Програма

 

9.05.2018 г.

73 години  от победата над хитлерофашизма и Международен ден на Европа

с участието на Мажоретен състав „Ейнджъл” и ТС ”Сакарче” – НЧ «Братолюбие – 1884», рецитал на ученици от СУ «Ж. Терпешев»

Начало: 11.00 ч.

Място: Централен градски парк гр. Любимец

 

Награждаване на победителите в Общинския кръг на Националния конкурс «С очите си видях бедата»

Начало: 11.30 ч.

Място: НЧ «Братолюбие-1884»

 

11.05.2018г.

150 години от създаването на ОУ «Св.св. Кирил и Методий» с. Малко градище

 Изложба и празничен концерт на ученици от ОУ «Св.св. Кирил и Методий» в НЧ «Св.св. Кирил и Методий-1912» с. М. градище

Начало: 17.00 ч.

Място: ОУ «Св.св. Кирил и Методий» и НЧ «Св.св. Кирил и Методий-1912» с. М. градище

 

17.05.2018 г.

Благотворителен концерт на НЧ «Братолюбие-1884»

Начало: 18.30 ч.

Място: НЧ «Братолюбие-1884»

 

22.05.2018 г.

40 години Детска градина «Рай» 2 гр. Любимец

Начало: 17. 00 ч.

Място: НЧ «Братолюбие-1884»

 

24.05.2018 г.

Шествие на училища, Детска градина, Детска ясла и читалищните дейци от Община Любимец, Празничен концерт 

Начало: 10.30 ч.

Място: Площад „Трети март”

 

Изпращане на ВИПУСК 2018

Начало: 20.00 ч.

Място: пл. „Трети март“