IMG 6714Бюджетът на община Любимец за 2016 г. е 5 768 200 лв. Това стана ясна след като Анастас Анастасов – Кмет на общината направи публично представяне на проекта на Бюджет 2016 г. на 1 декември в зала „Любимец“.

През идната година като държавна субсидия в общината ще постъпят 3 234 100 лв., а от местни приходи се очакват да се съберат 2 534 100 лв. Към общинските постъпления са включени: имуществени данъци, от които се очакват като приход 363 000лв. и неданъчни приходи, в размер на 1 146 000 лв. Приходите от такса "Битови отпадъци" са заложени в съответствие с проекта на план-сметката за дейностите - сметосъбиране, сметоизвозване, транспортиране до депото в град Харманли, и са в размер на 510 000 лв.

Целевата субсидия за капиталови разходи ще е в размер на 262 900 лв., в които влизат средства за основен ремонт на общинската пътна мрежа 117 300 лв.

Разпределението на разходите по функции за следващата година е както следва:

За Функция "Общи държавни служби" ще се разходват 1 114 093 лв., за функция "Отбрана и сигурност" –  95 400 лв., за "Образование" – 2 552 118 лв.

Към общината като второстепенни разпоредители на делегиран бюджет са обособени четири учебни заведения и една целодневна детска градина. С общински приходи в размер на 175 000лв. се финансира част от веществената издръжка на целодневните детски градини.   

За "Здравеопазване" ще се осигурят 330 282 лв., за  „Социално осигуряване и грижи" – 306 970 лв., за "Жилищно строителство и опазване на околната среда" – 744 104 лв. В тази сума влиза поддръжка, ремонт и осветление на улици и площади, поддръжка на зелените площи и сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистота.

За "Култура и спорт" от общинския бюджет са отделени 351 350лв. В тази сума влизат възнаграждения на персонала и поддръжка на спортни бази и площадки, както и субсидия на спортните клубове по волейбол, тенис на маса, тенис на корт, баскетбол и клуб по борба.

За зимно поддържане на общинска пътна мрежа ще бъдат осигурени 44 000лв, а за основен  ремонт на общинска пътна мрежа – 117 300 лв.

В Бюджет 2016 не е предвидено повишаване на местните данъци и такси.

ilievОт 1 декември Илия Илиев поема поста заместник- кмет на Община Любимец. Той ще ръководи ресорите „Административно и счетоводно обслужване, Местни данъци и такси, Инвестиционни дейности, обществени поръчки и култура“, а за досегашния заместник Христо Желев остават: „Управление на територията, Общинска собственост, стопански и хуманитарни дейности, Образование и здравеопазване“.

Илия Илиев работи в администрацията от началото на миналия мандат. До този момент той заемаше длъжността Директор на Дирекция „Обща администрация“ в общината и като такъв е запознат със голяма част от сферите на работа в административната структура.

Илиев е магистър по икономика, със специалност "Счетоводство и контрол". Семеен, две деца.

На този етап длъжността Директор на Дирекция „Обща администрация“ остава вакантна.

 5A037C611CE7A8BA1FA488AAF9A6F034589D2EA3CA491ABB89pimgpsh fullsize distr

IMG 6671На 27.11.2015г. в Община Любимец се проведе заключителна среща на тема „Представяне на резултатите от съвместен уъркшоп и представяне на книжка „По-добро образование чрез спорт” в рамките на проект „По-добро образование чрез спорт” финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Турция, приоритетна ос 1 – “Устойчиво социално икономическо развитие”, област на интервенция 1.3. На срещата присъстваха представители от двете партньорски общини Любимец и Люлебургас. Бяха обсъдени резултатите от проекта и възможностите за бъдещите проекти, с които патньорите ще участват през новия програмен период.

Проектът „По-добро образование чрез спорт” стартира на 30.01.2014г., като по време на изпълнението на проекта беше извършен ремонт на спортния салон и учебните зали в училище „Христо Ботев” в община Любимец, беше изградена детска спортна зона с оборудване за баскетбол и волейбол и детска площадка за най-малките в община Люлебургас. Проведе се спортен фестивал в община Люлебургас и турнир по тенис на маса в община Любимец. Беше извършено проучване за най-добрите практики в областта на  интегриране на спорта в образователния процес в училищата и ползите от активното спортуване по време на учебната година. Резултатите и изводите от проучването бяха представени от двете стани на границата и като резултат бе изготвена и отпечатана книжка „По-добро образование чрез спорт”. Беше проведена и информационна кампания чрез публикации и рекламни и информационни материали. 

 

esJoint Technical Secretariat

2 Patriarh Evtimiy Str.,

3 floor, offices (88,89,90,91),

6300 Haskovo-BULGARIA

tel/fax: +359-38-66-38-88

www.ipacbc-bgtr.eu

www.mrrb.government.bg

IMG 6694

Над 65 елитни двойки по спортен бридж от цялата страна участваха в ХVI-я Национален турнир по спортен бридж -Любимец. Тази година, турнирът се проведе в дните от 26 до 29 ноември, в една от новите спортни зали в града. Той се реализира всяка година, седмица преди християнския празник Никулден, а основен организатор на играта на карти е Колю Видев – привързан играч по спортен бридж.

В първият ден от турнира организаторите посветиха играта в памет на любимчанинът Константин Димитров - един от запалените играчи по спортен бридж от Бридж клуб “Боровете“ Любимец.

В този ден, първите три места в играта по двойки се заеха от Георги Стаматов - Диян Данаилов класирани на първо място, Даниела Григорова – Мариана Рибарска на второ и Стефан Георгиев – Драганка Георгиева на трето място.

На следващия ден – 27 ноември, състезателите се надиграваха в Главен двойков турнир за Купата на град Любимец. По този повод г-н Видев покани Кмета на общината Анастас Анастасов да открие едносесийния бридж турнир. В своето приветствие г-н Анастасов приветства всички с „Добре дошли“ в новата спортна зала в града и пожела на всички спортсменска игра.IMG 6700

Победители в този ден са Георги Стаматов - Диян Данаилов – отново класирани на първо място, Радослав Радев – Станислав Недков на второ и Огнян Йочев – Велислав Стефанов на трето.

В следващите два дни се проведе отборен турнир по спортен бридж. В него мериха сили всички състезатели от предходните дни. В първите четири места по низходящ ред се класираха отборите на КСБ „Радков, “Титан“, „СУ 24“ и „Бридж +“.

Част от състезателите са членове на Националния отбор по бридж, други са печелили престижни награди от национални и международни турнири по спортен бридж. Дамския отбор по бридж също участва със свои представители.

По покана на организатора главен съдия на авторитетното състезание е Димитър Георгиев – един от най-добрите съдии по спортен бридж.

Бридж Клуб „Боровете“ е член на Българска бридж федерация, а с всяка изминала година членовете му получават все повече престижни награди.

 

Снимки от турнира

 

jpВъв връзка с изпълнението на обект "Реконструкция и електрификация на жп линия Димитровград - Свиленград" Общинска администрация Любимец съобщава, че новоизградената контактна мрежа в участъка Харманли - Свиленград - турска/гръцка граница от 01.12.2015 г. ще бъде поставена под напрежение.