИНА НИКОЛОВА АТАНАСОВА-ИВАНОВА
ДАФИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ДАФИНКА МАРИНОВА ЩЕРЕВА
ДЕНА ПЕТРОВА ХРИСТОЗОВА
ДЕНКА ПАВЛОВА ГЕРДЖИКОВА
ДЕТЕЛИНА ГЕНЧЕВА ПЕТРОВА
ДЕЯН АПОСТОЛОВ ПАНАЙОТОВ
ДИАНА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА
ДИМИТРИНА ХРИСТОВА ГЕНЕВА
ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА КРЪСТЕВА
ДИМИТРИНКА ХРИСТОЗОВА ХРИСТОВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АПОСТОЛОВ
ДИМИТЪР ВАНГЕЛОВ КАРАМАНОВ
ДИМИТЪР ВЪЛЧЕВ ХРИСТОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ САВОВ
ДИМИТЪР ДИМОВ ХРИСТОВ
ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ СЛАВОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЮДЖЕНОВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЯНЕВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ АНДОНОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ МАЖДРАКОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЯНЕВ МИХАЙЛОВ
ДИМО ДОБРЕВ ХРИСТОВ
ДИЯН ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ДИЯН ХРИСТОЗОВ ДОЙЧЕВ
ДОБРИНКА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
ДОБРИНКА ПАВЛОВА ГЕНЕВА
ДОБРИНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ДОБРИНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ДОНКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
ДОНКА ПЕТКОВА ГОСПОДИНОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА КАДЪНОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ВЕЛИНОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ПАНАЙОТОВА
ЕЛЕНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА ВАКОВА
ЕЛЕНА ТРИФОНОВА ГЕНЕВА
ЕЛЕНКА ЙОРДАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ЖЕЛЯЗКО ПЕТРОВ ДИМОВ
ЖЕЛЯЗКО ТАСЕВ ГЕШЕВ
ЖИВКО ТРИФОНОВ ОВЧАРОВ
ЖУЛИЕТА ДИМИТРОВА РУСЕВА
ЗДРАВКО ТАСЕВ ТАСЕВ
ЗЛАТА КОЛЕВА ИВАНОВА
ЗЛАТКА МИТКОВА ГЕРДЖИКОВА
ЗЛАТКА ТОДОРОВА КОСТОВА
ЗЛАТКО АНГЕЛОВ БОЙДЕВ
ЗЛАТКО ДИМИТРОВ СЛАВОВ
ЗЛАТКО НЕДЯЛКОВ ИВАНОВ
ИВАН АПОСТОЛОВ ПАНАЙОТОВ
ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ
ИВАН ВАКОВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ВАКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ЧАНКОВ
ИВАН ЙОРДАНОВ ВАНГЕЛОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
ИВАН НЕДЯЛКОВ ИВАНОВ
ИВАН СЛАВЧЕВ ИВАНОВ
ИВАНКА АНГЕЛОВА КАРАМАНОВА
ИВАНКА ДЕЛЧЕВА МАЖДРАКОВА
ИВАНКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
ИЛИЯ ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ВАНГЕЛОВ
КАЛИН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
КАМЕЛИЯ БОРИСЛАВОВА АЛЕКСАНДРОВА
КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА РУСЕВА
КАТЕРИНА КРЪСТЕВА ДОБРЕВА
КАТИНА АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА
КАТИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
КАТЯ ДОБРЕВА ПАНАЙОТОВА
КАТЯ ЖЕЛЯЗКОВА СТАМОВА
КАТЯ НИКОЛОВА ПАНАЙОТОВА
КИЧКА ДИМИТРОВА ФИЛИПОВА
КИЧКА ПЕТРОВА ФИЛИПОВА
КОЛЬО ДОБРЕВ ВЪЛКАНОВ
КОСТАДИН АНГЕЛОВ АНАСТАСОВ
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ КОСТОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ КОСТОВ
КОСТАДИН МИХАЙЛОВ КОСТОВ
КОСТАДИН НЕДЯЛКОВ ИВАНОВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИР СТАНКОВ ДИМИТРОВ
КРАСИМИР ТОНЕВ ПЕТРОВ
ЛИЛИЯ МИТКОВА ДИМИТРОВА
ЛОРА КРАСИМИРОВА ПОПОВА
ЛЮБКА ИВАНОВА ГЕШЕВА
МАРА КОЛЕВА ПЕТРОВА
МАРИЙКА ЖЕЛЯЗКОВА МИХАЙЛОВА
МАРИН ПЕНЕВ КОЛЕВ
МАРИН ПЕТРОВ ГИНЕВ
МАРИО РУМЕНОВ БЛАГОЕВ
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ВАНГЕЛОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА РАДЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ВАНГЕЛОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ СТЕФАНОВА КОСТАДИНОВА
МАРИЯ ХРИСТОВА МИТЕВА
МАРИЯН ГРОЗДАНОВ ХРИСТОВ
МАРИЯН НАЙДЕНОВ ОВЧАРОВ
МАРИЯНА ДИМИТРОВА ГЪЛЪБОВА
МАРКО ЛЮБОМИРОВ ЛАМБОВ
МАРТИН КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ
МАРУСЯ ВЪЛКАНОВА БОЙДЕВА
МЕРИАН РУМЕНОВА БЛАГОЕВА
МИГЛЕНА АТАНАСОВА СТАНКОВА
МИЛЕНА БЛАГОЕВА ПЕТРОВА
МИЛЮ КОЛЕВ ИВАНОВ
МИМА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
МИТКО ДИМОВ ДОБРЕВ
МИТКО ДОБРЕВ ДИМИТРОВ
МИТКО ТЕНЧЕВ ТОДОРОВ
МИТРА ИВАНОВА ОВЧАРОВА
МИТРА СТОЕВА ЧАНКОВА
МИХАЕЛА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
МИХАИЛ КОСТОВ МИТЕВ
НЕВЕНА ИВАНОВА СТОЙЧЕВА
НЕДКА АНГЕЛОВА КИРЯКОВА
НЕДКО ГЕОРГИЕВ НЕДЕВ
НЕДКО ФОТЕВ ВАСИЛЕВ
НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
НЕДЯЛКО ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
НЕСТОР ВЕСЕЛИНОВ ГЕНЕВ
НИКОЛА ПЕТРОВ ФИЛИПОВ
НИКОЛА СТЕФАНОВ ЧЕРНЯШКИ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ ХРИСТОВ
НИКОЛАЙ МАРИНОВ КОЛЕВ
НИКОЛАЙ ПЕНЕВ СТЕФАНОВ
НИКОЛАЙ РУМЕНОВ КОСТАДИНОВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ НЕСТОРОВ
НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА КИРЯКОВА
НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА СКЕРЛЕВА
НИКОЛИНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
НИКОЛИНА МИЛЕВА АТАНАСОВА
НИКОЛИНА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
НИКОЛИНА ТОДОРОВА ЯНКОВА
НИНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА
ПАНАЙОТ ДИМОВ ПАНАЙОТОВ
ПЕНЮ НИКОЛОВ СТЕФАНОВ
ПЕТКО НИКОЛОВ МИТЕВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ПЕТЪР ГЕНЧЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ЖЕЛЯЗКОВ СТАНКОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ ФИЛИПОВ
ПЕТЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
РАДОСЛАВ ГРОЗДАНОВ ХРИСТОВ
РОСЕН ГЕОРГИЕВ РУСЕВ
РОСИЦА АТАНАСОВА КОСТОВА
РОСИЦА СТОЙЧЕВА БОРИСОВА
РУМЕН КОСТАДИНОВ ВЕЛИНОВ
РУСКА КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА
СВЕТЛА ТАСЕВА ТАСЕВА
СИЙКА ГЕОРГИЕВА СТАЙКОВА
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
СЛАВЕЙ ПЕТРОВ СЛАВЧЕВ
СЛАВИ ХРИСТОВ СЛАВОВ
СНЕЖАНА МИТКОВА ТОДОРОВА
СТАЙКА ТАСЕВА ГОСПОДИНОВА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ ГЪЛЪБОВ
СТАНКА БОРИСОВА КАДЪНОВА
СТАНКА ТАНЕВА ТРЕНДАФИЛОВА
СТАНКО ДИМИТРОВ СТАНКОВ
СТЕФАН КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ
СТЕФАН ХРИСТОВ СТАЙКОВ
СТОЙКА СЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
СТОЙЧО БОРИСОВ СТЕФАНОВ
СТОЙЧО ГИНЕВ ГЪЛЪБОВ
СТОЯН ЛЮБОМИРОВ ЛАМБОВ
СТОЯНКА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА
ТАНКА ГЕОРГИЕВА ПИСАРЕВА
ТАНЯ МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
ТАСЮ ЖЕЛЯЗКОВ ГЕШЕВ
ТАСЮ ЗДРАВКОВ ТАСЕВ
ТЕДИ ЖЕЛЯЗКОВА ГЕШЕВА
ТИНА КОСТАДИНОВА АТАНАСОВА
ТИНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
ТИХОМИР ИВАНОВ ВАКОВ
ТОНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
ТОНКА СТОЙКОВА САВОВА
ТОНЧО ИВАНОВ КОСТОВ
ТОНЮ ЖЕЛЯЗКОВ ГЕШЕВ
ТЯНКА ЖЕЛЯЗКОВА ФИЛИПОВА
ТЯНКА ПЕНЕВА ЧЕРНЯШКА
ХРИСТИНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ХРИСТИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ХРИСТО ДИМОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО НЕДКОВ ВАСИЛЕВ
ХРИСТО НЕСТОРОВ ГЕНЕВ
ХРИСТО СЛАВОВ СЛАВОВ
ХРИСТО СЛАВОВ ХРИСТОЗОВ
ЦВЕТА ПАНАЙОТОВА ФОТЕВА
ЦВЕТЕЛИНА НЕДКОВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТКА РАДИНОВА СТАНКОВА
ЦОНКА МАНЕВА АТАНАСОВА
ЦОНКА ТАСЕВА МАРКОВА
ЯВОР ТАНЕВ ГЕОРГИЕВ
ЯНКА ДИМИТРОВА ГЕШЕВА
ЯНКА МАРКОВА ЛАМБОВА
ЯНКО ХРИСТОЗОВ ГЕНЕВ
ЯНЮ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

 


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ХАСКОВО ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 010
Адрес на избирателната секция ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АЛБЕНА АНГЕЛОВА СТЕФАНОВА
АЛБЕНА АТАНАСОВА КИРЧЕВА
АЛБЕНА ДАНАИЛОВА ВЕЛЧЕВА
АЛБЕНА ЕМИЛОВА ВАСИЛЕВА
АЛБЕНА ЕМИЛОВА СТЕФАНОВА
АЛБЕНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
АЛБЕНА ИЛИЕВА ХРИСТОВА
АЛБЕНА МИЛКОВА РАЙЧЕВА
АЛБЕНА МИТКОВА РАЙЧЕВА
АЛБЕНА МИТКОВА СТОЕВА
АЛБЕНА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
АЛБЕНА ТИНКОВА АНГЕЛОВА
АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ИЛИЕВ
АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ МИРЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ СТЕФАНОВ
АЛЕКСАНДЪР МИТКОВ СТЕФАНОВ
АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
АЛИНА АНЕВА МИТЕВА
АНА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
АНА АПОСТОЛОВА ДИМИТРОВА
АНА АСЕНОВА СТОЕВА
АНА ГЕОРГИЕВА БАКЪРДЖИЕВА
АНА КОСТОВА ГОЧЕВА
АНА МИТКОВА ШИШМАНОВА
АНА НАСКОВА САМУИЛОВА
АНА САШЕВА МИТКОВА
АНА СТЕФАНОВА КОЛЕВА
АНА ХРИСТОВА ЮГОВА
АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ СТЕФАНОВ
АНГЕЛ АНДРЕЕВ ЙОНКОВ
АНГЕЛ АСЕНОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ АСЕНОВ ГАЙДАЖИЕВ
АНГЕЛ АСЕНОВ КОЗЛЕВ
АНГЕЛ АСЕНОВ МИРЧЕВ
АНГЕЛ АСЕНОВ МИТКОВ
АНГЕЛ АСЕНОВ ХРИСТОВ
АНГЕЛ АТАНАСОВ ЙОНКОВ
АНГЕЛ АТАНАСОВ КИРЧЕВ
АНГЕЛ АТАНАСОВ СТОЯНОВ
АНГЕЛ ВЕЛКОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ВЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ СТОЕВ
АНГЕЛ ЕМИЛОВ СТОЙКОВ
АНГЕЛ ЗДРАВКОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ЗДРАВКОВ ИЛИЕВ
АНГЕЛ ИВАНОВ АСЕНОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ СТЕФАНОВ
АНГЕЛ КАТЕВ АТАНАСОВ
АНГЕЛ КОЛЕВ ЙОРДАНОВ
АНГЕЛ МИТЕВ МИТЕВ
АНГЕЛ МИТЕВ СТОЯНОВ
АНГЕЛ РАЙЧЕВ ГАЙДАЖИЕВ
АНГЕЛ РАШКОВ ЕНЧЕВ
АНГЕЛ РУМЕНОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ СЕРГЕЕВ АНЕВ
АНГЕЛ СТЕФАНОВ КОЛЕВ
АНГЕЛ ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
АНГЕЛ ШИДЕРОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ЩЕРЕВ МИНЧЕВ
АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА ЩЕРЕВА
АНГЕЛИНА ЗЛАТКОВА МАРКОВА
АНГЕЛИНА ИВАНОВА МИТКОВА
АНГЕЛИНА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
АНГЕЛИНА НАДЕЖДОВА НИКОЛОВА
АНГЕЛИНА ОГНЯНОВА МИХАЙЛОВА
АНГЕЛИНА РАЙЧЕВА ГАЙДАЖИЕВА
АНГЕЛИНА РУМЕНОВА НИКОЛОВА
АНГЕЛИНА ШИДЕРОВА АНГЕЛОВА
АНДОН ЗДРАВКОВ РАЙЧЕВ
АНДРЕЙ АСЕНОВ АНДОНОВ
АНДРЕЙ ДАНАИЛОВ СТЕФАНОВ
АНДРЕЙ ДУРАНОВ ЙОНКОВ
АНЕТА ИВАНОВА АТАНАСОВА
АНЕТА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
АНЕТА МИРЧЕВА МИХАЙЛОВА
АНКА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА
АНКА ДАНАИЛОВА ВЕЛЧЕВА
АНКА ИВАНОВА МИТЕВА
АНКА ЛИЛЯНОВА ХРИСТОВА
АНКА САШЕВА СТЕФАНОВА
АНКА СЛАВОВА АНГЕЛОВА
АНТОАНЕТА МИТКОВА СТОЕВА
АНТОАНЕТА САШЕВА МИРЧЕВА
АНТОН МИРЧЕВ РАШКОВ
АНТОН РАШКОВ МИРЧЕВ
АСЕН АЛЕКСАНДРОВ АСЕНОВ
АСЕН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
АСЕН АНГЕЛОВ МИРЧЕВ
АСЕН АНГЕЛОВ МИТЕВ
АСЕН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
АСЕН АНГЕЛОВ ЩЕРЕВ
АСЕН АТАНАСОВ КОЗЛЕВ
АСЕН БОНЧЕВ ИЛИЕВ
АСЕН ДУРАНОВ АНДОНОВ
АСЕН ЖЕКОВ МИТКОВ
АСЕН МИРЧЕВ АНГЕЛОВ
АСЕН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
АСЕН ОГНЯНОВ АНГЕЛОВ
АСЕН ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ
АСЕН ЩЕРЕВ ИЛИЕВ
АТАНАС АНГЕЛОВ КИРЧЕВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ КОЗЛЕВ
АТАНАС ЗДРАВКОВ КИРЧЕВ
АТАНАС ЙОРДАНОВ КОЛЕВ
АТАНАС КИРЧЕВ АНГЕЛОВ
АТАНАС МАРИНОВ ЙОНКОВ
АТАНАС МИШЕВ КИРЧЕВ
АТАНАС РАЙЧЕВ СТОЕВ
АТАНАС СТЕФАНОВ ЙОНКОВ
АЧО РУСЕВ ЕНЧЕВ
БОЖИДАР АСЕНОВ ЩЕРЕВ
БОЖИДАР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
БОРИСЛАВ АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ
БОЯН САШЕВ ХРИСТОВ
БОЯНА АНДОНОВА РАЙЧЕВА
ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
ВАЛЕНТИН ЕМИЛОВ АНГЕЛОВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ МАНЧЕВ
ВАЛЕНТИН МИТКОВ СТЕФАНОВ
ВАЛЕНТИНА МИТКОВА ЗДРАВКОВА
ВАЛЕНТИНА РАШКОВА ЕНЧЕВА
ВАСИЛ СЛАВОВ МАНЕВ
ВАСИЛКА ДАНЧЕВА МИТЕВА
ВАСИЛКА МИШЕВА ЕНЧЕВА
ВАСКО АНГЕЛОВ КОЛЕВ
ВЕЛИНА ДАНАИЛОВА ВЕЛЧЕВА
ВЕЛИЧКА ВЕНЦИСЛАВОВА ЕНЧЕВА
ВЕЛИЧКА МИНЧЕВА КОЛЕВА
ВЕЛИЧКА СЛАВОВА РАШКОВА
ВЕЛКО АНГЕЛОВ ВЕЛКОВ
ВЕЛКО ИВАНОВ БАКЪРДЖИЕВ
ВЕЛЧО ГОРАНОВ СТЕФАНОВ
ВЕЛЧО ИВАНОВ ГОРАНОВ
ВЕЛЧО САШЕВ ХРИСТОВ
ВЕНКО ЯНКОВ ДИМИТРОВ
ВЕНЦИСЛАВ РУМЕНОВ ЗДРАВКОВ
ВЕСА ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА
ВИОЛЕТА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
ГАЛИНА МАРТИНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ГАЛЯ АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
ГАЛЯ ДОРМУШЕВА ЙОРДАНОВА
ГАЛЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ГАЛЯ РАШКОВА ХРИСТОВА
ГАЛЯ ХРИСТОВА РУСЕВА
ГАНКА ДИМИТРОВА АСЕНОВА
ГАНКА ИЛИЕВА АРСОВА
ГЕОРГИ НЕДЯЛКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕРГАНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
ГИНКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА
ГИТА АСЕНОВА МИХОВА
ГОРАН ВЕЛЧЕВ ДУРАНОВ
ГОРАН ВЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ
ГОРАН ИВАНОВ ГОРАНОВ
ГОРАН СТЕФАНОВ ДУРАНОВ
ГУДА САШЕВА ИВАНОВА
ДАНАИЛ ВЕЛЧЕВ ДУРАНОВ
ДАНАИЛ ЗДРАВКОВ АНГЕЛОВ
ДАНАИЛ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
ДАНАИЛ ХРИСТОВ МИТЕВ
ДАНИЕЛА МИШЕВА АНГЕЛОВА
ДАФИНА АНГЕЛОВА СТЕФАНОВА
ДАФИНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
ДАФИНКА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА
ДАФИНКА ЗОРЕВА СТОЯНОВА
ДАФИНКА МИХАЙЛОВА ЕНЧЕВА
ДАФИНКА РУМЕНОВА МИТЕВА
ДАФИНКА ЮРДАНОВА КИРЧЕВА
ДЕНКА АНГЕЛОВА МИТЕВА
ДЕЯНА МИТКОВА ИЛИЕВА
ДИАНА ЗДРАВКОВА ИЛИЕВА
ДИАНА ИВАНОВА ЙОНКОВА
ДИДА ЗЮМБИЛОВА ЗДРАВКОВА
ДИМИТРИНА СТЕФАНОВА ЕНЧЕВА
ДИМИТЪР ИВАНОВ АРНАУДОВ
ДИМИТЪР РУСЕВ АНГЕЛОВ
ДИМКА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
ДИМКА ЛИЛЯНОВА СТОЕВА
ДИМО МИХАЙЛОВ ДИМОВ
ДИМО МИХАЙЛОВ РАШКОВ
ДИЯН АНГЕЛОВ ЙОНКОВ
ДИЯН АСЕНОВ АНДОНОВ
ДИЯН САШЕВ ХРИСТОВ
ДИЯНА АНДРЕЕВА ЙОРДАНОВА
ДИЯНА ЗЛАТКОВА ЙОРДАНОВА
ДИЯНА ОГНЯНОВА АСЕНОВА
ДИЯНА РУМЕНОВА ГАЙДАЖИЕВА
ДОНКА ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА
ДОНКА МИТКОВА ЕНЧЕВА
ДОНКА МИТКОВА РАЙЧЕВА
ДУРАН АНДРЕЕВ ЙОНКОВ
ДУРАН АТАНАСОВ ЙОНКОВ
ЕЛЕНА АНТОНОВА КИРЧЕВА
ЕМИЛ АНГЕЛОВ ЕНЧЕВ
ЕМИЛ АНКОВ ДИМИТРОВ
ЕМИЛ ВАЛЕНТИНОВ ЕМИЛОВ
ЕМИЛ ВАСКОВ АНГЕЛОВ
ЕМИЛ НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ
ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА СТОЕВА
ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА РАШКОВА
ЕМИЛИЯ ЮЛИЯНОВА ЙОСИФОВА
ЕМИН ИСМАИЛОВ ХАСАНОВ
ЕНЧО ЗДРАВКОВ ЕНЧЕВ
ЕНЧО НИКОЛОВ МИТКОВ
ЖАК АНГЕЛИНОВ ИВАНОВ
ЖАНА ЕНЧЕВА НИКОЛОВА
ЖАНЕТА АПОСТОЛОВА ДИМИТРОВА
ЖЕКО ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ
ЖЕЧКА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА
ЖЕЧКА ВЕЛИНОВА НИКОЛОВА
ЖИВКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
ЖИВКА РУСЕВА КИРЧЕВА
ЖИВКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
ЖИВКО МИТКОВ ГЕОРГИЕВ
ЖОРО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
ЖУЛИЕТА АПОСТОЛОВА ДИМИТРОВА
ЖУЛИЕТА АСЕНОВА МИТКОВА
ЖУЛИЕТА МИРЧЕВА ЕНЧЕВА
ЗАПРЯН НИКОЛОВ МИТЕВ
ЗВЕЗДЕЛИНА СЛАВЕЕВА АНДОНОВА
ЗДРАВКО АНГЕЛОВ ИЛИЕВ
ЗДРАВКО АНГЕЛОВ РАШКОВ
ЗДРАВКО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
ЗДРАВКО АНДОНОВ ЗДРАВКОВ
ЗДРАВКО ВЕНЦИСЛАВОВ ЗДРАВКОВ
ЗДРАВКО ИВАНОВ ГОРАНОВ
ЗДРАВКО КИРЧЕВ АНГЕЛОВ
ЗДРАВКО РАШКОВ ЕНЧЕВ
ЗДРАВКО СТЕФАНОВ РАЙЧЕВ
ЗИНА АНГЕЛОВА ЯНУШЕВА
ЗИНКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ЗИНКА АНГЕЛОВА ЕМИЛОВА
ЗИНКА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
ЗИНКА АНТОНОВА РАШКОВА
ЗИНКА ВАЛЕНТИНОВА АНГЕЛОВА
ЗИНКА ВЕЛЧЕВА АНДОНОВА
ЗИНКА ИВАНОВА ГОРАНОВА
ЗИНКА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
ЗИНКА МИШЕВА САШЕВА
ЗИНКА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
ЗИНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ЗИНКА ЦОНЕВА МИХАЙЛОВА
ЗЛАТКА АЛЬОШЕВА МИЛЕВА
ЗЛАТКА АНГЕЛОВА ВЕЛКОВА
ЗЛАТКА АНГЕЛОВА ВЪЛЧЕВА
ЗЛАТКА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА
ЗЛАТКА ИВАНОВА МИЛАДИНОВА
ЗЛАТКА МИТЕВА ИВАНОВА
ЗЛАТКА РУСЕВА БОНЕВА
ЗЛАТКА ЯНКОВА ЕНЧЕВА
ЗОРКА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
ЗОРКА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
ЗОРКА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВА ВЪЛЧЕВА
ЗОЯ АНГЕЛОВА МИТКОВА
ЗОЯ АСЕНОВА ЙОРДАНОВА
ЗОЯ ДИМОВА РАШКОВА
ЗОЯ ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА
ЗОЯ КИРЧЕВА ХРИСТОВА
ЗОЯ МИНКОВА АТАНАСОВА
ЗОЯ НИКОЛОВА МАРКОВА
ЗОЯ РАШКОВА ЕНЧЕВА
ЗОЯ САШЕВА СТЕФАНОВА
ЗОЯ СТОЯНОВА РУМЕНОВА
ЗЮМБИЛА АНГЕЛОВА МИТЕВА
ЗЮМБИЛА АНТОНОВА ПАНАЙОТОВА
ЗЮМБИЛА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ЗЮМБИЛА ЖИВКОВА МИТКОВА
ЗЮМБИЛА ОГНЯНОВА МИХАЙЛОВА
ЗЮМБИЛА СЛАВОВА МАНЕВА
ЗЮМБИЛКА ЗДРАВКОВА ЕНЧЕВА
ЗЮМБЮЛА АСЕНОВА ЩЕРЕВА
ЗЮМБЮЛА МИТКОВА АНДОНОВА
ЗЮМБЮЛА САШЕВА ИВАНОВА
ЗЮМБЮЛА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ЗЮМБЮЛКА ЕМИЛОВА ЕНЧЕВА
ИБРО САШЕВ СТЕФАНОВ
ИВАН АНГЕЛОВ БАКЪРДЖИЕВ
ИВАН ГОРАНОВ СТЕФАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ СТОЕВ
ИВАН ЗОЕВ БАКЪРДЖИЕВ
ИВАН ИВАНОВ МИТЕВ
ИВАН МИХАЙЛОВ РАШКОВ
ИВАН РАЙЧЕВ СТОЕВ
ИВАН СТЕФАНОВ АРСОВ
ИВАНКА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
ИВЕТА САШЕВА СТЕФАНОВА
ИЛИЯ СЛАВОВ МАНЕВ
ИЛИЯН МИШЕВ САШЕВ
ИЛИЯН САШЕВ АСЕНОВ
ЙОРДАН АНГЕЛОВ ВЕЛИКОВ
ЙОРДАНКА АНТОНОВА МИРЧЕВА
КАЛИ АЧОВА ВЕЛИНОВА
КАРМЕНА БОРИСОВА СТЕФАНОВА
КАТЯ АНГЕЛОВА ГАЙДАЖИЕВА
КАТЯ АНГЕЛОВА ЙОНКОВА
КАТЯ АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
КАТЯ АТАНАСОВА КОЗЛЕВА
КАТЯ ВЪЛЧЕВА АНГЕЛОВА
КАТЯ ЕМИЛОВА СТЕФАНОВА
КАТЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА
КАТЯ МИХАЙЛОВА ДИМОВА
КАТЯ МИХОВА МИЛАДИНОВА
КАТЯ ОГНЯНОВА АНДРЕЕВА
КАТЯ РУМЕНОВА АНГЕЛОВА
КАТЯ САШЕВА ЙОНКОВА
КАТЯ ТИНКОВА АЛЕКСАНДРОВА
КИРИЛ ДИМИТРОВ СТОЕВ
КИРИЛКА АСЕНОВА СТАЙКОВА
КИРЧО АТАНАСОВ КИРЧЕВ
КОЛЬО САШОВ ИВАНОВ
КОСТА МАРИНОВ АТАНАСОВ
КОСТА МАРИНОВ КОСТОВ
КРАСИМИР СТЕФАНОВ МАРИНОВ
ЛИЛЯН ИВАНОВ СТОЕВ
ЛИЛЯН САШЕВ ИВАНОВ
ЛИЛЯН ХРИСТОВ ИВАНОВ
ЛИЛЯНА ВЕЛЧЕВА СТОЙКОВА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ЛИЛЯНА САШЕВА ИВАНОВА
ЛИЛЯНА СИЛВИЕВА АНГЕЛОВА
МАГДАЛЕНА ИВАНОВА РАШКОВА
МАРГАРИТА ВАЛЕНТИНОВА МИХАЙЛОВА
МАРГАРИТА ХРИСТОВА ЮРДАНОВА
МАРИАНА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА
МАРИЙКА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА
МАРИН АТАНАСОВ ЙОНКОВ
МАРИН КОСТОВ АТАНАСОВ
МАРИНА АСЕНОВА КИРЧЕВА
МАРИЯ АНДРЕЕВА АТАНАСОВА
МАРИЯ АСЕНОВА ИЛИЕВА
МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА СТЕФАНОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА АТАНАСОВА
МАРИЯ МИШЕВА АНГЕЛОВА
МАРИЯ РУМЕНОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
МАРИЯ СТОЯНОВА РУМЕНОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА СТОЯНОВА
МАРИЯ ХРИСТОВА МИТЕВА
МАРИЯ ХРИСТОВА МИТЕВА
МАЯ АНГЕЛОВА ДУРАНОВА
МАЯ ЖУЛИЕТОВА АСЕНОВА
МИЛКА АНГЕЛОВА ЩЕРЕВА
МИЛКА ЕМИЛОВА СТЕФАНОВА
МИЛКА САШЕВА АНГЕЛОВА
МИЛКО АНГЕЛОВ МИТЕВ
МИЛКО ИВАНОВ МИХАЛЕВ
МИЛКО РАЙЧЕВ ИВАНОВ
МИМА ЗДРАВКОВА АНГЕЛОВА
МИНА АНГЕЛОВА МИРЧЕВА
МИНА АНГЕЛОВА МИТЕВА
МИНА АТАНАСОВА САШЕВА
МИНА ВЪЛЧЕВА СТЕФАНОВА
МИНА СТЕФАНОВА МИТЕВА
МИНКА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА
МИНКА АСЕНОВА МИРЧЕВА
МИНКА АТАНАСОВА КОЗЛЕВА
МИНКА ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА
МИНКА ЗДРАВКОВА РАЙЧЕВА
МИНКА КАРАМФИЛОВА АНДОНОВА
МИНКА ЛИЛЯНОВА ХРИСТОВА
МИНКА НАСКОВА САМУИЛОВА
МИНКА РУСЕВА ДОЙЧЕВА
МИНКА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
МИНКО РУСЕВ АНГЕЛОВ
МИРЧО АНГЕЛОВ МИРЧЕВ
МИРЧО АНТОНОВ МИРЧЕВ
МИРЧО МИХАЙЛОВ РАШКОВ
МИТКО АНДРЕЕВ АТАНАСОВ
МИТКО ВАЛЕНТИНОВ СТЕФАНОВ
МИТКО ГЕОРГИЕВ МИТЕВ
МИТКО ЖИВКОВ МИТКОВ
МИТКО ИВАНОВ РАШКОВ
МИТКО КРАСИМИРОВ МАРИНОВ
МИТКО МАРИЕВ ИВАНОВ
МИТКО РАЙЧЕВ ИВАНОВ
МИТКО РАШКОВ МИТЕВ
МИТКО РУМЕНОВ СТОЕВ
МИТКО САШЕВ АНГЕЛОВ
МИТКО САШЕВ ИВАНОВ
МИТКО САШЕВ МИТКОВ
МИТКО СЛАВОВ МАНЕВ
МИТКО СЛАВОВ СТОЕВ
МИТКО СТЕФАНОВ ИВАНОВ
МИТКО СТЕФАНОВ МИХАЙЛОВ
МИТКО ХРИСТОВ МИТЕВ
МИТРА СТАНКОВА РАЙЧЕВА
МИТЮ СТОЯНОВ МИТЕВ
МИХАИЛ АНГЕЛОВ КОЛЕВ
МИХАИЛ ДИМОВ РАШКОВ
МИХАИЛ ДИМОВ РАШКОВ
МИХАИЛ МИРЧЕВ МИХАЙЛОВ
МИХАИЛ РАШКОВ АТАНАСОВ
МИХАИЛ СТЕФАНОВ КОЛЕВ
МИХО АТАНАСОВ МИЛАДИНОВ
МИШО АНГЕЛОВ МИТЕВ
МИШО САШЕВ АСЕНОВ
НАДА СТОЯНОВА АРНАУДОВА
НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА
НЕВРА ДУРАНОВА СТЕФАНОВА
НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА УЖЕНОВА
НЕДЯЛКА МИХАЛЕВА АСЕНОВА
НИКОЛАЙ АСЕНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ЗДРАВКОВ ИЛИЕВ
НОРА ЩИЛЯНОВА АНДОНОВА
ОГНЯН АНГЕЛОВ ЕНЧЕВ
ОГНЯН АНГЕЛОВ СТОЯНОВ
ОГНЯН АСЕНОВ АНГЕЛОВ
ОГНЯН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
ОГНЯН ЕМИЛОВ АНГЕЛОВ
ОГНЯН МАРИНОВ АТАНАСОВ
ОГНЯН ПАВЛОВ АНКОВ
ПАВЕЛ АНКОВ ПАШОВ
ПЕНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
ПЕНКА ОГНЯНОВА МИТЕВА
ПЛАМЕН АСЕНОВ ОГНЯНОВ
РАЙНА ЕМИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
РАЙЧО АНГЕЛОВ ГАЙДАЖИЕВ
РАЙЧО ИВАНОВ СТОЕВ
РАШКО ДИМОВ РАШКОВ
РАШКО ЗДРАВКОВ ЕНЧЕВ
РАШКО МИРЧЕВ РАШКОВ
РАШКО МИТЕВ СТОЕВ
РАШКО ЯНКОВ ЕНЧЕВ
РЕНИ ФИДАНОВА БОЯНОВА
РОСЕН МИТКОВ АСЕНОВ
РУМЕН АНГЕЛОВ КОЛЕВ
РУМЕН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
РУМЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ЗДРАВКОВ
РУМЕН ЗДРАВКОВ ЕНЧЕВ
РУМЕН МИТКОВ СТОЯНОВ
РУМЕН МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ
РУМЕН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
РУМЕН СТЕФАНОВ АРСОВ
РУМЕН СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
РУМЕН СТОЯНОВ СТОЕВ
РУМЕН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
РУМЯНА ЗАХАРИЕВА СТЕФАНОВА
РУМЯНА НАДКОВА МИТЕВА
РУСИ АНГЕЛОВ ЕНЧЕВ
РУСИ КОСТОВ ЙОРДАНОВ
РУСИ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
РУСИ ХРИСТОВ ДОЙЧЕВ
РУСИ ХРИСТОВ РУСЕВ
РУСКА ИВАНОВА АРНАУДОВА
САНА ДЕМИРЕВА ХРИСТОВА
САРА ХРИСТОВА ЕНЧЕВА
САРА ЮРДАНОВА КИРЧЕВА
САША АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
САШО АНГЕЛОВ ВЕЛКОВ
САШО АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
САШО АНДОНОВ ЗДРАВКОВ
САШО АСЕНОВ ПАШОВ
САШО АСЕНОВ СТЕФАНОВ
САШО ДИМИТРОВ РУСЕВ
САШО ДИЯНОВ ХРИСТОВ
САШО ЛИЛЯНОВ ХРИСТОВ
САШО МИТКОВ АНГЕЛОВ
САШО ХРИСТОВ ИВАНОВ
СВЕТЛА РАШКОВА ДИМОВА
СВЕТЛАНА АНГЕЛИНОВА КОЛЕВА
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА ДИМОВА
СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ МИТЕВ
СЕВДА ВЕЛЧОВА ИВАНОВА
СЕДЕФКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
СЕРГЕЙ АНЕВ МИТКОВ
СИЙКА ЗОЕВА БАКЪРЖИЕВА
СИЙКА НИКОЛОВА КИРИЛОВА
СИЛВИЯ АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА
СИМЕОН ЮЛИЯНОВ ДИМИТРОВ
СЛАВЕЙКА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
СЛАВИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
СНЕЖАНА ИВАНОВА МИТЕВА
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА
СОНЯ ЗИНКОВА АНГЕЛОВА
СОНЯ ХРИСТОВА ТОДОРОВА
СОФИЯ ЖЕЛЯЗКОВА АСЕНОВА
СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
СТЕФАН АНГЕЛОВ КОЛЕВ
СТЕФАН АСЕНОВ АНДОНОВ
СТЕФАН АТАНАСОВ ЙОНКОВ
СТЕФАН АТАНАСОВ СТОЯНОВ
СТЕФАН ДУРАНОВ АНДОНОВ
СТЕФАН ЗДРАВКОВ РАЙЧЕВ
СТЕФАН ЗДРАВКОВ ХРИСТОВ
СТЕФАН КРАСИМИРОВ МАРИНОВ
СТЕФАН МАРИНОВ ЙОНКОВ
СТЕФАН МИТКОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН МИТКОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН МИХАЙЛОВ КОЛЕВ
СТОЯН ИВАНОВ АРНАУДОВ
СТОЯН РУМЕНОВ СТОЕВ
СТОЯН РУМЕНОВ СТОЯНОВ
СУЗАНА ЖИВКОВА МИТКОВА
ТАНА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА
ТИНКА АЛЕКСАНДРОВА ВЪЛЧЕВА
ТИНКА КОЛЕВА АНГЕЛОВА
ТИНКА МИРЧЕВА АНГЕЛОВА
ТИНКА МИТКОВА МИТКОВА
ТИНКА НИКОЛАЕВА АСЕНОВА
ТИХОМИР МИТКОВ СТЕФАНОВ
ТОДОР ХРИСТОВ ТОДОРОВ
ФАНКА АНГЕЛОВА ЩЕРЕВА
ФАНКА АСЕНОВА СТЕФАНОВА
ФАНКА БОРИСОВА ИЛИЕВА
ФАНКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
ФАНКА ЕМИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
ФАНКА МИТЕВА ЕМИЛОВА
ФАНКА РУМЕНОВА АНГЕЛОВА
ФАНКА ХРИСТОВА МИТЕВА
ФИДАНКА АСЕНОВА ДИМОВА
ФИДАНКА ЗЛАТКОВА ОГНЯНОВА
ФИДАНКА МИТКОВА СТОЕВА
ФИЛКА ХРИСТОВА РУСЕВА
ХРИСТИНА АНГЕЛОВА РАШКОВА
ХРИСТИНА КРАСИМИРОВА СТЕФАНОВА
ХРИСТО АНГЕЛОВ АТАНАСОВ
ХРИСТО АНГЕЛОВ СТОЙКОВ
ХРИСТО АНЕВ ЮГОВ
ХРИСТО ДАНАИЛОВ МИТЕВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ РУСЕВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
ХРИСТО ЕМИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
ХРИСТО ИВАНОВ АРСОВ
ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ
ХРИСТО КАТЕВ ГАЙДАЖИЕВ
ХРИСТО МИТЕВ АНГЕЛОВ
ХРИСТО МИХАЙЛОВ ИСКРЕВ
ХРИСТО РУСЕВ ЙОРДАНОВ
ХРИСТО САШЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО СЛАВОВ МАНЕВ
ХРИСТО СТЕФАНОВ АРСОВ
ХРИСТО ТОДОРОВ ИЛИЕВ
ЦВЯТКО РУСЕВ ЕНЧЕВ
ЦОНКА ЗЛАТКОВА ВЕЛКОВА
ШИБИЛ МИГЛЕНОВ МИЛЕНОВ
ШИДЕР АНГЕЛОВ ЩЕРЕВ
ШИНКА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
ШИНКА ВЪЛКОВА АНГЕЛОВА
ШИНКА РУСЕВА АНГЕЛОВА
ШИНКА СТЕФАНОВА АРСОВА
ЮЛИЯН СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ
ЮЛИЯНА КАРАМФИЛОВА АНДОНОВА
ЮРДАН КИРЧЕВ ЮРДАНОВ
ЯНА ВАЛЕНТИНОВА ЕМИЛОВА
ЯНКА БОНЧЕВА ИВАНОВА
ЯНКА ДИМИТРОВА АСЕНОВА
ЯНКА ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА
ЯНКА ИВАНОВА ШИДЕРОВА
ЯНКА ОГНЯНОВА АНГЕЛОВА
ЯНКА СТОЯНОВА РУМЕНОВА
ЯНКО ЕНЧЕВ ЗДРАВКОВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ХАСКОВО ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 011
Адрес на избирателната секция ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АЙДЖАНИЕ КАЛИНКОВА ПЕТКОВА
АЛБЕНА АЛЬОШЕВА МИЛЕВА
АЛБЕНА АНГЕЛОВА РАЙЧЕВА
АЛБЕНА АНТОНОВА АТАНАСОВА
АЛБЕНА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА
АЛБЕНА ДИМЧЕВА СТЕФАНОВА
АЛБЕНА ЕНЧЕВА ИСКРЕВА
АЛБЕНА ИСКРЕВА МЕТОДИЕВА
АЛБЕНА САШЕВА РАЙЧЕВА
АЛБЕНА СТЕФАНОВА ЕМИЛОВА
АЛБЕНА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ СТОЯНОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСИ ВЪЛЕВ АЛЕКСИЕВ
АНА АСЕНОВА АСЕНОВА
АНА ВЕЛЕВА ДИМИТРОВА
АНА ИЛИЕВА МИТЕВА
АНА МИТКОВА ДИМИТРОВА
АНА МИТКОВА МИТЕВА
АНА МИХАЙЛОВА СТОЯНОВА
АНА СЕРГЕЕВА ШИШМАНОВА
АНА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
АНАСТАСИЯ АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
АНГЕЛ АНГЕЛОВ СЛАВОВ
АНГЕЛ АНТОАНЕТОВ АСЕНОВ
АНГЕЛ АСЕНОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ АСЕНОВ АПРИЛОВ
АНГЕЛ АСЕНОВ СТЕФАНОВ
АНГЕЛ АТАНАСОВ СЛАВОВ
АНГЕЛ БОНЕВ РУСЕВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ РАЙЧЕВ
АНГЕЛ ДИМОВ АРСОВ
АНГЕЛ ДУРАНОВ ЙОНКОВ
АНГЕЛ ЙОРДАНОВ КОЛЕВ
АНГЕЛ КОСТОВ АТАНАСОВ
АНГЕЛ МИТКОВ АРСОВ
АНГЕЛ МИТКОВ ИВАНОВ
АНГЕЛ МИТКОВ ЩЕРЕВ
АНГЕЛ МИХАЙЛОВ ИСКРЕВ
АНГЕЛ НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ НИКОЛОВ МИТКОВ
АНГЕЛ ОГНЯНОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ РУСЕВ ЕНЧЕВ
АНГЕЛ САШЕВ АСЕНОВ
АНГЕЛ СТЕФАНОВ АРСОВ
АНГЕЛ ХРИСТОВ ИЛИЕВ
АНГЕЛИНА АСЕВА НИКОЛАЕВА
АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЙОНКОВА
АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА
АНГЕЛИНА МИЛКОВА ИВАНОВА
АНГЕЛИНА МИТКОВА ЗДРАВКОВА
АНГЕЛИНА МИХАЙЛОВА ОГНЯНОВА
АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА
АНГЕЛИНА ПЛАМЕНОВА СТЕФАНОВА
АНГЕЛИНА РУМЕНОВА СТОЯНОВА
АНГЕЛИНА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА
АНДОН АСЕНОВ ИВАНОВ
АНДРЕЙ АТАНАСОВ СТОЯНОВ
АНДРЕЙ МИЛКОВ ИВАНОВ
АНДРЕЙ САШЕВ ОГНЯНОВ
АНДРЕЙ ХРИСТОВ ОГНЯНОВ
АНКА АНГЕЛОВА МИЛЕВА
АНКА ЗДРАВКОВА ХРИСТОВА
АНКА ИВАНОВА МИТЕВА
АНКА МИТКОВА МИХАЙЛОВА
АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА АСЕНОВА
АНТОАНЕТА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
АНТОАНЕТА МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
АНТОН САШЕВ РАЙЧЕВ
АСЕН АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ
АСЕН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
АСЕН АНГЕЛОВ ОГНЯНОВ
АСЕН АНДОНОВ ИВАНОВ
АСЕН БОРИСОВ ПАШОВ
АСЕН ЕМИЛОВ СТЕФАНОВ
АСЕН ЖОРОВ СТЕФАНОВ
АСЕН ИВАНОВ АСЕНОВ
АСЕН ИВАНОВ ШИДЕРОВ
АСЕН КИРЧЕВ МИХАЙЛОВ
АСЕН МИТКОВ МИХАЙЛОВ
АСЕН СЕРГЕЕВ ДАМЯНОВ
АСЕН СТОЯНОВ АСЕНОВ
АСЕН СТОЯНОВ АСЕНОВ
АСЕН ФИДАНКОВ БОНЧЕВ
АСЕН ЩЕРЕВ АПРИЛОВ
АСИЕ ТИНКОВА АНГЕЛОВА
АСЯ НИКОЛАЕВА ДАМЯНОВА
АТАНАС АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
АТАНАС АНДРЕЕВ СТОЯНОВ
АТАНАС ВЪЛЧЕВ АНГЕЛОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ СЛАВОВ
АТАНАС ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
АФИЗЕ МЕХМЕДАЛИ АЛИ
АЧО АНГЕЛОВ РУСЕВ
БОБИ ИВАНОВ АСЕНОВ
БОГДАН ГЕОРГИЕВ МИЛАДИНОВ
БОЖИДАР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
БОЖИДАР АНГЕЛОВ РАЙЧЕВ
БОЖИДАР ИВАНОВ АНГЕЛОВ
БОНКА АНДРЕЕВА БОРИСОВА
БОНЬО РУСЕВ ИВАНОВ
БОРИС ЗОЕВ МИТКОВ
БОРИС КИРЧЕВ МИХАЙЛОВ
ВАСИЛ АЛБЕНОВ ЕМИЛОВ
ВАСИЛ БОБЕВ АСЕНОВ
ВАСИЛ ВЕЛКОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ИЛИЕВ ДИМОВ
ВАСИЛ МАРИЯНОВ КИРИЛОВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ВАСИЛКА МИТКОВА СТЕФАНОВА
ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА ДИМОВА
ВЕЛКО ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ
ВЕЛКО ЗИНКОВ СЛАВОВ
ВЕЛЬО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ВИДА ЕЛЕНКОВА ГЕОРГИЕВА
ГАЛЯ ИВАНОВА МАРИНОВА
ГАЛЯ ИВАНОВА ШИШМАНОВА
ГАЛЯ МИТКОВА ВЪЛЧЕВА
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
ГЕОРГИ ДАНЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ СТЕФАНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ БАКЪРДЖИЕВ
ГЕОРГИ КАТЕВ ДЕМИРЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ШИДЕРОВ
ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ЗДРАВКОВА
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
ГЕРГИН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
ГИНКА СИМОВА АПРИЛОВА
ГИЧКА АЛБЕНОВА ЕМИЛОВА
ГЮЛЯН АЛИЕВА ХАЛИЛОВА
ДАВИД НАСКОВ САМУИЛОВ
ДАНАИЛ САШЕВ ОГНЯНОВ
ДАНАИЛ САШЕВ СТЕФАНОВ
ДАФИНА ВАНГЕЛОВА РАЙЧЕВА
ДАФИНКА ХРИСТОВА МАРИНОВА
ДЕМИР АНГЕЛОВ РАЙЧЕВ
ДЕМИР ГИЧЕВ СТОЯНОВ
ДИАН ОГНЯНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТРИНА КОСТОВА МИШЕВА
ДИМИТЪР АНГЕЛИНОВ МЕТОДИЕВ
ДИМИТЪР АНДРОВ ДУРАНОВ
ДИМИТЪР ЛИЛЯНОВ ХРИСТОВ
ДИМИТЪР РАЙНЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР РУСЕВ ВЪЛКОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ИСКРЕВ
ДИМКА САШЕВА ИВАНОВА
ДИМО СТЕФАНОВ АРСОВ
ДИМЧО СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
ДИМЯН МИХАЙЛОВ МЕТОДИЕВ
ДИНА ЮЛИЯНОВА ЙОРДАНОВА
ДИНКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
ДИЯН БОБЕВ ИВАНОВ
ДИЯНА АНГЕЛОВА НИКОЛАЕВА
ДИЯНА АНГЕЛОВА РУСЕВА
ДИЯНА АСЕНОВА ПЕТКОВА
ДИЯНА ГОРАНОВА СТЕФАНОВА
ДИЯНА МИТКОВА АРСОВА
ДИЯНА МИТКОВА ХРИСТОВА
ДОБРИНКА МИТКОВА ВЪЛЧЕВА
ДОНКА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА
ДОНКА ВАСИЛЕВА СЛАВОВА
ДУРАН СТЕФАНОВ ДУРАНОВ
ЕЛЕНА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
ЕЛИФЕ ТИНКОВА МИРЧЕВА
ЕЛКА ИЛИЕВА МИХАЛЕВА
ЕМИЛ АНДОНОВ АСЕНОВ
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВ
ЕМИЛ ЖОРОВ СТЕФАНОВ
ЕМИЛ МИТКОВ АРСОВ
ЕМИЛИЯ СЛАВЧЕВА ИВАНОВА
ЖАНА НИКОЛОВА АСЕНОВА
ЖЕЛЯЗКА ВАЛЕНТИНОВА АНГЕЛОВА
ЖЕЛЯЗКА ШИНКОВА АНГЕЛОВА
ЖОРО СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
ЖУЛИЕТА ЕМИЛОВА БАНКОВА
ЗАРО КАЛИНКОВ ПЕТКОВ
ЗАХАРИ ДАФИНОВ СТЕФАНОВ
ЗАХАРИ МИТКОВ ВЪЛЧЕВ
ЗИНКА АЛЕКСАНДРОВА РУСЕВА
ЗИНКА АНГЕЛОВА АСЕНОВА
ЗИНКА АНГЕЛОВА ЗДРАВКОВА
ЗИНКА АТАНАСОВА СТЕФАНОВА
ЗИНКА ГЕОРГИЕВА ДЕМИРЕВА
ЗИНКА ГОРАНОВА ВЪЛЧЕВА
ЗИНКА ДУРАНОВА СТЕФАНОВА
ЗИНКА ЗАХАРИЕВА ВЪЛЧЕВА
ЗИНКА ЗЛАТКОВА МИТКОВА
ЗИНКА ПЛАМЕНОВА СТЕФАНОВА
ЗИНКА САШЕВА ЙОРДАНОВА
ЗЛАТКА ЗЮМБЮЛОВА ЗДРАВКОВА
ЗЛАТКА МИТКОВА ИЛИЕВА
ЗЛАТКА САШЕВА ОГНЯНОВА
ЗЛАТКА СТЕФАНОВА ВЪЛКОВА
ЗОРКА АНГЕЛОВА КОЛЕВА
ЗОРКА ЙОРДАНОВА МИЛЕВА
ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЗОЯ АНГЕЛОВА АСЕНОВА
ЗОЯ АНГЕЛОВА ЕНЧЕВА
ЗОЯ АТАНАСОВА МАНЕВА
ЗОЯ ЕМИЛОВА СТЕФАНОВА
ЗОЯ ЖОРОВА СТЕФАНОВА
ЗОЯ ИВАНОВА ПЕНЕВА
ЗОЯ МИЛКОВА ИВАНОВА
ЗОЯ МИТКОВА СТЕФАНОВА
ЗОЯ РУМЕНОВА СТОЯНОВА
ЗОЯ ХРИСТОВА ВЕЛКОВА
ЗОЯ ЯНКОВА ХРИСТОВА
ЗЮМБИЛА ЗДРАВКОВА РАЙЧЕВА
ЗЮМБИЛА ЛИЛЯНОВА ХРИСТОВА
ИВАН АНГЕЛОВ ЗДРАВКОВ
ИВАН АНДРЕЕВ ЙОРДАНОВ
ИВАН АСЕНОВ СТОЯНОВ
ИВАН БОБЕВ АСЕНОВ
ИВАН ВЪЛЧЕВ АНГЕЛОВ
ИВАН ДИАНОВ ГОРАНОВ
ИВАН ЕМИЛОВ ВАСИЛЕВ
ИВАН КОЛЕВ ДИМОВ
ИВАН МАЛАМОВ АТАНАСОВ
ИВАН МИТКОВ АНГЕЛОВ
ИВАН НАСКОВ СЛАВЧЕВ
ИВАН СЕРГЕЕВ ШИШМАНОВ
ИВАН ШИДЕРОВ МИЛЕВ
ИВАНКА ЗЮМБЮЛЕВА ЗДРАВКОВА
ИВАНКА МИТКОВА АРСОВА
ИЛИЯ РУМЕНОВ ИВАНОВ
ИЛИЯН ТИНКОВ АНГЕЛОВ
ИРИНА МИЛЧЕВА ИЛИЕВА
ИСУС ЗОЕВ ЕМИЛОВ
ЙОРДАН ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ
ЙОРДАН ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
ЙОРДАНКА РАШКОВА МИРЧЕВА
ЙОРДАНКА СУЛТАНОВА ЙОРДАНОВА
КАЛИНКА КИРИЛОВА ПЕТКОВА
КАЛИНКА САШОВА ОГНЯНОВА
КАЛЯ ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА
КАТЯ ГЕОРГИЕВА ДЕМИРЕВА
КАТЯ ДИМИТРОВА ИСКРЕВА
КАТЯ КРАСИМИРОВА МАРИНОВА
КАТЯ ХРИСТОВА ИСКРЕВА
КЕТА БОНЧЕВА СТОЯНОВА
КИРИЛ АНДРЕЕВ ЙОРДАНОВ
КИРЧО АСЕНОВ МИХАЙЛОВ
КИРЧО ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
КОСТА АТАНАСОВ ЙОНКОВ
КОСТАДИНКА ГИТОВА ИЛИЕВА
КРАСИМИР ХРИСТОВ МАРИНОВ
КУМАН ЕМИЛОВ ВАСИЛЕВ
ЛЕНКО СЛАВОВ МАНЕВ
ЛИЛЯН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
МАЛАМА БОНЕВА ИВАНОВА
МАЛАМКА АТАНАСОВА МИЛАДИНОВА
МАЛИНА ВЕЛКОВА ВАСИЛЕВА
МАЛИНКА СОФЧЕВА СЛАВОВА
МАРИАНА ИВАНОВА НАНКОВА
МАРИН ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ
МАРИЯ АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ АНДОНОВА АСЕНОВА
МАРИЯ АСЕНОВА СТОЯНОВА
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
МАРИЯ КИРЧЕВА МИХАЙЛОВА
МАРИЯ МИТКОВА ВЪЛЧЕВА
МАРИЯ МИТКОВА ЙОРДАНОВА
МАРИЯ МИТКОВА СТЕФАНОВА
МАРИЯ РАШКОВА ДИМОВА
МАРИЯ СТОЯНОВА МИТЕВА
МАРИЯ ХРИСТОВА ДОЙЧЕВА
МАРИЯ ХРИСТОВА МАРИНОВА
МАРИЯНА ЖИВКОВА АЛЕКСАНДРОВА
МАША ДАНАИЛОВА СТЕФАНОВА
МАЯ САШЕВА КАЛЧЕВА
МИЛЕНА ЕЛЕНОВА ХРИСТОВА
МИЛКА МАЛАМКОВА АТАНАСОВА
МИЛКА НИКОЛАЕВА ДАМЯНОВА
МИЛКА РУМЕНОВА СТОЯНОВА
МИЛКА СЕРГЕЕВА ДАМЯНОВА
МИНКА АНГЕЛОВА РУСЕВА
МИНКА АНДОНОВА АСЕНОВА
МИНКА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА
МИНКА ДИМИТРОВА РАЙЧЕВА
МИНКА МИЛКОВА ИВАНОВА
МИНКА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
МИНКА САШЕВА РАЙЧЕВА
МИНКА ФАНКОВА ДИМИТРОВА
МИРЧО ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
МИТКО АНГЕЛОВ ЩЕРЕВ
МИТКО АНГЕЛОВ ЩЕРЕВ
МИТКО АНТОНОВ АТАНАСОВ
МИТКО ВЪЛЧЕВ АНГЕЛОВ
МИТКО ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
МИТКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
МИТКО ЕНЧЕВ ЗДРАВКОВ
МИТКО ЗАХАРИЕВ ВЪЛЧЕВ
МИТКО ИВАНОВ МИТЕВ
МИТКО ИВАНОВ МИТКОВ
МИТКО КАТЕВ ДЕМИРЕВ
МИТКО КИРЧЕВ АСЕНОВ
МИТКО МИНЧЕВ ИВАНОВ
МИТКО СЕРГЕЕВ ШИШМАНОВ
МИТКО СИМЕОНОВ АЛЕКСАНДРОВ
МИТКО СИМЕОНОВ МИТЕВ
МИТКО СТЕФАНОВ АРСОВ
МИХАИЛ АСЕНОВ СТОЯНОВ
МИХАИЛ ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ
МИХАИЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
МИЧЕ ДЯКОВА КИРЧЕВА
НАДЕЖДА МАЛАМОВА АТАНАСОВА
НАДЕЖДА МИЛКОВА АНГЕЛОВА
НАДКА МАРИЕВА ПАВЛОВА
НАСКО САМУИЛОВ ВЕЛЕВ
НАСКО СЛАВЧЕВ КОСТОВ
НЕДЯЛКА МАЛАМОВА АТАНАСОВА
НЕХРИ КАЛИНКОВ ПЕТКОВ
НИКОЛА ЙОРДАНОВ МИТКОВ
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛАЕВ
НИКОЛАЙ КАТЕВ ДЕМИРЕВ
ОГНЯН АНГЕЛОВ ОГНЯНОВ
ОГНЯН ДИАНОВ ДИМИТРОВ
ОГНЯН ИВАНОВ АСЕНОВ
ОГНЯН РОЗЕВ ГАНЧЕВ
ОГНЯН СЛАВОВ КОСТОВ
ОРЛИН ЦЕНКОВ ПАНКОВ
ПЕТЪР АНГЕЛОВ МИРЧЕВ
ПЕТЪР МИТКОВ ЩЕРЕВ
ПЛАМЕН ОГНЯНОВ ДИМИТРОВ
ПЛАМЕН СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ
РАЙНА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
РАЙНА СТЕФАНОВА МОСКОВА
РАЙНИЧКА МИТЕВА СЛАВОВА
РОЗА ГАНЧЕВА АСЕНОВА
РОЗА ГЕНЧЕВА ОГНЯНОВА
РОЗА КАМЕНОВА ИВАНОВА
РУМЕН АНГЕЛОВ РАЙЧЕВ
РУМЕН ДИМИТРОВ РАЙЧЕВ
РУМЕН ИВАНОВ МИТЕВ
РУМЯНА ИСКРЕВА КОСТОВА
РУМЯНА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
РУСИ ВЕЛЕВ ИВАНОВ
РУСИ ДИМИТРОВ ВЪЛКОВ
РУСИ ДИМИТРОВ РУСЕВ
РУСИ НАСКОВ КОСТОВ
САБРИНА АНГЕЛОВА АСЕНОВА
САШО АСЕНОВ АПРИЛОВ
САШО ДАНАИЛОВ ДУРАНОВ
САШО ЕМИЛОВ ХРИСТОВ
САШО ЗДРАВКОВ РАЙЧЕВ
САШО ЗЮМБИЛЕВ ЛИЛЯНОВ
САШО ИВАНОВ ШИДЕРОВ
САШО МИТКОВ АРСОВ
СЕРГЕЙ БОБЕВ ИВАНОВ
СЕРГЕЙ ЛЮБЕНОВ ХРИСТОВ
СЕРГЕЙ МИЛКОВ ДАМЯНОВ
СИЙКА МИРЧЕВА АНГЕЛОВА
СИМЕОН МИТЕВ КАЛЧЕВ
СИМО ВЕЛЕВ ДИМИТРОВ
СЛАВИ НАСКОВ СЛАВЧЕВ
СЛАВКА ЙОРДАНОВА СЛАВОВА
СОФКА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА
СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ
СТЕФАН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
СТЕФАН АНДРЕЕВ СТОЯНОВ
СТЕФАН АТАНАСОВ СЛАВОВ
СТЕФАН ДИМЧЕВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН ДУРАНОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН МИТКОВ АРСОВ
СТЕФКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
СТОЯН СТОЯНОВ АСЕНОВ
СУЗАНА СТЕФАНОВА ЙОНКОВА
СУЛТАНА АСЕНОВА АНГЕЛОВА
СУЛТАНА КИРИЛОВА ИВАНОВА
СУЛТАНА КИРЧОВА МИХАЙЛОВА
СУЛТАНКА КИРЧЕВА ЙОРДАНОВА
ТАНЯ САШЕВА ИВАНОВА
ТАНЯ САШЕВА ИВАНОВА
ТИНКА АТАНАСОВА КОЗЛЕВА
ТИНКА ЗДРАВКОВА ЕНЧЕВА
ТИХОМИР АСЕНОВ МИТКОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ТОДОР ШИДЕРОВ МИЛЕВ
ФАНИ АНГЕЛОВА ЩЕРЕВА
ФАНКА АНГЕЛОВА СЛАВОВА
ФАНКА АСЕНОВА ДИМИТРОВА
ФАНКА АТАНАСОВА СЛАВОВА
ФАНКА ЗИНКОВА АСЕНОВА
ФАНЧЕ ДЕМИРЕВА ЗДРАВКОВА
ФЕДАН АСЕВ ДАМЯНОВ
ФИДАНКА БОНЧЕВА АТАНАСОВА
ФИДАНКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
ФИДАНКА СИМОВА ЯНЕВА
ФИЛКА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
ФИЛКА РУСЕВА АНГЕЛОВА
ХРИСТИНА РАШКОВА МИРЧЕВА
ХРИСТИНКА МИШЕВА АНГЕЛОВА
ХРИСТИНКА САШЕВА ОГНЯНОВА
ХРИСТО АЛБЕНОВ АСЕНОВ
ХРИСТО АНГЕЛОВ АРНАУДОВ
ХРИСТО АНГЕЛОВ СЛАВОВ
ХРИСТО АСЕНОВ МИХАЙЛОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ЕЛЕНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО КИРЧЕВ АСЕНОВ
ХРИСТО СУЛТАНОВ КИРЧЕВ
ХРИСТОС МИТКОВ МИТЕВ
ЦЕНКА ПАНКОВА ДРУМЕВА
ЦОНКА АНГЕЛОВА ЙОНКОВА
ШИНКА АЛЕКСАНДРОВА АСЕНОВА
ШИНКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
ШИНКА АНГЕЛОВА РУСЕВА
ШИНКА АСЕНОВА ИЛИЕВА
ШИНКА ОГНЯНОВА ИВАНОВА
ЩИЛЯН МИТКОВ АНГЕЛОВ
ЮЛИАН АНГЕЛИНОВ МИХАЙЛОВ
ЮЛИЯН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
ЯНКА АСЕНОВА ИВАНОВА
ЯНКА ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА
ЯНКА ИСКРЕВА АРСОВА
ЯНКА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА
ЯНКА ШИДЕРОВА АНГЕЛОВА
ЯНКО МИТКОВ ЗДРАВКОВ
ЯНКО ЮЛИЯНОВ ЙОРДАНОВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ХАСКОВО ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЛОЗЕН
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 012
Адрес на избирателната секция ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
АЛЕКСАНДЪР КИПРОВ ГРИГОРОВ
АЛЕКСАНДЪР КИПРОВ ГРИГОРОВ
АНАСТАСИЯ ИЛИАНОВА АВРАМОВА
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ
АНГЕЛ ДАМЯНОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ГИНЕВ
АНГЕЛ ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ КИРИЛОВ ИЛИЕВ
АНГЕЛ КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ
АНГЕЛ МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ
АНГЕЛИНА РАЙЧЕВА ДАМЯНОВА
АНГЕЛИНА ТРИФОНОВА ДЕМИРЕВА
АНДРЕЙ АРСЕНОВ СОКОЛОВ
АНТОН АНГЕЛОВ ДАМЯНОВ
АТАНАС БОРИСОВ АТАНАСОВ
АТАНАСКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
БИСТРА КИРЧЕВА ВИДЕВА
БЛАГОЙ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
БОРИС АТАНАСОВ АТАНАСОВ
БОРИС ПАВЛОВ КОНДОВ
БОЯН ГЕОРГИЕВ ЯНЧЕВ
ВАЛЕНТИНА ТЕНЕВА ТЕНЕВА
ВАНГЕЛ КОСТАДИНОВ ВАНГЕЛОВ
ВАНГЕЛА ТРИФОНОВА ДИНЕВА
ВАНИЕЛА ЛЮБЕНОВА ГРИГОРОВА
ВАСИЛ ИЛИЕВ ЛЯТОВ
ВАСИЛКА БАНЕВА АНГЕЛОВА
ВАСИЛКА ГЕНЕВА МИТЕВА
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ПАВЛЕВА
ВЕЛИЧКА МАНОЛОВА ГЕОРГАКИЕВА
ВЕЛИЧКА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА КУМАНОВА-АВРАМОВА
ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
ВЕСЕЛИНА ПАВЛОВА НЕЙЧЕВА
ГАЛИНА ИВАНОВА КАВАЛДЖИЕВА
ГЕНЧО СЛАВОВ НЕЙЧЕВ
ГЕОРГИ АНДРЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ БЪЧВАРОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ КАРАМФИЛОВ
ГЕОРГИ КОЛЕВ ЙОРДАНОВ
ГЕОРГИ МАРКОВ ЛАТКОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ХРИСТОЗОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ КАВАЛДЖИЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ГИНКА СТАВРЕВА СОКОЛОВА
ГОСПОДИН КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ
ГОСПОДИН РУСЕВ ИВАНОВ
ДАМЯН АНГЕЛОВ ДАМЯНОВ
ДАМЯН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ
ДЕМИР ИВАНОВ ДЕМИРЕВ
ДЕСИСЛАВА ЕМИЛОВА ГЕРДЖИКОВА
ДИАН ФИЛИПОВ ПАВЛОВ
ДИМИТРИЙКА МАРИНОВА ПЕТКОВА
ДИМИТРИНА АТАНАСОВА ИЛИЕВА
ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ДИМИТРИНА КОЛЕВА ЯНЧЕВА
ДИМИТРИНА МАРКОВА ДИНЕВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГАЧЕВ
ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ДАМЯНОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕТКОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ФЕДЕРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ХРИСТОЗОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПОПОВ
ДИМИТЪР ПАСКОВ МАРКОВ
ДИМИТЪР РАШКОВ КИРИЛОВ
ДИМИТЪР СТОЙКОВ ГЕОРГАКИЕВ
ДИМИТЪР ТЕНЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ТЕНЕВ ТЕНЕВ
ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ДИМКА ТРИФОНОВА ФЕДЕРОВА
ДИНКО АНГЕЛОВ ДИНКОВ
ДИЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ДИЯНА ЙОРДАНОВА ФЕДЕРОВА
ДИЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
ДОБРА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
ДОБРА СОТИРОВА ВАСИЛЕВА
ДОБРИ ХРИСТОЗОВ ПАВЛОВ
ДОБРИНА РАДИЧЕВА МАРКОВА
ДОБРИНКА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
ДОБРИНКА ПЕТКОВА КОВАЧЕВА
ДОБРОМИР ДИМИТРОВ ПАСКОВ
ЕЛЕНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ПЕТРУШЕВА
ЕЛЕНА СТОЯНОВА ВЪРСАНОВА
ЕЛЕНКА ЖЕЛЕВА АТАНАСОВА
ЕМИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА ДАМЯНОВА
ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА
ЖАНЕТА АНДРЕЕВА ГЕОРГИЕВА
ЖЕЛЯЗКА МИТЕВА ИВАНОВА
ЖЕЛЯЗКО ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
ЖИВКА ЙОРДАНОВА ЯНЧЕВА
ЖИВКО КРЪСТЕВ ГЕНЕВ
ЗАХАРИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ЗЛАТАН ДИМИТРОВ ДАМЯНОВ
ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА СОТИРОВА
ЗЛАТКА ИВАНОВА МАНЕВА
ЗЛАТКА СТАНКОВА ДОБРЕВА
ЗОЯ ОГНЯНОВА ИВАНОВА
ИВАЙЛО ИВАНОВ ИВАНОВ
ИВАН АНДРЕЕВ ДИМИТРОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ БЪЧВАРОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ПЕТРУШЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ПОПОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ФЕДЕРОВ
ИВАН КАТЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ЛИЛЯНОВ ПАНАЙОТОВ
ИВАН МАРКОВ ЛАТКОВ
ИВАН НАЙДЕНОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТРОВ СТАНКОВ
ИВАН РАДИЧЕВ МИРЧЕВ
ИВАН СТОЕВ АНДРЕЕВ
ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ
ИВАН ТЕНЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАНКА КАЛИНОВА ХРИСТОВА
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ КИРИЛОВ ДАМЯНОВ
ИЛИЯ КУМАНОВ ВЕНЦИСЛАВОВ
ИЛИЯН ДИМОВ ДИМОВ
ЙОВКА ДИМИТРОВА ГИНЕВА
ЙОНКА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
ЙОНКА ДЯКОВА КАРАГЬОЗОВА
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ЯНЧЕВА
ЙОРДАНКА МИХАЙЛОВА ТЕНЕВА
ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
КАРАМФИЛА ИВАНОВА НЕЙЧЕВА
КАРАМФИЛКА ВАСИЛЕВА КИРИШЕВА
КАРАМФИЛКА ДИМИТРОВА ТЕНЕВА
КАРАМФИЛКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
КАТЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
КАТЯ ИВАНОВА КАВАЛДЖИЕВА
КЕРА ИВАНОВА АНДРЕЕВА
КИПРО АЛЕКСАНДРОВ ГРИГОРОВ
КИРИЛА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
КОЛКА МИТКОВА ЯНЕВА
КОЛЬО ВЪЛКОВ ЯНЕВ
КОНСТАНТИН АНДРЕЕВ СОКОЛОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
КОСТАДИНКА НИКОВА МИРЧЕВА
КРАСЕН АНГЕЛОВ КИРИЛОВ
КРАСИМИР АЛЕКСИЕВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИР ГЕНЧЕВ СЛАВОВ
КРАСИМИР ГОСПОДИНОВ АНГЕЛОВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ПОПОВ
КРАСИМИР ХРИСТИНОВ ДАМЯНОВ
КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА БЪЧВАРОВА
КРЕМЕНА СЛАВЕЕВА ИЛИЕВА
КРИСТИЯН АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ
КУМАН ВАСИЛЕВ ВЕНЦИСЛАВОВ
ЛАТА КОСТАДИНОВА ДАМЯНОВА
ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЛЮБОМИРОВ
МАВРУДА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
МАРГАРИТА АТАНАСОВА ИВАНОВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА
МАРГИЦА ПЕТРОВА КАВАЛДЖИЕВА
МАРИАНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
МАРИЙКА АНГЕЛОВА КАВАЛДЖИЕВА
МАРИЙКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
МАРИЙКА ДОБРЕВА АТАНАСОВА
МАРИЙКА МАРКОВА ФИЛИПОВА
МАРИЙКА МИХАЙЛОВА КАБАИВАНОВА
МАРИЙКА НИКОЛОВА ГЕОРГАКИЕВА
МАРИЙКА НИКОЛОВА ДОБРЕВА
МАРИЙКА ТРИФОНОВА КОНДОВА
МАРИЙКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
МАРИН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПИЛЧЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА АТАНАСОВА
МАРТИН ТЕНЧЕВ ВАСИЛЕВ
МАТЕНКА ДИМОВА ХРИСТОЗОВА
МЕТИН МИРКОВ МЛАДЕНОВ
МИЛОСЛАВ ДИМЧЕВ ПЕТРОВ
МИНКА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
МИНКА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
МИНКА ИЛИЕВА ВЕНЦИСЛАВОВА
МИРОСЛАВА ДИМИТРОВА ПАСКОВА
МИТКО МАРИЙКОВ КАРАГЬОЗОВ
МИТРА АТАНАСОВА ПАВЛОВА
МИТРА ШИДЕРОВА ЯНЕВА
МИТЮ АТАНАСОВ ДОБРЕВ
МИХАИЛ АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ
МИХАИЛ ЕМИЛОВ ГЕРДЖИКОВ
МИЧЕ МИТКОВА КАРАГЬОЗОВА
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВА ДАМЯНОВА
НАДКА КРЪСТЕВА БАНЕВА
НАИМ НЕДИМ НАИМ
НЕВЕНА ЛИЛЯНОВА ТЕНЕВА
НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ТОДЕВА
НЕДЯЛКА ПЕТРОВА КОВАЧЕВА
НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
НЕДЯЛКО ТРИФОНОВ ТОДЕВ
НЕКСУН НЕДИМ НАИМ
НЕНКО ПЕТРОВ ГАЧЕВ
НИКОЛА МИТЕВ АТАНАСОВ
НИКОЛА ФЕРДИНАНОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ КОЛЕВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ АСПАРУХОВ
НИКОЛАЙ РАШКОВ КИРИЛОВ
НИКОЛИНА ИВАНОВА ВЪЛКОВА
ПАВЛИНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
ПЕНКА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
ПЕНКА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА
ПЕТРА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
ПЕТРА ДИМИТРОВА ФРЕНЦОВА
ПЕТРА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
ПЕТРАНА ДИМИТРОВА ФИЛИПОВА
ПЕТЪР ДИМОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР ДИНКОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ДИНЕВ
ПЕТЪР ПАВЛОВ СТАНКОВ
ПЕТЪР ТЕНЕВ АТАНАСОВ
РАДИЧ ИВАНОВ МИРЧЕВ
РАДКА АНГЕЛОВА ПОПОВА
РАДКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
РАДОСЛАВ ДИНКОВ ДИНКОВ
РАЛИЦА ИВАНОВА ПОПОВА
РАШКО КИРИЛОВ ДАМЯНОВ
РАШКО НИКОЛАЕВ КИРИЛОВ
РОСЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГАКИЕВ
РОСИЦА МИТЕВА ГАЧЕВА
РУМЕН ЙОРДАНОВ БЪЧВАРОВ
РУМЕН ЛИЛЯНОВ ЙОРДАНОВ
РУМЕН ХРИСТОВ ЖЕЛЕВ
РУСИ ИЛЧЕВ ИВАНОВ
РУСКА СТАНЧЕВА ТРЕНДАФИЛОВА
СВЕТЛА ТЕНЕВА ИЛЕВА
СВЕТЛАНА ГРОЗЕВА ГЕРДЖИКОВА
СИЙКА АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА
СЛАВЕЯ ДИМИТРОВА ДИНЕВА
СЛАВИ ВЕРГИЛОВ ДИМОВ
СЛАВИ ГЕНЧЕВ СЛАВОВ
СЛАВКА РАДИЧЕВА ДИМИТРОВА
СМАРАЙДИ ТЕНЕВА МИХАЛЕВА
СТАНИМИРА БОРИСОВА КОНДОВА
СТАНКА ТЕНЕВА ПЕТРОВА
СТАНКА ФИЛЕВА БАЛАШЕВА
СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ТЕНЕВА
СТОЙНА СТРАХИЛОВА СТАНКОВА
СТОЯНКА ВЕЛИЧКОВА ЛЮБОМИРОВА
СТОЯНКА МИТРЕВА ДИМИТРОВА
СУЛТАНКА ХРИСТАКЕВА ХРИСТОВА
ТАНКА АТАНАСОВА ХРИСТОЗОВА
ТАНКА ИВАНОВА ДАМЯНОВА
ТЕМЕНУЖКА ЙОРДАНОВА ДИНКОВА
ТЕНЮ ДИМИТРОВ ТЕНЕВ
ТИХОМИР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
ТИХОМИР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
ТОНКА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА
ТРЕНДАФКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
ТРИФОН ДАМЯНОВ АНГЕЛОВ
ТЯНКА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
ТЯНКА ПЕТРОВА ДОБРЕВА
ФИЛКА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
ХРИСТИНА НИКОЛАЕВА ДАМЯНОВА
ХРИСТО АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ХРИСТО БОРИСОВ КОВАЧЕВ
ХРИСТО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ХРИСТО ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
ХРИСТО МИТКОВ ЯНЪКОВ
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ
ЦОНКА БОРИСОВА АЛЕКСИЕВА
ЮРДАН ДИМИТРОВ РАДИЧЕВ
ЯНКА ЗАФИРОВА КИРЕВА
ЯНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ЯНКО ВЕРГИЛОВ ДИМОВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ХАСКОВО ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.БЕЛИЦА
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 013
Адрес на избирателната секция ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АНГЕЛ АТАНАСОВ МИТЕВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ БАЛАБАНОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
АНГЕЛ ЛАМБОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ МИХАЙЛОВ АРАБАДЖИЕВ
АНГЕЛ СЛАВЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
АНДОН АНГЕЛОВ ФРАНЦЪЗОВ
АТАНАСКА КОЛЕВА КОСТАДИНОВА
БОЖАНА ПАВЛОВА ДИМИТРОВА
БОЙКО КОЛЕВ КОЛЕВ
БОЯН ЖИВКОВ ЙОРДАНОВ
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИН ПАВЛОВ ДРАГИЕВ
ВАНЬО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ КОЛЕВ ДИМИТРОВ
ВАСИЛ НИКОЛОВ ДУЛЕВ
ВАСИЛКА НИКОЛОВА ЧАКАЛОВА
ВЕЛИКА ПАВЛЕВА РУСЕВА
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА
ВЕЛИЧКА МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА
ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА ТРЪНДЕВА
ГАЛИНА МИТРЕВА АГОВА
ГАЛЯ ПЕТРОВА КОСТАДИНОВА
ГАНКА ЕНЧЕВА КОЛЕВА
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ КУШЕЛИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ АГОВ
ГЕОРГИ МАНОЛОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ МИНЧЕВ КУШЕЛИЕВ
ГЕОРГИ ТЕНЕВ УЗУНОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕРГИНА СТОЯНОВА ТАНЕВА
ГИНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ГРОЗДАН ПЕТРОВ ЧУГУНОВ
ГРОЗЮ БЛАГОЕВ ГРОЗЕВ
ГРОЗЮ ДОБРЕВ КРЪСТЕВ
ДАНИЕЛ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ
ДЕЛЧО БОНЕВ КАЛАЙДЖИЕВ
ДЕЛЧО ХУБЕНОВ ДИМИТРОВ
ДЕЛЯ ГЕОРГИЕВА АРАБАДЖИЕВА
ДЕНКА АТАНАСОВА ТРЕНДАФИЛОВА
ДИМИТРИНА МИТРЕВА КУШЕЛИЕВА
ДИМИТЪР ДОБРИНОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЛАЧКОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ТРЪНДЕВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ТОНЧЕВ
ДИМО МАНОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ДИНКО МИТЕВ ЖЕЛЕВ
ДИЯНА КАРАМФИЛОВА КУШЕЛИЕВА
ДОЙЧИН ИЛЧЕВ ПЕТРОВ
ДОРЧЕ ТЕНЕВА ЯНАКИЕВА
ЕЛЕНА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
ЕЛЕНА ФИЛИПОВА ИЛИЕВА
ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА КАРАБАТАКОВА
ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА НИКОВА
ЕЛЕНКА СТРАТИЕВА ЧЕКАТЧИЕВА
ЖЕЛЯЗКА ДУЛЕВА ГОЛЕВА
ЖЕЧКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЖИВКА БЛАГОВА НЕДЕВА
ЖИВКА ИВАНОВА ХРИСТОЗОВА
ЖИВКО ЙОРДАНОВ ЯНКОВ
ЗДРАВКО ТАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ЗЛАТА НИКОЛОВА КАЛАЙДЖИЕВА
ЗЛАТА ЯНЕВА ВЛАСАКОВА
ЗЛАТКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЗЛАТКА ПАВЛЕВА ДИМОВА
ИВАН АТАНАСОВ ДИМОВ
ИВАН ДИМИТРОВ КАРАБАЛИЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ТЕНЕВ
ИВАН НИКОЛОВ ГРЕКОВ
ИВАН ПЕТРОВ ВЛАСАКОВ
ИВАН ЦВЕТАНОВ МАЧКОВ
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
ИВАНКА ИВАНОВА КОСТОВА
ИВАНКА КОСТОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНКА ПЕТРОВА ДЕЛЧЕВА
ИВАНКА ХРИСТОВА ГРЕКОВА
ИЛИЯН ТОДОРОВ ПЕТРОВ
ЙОРДАН АНГЕЛОВ БОЯДЖИЕВ
ЙОРДАН ИВАНОВ АТАНАСОВ
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА МАВРОДИЕВА
ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ИЛИЕВА
КАНА ПЕТРОВА ЧЕКАТЧИЕВА
КАРАМФИЛ ДИМИТРОВ ДУЛЕВ
КАРАМФИЛ НИКОЛОВ ПЕТРОВ
КАРАМФИЛ ЯНЕВ КАРАМФИЛОВ
КАРАМФИЛА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
КАРАМФИЛКА ТРЕНДАФИЛОВА ГРЕКОВА
КЕРАНА КИРИЛОВА СЛЪНКОВА
КЕРАЦУДА СТЕФАНОВА ПАВЛОВА
КИРИЛ БОГДАНОВ ГЕОРЧЕВ
КИРИЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ АГОВ
КРАСИМИР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
КРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ КУШЕЛИЕВ
КРЪСТИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРЧЕВА
КРЪСТЬО ДАМЯНОВ ЛЕНГЕРОВ
КРЪСТЬО ФИЛИПОВ МАВРОДИЕВ
КРЪСТЮ ЗВЕЗДАНОВ ТОДЕВ
ЛАТКО ХРИСТОЗОВ МАВРОДИЕВ
МАВРОДИ АНГЕЛОВ ТРЪНДЕВ
МАРА ВАСИЛЕВА МАВРОДИЕВА
МАРА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
МАРА МИХАЙЛОВА ЛЕНГЕРОВА
МАРГАРИТ ЛАТКОВ МАВРОДИЕВ
МАРИЙКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
МАРИЙКА СТРАТИЕВА ПИШЕВА
МАРИЙКА ЯНЕВА БАЛАБАНОВА
МАРИЯ ЖИВКОВА ЙОРДАНОВА
МАРИЯ МИТКОВА ГАНЧЕВА
МИЛЕН КИРИЛОВ ИВАНОВ
МИЛЕНА ИВАНОВА ВЛАСАКОВА
МИНА АТАНАСОВА ЛИЛЯНОВА
МИНКА БОЙКОВА ПЕТРОВА
МИНКА НИКОЛОВА УЗУНОВА
МИТКО ЯНАКИЕВ ДИМИТРОВ
МИХАИЛ ПАВЛЕВ ГЕОРЧЕВ
НАДКА МАРКОВА НИКОЛОВА
НАСКО ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
НЕВЕНКА МАНОЛОВА ВЪЧЕВА
НЕДЯЛКА ЗДРАВКОВА СЛЪНКОВА
НЕДЯЛКО СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ
НИДЕЛИНА СТОЙЧЕВА ТРЪНДЕВА
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
НИКОЛА ИВАНОВ ГРЕКОВ
НИКОЛА МИЛАНОВ КАРАБАТАКОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ КОЛЕВ
НИКОЛИНА ДИМОВА АНГЕЛОВА
НИКОЛИНА ПАВЛОВА ВЪЛКОВА
ОЛГА ПЕТРОВА ТРЪНДЕВА
ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ЧАКАЛОВ
ПАУН ДИМИТРОВ НИКОЛАЕВ
ПЕНКА МАРИНОВА КУШЕЛИЕВА
ПЕТКАНА ДИМИТРОВА КЬОСЕВА
ПЕТРА НИКОЛОВА ДРАГИЕВА
ПЕТРА ТРИФОНОВА ЖЕЛЕВА
ПЕТРАНА ГОЧЕВА ВЛАСАКОВА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР МИЛАНОВ ХАРИШЕВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ТОНЧЕВ
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА
ПЕТЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ПЕТЯ ПЕТРОВА КАРАМФИЛОВА
ПЛАМЕНА ИВАНОВА ВЛАСАКОВА
РАДКА БОРИСОВА ТАНЧЕВА
РАДКА ГРОЗДАНОВА МИТЕВА
РАДКА КОЛЕВА ДОБРЕВА
РОСИЦА ХРИСТОЗОВА ДЕЛЧЕВА
РУМЕН ХРИСТОЗОВ ДЕЛЧЕВ
РУСИНКА ЕНЧЕВА ЧУГУНОВА
СВЕТЛА ГРОЗЕВА КРЪСТЕВА-ЙИГИТ
СВЕТЛАНА ФИЛИПОВА ГЕОРГИЕВА
СЕРГЕЙ МИНЧЕВ КУШЕЛИЕВ
СЛАВЕЙКА МИЛУШЕВА АРАБАДЖИЕВА
СОНЯ ГЕОРГИЕВА АГОВА
СТАНКА АНГЕЛОВА ХРИСТОЗОВА
СТЕФАНА ЛАЙКОВА НИКОЛОВА
СТОИЛКА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА
СТОЯН ЛИЛЯНОВ СТОЯНОВ
СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
СТОЯНКА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ТЕНЧО ТРЕНДАФИЛОВ ГЬОРЧЕВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГРЕКОВ
ТОДОР ИЛЧЕВ ПЕТРОВ
ТОНА КАРАМФИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ТРЕНДАФА НИКОЛОВА ДЕМИРЕВА
ТРЕНДАФИЛ ГЕОРЧЕВ ТЕНЕВ
ТРИФОН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
ТРОИЦА ТОДОРОВА ТРЪНДЕВА
ТРЪНДАФИЛ ТРЪНДЕВ ТРЪНДАФИЛОВ
ТРЪНДЮ ИВАНОВ ТРЪНДЕВ
ТЯНА ЕНЧЕВА ТАМБАРОВА
ФИЛИП НАСКОВ ГЕОРГИЕВ
ФИЛИП ПЕТРОВ ФИЛИПОВ
ФИЛЬО КОСТАДИНОВ ФИЛЕВ
ХРИСТИНА ЛАТКОВА МАВРОДИЕВА
ХРИСТИНА НИКОЛОВА КАРАБАТАКОВА
ХРИСТИНКА ВАСИЛЕВА БОЯДЖИЕВА
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТРЕНДАФИЛОВ
ХРИСТО МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ
ХРИСТО НАСКОВ ГЕОРГИЕВ
ХРИСТО ПЕТРОВ ХАРИШЕВ
ХРИСТОЗ РУСЕВ ДЕЛЧЕВ
ХУБЕН ДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ
ЦВЕТОМИР ФИЛИПОВ ЦВЕТАНОВ
ЦОНКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
ЯНАКИ ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ
ЯНКА КОСТАДИНОВА АРАБАДЖИЕВА
ЯНКА СТАЛЕВА УЗУНОВА

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ХАСКОВО ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГЕОРГИ ДОБРЕВО
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 014
Адрес на избирателната секция ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АЙСЕЛ ЮСЕИН САЛИ
АЛБЕНА АТАНАСОВА АСЕНОВА
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ КАРАЧОБАНОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ТАНАШЕВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ХРИСТОВ
АНГЕЛ ИЛИЕВ ВЪЛЧЕВ
АНГЕЛ ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ
АНКА ДИНКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
АНКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
АРСО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
АСИЕ ЮСЕИН ДИМИТРОВА
АТАНАС ВАСИЛЕВ ДЕЛЧЕВ
АТАНАС ИВАНОВ БАКАЛОВ
АТАНАС ПЕТКОВ ТОДОРОВ
АТАНАС ТРИФОНОВ НЕНЧЕВ
АХМЕД АХМЕД МАХМУД
БИРХАЛЕ ШУКРЮ МУСТАФА
ВАЛЕНТИН ДИМОВ ХРИСТОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛКА ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА
ВЕСА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЮЛИЯНОВ
ГЕРГАНА КРЪСТЕВА ПЕТРОВА
ГОСПОДИН ЖЕЛЯЗКОВ НИКОЛОВ
ГОСПОДИН ПЕТРОВ ГОСПОДИНОВ
ГОСПОДИН ТОДОРОВ ГОСПОДИНОВ
ГЮЛБАХАР ФАТМЕ ЗЕКИЕ
ГЮНАЙ РАИФ ХАЛИЛ
ДАНКА АСЕНОВА СТОЯНОВА
ДАРИНА ИВАНОВА ГЮДЖЕНОВА
ДЕЛЯ НИКОЛОВА ГОСПОДИНОВА
ДЕНИС ЮСЕИН ХАЛИЛ
ДЕНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ДЖАФЕТ ЮСЕИНОВ АХМЕДОВ
ДЖЕЙЛЯН ОСМАНОВА САЛИЕВА
ДЖИНГИЗ САБАХТИН РАИФ
ДИАНКА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
ДИМИТЪР АНАСТАСОВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ КОЛЕВ
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР МИЛЧЕВ КАРАБОЮКОВ
ДИНКО АНКОВ ДИНКОВ
ДОБРА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА
ЕКАТЕРИНА ВАНГЕЛОВА ДОБРЕВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ЕЛЕНА КОЛЕВА МИТЕВА
ЕМИЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ЖЕКА КИРЕВА ТАНАШЕВА
ЖЕНИ ИЛИЕВА ПОПОВА
ЗЛАТА ВЪЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
ЗЛАТКО ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЗОВИ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ИВАН ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ
ИВАН КРЪСТЕВ ГЮДЖЕНОВ
ИВАН МАРЕВ ИВАНОВ
ИВАН НЕДЯЛКОВ КОСТОВ
ИВАНКА ПЕНЕВА КОСТОВА
ИЛИЯ ВЪЛЧЕВ АНГЕЛОВ
ИЛИЯ ЮЛИЯНОВ МАРИНОВ
ИЛИЯЗ ФАТМЕ ЗЕКИЕ
ИЛЯЗ САБАХТИН РАИФ
ИРИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ИРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
ИСУС СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ
ЙОРДАН ТЕНЕВ СТАЙКОВ
ЙОРДАНКА ГЪЛЪБОВА КОСТАДИНОВА
КАДРИЕ НУРТИН МЕСТАН
КАДРИЕ ЮСЕИН САЛИ
КАЛИНА АСЕНОВА БОРИСОВА
КАМЕН ЮЛИЯНОВ МАРИНОВ
КАТЯ ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
КЕМАЛ КАМЕНОВ МАРИНОВ
КОЛКЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
КОЛКЯ ДИМИТРОВА ПАРАПАНОВА
КОЛЬО ИВАНОВ КОЛЕВ
КОЛЮ ЖЕЛЯЗКОВ ДИМИТРОВ
КОЛЮ ЖЕЛЯЗКОВ КОЛЕВ
КРАСИМИР МИТКОВ СЛАВОВ
КРАСИМИР ТАНЕВ ДИМИТРОВ
КРИСТИЯН ИВАНОВ ГЮДЖЕНОВ
КРУМ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
КРЪСТЮ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
КРЪСТЮ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
КЯМИЛЕ СЕБАЙДИН АХМЕД
ЛИДИЯ АНГЕЛОВА БОРИСОВА
ЛЮДМИЛА МИЛЧЕВА АТАНАСОВА
МАЖДЕ РАИФ ХАЛИЛ
МАРИЙКА МИНКОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЙКА ПАНАЙОТОВА КРЪСТЕВА
МАРИЙКА СЛАВЧЕВА ХРИСТОВА
МАРИНА ДОЙЧЕВА ТЯНЕВА
МАРИЯ ВАНГЕЛОВА ИВАНОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯ ХРИСТАКЕВА КОЛЕВА
МАРКО ТОДОРОВ ГОСПОДИНОВ
МИЛЕНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
МИРОСЛАВ ИВАНОВ НЕДЯЛКОВ
МИТКО ИЛИЕВ ВЪЛЧЕВ
МИТКО ЮРИЕВ АНГЕЛОВ
МИТРА КОЛЕВА КОЛЕВА
МИТРА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
МИХАИЛ ПЕТРОВ ХРИСТОВ
НАДЕЖДА ШИНЕВА ИВАНОВА
НЕБАЕТ ЗАКИР РЕДЖЕБ
НЕВРИЕ СЕФТИН ОСМАН
НЕДЕЛИН ДЕЛЧЕВ ВИДЕВ
НЕДЯЛКА КОЛЕВА ДОБРЕВА
НЕДЯЛКА ТАШЕВА ГЕОРГИЕВА
НЕЗИХА ОСМАН ОСМАН
НЕРИМАН СЕФТИН АРИФ
НЕСРИН ЯШАРОВА МУСТАФОВА
НИКОЛА ЯНКОВ КОЛЕВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОЛЕВ
НИНА ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА
ОСМАН ЮСЕИНОВ САЛИЕВ
ПЕТРАНА КОСТОВА КОСТОВА
ПЕТРАНКА КРЪСТЕВА ПЕТРОВА
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
ПЕТЪР КОСТОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР МИХОВ ХРИСТОВ
ПЕТЪР ТЕНЕВ ДОБРЕВ
ПЕТЯ ДИМИТРОВА ОРЛИНОВА
РАДА МИХАЙЛОВА ВЪЛЧЕВА
РАИФ МЮМЮН КАРАГЬОЗ
РАИФ СЕБАХТИН РАИФ
РУСКА ПЕТРОВА ГОСПОДИНОВА
РУСКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА
САБАХТИН РАИФ МЮМЮНОГЛУ
САБАХТИН СЮЛЕЙМАН ОСМАН
СЕВГИНАР АХМЕДОВА ХАСАНОВА
СЕВДА ЙОРДАНОВА АНДОНОВА
СЕВДИЕ ОСМАН САЛИ
СЕВИНЧ ГЮЛБИЕ НАЗИФОЛУ
СЕФТИН СЮЛЕЙМАН ОСМАН
СИМЕОН КОЛЕВ КАДЪНОВ
СОНГЮЛ КЯМИЛЕ СЕБАЙДИН
СОФИЯ ТОДОРОВА ХРИСТОВА
СТАНКА НЕДЯЛКОВА КОСТОВА
ТАЙФУР ДЖАВЕТОВ АХМЕДОВ
ТАНЯ АЛЕКСИЕВА ДИМИТРОВА
ТАНЯ ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА
ТАТЯНА МИЛЧЕВА КОЛЕВА
ТЕНЧО МИТЕВ ТЯНЕВ
ТОДОР ИВАНОВ ХРИСТОВ
ТЮРКЯН ХАМДИЕ ШЕФКИ
ФАДИМЕ АРИФ ЮСЕИН
ФАТМЕ ЗЕКИЕ МЕХМЕД
ФЕИМ ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ФЕЙМЕ МЮМЮН АХМЕД
ХАВЗЕ ЗЕКЕРИЕ ФЕРАД
ХАЙРИЕ ЮСЕИН ШЕРИФ
ХАСАН ЕСМАН ЮСЕИН
ХРИСАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
ХРИСАНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
ХРИСО ИВАНОВА ДЮЛГЕРОВА
ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТАКЕВ
ЦВЕТЕЛИН ДИМИТРОВ КАРАБОЮКОВ
ЦВЕТЕЛИНА ТОНЧЕВА ЙОРДАНОВА
ШЕВКЕД ЮЛИЯНОВ МАРКОВ
ШЕКИФЕ ИСМАИЛ ЮСЕИН
ШУКРИЕ ЮСЕИН САЛИЕВА
ШЮКРЮ САНИЕВ МЕХМЕДОВ
ЮСЕИН КАМЕНОВ МАРИНОВ
ЮСЕИН ХАЛИЛ САЛИ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ХАСКОВО ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЙЕРУСАЛИМОВО
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 015
Адрес на избирателната секция ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АЛБЕНА ЕМИЛОВА ДОЙЧЕВА
АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ
АТАНАСКА СЛАВОВА ПЕЕВА
БОГДАНА ГЕОРГИЕВА СТОИЛОВА
ВАНГЕЛ ЛЮБЕНОВ ВАНГЕЛОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ВИОЛЕТА ВЪЛЧАНОВА КРЪСТЕВА
ГЕОРГИ ГОЧЕВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОЛЕВ
ГОСПОДИН КОЛЕВ ГАНЧЕВ
ГРОЗДАН ТРИФОНОВ КРЪСТЕВ
ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ДАФИНКА ДИМОВА АЛЕКСОВА
ДЕЛЯ ГОСПОДИНОВА МИНКОВА
ДЕЛЯ ИВАНОВА ЖЕКОВА
ДИМИТРИНКА ТОДОРОВА ДОБРЕВА
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ КИМЧЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ МИТЕВ
ДОБРИ ДИМИТРОВ ДОБРЕВ
ДОБРИ ДИМИТРОВ МИНКОВ
ДОБРИНА ТАШЕВА КОЛЕВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ЖЕЛЕВА
ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА МИНКОВА
ЕЛЕНКА ДИМОВА ДОБРЕВА
ЖЕЛЯЗКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОНОВ КОСТАДИНОВ
ЖИВКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
ИВАН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
ИВАН ДИМИТРОВ КОЛЕВ
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ
ИВАН КИРИЛОВ СЛАВОВ
ИЛИЯ САВОВ ГАЧЕВ
КРЪСТИНА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕНЕВА
КРЪСТИНА ТОДОРОВА НЕЙЧЕВА
КЪНЧО СЛАВОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ЛЕНКО ИВАНОВ ЯНАКИЕВ
ЛЮБИНА ДИМИТРОВА СТАЙКОВА
МАРА ДИМИТРОВА КОСТОВА
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
МАРИЙКА ДИМИТРОВА ЙОРГОВА
МАРИЙКА ХРИСТАКЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
МАРИН ДИМИТРОВ ВЛАДОВ
МИЛЕН ФИЛИПОВ СЪБЕВ
МИНКО ТРИФОНОВ МИТЕВ
МИХАИЛ ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
НАДЕЖДА ЖЕЛЕВА КОСТАДИНОВА
НЕВЕНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
НЕДЯЛКО СТАТЕВ СТАТЕВ
НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ КОЛЕВ
ПЕНКА ДИМИТРОВА КИМЧЕВА
ПЕТРА ЯНАКИЕВА ИВАНОВА
ПЕТРАНА ЖЕЛЯЗКОВА МИНКОВА
ПЕТРАНКА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЯ РУМЕНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
СВЕТОЗАР НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
СИМОНА ИВАНОВА КОЛЕВА
СЛАВИ КЪНЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
СОФКА ДИМИТРОВА ХАДЖИЖЕЛЕВА
СТАНКА ТЕНЕВА СТАЛЕВА
СТЕФАН ГРОЗДАНОВ ТРИФОНОВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАНКА СТЕФАНОВА ВЪЛЧАНОВА
СТОЯН ГЪЛЪБОВ КОСТАДИНОВ
СТОЯНКА ЖЕЛЯЗКОВА ТЕНЕВА
ТИНКА ЖЕЛЯЗКОВА КОЛЕВА
ТОДОР ИВАНОВ СТАЛЕВ
ТОДОРКА ДИМИТРОВА СЛАВОВА
ТОДОРКА СТАНКОВА КОЛЕВА
ТОНЮ ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ
ТРИФОН ГРОЗДАНОВ ТРИФОНОВ
ХРИСО ТАШЕВА АТАНАСОВА
ЦЕНКО МИТКОВ ИЛИЕВ
ЯНА ИВАНОВА МАНОЛОВА
ЯНКА ДИМИТРОВА КОСТОВА
ЯНКА ХРИСТОВА ДОЙЧЕВА

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ХАСКОВО ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.МАЛКО ГРАДИЩЕ
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 016
Адрес на избирателната секция ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АДРИАНА СТЕФЧОВА КАРАВЪЛКАНОВА
АЙСЕЛ БОЙКОВА ХРИСТОВА
АЛБЕНА ХРИСТИНОВА КУМАНОВА
АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ ПАВЛОВ
АЛИ АТАНАСКОВ ИВАНОВ
АНА КОЛЕВА ИВАНОВА
АНГЕЛ ВЕЛКОВ КОЛЕВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ТЕНЕВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ БОРИМЕЧЕВ
АНГЕЛ КОСТОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ НИКОЛОВ КАМБЕРОВ
АНГЕЛ СТОЯНОВ РАЗЛИКОВ
АНГЕЛ ХРИСТОВ ПАЛАЗОВ
АНГЕЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТЕНЕВА
АНДОН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
АНДОН НАЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ
АНЕЛИЯ ПЛАМЕНОВА МАДЖАРОВА
АНЕТА ВАНЕВА СТОЯНОВА
АНЕТА МИНКОВА СТАНЧЕВА
АНКА НЕДЕЛЧЕВА СТАЙКОВА
АНТОН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
АНЧЕ ЗАФИРОВА АТАНАСОВА
АСЯ БОРИСЛАВОВА ЛЪСКОВА
АТАНАС ГЕОРГИЕВ НИКОВ
АТАНАС ДИМОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ИЛИЕВ АТАНАСОВ
АТАНАС КОСТАДИНОВ ПАУНОВ
АТАНАС МИТЕВ ЗАФИРОВ
АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ
АТАНАСКА МИХАИЛОВА КУКОРКОВА
БОГДАН ПАВЛОВ КОСТАДИНОВ
БОЖИДАРА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
БОНЧО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
БОНЬО ДОБРЕВ ДОБРЕВ
БОРИС ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ
БОРИС ГОСПОДИНОВ КАНДЖЕВ
БОРИС МИТКОВ МИТКОВ
ВАНЬО СТОЯНОВ ИВАНОВ
ВАСИЛ АТАНАСОВ САНТОВ
ВАСИЛ ПЕТРОВ ГОРЦЕВ
ВАСИЛКА ДОНЕВА СТОЯНОВА
ВАСИЛКА ПОЛИХРОНОВА АСЛАНОВА
ВАСИЛКА СЛАВЧЕВА БОРИМЕЧЕВА
ВЕЛИКА ДИМИТРОВА КОННИКОВА
ВЕЛИКА ПАНАЙОТОВА ПАРАПАНОВА
ВЕЛИКА ТОНЕВА ГЕОРГИЕВА
ВЕЛИКА ТРЕНДАФИЛОВА МЕМЛЕКЕТОВА
ВЕЛИКА ХРИСТОВА ДИРЕКОВА
ВЕЛИН ИЛИЕВ ВЕЛКОВ
ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА ДЕРЕКОВА
ВЕЛИЧКО МИТКОВ АНГЕЛОВ
ВЕСЕЛИН РАДЕВ ВАСИЛЕВ
ВИЛИЯНА ВАСИЛЕВА ПИСАРОВА
ВЪЛКА МАРИНОВА МАДЖАРОВА
ГАЛИНА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА
ГАЛЯ СТОЯНОВА БАШЕВА
ГАНА ГЕОРГИЕВА ПОПЧЕВА
ГАНКА МИТКОВА ХУБЕНОВА
ГАНКА НАЙЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
ГАЧО АТАНАСОВ ХАДЖИЕВ
ГЕЛА ДИМОВА КИСЬОВА
ГЕЛА ФАНКИНА АТАНАСОВА
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ МОРУНОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПОПЧЕВ
ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВЕНЕЛИНОВ ВЕЛИЧКОВ
ГЕОРГИ ГАНЕВ ХУБЕНОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МАЛИНОВ
ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ АТАНАСОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВИДЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЗОТЕВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ КУЦАРОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ МЕМЛЕКЕТОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ СКЕРЛЕВ
ГЕОРГИ РАДЕВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ СТОЙКОВ ДЕРЕКОВ
ГЕОРГИ ТРИФОНОВ ТРИФОНОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ КИСЬОВ
ГЕРГАНА ДИМОВА ХРИСТОВА
ГЕРГАНА НИКОЛОВА РАДИНОВА
ГЕРГАНА РУСЕВА ГЕОРГИЕВА
ГЕРГИНА ГЕОРГИЕВА БРЪНЗОВА
ГЕРГИНА НЕНКОВА КУЦАРОВА
ГЕРГИНА СТОИЛОВА ПАУНОВА
ГИНА ПЕТРОВА КАРАПАЧОВА
ГИНКА СТЕФАНОВА ЦАНКОВА
ГИЧКА ДИМИТРОВА ПИСАРОВА
ГОСПОДИН СТЕФЧОВ КАРАВЪЛКАНОВ
ГОШО ДОНКОВ ГЕОРГИЕВ
ГРОЗДАНА ЙОРДАНОВА САКОКОВА
ГРОЗДАНКА ДИМОВА СТОЙКОВА
ДАМЯНКА ЯНЕВА ТРИФОНОВА
ДАНИЕЛ МАРИЕВ КИНОВ
ДАНКА ДИМИТРОВА САНТОВА
ДЕМИР СТОЯНОВ ИВАНОВ
ДЕНА ДИМИТРОВА КЕРЕЗОВА
ДЕНА СТОЙЧЕВА ДЮЛГЕРОВА
ДЕНА ТЕНЕВА ТОПАЛОВА
ДЕЧО ВАНЕВ СТОЯНОВ
ДИАНА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА РАЗЛИКОВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ БОРИМЕЧЕВ
ДИМИТЪР АНДОНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ВЪРШИНЕН
ДИМИТЪР ВЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЗОТЕВ
ДИМИТЪР КАНЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ МАВРОДИЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ
ДИМИТЪР ЛИЛЯНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ТОПАЛОВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ КОННИКОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОЗОВ ГЮРУШЕВ
ДИМКА НАКОВА АСЕНОВА
ДИМО МАРКОВ ПЕТКОВ
ДИМЧО ВЕЛКОВ АНГЕЛОВ
ДИМЧО ФИЛИПОВ ТЕНЕВ
ДИЯН ХРИСТОВ ПАЛАЗОВ
ДИЯНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
ДОБРА ИВАНОВА ВАНГЕЛОВА
ДОНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ДОНКА ДИМОВА МЕРАНЗОВА
ДОНКА ИВАНОВА КАМБЕРОВА
ДОНКА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА
ДОНКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
ДОРА ИЛИЕВА КУКОРКОВА
ДОЧКА ГЕОРГИЕВА КУЦАРОВА
ДРАГОМИР ИВАНОВ ДРАГИЕВ
ДРОСА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЕВЕЛИН СТЕФАНОВ ВАНЕВ
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА СОВАТЧИЕВА
ЕЛЕНА АТАНАСОВА ИВАНОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ДИМОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИСКРЕВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА МИТКОВА
ЕЛЕНА ПЕНЕВА СТАНКОВА
ЕЛЕНА ХРИСТОНОВА АНГЕЛОВА
ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ИВАНОВА
ЕМИЛИЯН ТАЛЕВ НИКОЛОВ
ЕНКЯ МАРКОВА ТАБАЛЬОВА
ЖАКЛИНА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
ЖЕЛЯЗКА ХРИСТОВА КАРАПАЧОВА
ЖЕНЯ АНГЕЛОВА ВАНГЕЛОВА
ЖЕЧКА РАМЕВА КУКОРКОВА
ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ЗДРАВКО АТАНАСОВ ГОЧЕВ
ЗЛАТА КОСТОВА ПАЛАЗОВА
ЗЛАТА ПЕЕВА ИЛЧЕВА
ЗЛАТКА МАРИНОВА АСЕНОВА
ЗЛАТКА ХРИСТОВА МАДЖАРОВА
ЗЛАТКА ШИДЕРОВА КАМБЕРОВА
ИВА ДОНЕВА МОНЕВА
ИВАН АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
ИВАН АТАНАСОВ ДЖЕЛЕПОВ
ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ИВАН ДЕМИРЕВ СТОЯНОВ
ИВАН ДРАГИЕВ ДРАГИЕВ
ИВАН ИЛИЕВ МИТЕВ
ИВАН ИСКРЕВ ИВАНОВ
ИВАН КОЛЕВ ЙОРДАНОВ
ИВАН ПЕТРОВ ДИМОВ
ИВАН ХРИСТОВ КЕРВАНОВ
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ИВАНКА ПЕТКОВА КАТРАНДЖИЕВА
ИВЕЛИНА ИЛИЕВА МИТЕВА
ИВЕЛИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КУЦАРОВ
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ТОПАЛОВ
ИЛИЯ МИТЕВ АТАНАСОВ
ИЛИЯ МИХАЙЛОВ КУЦАРОВ
ИЛИЯ СТАНЧЕВ ДОБРЕВ
ИЛИЯ ХРИСТОВ ПИСАРОВ
ИЛИЯНА ХРИСТОВА АЛИПИЕВА
ИСУС МИНКОВ СТАНЧЕВ
ЙОРДАН КОЛЕВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА
ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ПАЛАУЗОВА
КАЛИНА ДИМОВА ЧАФУТОВА
КАНЮ ДИМИТРОВ КАНЕВ
КАРАМФИЛА ВАСИЛЕВА МИТКОВА
КАТЯ ДИМИТРОВА ХУБЕНОВА
КАТЯ СТОЯНОВА ТОДЕВА
КЕРА АТАНАСОВА РУСАНОВА
КИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
КИНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
КИРКЯ ВЪЛКАНОВА ТЕНЕВА
КИЧКА АЛЕКСАНДРОВА МАНАФОВА
КИЧКА АТАНАСОВА БОРИМЕЧЕВА
КОЛКА ДЕМИРОВА ТАБАЛЬОВА
КОЛКА ТОДОРОВА АНДРЕЕВА
КОСТА АНГЕЛОВ КОСТОВ
КОСТА ПЕТКОВ КОСТОВ
КОСТА ПЕТРОВ ЧЕНДЕЛОВ
КОСТА РАДКОВ ТУКОЛИЕВ
КОСТАДИН АТАНАСОВ ИВАНОВ
КОСТАДИН АТАНАСОВ ПАУНОВ
КОСТАДИН ДОНКОВ ХРИСТОВ
КРАСИМИР АТАНАСОВ КОСТАДИНОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КИРОВ
ЛИЛИ ИЛИЕВА КУЦАРОВА
ЛИЛЯН НИКОЛОВ ГАГОВ
ЛИЛЯНА КИРИЛОВА ИВАНОВА
ЛЮЦКАН ЛАМБОВ АНДОНОВ
МАРА ДОБРЕВА КАРАМФИЛОВА
МАРГА ИВАНОВА ДАСКАЛОВА
МАРГАРИТА ПЛАМЕНОВА МАДЖАРОВА
МАРГИЦА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОНОВА
МАРГИЦА ЖЕКОВА ДРАГИЕВА
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА КОЙЧЕВА
МАРИЙКА КОСТАДИНОВА КИРЧЕВА
МАРИЙКА МИЛЕВА КАМБЕРОВА
МАРИНА ВЪЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
МАРИНА СИМЕОНОВА ЗОТЕВА
МАРИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
МАРИНКА СТОТИРОВА ГАГОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА КАМБЕРОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА КАТРАНДЖИЕВА
МАРИЯ ВЕЛИНОВА ИЛИЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА МИТЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА СУВАТЧИЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ТРИФОНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ТОПАЛОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ЗАРКОВА
МАРИЯ НЕДЯЛКОВА ПИСАРОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ПОПОВА
МАРИЯ РУСЕВА КИНОВА
МАРИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ ХРИСТОВА ДРАГИЕВА
МАРИЯ ХРИСТОВА МАРКОВА
МАРИЯН МИХАЙЛОВ КОЛЕВ
МАРИЯНА КОСТАДИНОВА АТАНАСОВА
МАРИЯНА ПЕТРОВА КАМБЕРОВА
МИЙРЯМА МУСТАФОВА МЕХМЕДОВА
МИЛЕНА ДИМОВА ДИМИТРОВА
МИЛЕНА ИЛИЕВА МИТЕВА
МИЛИЦА СТОЙЧЕВА МАРКОВА
МИЛКА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА
МИЛКА ДИМКОВА КАТРЕВА
МИНКА ВЕСЕЛИНОВА БОРИСОВА
МИНКО АСЕНОВ СТАНЧЕВ
МИТКО БОРИСОВ МИТКОВ
МИТКО ИЛЧЕВ ЙОРДАНОВ
МИТКО МАРИЕВ КИНОВ
МИТКО НИКОЛОВ КАМБЕРОВ
МИТРА АТАНАСОВА ГОСПОДИНОВА
МИТРА АТАНАСОВА КАРАПАЧОВА
МИТЬО АТАНАСОВ ЗАФИРОВ
МИТЬО ШИДЕРОВ ЛАТЕВ
НАЙЧО АНДОНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
НЕВЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
НЕДЯЛКА ПЕТКОВА ХРИСТОНОВА
НЕДЯЛКО ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
НЕЛИ ДЕМИРОВА КАНЕВА
НИКОЛА АНГЕЛОВ КАМБЕРОВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ КАМБЕРОВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ ТОПАЛОВ
НИКОЛА МИТКОВ КАМБЕРОВ
НИКОЛА РАДИНОВ РАДИНОВ
НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ АТАНАСОВ
НИКОЛАЙ САШЕВ СТОЯНОВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛИНКА БОНЧЕВА АСЕНОВА
НИКОЛИНКА КОЛЕВА СТОЯНОВА
ОЛЯ АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
ПАВЛИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ПАНАЙОТ МИТКОВ ПАНАЙОТОВ
ПЕНКА КОСТАДИНОВА АТАНАСОВА
ПЕТРА КОЛЕВА ТОПАЛОВА
ПЕТРА СЛАВЧЕВА АНГЕЛОВА
ПЕТРА ХРИСТОВА ТОПАЛОВА
ПЕТРАНКА ВАСКОВА КИРОВА
ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА ВИДЕВА
ПЕТЪР АНГЕЛОВ ПЕРИСТЕРОВ
ПЕТЪР БОРИСОВ ВЪГЛАРОВ
ПЕТЪР ГАЧЕВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ТОПАЛОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ПИСАРОВ
ПЕТЪР КАТЕВ РАМЕВ
ПЕТЪР МИТКОВ КАМБЕРОВ
ПЕТЪР МИХАИЛОВ КУКОРКОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ ТОПАЛОВ
ПЕТЪР ПЕТРОВ ГОРЦЕВ
ПЕТЯ АТАНАСОВА ХРИСТОВА
ПЕТЯ САШЕВА СТЕФАНОВА
ПЛАМЕН АНГЕЛОВ МАДЖАРОВ
РАДА ЖИШЕВА НИКОЛОВА
РАДИН СТОЙКОВ РАДИНОВ
РАДКА БОНЧЕВА ДИМИТРОВА
РАДКА ВАСИЛЕВА ХАПЕВА
РАДКА НАНКОВА ТУКОЛИЕВА
РАДКА РАДКОВА ВАСИЛЕВА
РАДКА СТОЯНОВА ХАДЖИЕВА
РАДКА ТОДОРОВА БАРГЕВА
РАДОСЛАВ КОСТОВ ПЕТКОВ
РАДОСТИНА ДИМИТРОВА ЗАФИРОВА
РАЙНА ЛОЗАНОВА АНАСТАСОВА
РАЙНА ПЕТРОВА ВЪГЛАРОВА
РАСИМ ХАЛИБРАМ ХАЛИБРАМ
РОСИЦА АНГЕЛОВА МАДЖАРОВА
РОСИЦА ГОСПОДИНОВА КАРАВЪЛКАНОВА
РОСИЦА МИХАЛОВА ГЕОРГИЕВА
РУМЕН ДИМОВ МАРКОВ
РУМЯНА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
РУСА ИЛИЕВА ЗЛАТИЛОВА
РУСАНКА СТОЙЧЕВА ВЪРШИНЕНА
РУСИ ГЕОРГИЕВ ТЕОФАРОВ
САШО ФАНЕВ СТОЯНОВ
СВЕТЛА МИНКОВА АСЕНОВА
СВЕТЛА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА
СИЙКА ДИМИТРОВА КОСТОВА
СЛАВЕЙ АСЕНОВ АТАНАСОВ
СЛАВИ АНГЕЛОВ КОСТОВ
СЛАВКА РАДЕВА ХАДЖИМИТЕВА
СОНЯ ДИМИТРОВА КОЛЕВА
СОФИЯ ДИМИТРОВА КЕРЕЗОВА
СТАНЕТА ДИМИТРОВА ДИМОВА
СТАНИМИРА РАДИНОВА РАДИНОВА
СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ ДОБРЕВ
СТАНКА ГЕОРГИЕВА ВРАЖЕВА
СТАНКА ГЕОРГИЕВА ДЮЛГЕРОВА
СТАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
СТАНЧО ДОБРЕВ НИКОЛОВ
СТЕФАН ВАНЕВ СТОЯНОВ
СТЕФАН ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ
СТЕФКА ПЕТРОВА КУЦАРОВА
СТЕФКА СТОЯНОВА ИВАНОВА
СТЕФЧО АНГЕЛОВ КАРАВЪЛКАНОВ
СТОЙКО ХРИСТОВ ХРИСТОВ
СТОЯН ФИЛИПОВ БАШЕВ
СТОЯНКА ИВАНОВА БОРИМЕЧОВА
СТОЯНКА КАНЕВА ПЕТКОВА
СТОЯНКА КОЛЕВА ПАВЛОВА
СТОЯНКА КРЪСТЕВА БАРБОВА
СТОЯНКА ПАВЛОВА АТАНАСОВА
СТОЯНКА ПАВЛОВА МАВРОДИЕВА
ТАНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ТАНКА КОСТАДИНОВА КЕРАНОВА
ТАНКА МИТКОВА КОННИКОВА
ТАНЯ БЛАГОМИРОВА ХРИСТОВА
ТАТЯНА ДИМИТРОВА ТОПАЛОВА
ТЕНЮ КОСТАДИНОВ ТЕНЕВ
ТИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА
ТОДОР АНГЕЛОВ ВРАЖЕВ
ТОДОР ИЛИЕВ ТОДЕВ
ТОДОР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
ТОДОР ПЕТРОВ ГОРЦЕВ
ТОДОРКА РУСИНОВА КЕРВАНОВА
ТОШКО БОНЕВ ДОБРЕВ
ТРИФОН ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ
ТРОЯНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
ФАНКА ИЛИЕВА ДЮЛГЕРОВА
ФАНКА ПАНЕВА АТАНАСОВА
ФАНКА СТОЯНОВА ТЕНЕВА
ФИЛИП СТОЯНОВ БАШЕВ
ХАТЕ НАСКОВА ГОРЦЕВА
ХРИСО ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
ХРИСТИНА КУМАНОВА СТАНЧЕВА
ХРИСТО АНГЕЛОВ ПАЛАЗОВ
ХРИСТО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО БОРИСОВ ИВАНОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КИСЬОВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ КАНЕН
ХРИСТО ЕНЧЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ИВАНОВ ЧАФУТОВ
ХРИСТО ИЛИЕВ ПИСАРОВ
ХРИСТО ЙОРДАНОВ МЕРАНЗОВ
ХРИСТО ПЕТРОВ ПИСАРОВ
ХРИСТО СТОЙКОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ХРИСТОВ ИВАНОВ
ХРИСТО ШИДЕРОВ КАРАПАЧОВ
ХРИСТО ЯНКОВ ХАДЖИМИТЕВ
ХРИСТОН СТАВРЕВ ХРИСТОВ
ЦВЕТА АНГЕЛОВА ХАЛИБРАМ
ЦВЕТА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ДАМЯНОВА
ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА ТЕНЕКИЕВА
ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТКА ДИМИТРОВА ЦИГАНЧЕВА
ЧЕКО ТРЕНДАФИЛОВ КАТРАНДЖИЕВ
ШЕРИФ ИБРЯМ АЛИ
ШИДЕР ХРИСТОВ ШИДЕРОВ
ШИНКА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНОВА
ЯНА ДИМИТРОВА БАЛАШЕВА
ЯНА ИЛЧЕВА КАМБЕРОВА
ЯНА ПЕТРОВА ЧАПРАШИКОВА
ЯНИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ЯНКА ГЕОРГИЕВА ЗАФИРОВА
ЯНКА ГЕОРГИЕВА СЕПЕТЧИЕВА
ЯНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
ЯНКА ИВАНОВА ЗОТЕВА
ЯНКА ИЛИЕВА НИКОЛОВА
ЯНКА КУМАНОВА ВЕНЦИСЛАВОВА
ЯНКА НИНОВА ЦИГАНЧЕВА
ЯНКА ХРИСТОВА ЗАРКОВА
ЯНКО АНГЕЛОВ ЦИГАНЧЕВ
ЯНКО ГАЧЕВ ХАДЖИЕВ
ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
ЯНКО СТОЯНОВ ЯНКОВ
ЯНЧО ВЪЛКАНОВ БОРИМЕЧЕВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ХАСКОВО ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ВЪЛЧЕ ПОЛЕ
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 017
Адрес на избирателната секция ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АНГЕЛИНА ИВАНОВА АРАБАДЖИЕВА
АНИТА ДИМИТРИОС АРВАНИТИДУ
АТАНАС ЖЕКОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ИВАНОВ ГОРЦЕВ
АТАНАС МАРКОВ МАРКОВ
АТАНАС ХРИСТОВ АТАНАСОВ
БОРИС МАНОЛОВ МИТЕВ
БОТЮ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ВАНГЕЛУДА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ВАСИЛ ХРИСТОЗОВ ЛОЗЕВ
ВЕЛИКА АТАНАСОВА ПЕТРОВА
ВЕЛИКА ИЛЧЕВА АТАНАСОВА
ВЕЛИКА НИКОЛОВА МИТЕВА
ВЕЛИКА ПАВЛОВА ХРИСТОЗОВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ГОРАСТЕВА
ВЕЛИЧКА ДИМОВА АНГЕЛОВА
ВЕЛИЧКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
ВИДОНА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА
ГАЛИНА ДИМИТРОВА ШИДЕРОВА
ГАЛЯ ВАСИЛЕВА ОРЛИНОВА
ГАНКА СТЕФАНОВА КУКОРКОВА
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КИНОВ
ГЕОРГИ ДРАГАНОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ КОЛЕВ ШЕЛЕВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ЯНАКИЕВ
ГОРАН АТАНАСОВ ГОРАСТЕВ
ДАМЯН КОСТАДИНОВ ДАМЯНОВ
ДАМЯН ХРИСТОЗОВ ДАМЯНОВ
ДАФИНА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА
ДИМИТРИНА ПАВЛОВА КОСТАДИНОВА
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ХРИСТОЗОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ
ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ЛИЛЯНОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ПЕЕВ ПЕЕВ
ДИМИТЪР РАФАИЛОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ТОШКОВ КУКОРКОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОЗОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЯНАКИЕВ ДИМОВ
ДИМКА ХРИСТОЗОВА ДИМИТРОВА
ДИМО АТАНАСОВ ГОРАСТЕВ
ДИМО МИТЕВ ТОДОРОВ
ДИМО НЕЙЧЕВ ДЖОМЕВ
ДИМО ПЕТРОВ ПОПОВ
ДИМЧО ЯНАКИЕВ ДИМОВ
ДИМЧО ЯНКОВ ТОДОРОВ
ДОБРА АТАНАСОВА ПЕТРОВА
ДОБРИ ДИМОВ ДОБРЕВ
ДОНКА РАФАИЛОВА ДОБРЕВА
ДОНКА СТЕФАНОВА ГАНАКОВА
ДОЧКА КЪНЧЕВА КУКОРКОВА
ДРАГАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛЕНА ПАВЛОВА МАНОЛОВА
ЕЛЕНКА ГАЧЕВА ЯНАКИЕВА
ЕЛЕНКА ДИМОВА ИВАНОВА
ЕЛЕНКА ИВАНОВА ПАВЛОВА
ЕЛЕНКА ИВАНОВА ЯНАКИЕВА
ЕЛЕНКА КОСТАДИНОВА МИТЕВА
ЖЕЛЯЗКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ЖИВКО ПАВЛОВ ШИДЕРОВ
ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ПОПОВА
ЗЛАТКА НЕЙЧЕВА ТОДОРОВА
ИВАН ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ
ИВАН ДРАГАНОВ МАВРОДИЕВ
ИВАН ИВАНОВ ГОРЦЕВ
ИВАН НАЧЕВ КОВАЧЕВ
ИВАН ПАВЛОВ ДИМИТРОВ
ИВАН ЯНАКИЕВ ДИМОВ
ИЛИЯ КЪНЧЕВ КУКОРКОВ
ЙОВКА КОЛЕВА СТОЯНОВА
КАЛЯ НИКОЛОВА ПЕТРОВА
КАТЯ АЛИЕВА ГОРЦЕВА
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
КРАСИМИР ПАВЛОВ ПАСКАЛЕВ
КЪНЧО ТОШКОВ КУКОРКОВ
ЛИЛИ КЪНЧОВА КУЦАРОВА
МАВРУДА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
МАЛАМКА ТОТКОВА КОЛЕВА
МАРИАНА ДИМИТРОВА ПАСКАЛЕВА
МАРИЙКА ПАНАЙОТОВА ЯНАКИЕВА
МАРИЯ ДИМОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ЯНАКИЕВА
МАРИЯ КЪНЧЕВА КУКОРКОВА
МАРИЯ СТЕФАНОВА КУЦАРОВА
МАТЕНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
МИНКА ГЕОРГИЕВА КИНОВА
МИНКО ГОШЕВ ТОЧЕВ
МИТЮ ИЛЧЕВ ИВАНОВ
МИТЮ ТОДОРОВ АТАНАСОВ
МИТЮ ЯНКОВ МИТЕВ
МИХАИЛ ДРАГАНОВ МАНОЛОВ
НАЧО ДИМОВ МИТЕВ
НЕДЯЛКА КОСТАДИНОВА ГИНЕВА
НЕЙКА НЕЙЧЕВА ТОДОРОВА
НИКОЛИНА ИЛИЕВА ОРЛИНОВА
НИКОЛИНКА АТАНАСОВА КОЛЕВА
НИКОЛИНКА ИЛИЕВА КОЛЕВА
НИКОЛИНКА КЪНЧЕВА КУЦАРОВА
ПАСКО НИКОЛОВ ХРИСТОВ
ПЕНКА ТОШЕВА КУКОРКОВА
ПЕТРА ДИМИТРОВА ЛИЛЯНОВА
ПЕТРА ДИМОВА КОЛЕВА
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР КОЛЬОВ ШЕЛЕВ
ПЕТЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА
РУМЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
РУСКА ДИМОВА АТАНАСОВА
СОНЯ РАДКОВА МАНОЛОВА
СОФИЯ МИХАЙЛОВА ПИСАРОВА
СТАВРИ ГЕОРГИЕВ СТАВРЕВ
СТЕФКА ИВАНОВА ГОРЦЕВА
СТОИЛКА ДРАГИЕВА ЯНЕВА
СТОЙЧО АТАНАСОВ АНАСТИЕВ
СТОЯНКА НИКОЛОВА ПАНАЙОТОВА
СУЛТАНА ЛАМБОВА ДИМИТРОВА
ТАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ТАНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ТОДОР ГЕОРГИЕВ КИНОВ
ТОДОРКА КОЛЕВА СТОЯНОВА
ТОНКА МИТЕВА ГИНЕВА
ТОНЧО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ХРИСТО ПАВЛОВ ПАСКАЛЕВ
ХРИСТО РАДКОВ МАНОЛОВ
ХРИСТОЗ ДИМИТРОВ ПОПОВ
ХРИСТОЗ ИВАНОВ ПЕЕВ
ХРИСТОЗ НЕДЯЛКОВ ИВАНОВ
ЧОНА АПОСТОЛОВА ИЛЧЕВА
ШИДЕР ГЕОРГИЕВ ГИНЕВ
ЯНА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА
ЯНА ЯНАКИЕВА МИТЕВА
ЯНА ЯНАКИЕВА ЯНАКИЕВА
ЯНИ ИВАНОВ ЯНЕВ
ЯНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
ЯНКА ДИМИТРОВА МАНОЛОВА
ЯНКА ДИМОВА ДАМЯНОВА
ЯНКО ШИДЕРОВ ГИНЕВ
ЯНЧО ГЕОРГИЕВ ЯНЧЕВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ХАСКОВО ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ДЪБОВЕЦ
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 018
Адрес на избирателната секция ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНОВ МИТКОВ
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
ВЕРА ДИМЧЕВА РУМЕНОВА
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ВЪЛКОВ
ГАНКА ДИМИТРОВА КУКОРКОВА
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЧАВДАРОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОЗОВ ГЕОРГИЕВ
ДАМЯН ПЕНКОВ ГОРЦЕВ
ДАМЯНА АТАНАСОВА ДОБРЕВА
ДИМИТЪР ИВАНОВ АЛЕКСОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ВЪЛКОВ
ДОБРИНА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
ЕЛЕНА ДАПКОВА ЗЛАТИЛОВА
ЕМБИЕ МЕХМЕД МЕХМЕД
ЕМБИЕ СЕЛИМ МЕХМЕД
ЕМИНЕ МЕХМЕД МЕХМЕД
ЗЛАТКА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
ИВАН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ
ЙОРДАНА МИХАЛЕВА ДАМЯНОВА
КИРИЛ МИХАЙЛОВ КИРЕВ
КРАСИМИР ТОДОРОВ БАБАЧЕВ
МАГДАЛЕНА СТЕФАНОВА ЕМИЛОВА
МАРИЯ ПЛАМЕНОВА АНГЕЛОВА
МЕХМЕД МУСТАФА МЕХМЕД
МУСТАФА МЕХМЕД МЕХМЕД
МУСТАФА ХЮСЕИН МЕХМЕД
НИКОЛАЙ ХРИСТОЗОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТРА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
ПЕТРА СТОИЛОВА ДЕЛИВАСИЛЕВА
ПЕТЪР ДОБРЕВ ДОБРЕВ
ПЛАМЕН ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
ТОДОРА СЛАВОВА ТОДОРОВА
ХЮСЕИН МУСТАФА МЕХМЕД

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ХАСКОВО ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ОРЯХОВО
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 019
Адрес на избирателната секция ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АЛБЕРТ АНЕВ МИТЕВ
АНА ИВАНОВА МИТЕВА
АНА СТЕФАНОВА РУСЕВА
АНКА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА
АНКА ЙОРДАНОВА КАНЕЛОВА
АНКА ОГНЯНОВА ГЕОРГИЕВА
АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
АТАНАС БОРИСОВ СКЕРЛЕВ
АТАНАС ВЪЛКАНОВ ДЕЛЧЕВ
АТАНАС ДИМИТРОВ КАМБУРОВ
АТАНАС ПЕТКОВ АРАБАДЖИЕВ
АТАНАС ПЕТРОВ ВЪЛЧЕВ
АТАНАСКА ЖЕЛЕВА КАРАЯНКОВА
БИЛЯНА ТОДОРОВА КАМБУРОВА
БОГДАН ЖЕЛЕВ МИХАЙЛОВ
БОЖИДАР ПЕТЕВ СТАНКОВ
БОРИС ХРИСТОВ ВЪЛКАНОВ
ВАНГЕЛА КОСТАДИНОВА ЧОКОВА
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА КИРЕВА
ВАСИЛКА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА
ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ МИХАЙЛОВ
ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ МИТКОВ АРАБАДЖИЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ АРАБАДЖИЕВ
ГЕРГАНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
ГЕРГАНА ВАЛЕНТИНОВА МАТЕВА
ГРОЗДАНА КОЛЕВА ЧОЛАКОВА
ДЕЛЧО ДИМИТРОВ КАНЕЛОВ
ДЕЛЯ СТОЙКОВА КАМБУРОВА
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИХОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ КАНЕЛОВ
ДИМИТЪР СИМЕОНОВ МИТЕВ
ДИМКА ГОЧЕВА СТОЯНОВА
ДИМКА ПЕТРОВА МИТЕВА
ДИМО НИКОЛОВ ТОПАЛОВ
ДИМО ПЕТРОВ КОЛЕВ
ДИМО ТРИФОНОВ МИТКОВ
ДИНА ХРИСТОВА ЯНЧЕВА
ДИЧО ИВАНОВ МИТЕВ
ДОБРА ИВАНОВА СТАНКОВА
ДОНА ИВАНОВА ЧОКОВА
ДОНКА МАТЕВА ИЛИЕВА
ДОНЧО ЕЛЕНОВ НАНКОВ
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА
ЕЛЕНА ПЕНКОВА ДИМОВА
ЕЛЕНА СТОЙКОВА СТАНКОВА
ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА
ЖЕКА ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА
ЖЕЛЯЗКА ГОСПОДИНОВА АРАБАДЖИЕВА
ЖЕЛЯЗКО БОЖИНОВ ЯНЧЕВ
ЖЕЛЯЗКО ДИМИТРОВ КАНЕЛОВ
ЖИВКО БОГДАНОВ МИХАЙЛОВ
ЖИВКО НИКОЛОВ БОЖИНОВ
ЗЛАТА ПЕТКОВА МИТКОВА
ЗЛАТКА ГОСПОДИНОВА КАРЧЕВА
ЗЛАТКА ДИМИТРОВА АДАМОВА
ЗЛАТКА СВЕТЛАНОВА КАНЕВА
ЗЛАТКА ХРИСТОВА КИРИЛОВА
ИВАН АТАНАСОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ИВАН ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ
ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ КАРЧЕВ
ИВАНКА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА
ИВАНКА ПЕТРОВА ХАДЖИЕВА
ИВАНКА РАДЕВА МИТЕВА
ИЛИЯ МАТЕВ МИТЕВ
ИЛИЯ НИКОЛАЕВ НАНЕВ
ИЛИЯ ПЕТРОВ ХАДЖИЕВ
ЙОВКА ГОСПОДИНОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАНКА АНКОВА ВАСИЛЕВА
ЙОРДАНКА СТОЯНОВА КОЛЕВА
КАНА АТАНАСОВА РУСЕВА
КАНА НИКОЛОВА НЕДЯЛКОВА
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
КАТЕРИНА КОСТОВА ЛАЗАРОВА
КАТИНА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА
КИРИЛКА ГЕОРГИЕВА БОЖИНОВА
КОЛЬО ХРИСТОВ РУСЕВ
КОЛЮ ЙОРДАНОВ КОЛЕВ
КРЪСТИНА ВЪЛЧЕВА АРАБАДЖИЕВА
ЛЮБЕН ХРИСТОВ ИЛИЕВ
МАРА ХРИСТОВА СТАНКОВА
МАРИЕЛА ПЕТРОВА ВИЧЕВА
МАРИЙКА АТАНАСОВА ТЕНЕВА
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА МИТКОВА
МАРИЙКА ИВАНОВА ДОЙЧЕВА
МАРИЙКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
МАРИНА КРЪСТЕВА КАРАГЬОЗОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА КАРАГЬОЗОВА
МАРИЯ КОЛЕВА КАЗАКОВА
МАРИЯ КОЛЕВА МИХОВА
МАРИЯ ХРИСТОВА КОЛЕВА
МАТА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА
МАТЮ ИЛИЕВ МАТЕВ
МИЛКО АТАНАСОВ КОЛЕВ
МИМА ЕЛЕНОВА НАНКОВА
МИРЕЛА ПЕТЕВА СТАНКОВА
МИТКО АНКОВ АТАНАСОВ
МИТКО ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ
МИТРА ДИМИТРОВА ЧОЛАКОВА
МИТЮ АЛЕКСАНДРОВ МИТЕВ
НАДКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
НАДКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
НАЧКО МИЛЕВ РУСЕВ
НЕВЕНА МИЛКОВА АТАНАСОВА
НЕДЯЛКО КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ
НЕНЧО ТОДОРОВ КАМБУРОВ
НИКОЛА ЛОЗАНОВ АДАМОВ
НИКОЛА СТОЯНОВ ГОСПОДИНОВ
НИКОЛАЙ ЖИВКОВ НИКОЛАЕВ
НИКОЛИНКА ТРИФОНОВА КАРАГЬОЗОВА
ПАВЛИН НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ
ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА
ПАНАЙОТ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ПЕНА ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА
ПЕТРА МАНЕВА МИТКОВА
ПЕТЪР ГОЧЕВ ДРЪНГОВ
ПЕТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ
ПЕТЬО МИТЕВ СТАНКОВ
ПЕТЯ ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
РАЙНА ИЛИЕВА КАНЕВА
РОСЕН КОЛЕВ ВЪЛКАНОВ
РУМЕН МИЛКОВ АТАНАСОВ
РУМЯНА СВЕТЛАНОВА МИНЧЕВА
РУМЯНА ЯНЕВА МИХАЙЛОВА
РУСА АТАНАСОВА КОСТОВА
РУСКА МИЛУШЕВА ВЪЛЧЕВА
СВЕТЛА РАДЕВА САВОВА
СВЕТЛАНА КАНЕВА ВЪЛЧЕВА
СВЕТЛАНА РУМЕНОВА ЙОРДАНОВА
СВЕТЛАНА ЯНЕВА МИНЧЕВА
СОНЯ КРЪСТЕВА ТРИФОНОВА
СТАНА ВЪЛЧЕВА МИТКОВА
СТАНИЕЛА КОСТОВА АТАНАСОВА
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ КАМБУРОВ
СТАНКА ДИМИТРОВА НЕДЯЛКОВА
СТАНКА ИВАНОВА ШОПОВА
СТАНКА ПАНАЙОТОВА КОСТОВА
СТАНКА РУСЕВА ИЛИЕВА
СТЕФАН МИТЕВ СТАНКОВ
СТОЙНА ДИМИТРОВА СТАНКОВА
СТОЙНА ХРИСТОВА ОВЧАРОВА
СТОЙЧО АТАНАСОВ ИЛИЕВ
СТОЯН АНКОВ АТАНАСОВ
СТОЯН АТАНАСОВ КОЛЕВ
СТОЯН ДИМИТРОВ ФИЛИПОВ
СТОЯН КОСТОВ КАРЧЕВ
ТАНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
ТАСА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ТОДОР ДИМИТРОВ ДОЙЧЕВ
ТОДОР МИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ТОДОРКА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА
ТОДОРКА СТОЯНОВА ИВАНОВА
ТОНА СИДЕРОВА БЪЧВАРОВА
ТРАНДАФА КРЪСТЕВА СТАНКОВА
ТРИФОН ДИМОВ МИТКОВ
ТРИФОН МИХАЛЕВ ДЕЛЧЕВ
ХРИСТИНА СТОЯНОВА ВЪЛЧЕВА
ХРИСТО БОРИСОВ ВЪЛКАНОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ
ХРИСТО МИЛКОВ МИЛЕВ
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ ИВАНОВ
ЦОНКА ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА
ЦОНКА МИЛУШЕВА ДРЪНГОВА
ЯГОДКА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА
ЯНКО ЯНЕВ МИНЧЕВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ХАСКОВО ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ВАСКОВО
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 020
Адрес на избирателната секция ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АНА БЛАГОЕВА ИВАНОВА
АНА ИЛИЕВА МИТЕВА
АНЕЛИЯ МЕТОДИЕВА ИВАНОВА
АНИЦА ВАСИЛЕВА ТЕНЕВА
АСЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
АСЕН ИЛИЕВ АСЕНОВ
АСЕН ИЛИЕВ ИЛИЕВ
АСЕН ИЛИЕВ МИТЕВ
АСЕН МЛАДЕНОВ БОНЕВ
АТАНАС БЛАГОМИРОВ ГЕОРГИЕВ
АТАНАС ЗАПРЯНОВ ЯНЧЕВ
БОЖИНКА СТАЙКОВА ПЕТКОВА
ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА МАТЕВА
ВАСИЛ АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ БОРИСОВ
ВИОЛЕТА ИВАНОВА НАКОВА
ГАЛЯ БЛАГОЕВА КИРЧЕВА
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ НАСКОВ ИВАНОВ
ГЕРГАНА МЕТОДИЕВА ИВАНОВА
ДАНИЕЛА МИТКОВА ИВАНОВА
ДОНКА НАКОВА ИВАНОВА
ЕЛЕНА БЛАГОМИРОВА МАРКОВСКА
ЕЛЕНА ИВАНОВА НАНКОВА
ЗАПРЯН АТАНАСОВ ЯНЧЕВ
ИВАН АНДРЕЕВ ПЕТКОВ
ИВАН ВЕСЕЛИНОВ БОРИСОВ
ИВАН НАКОВ ИВАНОВ
ИЛИЯ АСЕНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ АСЕНОВ МИТЕВ
ИЛИЯ МАТЕВ МИТЕВ
ИЛИЯН ИВАНОВ МАТЕВ
КАТЯ ВЕСЕЛИНОВА БОРИСОВА
КАТЯ ИЛИЕВА КИРЧЕВА
КАТЯ ИЛИЕВА МИТЕВА
КОЛЬО ИЛИЕВ ИВАНОВ
КРЪСТИНА СТЕФАНОВА БОРИСОВА
ЛЮБОМИР СТОЯНОВ ЛАМБОВ
МАГДАЛЕНА МИТКОВА МИХАЙЛОВА
МАРИАНА АСЕНОВА СТРАТИЕВА
МАРИЙКА АСЕНОВА ИВАНОВА
МАРИЯ ТАНЕВА НАНЕВА
МАРИЯНА ИЛИЕВА ШАМАРИ
МЕТОДИ АСЕНОВ ИВАНОВ
МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
МИНКА ЮЛИЯНОВА АСЕНОВА
МИТКО ЕЛЕНОВ МАТЕВ
МИТКО ИВАНОВ ДЕНКОВ
МИТКО НАКОВ ИВАНОВ
МИТКО НАСКОВ ИЛИЕВ
НАСКО ИЛИЕВ ИВАНОВ
НАСКО ИЛИЕВ ТОДОРОВ
НИКОЛА СТАМАТОВ ТАБАКОВ
ПЕНКА ИЛИЕВА МАТЕВА
ПЕТКО ВАНГЕЛОВ ПЕТКОВ
РАДКА БОРИСОВА ТОДОРОВА
РАДОСЛАВ МИТКОВ ШИДЕРОВ
РАЙНА БЛАГОЕВА МИТЕВА
РАЙНА ДОБРЕВА МАРИНОВА
СИМЕОН ИВАНОВ БОРИСОВ
СТАНКА ДАНЧЕВА ТАБАКОВА
СТЕФКА ВЕСЕЛИНОВА БОРИСОВА
СТОЯН ЛАМБОВ ТРЕНДАФИЛОВ
ТАНЬО АСЕНОВ НАНЕВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ МАЛАКОВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........