На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ЛЮБИМЕЦ

кани жителите на община Любимец и представители на бизнеса на 28.02.2016г. от 16,00часа в зала Любимец на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2016г.

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждане могат да се изпращат на електронната поща на общината oba@lyubimets.org, както и в деловодството на общината.

Заинтересованите предварително могат да се запознаят с годишния отчет за изпълнението на бюджета на интернет страницата на Община Любимец - www.lyubimets.org.

       С уважение,

         г-жа Мария Станкова

         Председател на ОбС гр.Любимец