Със своя Заповед №РД-09-327/19.06.2017 г. Кметът на община Любимец определя мерки за осигуряване на пожарната безопасност по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено-житни култури на територията на община Любимец.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.