esОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ – ОБЛАСТ ХАСКОВОRChR

Проект «Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги»

Договор № BG05M9OP001-2.002-0258 

 

 

IMG 9045На 9 февруари  в община Любимец бе доставен  нов автомобил  за специализиран превоз  на хора с увреждания.  Микробусът „Форд Транзит“ е осигурен по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“.  Произведен е през 2016 г.,  със 7+1+1 места и е оборудван с автоматична платформа за инвалидни колички.  Превозното средство  е  с двигател EURO 6, шест степенна механична скоростна кутия и  всички екстри за осигуряване на комфорт и удобство на пътуващите – електрически стъкла, климатични системи, електронна система за стабилност, предпазни колани и др.

Микробусът ще се използва от потребителите на социални услуги, които ще бъдат транспортирани от домовете си до новосъздадения „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“. В изпълнение на друга от дейностите по проекта за центъра бяха доставени  уреди и апарати за пасивна рехабилитация и кинезитерапия , раздвижване на горни и долни крайници,  уреди за тренировка и раздвижване на всички основни групи мускули и др.IMG 9058

Автомобилът за специализиран превоз е на стойност 66 122 лв. и е доставен от фирма МОТО-ПФОЕ ЕООД,  с която след проведена обществена поръчка , бе сключен договор за доставка.

Проектът „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Той стартира на 09.05.2016 г., с продължителност на изпълнение 21 месеца. Включените потребители на социални услуги  са  обгрижвани от  лични, здравни, социални асистенти и домашни помощници.  Освен това, съобразно нуждите, на всеки потребител се предоставят и  здравни услуги, рехабилитационни процедури и психологична подкрепа