12345673ewxСъс своя Заповед № РД-09-304/01.06.2018 г. Кметът на община Любимец забранява чупенето на клони от липови дървета и брането на липов цвят с цел стопанска дейност в общинските паркове и градини, улици, площади и други терени общинска собственост, общински горски територии и земеделски земи, общинска собственост и др.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл