IMG 4100От 8 юли „Домашен социален патронаж“ - Любимец разполага с три нови лекотоварни автомобила. Те ще се използват за разнос на храна по домовете. Колите са с марка „Дачия“, модел „Докер“ и са закупени изцяло със средства от бюджета на общината. Всяка една от тях е на стойност 22 000 лева и отговаря на съвременните хигиенни изисквания за пренасяне на храна.

На официална церемония в двора на Специализираната болница, където се помещава и Социалния патронаж, Кметът на общината г-н Анастасов връчи на шофьорите ключове на новите автомобили и им пожела безаварийно шофиране и навременно доставяне на храна на хората, ползващи социалната услуга. На целия екип пожела ползотворна работа. Пред присъстващите той сподели, че в момента общината работи в посока за създаване на нова база за нуждите на Домашен социален патронаж. За тази цел се подготвя проект, с който да се направи основен ремонт и да се пригоди за работа на ДСП базата на бивш „Военен гарнизонен стол“ в града.IMG 4124

Идеята за закупуването на нови автомобили за нуждите на ДСП са от миналата година, когато се установи, че наличните транспортни средства често аварират, нуждаят се от ремонт и допълнително натоварват бюджета на общината. Новият автопарк не само ще спести доста от тези разходи, но и ще улесни обслужването на потребителите на социалните услуги, предоставяни от социалното звено.

Чрез услугите на ДСП, Община Любимец реализира обществения си ангажимент към хората в неравностойно положение, като ги подпомага в едно от най-важните социални направления, а именно - доставка по домовете на топла и качествена храна.

 

Снимки от тържественото връчване на ключовете

На 14.07.2015 г. /вторник/ от 15 ч. в сградата на Областна администрация Хасково , зала "Марица" ще се проведе отворена среща за граждане с членове на ЦИК. На срещата ще бъдат разяснени по-важни моменти, свързани с упражняване правото на глас в предстоящите избори за кметове на общини, кметове на кметства и общински съветници.

Повече информация може да изтеглите от прикачения файл

IMG 4057След проведени срещи в Люлебургаз и Бабаески, ръководните екипи на двете турски общини дадоха съгласие за партньорство с община Любимец и през новия програмен период на Трансграничната програма България – Турция 2014-2020. Това стана ясно след официалното посещение на Заместник кмета на общината Христо Желев в градовете от другата страна на границата.  Визитата бе на 30 юни, а поводът бе отправяне на покана към турските партньори за бъдещо участие в съвместни проекти.

По време на посещението г-н Желев представи насоките за кандидатстване и приоритетните оси, по които биха могли да си партнират, а именно в сферите на туризма и на превенциите. По време на разговора г-н Халебак – Кмет на община Люлебургаз каза: „С удоволствие приемам поканата и ще бъдем партньори и през новия програмен период с община Любимец. Досега двете общини работихме коректно, а изпълнението на проектите удовлетвори всички ни“.IMG 4071

След като получи съгласие за съвместна работа, община Любимец започна подготовка на проектни предложения, които да бъдат готови при стартирането на програмата.

Покана за обучителен форум по проект: "Надграждане на капацитет и създаване на активна платформа в подкрепа на политиката по интеграция на имигранти".

Пълният текст на поканата може да прегледате тук

 

euRChR

Агенция за социално подпомагане

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

„Нови възможности за грижа”  

 

 

 

Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е взел решение:

 ДА НЕ СЕ ОБЯВЯВА ВТОРИ ЕТАП НА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ И КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“.

Съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ по проект „Нови възможности за грижа“ бе предвидено подаване на заявления от кандидат-потребители  и кандидати за лични асистенти да става на два етапа – през м. април и м. юни.

Към 08.06.2015 г. броя на обслужваните хора с увреждания в страната е 14 133, в т.ч. 3049 деца. В листите на чакащи, броят на потребители и одобрени за лични асистенти е много голям.

За Община Любимец цифрите са: обслужвани 29 потребители, в т.ч. 4 деца. В листата на чакащи са 28 лица.

Обявяване на втори прием на документи от кандидат потребители през м.юни ще създаде очаквания сред гражданите, които в рамките на този проект не могат да бъдат реализирани, поради изчерпване на финансовия ресурс.

Поради тези причини, през м. юни няма да се осъществи прием на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти.