На 13.09.2017 г. /сряда/ от 11. 00 ч. работодателите от фирма „ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и Дирекция "Бюро по труда" организират втора среща с жители на община Любимец, желаещи да започнат работа във фирмата.  Срещата ще се проведе във филиала на дирекцията в гр. Любимец – пл. „Трети март“ 1, ет. 2, стая 2 - Бюро по труда.