До всички земеделски производители

Общинска служба "Земеделие" Любимец обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Любимец, въз основа на подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г.

Повече подробности в прикачения файл