По данни на ОДМВР Хасково през 2020 г. на територията на Хасковска област изтича валидността на над 90 000 лични карти, паспорти, свидетелства за управление на МПС. В тази връзка, за хората, които нямат възможност да подадат Заявление на "гише", ОДМВР Хасково предлага алтернатива чрез мобилна станция за "организиран прием" на Заявления  , която ще посети Вашата фирма/инстанция в удобно за Вас време, където работниците ще могат да подадат Заявление за подмяна на Л.К., паспорт, свидетелство за управление на МПС. Предвидено е  заплащането на таксите да се извършва с банкова карта на ПОС-устройство. За целта следва да се подаде заявление до Директора на ОДМВР Хасково, както и да бъде приложен списък с имената на желаещите служители.

Допълнителна информация може да получите на тел. 038/640355; 038/640356 или на E-mail: bds_haskovo@mvr.bg