pepelУважаеми съграждани,

Поради застудяване на времето, отоплителният сезон вече започна. Много от гражданите се отопляват с твърдо гориво /дърва и въглища/ и се налага изхвърлянето на отпадъци от тях. В тази връзка, Община Любимец напомня, че изхвърлянето на пепел и жар в пластмасовите и метални контейнери води до запалвания, причиняващи сериозни щети на съдовете и невъзможност те за бъдат използвани в бъдеще.

Изхвърлянето на отпадъци от битовото отопление е задължително да става в определените за целта места, а именно в металните съдове за пепел, поставени до контейнерите за смет. На места, където липсват метални съдове, пепелта може да се поставя на земята до самите контейнери, а служители от Дейност „Чистота и обществен ред“ периодично ще я почистват. В същото време не е удачно в съдовете за пепел да се изхвърлят други отпадъци, тъй като това води до пожароопасни ситуации, затруднява и оскъпява почистването и извозването на отпадъка.

Община Любимец отправя апел към жителите да спазват разпоредбите на Наредба №16 за управление на отпадъците, тъй като това ще предотврати възможността от възникване на пожари и замърсяване на околната среда.

 

Чистотата на нашия град зависи от самите нас!

Благодарим Ви за разбирането!

 

Общинска администрация – Любимец