От 27.01.2020г. до 31.01.2020 г. включително е обявена грипна ваканция за цялата област Хасково. В тези дни няма да се провеждат учебните занятия и извънучилищни мероприятия.

Детските градини и ясли НЕ не преустановяват работата си. Медицинските специалисти с помощта на учителите е необходимо да провеждат ежедневен филтър. Откритите болни деца да се връщат по домовете. Заболелите лица от персонала на детските заведения да не се допускат на работа.

Преустановява се дейността на детски, женски консултации, профилактични имунизации и реимунизации и профилактични прегледи на територията на цялата област Хасково, считано от 27.01.2020г. до второ нареждане.

Преустановяват се плановите операции и свижданията в лечебните заведения за болнична помощ на територията на цялата област Хасково, считано от 25.01.2020г. до второ нареждане.

Препоръчително е да се ограничат всички масови мероприятия на територията на цялата област.