С Решение № 14/ 23.12.2019 г.  Общински съвет Любимец приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Любимец за 2020 г.

 

Пълният текст на програмата може да видите от прикачения файл.