zap.kol.svetlini 18

Уважаеми съграждани,

На 28 ноември 2018 г. /сряда/ от 13.30 ч., експерти от кабинета на омбудсмана Мая Манолова ще открият приемна за граждани от община Любимец. Приемът ще бъде в Клуба на хората с физически увреждания „Светлина“, намиращ се до сградата на Община Любимец на ул. „Републиканска“ № 4.

Записването за приемната ще се осъществява до 17.00 ч. на 27 ноември 2018 г. /вторник/, на телефон: 03751/ 89 12 - Общинска администрация Любимец. В случай, че има желаещи, които не са успели да се запишат предварително, те също ще бъдат приети от експертите.

 

pepelУважаеми съграждани,

Поради застудяване на времето, отоплителният сезон вече започна. Много от гражданите се отопляват с твърдо гориво /дърва и въглища/ и се налага изхвърлянето на отпадъци от тях. В тази връзка, Община Любимец напомня, че изхвърлянето на пепел и жар в пластмасовите и метални контейнери води до запалвания, причиняващи сериозни щети на съдовете и невъзможност те за бъдат използвани в бъдеще.

Изхвърлянето на отпадъци от битовото отопление е задължително да става в определените за целта места, а именно в металните съдове за пепел, поставени до контейнерите за смет. На места, където липсват метални съдове, пепелта може да се поставя на земята до самите контейнери, а служители от Дейност „Чистота и обществен ред“ периодично ще я почистват. В същото време не е удачно в съдовете за пепел да се изхвърлят други отпадъци, тъй като това води до пожароопасни ситуации, затруднява и оскъпява почистването и извозването на отпадъка.

Община Любимец отправя апел към жителите да спазват разпоредбите на Наредба №16 за управление на отпадъците, тъй като това ще предотврати възможността от възникване на пожари и замърсяване на околната среда.

 

Чистотата на нашия град зависи от самите нас!

Благодарим Ви за разбирането!

 

Общинска администрация – Любимец

anastasov kmetУВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Честит 21 ноември - Ден на християнското семейство!

Домът и семейството за един човек са най-важната опора. Домът ни дава сигурност, а семейството – подкрепа.

Домът ни дава топлина в студените дни, а семейството изпълва сърцата ни с обич!

Нека занапред по-често намираме поводи, за да показваме любовта и уважението си към нашите близки!

Нека в домовете ни да цари мир, разбирателство, любов, благодат и уважение!

Пожелавам ви здраве, щастие, късмет и благоденствие за семействата ви, както и за вашите близки! Предайте на бъдещите поколения тайната на доброто съжителство и магията – наречена семейство!

 

С уважение Анастас Анастасов

Кмет на община Любимец

 

533393От 2 януари 2019 год. Общинска администрация започва регистрацията на пътни превозни средства (ППС), теглени от животинска тяга (каруци). Съгласно приетите от Общински съвет – Любимец промени на Наредба № 4 за дейността по организацията на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Любимец, регистрацията на каруците в града е задължителна.

Предварително, всеки собственик на пътно превозно средство от този тип следва да подаде Заявление и Декларация по образец до кмета на Община Любимец. Документите и приложенията към тях се получават от деловодството на община Любимец, намиращо се в Информационен център на пл. „Трети март“. Собственикът е длъжен да заплати такса в размер на 20 лв. на гишето на отдел „Местни данъци и такси”.

В дните вторник и четвъртък, от 13.00 ч. до 15.00 ч., в района на бившето поделение на МНО ще се извършва регистрацията на превозните средства с животинска тяга. Необходимо е собствениците да представят документ за платена такса и предварително да са оборудвали превозното средство с престилки за животинските отпадъци и фенер за движение през нощта.

Служител на администрацията ще предостави на собственика регистрационна табела и регистрационен талон. На превозното средство ще бъдат поставени два бели или жълти светлоотразителя и два червени светлоотразителя.

Всички водачи на каруци при движението си по улиците на град Любимец, са длъжни да носят светлоотразителна жилетка и издадения регистрационен талон!

Контрол по спазването на Наредба № 4 ще се осъществява от органите на МВР и Общинска администрация - Любимец.