IMG 3128Девет жители от община Любимец са одобрени за работа във фирма „Язаки България“ ЕООД. Това стана ясно след приключването на първия етап от разяснителната кампания на служители от фирмата, които представиха дейността на дружеството, запознаха присъстващите с условията на труд, разясниха какви ще бъдат възнагражденията, допълнителното финансово стимулиране и др. Работещите първоначално ще бъдат назначени на 6-месечен трудов договор, а при показване на добри резултати, ще подпишат документ за постоянна работа.

Срещата се проведе на 1 септември в зала „Любимец“, на която присъстваха приблизително 50 безработни лица. Нагледно те видяха част от кабелите, които ще сглобяват, манипулациите, които ще извършват, начина на работа, а именно стриктно спазване на поставените схеми и др. Една седмица по-късно – на 13 септември, от 11.00 ч., в Бюро по труда - Любимец, ще се проведе втора среща с хора от града, които не са могли да присъстват на първата.

Основен акцент от разговора бе заплащането на работещите. От фирмата обясниха, че осигуряват безплатен транспорт на служителите си до мястото на работа без значение дали са от града или близките населени места; осигуряват топла храна, за която ще се доплаща 0.50 лв. на ден, а всичко останало се субсидира от работодателите; работи се според Кодекса на труда - плащат се осигуровки, работещите имат право на 20 дневен годишен платен отпуск и др. Освен работната заплата, служителите ще получават допълнително стимулиране под формата на бонуси и социални придобивки. Бонусите ще бъдат обвързани с редовното ходене на работа, с прилежния вид и  адекватно състояние, с качеството на изпълнение на готовата продукция и др., а социалните придобивки ще бъдат раздавани под формата на ваучери, с които служителите ще могат да си купуват храна и неща от първа необходимост.

Кампанията по набиране на кадри за японската фирма се организира съвместно от община Любимец и Дирекция „Бюро по труда“ – Свиленград.