Гл. камъни преди 1 Гл. камъни след 1На 16 септември приблизително 100 доброволци от града и селата на община Любимец се включиха в зелената доброволческа инициатива „Да изчистим България заедно”, а резултатът от проведената кампания е приблизително 28 тона събрани отпадъци.

През целия съботен ден служители на администрацията и доброволци успяха да обходят и почистят предварително определените терени. Някои от жителите на многофамилни жилищни сгради също се организираха и почистиха междублоковите си пространства, а други инициативни граждани почистиха района около домовете си.

Кметовете по места създадоха необходимата организация и почистиха както райони в населените места, така и най-посещаваните местности около селата.

Извън пределите на града бяха почистени местностите „Глухите камъни“ и „Сокол чешма“, където винаги се генерират различни отпадъци - опаковки на храни и напитки, празни бутилки и хартия.

Кампанията „Да изчистим България заедно” е най-мащабната доброволческа инициатива у нас. За съжаление обаче един ден не е достатъчен, за да успеем да се справим с непрекъснатото и повсеместно замърсяване на природата около нас. За това трябва отговорност, гражданска позиция и любов към средата, която ни заобикаля, без значение дали човек живее, дали си почива или просто минава от там.