esлого ОПРЧР"Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги"

Договор № BG05М9OP001-2.002-0258-С01 

 

       

На 08.08.2016 г. в зала „Любимец“ се състоя Начална пресконференция по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“. Целта на събитието бе да се предостави по-подробна информация за дейностите, които ще се изпълняват в хода на проекта, да се даде гласност за стартиране на предоставянето на социални услуги, очакваните резултати, да се популяризира същността на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и др.

Самото предоставяне на социални услуги за 68 потребители от Община Любимец започва от 09.08.2016 г. Това са лица с увреждания, в това число и деца и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. За тях ще се грижат 39 лични, 2 социални, 2 здравни асистенти и 5 домашни помощници. Това са безработни лица от общината, назначени на трудови договори за срок от 18 месеца. Голяма част от тях ще обслужват повече от един потребител.

В новосъздадения „Център за почасово предоставяне на услугиза социално включване в общността или в домашна среда“ от 09.08.2016 г. ще бъде назначен и екип, включващ управител, психолог, рехабилитатор, фелдшер и шофьор. Освен основните услуги ще бъде предоставена  мотивационна, психологическа и друг вид подкрепа.  По проекта ще бъде осигурен специализиран транспорт за хората с увреждания, както и апаратура за рехабилитация. 

ПОКАНА ИНТЕРНЕТ

 Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги

лого ОПРЧРзнаме

BG05M9OP001-2.002-0258-C01

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 

 

 


 СПИСЪК НА ВКЛЮЧЕНИ

КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

“ЛИЧЕН/СОЦИАЛЕН/ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ”,”ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”

 

Вх. №

 

Трите имена на кандидат-потребителя Населено място Брой точки/социална услуга
1

3/13.06.16 г.

Виктория Димитрова Димитрова

 

гр. Любимец

25 т.

Личен асистент

2 5/13.06.16 г. Димитър Кирилов Димитров гр. Любимец

24 т.

Личен асистент

3

9/13.06.16 г.

Валентина Стоянова Ленкова

гр. Любимец

23 т.

Личен асистент

4

4/13.06.16 г.

Маринела Димитрова Димитрова

 

гр. Любимец

23 т.

Личен асистент

5

23/14.06.16 г.

Елена Николаева Колева

гр. Любимец

22 т.

Социален асистент

6

40/15.06.16 г.

Славея Атанасова Инджова

гр. Любимец

21 т.

Личен асистент

7

1/13.06.16 г.

 

Мартин Николаев Вълканов

гр. Любимец

 

21 т.

Социален асистент

8

2/13.06.16 г.

Иван Николаев Вълканов

гр. Любимец

21 т.

Социален асистент

9 8/13.06.16 г. Добри Ангелов Трендафилов гр. Любимец

20 т.

Личен асистент

10

32/14.06.16 г.

Калина Тенева Казакова

с. Георги Добрево

20 т.

Личен асистент

11 13/13.06.16 г.

Еленка Янкова Андонова

гр. Любимец

20 т.

Личен асистент

12 79/20.06.16 г. Петра Георгиева Стойкова гр. Любимец

20 т.

Личен асистент

13 45/16.06.16 г.

Гана Колева Мавродиева

гр. Любимец

19 т.

Личен асистент

14

43/16.06.16 г.

Трендафа Георгиева Бакалова

гр. Любимец

18 т.

Личен асистент

15

12/13.06.16 г.

Сидер Добрев Кьосеиванов

гр. Любимец

18 т.

Личен асистент

16

7/13.06.16 г.

Васил Атанасов Георгиев

гр. Любимец

18 т.

Личен асистент

17

60/16.06.16 г.

Величка Демирева Сидерова

гр. Любимец

18 т.

Личен асистент

18

71/17.06.16 г.

Марийка Николова Добрева

с. Лозен

18 т.

Личен асистент

19

82/20.06.16 г.

Величка Вълчева Паунова

гр. Любимец

18 т.

Личен асистент

20

63/17.06.16 г.

Ангел Василев Тананов

гр. Любимец

18 т.

Здравен асистент

21

26/14.06.16 г.

Атанас Филев Нашев

гр. Любимец

17 т.

Личен асистент

22

6/13.06.16 г.

Виолета Веселинова Атанасова

гр. Любимец

17 т.

Личен асистент

23

83/20.06.16 г.

Никола Славов Паунов

гр. Любимец

17 т.

Личен асистент

24

64/17.06.16 г.

Велика Иванова Гинева

гр. Любимец

17 т.

Личен асистент

25

81/20.06.16 г.

Кица Атанасова Ухлова

гр. Любимец

17 т.

Личен асистент

26

35/15.06.16 г.

Росица Христозова Делчева

с. Белица

17 т.

Личен асистент

27

75/17.06.16 г.

Недялка Трифонова Делчева

с. Лозен

17 т.

Домашен помощник

28

55/16.06.16 г.

Надка Шидерова Митева

с. Белица

17 т.

Домашен помощник

29

25/14.06.16 г.

Димитър Тодоров Димитров

гр. Любимец

16 т.

Личен асистент

30

15/13.06.16 г.

Васко Димитров Козалиев

гр. Любимец

16 т.

Личен асистент

31

14/13.06.16 г.

Мария Георгиева Атанасова

гр. Любимец

16 т.

Личен асистент

32

61/16.06.16 г.

Цвятко Георчев Бозалиев

гр. Любимец

16 т.

Личен асистент

33

74/17.06.16 г.

Надежда Янкова Желева

с. Лозен

16 т.

Личен асистент

34

76/17.06.16 г.

Марийка Георгиева Стойнова

с. Лозен

16 т.

Личен асистент

35

11/13.06.16 г.

Иванка Кръстева Кьосеиванова

гр. Любимец

15 т.

Личен асистент

36

19/13.06.16 г.

Елена Димитрова Власакова

гр. Любимец

15 т.

Личен асистент

37

27/14.06.16 г.

Петранка Георгакиева Къратлиева

гр. Любимец

15 т.

Личен асистент

38

42/16.06.16 г.

Васил Димитров Атанасов

гр. Любимец

15 т.

Личен асистент

39

21/13.06.16 г.

Тянка Илиева Атанасова

гр. Любимец

15 т.

Личен асистент

40

10/13.06.16 г.

Христо Георгиев Писарев

гр. Любимец

15 т.

Здравен асистент

41

68/17.06.16 г.

Мария Стоева Иванова

с. Лозен

15 т.

Домашен помощник

42

33/14.06.16 г.

Осман Осман Юсеин

с. Георги Добрево

14 т.

Личен асистент

43

89/24.06.16 г.

Иван Грозев Славов

с. Георги Добрево

14 т.

Личен асистент

44

20/13.06.16 г.

Надежда Шинева Иванова

с. Георги Добрево

14 т.

Личен асистент

45

28/14.06.16 г.

Янка Георгакиева Станкова

гр. Любимец

14 т.

Личен асистент

46

37/15.06.16 г.

Георги Трифонов Ставрев

гр. Любимец

14 т.

Личен асистент

47

41/15.06.16 г.

Невенка Манолова Въчева

с. Белица

14 т.

Личен асистент

48

72/17.06.16 г.

Златка Станкова Добрева

с. Лозен

14 т.

Домашен помощник

49

38/15.06.16 г.

Петкана Николаева Плачкова

с. Белица

14 т.

Домашен помощник

50

18/13.06.16 г.

Слав Грозев Иванов

гр. Любимец

13 т.

Личен асистент

51

22/13.06.16 г.

Иван Георгиев Иванов

гр. Любимец

13 т.

Личен асистент

52

84/23.06.16 г.

Виктор Кръстев Георгиев

гр. Любимец

13 т.

Личен асистент

53

69/17.06.16 г.

Марийка Атанасова Гачева

с. Лозен

13 т.

Домашен помощник

54

53/16.06.16 г.

Евтимия Георчева Огнева

с. Белица

13 т.

Домашен помощник

55

16/13.06.16 г.

Василка Иванова Стоянова

гр. Любимец

12 т.

Личен асистент

56

29/14.06.16 г.

Никола Георгиев Страшников

гр. Любимец

12 т.

Личен асистент

57

80/20.06.16 г.

Христо Иванов Раев

гр. Любимец

12 т.

Личен асистент

58

77/20.06.16 г.

Елена Атанасова Иванова

с. Малко градище

12 т.

Личен асистент

59

65/17.06.16 г.

Велчо Горанов Стефанов

гр. Любимец

12 т.

Личен асистент

60

24/14.06.16 г.

Кезбан Миткова Ангелова

с. Георги  Добрево

12 т.

Личен асистент

61

67/17.06.16 г.

Елена Николаева Андреева

с. Лозен

12 т.

Домашен помощник

62

50/16.06.16 г.

Иванка Костова Георгиева

с. Белица

11 т.

Домашен помощник

63

56/16.06.16 г.

Грозю Добрев Кръстев

с. Белица

11 т.

Домашен помощник

64

70/17.06.16 г.

Карамфилка Василева Киришева

с. Лозен

11 т.

Домашен помощник

65

54/16.06.16 г.

Трендафа Николова Демирева

с. Белица

11 т.

Домашен помощник

66

58/16.06.16 г.

Петкана Димитрова Кьосева

с. Белица

11 т.

Домашен помощник

67

59/16.06.16 г.

Еленка Стратиева Чекатчиева

с. Белица 

11 т.

Домашен помощник

68

57/16.06.16 г.

Маринка  Кирилова Станкова

с. Белица

11 т.

Домашен помощник

         
    ЧАКАЩИ ПОТРЕБИТЕЛИ    
1 31/14.06.16 г. Исус Иванов Щерев гр. Любимец 11
2 36/15.06.16 г. Йорданка Николова Николова гр. Любимец 11
3 87/23.06.16 г. Васила Петрова Колева с. Георги Добрево 11
4 48/16.06.16 г. Станка Трендафилова Вълкова с. Белица 11
5 62/16.06.16 г. Манушка Кръстева Николова с. Георги Добрево 11
6 88/24.06.16 г. Иванка Господинова Тодорова гр. Любимец 11
7 49/16.06.16 г. Петра Николова Драгиева с. Белица 11
8 47/16.06.16 г. Стелиян Ангелов Гюзелев гр. Любимец 11
9 39/15.06.16 г. Георги Атанасов Янакиев гр. Любимец 10
10 30/14.06.16 г. Юсеин Халил Сали с. Георги Добрево 10
11 85/23.06.16 г. Златка Илиева Раева гр. Любимец 10
12 51/16.06.16 г. Димитър Иванов Иванов с. Белица 10
13 34/14.06.16 г. Азизе Мюмюн Демирджи с. Георги Добрево 10
14 46/16.06.16 г. Надежда Тасева Денкова с. Георги Добрево 10
15 86/23.06.16 г. Станко Желязков Колев с. Георги Добрево 9
16 66/17.06.16 г. Колкя Георгиева Димитрова с. Георги Добрево 8
17 78/20.06.16 г. Хрисана Янкова Налбантова с. Малко градище 8
18 17/13.06.16 г. Величка Георгиева Иванова гр. Любимец 7
19 52/16.06.16 г. Василка Николова Чакалова с. Белица 7
         
         
  73/17.06.16 г. Марге Георгиева Петрова с. Лозен

6

Отказал услуга

  44/16.06.16 г.

Зинка Златкова Миткова

гр. Любимец

17

Липса на асистент

     Възражения относно класирането на кандидатите се подават до Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при Община Любимец, стая № 9, ет.2 на ОбА, тел.03751/8909,  не по-късно от три дни след като е изложен списъка с класирането.

                    

знаме

 Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги

лого ОПРЧР

BG05M9OP001-2.002-0258-C01

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ – ОБЛАСТ ХАСКОВО


СПИСЪК

НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ/СОЦИАЛНИ/ЗДРАВНИ АСИСТЕНТИ И ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА  УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНАСРЕДА

  Трите имена на кандидата за личен/социален/здравен асистент, домашен помощник   Точки
1 Веселина Ангелова Тананова-Иванова гр.Любимец 24,6
2 Иванка Атанасова Ленкова гр.Любимец 23,8
3 Петя Бойкова Димитрова гр.Любимец 23,2
4 Димитър Атанасов Димитров гр.Любимец 23
5 Валентина Петрова Генева гр.Любимец 23
6 Златка Димитрова Анастасова гр.Любимец 23
7 Миланка Борисова Нашева гр.Любимец 22,6
8 Василка Тодорова Писарева гр.Любимец 22,4
9 Кадрие Юсеин Сали с.Георги Добрево 22,4
10 Христоз Русев Делчев с. Белица 22
11 Христинка Кирева Андреева гр.Любимец 22
12 Мариян Атанасов Кауков гр.Любимец 22
13 Василка Иванова Атанасова гр.Любимец 22
14 Денка Иванова Христова с.Георги Добрево 22
15 Снежана Тенева Вълканова гр.Любимец 21,8
16 Димитър Василев Димитров гр.Любимец 21,8
17 Христо Иванов Басмов гр.Любимец 21,4
18 Елена Викторовна Георгиева гр.Любимец 20,6
19 Тянка Милчева Петърчева гр.Любимец 20,4
20 Господин Недев Тодоров гр.Любимец 20,4
21 Маруся Бойкова Иванова гр.Любимец 20,2
22 Мариян Николов Русев гр.Любимец 20.2
23 Живка Георгиева Богоева гр.Любимец 20
24 Димитър Илев Власаков гр.Любимец 19,8
25 Георги Атанасов Бакалов           гр.Любимец 19,6
26 Добринка Сидерова Гюзелева гр.Любимец 19,6
27 Милена Илчева Топузова гр.Любимец 19,6
28 Дялка Колева Янакиева гр.Любимец 19,4
29 Славей Николов Паунов гр.Любимец 19,4
30 Иванка Димитрова Страшникова гр.Любимец 19
31 Станка Русева Димитрова гр.Любимец 18,4
32 Мариана Петкова Радева гр.Любимец 18,4
33 Янка Гинева Николова гр.Любимец 18,2
34 Живка Петрова Георчева гр.Любимец 17,6
35 Фадиме Ариф Юсеин с.Георги Добрево 17,4
36 Елена Ангелова Янчева гр.Любимец 17,2
37 Росица Иванова Стойкова гр.Любимец 17,2
38 Райна Иванова Гинева гр.Любимец 17
39 Георги Христов Димитров гр.Любимец 16,8
40 Величка Николова Келлева гр.Любимец 16,8
41 Цонка Георгиева Кръстева с. Белица 16,4
42 Стоянка Георгиева Костова с. Белица 16,4
43 Недялка Здравкова Слънкова с. Белица 16,2
44 Росица Господинова Каравълчанова с.Малко градище 16
45 Ангелина Трифонова Демирева с.Лозен 15,8
46 Петър Иванов Динев с.Лозен 15,8
47 Атанаска Михаилова Кукоркова с.Малко градище 15,8
48 Таня Ангелова Димитрова с. Белица 15,4
49 Веска Георгиева Атанасова гр.Любимец 15,4
50 Радка Колева Добрева с. Белица 15
51 Диана Димитрова Гюзелева гр.Любимец 14,2
52 Ангел Колев Георгиев с.Лозен 14
53 Йорданка Николова Димитрова гр.Любимец 13,6
54 Хасан Есман Юсеин с.Георги Добрево 13,6
55 Марийка Трифонова Кондова с.Лозен 13,6
56 Петя Димитрова Орлинова с.Георги Добрево 13,2
57 Димка Ангелова Стоянова гр.Любимец 13
58 Петър Йорданов Петков с.Георги Добрево 13
59 Сабахтин Сюлейман Осман с.Георги Добрево 12,6
60 Красимира Йорданова Бъчварова с.Лозен 12,6
61 Стоил Ангелов Борисов с.Георги Добрево 12,4
62 Златка Миткова Илиева гр.Любимец Неодобрен


     Възражения относно класирането на кандидатите се подават до Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при Община Любимец, стая № 9, ет.2 на ОбА, тел.03751/8909,  не по-късно от три дни след като е изложен списъка с класирането.

 

18.07.2016 г.

гр.Любимец                         

Списъкът е изготвен от Комисия за подбор на лични/социални/здравни асистенти и домашни помощници

es

 

RChR

Проект «Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги»

Договор № BG05M9OP001-2.002-0258 

 

 

Община Любимец, в качеството си на бенефициент по Проект «Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги», Договор № BG05M9OP001-2.002-0258-C01, финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз

ОБЯВЯВА

 

ВТОРИ ЕТАП  ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“, "СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ", „ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ“ И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“

График за провеждане на събеседване с кандидати за лични асистенти от гр.Любимец по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“ на 06.07.2016 г. може да видите тук.

График за провеждане на събеседване с кандидати за лични асистенти от гр.Любимец по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“ на 07.07.2016 г. може да видите тук.

График за провеждане на събеседване с кандидати за лични асистенти от с.Белица, с.Лозен, с.Малко градище по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“ на 07.07.2016 г. може да видите тук.

График за провеждане на събеседване с кандидати за лични асистенти от с.Георги Добрево по проект „Ефективна подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги“ на 08.07.2016 г. може да видите тук