До всички земеделски стопани и работници, пастири, пчелари,

работещи в горските територии и посетители,

 

Националният институт по метеорология и хидрология предупреждава, че в периода 21.08-25.08.2019г. се очакват високи температури, силен вятър и екстремен риск от бързоразвиващи се пожари на територията на община Любимец.

В тази връзка всеки гражданин трябва да прояви отговорно отношение към полските и горски територии, да заостри вниманието си при дейностите, свързани с почистване на пасища, ливади, горски територии, както и към дворовете в населените места. Препоръчително е в този период да се спре почистването на гореспоменатите теритотии.

При възникване на пожар, незабавно да бъдат уведомени компетентните органи с точен адрес на тел. 112. и при възможност да окажат съдействие за ликвидирането му.