На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Любимец кани жителите на общината и представители на бизнеса

на 26.02.2018г. от 15,00часа в зала „Любимец“

на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 г.

   Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждане могат да се изпращат на електронната поща на общината oba@lyubimets.org, както и в деловодството на общината.

Заинтересованите лица предварително могат да се запознаят с годишния отчет за изпълнението на бюджета на интернет страницата на Община Любимец - www.lyubimets.org, раздел ,,Отчет, бюджет и баланс”, ,,Отчет за изпълнение на бюджета”, 2017год., месец декември.

 

С уважение,

г-жа Мария Станкова

Председател на ОбС гр.Любимец