Областният информационен център Хасково и община Любимец

Организират

Публичното информационно събитие по темите:

 

  1. Представяне на процедура „Открий ме“ – условия за кандидатстване и приложенията към тях по ОП „Развитие на човешките ресурси“.
  2. Трансгранични програми „България – Турция“ и „България – Гърция“ – актуална информация.
  3. Представяне на Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021.
  4. Обсъждане на кандидатстването по подмярки 6.1, 6.4.1 и 4.1.2 по Програмата за развитие на селските райони.
  5. Дискусия, въпроси и отговори.

Информационната среща ще бъде на 09 октомври 2017 г. от  10 ч. в зала „ЛЮБИМЕЦ“. 

 

 

ПРОГРАМА

 За провеждане на публично информационно събитие с представители на общински администрации, доставчици на социални услуги, образователни и културни институции и НПО от област Хасково, община Любимец

09.10.2017 г.

 

 10.00 ч – 10.10 ч          Регистрация на участниците

10.10 ч – 10.30 ч          Представяне на процедура „Открий ме“ по ОПРЧР 2014-2020 г.

                                   Йоанна Кокотанековауправител ОИЦ

                                   Невена Тенчева – Експерт ИОУ

10.30 ч – 10.50 ч          Представяне на процедури по Оперативните, Национални и други

донорски програми в областта на културата, образованието и други

дейности.

                                   Йоанна Кокотанековауправител ОИЦ

                                    Невена Тенчева – Експерт ИОУ

10.50 ч – 11.05 ч           Кафе пауза

 

 11.05 ч – 11.25 ч          Представяне на предстоящи за отваряне процедури по Оперативните програми, съгласно индикативните годишни работни програми за 2017 г.                

Димо Димов – експерт КИЛ

 

11.25 ч –11.45 ч        Представяне на информация за подмерки 6.1, 6.4.1 и 4.1.2 от ПРСР

                                   2014-2020;

Представяне на ТГС България-Турция и други налични възможности

                                   Димо Димов – експерт КИЛ

                                  

11.45 ч – 12.00 ч          Въпроси и отговори. Дискусия. Създаване на условия за отчитане на регионалната специфика чрез осигуряване на обратна връзка към Центъра от страна на участниците в събитието. Обратни връзки.

 

12.00 ч                         Закриване на събитието.

 

Заповядайте!