По инициатива на Сдружение „Шанс и закрила“ на 03.02.2015 година, в град Хасково се проведе среща на млади доброволци. В нея взеха участие ученици от СОУ „ Желязко Терпешев“ - гр. Любимец, младежка група за превенция към ПГССИ „Христо Ботев“, СОУ „Д-р Петър Берон“ – гр.Свиленград, „Шанс и закрила“, Младежки клуб „Заедно“ и СОУ „Паисий Хилендарски“- гр. Хасково.

По време на срещата младежите бяха разделени на групи, където дискутираха темата за доброволчеството, споделяха идеи и представяха добри практики. Всяка група доброволци от различните училища и клубове представи презентация, свързана с техните дейности. Срещата премина в приятелска обстановка, където полезното бе съчетано с приятното.

В близко бъдеще предстои доброволците да се срещнат с по-малки ученици с цел превенция срещу нетолерантността и агресията.

Уважаеми съграждани,

   Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще присъства на среща с граждани в гр. Хасково, на която ще бъдат дискутирани въпроси, относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за 2015 и 2016 година. Срещата ще се проведе на 31 януари 2015 г. /събота/, от 11 часа в голямата зала на Дома на техниката /НТС/ в гр. Хасково.

   За да обяснят подробно на гражданите всички аспекти на Националната програма, с министър Павлова ще бъде и целият нейн екип по енергийното обновяване на българските домове.

   Каним всички домоуправители и заинтересовани граждани на предстоящата среща.