center66

Уважаеми съграждани,

Общинска администрация Любимец Ви съобщава, че провеждането на Празника на град Любимец и Традиционния панаир през тази година ще бъде в дните от 27 август до 02 септември 2018 г.

Културно-музикалната програма ще бъде обявена в началото на м. август 2018 г.

Мястото, определено за провеждане на Традиционния панаирq ще бъде в централната градска част, определено в последваща Заповед на Кмета на община Любимец.