gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-556/10.08.2022 г. Кметът на община Любимец образува 20 /двадесет/ Избирателните секции на територията на Община Любимец за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание. В приложението, което е неразделна част от настоящата заповед,са утвърдени номерацията, обхвата и адресите на избирателните секции.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.