Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги

лого ОПРЧРзнаме

BG05M9OP001-2.002-0258-C01

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 

 

 


 СПИСЪК НА ВКЛЮЧЕНИ

КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

“ЛИЧЕН/СОЦИАЛЕН/ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ”,”ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”

 

Вх. №

 

Трите имена на кандидат-потребителя Населено място Брой точки/социална услуга
1

3/13.06.16 г.

Виктория Димитрова Димитрова

 

гр. Любимец

25 т.

Личен асистент

2 5/13.06.16 г. Димитър Кирилов Димитров гр. Любимец

24 т.

Личен асистент

3

9/13.06.16 г.

Валентина Стоянова Ленкова

гр. Любимец

23 т.

Личен асистент

4

4/13.06.16 г.

Маринела Димитрова Димитрова

 

гр. Любимец

23 т.

Личен асистент

5

23/14.06.16 г.

Елена Николаева Колева

гр. Любимец

22 т.

Социален асистент

6

40/15.06.16 г.

Славея Атанасова Инджова

гр. Любимец

21 т.

Личен асистент

7

1/13.06.16 г.

 

Мартин Николаев Вълканов

гр. Любимец

 

21 т.

Социален асистент

8

2/13.06.16 г.

Иван Николаев Вълканов

гр. Любимец

21 т.

Социален асистент

9 8/13.06.16 г. Добри Ангелов Трендафилов гр. Любимец

20 т.

Личен асистент

10

32/14.06.16 г.

Калина Тенева Казакова

с. Георги Добрево

20 т.

Личен асистент

11 13/13.06.16 г.

Еленка Янкова Андонова

гр. Любимец

20 т.

Личен асистент

12 79/20.06.16 г. Петра Георгиева Стойкова гр. Любимец

20 т.

Личен асистент

13 45/16.06.16 г.

Гана Колева Мавродиева

гр. Любимец

19 т.

Личен асистент

14

43/16.06.16 г.

Трендафа Георгиева Бакалова

гр. Любимец

18 т.

Личен асистент

15

12/13.06.16 г.

Сидер Добрев Кьосеиванов

гр. Любимец

18 т.

Личен асистент

16

7/13.06.16 г.

Васил Атанасов Георгиев

гр. Любимец

18 т.

Личен асистент

17

60/16.06.16 г.

Величка Демирева Сидерова

гр. Любимец

18 т.

Личен асистент

18

71/17.06.16 г.

Марийка Николова Добрева

с. Лозен

18 т.

Личен асистент

19

82/20.06.16 г.

Величка Вълчева Паунова

гр. Любимец

18 т.

Личен асистент

20

63/17.06.16 г.

Ангел Василев Тананов

гр. Любимец

18 т.

Здравен асистент

21

26/14.06.16 г.

Атанас Филев Нашев

гр. Любимец

17 т.

Личен асистент

22

6/13.06.16 г.

Виолета Веселинова Атанасова

гр. Любимец

17 т.

Личен асистент

23

83/20.06.16 г.

Никола Славов Паунов

гр. Любимец

17 т.

Личен асистент

24

64/17.06.16 г.

Велика Иванова Гинева

гр. Любимец

17 т.

Личен асистент

25

81/20.06.16 г.

Кица Атанасова Ухлова

гр. Любимец

17 т.

Личен асистент

26

35/15.06.16 г.

Росица Христозова Делчева

с. Белица

17 т.

Личен асистент

27

75/17.06.16 г.

Недялка Трифонова Делчева

с. Лозен

17 т.

Домашен помощник

28

55/16.06.16 г.

Надка Шидерова Митева

с. Белица

17 т.

Домашен помощник

29

25/14.06.16 г.

Димитър Тодоров Димитров

гр. Любимец

16 т.

Личен асистент

30

15/13.06.16 г.

Васко Димитров Козалиев

гр. Любимец

16 т.

Личен асистент

31

14/13.06.16 г.

Мария Георгиева Атанасова

гр. Любимец

16 т.

Личен асистент

32

61/16.06.16 г.

Цвятко Георчев Бозалиев

гр. Любимец

16 т.

Личен асистент

33

74/17.06.16 г.

Надежда Янкова Желева

с. Лозен

16 т.

Личен асистент

34

76/17.06.16 г.

Марийка Георгиева Стойнова

с. Лозен

16 т.

Личен асистент

35

11/13.06.16 г.

Иванка Кръстева Кьосеиванова

гр. Любимец

15 т.

Личен асистент

36

19/13.06.16 г.

Елена Димитрова Власакова

гр. Любимец

15 т.

Личен асистент

37

27/14.06.16 г.

Петранка Георгакиева Къратлиева

гр. Любимец

15 т.

Личен асистент

38

42/16.06.16 г.

Васил Димитров Атанасов

гр. Любимец

15 т.

Личен асистент

39

21/13.06.16 г.

Тянка Илиева Атанасова

гр. Любимец

15 т.

Личен асистент

40

10/13.06.16 г.

Христо Георгиев Писарев

гр. Любимец

15 т.

Здравен асистент

41

68/17.06.16 г.

Мария Стоева Иванова

с. Лозен

15 т.

Домашен помощник

42

33/14.06.16 г.

Осман Осман Юсеин

с. Георги Добрево

14 т.

Личен асистент

43

89/24.06.16 г.

Иван Грозев Славов

с. Георги Добрево

14 т.

Личен асистент

44

20/13.06.16 г.

Надежда Шинева Иванова

с. Георги Добрево

14 т.

Личен асистент

45

28/14.06.16 г.

Янка Георгакиева Станкова

гр. Любимец

14 т.

Личен асистент

46

37/15.06.16 г.

Георги Трифонов Ставрев

гр. Любимец

14 т.

Личен асистент

47

41/15.06.16 г.

Невенка Манолова Въчева

с. Белица

14 т.

Личен асистент

48

72/17.06.16 г.

Златка Станкова Добрева

с. Лозен

14 т.

Домашен помощник

49

38/15.06.16 г.

Петкана Николаева Плачкова

с. Белица

14 т.

Домашен помощник

50

18/13.06.16 г.

Слав Грозев Иванов

гр. Любимец

13 т.

Личен асистент

51

22/13.06.16 г.

Иван Георгиев Иванов

гр. Любимец

13 т.

Личен асистент

52

84/23.06.16 г.

Виктор Кръстев Георгиев

гр. Любимец

13 т.

Личен асистент

53

69/17.06.16 г.

Марийка Атанасова Гачева

с. Лозен

13 т.

Домашен помощник

54

53/16.06.16 г.

Евтимия Георчева Огнева

с. Белица

13 т.

Домашен помощник

55

16/13.06.16 г.

Василка Иванова Стоянова

гр. Любимец

12 т.

Личен асистент

56

29/14.06.16 г.

Никола Георгиев Страшников

гр. Любимец

12 т.

Личен асистент

57

80/20.06.16 г.

Христо Иванов Раев

гр. Любимец

12 т.

Личен асистент

58

77/20.06.16 г.

Елена Атанасова Иванова

с. Малко градище

12 т.

Личен асистент

59

65/17.06.16 г.

Велчо Горанов Стефанов

гр. Любимец

12 т.

Личен асистент

60

24/14.06.16 г.

Кезбан Миткова Ангелова

с. Георги  Добрево

12 т.

Личен асистент

61

67/17.06.16 г.

Елена Николаева Андреева

с. Лозен

12 т.

Домашен помощник

62

50/16.06.16 г.

Иванка Костова Георгиева

с. Белица

11 т.

Домашен помощник

63

56/16.06.16 г.

Грозю Добрев Кръстев

с. Белица

11 т.

Домашен помощник

64

70/17.06.16 г.

Карамфилка Василева Киришева

с. Лозен

11 т.

Домашен помощник

65

54/16.06.16 г.

Трендафа Николова Демирева

с. Белица

11 т.

Домашен помощник

66

58/16.06.16 г.

Петкана Димитрова Кьосева

с. Белица

11 т.

Домашен помощник

67

59/16.06.16 г.

Еленка Стратиева Чекатчиева

с. Белица 

11 т.

Домашен помощник

68

57/16.06.16 г.

Маринка  Кирилова Станкова

с. Белица

11 т.

Домашен помощник

         
    ЧАКАЩИ ПОТРЕБИТЕЛИ    
1 31/14.06.16 г. Исус Иванов Щерев гр. Любимец 11
2 36/15.06.16 г. Йорданка Николова Николова гр. Любимец 11
3 87/23.06.16 г. Васила Петрова Колева с. Георги Добрево 11
4 48/16.06.16 г. Станка Трендафилова Вълкова с. Белица 11
5 62/16.06.16 г. Манушка Кръстева Николова с. Георги Добрево 11
6 88/24.06.16 г. Иванка Господинова Тодорова гр. Любимец 11
7 49/16.06.16 г. Петра Николова Драгиева с. Белица 11
8 47/16.06.16 г. Стелиян Ангелов Гюзелев гр. Любимец 11
9 39/15.06.16 г. Георги Атанасов Янакиев гр. Любимец 10
10 30/14.06.16 г. Юсеин Халил Сали с. Георги Добрево 10
11 85/23.06.16 г. Златка Илиева Раева гр. Любимец 10
12 51/16.06.16 г. Димитър Иванов Иванов с. Белица 10
13 34/14.06.16 г. Азизе Мюмюн Демирджи с. Георги Добрево 10
14 46/16.06.16 г. Надежда Тасева Денкова с. Георги Добрево 10
15 86/23.06.16 г. Станко Желязков Колев с. Георги Добрево 9
16 66/17.06.16 г. Колкя Георгиева Димитрова с. Георги Добрево 8
17 78/20.06.16 г. Хрисана Янкова Налбантова с. Малко градище 8
18 17/13.06.16 г. Величка Георгиева Иванова гр. Любимец 7
19 52/16.06.16 г. Василка Николова Чакалова с. Белица 7
         
         
  73/17.06.16 г. Марге Георгиева Петрова с. Лозен

6

Отказал услуга

  44/16.06.16 г.

Зинка Златкова Миткова

гр. Любимец

17

Липса на асистент

     Възражения относно класирането на кандидатите се подават до Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при Община Любимец, стая № 9, ет.2 на ОбА, тел.03751/8909,  не по-късно от три дни след като е изложен списъка с класирането.

                    

знаме

 Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги

лого ОПРЧР

BG05M9OP001-2.002-0258-C01

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ – ОБЛАСТ ХАСКОВО


СПИСЪК

НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ/СОЦИАЛНИ/ЗДРАВНИ АСИСТЕНТИ И ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА  УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНАСРЕДА

  Трите имена на кандидата за личен/социален/здравен асистент, домашен помощник   Точки
1 Веселина Ангелова Тананова-Иванова гр.Любимец 24,6
2 Иванка Атанасова Ленкова гр.Любимец 23,8
3 Петя Бойкова Димитрова гр.Любимец 23,2
4 Димитър Атанасов Димитров гр.Любимец 23
5 Валентина Петрова Генева гр.Любимец 23
6 Златка Димитрова Анастасова гр.Любимец 23
7 Миланка Борисова Нашева гр.Любимец 22,6
8 Василка Тодорова Писарева гр.Любимец 22,4
9 Кадрие Юсеин Сали с.Георги Добрево 22,4
10 Христоз Русев Делчев с. Белица 22
11 Христинка Кирева Андреева гр.Любимец 22
12 Мариян Атанасов Кауков гр.Любимец 22
13 Василка Иванова Атанасова гр.Любимец 22
14 Денка Иванова Христова с.Георги Добрево 22
15 Снежана Тенева Вълканова гр.Любимец 21,8
16 Димитър Василев Димитров гр.Любимец 21,8
17 Христо Иванов Басмов гр.Любимец 21,4
18 Елена Викторовна Георгиева гр.Любимец 20,6
19 Тянка Милчева Петърчева гр.Любимец 20,4
20 Господин Недев Тодоров гр.Любимец 20,4
21 Маруся Бойкова Иванова гр.Любимец 20,2
22 Мариян Николов Русев гр.Любимец 20.2
23 Живка Георгиева Богоева гр.Любимец 20
24 Димитър Илев Власаков гр.Любимец 19,8
25 Георги Атанасов Бакалов           гр.Любимец 19,6
26 Добринка Сидерова Гюзелева гр.Любимец 19,6
27 Милена Илчева Топузова гр.Любимец 19,6
28 Дялка Колева Янакиева гр.Любимец 19,4
29 Славей Николов Паунов гр.Любимец 19,4
30 Иванка Димитрова Страшникова гр.Любимец 19
31 Станка Русева Димитрова гр.Любимец 18,4
32 Мариана Петкова Радева гр.Любимец 18,4
33 Янка Гинева Николова гр.Любимец 18,2
34 Живка Петрова Георчева гр.Любимец 17,6
35 Фадиме Ариф Юсеин с.Георги Добрево 17,4
36 Елена Ангелова Янчева гр.Любимец 17,2
37 Росица Иванова Стойкова гр.Любимец 17,2
38 Райна Иванова Гинева гр.Любимец 17
39 Георги Христов Димитров гр.Любимец 16,8
40 Величка Николова Келлева гр.Любимец 16,8
41 Цонка Георгиева Кръстева с. Белица 16,4
42 Стоянка Георгиева Костова с. Белица 16,4
43 Недялка Здравкова Слънкова с. Белица 16,2
44 Росица Господинова Каравълчанова с.Малко градище 16
45 Ангелина Трифонова Демирева с.Лозен 15,8
46 Петър Иванов Динев с.Лозен 15,8
47 Атанаска Михаилова Кукоркова с.Малко градище 15,8
48 Таня Ангелова Димитрова с. Белица 15,4
49 Веска Георгиева Атанасова гр.Любимец 15,4
50 Радка Колева Добрева с. Белица 15
51 Диана Димитрова Гюзелева гр.Любимец 14,2
52 Ангел Колев Георгиев с.Лозен 14
53 Йорданка Николова Димитрова гр.Любимец 13,6
54 Хасан Есман Юсеин с.Георги Добрево 13,6
55 Марийка Трифонова Кондова с.Лозен 13,6
56 Петя Димитрова Орлинова с.Георги Добрево 13,2
57 Димка Ангелова Стоянова гр.Любимец 13
58 Петър Йорданов Петков с.Георги Добрево 13
59 Сабахтин Сюлейман Осман с.Георги Добрево 12,6
60 Красимира Йорданова Бъчварова с.Лозен 12,6
61 Стоил Ангелов Борисов с.Георги Добрево 12,4
62 Златка Миткова Илиева гр.Любимец Неодобрен


     Възражения относно класирането на кандидатите се подават до Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при Община Любимец, стая № 9, ет.2 на ОбА, тел.03751/8909,  не по-късно от три дни след като е изложен списъка с класирането.

 

18.07.2016 г.

гр.Любимец                         

Списъкът е изготвен от Комисия за подбор на лични/социални/здравни асистенти и домашни помощници

es

 

RChR

Проект «Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги»

Договор № BG05M9OP001-2.002-0258 

 

 

Община Любимец, в качеството си на бенефициент по Проект «Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги», Договор № BG05M9OP001-2.002-0258-C01, финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз

ОБЯВЯВА

 

ВТОРИ ЕТАП  ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“, "СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ", „ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ“ И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“

График за провеждане на събеседване с кандидати за лични асистенти от гр.Любимец по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“ на 06.07.2016 г. може да видите тук.

График за провеждане на събеседване с кандидати за лични асистенти от гр.Любимец по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“ на 07.07.2016 г. може да видите тук.

График за провеждане на събеседване с кандидати за лични асистенти от с.Белица, с.Лозен, с.Малко градище по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“ на 07.07.2016 г. може да видите тук.

График за провеждане на събеседване с кандидати за лични асистенти от с.Георги Добрево по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“ на 08.07.2016 г. може да видите тук

esRChR

„Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги»  

Договор №  BG05М9OP001-2.002-0258 – C01

       

 

 

На  17.06.2016 г. приключи приемът на документи на желаещите да предоставят социални услуги по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги» в Община Любимец,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд .

Кандидатите за лични, социални, здравни асистенти и домашни помощници са 61. В началото на м. юли, комисия, определена със заповед на кмета на общината ще проведе събеседване с всеки от кандидатите. Комисията ще изготви списък с одобрените кандидати, който ще бъде публикуван на интернет-страницата на общината, и ще бъде поставен на таблата за информация. Тези от тях, които не са преминали въвеждащо обучение по сходни програми и проекти ще бъдат обучени за предоставяне на социални услуги.

Приемът на документи от кандидати за потребители на социални услуги стартира на 13 и приключи на 24 юни. Това са хора с увреждания, в това число и деца и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Документи за получаване на услуги са подали 82 лица от общината. В момента, служители на Дирекция „Социално подпомагане“ посещават домовете на кандидатите за извършване на социална оценка, за да се прецени необходимостта и видовете услуги от които те се нуждаят, според тяхната индивидуална потребност. Комисия, определена със заповед на кмета на общината ще извърши подбор на потребителите и на най-нуждаещите се, съобразявайки се с определения бюджет по проекта, ще бъдат предоставяни интегрирани социални услуги.  Комисията ще изготви списък с кандидатите, който ще бъде публикуван на интернет-страницата на общината, и ще бъде поставен на таблата за информация.

Създаденото по проекта специализирано звено „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” ще предоставя освен основните услуги и мотивационна, психологическа и друг вид подкрепа.

RChRes

«Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги»

Договор №  BG05М9OP001-2.002-0258 – C01

 

 

 

        На  06.06.2016 г. започна прием на документи на желаещите да предоставят социални услуги по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги» в Община Любимец,осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд .

До момента кандидатите за лични, социални, здравни асистенти и домашни помощници са около 50. След приема на документи, определена със заповед на кмета на общината комисия ще проведе събеседване с кандидатите. Одобрените, които не са преминали въвеждащо обучение по сходни програми и проекти ще бъдат обучени за предоставяне на социални услуги и ще бъдат назначени на почасов трудов договор за срок от 18 месеца.

Приемът на документи от кандидати за потребители на социални услуги стартира от 13 юни. Това са хора с увреждания, в това число и деца и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Основна цел на проекта е да се постигне подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на потребителите. До момента, документи за получаване на услуги са подали около 75 лица от общината. На всеки от тях ще бъде извършена социална оценка, за да се прецени необходимостта и видовете услуги от които те се нуждаят, според тяхната индивидуална потребност.

Създаденото по проекта специализирано звено „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” ще предоставя освен основните услуги и мотивационна, психологическа и друг вид подкрепа.