gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.

Методическите указания с приложения може да изтеглите от ТУК

Следете информацията, която се публикува на сайта на Министерство на регионалното развитие и благоустройство линк към сайта:

 http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=6148