gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

    Уважаеми земеделски стопани,
във връзка с новия начин за уведомяване на пчеларите за предстоящи третирания с препарати за растителна защита на земеделските култури чрез новосъздадената електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД), поддържана от Българска агенция по безопасност на храните Ви уведомяваме, че до 31 януари 2021 г. трябва да направите своята регистрация в ЕПОРД.

https://epord.bfsa.bg/auth/login

Регистрацията и достъпа до ЕПОРД са безплатни за нейните потребители. За целта е нужно лицата да имат единствено валидна електронна поща.

Важно е да се знае, че до 28 февруари 2021 г., в случай на третиране на земеделски площи, уведомяването ще се извършва по досегашния ред и чрез ЕПОРД.

От 1 март 2021 г. уведомяването ще се осъществява само чрез ЕПОРД.

Писмо от Областна дирекция "Земеделие" - Хасково.

Наредба №13/2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Ръководство за потребителите на ЕПОРД BEEKEEPER.