IMG 9498От няколко дни, на четвъртия етаж, в сградата на Общинската болница за продължително лечение и рехабилитация започнаха ремонтни дейности. До началото на м.април тази част на болничното заведение се ползваше от Домашен социален патронаж. След като със собствени средства Община Любимец успя изцяло да обнови и оборудва подходящи за патронажа помещения, звеното бе преместено в неизползваемо крило на Детската ясла.

Идеята на Общинското ръководство за преместване на патронажа, целеше не само да се осигурят съвременни, отговарящи на всички изисквания условия за работа на това звено, но да се мисли в перспектива и за развитието на болницата.

В последните години здравното заведение се развива много добре. За лечение и рехабилитация постъпват пациенти от цялата страна, но поради недостатъчната леглова база, в момента има листа на чакащи. Ето защо, Кметът на общината инж. Анастасов направи предложение, което бе прието от Общинския съвет - да се увеличи капитала на СБПЛР – Любимец и болничното заведение да бъде разположено на последните два етажа на сградата.IMG 9511

В момента, на четвърти етаж, се извършва подмяна на амортизираните ВиК и ел.инсталации. Стаите ще бъдат основно ремонтирани, ще разполагат със собствени санитарни възли и всичко необходимо за предоставяне на качествено и адекватно обслужване. Ще бъдат осигурени условия за лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа, на пациенти преживели инсулт, инфаркт и др., както и условия за престой на техните придружители.

Развитието на Болницата за продължително лечение и рехабилитация в града е основен приоритет за ръководството на общината още от първия му мандат. Всяка година от общинския бюджет се отделят средства за подобряване на облика на лечебното заведение. По нов начин изглежда прилежащия терен, с беседка за отдих, поддържана зелена площ, декоративни дървета и цветя.

IMG 9474Изградените естакади с парапети на вътрешния вход, осигуряват достъп до асансьорите на хората с увреждания. Подменя се поетапно дограмата в сградата. Обновяват се помещенията за физиотерапия, кинезитерапия и др. Немалко средства общината заделя и за нови медицински уреди и апарати. Единствено по този начин Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация – Любимец би могла да се развива успешно и да осигурява качествено лечение на нуждаещите се пациенти.