Община Любимец и Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр. Свиленград канят всички бивши гранични офицери, сержанти, войници, военнослужители и работници, служили в Гранични войски на Р България на 6-ти Национален събор „Граничарите на България“.

Съборът ще се проведе на 30.03.2019 год. в гр. Любимец по предварително подготвена програма, представена в официалния сайт на община Любимец, в раздел - 6-ти Национален събор „Граничарите на България“.

Желаещите да се включат в празничната вечеря трябва предварително да заявят своето присъствие до 25.02.2019 г. на тел. 0887 213210, 0888238575 или 0886 113367 и закупят куверт в размер на 10 лв.

 

От организаторите