обр. 3От 1 октомври 2017 г. се подновиха археологическите издирвания в района на култовия комплекс Глухите камъни край село Малко градище, община Любимец. Те са продължение на подобна експедиция, проведена през пролетта тази година и са част от мащабен проект на БАН. Ръководител на екипа е доц. д-р Георги Нехризов.

Целта на експедицията е регистриране на непознати до момента археологически обекти в района и попълване на Археологическата карта на България. Откриването на следи от човешко обитаване в древността става възможно чрез внимателен оглед на терена. Затова членовете на екипа вече цял месец обхождат обширни територии като документират откритията си, използвайки най-модерни технологии и устройства. Всеки ден събраните данни се обработват с помощта на специализиран компютърен софтуер. Данните за новоoткритите обекти се въвеждат в Археологическата карта на България. Резултатите до момента са повече от очакваните – в рамките на обходената територия са регистрирани над 40 нови археологически обекта, а информацията за много други вече известни е допълнена и обновена.

Сред най-интересните обекти е селище, съществувало в дълъг период от време. Откритите артефакти свидетелстват за обитаване от предримския период, римската епоха, Античността и Средновековието. Намерената на терен каменна база на колона принадлежи най-вероятно на представителна сграда или храм. Недалеч от селището е преминавал римски път, който е осъществявал връзката на хората живеещи в този район с другите части на империята.обр. 1

Сред останалите новооткрити археологически паметници са надгробни могили, тракийско светилище и селище отпреди 5 хиляди години. За съжаление, екипът често открива разрушени от иманяри паметници, които са невъзвратимо загубени за историческото и археологическото ни наследството.

Надяваме се откритията на екипа на доц. д-р Георги Нехризов да продължат в да бъдат ползотворни и успешни.