До 22.01.2019 г. бе срокът за подаване на документи за участие в канкурс за длъжността „Младши експерт – инвестиционни дейности и обществени поръчки“. Повече подробности за обявяването вижте в прикачения файл.

Заповед № РД-09-032/11.01.2019 г.

 

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса