gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На 10.07.2021 г. секционните избирателни комисии ще получат изборните книжа и материали за произвеждане на избори за членове на народни представители в Народно събрание на Република България, насрочени за 11 юли 2021 г., както следва:

10.07.2021 г.   от 12,00 часа

291700013   - с. Белица

 

10.07.2021 г. от 12,00часа

291700012 - с. Лозен

291700016 - с. М. градище

291700017 - с. Вълче поле

291700018 - с. Дъбовец

 

10.07.2021 г. от 12,15часа

291700014 - с. Георги Добрево

 

10.07.2021г. от 12,25часа

291700015 - с. Йерусалимово

291700019 - с. Оряхово

291700020 - с.Васково

 

10.07.2021 г. от 12,40часа

291700001

291700002

291700003

291700004

291700005

291700006

 

10.07.2021 г. от 13,10часа

291700007

291700008

291700009

291700010

291700011

  

     Изборните материали ще се получават от Зала „Любимец”. Присъствието на всички членове на СИК е желателно. Извозването на членовете на СИК от населените места до града и обратно е организирано от Общинска администрация.

 

 

Секретар на общината: ......./п/...............

                                 / Христо Христозов/