Уважаеми тютюнопроизводители,

Във връзка с регистрирането на заявления в регистъра на тютюнопроизводителите, до 31.03.2018 г. трябва да се регистрират фактурите за продадено количество тютюн от предходната година и сключените договори за 2018 г. Същите се регистрират в Общинските служби по земеделие по места.