На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси,

gerb

каня представители на бизнеса, неправителствени организации и всички жители на общината

на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 г.

 

 

Обсъждането ще бъде на 17.12.2018 г. от 15.00 часа в зала „Любимец“ – 3 етаж на Административна сграда на пл. „Трети март“ № 1 /бивш АПК/.

       Уважаеми съграждани, предстои приемането на бюджета на община Любимец за 2019 г. Разработването и приемането на общинския бюджет е част от най-важните решения за бъдещето на общината и то трябва да се взема с активното участие на гражданите.

Дневен ред на обсъждането:

       - Представяне на проекта за общински бюджет за 2019г.

       - Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.

       - Изготвяне на протокол, който е неразделна част от проекта и    

         представянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към

         Общинския съвет.

       Мнения, препоръки и становища по темата за обсъждане можете да изпращате на електронната поща на община Любимец oba@lyubimets.org, както и в деловодството на общината.

       Заинтересованите могат предварително да се запознаят с проекта за Бюджет 2019 от 12.12.2018г. на интернет страницата на Община Любимец www.lyubimets.org.

 

 

 

С уважение,

инж.Анастас Анастасов

Кмет на Община Любимец