IMG 2708По стародавна традиция, на Свето Успение Богородично или Голяма Богородица, жителите на село Йерусалимово се събраха и отпразнуваха големия християнски празник. Курбан за здраве бе приготвен в двора на църквата „Св. Димитър“, а девет млади овце, дарени от благочестиви миряни, бяха принесени в жертва за благоденствие, здраве и добруване на живеещите в хаджийското село. Йерусалимовци са единствените в цялата община, които ревностно пазят традицията за този празник и всеки се включва в ритуала с каквото може. В приготвянето на таз годишната трапеза се включиха 15 дарителя, които освен жертвените животни, закупиха хляб, бира, безалкохолно и всичко необходимо. Част от местните жени бяха изпекли обреден хляб, който бе раздаден на всички присъстващи за Света Богородица, а Георги Костадинов, доказал се през годините като основен майстор-готвач в селото, приготви ритуалната храна. Голяма помощ му оказаха част от благодетелите и вярващите християни. 

Празника започна с тържествен водосвет за здраве и благополучие в двора на местната църква, който бе отслужен от иконом Трифон Караджонов. Както повелява традицията, на масата за освещение имаше вода, хляб, грозде и плодове, които след ритуала бяха раздадени на  присъстващите. Всеки един от деветте казана с традиционната гозба, както и дарителите, бяха поръсени със светена вода и благословени за тяхното благородство. Помощник на отеца по време на ритуала бе кмета на селото Георги Иванов. Той бе основният организатор на мероприятието, както и един от дарителите. По негова покана, на празника присъстваше Заместник кмета на общината инж. Тодор Милев, кметове на населените места от общината и много други гости.

По време на празничния обяд, в църковния храм се проведе търг за продажба на събраните в църквата дарения. Всеки един от участниците в търга си тръгна със закупена вещ, а средствата от разпродажбата остават в църковната каса. С тях, църковното настоятелство предвижда да се направи обновление на храма.

Празникът се почете и в град Любимец. В църквата „Св. Успение Богородично“, отец Караджонов отслужи основната празнична молитва. След приключването й, той отправи молитви за здравето и благоденствието на местните жители, както и за предпазване на града от природни бедствия и несгоди.

 

Снимки от празника

На основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие Любимец обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Любимец, въз основа на подадени декларации по чл. 69 и заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2017/ 2018 г. 

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.

 

afish panair 17

 

img 3914 copyСлед изграждането на три нови и обновяването на още три детски площадки в града, както и създаването на три къта за игра в селата Лозен, Белица и Малко градище, община Любимец започва подготовка по изграждането на терен за фитнес на открито. Той ще бъде разположен в зелената площ между улиците „Витоша“ и „Църковна“, в района на т.нар. „Матара“. В тази връзка всички метални лостове и успоредки, които до този момент бяха разположени на детските площадки, са демонтирани. Те ще бъдат поставени в обособения спортен терен, като се предвижда да се закупят и нови уреди за фитнес на открито. Всички уреди  ще могат да се ползват безплатно от гражданите.

Причината за преждевременното отстраняване на силовите уреди от детските терени е, че след проверка от експертните органи на ПУДООС към Министерството на околната среда и водите, общината получи предписание за премахване на металните съоръжения, които не отговарят на новите изисквания за безопасност и не са подходящи за поставяне в райони, предназначени за игра на деца от 3 до 9 г.

Във връзка с провеждането на Празника на град Любимец и Традиционния панаир, Кметът на община Любимец издаде Заповед № РД-09-421/09.08.2017 г., с която определи: 

1. Място за провеждане на Традиционния панаир: централна градска част на гр. Любимец, включваща: площад ”Трети март”; ул.„Васил Левски” - от ул. „Силистра“ до ул. „Отец Паисий”; ул. „Ивайловградска” - от сградата на Банка ОББ до ул. „Отец Паисий”;  Общински пазар                                                           

2. Времетраене на Традиционния панаир:  от 23.08.2017 г.. до 27.08.2017 г., за което време се събират такси, съгласно чл.19, ал.4 от Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на теритарията на община Любимец.

3. Поддържането на чистотата в дните на панаира, на площите и около тях, използвани за търговска и друга дейност, да се извършва от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на общински терени. За целта да се осигурят достатъчен брой санитарни чували за ежедневното събиране и изхвърляне на сметта; да се осигури извозването им по график от Дейност "Чистота, благоустройство и обществен ред" при Общинска администрация Любимец; да се поставят на подходящи места достатъчен брой химически тоалетни;

4. Определям музикалното озвучаване и ползването на шумопроизвеждащи машини и съоръжения в обектите да продължава до 01.00 часа в дните на Традиционния панаир.