Уважаеми собственици на земеделска и горска техника,

На 14.11.2017 г. /вторник/, от 9.00 до 15.30 ч.,  в двора на фирма „Универсал“, ще бъде извършен технически преглед на специализираната техника.

Техническите прегледи се извършват на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредба № 20 за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделска и горска техника.

Преминаването на машините през техническия преглед ще зависи от поредността на пристигането им на място или по предварително подготвен график от собствениците на техниката.

 

Общинска администрация Любимец