Във връзка с провеждането на Празника на град Любимец и Традиционния панаир, Кметът на община Любимец издаде Заповед РД-09-458/04.08.2015 г., с която определи: 

1. Място за провеждане на Традиционния панаир: централна градска част на гр. Любимец, включваща: площад ”Трети март”; паркинг в началото на ул. „Цар Освободител”; ул. „Републиканска” - пешеходната алея от сградата на ОбА, до ул. „Отец Паисий”; Общински пазар; ул.„Васил Левски” - от ул. „Силистра“ до ул. „Отец Паисий”; ул. „Ивайловградска” - от сградата на банка ОББ до ул. „Отец Паисий”;                                                             

2. Времетраене на Традиционния панаир:  от 26.08.2015г. до 30.08.2015 г., за което време се събират такси, съгласно чл.19, ал.4 от Наредба № 7 на Общински съвет Любимец.

3. Поддържането на чистотата в дните на панаира, на площите и около тях, използвани за търговска и друга дейност, да се извършва от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на общински терени. За целта да се осигурят достатъчен брой санитарни чували за ежедневното събиране и изхвърляне на сметта; да се осигури извозването й по график от „Титан-Клинър“ ООД; да се поставят на подходящи места достатъчен брой химически тоалетни;

4. Определям музикалното озвучаване и ползването на шумопроизвеждащи машини и съоръжения в обектите да продължава до 01.00 часа в дните на Традиционния панаир.

  

Ползватели на общински терени, нарушаващи разпоредбите на Наредба № 1 на ОбС-Любимец, както и нарежданията на тази заповед да бъдат санкционирани с отстраняване от участие в панаира, с решение на Комисия, определена със Заповед № РД-09-457/04.08.2015 г.

 

Grob2Вече втора седмица екип, воден от доц. д-р Г. Нехризов, работи на скалния комплекс „Глухите камъни“. През тази година от проучванията / вече осма по ред/ археолозите стигнаха до разкриване на част от средновековния некропол, развил се около църквата на най-горната скална площадка. При проучванията в северния сектор те установиха, че в културните напластявания от ранната желязна епоха през Средновековието са вкопани гробове. Досега са разкрити четири – два на възрастни индивиди и два на деца на възраст 4-5 години. „Съдейки по накитите – гривни, обици, огърлици, гробовете са на жени и момичета. Гривните и обиците са изработени от сребро и бронз и са характерни за периода ХІ-ХІІ в. Особен интерес представлява едно герданче от раковини Cypraea moneta и стъклени мъниста, което беше открито на шията на един от детските скелети“ сподели носителят на наградата „Александър Фол“, която се присъжда на учени с принос в проучванията на тракийската култура.

През 2015 г. екипът предприе разширяване на проучваната площ в централния и южния сектор с цел изследване на културните останки от тракийския период. В западния сектор продължава проследяването на разкритата през миналия сезон средновековна крепостна стена.

До този момент находките са над 60. Всяка от епохите, през които култовият комплекс е функционирал, е представена със специфични предмети. От праисторическия период има оръдия, изработени от кост и рог на елен. Сред тракийските материали най-важни са една почти цяла и фрагменти от още две фибули, както и част от бронзов накит и бронзова монета от ІV в. пр. Хр. на гръцкия град Абдера. Разкриха се и три почти напълно съхранени керамични съда, които след реставрация могат да бъдат експонирани в музейна среда.rimski denar

Изключително ценна като музеен експонат е една сребърна монета – денар на Римската република, сечен през 85 г. пр. Хр. На лицевата му страна е представена мъжка глава с атрибути на Меркурий, Нептун и Аполон съответно крила, тризъбец и лавров венец, а на реверса – Виктория управляваща квадрига (колесница с четири коня). Монетата е първата открита досега от този период. Тя носи важна научна информация и показва, че скалния комплекс Глухите камъни е функционирал и в периода на първите походи на римляните в тракийските земи.

Най-многобройни са находките от средновековието – монети, върхове на стрели, част от бронзово кандило и множество фрагменти от керамични съдове. 

Асоциация „Жени без остеопороза“    

и

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

 отправят 

ПОКАНА

към жителите на община Любимец

 

Дата:  31 юли 2015 г. /петък/

Място: Общинска болница – гр. Любимец ет.2, кабинет 19

Час:    от 10,00 до 12,00 часа

Информационна кампания за определяне на личния риск от остеопороза

с

 

ИЗМЕРВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ

 

Цена: 10,00 лв

 

Предварително записване на тел.0884 71 44 39

 

 За допълнителна информация: Асоциация „Жени без остеопороза” – тел.02 963 47 15

IMG 4100От 8 юли „Домашен социален патронаж“ - Любимец разполага с три нови лекотоварни автомобила. Те ще се използват за разнос на храна по домовете. Колите са с марка „Дачия“, модел „Докер“ и са закупени изцяло със средства от бюджета на общината. Всяка една от тях е на стойност 22 000 лева и отговаря на съвременните хигиенни изисквания за пренасяне на храна.

На официална церемония в двора на Специализираната болница, където се помещава и Социалния патронаж, Кметът на общината г-н Анастасов връчи на шофьорите ключове на новите автомобили и им пожела безаварийно шофиране и навременно доставяне на храна на хората, ползващи социалната услуга. На целия екип пожела ползотворна работа. Пред присъстващите той сподели, че в момента общината работи в посока за създаване на нова база за нуждите на Домашен социален патронаж. За тази цел се подготвя проект, с който да се направи основен ремонт и да се пригоди за работа на ДСП базата на бивш „Военен гарнизонен стол“ в града.IMG 4124

Идеята за закупуването на нови автомобили за нуждите на ДСП са от миналата година, когато се установи, че наличните транспортни средства често аварират, нуждаят се от ремонт и допълнително натоварват бюджета на общината. Новият автопарк не само ще спести доста от тези разходи, но и ще улесни обслужването на потребителите на социалните услуги, предоставяни от социалното звено.

Чрез услугите на ДСП, Община Любимец реализира обществения си ангажимент към хората в неравностойно положение, като ги подпомага в едно от най-важните социални направления, а именно - доставка по домовете на топла и качествена храна.

 

Снимки от тържественото връчване на ключовете

На 14.07.2015 г. /вторник/ от 15 ч. в сградата на Областна администрация Хасково , зала "Марица" ще се проведе отворена среща за граждане с членове на ЦИК. На срещата ще бъдат разяснени по-важни моменти, свързани с упражняване правото на глас в предстоящите избори за кметове на общини, кметове на кметства и общински съветници.

Повече информация може да изтеглите от прикачения файл