ekskurzia invalidi 18 3В рамките на два дни – 16 и 17 юни, членовете на Сдружение на хората с физически увреждания „Светлина“ от гр. Любимец посетиха повече от десет различни забележителности във Велико Търново, Габрово и Арбанаси. Нощувка на групата бе осигурена в Соколския манастир „Успение Богородично“ , където присъстваха и на неделната литургия в старинната манастирска църква.

Председателят на клуба – г-жа Мариана Попова изказа благодарности на Община Любимец, в лицето на кмета - инж. Анастас Анастасов, с чиято помощ и съдействие тази вълнуваща екскурзия стана реалност. Ръководството на общината винаги е било ангажирано с проблемите на хората в неравностойно положение . В момента, общинският екип работи в посока предоставяне на обзаведен клуб на инвалида, осигуряване на достъпна среда до всяка обществена сграда и други инициативи, свързани с ежедневието и социалната приспособимост на тези наши съграждани.