7Община Любимец и Народно читалище „Братолюбие-1884“ се обръщат към хората с големи сърца да се включат в благотворителната кампания за набиране на средства за лечение на Здравка Мартинова Карагяурова. Момичето е на 24 години и има нужда от средства за лечение в чужбина на сериозно онкологично заболяване.

Кампанията ще премине под мотото „Да дарим здраве на Здравка“, а организаторите подготвят Благотворителен концерт на 10.10. 2019 г. от 18.00 ч. в салона на НЧ „Братолюбие-1884“. В концерта безвъзмездно ще участват певиците Рая Тянкова-Мехмедкяе, Рая Желева и Ивана Погосян; музикантите Тонка Тенева и Спаска Тодорова, танцовите състави към читалището „Сакарче“ и „Сакарци“, модерен балет „Ейджъл“ и едни от най-известните имена в България Жоро Любимеца и DJ JIVKO MIX.

 

Да върнем усмивката на лицето й, светлината в очите й и радостта в душата й!

Да отворим сърцата си и дарим надежда за утрешния ден!

 

Отправяме към вас Зов за помощ!

Включете се в благотворителната кампания като закупите билет на стойност 5 лв. и/или дарите средства по ваше желание в благотворителната кутия.

От 01 септември, Община Любимец започна предоставянето на социалната услуга „личен асистент“ по механизма за лична помощ. Изискванията и правилата за предоставяне на услугата са определени в Закона за лична помощ, в сила от 01.01.2019 г. По-долу може да се запознаете с изискванията и условията за включване в механизма.

КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛЗВА МЕХАНИЗМА

До 31 декември 2020 г. ползвателите на лична помощ са:

 • лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена  работоспособност или вид и степен на увреждане;
 • децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 • децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

ДОКУМЕНТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

 1. Заявление по образец;
 2. Направление за ползване на механизма лична помощ с определения брой часове издадено от ДСП - Свиленград;
 3. Документ за самоличност (за справка) или документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка).
 4. Копие от пълномощно на упълномощеното лице подаващо заявление.
 5. Декларация за съгласие за обработка на лични данни. 

! В Заявлението, Вие (вашият законен представител) изрично давате съгласие:

 • добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване да се превежда за заплащането на ползваната услуга; 
 • до 380 лв. от месечната помощ по чл.8д от ЗСПД ( в зависимост от броя на определените в направлението часове), изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

 

! В случай, че заявителят не даде съгласие за превеждане на месечната помощ по чл.103 от КСО или чл. 8д, ал. 5, т. 2 от ЗСПД, заявлението не се разглежда.

 

В заявлението всеки кандидат-ползвател на лична помощ  може да посочи избрано от него лице за асистент. Когато в заявлението не е посочен асистент, Общината може да посочи такъв

 

КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

Асистент може да бъде всяко дееспособно лице, което не е:

 • поставено под запрещение;
 • осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ. 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Кандидатът за асистент подава:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност (за справка)
 3. Автобиография - CV;
 4. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;
 5. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ.
 6. Декларация за съгласие за обработка на лични данни.

По новия механизъм  първите асистенти вече са назначени от 1-ви септември.

 

IMG 6774Община Любимец инвестира близо 2 млн. лв. за цялостно обновяване на дворовете на детските градини „Рай“ 1 и 2 в града и за пълно възстановяване на базите и дворните пространства на градините в селата Лозен и Малко градище.

За никого от живеещите в града и в двете населени места в общината не е тайна, че през летния сезон, когато детските заведения работят с намален капацитет, в градините кипеше усилена работа.

До няколко дни, работата по обновяване на дворните пространства в „Рай“ 1 и 2 ще приключи и децата ще могат да се радват на новите пързалки, катерушки и др. Освен детски съоръжения, в дворовете се направиха цветни алеи, в зоните за игра са поставени подови настилки с ударопоглъщащо покритие, подмени се озеленяването, което вече не е опасно за малките деца. Новата ограда е по-висока, което ще попречи на набезите и безразборното влизане на външни лица. Освен всичко това, в „Рай“ 1 се подготвя да бъде изградено и оборудвано мини футболно игрище, където децата ще могат да спортуват в часовете за свободна игра.

Опасните пързалки и люлки, бодливите храсти и опесъчените твърди зони за игра, вече ще бъдат само лош спомен.

За да бъде завършено окончателното обновяване на двете детски градини, кухненският блок и тоалетните за персонала също претърпяха ремонт. Там изцяло се смени електрическата и ВиК инсталация и се подмени кухненското оборудване. Освен с нови ел.уреди – печки, абсорбатори и хладилници, кухненският персонал ще работи и с нови съдове, в които ще се приготвя храната.

С този ремонт изцяло приключва реновирането на детските градини в Любимец. През 2014 година, със средства по Фонд „Козлодуй“, общината осигури топли и уютни занимални и спални помещения за децата. Новата дограма, цялостното саниране на сградите, хидроизолацията на покрива, както и отоплението с биогориво са само част от направените обновления.IMG 6720

Паралелно с ремонтите в града се обновяват и филиалите на градината в селата Малко градище и Лозен. В заложените дейности за изпълнение са включени основен ремонт на сградите на детските заведения, като: подмяна на дограма, външно саниране и боядисване на сградите; изграждане на отоплителна инсталация със самостоятелен котел на биогориво – пелети; хидроизолация на покривите, обновяване на кухненския блок, подмяна на оборудването – кътове за игра, спални помещения, приемни за децата и административна част. И в двете детски градини ще се оформят нови дворни пространства, където децата ще могат да излизат да играят навън.

Изпълнението на ремонтните дейности е по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, а с приключване на този проект, община Любимец прави още една стъпка напред към постигане на по-добра образователна среда, повишаване на физическото здраве на децата, както и осигуряване на приятен и ползотворен престой в градините.

 

 

IMG 6664Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ в с. Малко градище е поредното учебно заведение в община Любимец, което изцяло промени визията си. В рамките на три месеца, външната част на сградата е изцяло обновена. Направена бе топлоизолация, нова мазилка и боядисване, монтирани са нови улуци и водосточни тръби, смени се дограмата на всички прозорци и врати, изградена е отоплителна инсталация със самостоятелен котел на биогориво – пелети, а печките, пригодени за отопление с твърдо гориво, останаха в 150 годишната история на училището.

Дворът също е с нов дизайн. Старите и изпочупени плочки се демонтираха и на тяхно място се поставиха нови. Не на последно място в сградата се направи и оборудва нов санитарен възел за учениците и персонала – нещо, с което училището не разполагаше до този момент.

Ремонтните дейности ще продължат и занапред. Предвижда се да бъдат обновени всички класни стаи и коридори, като се подмени подовата настилка, шпакловане и боядисване на стените и поставяне на окачени тавани. Покривът също ще се ремонтира, като освен смяна на покривната конструкция ще се направи и хидроизолация на подпокривното пространство.

В ремонтните дейности е залегнало да се направи и облагородяване на двора. Освен засаждане на дървета и цветя, ще се осъвремени спортната площадка към училището, където ще се направят игрища за спорт на открито.

След приключване и на тези дейности, класните стаи ще бъдат оборудвани с нови ученически мебели.

През това лято усилени ремонти течаха и в други важни сгради с обществено значение в с. Малко градище. Това са читалището и здравната служба.

IMG 5385

В НЧ „Св.св. Кирил и Методий-1912“ изцяло се ремонтира покрива на сградата, смени се дограмата, фасадата се пребоядиса, подмени се ел.инсталацията, отремонтираха се стъпалата на стълбите и се направи частичен ремонт на сцената. С тези подобрения, читалището в центъра на селото се превърна в добре изглеждаща сграда, която ще се съхрани за дълги години.

IMG 5395Достатъчно средства се инвестираха и за ремонт и обновление на сградата на здравната служба. Обраслият двор с многогодишни храсти и дървета, които доведоха до разрушаване на оградата вече е минало. Прилежащият терен се почисти и изравни, а там, където оградата беше разрушена, се изгради на ново. Направена бе и цялостна подмяна на покрива, монтираха се нови улуци и водосточни тръби, както и подмяна на ел.инсталацията на сградата. Фасадната страна на службата също се освежи.

През следващите две години, общинският екип е с намерения да се направи цялостен ремонт и на центъра на селото. Обновяването ще включва ново оплочване, паркова част със засаждане на нови дървета и храсти, монтиране на пейки, детски кът и др.

 

Spri i se pregledayНа 29 септември 2019 г. в гр. Любимец и с. Оряхово ще се проведат безплатни изследвания на кръвната захар и кръвното налягане. Прегледите се организират от земеделската компания „Агрион Инвест“ и са част от националната инициатива на дружеството, наречена „Дни на здравето“.

Медицински екипи ще посетят гр. Любимец от 9.00 ч. до 11.30, а мобилната лаборатория ще бъде поставена на площада на града, в близост до пощата.

Жителите на с. Оряхово ще могат да направят своите изследвания от 16.00 ч. до 18.30 ч в Здравния пункт, разположен до читалището. Желаещите от съседните населени места също могат да посетят медицинските пунктове в посочените локации и часове.

Посетителите ще могат да участват в томбола с награди, като във всяко едно населено място, един от участниците в томболата ще спечели автоматичен апарат за мерене на кръвно Gamma Control. За всички посетители на събитията са достъпни и талони за отстъпка до 10 лв. при покупка на автоматични апарати за кръвно.