Със своя Заповед № РД-01-154 от 26.03. 2020 г. Министърът на здравеопазването удължава срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително. 

Припомняме част от тях:

1. Продължава забраната за посещения в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. 

2. Продължава въведената дистанционна форма на обучение във всички училища. Забранено е провеждането на всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. 

3. Удължава се срока за забрана на посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

4. Няма да се провеждат масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

5. Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

 

Повече подробности, относно взетите мерки, вижте от прикачените файлове.

Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. 

Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.