IMG 1430Последователен в политиката си на управление и следвайки Общинския план за развитие, ръководния екип на община Любимец продължава работата по обновяване на обществените сгради в града. Ремонтните дейности на Младежки дом и на четвъртия етаж от сградата на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация“ стартираха в началото на лятото, като през това време строителни екипи извършиха поредица от реконструкции и възстановяване на сградите.

В момента, след като се смени дограмата на двуетажната сграда на Младежкия дом и се направи топло- и хидроизолация на покрива, се извършва саниране на обекта. Едновременно с това се работи и по облагородяване на прилежащия терен, както и довършителни процедури по изграждане на котелно помещение.

Обновяването на четвъртия етаж от болницата и привеждането му във вид, който да отговаря на необходимите условия за пациентите на заведението, върви по график. През лятото се направи подмяна на амортизираните ВиК и ел.инсталации, смени се дограмата, направи се цялостен ремонт на стаите, голяма част от които вече разполагат със собствени санитарни възли и всичко необходимо за лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа, на пациенти преживели инсулт, инфаркт и др. Ще се създадат и добри условия за престой на техните придружители.

В проекта за подновяване на сградата на болницата е предвидено да се направи и основен ремонт на общите санитарните възли на 2-ри етаж, където се намират кабинетите на семейните лекари, на един лекарски кабинет на същия етаж, както и цялостно шпакловане и боядисване на стълбищните клетки и коридори от първи до пети етаж на сградата.IMG 9e7802f1037f3148543ab5f35f560e97 V

Пред централния вход на здравното заведение се изгражда беседка за отдих. Тя ще придаде не само естетичен вид на сградата, но и ще бъде място за отмора на пациентите и техните придружители.

Паралелно със средствата за ремонти в болницата, през тази календарна година общината осигури финансиране и за закупуване на нови медицински уреди и апарати.

Вложените средства в подобряване облика на сградата на „Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация – Любимец“ и внедряването на нова медицинска техника ще осигури успешно развитие на болничното заведение занапред, както и предлагане на качествено лечение на нуждаещите се пациенти.