къпане забраненоСъс своя Заповед № РД-09-277/15.05.2018 г. Кметът на община Любимец забранява къпането във всички водни обекти на територията на общината, освен в разрешените по реда на чл. 4 и чл. 5 от Наредбата на водоснабдителната дейност; задължава собствениците и ползвателите на водни обекти в срок до 1.06.2018 г. да поставят съответните забранителни, предупредителни и информационни знаци.

 

С повече подробности от Заповедта може да се запознаете от прикачения файл.