es

RChR

«Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги»

Договор №  BG05М9OP001-2.002-0258 – C01

 

 

IMG 3497На 07 и 08 септември  в зала „Любимец“ се състоя поддържащо обучение за лични, социални, здравни асистенти и домашни помощници, ангажирани с предоставянето на социални услуги по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги» в Община Любимец, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В рамките на двата дни, работещите в специализираното звено „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, под ръководството на обучител от фондация „Екип“ разглеждаха различни теми, казуси и проблеми при предоставянето на услугите. В работната дискусия бяха разгледани теми като: „Ефективно общуване с хората с увреждания“, „Техники на общуване“, „Справяне и помощ при загуба“, „Справяне с болестта“, „Бърза помощ“ и др. 

 

Снимки от двудневното обучение.