Уважаеми съграждани,

   Във връзка с получени предупреждения от Национален Институт по метеорология и хидрология  за  продължителни високи температури, силен вятър и екстремен риск от пожари на територията на Хасковска област за периода от 16.08-18.08.2017г. Ви информираме, че предстои повишен риск от пожари.

   Бъдете особено внимателни при дейности, свързани с почистване на пасища, ливади, горски територии и дворове в населените места!

   При възникване на пожар, незабавно уведомете компетентните органи с точен адрес на тел.112., а при възможност, укажете съдействие за ликвидирането му.

 

Карта на ЦЕНТЪР ЗА АЕРОКОСМИЧЕСКО НАБЛЮДЕНИЕ КЪМ МВР