IMG 4147На 1 декември 2017 година, Кметът на община Любимец Анастас Анастасов подписа договор с ДФ „Земеделие“, с който бе дадено начало на изпълнението на проект „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на Детска градина „Рай“ в община Любимец. Проектът е по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., а община Любимец е основен бенефициент.

Заложените дейности за изпълнение включват: основен ремонт на сградите на детските заведения в с. Малко градище и с. Лозен, подмяна на дограма, външно саниране на сградите; изграждане на отоплителна инсталация със самостоятелен котел на биогориво – пелети; подмяна на оборудването – кътове за игра, спални помещения, приемни за децата и административна част.

Тъй като през 2013 година, отново със средства по европейски програми, община Любимец осигури финансиране за цялостно реновиране на сградите на детските градини в града „Рай“ 1 и 2, сега е предвидено пълно обновяване на дворните пространства  - с ново озеленяване, с дворно осветление; нови комбинирани съоръжения за игра на децата, съобразени с изискванията за безопасност и възрастта им. В кътовете за игра се предвижда да има и уреди, които да бъдат подходящи за деца с нарушени двигателни функции.

След подписването на договора предстоят административни процедури, свързани с избор на изпълнители за извършване на ремонтните дейности, избор на доставчици на оборудването и т.н. След тяхното приключване и одобрение от фонда ще стартират и самите ремонтни дейности.

С изпълнението на този проект община Любимец прави още една стъпка напред към осигуряване на по-добра образователна среда, повишаване на физическото здраве и на приятен и ползотворен престой на децата в градината. Освен да бъдат в нови, добре обзаведени и свежи детски занимални, те ще могат да се забавляват и навън в подходящи и добре оборудвани кътове за игри.