Община Любимец съобщава, че Териториално поделение на НОИ-Хасково ще проведе специализирани консултации по прилагане на новоприетите текстове на §22ц от ПЗР на Кодекса за социално осигуряване.

Екип от експерти по социално осигуряване ще бъде в помощ на всеки в предпенсионна възраст при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията.

Необходимо е гражданите да представят документ за самоличност, документи за осигурителен стаж и доход, както и обр. УП-2 за осигурителен доход за три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор преди 01.01.1997 г.

Консултациите в гр. Любимец ще се проведат на 17.05.2019 г. от 9,30 -16,00 часа на ул. „Републиканска“ № 4 / в Клуба на хората с физически увреждания/.