gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                           
                        за произвеждане на избори за народни представители
                                           на 4 април 2021 г.
                                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
         ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 001
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                         СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
                     ----------------------------------------------------
                     АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ ДЕЛЧЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР КЕРЕЗОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ СПИРОВ
                     АНА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
                     АНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     АНАСТАС ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ
                     АНАСТАСИЯ ФИЛИПОВА ЯНЕВА
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
                     АНГЕЛ БОРИСОВ ВИДЕВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ ВАРНОВ
                     АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
                     АНГЕЛ ПАВЛОВ ПАВЛОВ
                     АНГЕЛ ПЕТРОВ ДЕЛИДЖОВ
                     АНГЕЛ ПЕТРОВ ПЕТКОВ
                     АНГЕЛ ПЕТРОВ ХРИСТОЗОВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ ГАЙДАЖИЕВ
                     АНГЕЛИНА ИВАНОВА СПИРОВА
                     АНКА ГРОЗЕВА ДИМИТРОВА
                     АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ГЮЗЕЛЕВА
                     АНТОН ТЕНЕВ ДЕЛЧЕВ
                     АТАНАС ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ВАСИЛЕВ САНТОВ
                     АТАНАС ВЪЛЧЕВ ЖЕЛЕВ
                     АТАНАС ЕВТИМОВ АНГЕЛОВ
                     АТАНАС ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ
                     АТАНАС ИВАНОВ ПОПИВАНОВ
                     АТАНАС КОСТАДИНОВ АНДИНОВ
                     АТАНАС НИКОЛОВ КОЛЕВ
                     АТАНАС ПЕТРОВ АРАБАДЖИЕВ
                     АТАНАС ПЕТРОВ ЧОКОВ
                     АТАНАС СТОЙЧЕВ КАРАМАНОВ
                     АТАНАС ТОДОРОВ КАВЛАКОВ
                     АТАНАС ТОДОРОВ КАВЛАКОВ
                     АТАНАС ТОДОРОВ СПИРОВ
                     АТАНАС ХРИСТОВ ЛАМБОВ
                     БОЖАНКА МИХАЙЛОВА СТЕФАНОВА
                     БОЖИДАР МИТКОВ ДЕМИРЕВ
                     БОРИС АНГЕЛОВ ВИДЕВ
                     БОРИС ГРОЗДАНОВ ПЕТРОВ
                     БОРИСЛАВ МАРКОВ ХРИСТОВ
                     БОРИСЛАВА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
                     БОРИСЛАВА ЗДРАВКОВА БОГДАНОВА
                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ КЪРКАЛИЧЕВ
                     ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
                     ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА ШИДЕРОВА
                     ВАНЯ ТОДОРОВА КОЛЕВА
                     ВАНЯ ХРИСТОЗОВА ХРИСТОЗОВА
                     ВАСИЛ АНГЕЛОВ ХРИСТОЗОВ
                     ВАСИЛ АНДОНОВ МИХАЙЛОВ
                     ВАСИЛ АТАНАСОВ САКОВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ КРАЙЧЕВ
                     ВАСИЛКА ИВАНОВА ПРУХЛЕВА
                     ВЕЛИЧКА АСЕНОВА СТЕФАНОВА
                     ВЕСЕЛА РАЙКОВА МИХАЙЛОВА
                     ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА АПОСТОЛОВА
                     ВЕСЕЛИНА КОЛЕВА ДИМИТРОВА
                     ВЕСКА АНГЕЛОВА ЛЕНКОВА
                     ВЕСКА ПЕТРОВА СПИРОВА
                     ВИКТОР КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ПОПОВА
                     ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА
                     ВИОЛЕТА ЛАМБОВА КОНДУЗОВА
                     ВЛАДИМИР ИВАНОВ СУЛТАНОВ
                     ВЛАДИМИР ЛЮДМИЛОВ ДИМОВ
                     ВЪЛКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     ВЪЛЧО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧЕВ
                     ВЪЛЧО ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ
                     ГАБРИЕЛА МАРИЯНОВА АТАНАСОВА
                     ГАЛИНА ДИМЧЕВА КЕРЕЗОВА
                     ГАЛИНА ПЕТРОВА МАНЕВА
                     ГАЛИНА СЛАВОВА ГАНЕВА
                     ГАНЧО СЛАВОВ ГАНЕВ
                     ГАЧО НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЖИШЕВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ КЪРКЪЛИЧЕВ
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ
                     ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ ХРИСТОЗОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СЛАВОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧОНИН
                     ГЕОРГИ ДОБРЕВ ЗЛАТЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ КАТУШЕВ
                     ГЕОРГИ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГОЧЕВ
                     ГЕОРГИ МАРИНОВ РОГАЧЕВ
                     ГЕОРГИ МИТЕВ КОВАЧЕВ
                     ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ КОЛЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ БАРБОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ КАРААТАНАСОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ СКЕРЛЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТКОВ КОЛЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПОПОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТРЕНДАФИЛОВ
                     ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ СЛАВОВ БАКАЛОВ
                     ГЕОРГИ СТАНКОВ ЧОНИН
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ БАЛАШЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ БОЗАЛИЕВ
                     ГЕРГАНА ДОЙЧЕВА ГРИГОРОВА
                     ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА КАТУШЕВА
                     ГИНКА ГЕОРГИЕВА РОГАЧЕВА
                     ГИЧКА ИВАНОВА КАРААТАНАСОВА
                     ГИЧКА ПАУНОВА БАРБОВА
                     ГРЕТА ГЕОРГИЕВА АЦАРОВА
                     ГРОЗДАН ГЕОРГИЕВ НОХЧЕВ
                     ГРОЗДАН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     ГРОЗДАНКА АТАНАСОВА ДЕМИРЕВА
                     ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА РАСОКОВА
                     ДАНИЕЛА ХРИСТОВА АНДОНОВА
                     ДАНКА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА
                     ДЕЛЕАНА НИКОЛАЕВА ХУЩИНАРОВА
                     ДЕЛЯ ДОБРЕВА ТЕКЕЛИЕВА
                     ДЕЛЯ ДОЙЧЕВА ВЪЛКАНОВА
                     ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА СПИРОВА
                     ДЕНИЦА НИКОЛОВА ЧОНЕВА
                     ДЕНИЦА НИНОВА ЯНКОВА
                     ДЕЯН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
                     ДЕЯН ПЕТРОВ ПЕТКОВ
                     ДЕЯНА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА
                     ДИАНА АНГЕЛОВА КОЛЕМАНОВА
                     ДИАНА ГЕОРГИЕВА СПИРОВА
                     ДИЛЯНА АНГЕЛОВА ВАРНОВА
                     ДИЛЯНА КАРАМФИЛОВА ДУЛЕВА
                     ДИМА ПАВЛОВА ПАВЛОВА
                     ДИМИТРИНА ИВАНОВА РОБЕРТО
                     ДИМИТРИНА РАЙЧЕВА АНГЕЛОВА
                     ДИМИТРИНКА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА
                     ДИМИТРИНКА ХРИСТОЗОВА НЕДЕВА
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЛАМБОВ
                     ДИМИТЪР БОЯНОВ АПОСТОЛОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РУСЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЧОНИН
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ ХУЩИНАРОВ
                     ДИМИТЪР КОЛЕВ ГАЙДАЖИЕВ
                     ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГРОЗЕВ
                     ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ КЕРЕЗОВ
                     ДИМИТЪР КРЪСТЕВ КОВАЧЕВ
                     ДИМИТЪР МИЛЧЕВ ЩЕРЕВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ВАСИЛСКИ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЦИГАНЧЕВ
                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ВЪЛЧЕВ
                     ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ ЦИНГОВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ПРОЙКОВ
                     ДИМИТЪР ТОНЧЕВ ТЕНЕВ
                     ДИМИТЪР ТОНЧЕВ ТРЪНДЕВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ БОГАТИНОВ
                     ДИМИТЪР ЯНЕВ ВЪЛЧЕВ
                     ДИМКА ДИМИТРОВА ВАСИЛСКА
                     ДИМКА МИХАЙЛОВА СТАТЕВА
                     ДИМКА ПЕТРОВА СЛАВОВА
                     ДИМКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
                     ДИМО АНГЕЛОВ СИРОМАХОВ
                     ДИМО ИВАНОВ ДИМОВ
                     ДИЯН ПАВЛОВ ПАВЛОВ
                     ДИЯН ПЕТРОВ ХРИСТОВ
                     ДИЯН ТОНЧЕВ ТОНЕВ
                     ДИЯНА ДИМИТРОВА ТРЕНДАФИЛОВА
                     ДИЯНА ПЕТРОВА СПИРОВА
                     ДОБРИ ЙОВЧЕВ ДОБРЕВ
                     ДОБРИ ПЕТКОВ БЕЯЗОВ
                     ДОБРИНКА АТАНАСОВА КАРАМАНОВА
                     ДОБРИНКА ДОЙЧЕВА ПЕЕВА
                     ДОБРИНКА ХАРИЗАНОВА КОСТОВА
                     ДОБРИНКА ЯНЕВА ПАВЛОВА
                     ДОНКА БОЙЧЕВА КАВЛАКОВА
                     ДОНКА ДИМИТРОВА МЪНДЕВА
                     ДОНКА МАРИНЧЕВА ВИДЕВА
                     ДОРА ПЕТКОВА СТОЙКОВА
                     ДЯКО ВАСИЛЕВ КОЛЕВ
                     ДЯЛКА КОЛЕВА ЯНАКИЕВА
                     ЕВГЕНИ ЙОВЧЕВ ДРЪНГОВ
                     ЕВГЕНИЯ ДИМЧЕВА ГЪЛЪБОВА
                     ЕВЕЛИН АТАНАСОВ ЕВТИМОВ
                     ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИНОВА
                     ЕКАТЕРИНА ХРИСТОВА БОЗАЛИЕВА
                     ЕЛЕНА АНГЕЛОВА КОЛАРОВА
                     ЕЛЕНА АНЕСТЕВА ПАНАЙОТОВА
                     ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛЕНА КАРАМФИЛОВА ДУЛЕВА
                     ЕЛЕНА КОЛЕВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА МИХАЙЛОВА
                     ЕЛЕНА КОСТОВА НИКОЛОВА
                     ЕЛЕНА ЛЮБОМИРОВА ДИМОВА
                     ЕЛЕНА СТЕФАНОВА СУЛТАНОВА
                     ЕЛЕНА ХРИСТОЗОВА ДОЙЧЕВА
                     ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ЧОКОВА
                     ЕЛЕНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ЕМИЛ АНГЕЛОВ ЛЕНКОВ
                     ЕМИЛ ФИЛЕВ ГОЧЕВ
                     ЕНЧО АТАНАСОВ ЕНЧЕВ
                     ЕФТИМ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
                     ЖАНА СТАЛЕВА КАТРАНДЖИЕВА
                     ЖАНЕТА ДИМИТРОВА ЧОНЕВА
                     ЖЕЛЯЗКА ЖЕКОВА АРАБАДЖИЕВА
                     ЖЕЛЯЗКА СТАНКОВА ЧАНЛИЕВА
                     ЖЕЛЯЗКО АНАСТАСОВ ДИМИТРОВ
                     ЖЕНЯ ТРИФОНОВА ПЕЛТЕКОВА
                     ЖИВКА ГЕНЧЕВА ДРЪНГОВА
                     ЖИВКА ГЕОРГИЕВА БОГОЕВА
                     ЖИВКА ДОБРЕВА РАДОЙНОВА
                     ЖИВКА ТОНЕВА АНАСТАСОВА
                     ЖИВКО АНГЕЛОВ ЧОНИН
                     ЖИВКО ДИМОВ ИВАНОВ
                     ЖИВКО ЗДРАВКОВ ВАСИЛЕВ
                     ЗАХАРИНА ДИМИТРОВА СПИРОВА
                     ЗДРАВКА РАФАИЛОВА ДЕЛЧЕВА
                     ЗДРАВКО БОГДАНОВ АНГЕЛОВ
                     ЗДРАВКО НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
                     ЗДРАВКО ПЕТРОВ ПЕЛЕВ
                     ЗЛАТКА АТАНАСОВА СИРОМАХОВА
                     ЗЛАТКА БОРИСЛАВОВА ГЕОРГАКИЕВА
                     ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА
                     ЗЛАТКА ИЛИЕВА АСЕНОВА
                     ЗЛАТКА ИЛИЕВА ДИМОВА
                     ЗЛАТКА МАВРОДИЕВА ВИДЕВА
                     ЗЛАТКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
                     ЗОРНИЦА КРАСИМИРОВА СПИРОВА
                     ЗОЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     ЗЮМБЮЛКА ТРЕНДАФИЛОВА ПЕЛЕВА
                     ИВАН АСЕНОВ БЕКЯРОВ
                     ИВАН ВЪЛКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ЗЛАТЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ КАТУШЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ НОХЧЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ТЕНЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ГЕОРГАКИЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ КРАЙЧЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ПРУХЛЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ РАСОКОВ
                     ИВАН МАРТИНОВ ЧОНКОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ АЛИПИЕВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ВЪЛКАНОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ЧОНЕВ
                     ИВАН СТОЙЧЕВ АНГЕЛОВ
                     ИВАН ХРИСТОВ ПЕТРОВ
                     ИВАНКА ВАСИЛЕВА ПИСАРЕВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СТАМАТОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
                     ИВАНКА КРЪСТЕВА ВЪЛКАНОВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
                     ИВАНКА СТАМЕНОВА КРАЙЧЕВА
                     ИВАНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ХУЩИНАРОВА
                     ИЛИЯ ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     ИЛИЯ МЛАДЕНОВ КОВАЧЕВ
                     ИЛИЯ НИКОЛОВ ГЮЗЕЛЕВ
                     ИЛИЯН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
                     ИРИНА КУБРАТОВА КОЛЕВА
                     ЙОАНА ИВАНОВА ДЕЛИДЖОВА
                     ЙОВКА ИЛИЕВА ВАРНОВА
                     ЙОВКА ЛОЗЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЙОВЧО ДОБРЕВ ДРЪНГОВ
                     КАЛИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
                     КАЛИНКА ДИМИТРОВА ЦИНГОВА
                     КАМЕЛИЯ КОСТАДИНОВА МАРИНОВА
                     КАНА ДОБРЕВА МИТРЕВА
                     КАНА ХРИСТОЗОВА ТОНЕВА
                     КАТЯ ДИМИТРОВА КОЛЕВА
                     КАТЯ ДОБРЕВА ЧОНИНА
                     КИРИЛ БЛАГОЕВ ХРИСТОВ
                     КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ВАНГЕЛОВ
                     КИРИЛКА АНГЕЛОВА ТАНАНОВА
                     КОСТА ДИМИТРОВ ПЕЛТЕКОВ
                     КОСТАДИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     КОСТАДИН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     КОСТАДИН ИВАНОВ ГРОЗЕВ
                     КРАСИМИР АНГЕЛОВ ГАЙДАЖИЕВ
                     КРАСИМИР ДИМИТРОВ ДИРЕКОВ
                     КРАСИМИР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ
                     КРАСИМИР ДИМИТРОВ СПИРОВ
                     КРАСИМИР ДЯКОВ ВАСИЛЕВ
                     КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
                     КРАСИМИРА СИВКОВА ПОПОВА
                     КРАСИМИРА СТОЯНОВА ХРИСТОЗОВА
                     КРИСТИНА АНГЕЛОВА ДОБРЕВА
                     КРИСТИНА ЕМИЛОВА ГОЧЕВА
                     КРИСТИНА ТОДОРОВА ПЛАЧКОВА
                     КРЪСТИНА ГАЧЕВА ВАРНОВА
                     КРЪСТИНКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     КРЪСТЮ СТАЙКОВ ТРИФОНОВ
                     ЛЕСЕНА СЛАВЕЕВА ТОДОРОВА
                     ЛИЛИ АНТОНОВА ЖЕЛЕВА
                     ЛИЛИЯ БОГДАНОВА БАЛАШЕВА
                     ЛИЛЯН ХРИСТОЗОВ НИКОЛОВ
                     ЛОЗКО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
                     ЛЮБЕН ЯНКОВ АНГЕЛОВ
                     ЛЮБОМИР ЛЮБОМИРОВ МИНКОВ
                     МАРА НИКОЛОВА СПИРОВА
                     МАРА СТЕФАНОВА СПИРОВА
                     МАРГАРИТА КОСТАДИНОВА ДИМОВА
                     МАРГАРИТА КОСТАДИНОВА КИРКОВА
                     МАРГАРИТА МИЛЧЕВА ЩЕРЕВА
                     МАРИАНА НИКОЛОВА ПОПОВА
                     МАРИЙКА АНДОНОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЙКА АТАНАСОВА ТОДОРОВА
                     МАРИЙКА НИКОЛОВА РАДОЙНОВА
                     МАРИНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИНОВА
                     МАРИНА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА
                     МАРИНА ГРУДЕВА ЕНЧЕВА
                     МАРИНЕЛА ХРИСТОВА ГАЙДАЖИЕВА
                     МАРИЯ ВАНГЕЛОВА ГОЧЕВА
                     МАРИЯ ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ЛЮБЕНОВА
                     МАРИЯ ДИМОВА ГАЙДАЖИЕВА
                     МАРИЯ ДИХАНОВА ХРИСТОВА
                     МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА КОЛЕВА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯ КИРИЛОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ МИХАЙЛОВА ЛАМБОВА
                     МАРИЯ ПАВЛОВА ПРОЙКОВА
                     МАРИЯ СТОЙКОВА ТРИФОНОВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА СПИРОВА
                     МАРИЯНА ДИМИТРОВА БОЗАЛИЕВА
                     МАРИЯНА МИТЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРТИН ВАСИЛЕВ ЧОНКОВ
                     МАРТИН ИВАНОВ ШОПОВ
                     МАЯ ВАСИЛИЕВА ТРЕНДАФИЛОВА
                     МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
                     МИЛЕНА ИВАНОВА ГОЧЕВА
                     МИЛЕНА СТАНИМИРОВА СТОЙКОВА
                     МИЛЕНА ХРИСТОВА ЯНЧЕВА
                     МИЛКА ГЕОРГИЕВА ЧОНИНА
                     МИЛКА КОЛЕВА ПЕТРОВА
                     МИЛКА ПЕНЧЕВА ШОПОВА
                     МИЛКАНА ХРИСТОВА КОВАЧЕВА
                     МИЛКО ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
                     МИЛУШ ГЕОРГИЕВ ДИМОВ
                     МИЛЧО ИЛИЕВ МИЛЕВ
                     МИНКА ДИЯНОВА ЙОЗЕР
                     МИНКА ЕЛЕНОВА НИКОЛОВА
                     МИНКА ИВАНОВА БЕЯЗОВА
                     МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МИТЕВ
                     МИТКО ИВАНОВ ПРУХЛЕВ
                     МИТКО ЙОВЧЕВ ДЕМИРЕВ
                     МИТРА ИЛИЕВА РАДЕВА
                     МИТРА ХРИСТОВА ЩЕРЕВА
                     МИХАЕЛА ВАСИЛЕВА КАРААТАНАСОВА
                     МИХАИЛ РУМЕНОВ ГОРАНОВ
                     МЛАДЕН ИЛИЕВ КОВАЧЕВ
                     МОНИКА МАРТИНОВА ИВАНОВА
                     НАДЕЖДА ИВАНОВА КОВАЧЕВА
                     НАДЕЖДА ЯНКОВА ИЗГИ
                     НАДКА КАДИРЕВА ХРИСТОВА
                     НАДЯ МИХАЙЛОВА ВАНГЕЛОВА
                     НАНКО ИВАНОВ ЯНАКИЕВ
                     НАСКА АНГЕЛОВА РАШЕВА
                     НЕДКО ХРИСТОВ НЕДЕВ
                     НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВ РУСЕВ
                     НЕЛИ ИВАНОВА СТРАТИЕВА
                     НЕЛИ СТЕФКОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     НИКОЛА АНАСТАСОВ ПОПОВ
                     НИКОЛА ГЕОРГИЕВ БАРБОВ
                     НИКОЛА ИВАНОВ ЧОНЕВ
                     НИКОЛА КОСТАДИНОВ СПИРОВ
                     НИКОЛА ПЕТРОВ ЧАНЛИЕВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАТУШЕВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МАНЕВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ГАЙДАЖИЕВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ВЪЛКАНОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ СПИРОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЧОКОВ
                     НИКОЛАЙ РУСЕВ КАЗАКОВ
                     НИКОЛАЙ САМУИЛОВ КАДЪНОВ
                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
                     НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ПРОЙКОВ
                     НИКОЛАЙ ХРИСТОВ БАЛАШЕВ
                     НИКОЛАЙ ХРИСТОЗОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛЕТА НИКОЛАЕВА ПРОЙКОВА
                     НИКОЛИНКА ЛОЗЕВА ГЕОРГИЕВА
                     НИНА ДИМИТРОВА ГРОЗЕВА
                     НИНА СТОИЧКОВА ПРУХЛЕВА
                     НИНА СТОЯНОВА КРАЙЧЕВА
                     НИНА ЯНКОВА ГЬОМЛЕКСИЗ
                     НИЯЗИ ДОБРЕВ ЗЛАТЕВ
                     ОЛГА АНГЕЛОВА КЪРКЪЛИЧЕВА
                     ПАВЕЛ АНГЕЛОВ ПАВЛОВ
                     ПАВЕЛ ДИМОВ ПАВЛОВ
                     ПАВЛИН СЛАВОВ ТРЪНДЕВ
                     ПАВЛИНА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
                     ПАВЛИНА КАМЕНОВА ИВАНОВА
                     ПАУН АНАСТАСОВ ПОПОВ
                     ПЕНА ЖЕКОВА БОГАТИНОВА
                     ПЕНКА ГРОЗДАНОВА КОЛЕВА
                     ПЕНКА ДИМОВА КАРАБОЯНОВА
                     ПЕНКА ЛАМБОВА СПИРОВА
                     ПЕНКА НЕВЕНИНА МИРЧЕВА
                     ПЕПА ЩИЛЯНОВА ДИМИТРОВА
                     ПЕТКАНА ИВАНОВА ГРОЗЕВА
                     ПЕТКО ДОБРЕВ БЕЯЗОВ
                     ПЕТКО ИВАНОВ ПОПИВАНОВ
                     ПЕТКО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТРАНКА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
                     ПЕТРОНКА ПАШИНОВА БАЛАШЕВА
                     ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТЪР ВЕЛИЧКОВ ПЕЕВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ТРЕНДАФИЛОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВАСИЛСКИ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВАСИЛСКИ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДЕЛИДЖОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ СПИРОВ
                     ПЕТЪР ДОБРЕВ ХРИСТОВ
                     ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ВИДЕВ
                     ПЕТЪР НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     ПЕТЪР СТОЯНОВ БОТЕВ
                     ПЕТЪР ХРИСТОВ ХЪРСЕВ
                     ПЕТЬО СТАНИМИРОВ СТОЙКОВ
                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА БАЛАШЕВА
                     ПЕТЯ ДИМИТРОВА СТОЙЧЕВА
                     ПЕТЯ МИХАЙЛОВА НИКОЛОВА
                     ПЕТЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     ПЕТЯ ХРИСТОВА ХРИСТОЗОВА
                     ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТКОВ
                     ПЛАМЕНА ПЕТРОВА БАМБАЛОВА
                     РАДКА БОГДАНОВА ТЯНЕВА
                     РАДКА ДИМИТРОВА ЧОКОВА
                     РАДКА ЖЕЛЕВА РУСКОВА
                     РАДКА ИВАНОВА ДУЛЕВА
                     РАДКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
                     РАЙНА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
                     РАЙНА ЖИВКОВА НИКОЛОВА
                     РОСИЦА АЛЕКСАНДРОВА КЕРЕЗОВА
                     РОСИЦА АТАНАСОВА ИНДЖОВА
                     РУЖА БОРИСОВА ПЕТРОВА
                     РУСАНКА ВАСИЛЕВА ЛИЛЯНОВА
                     РУСИ НИКОЛОВ КАЗАКОВ
                     РУСКА ГЕОРГИЕВА СКЕРЛЕВА
                     САНЯ ЮРИЕВА ЯНАКИЕВА
                     САШКА СТАНИСЛАВОВА ХРИСТОВА
                     СВЕТЛА ГОШЕВА МИТЕВА
                     СВЕТЛА ЙОРДАНОВА ТРЪНДЕВА
                     СВЕТЛА ПАВЛОВА ЛИЛЯНОВА
                     СВЕТОЗАРА РУМЕНОВА ГРЕКОВА
                     СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
                     СВИЛЕНА ЕВГЕНИЙЕВА ТИШКОВА
                     СИЙКА МИЛУШЕВА ХРИСТОЗОВА
                     СИЛВИЯ ПЕТРОВА ПЕЕВА
                     СИЯНА АТАНАСОВА ЕНЧЕВА
                     СЛАВЕЙ ГОСПОДИНОВ ТЯНЕВ
                     СЛАВЕЙ ТОДОРОВ КИРКОВ
                     СЛАВЕЯ ПЕТРОВА СЛАВОВА
                     СЛАВИ АНГЕЛОВ САВОВ
                     СЛАВИ ГЕОРГИЕВ ТРЪНДЕВ
                     СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА
                     СНЕЖАНА ТЕНЕВА ВЪЛКАНОВА
                     СОФИЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     СОФИЯ ИВАНОВА ЩЕРЕВА
                     СОФКА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
                     СТАЙКО КРЪСТЕВ СТАЙКОВ
                     СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ КАРААТАНАСОВ
                     СТАНИМИР РУСКОВ ДИМИТРОВ
                     СТАНИМИР ХРИСТОВ СТОЙКОВ
                     СТАНИМИРА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТАНИСЛАВ ГЕРЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ
                     СТАНИСЛАВ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
                     СТАНКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
                     СТАНКА РУСЕВА ДИМИТРОВА
                     СТАНКА СЛАВОВА ГЕОРГАКИЕВА
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН ПАВЛОВ ПАВЛОВ
                     СТЕФАН ТРИФОНОВ ПЕТРОВ
                     СТЕФАН ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ
                     СТЕФКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     СТЕФКА АНГЕЛОВА ВЪЛЧЕВА
                     СТЕФКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
                     СТИЛЯНА НИКОЛОВА ЧАНЛИЕВА
                     СТОЙКА РУСЕВА ЧАМБАТУРОВА
                     СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ
                     СТОЙЧО ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ
                     СТОЙЧО ПАНТЕЛЕЕВ ДИМИТРОВ
                     СТОЙЧО ПЕТРОВ ФРАНЖЕЛОВ
                     СТОЙЧО ТОНЕВ ГРИГОРОВ
                     СТОЯН АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ
                     СТОЯН КОЛЕВ ДИМИТРОВ
                     СТОЯН КОСТАДИНОВ БУРОВ
                     СТОЯН НИКОЛОВ ГОСПОДИНОВ
                     СТОЯНКА БОРИСОВА ВАСИЛЕВА
                     СТОЯНКА ПЕТКОВА ЧОНИНА
                     ТАНКА ГЕОРГИЕВА ХЪРСЕВА
                     ТАНКО МИЛЧЕВ ИЛИЕВ
                     ТАНЯ АНАСТАСОВА ДИМИТРОВА
                     ТАНЯ ИВАНОВА КАЗАКОВА
                     ТАНЯ ИВАНОВА ЩЕРЕВА
                     ТАНЯ КРЪСТЕВА СТОЯНОВА
                     ТАНЯ НИКОЛАЕВА МАНЕВА
                     ТАТЯНА ДИМИТРОВА МАРКОВА
                     ТАТЯНА ДИМИТРОВА СТОЙЧЕВА
                     ТАТЯНА НИКОЛАЕВА КАДЪНОВА
                     ТЕНЧО ДИМИТРОВ РАДЕВ
                     ТЕОДОРА АТАНАСОВА СПИРОВА
                     ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА
                     ТОДОР БЛАГОЕВ ДЕЛИПЕТРОВ
                     ТОДОР ДИМИТРОВ ПРОЙКОВ
                     ТОДОРКА МАРКОВА ТОДОРОВА
                     ТОНКА ИВАНОВА ЧОНКОВА
                     ТОНКА КИРИЛОВА ГОЧЕВА
                     ТОНЧО АНГЕЛОВ ТОНЕВ
                     ТРЕНДАФ ГЕОРГИЕВ РАДОЙНОВ
                     ТРЕНДАФИЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ТРЕНДАФИЛКА МАРИНОВА ТРЕНДАФИЛОВА
                     ТРЕНДАФКА ХРИСТОВА НЕДЕВА
                     ТРИФОН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     ТЯНКА ГЕНЕВА КАДЪНОВА
                     ТЯНКА ДИМИТРОВА СТОЙКОВА
                     ФЕВЗИЕ ШЕИДОВА ЯКУБОВА
                     ФИЛИП ЕМИЛОВ ГОЧЕВ
                     ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ГАЙДАЖИЕВА
                     ХРИСТИНА НЕДКОВА НЕДЕВА
                     ХРИСТИНА ПЕТРОВА ПРОЙКОВА
                     ХРИСТИНКА ГЕОРГИЕВА ХУЩИНАРОВА
                     ХРИСТИЯН ТОНЧЕВ ТОНЕВ
                     ХРИСТО АТАНАСОВ ЛАМБОВ
                     ХРИСТО БОГДАНОВ ЯНЧЕВ
                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАЛАШЕВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАЛАШЕВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БОЗАЛИЕВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ АЛИПИЕВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ХРИСТО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     ХРИСТО ПЕТРОВ ЛИЛЯНОВ
                     ХРИСТО ПЕТРОВ ФРАНДЖЕЛОВ
                     ХРИСТО СТОЯНОВ КАРАБОЯНОВ
                     ХРИСТО ТОДОРОВ КАРАБАШЕВ
                     ХРИСТО ХРИСТОВ КАРАБОЯНОВ
                     ХРИСТО ЯНКОВ ГЕНЕВ
                     ХРИСТОЗ НИКОЛОВ ПАНАЙОТОВ
                     ХРИСТОС ВЪЛЧЕВ ХРИСТОЗОВ
                     ЦАНКА ИВАНОВА РАСОКОВА
                     ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ПАВЛОВ
                     ЦВЕТАН РУСЕВ КАЗАКОВ
                     ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА КАДИЕВА
                     ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА КАТУШЕВА
                     ЦВЕТЕЛИН ИВАНОВ РАСОКОВ
                     ЦВЕТЕЛИНА МАРКОВА МИТЕВА
                     ЦОНКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
                     ЦОНКА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА
                     ЮЛИАН ПЕТРОВ ВАСИЛСКИ
                     ЮЛИЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
                     ЯГОДА БОРИСОВА АНГЕЛОВА
                     ЯНА ДИМИТРОВА СТОЙЧЕВА
                     ЯНА ДОЙЧЕВА СПИРОВА
                     ЯНА ПАВЛОВА ПАВЛОВА
                     ЯНА СТАНКОВА СВИНАРОВА
                     ЯНАКИ ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ
                     ЯНИЦА ИВАНОВА ШОПОВА
                     ЯНКА АТАНАСОВА СПИРОВА
                     ЯНКО ДИМИТРОВ ЯНЕВ
                     ЯНКО МИХАЙЛОВ ЯНЕВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                        за произвеждане на избори за народни представители
                                           на 4 април 2021 г.
                                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
         ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 002
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                         СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
                     ----------------------------------------------------
                     АЙШЕ ДЖАФЕР ШАИБ
                     АЛБЕНА ВЕЛКОВА ГЕОРГИЕВА
                     АЛЕКСАНДРА ГЕОРЧОВА ТОДОРОВА
                     АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МИТЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ АПОСТОЛОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ СТАЙКОВ
                     АНА КОСТОВА ХРИСТОЗОВА
                     АНА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
                     АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА
                     АНАСТАСИЯ СЛАВОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ТАНАНОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ТАНАНОВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ
                     АНГЕЛ ДИЧЕВ ПЕТКОВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ МИТЕВ ДОЙЧЕВ
                     АНГЕЛ НИКОЛОВ АЛИПИЕВ
                     АНГЕЛ ПАВЛОВ ПАВЛОВ
                     АНГЕЛ СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ СТОЙЧЕВ ПАРОНОВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ СИРМОВ
                     АНЕТА НИКОЛАЕВА АТАНАСОВА
                     АНИ АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     АНИТА ГЕОРГИЕВА АНДИНОВА
                     АНИТА ДИМИТРОВА МИТЕВА
                     АНКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА
                     АНКА ЛАЗАРОВА СТОЯНОВА
                     АННА ДИЯНОВА ДОЙЧЕВА
                     АНТОАНЕТА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     АНТОН ЖЕЛЕВ КИРЕВ
                     АНТОН ТОДОРОВ СТРАТИЕВ
                     АСИЕ МИНКОВА НИКОЛОВА
                     АТАНАС БЛАГОЕВ АНДИНОВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ ГЕНЕВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
                     АТАНАС ЖЕЛЯЗКОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ
                     АТАНАС КРЪСТЕВ ХРИСТОЗОВ
                     АТАНАС ЛАМБОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС МАВРОДИЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС МАРГАРИТОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС МИТКОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ
                     АТАНАС ТОНЕВ ГРИГОРОВ
                     АТАНАС ХРИСТОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ХРИСТОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА АНДИНОВА
                     АТАНАСКА КОСТОВА ТЕРЗИЕВА
                     АТАНАСКА ХРИСТОВА ВЪЛЧЕВА
                     БЕЙСИМ МИЛАНОВ НИКОЛОВ
                     БОГДАН ЛОЗКИНОВ ТОНЧЕВ
                     БОГДАН МИТКОВ БОГДАНОВ
                     БОГОМИЛ АТАНАСОВ ХРИСТОЗОВ
                     БОЖАНА НИКОЛОВА ДОЙЧЕВА
                     БОЖИДАР АТАНАСОВ ХРИСТОВ
                     БОЖИДАР БОГОМИЛОВ АТАНАСОВ
                     БОЖИДАР НИКОЛОВ КОЛЕВ
                     БОЖИДАРА АТАНАСОВА СЛАВОВА
                     БОРИС СЛАВОВ АНГЕЛОВ
                     БОРИС ЩЕРЕВ СИРМОВ
                     БОРИСЛАВА ИВАНОВА КАМБУРОВА
                     БОРИСЛАВА СТЕФАНОВА ЩЕРЕВА
                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ТРЪНДЕВ
                     ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ПЕНЕВ
                     ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ
                     ВАЛЕНТИН ХРИСТОЗОВ КРЪСТЕВ
                     ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА ЖЕЛЕВА
                     ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА КОЛЕВА
                     ВАЛЕНТИНА ТРИФОНОВА АКУЗОВА
                     ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ВЪЛЧЕВА
                     ВАЛЕРИ КОСТАДИНОВ ВЪЛЧЕВ
                     ВАЛЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ВАНГЕЛ ДОБРИНОВ ДОБРЕВ
                     ВАНЯ ДИМИТРОВА АЛИПИЕВА
                     ВАНЯ КРЪСТЕВА СЛАВОВА
                     ВАНЯ МАРЧЕВА БЕЛОМОРСКА
                     ВАНЯ МИТКОВА БОГДАНОВА
                     ВАСИЛ ГАЧЕВ КОЛЕВ
                     ВАСИЛ ГЕОРЧЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ ТОНЧЕВ КОЛЕВ
                     ВАСИЛ ХРИСТОВ КАМБУРОВ
                     ВАСИЛКА ИВАНОВА РАДЕВА
                     ВАСИЛКА ХРИСТОВА ДИМОВА
                     ВЕЛИЧКА МИТЕВА ДИМИТРОВА
                     ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ДОЙЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА СТЕФАНОВА КОЛЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА ХРИСТОСОВА ДАЧЕВА
                     ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ВАНГЕЛОВ
                     ВЕРКА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
                     ВЕРОНИКА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА
                     ВЕСЕЛА ИЛИЯНОВА ПЕТРОВА
                     ВЕСЕЛИНА БЛАГОЕВА ЖЕЧЕВА
                     ВЕСЕЛИНА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
                     ВЕСКА ГЕОРГИЕВА ДОЙЧЕВА
                     ВЕСКА ГОСПОДИНОВА ДЕЛЧЕВА
                     ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА МИТЕВА
                     ВИКТОРИЯ ЩИЛЯНОВА ЩЕРЕВА
                     ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОЗОВА
                     ВИОЛЕТА КРАСИМИРОВА СИРМОВА
                     ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ГОРАСТЕВА
                     ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ ДИМИТРОВ
                     ВЛАДИМИР ДЕЛЧЕВ ТОДЕВ
                     ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА СЛАВОВА
                     ГАБРИЕЛА МАРГАРИТОВА АТАНАСОВА
                     ГАЛИНА АНГЕЛОВА ПЕХЛЕВАНОВА
                     ГАЛИНА ДИМИТРОВА КУЛОВА
                     ГАЛЯ НИКОЛАЕВА ТЕРЗИЕВА
                     ГАМЗЕ ОРХАН ГЮЗЕЛЕЛ
                     ГАНКА АНГЕЛОВА ДИЧЕВА
                     ГАЧО КОЛЕВ ТОНЧЕВ
                     ГЕНЧО ДИМИТРОВ ГЕНЕВ
                     ГЕНЬО ГЕОРГИЕВ ГЕНЕВ
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ТАНАНОВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ БЛАГОЕВ АНДИНОВ
                     ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ГЕНЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ГЕНЕВ ДИМИРЕВ
                     ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ХРИСТОВ
                     ГЕОРГИ ДАЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЪЛКАНОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ИНДЖОВ
                     ГЕОРГИ ДИМОВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ ДИМОВ КОЛЕВ
                     ГЕОРГИ ЖЕКОВ ГОСПОДИНОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ СТЕФАНОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ТЕКЕЛИЕВ
                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ СЛАВОВ
                     ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ АНГЕЛОВ
                     ГЕОРГИ МИЛАНОВ НИКОЛОВ
                     ГЕОРГИ МИТЕВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ КОЛЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
                     ГЕОРГИ ТРИФОНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОЗОВ ВЪЛЧЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОЗОВ СТЕФАНОВ
                     ГЕОРЧО ДЕЛЧЕВ ТОДОРОВ
                     ГЕРГАНА КОСТОВА ДИМИТРОВА
                     ГЕРГАНА ХРИСТОВА ВЛАДЕВА
                     ГИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
                     ГОСПОДИН ДЕЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ
                     ГОСПОДИН МИТЕВ ГОСПОДИНОВ
                     ГОЧО МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГРОЗДАНКА ПЕТРОВА ДЕЛЧЕВА
                     ДАНАИЛ ДИМИТРОВ ПАРОНОВ
                     ДАНАИЛ ЛЕНКОВ ДЕЛЕВ
                     ДАНИЕЛ ДЕМИРЕВ ЙОРДАНОВ
                     ДАНИЕЛА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА
                     ДАНИЕЛА ДЕЛЕВА КУЛОВА
                     ДАРИНА ДИМИТРОВА КУЛОВА
                     ДЕЛЧО ГОСПОДИНОВ КОЛЕВ
                     ДЕЛЧО МИТЕВ ИВАНОВ
                     ДЕЛЮ ДИМИТРОВ КУЛОВ
                     ДЕЛЯНА ЖИВКОВА ДЕЛЧЕВА
                     ДЕНА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
                     ДЕНИЦА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     ДЕТЕЛИН ЯНЧЕВ ХРИСТОЗОВ
                     ДЕЯН ДИМИТРОВ ПАВЛОВ
                     ДЕЯН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИАНА ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА
                     ДИЛЯНА СТОЙЧЕВА ЖЕКОВА
                     ДИМА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИМА ХРИСТОВА БЕЛОМОРСКА
                     ДИМАНА АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА
                     ДИМИТРИЙКА МИНКОВА НИКОЛОВА
                     ДИМИТРИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА-КАМБУРОВА
                     ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
                     ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ПЕНЕВА
                     ДИМИТРИНКА КИРИЛОВА ТРЪНДЕВА
                     ДИМИТРИНКА МИТРЕВА ИЛИЕВА
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЛАЙЛОВ
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ПИЛЧЕВ
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГЕНЕВ
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ПЕТКОВ
                     ДИМИТЪР ВАНГЕЛОВ МИТЕВ
                     ДИМИТЪР ВЪЛЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОЗОВ
                     ДИМИТЪР ДЕЛЕВ КУЛОВ
                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ПАВЛОВ
                     ДИМИТЪР ДОБРЕВ ЯНАКИЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ АЛИПИЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ МАВРЕВ
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЧЕРВЕНКОВ
                     ДИМИТЪР КРАЕВ ПЕТКОВ
                     ДИМИТЪР МИТЕВ МАВРОДИЕВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТКОВ СТЕПАНОВ
                     ДИМИТЪР РУСЕВ ПОЛИХРОНОВ
                     ДИМИТЪР СТОЙКОВ МИТЕВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ГОЧЕВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ЛАМБОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПАРОНОВ
                     ДИМИТЪР ЯНКОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМКА АНГЕЛОВА СЛАВОВА
                     ДИМКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
                     ДИМКА КОЛЕВА ДЕМИРЕВА
                     ДИМКА НЕДЕВА СОТИРОВА
                     ДИМО ИВАНОВ ПАВЛОВ
                     ДИМО КОЛЕВ ДЕМИРЕВ
                     ДИМО НИКОЛАЕВ ДИМОВ
                     ДИМО ЯНЕВ КАТЕВ
                     ДИМЧО ТЕНЕВ ДИМЧЕВ
                     ДИНА ДИМИТРОВА ПАРОНОВА
                     ДИНЧО ДИМИТРОВ МАРЧЕВ
                     ДИЯН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ДИЯН ИВАНОВ ДОЙЧЕВ
                     ДИЯНА ГОСПОДИНОВА ДЕЛЧЕВА
                     ДОБРА КОСТАДИНОВА СТЕФАНОВА
                     ДОБРА ЯНЧЕВА ТУТОВА
                     ДОБРИ ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ
                     ДОБРИНКА БОРИСОВА ВЪЛЧЕВА
                     ДОБРИНКА ЖЕЛЯЗКОВА ЛУЛЧЕВА
                     ДОБРИНКА ТРЕНДАФИЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДОНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДОНКА ИВАНОВА ТОДЕВА
                     ДОНКА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА
                     ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
                     ЕКАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ПОЛИХРОНОВА
                     ЕЛЕНА ВАНГЕЛОВА МИТЕВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА МАВРЕВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРЧЕВА ВАСИЛЕВА
                     ЕЛЕНА ГИНЕВА НИКОЛОВА
                     ЕЛЕНА ДЕМИРЕВА ЙОРДАНОВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА МИТЕВА
                     ЕЛЕНА НЕДЕЛЧЕВА МЪНДЕВА
                     ЕЛЕНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЕЛЕНА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА
                     ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ВЪЛЧЕВА
                     ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЕЛЕНКА СТОИЛОВА ДЕЛЕВА
                     ЕЛЕНКА ХРИСТОВА ВАНГЕЛОВА
                     ЕЛЕНКА ЯНКОВА ФОТЕВА
                     ЕЛКА ИЛИЕВА КАЗАКОВА
                     ЕЛКА ИЛЧЕВА КОЛЧЕВА
                     ЕЛКА ХРИСТОВА ПАРОНОВА
                     ЕМИЛ ДИМОВ ХРИСТОВ
                     ЕМИЛ ПЕТКОВ ТЕНЧЕВ
                     ЖЕКО ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ЖЕЛЬО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     ЖЕЛЯЗКА ДИНЕВА МИТЕВА
                     ЖЕЛЯЗКО АТАНАСОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ЖЕЛЯЗКО ДИМИТРОВ ГЕНЕВ
                     ЖЕЛЯЗКО ЙОРДАНОВ АНДИНОВ
                     ЖЕЛЯЗКО НИКОЛОВ МАЖДРАКОВ
                     ЖЕЛЯЗКО СОТИРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЖЕЛЯЗКО ЧАНКОВ ЧАНЕВ
                     ЖЕНЯ АНГЕЛОВА ДОЙЧЕВА
                     ЖЕНЯ ВАЛЕНТИНОВА МЪНДЕВА
                     ЖЕНЯ ГЕОРГИЕВА ТАНАНОВА
                     ЖИВКА ДИМИТРОВА ТАНАНОВА
                     ЖИВКА СТОЙКОВА ЖЕКОВА
                     ЖИВКА СТОЙЧЕВА ЯНЧЕВА
                     ЖИВКА ТРЕНДАФИЛОВА МИХАЙЛОВА
                     ЖИВКО АНТОНОВ ЖЕЛЕВ
                     ЖИВКО ДЕЛЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ЖИВКО СТАНКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ЖИВКО ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     ЗЕЛИХА МЕХМЕД ДЕМИРКЪРАН
                     ЗЛАТАН ДИМИТРОВ ЗЛАТАНОВ
                     ЗЛАТИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ЗЛАТКА ГОСПОДИНОВА ВЪЛЧЕВА
                     ЗЛАТКА СЛАВОВА ФОТЕВА
                     ЗЛАТКО АТАНАСОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ЗЛАТКО СТЕФАНОВ ЗЛАТАНОВ
                     ЗЛАТОМИРА МИТКОВА АТАНАСОВА
                     ЗОРИЦА ЧИЕН ЧАН
                     ЗОЯ ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
                     ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ ГОРАСТЕВ
                     ИВАН АТАНАСОВ ИНДЖОВ
                     ИВАН БОРИСОВ КАМБУРОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ АЛИПИЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     ИВАН ДИМОВ ХРИСТОВ
                     ИВАН ДИЯНОВ ДОЙЧЕВ
                     ИВАН ДОЙЧЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДОЙЧЕВ МИТЕВ
                     ИВАН КОСТАДИНОВ ГРОЗЕВ
                     ИВАН ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН МИТЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ПЕНКОВ СТОЙКОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ АКУЗОВ
                     ИВАН СТЕФАНОВ ЩЕРЕВ
                     ИВАН ТЕНЕВ ДЕЛЧЕВ
                     ИВАН ТОДОРОВ КАМБЕРОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ
                     ИВАН ХРИСТОВ КАМБУРОВ
                     ИВАН ЯНЕВ ЛЮБЕНОВ
                     ИВАНА ЩЕРЕВА МИТЕВА
                     ИВАНКА АНГЕЛОВА ГЕНЕВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
                     ИВАНКА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА
                     ИВАНКА ГОСПОДИНОВА ТОДОРОВА
                     ИВАНКА ЖЕКОВА ЖЕЛЕВА
                     ИВАНКА ЙОРДАНОВА БОРИСОВА
                     ИВАНКА МИТЕВА МИХАЛЕВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА СТАЙКОВА
                     ИВЕЛИНА БЛАГОЕВА ЖЕЧЕВА
                     ИВЕЛИНА ГОШЕВА ДОНЕВА
                     ИВО ДИМИТРОВ МАВРЕВ
                     ИЛИЙЧО ДОНКОВ ХРИСТОВ
                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ ЧЕРВЕНКОВ
                     ИЛИЯН СТОЙЧЕВ НИНЕВ
                     ИЛИЯН ТОДОРОВ АНДРЕЕВ
                     ИНА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ТЯНКОВ
                     ЙОРДАН ЖЕЛЯЗКОВ АНДИНОВ
                     КАЛИНКА ГРОЗЕВА ЧЕРЧОНЕВА
                     КАНА ГЕОРГИЕВА ГЕНЕВА
                     КАНА ДИМИТРОВА ГЕНЕВА
                     КАРАМФИЛКА НИКОЛОВА АКУЗОВА
                     КАТЕРИНА НИКОЛОВА ВЪЛЧЕВА
                     КАТЯ ДИМИТРОВА ТЕНЕВА
                     КАТЯ КОЛЕВА ИВАНОВА
                     КИРИЛ ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
                     КИРИЛКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
                     КИРИЛКА ЖЕКОВА ГОСПОДИНОВА
                     КИРИЛКА ИВАНОВА ТЕКЕЛИЕВА
                     КИРИЛКА СТАЙКОВА МАДЖАРОВА
                     КОЛЬО КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
                     КОСТАДИН ВАЛЕРИЕВ КОСТАДИНОВ
                     КОСТАДИН ВЪЛЧЕВ ТРЪНДЕВ
                     КОСТАДИН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
                     КОСТАДИНКА СТЕФАНОВА КИРИЛОВА
                     КРАСИМИР АНГЕЛОВ ЛУЛЧЕВ
                     КРАСИМИР АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ
                     КРАСИМИР БОРИСОВ СИРМОВ
                     КРАСИМИР ГЕНЧЕВ ПАВЛОВ
                     КРАСИМИР МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
                     КРЕМЕНА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА
                     КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     КРЕМЕНА ДИНКОВА ЖЕКОВА
                     КРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
                     КРИСТИЯНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
                     КРЪСТЬО СТЕФАНОВ СЛАВОВ
                     КРЪСТЮ ВАНГЕЛОВ ПАРОНОВ
                     ЛЕСЕНА МАРКОВА ТРЪНДЕВА
                     ЛИДИЯ ЛЮБЕНОВА ГРОЗЕВА
                     ЛИЛИ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ЛИЛИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ЛИЛИЯ НИКОЛОВА ФОТЕВА
                     ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА СТОЙКОВА
                     ЛЮБЕН ИВАНОВ ЛЮБЕНОВ
                     ЛЮБКА БЛАГОЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ЛЮБКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
                     ЛЮБОМИР МАРКОВ НАЧЕВ
                     ЛЮБОМИР РУМЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     МАВРОДИ АТАНАСОВ ТУТОВ
                     МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГРОЗЕВА
                     МАГДАЛЕНА-ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ГРОЗЕВА
                     МАРА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРА ГРОЗЕВА КАЛЧЕВА
                     МАРГАРИТ ГЕОРГИЕВ БЕЛОМОРСКИ
                     МАРГАРИТ ХРИСТОВ АТАНАСОВ
                     МАРГАРИТА ДИМИТРОВА МИТЕВА
                     МАРГАРИТА КОСТОВА ХРИСТОЗОВА
                     МАРГАРИТА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРГАРИТА МИТЕВА СЛАВОВА
                     МАРГАРИТКА ИВАНОВА ДЖАРКОВА
                     МАРИАНА ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА
                     МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КАРАМФИЛОВА
                     МАРИАНА ДОБРЕВА ТАНЕВА
                     МАРИАНА СЛАВКОВА ХРИСТОЗОВА
                     МАРИЙКА ДИМИТРОВА МАВРОДИЕВА
                     МАРИЙКА ИВАНОВА ГОЧЕВА
                     МАРИЙКА ЙОРДАНОВА ФОТЕВА
                     МАРИЙКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЙКА ХРИСТАКЕВА ИНДЖОВА
                     МАРИЙКА ХРИСТОВА МАВРОДИЕВА
                     МАРИЙКА ХРИСТОВА ПАВЛОВА
                     МАРИЙКА ХРИСТОЗОВА МАВРУДИЕВА
                     МАРИН ИВАНОВ ДОЙЧЕВ
                     МАРИН СТАЙКОВ МАРИНОВ
                     МАРИНА ДАМЯНОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА СИРМОВА
                     МАРИЯ БЛАГОВА ВЛАДЕВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
                     МАРИЯ ГОСПОДИНОВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯ ДЕЯНОВА ПАВЛОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     МАРИЯ ДИНЧЕВА МАРЧЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯ КОЛЕВА ХРИСТОВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ПЕНЕВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯ ТЕНЕВА МИТЕВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА БАНГИЕВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     МАРИЯ ХРИСТОЗОВА ПАВЛОВА
                     МАРИЯ ЯНКОВА СЛАВОВА
                     МАРИЯН АНГЕЛОВ МИТЕВ
                     МАРИЯНА ТРИФОНОВА КРЪСТЕВА
                     МАРТИН КИРИЛОВ ИВАНОВ
                     МАРТИН МАРГАРИТОВ БЕЛОМОРСКИ
                     МАРТИН НИКОЛАЕВ ВЪЛЧЕВ
                     МАТА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     МАЯ ДЕЛЧЕВА ИВАНОВА
                     МИКА МИТКОВА СТОЙКОВА
                     МИЛЕНА ВЛАДИМИРОВА АНДИНОВА
                     МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
                     МИЛЕНА МИЛЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     МИЛЕНА РУЖЕНОВА ПИЛЧЕВА
                     МИЛЕНА СТЕФАНОВА АЛИПИЕВА
                     МИЛЕНА СТЕФАНОВА ДАКОВА
                     МИМА ДОНЧЕВА СИРМОВА
                     МИНКА ГЕОРГИЕВА АНДИНОВА
                     МИНКА ГИНЕВА НИКОЛОВА
                     МИНКА ЖЕЛЯЗКОВА ДЕМИРЕВА
                     МИНКА ТРЕНДАФИЛОВА КОСТАДИНОВА
                     МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ ДРЕНОВИЧКИ
                     МИТКО АНГЕЛОВ МИТЕВ
                     МИТКО АТАНАСОВ ХРИСТОЗОВ
                     МИТКО БОГДАНОВ ТОНЧЕВ
                     МИТКО ДЕЛЧЕВ ИВАНОВ
                     МИТКО СТАНКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     МИТКО ТРИФОНОВ КРЪСТЕВ
                     МИТЮ ИВАНОВ ДОЙЧЕВ
                     МИХАИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     МИХАИЛ ДИМИТРОВ ДУЙНОВ
                     МИХАИЛ ТОДОРОВ ГОЧЕВ
                     МУСТАФА СМАЙЛОВ МУСТАФОВ
                     НАДЕЖДА ПЕЙЧЕВА ПЕЕВА
                     НАДКА БОГДАНОВА ДИМЧЕВА
                     НАДКА ИВАНОВА АКУЗОВА
                     НАДЯ СТЕФАНОВА ИНДЖОВА
                     НАДЯ ТРИФОНОВА ГЕОРГИЕВА
                     НЕДЕЛИН ТЕНЕВ ДИМИТРОВ
                     НЕДКА РУСАНОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     НЕДКА ТЕНЕВА МАРИНОВА
                     НЕДЯЛКА АТАНАСОВА ЛЮБЕНОВА
                     НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
                     НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     НЕДЯЛКА ИВАНОВА СЛАВОВА
                     НЕДЯЛКА СТОЯНОВА ВЕЛЕВА
                     НЕДЯЛКА ТЕНЕВА ПАВЛОВА
                     НЕДЯЛКО ЩЕРЕВ СИРМОВ
                     НЕЙКО АТАНАСОВ НЕНЧЕВ
                     НЕЛА ГЕОРГИЕВА КИРЕВА
                     НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ГОЧЕВА
                     НЕЛИ ИВАНОВА МИЛЕВА
                     НЕЛИ ПЕТРОВА ФОТЕВА
                     НЕЛИНА СТЕФАНОВА СИРМОВА
                     НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ДОЙЧЕВ
                     НИКОЛА ДИМИТРОВ МАЖДРАКОВ
                     НИКОЛА ЖЕЛЯЗКОВ МАЖДРАКОВ
                     НИКОЛА ЖЕЛЯЗКОВ СОТИРОВ
                     НИКОЛА ИВАНОВ МИТЕВ
                     НИКОЛА ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     НИКОЛА ТОНЧЕВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ДИМОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ СЛАВОВ
                     НИКОЛАЙ МАРЧЕВ ВЪЛЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ТОДОРОВ СТРАТИЕВ
                     НИКОЛАЙ ФОТЕВ ФОТЕВ
                     НИКОЛЕТА ВАНГЕЛОВА ВАНГЕЛОВА
                     НИКОЛИНА ТЕНЕВА ГОСПОДИНОВА
                     НИКОЛИНКА ЖЕКОВА ХРИСТОВА
                     НИКОЛИНКА НИКОЛИНОВА ВИДЕВА
                     НИНА ЖЕКОВА ГОСПОДИНОВА
                     ОГНЯН СТОЙЧЕВ НИНЕВ
                     ОЛГА ПЕТРОВА МИЛАНОВА
                     ПАВЕЛ АНГЕЛОВ ПАВЛОВ
                     ПАВЕЛ СТАНКОВ ПАВЛОВ
                     ПЕНКА ВЪЛКОВА АНГЕЛОВА
                     ПЕНКА ДЕЛЧЕВА ПАПУКЧИЕВА
                     ПЕНКА ДОБРЕВА ХРИСТОЗОВА
                     ПЕНКА ЖЕЛЯЗКОВА ТЕРЗИЕВА
                     ПЕТКО ТЕНЧЕВ ТЕНЕВ
                     ПЕТРА ДИМИТРОВА ТЕКЕЛИЕВА
                     ПЕТРАНА ФИЛИПОВА РАДЕВА
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ИЛИЕВ АКУЗОВ
                     ПЕТЪР ЙОРДАНОВ КАЛЧЕВ
                     ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ДРЪНКАРОВ
                     ПЕТЪР МАРИНОВ ВЪЛКАНОВ
                     ПЕТЪР СТЕФАНОВ СИРМОВ
                     ПЕТЪР ХРИСТОСОВ КЪРЖЕВ
                     ПЕТЪР ЯНЧЕВ СЛАВОВ
                     ПЕТЯ ЖЕЛЯЗКОВА ПАВЛОВА
                     ПЕТЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ПЛАМЕН ДЕЛЧЕВ ГАНЧЕВ
                     ПОЛИКСЕНА МЕТОДИЕВА ЛЮБЕНОВА
                     РАДКА АТАНАСОВА ТУТОВА
                     РАДКА БОРИСОВА СЛАВОВА
                     РАДКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
                     РАДКА МАРЧЕВА ДРЕНОВИЧКА
                     РАДКА СТЕФАНОВА ВАНГЕЛОВА
                     РАДКА ЯНАКИЕВА ДИМИРЕВА
                     РАДОСЛАВА ИЛКОВА ДЕЛЕВА
                     РАДОСТИНА ТОДОРОВА АТАНАСОВА
                     РАЙНИЧКА ПАНАЙОТОВА ИНДЖОВА
                     РАЛИЦА ГЕНЕВА ГЕОРГИЕВА
                     РОСА ХРИСТОВА РУСЕВА
                     РОСЕН ДИМИТРОВ ПОЛИХРОНОВ
                     РОСЕН МИХАЙЛОВ КАРАМФИЛОВ
                     РОСИЦА ЙОРДАНОВА КАЛЧЕВА
                     РУМЕН ИВАНОВ ГРОЗЕВ
                     РУМЯНА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА
                     РУСКА АНГЕЛИНОВА НИКОЛОВА
                     РУСКА ГЕОРГИЕВА ЖИШЕВА
                     РУСКА СТОЯНОВА ИВАНОВА
                     РУСКА ХРИСТОВА АКУЗОВА
                     РУСКО АТАНАСОВ ТУТОВ
                     САНЯ АТАНАСОВА ХРИСТОВА
                     САШКО МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     СВЕТОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ПЕШЕВ
                     СИЙКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
                     СИЛВИЯ ТОШКОВА МИХАЙЛОВА
                     СИМЕОН ДИМОВ ГЕНЕВ
                     СИМЕОН СИМЕОНОВ ГЕНЕВ
                     СЛАВЕЙ СТАНКОВ СЛАВОВ
                     СЛАВЕЯ СТЕФАНОВА АНДИНОВА
                     СЛАВИ БОРИСОВ СЛАВОВ
                     СЛАВИ ЙОРДАНОВ АНДИНОВ
                     СЛАВИ ТЕНЕВ СЛАВОВ
                     СОТИР ЖЕЛЯЗКОВ СОТИРОВ
                     СОФИЯ ДИМИТРОВА МИТЕВА
                     СОФИЯ МАРИ ХОЛИНГШЕД
                     СОФКА СТЕФАНОВА ЩЕРЕВА
                     СТАМЕН НИКОЛОВ ТАБАКОВ
                     СТАНИСЛАВ ВЕСКОВ ВЪЛЕВ
                     СТАНИСЛАВА ДЕЛЕВА КУЛОВА
                     СТАНИСЛАВА РУСКОВА ТУТОВА
                     СТАНКА СТОЙКОВА СТАНКОВА
                     СТАНКА СТОЯНОВА МИТЕВА
                     СТАНКО МИТКОВ СТАНКОВ
                     СТАНКО СЛАВЕЕВ СЛАВОВ
                     СТЕФАН АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН АТАНАСОВ КОЛЧЕВ
                     СТЕФАН ЗЛАТАНОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН НЕДЯЛКОВ СИРМОВ
                     СТЕФАН ХРИСТОВ ПАПУКЧИЕВ
                     СТЕФАН ХРИСТОЗОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН ЩЕРЕВ СИРМОВ
                     СТЕФАНИ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОЗОВА
                     СТЕФАНКА ГЕОРГИЕВА ДАЧЕВА
                     СТЕФКА АТАНАСОВА ГЕНЕВА
                     СТЕФКА ГЕОРГИЕВА СТРАТИЕВА
                     СТЕФКА ЖЕЛЯЗКОВА АНДИНОВА
                     СТЕФКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     СТЕФЧО КОЛЕВ ДЕЛЧЕВ
                     СТОЙКО ДИМИТРОВ СТОЙКОВ
                     СТОЙЧО АНГЕЛОВ ПАРОНОВ
                     СТОЙЧО ИЛИЕВ НИНЕВ
                     СТОЙЧО ЯНЧЕВ ЖЕКОВ
                     СТОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ВЕЛЕВ
                     СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
                     СТОЯН МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
                     СТОЯНКА ЯНКОВА ЯНКОВА
                     СЪБА ДИМОВА ПАВЛОВА
                     ТАНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
                     ТАНКА ГЕОРГИЕВА КУЛОВА
                     ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ТАНАНОВА
                     ТАНЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     ТАНЯ ИВАНОВА КИСЬОВА
                     ТАНЯ ТРЕНДАФИЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ТАТЯНА АНТОНОВА КОЛЕВА
                     ТАТЯНА АНТОНОВНА ШЕКИРОВА
                     ТЕЛМА ИВ ХОЛИНГШЕД
                     ТЕНЧО ПЕТКОВ СЛАВОВ
                     ТЕНЧО ПЕТКОВ ТЕНЕВ
                     ТЕНЬО ДИМЧЕВ ДИМЧЕВ
                     ТЕНЬО ДОБРЕВ ДИМИТРОВ
                     ТИНКА МИЛЕНОВА СТЕФАНОВА
                     ТИНКА МИТКОВА АСЕНОВА
                     ТОДОР ДИМИТРОВ ГОЧЕВ
                     ТОДОР ИВАНОВ КАМБЕРОВ
                     ТОДОР ЛАМБОВ АТАНАСОВ
                     ТОДОР ЛЮБОМИРОВ АНДИНОВ
                     ТОДОР НИКОЛОВ СТРАТИЕВ
                     ТОДОР НИКОЛОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОРА СЛАВЧЕВА МАЖДРАКОВА
                     ТОДОРКА ЖЕЛЯЗКОВА ВЪЛЧЕВА
                     ТОДОРКА ТОНЧЕВА ГОСПОДИНОВА
                     ТОНА КОЛЕВА ТОНЕВА
                     ТОНИ АТАНАСОВ ГРИГОРОВ
                     ТОНКА ДЕЛЧЕВА ТОНЕВА
                     ТОНКА ТОНЕВА ГЮЗЕЛЕЛ
                     ТОНКА ЯНЧЕВА ЖЕКОВА
                     ТОНЧО НИКОЛОВ КОЛЕВ
                     ТОНЮ ТОНЕВ ГРИГОРОВ
                     ТОСКА ИВАНОВА КАТЕВА
                     ТОШКО ДИМИТРОВ КАЗАКОВ
                     ТРЕНДАФИЛ ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ТРЕНДАФИЛКА ТОНЕВА ТУТОВА
                     ТРИФОН ИЛИЕВ АКУЗОВ
                     ТЯНКА ВАНГЕЛОВА МИТЕВА
                     ТЯНКА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА
                     ТЯНКА ЗДРАВКОВА ПЕТКОВА
                     ТЯНКА ЛЮБОМИРОВА ВЪЛКАНОВА
                     ТЯНКА ОГНЯНОВА ПЕТРОВА
                     ФАНА ФИЛИПОВА АТАНАСОВА
                     ФИЛКА ЕНЧЕВА ПАВЛОВА
                     ФИЛКА СТЕФАНОВА БОРИСОВА
                     ФОТИ ГЕОРГИЕВ ФОТЕВ
                     ХАЙРИЕ МИНКОВА НИКОЛОВА
                     ХАМДИЕ АЙШЕ ДЖАФЕР
                     ХРИСОНА ДИМИТРОВА ЯНЧЕВА
                     ХРИСТИНА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
                     ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ВЛАДЕВА
                     ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДУЙНОВА
                     ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     ХРИСТИНА ПЕТРОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     ХРИСТИНА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
                     ХРИСТИНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
                     ХРИСТИНКА МИТКОВА ДОЙЧЕВА
                     ХРИСТО АНГЕЛОВ СИРМОВ
                     ХРИСТО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ХРИСТО АТАНАСОВ ВЪЛЧЕВ
                     ХРИСТО ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛЧЕВ
                     ХРИСТО ГОШЕВ СЪБЕВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ГЕНЕВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ЖЕЛЯЗКОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ЖЕЛЯЗКОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО МИТКОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО НЕДЯЛКОВ СИРМОВ
                     ХРИСТО СТОЯНОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ЩЕРЕВ СИРМОВ
                     ХРИСТОЗ ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОЗОВ
                     ХРИСТОС СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
                     ЦВЕТЕЛИН МИТКОВ ДИМОВ
                     ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА ПОЛИХРОНОВА
                     ЦОНКА ГАНЧЕВА ГОЧЕВА
                     ЦОНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ЦОНКА НЕДКОВА КАТЕВА
                     ЦОНКА ХРИСТОВА КОЛЕВА
                     ШИДЕР АТАНАСОВ ГРИГОРОВ
                     ШИНКА МИХАЙЛОВА СЛАВОВА
                     ЩИЛЯН НЕДЯЛКОВ ЩЕРЕВ
                     ЮЛИЯ ИВАНОВА ПАРОНОВА
                     ЮЛИЯНА СЛАВЕЕВА ХРИСТОВА
                     ЯНА ВЛАДИМИРОВА ПАЛАУЗОВА-АТАНАСОВА
                     ЯНКА АТАНАСОВА ПАРОНОВА
                     ЯНКА ГИНЕВА ЩЕРЕВА
                     ЯНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
                     ЯНКА ЖЕЛЯЗКОВА СОТИРОВА
                     ЯНКА КОСТАДИНОВА ГЕНЕВА
                     ЯНКА НЕСТОРОВА ТОНЧЕВА
                     ЯНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ЯНКО ДИМИТРОВ СТАНКОВ
                     ЯНКО МАВРОДИЕВ АТАНАСОВ
                     ЯНКО СЛАВЕЕВ СЛАВОВ
                     ЯНУШ ВАСИЛЕВ ГАЧЕВ
                     ЯНУШКА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
                     ЯНЧО МИТЕВ ГОСПОДИНОВ
                     ЯНЧО ХРИСТОЗОВ ЖЕЛЕВ
                     ЯНЮ ДИМОВ КАТЕВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                        за произвеждане на избори за народни представители
                                           на 4 април 2021 г.
                                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
         ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 003
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                         СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
                     ----------------------------------------------------
                     АЛЕКСАНДАР  ПЕТРЕСКИ
                     АЛЕКСАНДРИНА ТРЕНДАФИЛОВА ГОЧЕВА
                     АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАРОНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР МИТКОВ МИТЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ АЛЕКСОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ПАРОНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ЯНЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АЛИСИЯ ГЕОРГИЕВА НИНЕВА
                     АНА АТАНАСОВА ГОЧЕВА
                     АНАСТАС БОНЧЕВ АНАСТАСОВ
                     АНАСТАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     АНГЕЛ АСЕНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ ИВАНОВ
                     АНГЕЛ ГЪЛЪБОВ ЧУКОЛОВ
                     АНГЕЛ ЗДРАВКОВ КОЛЕВ
                     АНГЕЛ НЕДЕВ ДЕЛЧЕВ
                     АНГЕЛ СЛАВОВ САВОВ
                     АНГЕЛ ФИЛИПОВ ГОЛЕВ
                     АНГЕЛ ЯНКОВ БОКАЛОВ
                     АНГЕЛ ЯНКОВ МИЛУШЕВ
                     АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА ПЕЙЧЕВА
                     АНГЕЛИНА ИВАНОВА МИТКОВА
                     АНГЕЛИНА ИВАНОВА РОГАЧЕВА
                     АНЖЕЛА ПЕТРОВА ТЕОФАРОВА
                     АНИТА ГЕОРГИЕВА КАМБЕРОВА
                     АНИЧКА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА
                     АНИЧКА ДОБРЕВА КАМБЕРОВА
                     АНКА АНГЕЛОВА СТАЛЕВА
                     АНКА БОГДАНОВА ПАРОНОВА
                     АНТОН АЛЕКСАНДРОВ ВАНГЕЛОВ
                     АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА КАМБЕРОВА
                     АСЕНА ДИМИТРОВА АСЕНОВА
                     АСЛЪ  АЛАШ
                     АТАНАС БОРИСОВ СТОЙКОВ
                     АТАНАС ВАНГЕЛОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ВАСИЛЕВ УЙДУРУМОВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЖИШЕВ
                     АТАНАС ЖЕЛЕВ СОТИРОВ
                     АТАНАС ИВАНОВ БАКАЛОВ
                     АТАНАС КОЛЕВ КАРЧЕВ
                     АТАНАС КОСТАДИНОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС КРЪСТЕВ СТАЛЕВ
                     АТАНАС СЛАВОВ ИНДЖОВ
                     АТАНАС СЛАВОВ СТЕФАНОВ
                     АТАНАС СТАЛЕВ СТАЛЕВ
                     АТАНАСКА ВЕСЕЛИНОВА АТАНАСОВА
                     АТАНАСКА ГРОЗЕВА ВАСИЛЕВА
                     АТАНАСКА ПЕТРОВА ВЪЛЧЕВА
                     АТАНАСКА СТАЙКОВА ВЪЛКАНОВА
                     АТАНАСКА ХРИСТОВА ДОЙЧЕВА
                     БИСТРА ИВАНОВА ПАЛЬОНОВА
                     БОГДАН АТАНАСОВ КУЗИНОВ
                     БОГДАНА БОЙДЕВА НИКОЛОВА
                     БОЖИДАР АНГЕЛОВ КАЦАРСКИ
                     БОРИС АТАНАСОВ СТОЙКОВ
                     БОРИС ГЕОРГИЕВ ДЕЧЕВ
                     БОРИС ДИМИТРОВ МИТЕВ
                     БОРИС НИКОЛАЕВ СТОЙКОВ
                     БОРИС СТЕФАНОВ РАДЕВ
                     БОРИС ХРИСТОЗОВ БОРИСОВ
                     БОРИСЛАВ АНАСТАСОВ АНАСТАСОВ
                     БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ДЕЛЧЕВ
                     БОРИСЛАВ ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     БОРИСЛАВКА НЕДЯЛКОВА МИНКОВА
                     БОТЬО ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
                     ВАЛЕНТИН СОТИРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ВАЛЕНТИН СТОИМЕНОВ СТОЕВ
                     ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ВЕСЕЛИНОВА
                     ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ДЕЧЕВА
                     ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ГЕНЕВА
                     ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ПУШКАРОВА
                     ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА СТОЙКОВА
                     ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
                     ВАНЕСА ЛЮБОМИРОВА КОЗАЛИЕВА
                     ВАНЯ АТАНАСОВА ЧУКОЛОВА
                     ВАНЯ ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВАНЯ ВАСИЛЕВА СТАЛЕВА
                     ВАНЯ ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА
                     ВАНЯ ДИМИТРОВА КАЗАКОВА
                     ВАНЯ ДИМОВА ЧОЛАКОВА
                     ВАНЯ КОЛЕВА СЪБЕВА
                     ВАНЯ ХРИСТОВА ПАВЛОВА
                     ВАСИЛ АТАНАСОВ СТАЛЕВ
                     ВАСИЛ АТАНАСОВ УЙДУРУМОВ
                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ САРАНДИЕВ
                     ВАСИЛ КОЛЕВ КОЛЕВ
                     ВАСИЛ КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
                     ВАСИЛ РАНГЕЛОВ ДОЙЧИНОВ
                     ВАСИЛ СТОЙЧЕВ НИНЕВ
                     ВАСИЛ СТОЯНОВ ГЪЛЪБОВ
                     ВАСИЛ ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ ХРИСТОВ ДЕМЕРДЖИЕВ
                     ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА МИТКОВА
                     ВЕЛИКА ДИМИТРОВА ВАРНОВА
                     ВЕЛИКА ТЕНЕВА КОЛЕВА
                     ВЕЛИЧКА ДЕЛЧЕВА ТОЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ДЕЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА МАДЖУРОВА
                     ВЕЛИЧКА СТАНКОВА ПОПОВА
                     ВЕЛИЧКА СТАНКОВА САРАФОВА
                     ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
                     ВЕРОНИКА ВАСИЛЕВА ДОЙЧИНОВА
                     ВЕРОНИКА ПЕНЧЕВА ПЕНЧЕВА
                     ВЕРОНИКА ПЕТРОВА ЖИШЕВА
                     ВЕСЕЛА ПЕТРОВА ТРИФОНОВА
                     ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ ГЕНЕВ
                     ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ГЕНЕВ
                     ВЕСЕЛИНА СТОЙЧЕВА ДОЙЧИНОВА
                     ВЕСЕЛИНКА ГЕОРГИЕВА КАЦАРСКА
                     ВЕСЕЛИНКА КРЪСТЕВА ХРИСТОНЕВА
                     ВЕСКА ВЛАДИСЛАВОВА АНГЕЛОВА
                     ВЕСКО ТОНЕВ ТОНЕВ
                     ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ВИОЛЕТА ВЕСЕЛИНОВА АТАНАСОВА
                     ВИОЛЕТА РОСЕНОВА НИКОЛОВА
                     ВЛАДИМИР ХРИСТОФОРОВ АНГЕЛОВ
                     ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ГАБРИЕЛА ИЛИЕВА ДОЙЧЕВА
                     ГАЛИНА БОРИСОВА МИТЕВА
                     ГАЛИНА ИВАНОВА АНДРЕЕВА
                     ГАЛЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ГАЛЯ ДИМИТРОВА ДРАГОВА
                     ГАЛЯ ЖЕЛЕВА ГАЧЕВА
                     ГАЧО ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ
                     ГАЧО ДИМИТРОВ ГАЧЕВ
                     ГАЧО ИЛИЕВ ЧОБАНТОДОРОВ
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КАМБЕРОВ
                     ГЕОРГИ АТИЛОВ КАЗАКОВ
                     ГЕОРГИ БОРИСОВ ДЕЧЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЕСЕЛИНОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДЖЕМПЕРИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЗЛАТЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧОБАНТОДОРОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЯНЪКОВ
                     ГЕОРГИ ДИМОВ КОЛЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГРОЗЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ДЕШКОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛИЛЯНОВ
                     ГЕОРГИ КИРИЛОВ КАРААТАНАСОВ
                     ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ БЕЛЧЕВ
                     ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ КОЗАЛИЕВ
                     ГЕОРГИ МИТКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ТЕОФАРОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТАНЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТАНКОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТРЪНДЕВ
                     ГЕОРГИ РУСЕВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ СПАСОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ СТАНКОВ ГАЧЕВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ТОПУЗОВ
                     ГЕОРГИ ТЕНЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ТЕНЕВ МИТКОВ
                     ГЕОРГИ ТЕНЕВ СТАНКОВ
                     ГЕОРГИ ТОНЕВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ ТЯНКОВ КАРАМАНОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ВЛАДЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИЦА НАШЕВА БОНЕВА
                     ГЕОРЧО ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ
                     ГЕРГАНА БОГДАНОВА АТАНАСОВА
                     ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА ДОБРЕВА
                     ГЕРГАНА МИТКОВА МАВРОДИЕВА
                     ГЕРГАНА ЯНКОВА ЧОБАНТОДОРОВА
                     ГИЧКА АТАНАСОВА ДРАГОВА
                     ГЛОРИЯ СТАНИСЛАВОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ГОСПОДИН НИКОЛОВ КОЛАРОВ
                     ГОЧО ГРОЗЕВ ГОЧЕВ
                     ГРОЗДАЛИН ГОЧЕВ ГРОЗЕВ
                     ГРОЗДАНКА ИВАНОВА УЙДУРУМОВА
                     ГРОЗЬО ГЕОРГИЕВ ГРОЗЕВ
                     ГУДА ПЕТРОВА ВЛАДЕВА
                     ГУДА ПЕТРОВА ЯНКОВА
                     ГЪЛЪБ АНГЕЛОВ ЧУКОЛОВ
                     ДАНАИЛ СТОИЛОВ ТОЧЕВ
                     ДАНИЕЛ НИКОЛОВ БАЛАШЕВ
                     ДАФИНА ГЕОРГИЕВА ЧУКОЛОВА
                     ДАФИНКА НИКОВА КОЛЕВА
                     ДЕЛЯН СТАНИМИРОВ СТОИЛОВ
                     ДЕМИР СТОЯНОВ КАРЧЕВ
                     ДЕНИСЛАВ ДОБРОМИРОВ КАРЧЕВ
                     ДЕНИЦА ГАНЧЕВА ИВАНОВА
                     ДЕНИЦА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ДЕНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА
                     ДЕНКА ПАВЛОВА ЯНЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА КИРЯКОВА
                     ДЕЧО ГАНЕВ ДЕЧЕВ
                     ДЕЯНА МАРИНОВА ТИЛЕВА
                     ДИАНА ГЕОРГИЕВА СТАНЕВА
                     ДИАНА ДОБРЕВА ЯНЪКОВА
                     ДИЛЯНА КИРИЛОВА ИВАНОВА
                     ДИМА ДИМИТРОВА ФУРЪР
                     ДИМА ПАВЛОВА ДИМИТРОВА
                     ДИМИТРИЙКА ПЕТРОВА СТОЙКОВА
                     ДИМИТРИНА БОГДАНОВА АНГЕЛОВА
                     ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТЕВА
                     ДИМИТРИНА ЗЛАТКОВА НИКОВА-АНДРЕУ
                     ДИМИТРИНА РУСЕВА НИКОЛОВА
                     ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ДИМИТРИНКА НАНКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ПАРОНОВ
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЯНЪКОВ
                     ДИМИТЪР АСЕНОВ ЖЕЛЕВ
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ КОЛАРОВ
                     ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ ДЕЛЧЕВ
                     ДИМИТЪР БОРИСОВ МИТЕВ
                     ДИМИТЪР ВАНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ
                     ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГАЧЕВ ВЪЛЧЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАЗАКОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТРЪНКОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЧОБАНТОДОРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ СТРАШНИКОВ
                     ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ГАЧЕВ
                     ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ГЮДЖЕНОВ
                     ДИМИТЪР МИЛКОВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР МИТЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ АНГЕЛОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТКОВ КОЗАЛИЕВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПАНАЙОТОВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ТАНАНОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ТОПУЗОВ
                     ДИМИТЪР ЯНАКИЕВ НИНЕВ
                     ДИМКА ГОСПОДИНОВА НИКОЛОВА
                     ДИМКА ДИНЧЕВА ТОНЕВА
                     ДИМКА ЙОРДАНОВА КАРАМАНОВА
                     ДИМКА КОСТАДИНОВА КОЛЕВА
                     ДИМО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
                     ДИМО ДОБРЕВ ДОБРЕВ
                     ДОБРИ СТОЯНОВ ПАНАЙОТОВ
                     ДОБРИНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА
                     ДОБРИНКА ТРИФОНОВА КАСЪРОВА
                     ДОБРОМИР АЛЕКСАНДРОВ МИТЕВ
                     ДОБРОМИР ДЕМИРЕВ КАРЧЕВ
                     ДОНКА АНГЕЛОВА КОЛЕВА
                     ДОНЧО ХРИСТОВ КАРАКАЛЦЕВ
                     ДЯНКО ДОЙЧЕВ ДОЙЧЕВ
                     ЕВЕЛИНА ФИЛИПОВА ГОЛЕВА
                     ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА НИНЕВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
                     ЕЛЕНА КИРИЛОВА МИНЧЕВА
                     ЕЛЕНА КОЛЕВА ПУЛЕВА
                     ЕЛЕНА МИТКОВА ИВАНОВА
                     ЕЛЕНА МИТКОВА КАМБЕРОВА
                     ЕЛЕНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛЕНА НИКОЛОВА ПАНАЙОТОВА
                     ЕЛЕНА ПАСКАЛЕВА КОСТАДИНОВА
                     ЕЛЕНА ТОДОРОВА СТОИЛОВА
                     ЕЛЕНКА АТАНАСОВА СТАЛЕВА
                     ЕЛЕНКА ВЪЛЧЕВА ТРЪНДЕВА
                     ЕЛЕНКА ДОБРЕВА НИНЕВА
                     ЕЛЕНКА ЖИВКОВА ЯНЪКОВА
                     ЕЛЕНКА КОСТАДИНОВА ПАРОНОВА
                     ЕЛЕНКА ПАНАЙОТОВА ХРИСТОВА
                     ЕЛИ ЕМИЛОВА ПУЛЕВА
                     ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА ДЕЧЕВА
                     ЕЛИСАВЕТА ТОДОРОВА КОЗАЛИЕВА
                     ЕМИЛ РУМЕНОВ ПУЛЕВ
                     ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ЛИЛЯНОВА
                     ЕМИЛИЯ ДЯНКОВА ДОЙЧЕВА
                     ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА СТОЙЧЕВА
                     ЕЧКА ШИДЕРОВА ЖЕЛЕВА
                     ЖАК АНГЕЛИНОВ ИВАНОВ
                     ЖЕЛЮ СТЕФАНОВ СОТИРОВ
                     ЖЕЛЯЗКА ЙОРДАНОВА ГОЧЕВА
                     ЖЕЛЯЗКА КОСТОВА ДОБРЕВА
                     ЖЕЛЯЗКО НИКОЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ЖЕНЯ ДИМИТРОВА КАРАДЖОВА
                     ЖЕНЯ ХРИСТОВА СОТИРОВА
                     ЖЕЧКА ТРИФОНОВА СТРАШНИКОВА
                     ЖИВКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА
                     ЖИВКА СЛАВЧЕВА АЛЕКСОВА
                     ЖИВКО ТРЕНДАФИЛОВ ГОЧЕВ
                     ЖУЛИЕН ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ
                     ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА ТОСКОВА
                     ЗАХАРИНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
                     ЗДРАВКА НИКОЛОВА БОГАТИНОВА
                     ЗДРАВКО ДИМИТРОВ КОЛЕВ
                     ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ПАЛЬОНОВА
                     ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ЖИШЕВА
                     ЗЛАТКА ПЕТКОВА КАРАБОНОВА
                     ЗЛАТКА ПЕТРОВА НИНЕВА
                     ЗЛАТКА ПЕТРОВА СТАНКОВА
                     ЗЛАТКА ХРИСТОВА ЧОНЕВА
                     ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ ЛИЛЯНОВ
                     ЗЛАТКО ДИМИТРОВ НИКОВ
                     ЗЛАТКО СТАЛЕВ АТАНАСОВ
                     ЗОРКА ТОДОРОВА ХАКАНОВА
                     ЗОРНИЦА АНГЕЛОВА КОЛЕВА
                     ИВА МИТКОВА МАВРОДИЕВА
                     ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ КОСТАДИНОВ
                     ИВАЙЛО МИРЧЕВ МИРЧЕВ
                     ИВАЙЛО ХРИСТОВ ИВАНОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ БАКАЛОВ
                     ИВАН БОРИСОВ ДЕЧЕВ
                     ИВАН ГЕОРЧЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ СТРАШНИКОВ
                     ИВАН КРЪСТЕВ МИТКОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ КАРАБОНОВ
                     ИВАН СТАЙКОВ АСЕНОВ
                     ИВАН ТЕНЕВ ВАНЧЕВ
                     ИВАН ТОНЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ТРИФОНОВ ЖИШЕВ
                     ИВАН ЯНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ТОЧЕВА
                     ИВАНКА ДОЙЧЕВА СТАМОВА
                     ИВАНКА КУДИНОВА КАРАДЖОВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА
                     ИВЕЛИНА АТАНАСОВА ГЕРАСИМОВА
                     ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА
                     ИВЕЛИНА КОСТАДИНОВА КАРАДЖОВА
                     ИВЕЛИНА ХРИСТОВА ВАНГЕЛОВА
                     ИЛИЯ ГОСПОДИНОВ ДОЙЧЕВ
                     ИЛИЯ ТРИФОНОВ САРАФОВ
                     ИЛИЯНА ДОБРЕВА КАРАДЖОВА
                     ИРИНА ДИМИТРОВА ГЮДЖЕНОВА
                     ИРИНА ДОБРЕВА ГЮДЖЕНОВА
                     ИРИНА КОСТОВА САРАНДИЕВА
                     ИРИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ИРИНКА ФИЛИПОВА НИНЕВА
                     ИСМАИЛ МУРАДОВ ДЕСТАНОВ
                     ЙОРДАН ВЛАДИМИРОВ АНГЕЛОВ
                     ЙОРДАН КОСТАДИНОВ КАРАДЖОВ
                     ЙОРДАН ОГНЯНОВ СЛАВОВ
                     ЙОРДАНКА АНАСТАСОВА ДИМИТРОВА
                     ЙОРДАНКА ГЪЛЪБОВА ДИМОВА
                     ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
                     ЙОРДАНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
                     ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ЧОЛАКОВА
                     ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ЧОБАНТОДОРОВА
                     ЙОРДАНКА СЛАВЕЕВА ДЕЛЧЕВА
                     ЙОРДАНКА СТОЙНОВА КАРЧЕВА
                     КАЛИНА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
                     КАЛИНКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
                     КАМЕЛИЯ ИВАЙЛОВА КОСТАДИНОВА
                     КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ВЕЛЧЕВА-ИВАНОВА
                     КАРАМФИЛ НИКОЛОВ КАРАМФИЛОВ
                     КАРАМФИЛКА ГЕОРГИЕВА УЙДУРУМОВА
                     КАРАМФИЛКА ПЕТРОВА ДРЪНГОВА
                     КАТЯ ГЕОРГИЕВА ТОПУЗОВА
                     КАТЯ ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА
                     КАТЯ ДИМИТРОВА ГОЧЕВА
                     КАТЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     КЕРА ЖЕЛЯЗКОВА ВАСИЛЕВА
                     КИРИЛ ИВАНОВ КИРИЛОВ
                     КИРЧО НЕДЯЛКОВ ДИМИТРОВ
                     КИЧКА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
                     КИЧКА МИЛЧЕВА ВЪЛКАНОВА
                     КОЛЬО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     КОЛЬО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
                     КОЛЮ АТАНАСОВ ТОНЕВ
                     КОСТА ГЕОРГИЕВ КИРЕВ
                     КОСТАДИН ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ
                     КОСТАДИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
                     КОСТАДИН ЗЛАТКОВ НИКОВ
                     КОСТАДИН ЙОРДАНОВ КАРАДЖОВ
                     КОСТАДИН ЛЮБОМИРОВ ВЪЛЧАНОВ
                     КОСТАДИН МИХАЙЛОВ КИРЕВ
                     КОСТАДИН ЯНАКИЕВ ХРИСТОВ
                     КРАСИМИР АТАНАСОВ СТАЛЕВ
                     КРАСИМИР ДИМИТРОВ ГЮДЖЕНОВ
                     КРАСИМИР ДИМОВ КОЛЕВ
                     КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ПАРОНОВА
                     КРИСТИАН ЗЛАТАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     КРЪСТЮ ВЪЛЧЕВ КОЛЕВ
                     КЪНА ДИМИТРОВА САРАФОВА
                     ЛАТИНА ВЕЛИЧКОВА ИВАНОВА
                     ЛИЛИЯ АНГЕЛОВА ДЕЧЕВА
                     ЛИЛИЯ ВЕНЕВА МАВРОДИЕВА
                     ЛИНА ДЯНКОВА ДОЙЧЕВА
                     ЛОЗКА СЛАВОВА ГИНЕВА
                     ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ КОЗАЛИЕВ
                     МАГДА ДИМИТРОВА ДЕЛЧЕВА
                     МАГДАЛЕНА АНГЕЛОВА ФИЛИПОВА
                     МАЛИНА НЕДЯЛКОВА ДЕЛЧЕВА
                     МАРА СРЕБРЕВА БАЛАШЕВА
                     МАРА СТЕФАНОВА БАКАЛОВА
                     МАРА ХРИСТОВА САВОВА
                     МАРГАРИТА АТАНАСОВА АНАСТАСОВА
                     МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА МИТКОВА
                     МАРГАРИТА ПЕТРОВА ПАВЛОВА
                     МАРГИЧКА АЛЕКСАНДРОВА ПРОЙКОВА
                     МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КАРАКАЛЦЕВА
                     МАРИАНА ДИНЕВА ГАНЕВА
                     МАРИАНА ДОЙЧЕВА ГОЛЕВА
                     МАРИАНА ТОМОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЙКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА
                     МАРИЙКА ДЕЛЧЕВА НИКОВА
                     МАРИЙКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     МАРИЙКА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     МАРИЙКА ИВАНОВА ПАНАЙОТОВА
                     МАРИЙКА КИРЕВА ФИЛИПОВА
                     МАРИЙКА КОСТАДИНОВА ТРЪНКОВА
                     МАРИЙКА ХРИСТОВА ЗЛАТЕВА
                     МАРИН НИКОЛОВ МИТЕВ
                     МАРИНЕЛА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА БАКАЛОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА АЛИПИЕВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ВАНГЕЛОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА КИРЯКОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА КОЗАЛИЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА НИНЕВА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА ДОБРЕВА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА ТАНАНОВА
                     МАРИЯ КОСТАДИНОВА НИКОВА
                     МАРИЯ КОСТАДИНОВА СОТИРОВА
                     МАРИЯ ЛЮБЕНОВА САРАФОВА
                     МАРИЯ МИХАЙЛОВА КОЗАЛИЕВА
                     МАРИЯ НАЧЕВА БРАТКОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА ДЕЛЧЕВА
                     МАРИЯ СТЕФАНОВА СТАНКОВА
                     МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯНА СТЕФАНОВА КОСТАДИНОВА
                     МАРИЯНА ЩЕРЕВА ЛАМБОВА
                     МАРТИН ДИМИТРОВ СТРАШНИКОВ
                     МАРТИН КОСТОВ ПЕТРОВ
                     МАРТИН КРЪСТЕВ КОЛЕВ
                     МАРТИН ПЕНЧЕВ ВАРСАМОВ
                     МАТЕНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
                     МИГЛЕНА ДЕЧЕВА ДЕЧЕВА
                     МИЛЕДИ СЛАВИЛОВА ПЕТРОВА
                     МИЛЕН МИТКОВ ДОБРЕВ
                     МИЛЕНА ИЛЧЕВА ТОПУЗОВА
                     МИЛЕНА НАЙДЕНОВА АНГЕЛОВА
                     МИЛЕНА ТОНЧЕВА ПУЛЕВА
                     МИЛКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
                     МИНКА ЖЕЛЕВА ЩЕРЕВА
                     МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ
                     МИРОСЛАВ ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ
                     МИРОСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА
                     МИРЧО ИВАНОВ МИРЧЕВ
                     МИТКО БОТЕВ ЖЕЛЕВ
                     МИТКО ГЕОРГИЕВ НИКОВ
                     МИТКО ДОБРЕВ ВЪЛКАНОВ
                     МИТКО ДОБРЕВ МАВРОДИЕВ
                     МИТКО ХРИСТОВ ДИМОВ
                     МИТЬО ДИМИТРОВ ДОБРЕВ
                     МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ТОПАЛОВ
                     МИХАИЛ КОСТОВ КИРЕВ
                     НАДЕЖДА ПЕТРОВА КАСЪРОВА
                     НАДЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     НАДЯ ТОДОРОВА МИТКОВА
                     НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА
                     НАЧКО СЛАВЕЕВ БРАТКОВ
                     НЕВЕНА РУМЕНОВА КОЛЕВА
                     НЕДКА ЩИЛЯНОВА АНАСТАСОВА
                     НЕДЯЛКА АТАНАСОВА ВЪЛКОВА
                     НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ДЕШКОВА
                     НЕДЯЛКА ЖЕЛЕВА ВЪЛКАНОВА
                     НЕДЯЛКА ЛЮБЕНОВА ИНДЖОВА
                     НЕДЯЛКА ФИЛЕВА КАРААТАНАСОВА
                     НЕДЯЛКО АНГЕЛОВ НЕДЕВ
                     НЕДЯЛКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     НЕДЯЛКО ЛЮБОМИРОВ КОЗАЛИЕВ
                     НЕЛИ ХРИСТОВА ВАНКОВА
                     НИКОЛА ГЕОРГИЕВ БАЛАШЕВ
                     НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ТЕОФАРОВ
                     НИКОЛА ДИМОВ ПАНАЙОТОВ
                     НИКОЛА ИВАНОВ ИВАНОВ
                     НИКОЛА МИТЕВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛА ТРИФОНОВ ПЕТРОВ
                     НИКОЛАЙ АНАСТАСОВ АНАСТАСОВ
                     НИКОЛАЙ БОРИСОВ СТОЙКОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ БЕЛЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
                     НИКОЛАЙ ДИМОВ ЧОЛАКОВ
                     НИКОЛАЙ ПАВЛОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ТЕНЕВ ТЕРЗИЕВ
                     НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ТОПАЛОВ
                     НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА КУЗИНОВА
                     НИКОЛИНА КОСТАДИНОВА БЕЛЧЕВА
                     НИКОЛИНА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
                     НИКОЛИНА РОСЕНОВА НИКОЛОВА
                     НИНА ПЕНЧЕВА НИКОЛОВА
                     НИНА СИМЕОНОВА АТАНАСОВА
                     НИНА ТЕНЧЕВА ГАЧЕВА
                     НИНА ТОДОРОВА СТАНКОВА
                     НИЧКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
                     ОГНЯН СЛАВЕЕВ БРАТКОВ
                     ОГНЯН СЛАВОВ БРАТКОВ
                     ПАВЕЛ ДИМОВ ДРЪНГОВ
                     ПАВЕЛ НИКОЛОВ ПАВЛОВ
                     ПАВЛИН ИВАНОВ ВАНЧЕВ
                     ПАВЛИНА ТОДОРОВА ВАНГЕЛОВА
                     ПАНАЙОТ СТЕФАНОВ ЧУКАЧЕВ
                     ПАНЧО ИВАНОВ ВАНКОВ
                     ПАУЛИНА ЙОРДАНОВА МИТЕВА
                     ПЕНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
                     ПЕНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
                     ПЕНКА ДИМОВА ДИМИТРОВА
                     ПЕНЧО ВАРСАМОВ ПЕНЧЕВ
                     ПЕНЬО ХРИСТОВ ПАЛЬОНОВ
                     ПЕТКА ХРИСТОЗОВА ДИМИТРОВА
                     ПЕТКО ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
                     ПЕТКО ДИМИТРОВ КОЗАЛИЕВ
                     ПЕТКО ДИМИТРОВ КОЗАЛИЕВ
                     ПЕТРАНА ДИМИТРОВА ЯНЧЕВА
                     ПЕТРАНА ЯНАКИЕВА КОСТОВА
                     ПЕТРАНКА АНГЕЛОВА КАРАИВАНОВА
                     ПЕТРАНКА ГРУДЕВА ПЕТРОВА
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ТРЪНДЕВ
                     ПЕТЪР ГОСПОДИНОВ СТАНКОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВЕСЕЛИНОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ НИНЕВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ КАРАБОНОВ
                     ПЕТЪР НЕСТОРОВ СТАНЕВ
                     ПЕТЪР НИКОЛОВ ЧАНЛИЕВ
                     ПЕТЪР РАДИНОВ РУСЕВ
                     ПЕТЪР СТОЙЧЕВ ИВАНОВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ КИРЯКОВ
                     ПЕТЪР ЯНЕВ ПЕТКОВ
                     ПЕТЯ АНГЕЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ПЕТЯ ДАМЯНОВА АБАДЖИЕВА-НИКОВА
                     ПЕТЯ ИВАНОВА ПАВЛОВА
                     ПЕТЯ ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
                     ПЕТЯ КОЛЕВА ДИМИТРОВА
                     ПЕТЯ МАРТИНОВА КОСТОВА
                     ПЕТЯ ПАВЛОВА НИКОЛОВА
                     ПЕТЯ ХРИСТОВА ЖЕЛЕВА
                     ПЛАМЕН СЛАВОВ БОРИСОВ
                     ПЛАМЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     РАДКА ГЕОРГИЕВА КАРЧЕВА
                     РАДКА ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА
                     РАДКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     РАДКА ИВАНОВА ЮГОВА
                     РАДКА ПЕТКОВА ДЕЛЧЕВА
                     РАДОСТИН АНГЕЛОВ КОЛЕВ
                     РАДОСТИН МИТКОВ ЖЕЛЕВ
                     РАДОСТИНА ВАЛЕНТИНОВА КОСТАДИНОВА
                     РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА КСЕНИФОНОВА
                     РАЛИЦА НИКОЛАЕВА СОТИРОВА
                     РАЯ ГЕОРГИЕВА ТЯНКОВА-МЕХМЕДКЯЕ
                     РЕНИ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     РОДИНА АЛЕКСАНДРОВА МИТЕВА
                     РОСА ДИМИТРОВА ДАРАКЧИЕВА
                     РОСЕН НИКОЛОВ РУСЕВ
                     РОСИЦА АТАНАСОВА СТОЙКОВА
                     РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ЖИШЕВА
                     РОСИЦА ИЛИЕВА ДЖЕМПЕРИЕВА
                     РОСИЦА КОЛЕВА СТОЙКОВА
                     РУМЯНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА
                     РУСИ ХРИСТОВ ЯНЧЕВ
                     РУСКА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
                     РУСКА ТОДОРОВА КАФОЗОВА
                     РУСКА ХРИСТОВА ГОЧЕВА
                     САШО АСЕНОВ МИТЕВ
                     СВЕТЛА БОРИСОВА МАДЖАРОВА
                     СЕВЕРИНА СИНЧЕЦОВА КИРИЛОВА
                     СЕЙХАН АХМЕД АХМЕД
                     СИЛВИЯ ТОДОРОВА КУРТОВА
                     СИМОНА БОРИСОВА РАДЕВА
                     СЛАВЕЙ ОГНЯНОВ БРАТКОВ
                     СЛАВЕЙКА МАРЧЕВА РАСОКОВА
                     СЛАВЕЯ АТАНАСОВА ИНДЖОВА
                     СЛАВИ АТАНАСОВ СЛАВОВ
                     СЛАВИ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
                     СЛАВКА ДИМИТРОВА КИРЯКОВА
                     СЛАВКА КОСТОВА ЩЕФОВА
                     СЛАВЧО ДИМОВ МИТЕВ
                     СНЕЖАНА ПАНТАЛЕЕВА ЗЛАТЕВА
                     СОНЯ КРЪСТЕВА ТОДОРОВА
                     СОНЯ СТОЯНОВА ГЮДЖЕНОВА
                     СОНЯ ТОДОРОВА БОГАТИНОВА
                     СОТИР ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ
                     СОТИР РУСЕВ ТАЛАЛАЕВ
                     СОФИЯ СТОИЛОВА СОФРОНОВА
                     СТАНИМИР СТОИЛОВ ЩЕФОВ
                     СТАНИМИРА АТАНАСОВА СТОЙКОВА
                     СТАНИМИРА ПЕТКОВА САМАНДЖИЕВА
                     СТАНКА МАРИНОВА ДЕЛЧЕВА
                     СТАНКА НИКОЛОВА ПАНАЙОТОВА
                     СТАНКА ТРИФОНОВА КАРЧЕВА
                     СТАНКО СЛАВЧЕВ АЛЕКСОВ
                     СТАНКО ТОНЕВ ТОНЕВ
                     СТЕФАН ДОБРЕВ ПАНАЙОТОВ
                     СТЕФАН МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     СТЕФАНА ДИЧЕВА КАСАКОВА
                     СТЕФАНА НИКОЛОВА ТЕОФАРОВА
                     СТЕФАНИ ПЕТРОВА СТОЙЧЕВА
                     СТЕФАНКА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
                     СТЕФКА ДИМИТРОВА КОСТОВА
                     СТЕФКА ЖЕЛЕВА СОТИРОВА
                     СТЕФКА НЕДЯЛКОВА КОЗАЛИЕВА
                     СТОИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     СТОИЛ ИВАНОВ ТОЧЕВ
                     СТОИМЕН ВЪЛЧЕВ СТОЕВ
                     СТОЙКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     СТОЙКО ДИМИТРОВ БОНЕВ
                     СТОЙЧО ИВАНОВ СТОЙКОВ
                     СТОЯН ДАНАИЛОВ ТОЧЕВ
                     СТОЯН ДИМИТРОВ ГРОЗЕВ
                     СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН ДИМОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА
                     СТОЯНКА ИВАНОВА КИРИЛОВА
                     СТОЯНКА ИВАНОВА НИКОВА
                     СТОЯНКА ПЕТРОВА БАРБОВА-ГЪЛЪБОВА
                     ТАНА ГОСПОДИНОВА УЧУР
                     ТАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ТАНЯ ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА
                     ТАНЯ ГОСПОДИНОВА КОЛАРОВА
                     ТАНЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ТАНЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ТАНЯ ДИМИТРОВА МИНКОВА
                     ТАНЯ ЗЛАТАНОВА БЕЛЧЕВА
                     ТАНЯ ЙОРДАНОВА СТОИЛОВА
                     ТАТЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ТЕНЧО НЕДКОВ ТЕРЗИЕВ
                     ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
                     ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ГАЙДАЖИЕВА-ГРОЗЕВА
                     ТИНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
                     ТОДОР БОРИСОВ БОРИСОВ
                     ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ БОГАТИНОВ
                     ТОДОР МАВРОДИЕВ КИРЯКОВ
                     ТОДОР ПЕТРОВ КИРЯКОВ
                     ТОНА ДИМОВА КАМБЕРОВА
                     ТОНЮ ГЕОРЧЕВ ИВАНОВ
                     ТОНЯ ТРИФОНОВА КАМБЕРОВА
                     ТРИФОН ИВАНОВ ЖИШЕВ
                     ТЯНКО ГЕОРГИЕВ ТЕНЕВ
                     ФИЛА НИКОЛОВА НЕСТОРОВА
                     ФИЛИП АНГЕЛОВ ГОЛЕВ
                     ФИЛИП ПЕТРОВ СТАНЕВ
                     ФИЛЮ ТРЪНДЕВ ГОЧЕВ
                     ХРИСАНА ЯНЕВА ДЕЛЕВА
                     ХРИСОНА ГЕОРГИЕВА БОГАТИНОВА
                     ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ХРИСТИНА СТАМОВА РУСЕВА
                     ХРИСТИНКА АНГЕЛОВА ТОПУЗОВА
                     ХРИСТИНКА АНТОНОВА ПЕТРОВА
                     ХРИСТИНКА ЮЛИЕВА АНГЕЛОВА
                     ХРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ ПИДОШЕВ
                     ХРИСТИЯНА НИКОЛАЕВА СОТИРОВА
                     ХРИСТО АТАНАСОВ ВЛАДЕВ
                     ХРИСТО АТАНАСОВ СТОЙКОВ
                     ХРИСТО БОТЕВ АНГЕЛОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ КОСТОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ КОСТОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ТОПУЗОВ
                     ХРИСТО ДОНЧЕВ КАРАКАЛЦЕВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ ПЕТКОВ
                     ХРИСТО МИЛКОВ КОЛЕВ
                     ХРИСТО НИКОЛОВ ДРАГОВ
                     ХРИСТО ПЕНЕВ ПАЛЬОНОВ
                     ХРИСТО ПЕТРОВ КАРАБОНОВ
                     ХРИСТО ТОДОРОВ БОРИСОВ
                     ХУБАВИНКА ВАНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА
                     ЦВЕТА КОСТАДИНОВА ВЪЛЧАНОВА
                     ЦВЕТКА ЙОРДАНОВА ТОНЕВА
                     ЦЕЦА ДИЧКОВА ВЪЛЧАНОВА
                     ЦОНКА ПАВЛОВА ДРАГОВА
                     ЦОНКА ПЕТКОВА ЛИЛЯНОВА
                     ЦОНКА СТЕФАНОВА БОКАЛОВА
                     ЧАВДАР НИКОЛОВ КОЛЕВ
                     ЩЕРЮ ЛАМБОВ КОСТАДИНОВ
                     ЩИЛЯНА СПАСОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЯНА ХРИСТОВА КОЛЕВА
                     ЯНАКИ ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ
                     ЯНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ЯНКА АТАНАСОВА ВЪЛЧЕВА
                     ЯНКА КОСТОВА КИРЕВА
                     ЯНКА СТАНКОВА ТЕРЗИЕВА
                     ЯНКО ДИМИТРОВ КОСТОВ
                     ЯСЕН ВАСИЛЕВ НИНЕВ
                     ЯСЕН ХРИСТОВ ГЕНЕВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                        за произвеждане на избори за народни представители
                                           на 4 април 2021 г.
                                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
         ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 004
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                         СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
                     ----------------------------------------------------
                     АКУЛИНА АНТОНОВНА ШЕКИРОВА
                     АЛБЕНА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
                     АЛБЕНА САШЕВА РАЙЧЕВА
                     АЛЕКСАНДРА АТАНАСОВА БАХАРЕВА
                     АЛЕКСАНДЪР БОГДАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ИСКРЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ЛЮБЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ДРАГИЕВ
                     АНАСТАСИЯ АНДОНОВА ЯНАКИЕВА
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ ШЕКИРОВ
                     АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
                     АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ТАНАНОВ
                     АНГЕЛ ГАЧЕВ ЛУЛЧЕВ
                     АНГЕЛ ГЕНЕВ ПЕХЛИВАНОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ БАКАЛОВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНДОНОВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ ШЕКИРОВ
                     АНГЕЛ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ
                     АНГЕЛ СТОЙЧЕВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ СТОЯНОВ КУЧКОВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ КЕМЕНДЖИЕВ
                     АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА
                     АНЕЛИЯ АНТОНОВА ДАМЯНОВА
                     АНЕЛИЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
                     АНИ ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА
                     АНИ ХРИСТОВА КЕМЕНДЖИЕВА
                     АНКА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА
                     АНКА ДИМИТРОВА ЧАНЛИЕВА
                     АННА АНГЕЛОВА БЪКОВА
                     АННА БОРИСОВА НИКОЛАИДУ
                     АНТОАНЕТА РАДОСЛАВОВА ПЕТРОВА
                     АНТОН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     АНТОН НИКОЛАЕВ МАРИНОВ
                     АНТОНИЯ РУМЕНОВА СЕПЕТЛИЕВА
                     АНТОНИЯ СТЕФАНОВА ЯНЕВА
                     АСЕН СТАЙКОВ АСЕНОВ
                     АТАНАС АНГЕЛОВ ШЕКИРОВ
                     АТАНАС ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ ДАСКАЛОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ СПИРОВ
                     АТАНАС ДОБРЕВ БАХАРЕВ
                     АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ИВАНОВ БАЛАШЕВ
                     АТАНАС ЛЮДМИЛОВ ТАНАНОВ
                     АТАНАС МИХАЙЛОВ ТАНАНОВ
                     АТАНАС НАЙДЕНОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ПЕТКОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ЯНАКИЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАСКА ГАЧЕВА МАНОЛОВА
                     АТАНАСКА ИВАНОВА ТЕНЕВА
                     БИСТРА ПАВЛОВА МИЛЕВА
                     БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДЕЛИПЕТРОВ
                     БЛАГОМИР ГЕОРГИЕВ БЛАГОВ
                     БОГДАН АЛЕКСАНДРОВ БОГДАНОВ
                     БОГДАН НИКОЛОВ ТРИФОНОВ
                     БОНЧО ЦВЕТАНОВ БОНЕВ
                     БОРИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ПЕЛЕВ
                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
                     ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ СТАМОВ
                     ВАЛЕНТИН МИЛКОВ МИЛЕВ
                     ВАЛЕНТИН НЕДЯЛКОВ МИТКОВ
                     ВАЛЕНТИН ПАСКОВ ИВАНОВ
                     ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ ЙОВЧЕВ
                     ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА
                     ВАЛЕНТИНА РАДИОНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ВАЛЕРИЯ ВОЙНОВА ХРИСТОВА
                     ВАНЕСА ИВАНОВА ДИМОВА
                     ВАНЯ ГЕОРГИЕВА КАРАДЖОВА
                     ВАНЯ ДИМОВА ПЕТРОВА
                     ВАНЯ ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
                     ВАНЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ВАНЯ СТОЙЧЕВА ТОНЕВА
                     ВАНЯ ФИЛИПОВА ЯНЧЕВА
                     ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ МИТКОВ
                     ВАСИЛ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛА ПЕТРОВА ДОШКОВА
                     ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
                     ВАСИЛКА ИВАНОВА СПИРОВА
                     ВАСИЛКА НИКОВА ДАСКАЛОВА
                     ВАСКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
                     ВАСКА ГЕОРГИЕВА БОЗАЛИЕВА
                     ВЕЛИКА ТОДОРОВА МИТКОВА
                     ВЕЛИН ДИНКОВ ИВАНОВ
                     ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ШЕКИРОВА
                     ВЕЛИЧКА БЛАГОЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА КАРАДЖОВА
                     ВЕЛИЧКА ДОБРЕВА ДЖОГОВА
                     ВЕЛИЧКА МАРИНОВА КОЛЕВА
                     ВЕНЕТА ХРИСТОВА ЛИНЕВА
                     ВЕНЦИСЛАВ АНДОНОВ АРНАУДОВ
                     ВЕСЕЛА ТОШКОВА ЧИЛЕВА
                     ВЕСЕЛИН ВЛАДКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА ТАНАНОВА-ИВАНОВА
                     ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ВЕСЕЛИНА СТОЙЧЕВА АНГЕЛОВА-ВЕЗЬОВА
                     ВЕСКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
                     ВИКТОР НИКОЛАЕВ МАРИНОВ
                     ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА САКАЛОВА
                     ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА ВАСИЛЕВА
                     ВИОЛЕТКА ГЕНЕВА АКУЗОВА
                     ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЕЛИНОВ
                     ВЛАДИМИР СТАНКОВ ВЛАДИМИРОВ
                     ВЛАДИМИР ТОДОРОВ НАШЕВ
                     ВЛАДИМИР ЯНКОВ БАЛАБАНОВ
                     ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВ ЛИНЕВ
                     ВЛАСАКИ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВУЛА АТАНАСИОС ГАЙДАТЗИ
                     ВЪЛЮ СТОЙЧЕВ ГОСПОДИНОВ
                     ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВА ЛУЛЧЕВА
                     ГАЛИНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ГАЛИНА НИКОЛОВА МИТЕВА
                     ГАЛИНА ХРИСТОВА ГИНЕВА
                     ГАЛЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     ГАЛЯ ВЕНЕВА ВЛАДИМИРОВА
                     ГАЛЯ ПАВЛОВА КАРАДЖОНОВА
                     ГАНКА СТЕФАНОВА МАРКОВА
                     ГАЧО АНГЕЛОВ ЛУЛЧЕВ
                     ГЕНА БОЖИНОВА КАРАПЕЙКОВА
                     ГЕНАДИ ДИМИТРОВ ГАНЧЕВ
                     ГЕНЧО КРАСИМИРОВ ПАВЛОВ
                     ГЕОРГИ БОРИСОВ БОРИСОВ
                     ГЕОРГИ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ВАНГЕЛОВ ПЕЛЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДАСКАЛОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДРАГОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОСТОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧЕРВЕНКОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КОСТОВ
                     ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ХРИСТОВ
                     ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ЛЮБЕНОВ
                     ГЕОРГИ ЛЮДМИЛОВ ТАНАНОВ
                     ГЕОРГИ МАРИНОВ РАДЕВ
                     ГЕОРГИ МАРИЯНОВ САКАЛОВ
                     ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГАЧЕВ
                     ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ НАЧЕВ МАРКОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ЦЕНОВ
                     ГЕОРГИ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГАЧЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ КАНАВОЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ КОЛАРОВ
                     ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ВАНЧЕВ
                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
                     ГЕОРГИ ТАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ АНДИНОВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ МАЗГАЛОВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ФИЛЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ДАСКАЛОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ ШИДЕРОВ ГИНЕВ
                     ГЕОРГИ ШИДЕРОВ ПАВЛОВ
                     ГЕОРГИ ЯНАКИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕРГАНА ГОСПОДИНОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ПОЛИХРОНОВА
                     ГЕРГАНА ДРАГИЕВА ВАСИЛЕВА
                     ГЕРГАНА ЕЛЕНОВА ЙОРДАНОВА
                     ГЕРГАНА ЗЛАТАНОВА МИЛЕВА
                     ГЕРГАНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ГЕРГАНА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГЕРГАНА СТЕФАНОВА СТОЕВА
                     ГЕРГАНА ТРИФОНОВА КАРАДЖОНОВА-ПИСАРОВА
                     ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГИНКА АНГЕЛОВА КАНАВОЕВА
                     ГИНКА ХРИСТОВА ДОБРЕВА
                     ГИЧКА ДИМИТРОВА КАРАДЖОНОВА
                     ГОСПОДИН ХРИСТОВ ДИЧЕВ
                     ГРИГОРИЯ МАРИНОВА НИКОЛОВА
                     ГРОЗДАН ТРЕНДАФИЛОВ ДИМИТРОВ
                     ГЮЛБАХАР ШЕРИФ МУСТАФА
                     ДАНАИЛ АТАНАСОВ КАРАКОЛЕВ
                     ДАНАИЛА ГЕОРГИЕВА АРГИРОВА
                     ДАНИЕЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ХРИСТОНОВА
                     ДАНИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА СТЕФАНОВА
                     ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГАЧЕВА
                     ДАНИЕЛА НЕДЯЛКОВА АНГЕЛОВА
                     ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА КАРЧЕВА
                     ДАНИЕЛА ХРИСТОВА БАЛАШЕВА
                     ДАНКА ИВАНОВА ДАСКАЛОВА
                     ДАРИНА ЖИВКОВА ДЕЛЧЕВА
                     ДАЯНА ДИАНОВА ГАНЧЕВА
                     ДЕБОРА ДИМИТРОВА СТАЛЕВА
                     ДЕНКО НИКОЛОВ ЧОНЕВ
                     ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА БОРИСОВА
                     ДЕЧКА ГЕОРГИЕВА ТАНАНОВА
                     ДЕЯН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДЕЯНА ДИМОВА ВЪЛЧАНОВА
                     ДИАН ГОСПОДИНОВ СЛАВЧЕВ
                     ДИАН ДИМИТРОВ ГАНЧЕВ
                     ДИАНА ВАСИЛЕВА РУСЕВА
                     ДИАНА ЖИВКОВА ГЕОРЧЕВА
                     ДИМА НИКОЛОВА КАСЪРОВА
                     ДИМИТРИНА ВАЛЕНТИНОВА ПЕХЛИВАНОВА
                     ДИМИТРИНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
                     ДИМИТРИНКА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА
                     ДИМИТРИНКА ЕЛЕНКОВА ВАСИЛЕВА
                     ДИМИТРИНКА ИВАНОВА СУРАДЖИЕВА
                     ДИМИТРИНКА ИЛИЕВА ДОБРЕВА
                     ДИМИТРИНКА СПАСОВА КАРАГЕУРОВА
                     ДИМИТРИНКА ТРЕНДАФИЛОВА НЕДЯЛКОВА
                     ДИМИТРИЯ ВАСИЛЕВА АНДИНОВА
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ШЕКИРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЧЕРВЕНКОВ
                     ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ГАНЧЕВ
                     ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ДИМОВ МИТЕВ
                     ДИМИТЪР ДОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ НИКОЛОВ
                     ДИМИТЪР ИЛЕВ ВЛАСАКОВ
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДРАГОВ
                     ДИМИТЪР МЛАДЕНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ ДРАГОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ СУРАДЖИЕВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ СТАЛЕВ
                     ДИМИТЪР СЛАВОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР СТОЙКОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ТОДЕВ ХУБЕНОВ
                     ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
                     ДИМИТЪР ЯНКОВ КОЗАЛИЕВ
                     ДИМО НИКОЛОВ ТОПАЛОВ
                     ДИМО ПЕТРОВ ДИМОВ
                     ДИЯН СТАНКОВ ВЛАДИМИРОВ
                     ДИЯНА ДИМИТРОВА ГЕНЕВА
                     ДИЯНА МАНОЛОВА МАНОЛОВА
                     ДИЯНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
                     ДОБРА КРЪСТЕВА ЛУЛЧЕВА
                     ДОБРИ АНГЕЛОВ ПАРОНОВ
                     ДОБРИ АТАНАСОВ БАХАРЕВ
                     ДОБРИН АТАНАСОВ БАХАРЕВ
                     ДОБРОМИР ИВАНОВ АТАНАСОВ
                     ДОБРОМИР МИХАЙЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ
                     ДОБРОМИР НИКОЛОВ АРНАУДОВ
                     ДОНКА АТАНАСОВА ЯНКОВА
                     ДОНКА ДИМИТРОВА ГАНДЖУРОВА
                     ДОНКА ТРИФОНОВА КОЗАЛИЕВА
                     ДОНЧО ИЛИЕВ САДЪЧЕВ
                     ДРАГОМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ДЯЛКА НИКОЛОВА АНДОНОВА
                     ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ ПЕХЛИВАНОВ
                     ЕВГЕНИЯ АТАНАСОВА СТОЯНОВА
                     ЕКАТЕРИНА СТЕФАНОВА РАДЕВА
                     ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ЯНЧЕВА
                     ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВА СТОИЦОВА
                     ЕЛЕНА ВАНГЕЛОВА ДЕМИРЕВА
                     ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ДАЧЕВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЯНАКИЕВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ВЛАСАКОВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА МАНОЛОВА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
                     ЕЛЕНА ИЛКОВА СТОЯНОВА
                     ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА КАРАПАЧОВА
                     ЕЛЕНА ЛИЛЯНОВА МИХАЙЛОВА
                     ЕЛЕНА МИНКОВА ПЕХЛИВАНОВА
                     ЕЛЕНА НАНКОВА СТЕФАНОВА
                     ЕЛЕНА НАЧЕВА АТАНАСОВА
                     ЕЛЕНА ПЕТРОВА ХАДЖИПЕТЕВА
                     ЕЛЕНА СТОЯНОВА СТАЛЕВА
                     ЕЛЕНА ТРЕНДАФИЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ЕЛЕНА ТРИФОНОВА МАРКОВА
                     ЕЛЕНА ХРИСТОВА БЕЛОВСКА
                     ЕЛЕНА ХРИСТОВА ДОБРЕВА
                     ЕЛЕНИ  ДИМИТРИОДУ
                     ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА БАМБАЛОВА
                     ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА СКЕРЛЕВА
                     ЕЛЕНКА ЖЕЛЯЗКОВА ТОДОРОВА
                     ЕЛИСАВЕТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
                     ЕЛИЦА МАРИНОВА ГИНЕВА
                     ЕМАНУИЛ ВЛАДИМИРОВ НАШЕВ
                     ЕМИЛ КОСТАДИНОВ ВЪЛЧАНОВ
                     ЕМИЛ ПЕТРОВ БОРИСОВ
                     ЕМИЛЕАН СТЕФАНОВ КЪРАТЛИЕВ
                     ЖАНА ГОСПОДИНОВА ГАНДЖУРОВА
                     ЖАНА ДИМИТРОВА КАМБЕРОВА
                     ЖАНЕТ СИМЕОНОВА МАЗГАЛОВА
                     ЖАНЕТА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
                     ЖЕЛЯЗКА ТОДОРОВА ШУТЕВА
                     ЖЕЛЯЗКА ХРИСТОВА КАРАГЬОЗОВА
                     ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ЖИВКА ДАНАИЛОВА ДАНОВА
                     ЖИВКА ДИМИТРОВА ДРАГОВА
                     ЖИВКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЖИВКО ЗЛАТАНОВ ГЕОРЧЕВ
                     ЗАХАРИНКА ГЕОРГИЕВА ХАМАЛОВА
                     ЗДРАВКА АНГЕЛОВА ВЪЛКОВА
                     ЗДРАВКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА
                     ЗДРАВКО ИВАНОВ КОДЖЕМАНОВ
                     ЗДРАВКО ЦВЯТКОВ ВАСИЛЕВ
                     ЗЛАТКА АТАНАСОВА НИКОЛОВА
                     ЗЛАТКА ВЕЛИЧКОВА САРОВА АНТОНОПУЛУ
                     ЗЛАТКА ДИМИТРОВА АНАСТАСОВА
                     ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ВЕЛИНОВА
                     ЗЛАТКА НИКОЛОВА ГРОЗЕВА
                     ЗЛАТКА СТАНЧЕВА СТРАТИЕВА
                     ЗЛАТКО СТЕФАНОВ ВАНЧЕВ
                     ЗОРНИЦА АТАНАСОВА ДАНЕВА
                     ЗОЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     ИВА ВЪЛЕВА ГОСПОДИНОВА-СЛАВОВА
                     ИВАЙЛО ЗДРАВКОВ СТОЯНОВ
                     ИВАЙЛО ЛЕНКОВ ЯНАКИЕВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ СПИРОВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ ШЕКИРОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ БАЛАШЕВ
                     ИВАН АТАНАСОВ СОТИРОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ДОБРЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ НИНЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ РАСОКОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ЯНКОВ
                     ИВАН ЗДРАВКОВ КОДЖЕМАНОВ
                     ИВАН КОЛЕВ КУНЕВ
                     ИВАН ЛАМБРЕВ АРГИРОВ
                     ИВАН МИЛИНОВ БАМБАЛОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ СЕВОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ЦВЕТКОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ ТОДОРОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ ЯНЕВ
                     ИВАН РАДКОВ ИЛИЕВ
                     ИВАН ТОДОРОВ НАШЕВ
                     ИВАН ТОДОРОВ СТРАТИЕВ
                     ИВАН ФИЛИПОВ ЯНЧЕВ
                     ИВАН ХРИСТОЗОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ШИДЕРОВ ГИНЕВ
                     ИВАНА ДИНКОВА ИВАНОВА
                     ИВАНА ТРЕНДАФИЛОВА ВАКОВА
                     ИВАНА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА
                     ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА БАХАРЕВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА КАВАЛДЖИЕВА-ПЕТРОВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА МАЗГАЛОВА
                     ИВАНКА РУСИНОВА ТАНАНОВА
                     ИВАНКА СТОИЛОВА НИНЕВА
                     ИВАНКА ХРИСТОВА ШУМАНОВА
                     ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МАЗГАЛОВА
                     ИВЕЛИНА ДИЛЯНОВА СТОЙКОВА
                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ ДОБРЕВ
                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ ДРАГОВ
                     ИЛИЯ ДОНЧЕВ САДЪЧЕВ
                     ИЛИЯ НЕСТОРОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯНА БОГДАНОВА КАЗАКОВА
                     ИЛИЯНА ПЕТРОВА ДРАГОВА
                     ИЛКО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
                     ИЛЧО ДИМИТРОВ ИЛЕВ
                     ИЛЮ АНГЕЛОВ ВЛАСАКОВ
                     ИРИНА ВЛАДЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ИРИНА ИЛИЕВА КУКЕВА
                     ИРИНКА ГЕОРГИЕВА ДРАГОВА
                     ЙОАНА ЧАВДАРОВА БУЛЕВА
                     ЙОВКА ГЕОРГИЕВА КАФАЗОВА
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ АНДИНОВ
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КАРАДЖОВ
                     ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА
                     ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ТАНАНОВА
                     ЙОРДАНКА ТРЕНДАФИЛОВА ЯНЧЕВА
                     КАЛИНКА ПЕТЕВА ИЛЕВА
                     КАМЕН АТАНАСОВ КАЗАКОВ
                     КАНУША НИКОЛОВА КОЗАЛИЕВА
                     КАТЕРИНА ГОСПОДИНОВА МИТКОВА
                     КАТИНА ДИМИТРОВА ТАНАНОВА
                     КАТЯ ВЪЛКОВА УЗУНОВА
                     КАТЯ ИВАНОВА МИТЕВА
                     КАТЯ КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА
                     КАТЯ МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА
                     КАТЯ ХРИСТОВА ЯНАКИЕВА
                     КЕРИМЕ МЮМЮН МУСА
                     КИНА СТОЙКОВА ДИМИТРОВА
                     КИРИЛ АЛЕКСИЕВ ЯНАКИЕВ
                     КИРИЛ ДИМИТРОВ СТОЕВ
                     КИРИЛ ТОНЕВ УЗУНОВ
                     КИРИЛКА АТАНАСОВА КИРИЛОВА
                     КИРИЛКА АТАНАСОВА ПЕТРОВА
                     КИРИЛКА ПЕТРОВА СОТИРОВА
                     КИЧКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     КИЧКА ДИМИТРОВА КАРАКОЛЕВА
                     КОСТА БОРИСОВ ТЕНЕВ
                     КОСТАДИН АНДОНОВ КОСТОВ
                     КОСТАДИН НИКОЛОВ АРНАУДОВ
                     КРАСИМИР НЕНКОВ ПАШКУЛОВ
                     КРАСИМИР ТЕНЕВ МАРКОВ
                     КРАСИМИР ЯНКОВ КОЗАЛИЕВ
                     КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА НАШЕВА
                     КРАСИМИРА ИВАНОВА ТАНАНОВА
                     КРАСИМИРА МИХАЙЛОВА АНАСТАСОВА
                     КРАСИМИРА ПЕТРОВА МАРКОВА
                     КРИСТИНА РУМЕНОВА МИХАЙЛОВА
                     ЛАМБРИ ИВАНОВ АРГИРОВ
                     ЛАМБРИ ИВАНОВ АРГИРОВ
                     ЛИДИЯ ДАНАИЛОВА ДАНОВА
                     ЛИЛИЯ ХРИСТОВА МИЛЕВА
                     ЛИЛЯНА ТРОЯНОВА АРГИРОВА
                     ЛОЗКО ПАВЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ЛЮБА ГЕОРГИЕВА ТАНАНОВА
                     ЛЮБЕН АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ
                     ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ЛЮБЕНОВ
                     ЛЮДМИЛ НИКОЛОВ ШУМАНОВ
                     МАНОЛ АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     МАНОЛ ДИМИТРОВ МАНОЛОВ
                     МАНОЛ ТОНЕВ ЯНЧЕВ
                     МАРА БАНЧЕВА ТАНЕВА
                     МАРА ВАСИЛЕВА ДЕЛЧЕВА
                     МАРА ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА
                     МАРГАРИТ ТРЕНДАФИЛОВ ГЕОРЧЕВ
                     МАРГАРИТА АСЕНОВА ДИМИТРОВА
                     МАРГАРИТА ПЕНЧЕВА ИЛИЕВА
                     МАРГАРИТА ТЕНЕВА ДИМИТРОВА
                     МАРИАНА ПЕТКОВА РАДЕВА
                     МАРИЕТА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЕТА ТЕНЧЕВА МИТЕВА
                     МАРИЙКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
                     МАРИН ГЕОРГИЕВ РАДЕВ
                     МАРИНЕЛА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА
                     МАРИНКА КОСТАДИНОВА МИНЕВА
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА ДРАГИЕВА
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА СПИРОВА
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА ТАНАНОВА
                     МАРИЯ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
                     МАРИЯ ГОСПОДИНОВА ИЛИЕВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА КОЗАЛИЕВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     МАРИЯ КАРАМФИЛОВА КОЗАЛИЕВА
                     МАРИЯ КОСТАДИНОВА БАКАЛОВА
                     МАРИЯ КОСТАДИНОВА ЦЕНОВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА БАЛАШЕВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА КОЗАЛИЕВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА НИКОЛОВА
                     МАРИЯ СТОЙЧЕВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА ПАШКУЛОВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ФИЛИПОВА ЯНЧЕВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА МИНЕВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОНОВА
                     МАРИЯ ЦВЕТАНОВА МИХАЙЛОВА
                     МАРИЯ ЩЕРЕВА МИХАЙЛОВА
                     МАРИЯН ГЕОРГИЕВ САКАЛОВ
                     МАРИЯН НИКОЛОВ РУСЕВ
                     МАРИЯН ТЯНЕВ МАРКОВ
                     МАРИЯНА СТОЙЧЕВА КАРЧЕВА
                     МАРТИН АЛЕКСАНДРОВ БОГДАНОВ
                     МАРТИН АНТОНОВ МАРТИНОВ
                     МАРТИН ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     МАРТИН КРАСИМИРОВ ПАВЛОВ
                     МАРТИН НИКОЛАЕВ ЦЕНОВ
                     МАРТИНА КРАСИМИРОВА КОЗАЛИЕВА
                     МАТА ВЪЛЧЕВА КЕМЕНДЖИЕВА
                     МЕГЛЕНА ПЕТРОВА ЧАНЛИЕВА
                     МИЛА ХРИСТОВА ЦЕНОВА
                     МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     МИЛЕНА ЖИВКОВА ГЕОРЧЕВА
                     МИЛЕНА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     МИЛЕНА ХРИСТОВА БОЗАЛИЕВА
                     МИЛИН ИВАНОВ БАМБАЛОВ
                     МИЛИЦА ИВАНОВА КАСЪРОВА
                     МИЛКА АНГЕЛОВА ЧОНЕВА
                     МИЛКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     МИЛКО ДИМИТРОВ ДРАГОВ
                     МИЛКО ХРИСТОВ МИЛЕВ
                     МИНКА КОЛЕВА СТРАШНИКОВА
                     МИТКО ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     МИТРА АДАМОВА ИВАНОВА
                     МИТРА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА
                     МИТРА ИВАНОВА КИНОВА
                     МИТРА КИРИЛОВА МАЗГАЛОВА
                     МИТРА НИКОЛОВА РУСЕВА
                     МИТРА СТОЙЧЕВА ПАВЛОВА
                     МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
                     МИХАИЛ ИВАНОВ ХАМАЛОВ
                     МИХАИЛ КОСТОВ ВАСИЛЕВ
                     МИХАИЛ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     МИХАИЛ РУСЕВ МИХАЙЛОВ
                     МОНИКА ДИАНОВА ГАНЧЕВА
                     МОНИКА ДИМИТРОВА ПАРОНОВА
                     МОНИКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     НАДЕЖДА ВЕСЕЛИНОВА ШЕКИРОВА
                     НАДКА БАХАРОВА БАМБАЛОВА
                     НАДЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     НАСКА АТАНАСОВА АНДРЕЕВА
                     НАЧО ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
                     НЕВЕНА МАНОЛОВА ГЬОТЦ
                     НЕВЕНКА ГЕОРГИЕВА СТАЙКОВА
                     НЕДЕЛЧО АТАНАСОВ КАРАГЬОЗОВ
                     НЕДЯЛКА АТАНАСОВА КОДЖЕМАНОВА
                     НЕДЯЛКА ВЪЛЕВА КРЪСТЕВА
                     НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ВАНЧЕВА
                     НЕДЯЛКА ДОЙЧИНОВА СТАНКОВА
                     НЕДЯЛКА ИЛИЕВА ЧОНЕВА
                     НЕДЯЛКА КРЪСТЕВА ГАЧЕВА
                     НЕДЯЛКА МАНОЛОВА АТАНАСОВА
                     НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ДРАГОВА
                     НЕДЯЛКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
                     НЕДЯЛКО ВАСИЛЕВ МИТКОВ
                     НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВ ЧЕРВЕНКОВ
                     НЕЛИ АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
                     НЕЛИ ДЕНКОВА ЧОНЕВА
                     НЕЛКА ВЕЛИКОВА ИВАНОВА
                     НИКОЛА ДЕНЕВ ЧОНЕВ
                     НИКОЛА ДИМИТРОВ СТАЛЕВ
                     НИКОЛА НЕДЯЛКОВ КАСЪРОВ
                     НИКОЛА РУСЕВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ АТАНАСОВ КАРЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАРААТАНАСОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЦЕНОВ
                     НИКОЛАЙ ДЕНКОВ ЧОНЕВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СУРАДЖИЕВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ИЛИЕВ НЕСТОРОВ
                     НИКОЛАЙ РУСЕВ РУСЕВ
                     НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
                     НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ХРИСТОВ МИНЕВ
                     НИКОЛЧО ЯНЕВ КОЛЕВ
                     НИНА ВАЛЕРИЕВА РАДОЙНОВА
                     ПАВЕЛ НИКОЛОВ ФЕРДИНАНДОВ
                     ПАВЕЛ СТОЯНОВ ПАВЛОВ
                     ПАВЛИН ПЕТРОВ ЧАНЛИЕВ
                     ПАВЛИН ХРИСТОВ МИЛЕВ
                     ПАУН ЛИЛЯНОВ ПАУНОВ
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВА
                     ПЕНКА ТОДОРОВА ХРИСТОВА
                     ПЕТРА ДИМИТРОВА ДОБРЕВА
                     ПЕТРАНА ГЕОРГИЕВА КАНЕЛОВА
                     ПЕТРАНА ИВАНОВА СТАНКОВА
                     ПЕТРАНКА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
                     ПЕТРАНКА ИЛИЕВА КУЧКОВА
                     ПЕТРАНКА ИЛИЕВА ХАДЖИИЛИЕВА
                     ПЕТРАНКА КИРИЛОВА ПОЛИХРОНОВА
                     ПЕТЪР АНГЕЛОВ ЛИНЕВ
                     ПЕТЪР АТАНАСОВ ХАДЖИПЕТЕВ
                     ПЕТЪР БЛАГОЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ТАНАНОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ВАРНОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОЛАРОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДАЧЕВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДАЧЕВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ МАТЕВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ЯНЕВ
                     ПЕТЪР ИЛИЕВ ДРАГОВ
                     ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
                     ПЕТЪР НИКОЛОВ РАДОЙНОВ
                     ПЕТЪР ПАВЛОВ ЧАНЛИЕВ
                     ПЕТЪР ТЕНЕВ ХАДЖИИЛИЕВ
                     ПЕТЪР ТРИФОНОВ РУСЕВ
                     ПЕТЪР ХУБЕНОВ КАФАЗОВ
                     ПЕТЪР ЯНЕВ ТАНАНОВ
                     ПЕТЯ АТАНАСОВА КОЛЕВА
                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА БАМБАЛОВА
                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ГАНЧЕВА
                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ПЕТЯ ДАНАИЛОВА АТАНАСОВА
                     ПЕТЯ НИКОЛОВА ГРОЗЕВА
                     ПЕТЯ СТЕФАНОВА ЯНЕВА
                     ПЕТЯ ЩЕРЕВА АСЕНОВА
                     ПЛАМЕНА ИВАНОВА ЦЕНОВА
                     РАДКА АНГЕЛОВА ХУБЕНОВА
                     РАДКА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
                     РАДКА НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА
                     РАДКА ТРИФОНОВА КОДЖЕМАНОВА
                     РАДКА ХРИСТОВА ДАСКАЛОВА
                     РАДКО ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     РАЙНА АДАМОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     РАЙНА ИВАНОВА ГИНЕВА
                     РАЙНА ИЛИЕВА КОЛАРОВА
                     РАЙНА МИЛЕВА МИЛЕВА
                     РОЗАЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА
                     РОСА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
                     РОСЕН АЛЕКСАНДРОВ ПАРОНОВ
                     РОСЕН ГЕОРГИЕВ ТЕОФАРОВ
                     РОСИЦА АТАНАСОВА КАРЧЕВА
                     РОСИЦА ЙОРДАНОВА КЕМЕНДЖИЕВА
                     РОСИЦА КАРЧЕВА НИКОЛОВА
                     РОСИЦА КОСТАДИНОВА ДЕЛИПЕТРОВА
                     РОСИЦА ПЕТРОВА КУНЕВА
                     РОСИЦА СИМЕОНОВА ЧОЛАКОВА
                     РУМЯНА НИКОЛОВА СТАМОВА
                     РУСИ ИВАНОВ ПОЛИХРОНОВ
                     РУСИ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
                     РУСИ НИКОЛОВ РУСЕВ
                     РУСКА ГОСПОДИНОВА ЯНАКИЕВА
                     САШО ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
                     СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
                     СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
                     СВЕТЛАНА ПЕЙЧЕВА САКАЛОВА
                     СВЕТОСЛАВ ДЕНИСОВ НИЖНИЧЕНКОВ
                     СВЕТОСЛАВ ЯНКОВ БАЛАБАНОВ
                     СВЕТОСЛАВА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
                     СЕВДА ЕВТИМОВА МАРТИНОВА
                     СЕРГЕЙ БОГДАНОВ НИКОЛОВ
                     СИЙКА ГЕОРГИЕВА ТАЧЕВА
                     СИЙКА ГЕОРГИЕВА ШЕКИРОВА
                     СИЙКА ДИМИТРОВА ЙОВЧЕВА
                     СИЙКА ИВАНЧЕВА СЛАВОВА
                     СИЙКА СТОЙЧЕВА ПАРОНОВА
                     СИЙКА ХРИСТОВА МОРЯКОВА
                     СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ТЕОФАРОВА
                     СИЛВИЯ ГРИГОРОВА НИКОЛОВА
                     СИЛВИЯ СЕРГЕЕВА ДАУЛОВА
                     СИМЕОН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     СЛАВЕЯ ЖЕКОВА НАШЕВА
                     СЛАВИ ДИМИТРОВ СЛАВОВ
                     СЛАВЧО ГОСПОДИНОВ СЛАВЧЕВ
                     СНЕЖАНА ТЕНЧЕВА ГАНЧЕВА
                     СОНЯ АЛЕКСАНДРОВА МИХАЙЛОВА
                     СОНЯ АТАНАСОВА ПЕЛЕВА
                     СОНЯ СТОЙЧЕВА ДРАГАНОВА
                     СОФИЙКА НИКОЛОВА МИТЕВА
                     СОФИЯ ХРИСТОВА ФИЛЕВА
                     СТАНЕТА ИВАНОВА ДИМОВА
                     СТАНИМИРА ДИМИТРОВА ГЮЗЕЛЕВА
                     СТАНКА ИЛИЕВА ХАДЖИПЕТЕВА
                     СТАНКО ВЛАДИМИРОВ СТАНКОВ
                     СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ ДРАГИЕВ
                     СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ ДРАГИЕВ
                     СТЕФАН ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ
                     СТЕФАН ПЕТРОВ ЯНЕВ
                     СТЕФАН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
                     СТЕФАН ХРИСТОВ СТОЯНОВ
                     СТЕФАНИ ГЕОРГИЕВА КОЛАРОВА
                     СТЕФКА ДИМИТРОВА ТРЕНДАФИЛОВА
                     СТЕФКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     СТЕФКА СОТИРОВА ЯНЕВА
                     СТОЙКА ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА
                     СТОЙКО ДИМИТРОВ СТОЙКОВ
                     СТОЙЧО АНГЕЛОВ НИНЕВ
                     СТОЙЧО ДИМИТРОВ СТОЕВ
                     СТОЙЧО ФИДАНОВ ДРАГАНОВ
                     СТОЯН АНГЕЛОВ КУЧКОВ
                     СТОЯН АТАНАСОВ БАЛАШЕВ
                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ ЙОВЧЕВ
                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН НИКОЛАЕВ ЧИЛЕВ
                     СТОЯН НИКОЛОВ СТАЛЕВ
                     СТОЯН ПАВЛОВ СТАНКОВ
                     СТОЯНКА НАЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     СТОЯНКА НИКОЛОВА ДАНЕВА
                     ТАНЯ ВАСИЛЕВА КЪРКАЛИЧЕВА
                     ТАНЯ ДИМИТРОВА ДРАГОВА
                     ТАНЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
                     ТАНЯ ПЕТРОВА ДРАГОВА
                     ТАНЯ ТОДОРОВА КОЗАЛИЕВА
                     ТАНЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
                     ТАТЯНА ГОСПОДИНОВА ГАНДЖУРОВА
                     ТЕМЕНУЖКА АНГЕЛОВА ВЪЛЧАНОВА
                     ТЕНЮ МАРКОВ ТЕНЕВ
                     ТЕОДОР НИКОЛЧЕВ ЯНЕВ
                     ТЕОДОРА АТАНАСОВА ДАСКАЛОВА
                     ТЕОДОРА ВАЛЕРИЕВА МЕТОДИЕВА
                     ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА АНДИНОВА
                     ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОЗАЛИЕВА
                     ТЕРЕЗА ЕМИЛОВА ВЪЛЧАНОВА
                     ТОДОР АНГЕЛОВ КАМБЕРОВ
                     ТОДОР АТАНАСОВ КАВЛАКОВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ АНДИНОВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ МАЗГАЛОВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ МАЗГАЛОВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ ФИЛЕВ
                     ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР НИКОЛОВ ЦЕНОВ
                     ТОДОРКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТОДОРКА СРЕБРЕВА ТРИФОНОВА
                     ТОНКА ГЕНЧЕВА ТЕНЕВА
                     ТОНКА ДЕЛЕВА ДОБРЕВА
                     ТОНКА ТОДОРОВА ГАНДЖУРОВА
                     ТОНЮ МАНОЛОВ ЯНЧЕВ
                     ТОНЮ СТОЙЧЕВ ТОНЕВ
                     ТРАЯНА ЛАМБРЕВА АРГИРОВА
                     ТРЕНДАФИЛ ДИМИТРОВ АКУЗОВ
                     ТРЕНДАФИЛ ДИМИТРОВ ТРЕНДАФИЛОВ
                     ТРИФОН ИВАНОВ СТАЛЕВ
                     ФАНКА МЛАДЕНОВА ХАДЖИЖЕЛЕВА
                     ФИДАН СТОЕВ ДРАГАНОВ
                     ФИДАН СТОЙЧЕВ ДРАГАНОВ
                     ФИЛИП ИВАНОВ ЯНЧЕВ
                     ФИЛКА БОРИСОВА БАХАРЕВА
                     ФИЛКА ИВАНОВА ДЖОГОВА
                     ХРИСТИНА ПЕТКОВА СТАЛЕВА
                     ХРИСТИНА ТЕНЕВА СПИРОВА
                     ХРИСТО АНГЕЛОВ КЕМЕНДЖИЕВ
                     ХРИСТО БОЙДЕВ МИЛЕВ
                     ХРИСТО ВАСИЛЕВ МИТАКЕВ
                     ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОНОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МИНЕВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЦЕНОВ
                     ХРИСТО ГОСПОДИНОВ ДИЧЕВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ХРИСТО ДИЧЕВ ИВАНОВ
                     ХРИСТО ЗЛАТКОВ СЛАВОВ
                     ХРИСТО МИХАЙЛОВ БЕЛОВСКИ
                     ХРИСТО ПАВЛОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО РАДКОВ ДАСКАЛОВ
                     ХРИСТОЗ ДОЙЧЕВ МИТЕВ
                     ЦВЕТАН АНГЕЛОВ СПИРОВ
                     ЦВЕТАН БОНЕВ ПЕТРОВ
                     ЦВЕТАН ТОДОРОВ ДЕЛЧЕВ
                     ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ГОЧЕВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ДОБРОМИРОВА ДИМИТРОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЦВЕТКА ИВАНОВА ФИЛЕВА-ГОСПОДИНОВА
                     ЦОНКА ГЕОРГИЕВА ДИЧЕВА
                     ЦОНКА ТОДОРОВА ЙОВЧЕВА
                     ЩЕРЮ АСЕНОВ СТАЙКОВ
                     ЩЕРЮ ПЕТРОВ КИНОВ
                     ЯНА ИВАНОВА ШЮТЕН
                     ЯНА КИРИЛОВА СТОЕВА
                     ЯНИЦА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     ЯНКА ГЕОРГИЕВА КУЧКОВА
                     ЯНКА ИВАНОВА КУЧКОВА
                     ЯНКА ЙОРДАНОВА ПАУНОВА
                     ЯНКА НИКОЛОВА ГРОЗЕВА
                     ЯНКО ИЛЧЕВ ИЛИЕВ
                     ЯНКО КРАСИМИРОВ КОЗАЛИЕВ
                     ЯНКО ТРЕНДАФИЛОВ БАЛАБАНОВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                        за произвеждане на избори за народни представители
                                           на 4 април 2021 г.
                                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
         ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 005
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                         СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
                     ----------------------------------------------------
                     АЛБЕНА МАНОЛОВА ХРИСТОЗОВА
                     АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ДИМЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АЛЕКСИ ПАНАЙОТОВ КОСТАДИНОВ
                     АЛЕКСИ ХРИСТОВ ИНДЖОВ
                     АНА ВЪЧКОВА АНГОВА
                     АНА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА
                     АНАСТАСИЯ ЕНЧЕВА ЕНЧЕВА
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ БЕЛЧЕВ
                     АНГЕЛ ВАСИЛЕВ СТАЛЕВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ТОНЕВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ КЬОСЕВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ КАРАИВАНОВ
                     АНГЕЛ ИЛИЕВ КАФАЗОВ
                     АНГЕЛ ЙОРДАНОВ ЛЕНКОВ
                     АНГЕЛ СТЕФАНОВ КОШКОВ
                     АНГЕЛ СТОЯНОВ СЕРТОВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ БАЛАШЕВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ СТОЯНОВ
                     АНГЕЛИНА ПЕТРОВА АНДРЕЕВА
                     АНДРЕЙ ВЕНЦЕВ ДИЛОВ
                     АНДРЕЙ ИВАНОВ АНДРЕЕВ
                     АНИ ВАНГЕЛОВА ВАНГЕЛОВА
                     АНИ ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
                     АНИЦА ВАСИЛЕВА ЯНАКИЕВА
                     АНИЦА СЛАВОВА ВАСИЛЕВА
                     АНИЧКА СТОИЛОВА ДРАГОВА
                     АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА БАМБЕВА
                     АНТОАНЕТА ГОЧЕВА ДРАГОВА
                     АТАНАС АНГЕЛОВ БЕЛЧЕВ
                     АТАНАС ВАСИЛЕВ АНДРЕЕВ
                     АТАНАС ДОБРЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ЖЕЛЕВ ДРАГОВ
                     АТАНАС ЖЕЛЯЗКОВ МАНОЛОВ
                     АТАНАС ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ПЕТРОВ КАТЕВ
                     АТАНАС РАДОСЛАВОВ НАНЕВ
                     АТАНАС ТЕНЕВ КОСЕВ
                     АТАНАС ТОДОРОВ НАНЕВ
                     АТАНАСКА ЖЕЛЯЗКОВА ВИДЕВА
                     БИСЕРКА ВЕЛЧЕВА СУЛТАНОВА
                     БИСТРА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     БОЖАНА АТАНАСОВА МИТЕВА
                     БОРА ИЛХАН ГАРИП
                     БОРИС КОСТОВ ТЕНЕВ
                     БОРИС ТОДОРОВ БОРИСОВ
                     БОРИС ХРИСТОВ БОРИСОВ
                     БОРИСЛАВ АТАНАСОВ АНДРЕЕВ
                     БОРИСЛАВ ИВАНОВ АТАНАСОВ
                     БОРИСЛАВ ТОДОРОВ БОРИСОВ
                     БОРЯН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
                     БОЯНА СПАСОВА ДРАГОВА
                     ВАЛЕНТИН КРЪСТЕВ КОЛЕВ
                     ВАНГЕЛ АНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ
                     ВАНИНА ПЕЙЧЕВА ТОЧКОВА
                     ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ВАНГЕЛОВА
                     ВАНЯ МИХАЙЛОВА ТАНОВА
                     ВАСИЛ ГОСПОДИНОВ МОСКОВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ ТОЧКОВ
                     ВАСИЛ НИКОЛОВ СКЕРЛЕВ
                     ВАСИЛ ПАВЛОВ ЯНАКИЕВ
                     ВАСИЛА ГЕОРГИЕВА МИЛУШЕВА
                     ВАСИЛЕНА ХРИСТОВА ХРИСТОНОВА
                     ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ИЛЧЕВА
                     ВАСИЛКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     ВАСКА СИДЕРОВА МИЛУШЕВА
                     ВЕЛИКА ДИМИТРОВА МИЛУШЕВА
                     ВЕЛИЧКА ВАНГЕЛОВА ХРИСТОЗОВА
                     ВЕНЦИ СЕЙКОВ ДИЛОВ
                     ВЕСА НЕНЧЕВА МИТЕВА
                     ВЕСЕЛА ИВАНОВА ТРЕНДАФИЛОВА
                     ВЕСЕЛИН МАРТИНОВ ПЕЛТЕКОВ
                     ВЕСЕЛИН ПЕНЕВ ТОДОРОВ
                     ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ВЕСЕЛИНОВ
                     ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ДРАГОВА
                     ВЕСКА ДИМИТРОВА КИЛАКОВА
                     ВЕСКА КАРАМФИЛОВА МАТАКОВА
                     ВИКТОРИЯ ДИНКОВА АТАНАСОВА
                     ВИОЛЕТА СТАНКОВА КАРТЕЛОВА
                     ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА КАФТАНОВА
                     ВЛАДИМИР ИЛКОВ МАНЕВ
                     ГАБРИЕЛА АТАНАСОВА КОСЕВА
                     ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ПЕШЕВА
                     ГАЛИНА БОРИСОВА КАРААТАНАСОВА
                     ГАЛИНА ПЕТРОВА ГАЧЕВА
                     ГАЛИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ГАЛИНА ТОДОРОВА СУЛТАНОВА
                     ГАЛЯ НИКОВА ПЕТРОВА
                     ГАНА ПЕТРОВА ГАЧЕВА
                     ГЕНЧО ИВАНОВ ТОЧКОВ
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ СЕПЕТЛИЕВ
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ТОНЕВ
                     ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ВЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМОВ ЗОТЕВ
                     ГЕОРГИ ДРАГИЕВ ДРАГОВ
                     ГЕОРГИ ДРАГИЕВ ДРАГОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ КАРАИВАНОВ
                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДОБРЕВ
                     ГЕОРГИ КОЛЕВ ВИДЕВ
                     ГЕОРГИ КРЪСТЕВ КОРЦАНОВ
                     ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ МАТЕРОВ
                     ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ ДРАГОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ВИДЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ КАРААТАНАСОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВАНГЕЛАКЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ СТАЙКОВ
                     ГЕОРГИ СТОИЛОВ БОРИСОВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ КИРОВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИЛЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ МАТАКОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ МАТАКОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ МИНЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАНАЙОТОВ
                     ГЕРГАНА АЛЕКСАНДРОВА ВАНГЕЛАКЕВА
                     ГЕРГАНА ИЛИЕВА КАРАБОЯНОВА
                     ГРОЗДАНКА ТОДОРОВА ХАДЖИИЛИЕВА
                     ГРОЗЮ КИРИЛОВ КАРАБОНОВ
                     ГУДА ГЕОРГИЕВА ЗАФИРОВА
                     ДАНАЕЛ ДИМИТРОВ МАВРЕВ
                     ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ СУЛТАНОВ
                     ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА МАТЕРОВА
                     ДАНЧО АТАНАСОВ ТОНЕВ
                     ДАРИНА ИЛКОВА АНДРЕЕВА
                     ДЕНА ПЕТРОВА ТОНЕВА
                     ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИАНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
                     ДИАНА ДЕЛЧЕВА ДИМИТРОВА-ЗИМБИЛЕВА
                     ДИАНА НИКОЛОВА ВАНГЕЛОВА
                     ДИАНА СЛАВЧЕВА ЯНАКИЕВА
                     ДИМИТРИНА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА
                     ДИМИТРИНА СТАНКОВА МАРКОВА
                     ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА МАНОЛОВА
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЗАФИРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВАНГЕЛАКЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАРАГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОНЕВ
                     ДИМИТЪР ДОБРЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ КЬОСЕИВАНОВ
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ ХАДЖИИЛИЕВ
                     ДИМИТЪР КОЛЕВ ДОБРЕВ
                     ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ДИМИТЪР НЕЙКОВ МИТЕВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ТОЧЕВ
                     ДИМИТЪР ПЕТКОВ САМАНДЖИЕВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ КУЧКОВ
                     ДИМИТЪР СИДЕРОВ МИЛУШЕВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ КОЗАЛИЕВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ГАЧЕВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ИНДЖОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЧОРЛОВ
                     ДИМИТЪР ЯНКОВ ЗАФИРОВ
                     ДИМКА ГЕОРГИЕВА КАРАИВАНОВА
                     ДИМО ГЕОРГИЕВ ЗОТЕВ
                     ДИМО ГЕОРГИЕВ ЗОТЕВ
                     ДИМО ГЕОРГИЕВ КАРАЧОМАКОВ
                     ДИМО КИРИЛОВ КАРАБОНОВ
                     ДИМО МИЛУШЕВ ЯНЕВ
                     ДИМО НИКОЛОВ СУЛТАНОВ
                     ДИМО ПАВЛОВ ДРЪНГОВ
                     ДИМО ПЕТРОВ ВЕСЕЛИНОВ
                     ДИМО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМЧО АЛЕКСАНДРОВ ГАЧЕВ
                     ДИМЧО ВАСИЛЕВ ЖЕЛЕВ
                     ДИМЧО КИРИЛОВ ЯНАКИЕВ
                     ДИЯНА ДИМИТРОВА ДРАГОВА
                     ДИЯНА МИХАЙЛОВА АТАНАСОВА
                     ДОБРИ ИЛИЕВ ДОБРЕВ
                     ДОБРИНКА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА
                     ДОБРИНКА СИДЕРОВА ГЮЗЕЛЕВА
                     ДОБРОМИРА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ДОБРОМИРА ЯНКОВА МАВРОДИЕВА
                     ДОНКА ПЕТРОВА КАНДАМУНЕВА
                     ДОНКА СИДЕРОВА ТРЪНДЕВА
                     ДОНКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА
                     ДРАГИЯ ШИДЕРОВ КАЗАКОВ
                     ДРАГОМИР ВАСИЛЕВ МАРАТИЛОВ
                     ДРАГОМИР ЛЮБОМИРОВ ДРАГОВ
                     ЕВГЕНИЯ АТАНАСОВА БЕЛЧЕВА
                     ЕВДОКИЯ СТЕПАНОВНА ДИМИТРОВА
                     ЕВЕЛИНА КОНСТАНТИНОВА СТОИМЕНОВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КЬОСЕИВАНОВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА МОРУКОВА
                     ЕЛЕНА КРЪСТЕВА СИВКОВА
                     ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА ЗАФИРОВА
                     ЕЛЕНА НИКОЛОВА ДРАГОВА
                     ЕЛЕНА ТОДОРОВА ЦИНГОВА
                     ЕЛЕНА ТОДОРОВА ЯНКОВА
                     ЕЛЕНКА ТОДОРОВА ДЮЛГЕРОВА
                     ЕЛИНА КОНСТАНТИНОВА КАМОЧАЙ
                     ЕМИЛ АНГЕЛОВ СЕПЕТЛИЕВ
                     ЕМИЛИЯ АРСЕНОВА ЧАВДАР О
                     ЕНЧО АТАНАСОВ ЕНЧЕВ
                     ЖЕЛЮ АТАНАСОВ ДРАГОВ
                     ЖЕЛЯЗКА АСЕНОВА МИТЕВА
                     ЖЕЛЯЗКА ВЪЛЧЕВА КУЧКОВА
                     ЖЕЛЯЗКА КОЛЕВА ВАСИЛЕВА
                     ЖЕНЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ЖИВКА ИЛИЕВА МАНЕВА
                     ЖИВКА ПАНАЙОТОВА АТАНАСОВА
                     ЖИВКА ТРЕНДАФИЛОВА ЛЕНКОВА
                     ЖИВКО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
                     ЗАХАРИНА ИВАНОВА КОШКОВА
                     ЗЛАТИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА РАСОКОВА
                     ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ШОПОВА
                     ЗЛАТКО ХРИСТОВ ЗЛАТИЛОВ
                     ЗОРНИЦА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
                     ИВАЙЛО ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ
                     ИВАЙЛО ПЕТРОВ КИРИЛОВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ КАРАИВАНОВ
                     ИВАН АНДРЕЕВ ТОДОРОВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ ТОЧКОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ТЕКЕЛИЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ЦИНГОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ДЕЛИПЕТРОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ КЬОСЕИВАНОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ КАФТАНОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ АРАДЖИЕВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ВАНГЕЛАКОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ ТРЕНДАФИЛОВ
                     ИВАН СИДЕРОВ МИЛУШЕВ
                     ИВАН СИДЕРОВ МИЛУШЕВ
                     ИВАН СТОЯНОВ ВАНКОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ ШОПОВ
                     ИВАН ФИЛИПОВ АНГЕЛОВ
                     ИВАН ЯНЕВ ИВАНОВ
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ЗОТЕВА
                     ИВАНКА КОЛЕВА СТАЛЕВА
                     ИВАНКА КРЪСТЕВА КЬОСЕИВАНОВА
                     ИВАНКА МИХАЙЛОВА ДЕЧЕВА
                     ИВО СТОЯНОВ КАРАБОЯНОВ
                     ИЛИЯ АНГЕЛОВ КАФАЗОВ
                     ИЛИЯ ДОБРЕВ ЕРКЕЧЕВ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ КАЗАКОВ
                     ИЛИЯ КОЛЕВ КОЛЕВ
                     ИЛИЯ СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
                     ИЛИЯН ХРИСТОВ МОРЯКОВ
                     ИЛКО ВЛАДИМИРОВ МАНЕВ
                     ИЛКО ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
                     ИЛХАН НУРИ ГАРИБ
                     ИСКРЕН ЙОРДАНОВ ИЛЧЕВ
                     ЙОАННА ПАВЛИНОВА МАДЕВА
                     ЙОВКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     ЙОРДАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ ИЛЧЕВ
                     ЙОРДАН КОСТОВ БАМБЕВ
                     ЙОРДАН НАНЕВ МИТЕВ
                     ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА МАТЕРОВА
                     ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ЯНЕВА
                     ЙОСИФ ДРАГАНОВ ТАНОВ
                     КАРАМФИЛА ХРИСТАКЕВА СУЛТАНОВА
                     КАРАМФИЛКА ДРАГИЕВА КАРАЧОМАКОВА
                     КАРАМФИЛКА ИЛИЕВА КАЗАКОВА
                     КАТЕРИНА ДИМОВА ДРЪНГОВА
                     КАТЕРИНА НИКОЛОВА ИЛЧЕВА
                     КАТИНА МИХАЙЛОВА АНАСТАСОВА
                     КАТИНА ПЕТРОВА ТРЕНДАФИЛОВА
                     КАТЯ АЛЕКСАНДРОВА ВАНКОВА
                     КАТЯ АЛЕКСИЕВА ПЛАЧКОВА
                     КАТЯ ГОСПОДИНОВА ЗОТЕВА
                     КИРИЛ ГРОЗЕВ КАРАБОНОВ
                     КИРИЛ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ
                     КИРИЛ ДИМЧЕВ ЯНАКИЕВ
                     КИРИЛ КОСТАДИНОВ ИТОВ
                     КИРИЛ НИКОЛОВ КИРИЛОВ
                     КИРИЛ СТЕФАНОВ КИРИЛОВ
                     КИРИЛ ТРЕНДАФИЛОВ ИВАНОВ
                     КИРИЛ ХРИСТОВ ЗЛАТИЛОВ
                     КИЧКА АТАНАСОВА ДИЛОВА
                     КИЧКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     КОЛЮ МАРИНОВ ВИДЕВ
                     КОЛЮ СТАНЧЕВ МИХАЙЛОВ
                     КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВ СТОИМЕНОВ
                     КОСТАДИН ИЛИЕВ ХАДЖИИЛИЕВ
                     КОСТАДИН КОСТАДИНОВ ИТОВ
                     КОСТАДИНА ИВАНОВА ТЕНЕВА
                     КРАСЕН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ
                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КОРЦАНОВ
                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ МАТАКОВ
                     КРАСИМИР ГРОЗЕВ КАРАБОНОВ
                     КРАСИМИР ЙОРДАНОВ БАМБЕВ
                     КРАСИМИР НАЙДЕНОВ ИВАНОВ
                     КРАСИМИР ТЕНЕВ КОСЕВ
                     КРАСИМИРА ДРАГИЕВА МАНЕВА
                     КРАСИМИРА ЖЕЧЕВА ЧУКОЛОВА
                     КРАСИМИРА ПЕТЕВА СЕПЕТЛИЕВА
                     КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА ФИЗИЕВА
                     КРЕМЕНА ИВАНОВА МОРЯКОВА-УЙДУРУМОВА
                     КРИСТИАН ДИМЧЕВ ТОНЕВ
                     КРЪСТИНКА МАРИНОВА ХРИСТОНОВА
                     ЛЕМАН ЕКРЕМ ГАРИБ
                     ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА РАСОКОВА
                     ЛЮБЕН АТАНАСОВ МАНОЛОВ
                     ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
                     ЛЮБОМИР ДРАГИЕВ ДРАГОВ
                     МАГДАЛЕНА ДОБРЕВА ВАНКОВА
                     МАГДАЛИНА РУСЕВА ДЕЧЕВА
                     МАРГАРИТА ВЕСЕЛИНОВА КАФАЗОВА
                     МАРГАРИТА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА
                     МАРИАНА НИКОЛОВА ВАНГЕЛАКЕВА
                     МАРИЙКА АНГЕЛОВА ХРИСТОНОВА
                     МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЙКА ГОЧЕВА ХАДЖИЖЕЛЕВА
                     МАРИЙКА ЙОРДАНОВА УЙДУРУМОВА
                     МАРИЙКА СЛАВОВА МИЛЕВА
                     МАРИЙКА ЯНЕВА КОЛЧЕВА
                     МАРИН АТАНАСОВ МАНОЛОВ
                     МАРИН КОЛЕВ ВИДЕВ
                     МАРИН КОЛЕВ ВИДЕВ
                     МАРИНЕЛА СТОЯНОВА ПЕЛТЕКОВА
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА КАРАИВАНОВА
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА СТАЛЕВА
                     МАРИЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯ АТАНАСОВА ДРЪНГОВА
                     МАРИЯ ВАЛЕРИЕВА КОЛЕВА
                     МАРИЯ ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА
                     МАРИЯ ГИНЕВА ТОЧКОВА
                     МАРИЯ КОЛЕВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯ КОСТАДИНОВА ИЛИЕВА-ДИМОВА
                     МАРИЯ НАЧЕВА ГРОЗЕВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА КОШКОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА ТОЧЕВА
                     МАРИЯ СТЕФАНОВА МИНЕВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА ГАЧЕВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА КАЗАКОВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА КИМЧЕВА
                     МАРИЯНА ТОДОРОВА КАРАБОНОВА
                     МАРТИН ДИМИТРОВ ПЕЛТЕКОВ
                     МАРТИН ИЛИЕВ КАЗАКОВ
                     МАРУСЯ ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА
                     МАЯ ДИМИТРОВА ЛЕНКОВА
                     МАЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
                     МАЯ ИЛИЕВА НИКОЛОВА
                     МИЛЕН ГЕОРГИЕВ КОРЦАНОВ
                     МИЛЕН КОЛЕВ ВИДЕВ
                     МИЛЕНА АТАНАСОВА КАТЕВА
                     МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     МИЛКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
                     МИЛКА ДРАГИЕВА ЛЕНКОВА
                     МИЛКА ХРИСТОВА МОРЯКОВА
                     МИЛУШ ЯНЕВ МИЛУШЕВ
                     МИЛУШ ЯНКОВ ЯНЕВ
                     МИЛЯ ДИМИТРОВА ПАНАЙОТОВА
                     МИНКА ГЕОРГИЕВА ВИДЕВА
                     МИНКА КИРЕВА ИТОВА
                     МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ТОЧЕВ
                     МИРОСЛАВА ДИМОВА ТОЧЕВА
                     МИТКО СИДКОВ МИЛУШЕВ
                     МИТРА ЙОРДАНОВА АРАБАДЖИЕВА
                     МИТРА ПЕТРОВА МИЛУШЕВА
                     МИХАИЛ ДЕЛЧЕВ РУСЕВ
                     МИХАИЛ НАЙДЕНОВ МИХАЙЛОВ
                     МОНИКА ДИМИТРОВА ДОБРЕВА
                     МОНИКА НИКОЛОВА КИРИЛОВА
                     НАДЯ МИХАЙЛОВА КУЧКОВА
                     НАДЯ ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     НАЙДЕН ИВАНОВ ВЪЛНЕВ
                     НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     НЕВЕНА ДИМИТРОВА МИТЕВА
                     НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
                     НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
                     НЕДЯЛКА ИЛИЕВА КАФОЗОВА
                     НЕДЯЛКА КИРИЛОВА САМАНДЖИЕВА
                     НЕДЯЛКА МАНОЛОВА МИТЕВА
                     НЕДЯЛКА РУСЕВА ЧЕРВЕНКОВА
                     НЕЙКО МИТЕВ ДИМИТРОВ
                     НЕЛИ ПЕТРОВА КАРТЕЛОВА
                     НИКОЛ ДИМИТРОВА НЕЙКОВА
                     НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ВАНГЕЛАКЕВ
                     НИКОЛА ЖЕКОВ ДИМИТРОВ
                     НИКОЛА ЙОРДАНОВ БОРГОВСКИ
                     НИКОЛА ПЕТРОВ ЛЕНКОВ
                     НИКОЛА СТОЙЧЕВ ДРАГОВ
                     НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ УЙДУРУМОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВИДЕВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДРАГОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ
                     НИКОЛАЙ ДИМОВ СУЛТАНОВ
                     НИКОЛАЙ ЖИВКОВ ТРЕНДАФИЛОВ
                     НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ТЕНЕВ ДРАГОВ
                     НИКОЛАЙ ЯНКОВ ЯНКОВ
                     НИКОЛИНА АТАНАСОВА БАМБАЛОВА
                     НИКОЛИНА АТАНАСОВА БАМБАЛОВА
                     НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА МИЛЧЕВА
                     НИНА КОСТАДИНОВА ЧОРЛОВА
                     ОЛГА ГЕОРГИЕВА ТОЧЕВА
                     ПАВЛИНКА АЛЕКСИЕВА ИНДЖОВА
                     ПАВЛИНКА ЙОРДАНОВА МАДЕВА
                     ПАСКО ИВАНОВ КАРПЕНКОВ
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ПЕНКА ИВАНОВА ЗАФИРОВА
                     ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГОВ
                     ПЕТРАНА КОСТОВА КОСТАДИНОВА
                     ПЕТРАНА КРЪСТЕВА МАТЕРОВА
                     ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА СТАЙКОВА
                     ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ УСУЛОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ВИДЕВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОШКОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ГЮЗЕЛЕВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ КАРТЕЛОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ КУЧКОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ МАТЕРОВ
                     ПЕТЪР ДИМЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ПЕТЪР ДИМЧЕВ ИВАНОВ
                     ПЕТЪР КОЛЕВ ДИМИТРОВ
                     ПЕТЪР КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
                     ПЕТЪР МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
                     ПЕТЪР НИКОЛОВ ТОЧЕВ
                     ПЕТЪР СТАНКОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ХРИСТОВ БАМБАЛОВ
                     ПЕТЪР ХРИСТОВ ГАЧЕВ
                     ПЕТЬО АНГЕЛОВ НЕДЕВ
                     ПЕТЯ ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
                     ПЕТЯ ДИМИТРОВА САМАНДЖИЕВА
                     ПЕТЯ ДОБРЕВА АТАНАСОВА
                     ПЕТЯ ИЛИЕВА ХРИСТОНОВА
                     ПЛАМЕН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
                     РАДКА КРУМОВА ПОПИВАНОВА
                     РАДКА ПЕТЬОВА АНГЕЛОВА
                     РАДКА СТАНКОВА МАРКОВА
                     РАДКА ТОДОРОВА МОСКОВА
                     РАДОСЛАВ СТАНИМИРОВ ДРАГОВ
                     РАДОСЛАВА АТАНАСОВА НАНЕВА
                     РАДОСТИН ТЕНЕВ ДРАГОВ
                     РЕНЕТА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     РОЗИНКА ВЪЛЧЕВА КАРПЕНКОВА
                     РОСЕН СТАНЕВ РУСЕВ
                     РОСИЦА ДИХАНОВА РУСИНОВА
                     РУЖА ДИМИТРОВА МИЛЕВА
                     РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ДРАГОВА
                     РУМЯНА НИКОЛАЕВА МИХАЙЛОВА
                     РУМЯНА РУСЕВА МИХАЙЛОВА
                     РУСКА АТАНАСОВА ЕРКЕЧЕВА
                     РУСКА ИВАНОВА ДЕЛИПЕТРОВА
                     РУСКА МАНОЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     СВЕТЛА ДИМИТРОВА КАРАИВАНОВА
                     СВЕТЛА ТОДОРОВА КОСЕВА
                     СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТРЪНДЕВ
                     СВИЛЕН ПЕТРОВ КИРИЛОВ
                     СЕВО ГЕОРГИЕВ СЕВОВ
                     СИДЕР ИВАНОВ МИЛУШЕВ
                     СИЙКА ПЕТРОВА ВИДЕВА
                     СИЛВИЯ ВЕНЦЕВА КОРЦАНОВА
                     СИЛВИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     СИМЕОНКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
                     СИМОНА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-ПРОЙКОВА
                     СИМОНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     СЛАВЕЙКА МИТЕВА ИВАНОВА
                     СОФИЙКА НИКОЛОВА ХАДЖИИЛИЕВА
                     СОФИЯ КОНСТАНТИНОВА СТОИМЕНОВА
                     СПАС СТОИЛОВ ДРАГОВ
                     СТАНИМИР АЛЕКСАНДРОВ ВАНГЕЛОВ
                     СТАНИМИР НИКОЛОВ ДРАГОВ
                     СТАНИСЛАВ АТАНАСОВ ВИДЕВ
                     СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДРАГОВ
                     СТАНКА АТАНАСОВА ЕНЧЕВА
                     СТАНКА ДИМОВА МИЛУШЕВА
                     СТАНКА ДОЙЧЕВА ХРИСТОВА
                     СТАНКА НИКОВА УЙДУРУМОВА
                     СТАНКА НИКОЛОВА ДЕЛИДЖОВА
                     СТАНКА ТОДОРОВА КОЗАРЕВА
                     СТАНКО ПЕТРОВ СТАНКОВ
                     СТАНЮ РУСЕВ ГРОЗЕВ
                     СТЕФАН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
                     СТЕФАН КИРИЛОВ МИТЕВ
                     СТЕФАН ПЕТРОВ КУЧКОВ
                     СТЕФАНИ ГЕОРГИЕВА МАТЕРОВА
                     СТЕФАНИ ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     СТЕФАНКА КОЛЕВА ИЛИЕВА
                     СТЕФКА АНГЕЛОВА СИДЕРОВА
                     СТЕФКА ИВАНОВА КОЗАЛИЕВА
                     СТОИЛ ГАЧЕВ БОРИСОВ
                     СТОИЛ СПАСОВ ДРАГОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ АТАНАСОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ ВАНКОВ
                     СТОЯН ПАВЛИНОВ ИВАНОВ
                     СТОЯН ХРИСТОВ КАРАБОЯНОВ
                     СТОЯНКА АНГЕЛОВА МАВРЕВА
                     СТОЯНКА ИВАНОВА СВИНАРОВА
                     СТОЯНКА МЕТОДИЕВА КОШКОВА
                     ТАНЯ АТАНАСОВА ЯНАКИЕВА
                     ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ВИДЕВА
                     ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ТАНЯ ДИМИТРОВА БАМБЕВА
                     ТАНЯ ДИМИТРОВА КАТЕВА
                     ТАНЯ КОСТАДИНОВА СТОИМЕНОВА
                     ТАНЯ КРАСИМИРОВА БАМБЕВА
                     ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ТРИФОНОВА
                     ТАТЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ТАТЯНА СИМЕОНОВА КОЗАРЕВА
                     ТЕНЧО ИВАНОВ ТЕНЕВ
                     ТЕНЮ ДЕЛЧЕВ ГРОЗИНОВ
                     ТЕНЮ НИКОЛОВ ДРАГОВ
                     ТЕОДОРА ИВАНОВА БОРИСОВА
                     ТЕОДОРА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ТЕОДОРА ПЕТРОВА ЧОРЛОВА
                     ТЕОДОРА ЯНКОВА ЯНКОВА
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ
                     ТОДОР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
                     ТОДОР ДИМИТРОВ КИСЬОВ
                     ТОДОР ДИМИТРОВ КОЗАЛИЕВ
                     ТОДОР НАЙДЕНОВ ПЛАЧКОВ
                     ТОДОР ЯНЕВ КОЗАРЕВ
                     ТОНИ КРАСИМИРОВА КОРЦАНОВА
                     ТОНИ НИКОЛАЕВА ДРАГОВА
                     ТОНКА АЛЕКСИЕВА КОРЦАНОВА
                     ТОНКА ГОЧЕВА ТОДОРОВА
                     ТОНКА ЗАПРЯНОВА ДРАГОВА
                     ТОНКА ПЕТРОВА ДЕЛИДЖОВА
                     ТОТКА МАРГАРИТОВА ТОДОРОВА
                     ТРЕНДАФИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ
                     ТРЕНДАФИЛКА КОНСТАНТИНОВА ДИМИТРОВА
                     ФЕРХАТ  ДЬОНМЕЗ
                     ФИДАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ФИЛИП АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     ФОТА ИВАНОВА ВАНГЕЛАКЕВА
                     ХАЛИЛ АЛИЕВ ХАЛИЛОВ
                     ХРИСАНА ХРИСТОВА МАРКОВА
                     ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
                     ХРИСТИНА ДИМИТРОВА МАТАКОВА
                     ХРИСТИНКА ГЕОРГИЕВА ВИДЕВА
                     ХРИСТИНКА ГОСПОДИНОВА ДРАГОВА
                     ХРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ МИНЕВ
                     ХРИСТИЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ХРИСТО АНАСТАСОВ ИЛИЕВ
                     ХРИСТО АНГЕЛОВ УЙДУРУМОВ
                     ХРИСТО БОРИСОВ МИТЕВ
                     ХРИСТО ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
                     ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОНОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МАТАКОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ГАЧЕВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ИНДЖОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ЧОРЛОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ЧОРЛОВ
                     ХРИСТО ИЛИЕВ АТАНАСОВ
                     ХРИСТО ИЛИЕВ МОРЯКОВ
                     ХРИСТО ИЛЧЕВ ХРИСТОЗОВ
                     ХРИСТО СКУЛЕВ КОЛЕВ
                     ХРИСТО СТОЯНОВ СИДЕРОВ
                     ХРИСТО ТРЕНДАФИЛОВ ИВАНОВ
                     ЦОНКА ГЕОРГИЕВА НАНЕВА
                     ЦОНКА ДИМИТРОВА ЗОТЕВА
                     ЦОНКА ДИМИТРОВА КИСЬОВА
                     ЦОНКА ДИМИТРОВА ТОНЕВА
                     ЯНА ДИМОВА КАРАБОНОВА
                     ЯНА ПЕТРОВА ЯНЕВА
                     ЯНА ПОЛИХРОНОВА ТОНЕВА
                     ЯНА ТЕНЕВА КАРАГЕОРГИЕВА
                     ЯНКА ГРОЗЕВА ТОНЕВА
                     ЯНКА ДИМИТРОВА МАТЕРОВА
                     ЯНКА КРЪСТЕВА КОЗАЛИЕВА
                     ЯНКА ПЕТКОВА ВАНГЕЛАКЕВА
                     ЯНКО КОЛЕВ ЯНКОВ
                     ЯНКО МИЛУШЕВ ЯНЕВ
                     ЯНКО МИХАЙЛОВ ЯНЕВ
                     ЯНКО СТОЙЧЕВ БАМБАЛОВ
                     ЯНУШ БОРИСОВ ДИМИТРОВ
                     ЯНЬО МАВРЕВ КОЗАРЕВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                        за произвеждане на избори за народни представители
                                           на 4 април 2021 г.
                                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
         ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 006
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                         СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
                     ----------------------------------------------------
                     АДРИАНА НЕДЯЛКОВА МИТКОВА
                     АЛБЕНА СТЕФАНОВА МИЛАДИНОВА
                     АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ КАТЕВ
                     АНАСТАСИЯ БОРИСОВА БЛАГОВА
                     АНГЕЛ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
                     АНГЕЛ БОНЕВ БОНЕВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МАДЖУРОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ФИЛЕВ
                     АНГЕЛ ПЕТКОВ ГАЧЕВ
                     АНГЕЛ ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ
                     АНГЕЛ СТЕФАНОВ ТЕРЗИЕВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ БОЗАЛИЕВ
                     АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА МЕШЕКУШЕВА
                     АНГЕЛИНА АТАНАСОВА МЕШЕКУШЕВА
                     АНГЕЛИНА ИЛИЕВА ХРИСТОВА
                     АНИТА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА
                     АНИТА МИТКОВА ДИМИТРОВА-МАТАКОВА
                     АНИЧКА ВЪЛКАНОВА МИТЕВА
                     АНИЧКА ГЕОРГИЕВА КАРАДЖОВА
                     АНИЧКА ИЛИЕВА ПАВЛОВА
                     АННА ГЕОРГИЕВА МАДЖУРОВА
                     АННА ПАВЛОВА ВЕСЕЛИНОВА
                     АНТОАНЕТА ДЕЛЧЕВА МАДЖУРОВА
                     АНТОАНЕТА КРАСИМИРОВА БОРАДЖИЕВА
                     АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА ТИНЕШЕВА
                     АСЕН НИКОЛОВ АСЕНОВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГОСПОДЕВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ КУРТОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ ДРАГИЕВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ ТИНЕШЕВ
                     АТАНАС ИВАНОВ БОРАДЖИЕВ
                     АТАНАС ИВАНОВ БОРАДЖИЕВ
                     АТАНАС ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     АТАНАС ИВАНОВ МИЛАДИНОВ
                     АТАНАС ИЛИЕВ ИЛИЕВ
                     АТАНАС ИЛИЕВ КОСТАДИНОВ
                     АТАНАС ИЛИЕВ КУРТОВ
                     АТАНАС ИЛИЕВ ТЕНЧЕВ
                     АТАНАС ПЕТРОВ РАДОЙНОВ
                     АТАНАС ПЕТРОВ СУЛТАНОВ
                     АТАНАС ПЕТРОВ ЧАТРАКОВ
                     АТАНАС СЛАВОВ САВАКОВ
                     АТАНАС ТРИФОНОВ КЪРАТЛИЕВ
                     АТАНАС ФИЛЕВ НАШЕВ
                     АТАНАС ХРИСТОВ ВЛАДЕВ
                     АТАНАСКА ЕВЛОГИЕВА ТОДОРОВА
                     АТАНАСКА ПЕТКОВА КОСТОВА
                     БИЛЯНА ДИМИТРОВА ДЕМИРЕВА
                     БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
                     БЛАГОЙ ТОДОРОВ КАЗАКОВ
                     БОЖАНКА КАРЧЕВА ИЛИЕВА
                     БОРИС ГЕОРГИЕВ КЮЧУКОВ
                     БОРИС ИВАНОВ ЛЮБЕНОВ
                     БОРИС ПЕТРОВ МОСКОВ
                     БОРИС СЛАВОВ КЕРАНОВ
                     БОРИС СТЕФАНОВ ТРЪНДЕВ
                     БОРИС ЩЕРЕВ ХАДЖИПЕТЕВ
                     БОРИСЛАВ АНДОНОВ КОСТОВ
                     БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БОНЕВ
                     ВАЛЕНТИН ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ВАЛЕНТИН ИВАНОВ СЕВОВ
                     ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ВЛАСАКОВ
                     ВАЛЕНТИНА БОРИСЛАВОВА КОСТОВА
                     ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА КУРТОВА
                     ВАЛЕНТИНА ГОСПОДИНОВА ГЪЛЪБОВА
                     ВАЛЕНТИНА СЛАВОВА ВАСИЛЕВА
                     ВАЛЯ ЗЛАТКОВА БОЗАЛИЕВА
                     ВАЛЯ ПЕТРОВА СРЕБРЕВА
                     ВАНГЕЛ МИРОСЛАВОВ КИСЬОВ
                     ВАНГЕЛ НИКОЛОВ БЕЛЧЕВ
                     ВАНГЕЛУДКА ДИМИТРОВА СУЛТАНОВА
                     ВАНИНА ИВАНОВА СЪБЕВА
                     ВАНЯ АТАНАСОВА ВЛАДЕВА
                     ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КАРАДЖОВ
                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПИСАРОВ
                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПИСАРОВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ ТОДОРОВ БАКАЛОВ
                     ВАСИЛ ЯНКОВ НЕДЯЛКОВ
                     ВАСИЛИЯ ДИМИТРОВА АНДОНОВА
                     ВАСИЛКА ДИМИТРОВА БАХЧЕВАНОВА
                     ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     ВАСИЛКА ТОДОРОВА ПИСАРЕВА
                     ВЕЛИКА НИКОЛОВА БЕЛЧЕВА
                     ВЕЛИНА ДАНАИЛОВА МИТЕВА
                     ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА КУРТОВА
                     ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ПИСАРОВА
                     ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
                     ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ЯНЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА БЕЛЧЕВА
                     ВЕНКО СТОИЛОВ РУСЕВ
                     ВЕРКА КОСТАДИНОВА КАЗАКОВА
                     ВЕСА ИЛИЕВА МАТАКОВА
                     ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА
                     ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА МАРКОВА
                     ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА БОРАДЖИЕВА
                     ВЕСЕЛИНА ЯНАКИЕВА ТРЪНДЕВА
                     ВЕСЕЛИНКА ПЕТРОВА КАРАДЖОВА
                     ВЕСКА ГЕОРГИЕВА ИЛЧЕВА
                     ВЕСКА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА
                     ВЕСКА ЖИВКОВА КАЗАКОВА
                     ВЕСКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
                     ВИКТОРИЯ ТОДОРОВА МАРКОВА
                     ВИОЛЕТА НАСКОВА ДИМИТРОВА
                     ВИОЛЕТА ТЕНЕВА ЛИЛЯНОВА
                     ВИОЛЕТА ХРИСТОВА МАЗГАЛОВА
                     ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ БОНЕВ
                     ВЛАДИМИРА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     ГАЛИНА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА
                     ГАЛЯ НИКОЛОВА РУСЕВА
                     ГАНКА АНАСТАСОВА МИТКОВА
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ МАДЖУРОВ
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ФИЛЕВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ БАКАЛОВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГОСПОДЕВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ДАЧЕВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ КУРТОВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ КУРТОВ
                     ГЕОРГИ БОРИСОВ КЮЧУКОВ
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КАРАДЖОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДАРАКЧИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТРЪНДЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ БОРАДЖИЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЕСЕЛИНОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ДЕЧЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ МИТЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ШИКИРОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КЬОСЕВ
                     ГЕОРГИ КАРАМФИЛОВ ВЪЛКОВ
                     ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ МОСКОВ
                     ГЕОРГИ МАРИАНОВ КАТЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ КУЛОВ
                     ГЕОРГИ ПЕНЕВ ТОНЕВ
                     ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ТОНЕВ
                     ГЕОРГИ РУМЕНОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ САШЕВ СЕВОВ
                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ НАШЕВ
                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ТЕРЗИЕВ
                     ГЕОРГИ ТАНЧЕВ МИТЕВ
                     ГЕОРГИ ТЕНЕВ ГАЙДАЖИЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ФАКИРОВ
                     ГЕОРГИ ТРИФОНОВ БРАТКОВ
                     ГЕОРГИ ТРИФОНОВ ВЪЛКАНОВ
                     ГЕОРГИ ТРИФОНОВ ПАРОНОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАСКОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ СЪБЕВ
                     ГЕОРГИ ЯСЕНОВ ДИМОВ
                     ГЕРГАНА АНГЕЛОВА МОРЯКОВА
                     ГЕРГАНА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА
                     ГЕРГАНА ДИМИТРОВА МУТОВА
                     ГЕРГАНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     ГЕРГАНА КОЛЕВА КУРТЕВА
                     ГЕРГАНА ПЕТРОВА КЪРАТЛИЕВА
                     ГИНА ИВАНОВА КАЗАКОВА
                     ГИНА МАРИНОВА РАЕВА
                     ГИНКА ВЪРБАНОВА КУЧКОВА
                     ГИЧКА СТАНКОВА НАШЕВА
                     ГОСПОДИН ИВАНОВ БОРАДЖИЕВ
                     ГОСПОДИН НИКОЛОВ МОСКОВ
                     ГОСПОДИН СТОЯНОВ ХРИСТОВ
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА КЮРТОВА
                     ДАНЧО ДИМИТРОВ ЗАФИРОВ
                     ДАРИНА ХРИСТОВА МИТЕВА
                     ДАФИНКА АНГЕЛОВА МИТЕВА
                     ДЕТЕЛИНА ТОНЕВА ТОДОРОВА
                     ДЕЯН ДИМИТРОВ МУТОВ
                     ДЕЯН ТОДОРОВ ДЕЛЧЕВ
                     ДИМАНА ЙОРДАНОВА ЦВЕТКОВА
                     ДИМИТРИНА ГРОЗЕВА МАЛИНИНА
                     ДИМИТРИНКА ВЪЛЧЕВА МИХАЙЛОВА
                     ДИМИТРИНКА ЖЕКОВА ХРИСТОВА
                     ДИМИТРИНКА КОСТАДИНОВА МОСКОВА
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ МАДЖУРОВ
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДЕМИРЕВ
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ТИНЕШЕВ
                     ДИМИТЪР БОНЕВ БОНЕВ
                     ДИМИТЪР БОРИСОВ КЮЧУКОВ
                     ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ПИСАРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БЕЛЧЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДАЧЕВ
                     ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ МУТОВ
                     ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЪЛЪБОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ИЛЧЕВ
                     ДИМИТЪР ИЛКОВ ГЪЛЪБОВ
                     ДИМИТЪР КИРЕВ КОЗАЛИЕВ
                     ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ МИТКОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ПАВЛОВ ЛАЙЛОВ
                     ДИМИТЪР ПАВЛОВ ТОНЧЕВ
                     ДИМИТЪР РУСАЛИНОВ БЕЛЧЕВ
                     ДИМИТЪР РУСАНОВ ЛАЗАРОВ
                     ДИМИТЪР СРЕБРЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ТРЪНДЕВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ МАЛИНИН
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДАРАКЧИЕВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ МАРКОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ СТАМЕНОВ
                     ДИМКА ГЕОРГИЕВА ЯНАКИЕВА
                     ДИМКА ДИМИТРОВА КАЗАКОВА
                     ДИМКА ИЛЧЕВА ТЕНЧЕВА
                     ДИМКА ЙОРДАНОВА ЦВЕТКОВА
                     ДИМКА СТОЯНОВА РАДОЙНОВА
                     ДИМКА ТОДИНОВА БАНЕВА
                     ДИМКА ХРИСТОВА МОРЯКОВА
                     ДИМО ХРИСТОВ ПАМПОРОВ
                     ДОБРА ЯНАКЕВА ТЕНЧЕВА
                     ДОБРИ ГОЧЕВ ТРЪНДЕВ
                     ДОБРИ ТРЪНКОВ МОСКОВ
                     ДОБРИНА МИХАЙЛОВА НАШЕВА
                     ДОБРИНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
                     ДОБРОМИР ДИМОВ ХРИСТОВ
                     ДОНКА ТОДОРОВА ТОНЧЕВА
                     ДОРА КОСТАДИНОВА ЛИКОВА
                     ДОЧКА ДИМИТРОВА КЮЧУКОВА
                     ДРАГОМИР ИВАНОВ КАЗАКОВ
                     ДЯЛКА ВЪЛЕВА ВАСИЛЕВА
                     ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ВЪЛНЕВА
                     ЕВДОКИЯ НИКОЛОВА КУЛОВА
                     ЕВЕЛИНА КИРИЛОВА НИКОЛОВА
                     ЕКАТЕРИНА ВАНГЕЛОВА ТОНЧЕВА
                     ЕКАТЕРИНА ГРОЗЕВА ДИМОВА
                     ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ДРАГИЕВА
                     ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА БАНЕВА
                     ЕЛЕНА АТАНАСОВА КАЗАКОВА
                     ЕЛЕНА БЛАГОЕВА КАЗАКОВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ЛАЙЛОВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА
                     ЕЛЕНА ЗДРАВКОВА ХРИСТОВА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА МИТЕВА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОНЕВА
                     ЕЛЕНА МАРИНОВА ДАРАКЧИЕВА
                     ЕЛЕНА ПАВЛОВА КУЛОВА
                     ЕЛЕНА ПАНАЙОТОВА ВАНГЕЛАКЕВА
                     ЕЛЕНА СТАЛЕВА НИКОЛОВА
                     ЕЛЕНА ТЕНЕВА БЕЛЧЕВА
                     ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ПАЛЬОНОВА
                     ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА СЕВОВА
                     ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА СЪБЕВА
                     ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ЩЕРЕВА
                     ЕЛЕНКА ПЕТРОВА НАЧЕВА
                     ЕЛЕНКА СТОЯНОВА КОНДУЗОВА
                     ЕЛЕНКА ХРИСТАКИЕВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     ЕЛИЦА ОГНЯНОВА АНДОНОВА
                     ЕМИЛ АНТОНОВ НИКОЛОВ
                     ЕМИЛ ИВАНОВ ЛИКОВ
                     ЕМИЛ ХРИСТОВ ДАРАКЧИЕВ
                     ЖЕКО ИВАНОВ МИЛАДИНОВ
                     ЖЕЛЯЗКА СТЕФАНОВА ПАМПОРОВА
                     ЖЕНЯ ДИМИТРОВА ТРИФОНОВА
                     ЖЕЧКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ЖЕЧКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЖИВКА ПЕТРОВА ГЕОРЧЕВА
                     ЖИВКО ДИМОВ ПАМПОРОВ
                     ЖИВКО НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЗДРАВКО ГОСПОДИНОВ СТОЯНОВ
                     ЗДРАВКО НИКОЛОВ КАРАИВАНОВ
                     ЗЛАТКА БОРИСОВА СРЕБРЕВА
                     ЗЛАТКА ИВАНЧЕВА ЗАФИРОВА
                     ЗЛАТКО ДЕЛЧЕВ ТОДОРОВ
                     ЗЛАТКО ИВАНОВ ЛЮБЕНОВ
                     ЗЛАТКО НИКОЛОВ СТАНКОВ
                     ЗОЯ РАШКОВА ДИМОВА
                     ЗОЯ ХРИСТОВА ТЕРЗИЕВА
                     ИВАЙЛО БЛАГОЕВ СТАВРЕВ
                     ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МИТЕВ
                     ИВАЙЛО НИКОЛОВ РАДОЙНОВ
                     ИВАН БЛАГОЕВ СТРАШНИКОВ
                     ИВАН ВАЛЕНТИНОВ СЕВОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ БОРАДЖИЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЕСЕЛИНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ДЕЧЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ МИТЕВ
                     ИВАН ГОСПОДИНОВ БОРАДЖИЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ЛИКОВ
                     ИВАН ДИМОВ ХРИСТОВ
                     ИВАН ДОБРЕВ МОСКОВ
                     ИВАН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН КРЪСТЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЛИЛЯНОВ ЛИЛЯНОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ШИКИРОВ
                     ИВАН ПЕНКОВ КАВАЛДЖИЕВ
                     ИВАН РУСАНКОВ ЛАЗАРОВ
                     ИВАН РУСЕВ ИЛЧЕВ
                     ИВАН СВЕТЛИНОВ ТОДОРОВ
                     ИВАН СТРАТИЕВ БОЖИНОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ БАХЧЕВАНОВ
                     ИВАН ХРИСТОВ РАСОКОВ
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КЕРАНОВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ОВЧАРОВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
                     ИВАНКА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА
                     ИВАНЧО ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ
                     ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА КИРЯКОВА
                     ИВЕЛИНА ПЕТРОВА СТАМЕНОВА
                     ИЛИЯ АТАНАСОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ АТАНАСОВ ТЕНЧЕВ
                     ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ НАЧЕВ
                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ КИСЬОВ
                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ МАТАКОВ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ МАРИЯНОВ КУРТОВ
                     ИЛИЯ ПЕТРОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ ТРЕНДАФИЛОВ ГОЧЕВ
                     ИЛИЯН ПЕТКОВ ТЕНЧЕВ
                     ИЛИЯНА ПАВЛОВА ПАВЛОВА
                     ИЛИЯНА ХРИСТОВА КАЗАКОВА
                     ИЛКО ИВАНОВ ГЪЛЪБОВ
                     ИМАНА ОГНЯНОВА АНДОНОВА
                     ИРЕНА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
                     ИРИНКА ГЕОРГИЕВА ПАСКОВА
                     ИЦО ЯНКОВ БОЗАЛИЕВ
                     ЙОВКА МИХАЙЛОВА КАТЕВА
                     ЙОЛАНДА ВЕЛИКОВА ДАРАКЧИЕВА
                     ЙОРДАН НИКОЛОВ ГЮЗЕЛЕВ
                     ЙОРДАН ЦВЕТКОВ МИХАЙЛОВ
                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА КИСЬОВА
                     ЙОРДАНКА НИКОЛОВА КЕРЕЗОВА
                     ЙОТКО ХРИСТОВ КЕРЕЗОВ
                     КАРАМФИЛ ГЕОРГИЕВ КАРАМФИЛОВ
                     КАРАМФИЛ ДИМИТРОВ ДАЧЕВ
                     КАРАМФИЛ СЛАВОВ КЕРАНОВ
                     КАРАМФИЛКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА
                     КАРАМФИЛКА ТОДОРОВА КАЗАКОВА
                     КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ТИНЕШЕВА
                     КАТЮША ХРИСТОВА ВЕСЕЛИНОВА
                     КАТЯ АТАНАСОВА ДАЧЕВА
                     КАТЯ ЙОРДАНОВА ЧАНЛИЕВА
                     КАТЯ ПЕТКОВА ТЕНЧЕВА
                     КЕРА ДИМОВА ВЛАСАКОВА
                     КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     КИРИЛ ДИМИТРОВ КОЗАЛИЕВ
                     КИРИЛ МИРОСЛАВОВ КИСЬОВ
                     КИРИЛ ТОДОРОВ ДАРАКЧИЕВ
                     КИРИЛКА СТЕФАНОВА МОСКОВА
                     КИЧКА АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА
                     КИЧКА ДИМИТРОВА ФИЛИПОВА
                     КОСТАДИН ЙОРДАНОВ КЬОСЕВ
                     КОСТАДИН ТОДОРОВ РАЕВ
                     КРАСИМИР ГОСПОДИНОВ МОСКОВ
                     КРАСИМИР ТОДОРОВ АВРАМОВ
                     КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА КОЗАЛИЕВА
                     КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ФИЛЕВА
                     КРАСИМИРА ДИМИТРОВА БИЛБИ
                     КРАСИМИРА НИКОЛАЕВА МИНЕВА
                     КРУМ ХРИСТОВ МОРЯКОВ
                     КРЪСТИНА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА
                     КРЪСТИНА СТЕФАНОВА ПАРОНОВА
                     КРЪСТЮ ИВАНОВ КРЪСТЕВ
                     ЛИЛИЯ БОРИСОВА БОНЕВА
                     ЛИЛЯН ИВАНОВ ЛИЛЯНОВ
                     ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА СТАВРЕВА
                     МАРА ГЕНЕВА КЕРАНОВА
                     МАРГАРИТА БОРИСОВА ТРЪНДЕВА
                     МАРГАРИТА ЖЕЛЕВА ПЕТРОВА
                     МАРГАРИТА НЕДЕЛЧЕВА ПАСКОВА
                     МАРГАРИТА ХРИСТОВА КАЗАКОВА
                     МАРИАН АТАНАСОВ БОРАДЖИЕВ
                     МАРИАН НИКОЛОВ КАТЕВ
                     МАРИАНА ДИМИТРОВА МУТОВА
                     МАРИАНКА АТАНАСОВА АСЕНОВА
                     МАРИЕЛА МИРОСЛАВОВА КИСЬОВА
                     МАРИЙКА ДРАГИЕВА АТАНАСОВА
                     МАРИЙКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЙКА ИВАНОВА ИСКРЕВА
                     МАРИЙКА ТОТЕВА СРЕБРЕВА
                     МАРИНА КОЛЕВА ТОДОРОВА
                     МАРИНКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА БОЗАЛИЕВА
                     МАРИЯ АТАНАСОВА КУРТОВА
                     МАРИЯ АТАНАСОВА КУРТОВА
                     МАРИЯ АТАНАСОВА ФАКИРОВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГАЙДАЖИЕВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЯНЧЕВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ГАВРИЛОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА
                     МАРИЯ ДОБРЕВА ИЛИЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ВЛАДЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ДЕЧЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ТАНГЪРОВА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА БЕЛЧЕВА
                     МАРИЯ КОЛЕВА БОРАДЖИЕВА
                     МАРИЯ КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА ВЪЛКАНОВА
                     МАРИЯ СТЕФАНОВА МИТЕВА
                     МАРИЯ ТРЕНДАФИЛОВА ГОЧЕВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА КАПИТАНОВА
                     МАРИЯН ИЛИЕВ КУРТОВ
                     МАРИЯН НИКОЛОВ РАДОЙНОВ
                     МАРИЯНА ИВАНОВА АРАБАДЖИЕВА
                     МАРИЯНА ИВАНОВА ИЛЧЕВА
                     МАРТИН ГЕОРГИЕВ КУРТОВ
                     МАРТИН ГЕОРГИЕВ КЪРКАЛИЧЕВ
                     МАРТИН СВЕТЛИНОВ ТОДОРОВ
                     МЕРКАД КАДРИШЕН РАСИМ
                     МИЛАНКА БОРИСОВА НАШЕВА
                     МИЛЕН ИВАНОВ ТАНГЪРОВ
                     МИЛЕН МИТКОВ ЗЛАТЕВ
                     МИЛЕН ПЕТРОВ КУРТОВ
                     МИЛЕНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     МИЛЕНА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА
                     МИЛИЦА ГЕОРГИЕВА РАСОКОВА
                     МИЛКА ДИМИТРОВА КАТЕВА
                     МИЛКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     МИЛКА ТЕНЕВА ИВАНОВА
                     МИРОСЛАВ БОРИСОВ КЕРАНОВ
                     МИРОСЛАВ КИРИЛОВ КИСЬОВ
                     МИРОСЛАВ НИКОЛОВ КАЗАКОВ
                     МИРОСЛАВ ЯНКОВ МИЛУШЕВ
                     МИТКО АТАНАСОВ ЗЛАТЕВ
                     МИТКО ИЛИЕВ МАТАКОВ
                     МИТКО ПЕНЧЕВ ДИМИТРОВ
                     МИТРА ПЕТРОВА ХРИСТАКЕВА
                     МИХАЕЛА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
                     МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ КАТЕВ
                     МИХАЙЛ ХРИСТОВ РАСОКОВ
                     НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИПЕТЕВА
                     НАДКА ИВАНОВА ПОПОВА
                     НАДЯ АЛЕКСАНДРОВА МИЛУШЕВА
                     НАДЯ ИЛИЕВА СЕВОВА
                     НАДЯ ЙОТОВА ХРИСТОВА
                     НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА ДРАГИЕВА
                     НЕВЕНА ДИМИТРОВА КЬОСЕВА
                     НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ДЕЧЕВА
                     НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ПАМПОРОВА
                     НЕДЯЛКА ИВАНОВА ВЛАСАКОВА
                     НЕДЯЛКО ДИМИТРОВ МИТКОВ
                     НЕЛИ АНГЕЛОВА СЕВОВА
                     НЕЛИ АТАНАСОВА КЪРАТЛИЕВА
                     НЕЛИ НИКОЛОВА ВЪЛКОВА
                     НЕЛИ ТОШЕВА ПЕТРОВА
                     НИКОЛА ВАНГЕЛОВ БЕЛЧЕВ
                     НИКОЛА ИВАНОВ ШИКИРОВ
                     НИКОЛА МИХАЙЛОВ ЦВЕТКОВ
                     НИКОЛА ПЕТРОВ КАЗАКОВ
                     НИКОЛА СТАЛЕВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛА ТОДОРОВ САРАКОЛЕВ
                     НИКОЛА ЯНКОВ РАДОЙНОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КЪРКАЛИЧЕВ
                     НИКОЛАЙ СЛАВОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ ОВЧАРОВ
                     НИКОЛИНА ГОГОВА САРАКОЛЕВА
                     НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА БАЙРАКТАРОВ
                     НИКОЛИНА ТЕНЕВА КЕРАНОВА
                     НИКОЛИНКА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ЛАЙЛОВ
                     ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ТОНЧЕВ
                     ПАВЕЛ ПЕТРОВ ТОШЕВ
                     ПАВЕЛ ХРИСТОВ ПАВЛОВ
                     ПАВЛИН ПЕТРОВ ТОШЕВ
                     ПАВЛИНА КОСТОВА ДИМИТРОВА
                     ПАВЛИНА САШЕВА СЕВОВА
                     ПАРОН ГЕОРГИЕВ ПАРОНОВ
                     ПЕНКА ГОСПОДИНОВА ВЪЛКОВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА
                     ПЕНКА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
                     ПЕНКО АТАНАСОВ КАВАЛДЖИЕВ
                     ПЕНЧО МИТКОВ ДИМИТРОВ
                     ПЕПА СТОЯНОВА ТАНГЪРОВА
                     ПЕТКО АТАНАСОВ ТЕНЧЕВ
                     ПЕТКО ДЕЛЧЕВ ТЕНЧЕВ
                     ПЕТРАНА ДИМИТРОВА МИТКОВА
                     ПЕТРАНА КРЪСТЕВА ТОДОРОВА
                     ПЕТРАНКА КАРАМФИЛОВА МИТЕВА
                     ПЕТЪР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРТОВ
                     ПЕТЪР АТАНАСОВ КЪРАТЛИЕВ
                     ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ ВЛАСАКОВ
                     ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ СРЕБРЕВ
                     ПЕТЪР ВЪЛКОВ ВЛАСАКОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ СТАМЕНОВ
                     ПЕТЪР ЗЛАТАНОВ ГЕОРЧЕВ
                     ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР КРУМОВ ЯНЧЕВ
                     ПЕТЪР ЛОЗЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР НИКОЛОВ КАЗАКОВ
                     ПЕТЪР ПАВЛОВ ТОШЕВ
                     ПЕТЪР РУВИМОВ РАЕВ
                     ПЕТЪР ТОШКОВ ЙОРДАНОВ
                     ПЕТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
                     ПЕТЪР ХРИСТОВ СУЛТАНОВ
                     ПЕТЯ АНГЕЛОВА ГАЧЕВА
                     ПЕТЯ АТАНАСОВА РАДОЙНОВА
                     ПЕТЯ ТОДОРОВА КОРЦАНОВА
                     ПЕТЯ ТРИФОНОВА ПЕТРОВА
                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ТОНЕВ
                     ПЛАМЕН ФИЛЕВ КАРАМАНОВ
                     РАДОСЛАВ ПЕТРОВ РАЕВ
                     РАДОСТИНА КРЪСТИНОВА СЛАВОВА
                     РАДОСТИНА СТЕФАНОВА КАРАМАНОВА
                     РАЙНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
                     РАЙНА АНГЕЛОВА СИДЕРОВА
                     РАЙНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     РАЙНА ГЕОРГИЕВА ШЕКИРОВА
                     РОЗА ЖЕЛЕВА ТОШЕВА
                     РОСИЦА ВАСКОВА АНДОНОВА
                     РОСИЦА ГОСПОДИНОВА МОСКОВА
                     РОСИЦА ХРИСТОВА САВАКОВА
                     РУЖА БЛАГОВА НАШЕВА
                     РУМЕН ДИМИТРОВ РАЙЧЕВ
                     РУМЯНА АНГЕЛОВА НЕДЯЛКОВА
                     РУСАНКА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
                     РУСЕЛИН ДИМИТРОВ БЕЛЧЕВ
                     САШО ГЕОРГИЕВ СЕВОВ
                     СВЕТЛАНА ГОСПОДИНОВА ДИМИТРОВА
                     СВЕТЛИН ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     СИДЕР СТОЯНОВ СИДЕРОВ
                     СИЙКА ВАСИЛЕВА ДОКОВА-АТАНАСОПУЛУ
                     СИЙКА ГЕОРГИЕВА ШИКИРОВА
                     СИЛВИЯ ЗЛАТАНОВА ГЬОРЧЕВА
                     СИМЕОН ЯНЧЕВ ЯНЧЕВ
                     СЛАВ ГРОЗЕВ ИВАНОВ
                     СЛАВЕЙКА НИКОЛОВА ТРЪНДЕВА
                     СЛАВЕЯ ДИМИТРОВА КУРТЕВА
                     СЛАВИ ДИМИТРОВ МИХОВ
                     СЛАВИ НИКОЛОВ СЛАВОВ
                     СЛАВКА ЙОРДАНОВА СЛАВОВА
                     СМАРАЙДИ ГЕНЕВА МАДЖУРОВА
                     СОНЯ АНГЕЛОВА НАНОВА
                     СОНЯ ГЕОРГИЕВА КАТЕВА
                     СОНЯ СИДЕРОВА СТОЯНОВА
                     СОНЯ СТОЕВА КАЗАКОВА
                     СПАСКА МИНЧЕВА ДЕДОВА
                     СПАСКА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА
                     СРЕБРОМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     СРЕБРЮ ВАНГЕЛОВ ПЕТРОВ
                     СРЕБРЮ ДИМИТРОВ СРЕБРЕВ
                     СТАЙКО АНГЕЛОВ БЛАГОВ
                     СТАНКА ГЕНЧЕВА КЕРЕЗОВА
                     СТАНКА ДИМИТРОВА ДАЧЕВА
                     СТАНКА ЖЕЛЯЗКОВА КОЗАЛИЕВА
                     СТАНКА МИТРЕВА ПАРОНОВА
                     СТАНКА ПАВЛЕВА ТИНЕШЕВА
                     СТЕЛИЯН КОСТИКА ПАДУРАРУ
                     СТЕФАН АНГЕЛОВ ТЕРЗИЕВ
                     СТЕФАН БОРИСОВ ТРЪНДЕВ
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ МИТЕВ
                     СТЕФАН ДИМИТРОВ ТРЪНДЕВ
                     СТЕФАН ПЕТРОВ КУРТЕВ
                     СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ЧАТРАКОВА
                     СТЕФКА ИВАНОВА ЛАЙЛОВА
                     СТЕФКА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА
                     СТИЛИАН АТАНАСОВ ДРАГИЕВ
                     СТОИЛ РУСЕВ ТОДОРОВ
                     СТОЙЧО СТЕФАНОВ КУРТЕВ
                     СТОЯН ИВАНОВ ТАНГЪРОВ
                     СТОЯН ЙОРДАНОВ ДАШЕВ
                     СТОЯН МИЛКОВ КОЗАЛИЕВ
                     СТОЯН СИДЕРОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯНКА РУСИНОВА КАЗАКОВА
                     СТОЯНКА ЯНКОВА БАКАЛОВА
                     ТАНКА ИВАНОВА СТАЛЕВА
                     ТАНКА НИКОЛОВА КЬОСЕВА
                     ТАНЯ АНГЕЛОВА БОЗАЛИЕВА
                     ТАНЯ АТАНАСОВА КОЗАЛИЕВА
                     ТАНЯ ВАНГЕЛОВА КИСЬОВА
                     ТАНЯ ГЕОРГИЕВА КАТЕВА
                     ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ПАРОНОВА
                     ТАНЯ ДИМИТРОВА ТОШЕВА
                     ТАНЯ КРАСИМИРОВА ВАСИЛЕВА
                     ТАНЯ МИХАЙЛОВА БАХЧЕВАНОВА
                     ТАНЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА
                     ТАТЯНА ПАРОНОВА КАРАМАНОВА
                     ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ САРАКОЛЕВ
                     ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ТОНЧЕВА
                     ТИЛА МАРИНОВА ОВЧАРОВА
                     ТИНКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
                     ТИНКА ГЕОРГИЕВА ЕЛЕНКОВА
                     ТИНКА ДОБРЕВА МОСКОВА-СТРАШНИКОВА
                     ТИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ТИНКА КОСТОВА ЧЕНДЕЛОВА
                     ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ МИТЕВ
                     ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ПАРОНОВ
                     ТИХОМИРА ТРИФОНОВА ОВЧАРОВА
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ ФАКИРОВ
                     ТОДОР ДЕЛЧЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ БАХЧЕВАНОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ БАХЧЕВАНОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ НАШЕВ
                     ТОДОР КИРИЛОВ ДАРАКЧИЕВ
                     ТОДОР ПЕТРОВ КУРТОВ
                     ТОДОРКА ДИМИТРОВА ПАРОНОВА
                     ТОДОРКА КОСТОВА КАЗАКОВА
                     ТОДОРКА ПАВЛИНОВА ГЮЗЕЛЕВА
                     ТОНЧО ДИМИТРОВ ТРЪНДЕВ
                     ТОШКО ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
                     ТРАЯН НИКОЛОВ ТОДОРОВ
                     ТРЕНДАФА ГЕОРГИЕВА БАКАЛОВА
                     ТРЕНДАФИЛ ИЛИЕВ ГОЧЕВ
                     ТРИФОН АТАНАСОВ КЪРАТЛИЕВ
                     ТРИФОН ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ
                     ТРИФОН НИКОЛОВ ОВЧАРОВ
                     ТРИФОН ПЕТРОВ ТРИФОНОВ
                     ТРИФОН ТОДОРОВ АНДИНОВ
                     ТРОЯН АТИЛОВ КАЗАКОВ
                     ТЯНКА ЖЕЛЕВА ИВАНОВА
                     ФЕРДИ ХАСАН КЯМИЛ
                     ХРИСТИАНА ГЕОРГИЕВА ГОЧЕВА
                     ХРИСТИНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
                     ХРИСТИНКА ЖЕЛЯЗКОВА ТРЪНДЕВА
                     ХРИСТО АТАНАСОВ ВЛАДЕВ
                     ХРИСТО АТАНАСОВ ПАНАЙОТОВ
                     ХРИСТО БОТЕВ ВАНГЕЛОВ
                     ХРИСТО ВАЛЕНТИНОВ НАНОВ
                     ХРИСТО ВЛАДКОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПАСКОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СЪБЕВ
                     ХРИСТО ДИМОВ ПАМПОРОВ
                     ХРИСТО ДИМОВ ПАМПОРОВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ КАВАЛДЖИЕВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ РАСОКОВ
                     ХРИСТО КОСТАДИНОВ КАРАКОЛЕВ
                     ХРИСТО МАРКОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО МИХАЙЛОВ РАСОКОВ
                     ХРИСТО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     ХРИСТО ТРОЯНОВ КАЗАКОВ
                     ЦВЕТАН ИЛКОВ ГЪЛЪБОВ
                     ЦВЕТАН МИХАЙЛОВ ЦВЕТКОВ
                     ЦВЕТАН СЛАВОВ НИКОЛОВ
                     ЦВЕТАНА ЙОРДАНОВА ЦВЕТКОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА МИРОСЛАВОВА КАЗАКОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     ЦВЕТКА ДОБРЕВА РАСОКОВА
                     ЦВЕТОМИРА ЙОРДАНОВА ГЮЗЕЛЕВА
                     ЦОНА ХРИСТОВА КАЗАКОВА
                     ЦОНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА
                     ЦОНКА ГЕОРГИЕВА РАСОКОВА
                     ЦОНКА ДИМИТРОВА СРЕБРЕВА
                     ЦОНКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА
                     ЦОНКА ПАВЛОВА БОРАДЖИЕВА
                     ЦОНКА ХРИСТОВА ДЕМИРЕВА
                     ШИНКА ГЕОРГИЕВА ЧАТРАКОВА
                     ЩЕРЮ ПЕТРОВ ЩЕРЕВ
                     ЮЛИЯН ЯНЧЕВ ЯНЧЕВ
                     ЯВОР ДИМИТРОВ АНДОНОВ
                     ЯНА АТАНАСОВА СТАВРЕВА
                     ЯНА ГЕОРГИЕВА ТРЪНДЕВА
                     ЯНИЦА ТРИФОНОВА ПЕТРОВА
                     ЯНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
                     ЯНКА ДИМИТРОВА ГЪЛЪБОВА
                     ЯНКА ДИМИТРОВА ЯНЧЕВА
                     ЯНКА ДИМОВА КУРТОВА
                     ЯНКА ИВАНОВА ГОСПОДЕВА
                     ЯНКА СТОЯНОВА ЯНЕВА
                     ЯНКА ТОДОРОВА МИТЕВА
                     ЯНКО АНГЕЛОВ МИЛУШЕВ
                     ЯНКО ВАСИЛЕВ НЕДЯЛКОВ
                     ЯНКО НЕДЯЛКОВ ЯНКОВ
                     ЯНКО НИКОЛОВ РАДОЙНОВ
                     ЯНКО ХРИСТОВ РАСОКОВ
                     ЯНУШ СИМЕОНОВ ЯНЧЕВ
                     ЯНУША ПЕТРОВА ИЛИЕВА
                     ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ДИМОВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                        за произвеждане на избори за народни представители
                                           на 4 април 2021 г.
                                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
         ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 007
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                         СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
                     ----------------------------------------------------
                     АЛЕКО НИКОЛОВ АЛЕКОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ВАНЧЕВ КОЛЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ПАВЛИК ПЕТРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ТРИФОНОВ КАРАДЖОНОВ
                     АНА АТАНАСОВА ВЪЛЧЕВА
                     АНА НИКОЛОВА АЛЕКОВА
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ ИНДЖОВ
                     АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ТАНАНОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДЕСПИНОВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ ДИРЕКОВ
                     АНГЕЛ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛИНА КРАСИМИРОВА ВАРСАМОВА
                     АНГЕЛИНА МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА
                     АНДОН ХРИСТОВ ПАНАЙОТОВ
                     АНКА СТАЙКОВА МАРИНОВА
                     АННА ИВАНОВА ГЮРУШЕВА
                     АНТОНИЯ ПАВЛОВА ДИМИТРОВА
                     АНУШ ДИМОВ БЛАГОВ
                     АНЯ ТАНЧЕВА МЪРМЪРОВА
                     АТАНАС АНГЕЛОВ ИНДЖОВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ КИРЯКОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ ДАМЯНОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ ЙОТОВ
                     АТАНАС ЖЕЛЕВ ЙОВЧЕВ
                     АТАНАС ИВАНОВ ЖИШЕВ
                     АТАНАС ИЛИАНОВ ЕЛИСЕЕВ
                     АТАНАС ПЕТРОВ КАЗАКОВ
                     АТАНАС ТРЕНДАФИЛОВ ПЕТРОВ
                     АТАНАСКА АТАНАСОВА ДАМЯНОВА
                     БЕЛА АТАНАСОВА КАЗАКОВА
                     БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     БЛАГОЙ АНГЕЛОВ ДАМЯНОВ
                     БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ПОПОВ
                     БЛАГОЙ МИЛАНОВ ХАРИШЕВ
                     БЛАГОМИР ДИМОВ БЛАГОВ
                     БОГДАНА ГОЧЕВА СУЛТАНОВА
                     БОЖИДАР ДИМОВ ХРИСТОВ
                     БОЖИДАР ХРИСТОВ ДОГРАМАДЖИЕВ
                     БОЙКО ПАНТЕЛЕЕВ БОЙКОВ
                     БОРИС ЯНКОВ КЮЧУКОВ
                     БОРИСЛАВ ИЛИЕВ БОРИСОВ
                     ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ САВОВ
                     ВАЛЕНТИН ДИЧЕВ ДИЧЕВ
                     ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАСОКОВ
                     ВАЛЕНТИН РАЙЧЕВ СТОЯНОВ
                     ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
                     ВАНГЕЛ ДИМОВ САВОВ
                     ВАНГЕЛ ИВАНОВ МАВРЕВ
                     ВАНГЕЛА НИКОЛОВА БАХАРЕВА
                     ВАНИНА ЛЮЛИНОВА ДЕСПИНОВА
                     ВАНЯ НЕДЯЛКОВА БЛАГОВА
                     ВАРСАН ИВАНОВ СУЛТАНОВ
                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
                     ВАСИЛ КОЛЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ КОЗАЛИЕВ
                     ВАСИЛ СТАНКОВ СТРАТИЕВ
                     ВАСИЛА ГЕОРГИЕВА МАДЖУРОВА
                     ВАСИЛКА АТАНАСОВА СЛАВОВА
                     ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА
                     ВАСИЛКА ИЛИЕВА СТОЙНОВА
                     ВАСИЛКА КОСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕЛИЧКА ВАРСАНОВА БАМБАЛОВА
                     ВЕЛИЧКА ДОБРЕВА ПЕТРОВА
                     ВЕЛИЧКА КРЪСТЕВА АНГЕЛОВА
                     ВЕЛИЧКА СТАНКОВА ДОЙЧЕВА
                     ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ВЕРА ДИМОВА САВОВА
                     ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА
                     ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕСЕЛИН ИВАНОВ РУСЕВ
                     ВЕСЕЛИНА ГОСПОДИНОВА ЯНЕВА
                     ВЕСКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
                     ВЕСКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
                     ВИКТОР АЛЕКОВ АЛЕКОВ
                     ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА НИКОЛАЕВА
                     ВИОЛЕТА ГОСПОДИНОВА БОЙКОВА
                     ВИОЛЕТА КИРИЛОВА АЛЕКОВА
                     ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ВЪЛКОВА
                     ВИОЛЕТКА ВЪЛЧЕВА ДОГРАМАДЖИЕВА
                     ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ВЛАДОВ
                     ВЛАДИМИР НИКОЛОВ БАМБАЛОВ
                     ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА КАРАДЖОНОВА
                     ГАБРИЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ГАЛИНА ДИМИТРОВА ЯЛЪМОВА
                     ГАЛИНА КРЪСТЕВА ОРЛОВА
                     ГАЛЯ АТАНАСОВА КИРЯКОВА
                     ГАЛЯ СТАМОВА СТОЯНОВА
                     ГЕНКА ТОДОРОВА КАРЧЕВА
                     ГЕНОВЕВА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ГЕНОВЕВА ДИМИТРОВА ГЕНЕВА
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ДЕСПИНОВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ БЛАГОВ АНГЕЛОВ
                     ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДОБРЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМОВ ДРЪНГОВ
                     ГЕОРГИ ДОБРЕВ ГОЧЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ НЕНОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАЛЬОНОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ТРИФОНОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ЧОБАНОВ
                     ГЕОРГИ КИРЯКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ КОЛЕВ ХРИСТОВ
                     ГЕОРГИ МАВРОДИЕВ КИРЯКОВ
                     ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ МЕТАЛИКОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ БЪЧВАРОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ НИКОЛОВ
                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ВАПЦАРОВ
                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГАЙДАЖИЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ДЕЛЕВ
                     ГЕОРГИ ТРЕНДАФИЛОВ ЗАЙКОВ
                     ГЕОРГИ ТРИФОНОВ ДАЛКАРАНОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ АДАМОВ
                     ГЕОРГИ ЩЕРЕВ СТРАТИЕВ
                     ГЕРГАНА ПЕТКОВА ГОЧЕВА
                     ГЕРГАНА ХРИСТОВА ИНДЖОВА
                     ГИЧКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     ГИЧКА ХРИСТОВА ЖЕЛЕВА
                     ГОРДЪН АНТОНОВ ТОНЕВ
                     ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ КЪРКАЛИЧЕВ
                     ГРАДИСЛАВ САШЕВ КИРИЛОВ
                     ДАНАИЛ ПЕТЕВ ДОБРЕВ
                     ДАНИЕЛА ИЛИЯНОВА ТОШЕВА
                     ДАНИЕЛА МАРИНОВА НИКОЛОВА
                     ДАЯНА ДИМИТРОВА БОЙКОВА
                     ДЕСИ МИЛКОВА МИЛКОВА
                     ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ОГНЯНОВА МАРКОВА
                     ДЖОРДЖИЯ ЕЙМИ  РИЧАРДСЪН
                     ДИАНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
                     ДИАНА ИЛИЕВА УЗУНОВА
                     ДИАНКА ХРИСТОВА ФИЛЕВА
                     ДИЛЯН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТРИЙКА РАДЕВА КАЗАКОВА
                     ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ХАРИШЕВА
                     ДИМИТРИНА СТОЯНОВА ВАПЦАРОВА
                     ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА
                     ДИМИТРИНКА КОЛЕВА ТОШЕВА
                     ДИМИТРИНКА МИЛЧЕВА КОЛЕВА
                     ДИМИТРИНКА СТАЙКОВА ПАВЛОВА
                     ДИМИТРИНКА ТОДОРОВА СТОЙКОВА
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ БАКАЛОВ
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДАМЯНОВ
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ МИТЕВ
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ СУЛТАНОВ
                     ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КИРИШЕВ
                     ДИМИТЪР ЕНЕВ ТЕНЕВ
                     ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ КОЛЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ КАРАИВАНОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ МЪНДЕВ
                     ДИМИТЪР ИЛЕВ ЯЛАМОВ
                     ДИМИТЪР ОГНЯНОВ МАРКОВ
                     ДИМИТЪР ПАВЛОВ КАРАДЖОНОВ
                     ДИМИТЪР ПАНТЕЛЕЕВ БОЙКОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТКОВ КОЛЕВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДОЙЧЕВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДРАГОВ
                     ДИМИТЪР СЛАВОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ ДРАГАНОВ
                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ЯНЕВ
                     ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ АНДИНОВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ
                     ДИМИТЪР ТРИФОНОВ АТАНАСОВ
                     ДИМИТЪР ТРИФОНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ГЮРУШЕВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПАЛЬОНОВ
                     ДИМИТЪР ЮРДАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИМКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИМКА ДИМИТРОВА ТЕНЕВА
                     ДИМО БЛАГОВ АНГЕЛОВ
                     ДИМО ВАНГЕЛОВ САВОВ
                     ДИМО ГЕОРГИЕВ ДРЪНГОВ
                     ДИМО ИВАНОВ МИТЕВ
                     ДИМО ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     ДИМО ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     ДИМОНА АНУШЕВА БЛАГОВА
                     ДИНКА МИХАЙЛОВА ВАСИЛЕВА
                     ДИНЧО КОЛЕВ ТОНЕВ
                     ДИЯН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
                     ДИЯНА ДИМИТРОВА МИТРЕВА
                     ДОБРИ НЕДЯЛКОВ КОЗАЛИЕВ
                     ДОБРИНА МИЛАНОВА ИВАНОВА
                     ДОБРИНА СТОЕВА БЕЛОМОРСКА
                     ДОБРИНКА ГАЧЕВА ИЛИЕВА
                     ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ДОЙЧО ИВАНОВ ДОЙЧЕВ
                     ДОНКА ДЕЛЧЕВА ПЕТРОВА
                     ДОНКА ДЕМИРЕВА СТРАТИЕВА
                     ДОНЧО АТАНАСОВ ЙОТОВ
                     ЕВА ПЕТРОВА СТРАТИЕВА
                     ЕВГЕНИ ИСКРЕВ ГЕНЕВ
                     ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА ДОЙЧЕВА
                     ЕВЕЛИНА ИВАНОВА ЙОВЧЕВА
                     ЕКАТЕРИНА ГРИГОРОВА ХРИСТОЗОВА
                     ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА КАФОЗОВА
                     ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА
                     ЕЛЕНА АНДРЕЕВА ВАСИЛЕВА
                     ЕЛЕНА АТАНАСОВА ЕЛИСЕЕВА
                     ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ГЕОРГИЕВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГАКЕВА КЮЧУКОВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     ЕЛЕНА ИЛИЕВА ТОШЕВА
                     ЕЛЕНА КОЛЕВА ДЕЧЕВА
                     ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА АНДОНОВА
                     ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА
                     ЕЛЕНА МИЛАНОВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛЕНА МИЛУШЕВА БОЯДЖИЕВА
                     ЕЛЕНА МИТКОВА АСЕНОВА
                     ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА ФИЛЕВА
                     ЕЛЕНА ПАНАЙОТОВА ТОШЕВА
                     ЕЛЕНА ПЕТРОВА ЯЛЪМОВА
                     ЕЛЕНА СТЕФАНОВА БАКАЛОВА
                     ЕЛЕНА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА
                     ЕЛЕНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
                     ЕЛЕНА ЯНАКИЕВА ТОДОРОВА
                     ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА
                     ЕЛЕНКА ПЕТРОВА ЯНЪКОВА
                     ЕЛКА ИВАНОВА БОНЕВА
                     ЕМИЛ ЖЕЛЯЗКОВ КИРИШЕВ
                     ЕМИЛ НИКОЛОВ СТРАШНИКОВ
                     ЕМИЛИЯ ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА
                     ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА КАФОЗОВА
                     ЕМИЛИЯН ДИМИТРОВ ТЕНЕВ
                     ЕНЧО ХРИСТОВ ИСКРЕВ
                     ЖАНА ДИМИТРОВА ПОПОВА
                     ЖЕКА ПЕТРОВА ЗАЙКОВА
                     ЖЕЛЬО ДИМИТРОВ СТОЯНЧЕВ
                     ЖЕЛЯЗКО АНГЕЛОВ КИРИШЕВ
                     ЖЕНЯ ВАНГЕЛОВА МИЛКОВА
                     ЖЕНЯ СТЕФАНОВА ЗЛАТАНОВА
                     ЖЕЧКА ИЛИЕВА ДЕЛЧЕВА
                     ЖЕЧКА НИКОЛОВА ДРАГОВА
                     ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ДОЙЧЕВА
                     ЖИВКА КОЛЕВА КИРИШЕВА
                     ЖИВКА МИТКОВА МИТЕВА
                     ЖИВКО ДИМИТРОВ КИРИШЕВ
                     ЗДРАВКО ДИМИТРОВ КОЛЕВ
                     ЗЛАТКА АНГЕЛОВА РУСИНОВА
                     ЗЛАТКА МИНКОВА АСЕНОВА
                     ЗЛАТКА НИКОЛОВА КАТЕВА
                     ЗЛАТКА ПАНАЙОТОВА НАСТРАДИНОВА
                     ЗЛАТКО  ЗЛАТКОВ
                     ИВА БЛАГОЕВА СТАЛЕВА
                     ИВАЙЛО ИВАНОВ НИКОЛОВ
                     ИВАЙЛО ТОДОРОВ КАФОЗОВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ ЧЕНДЕЛОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ ЖИШЕВ
                     ИВАН АТАНАСОВ ЙОВЧЕВ
                     ИВАН ВАРСАНОВ СУЛТАНОВ
                     ИВАН ВЕНЦИСЛАВОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ИВАН ВЪЛКАНОВ РАСОКОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ КАРЧЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАЛЬОНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ЧОБАНОВ
                     ИВАН ГОРАСТЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ФИЛЕВ
                     ИВАН ДОБРЕВ КОЗАЛИЕВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ЖЕКОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ТОШЕВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ТОШЕВ
                     ИВАН ИЛИЯНОВ ТОШЕВ
                     ИВАН КИРИЛОВ КИРЯКОВ
                     ИВАН КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ
                     ИВАН МИХАЛЕВ ТРЕНДАФИЛОВ
                     ИВАН НЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН НИКОЛАЕВ ДАМЯНОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ МАТАНОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ МАТАНОВ
                     ИВАН ПЕНКОВ РУСЕВ
                     ИВАН РУСЕВ ПОЛИХРОНОВ
                     ИВАН ТОТЕВ МЕТЕВ
                     ИВАН ТРИФОНОВ МИТЕВ
                     ИВАНКА ГЕНЕВА КАРАДЖОНОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПАЛЬОНОВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА БЪЧВАРОВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА МЪНДЕВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА СТРАШНИКОВА
                     ИВАНКА ЯНЕВА ПАПУКЧИЕВА
                     ИВЕЛИНА ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ИВЕЛИНА ФИЛИПОВА ЯНКОВА
                     ИВО СОФИЕВ ВАРСАМОВ
                     ИЛИАН СПАСОВ ЕЛИСЕЕВ
                     ИЛИЙКА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
                     ИЛИЯ АТАНАСОВ ВРАБЧЕВ
                     ИЛИЯ БЛАГОЕВ ПОПОВ
                     ИЛИЯ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИЛИЯ ДОЙЧЕВ ГОСПОДИНОВ
                     ИЛИЯ НИКОЛОВ УЙДУРУМОВ
                     ИЛИЯ ПАВЛОВ ИНДЖОВ
                     ИЛИЯ ПЕТРОВ ТОШЕВ
                     ИЛИЯ СЛАВОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ ТОДОРОВ ГОЧЕВ
                     ИЛИЯН ДИМИТРОВ ЧОБАНОВ
                     ИЛИЯН ДИМИТРОВ ЯЛЪМОВ
                     ИЛИЯН ИВАНОВ ТОШЕВ
                     ИЛИЯН НИКОЛОВ БАМБАЛОВ
                     ИЛИЯНА РУМЕНОВА ДОЙЧЕВА
                     ИЛИЯНА СТЕФАНОВА ДРЪНГОВА
                     ИНЕС ВАЛЕНТИНОВА РАСОКОВА
                     ЙОАН ЕНЧЕВ ИСКРЕВ
                     ЙОВКА БОРИСОВА ГОСПОДИНОВА
                     ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВ
                     ЙОРДАН КРАСИМИРОВ ЧОЛАКОВ
                     ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ВЪЛКОВА
                     ЙОРДАНКА СЛАВОВА ДЕСПИНОВА
                     КАЛИНА СТОЯНОВА ПИЛЬОНОВА
                     КАЛОЯН НИКОЛАЕВ ЯНКОВ
                     КАРАМФИЛ ВАСИЛЕВ КСЕНИФОНОВ
                     КАРАМФИЛ СТАНКОВ БАХАРЕВ
                     КАРАМФИЛА ВАСИЛЕВА КОЗАЛИЕВА
                     КАРАМФИЛА ИВАНОВА ДИЧЕВА
                     КАРАМФИЛКА АНГЕЛОВА КАТЕВА
                     КАРАМФИЛКА ЖЕЛЕВА НИКОЛОВА
                     КАРАМФИЛКА ПЕТРОВА ГОЧЕВА
                     КАРАМФИЛКА ЯНЕВА КЮЧУКОВА
                     КАРИНА ГОСПОДИНОВА КЪРКАЛИЧЕВА
                     КАТЕЛИНА КРАСИМИРОВА КАТЕВА
                     КАТЯ НИКОЛОВА СКЕРЛЕВА
                     КАТЯ СТЕФАНОВА КОСТАДИНОВА
                     КАТЯ ХРИСТОВА ТОНЕВА
                     КЕРА КАРАМФИЛОВА ТОНЕВА
                     КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КИРЯКОВ
                     КИРИЛ ИЛИЕВ КИРИЛОВ
                     КИРИЛ МИХАЙЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     КИРИЛ СТАНИМИРОВ ЯНЕВ
                     КИРИЛКА АНГЕЛОВА КАРЧЕВА
                     КИРИЛКА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
                     КИРИЛКА ПЕТРОВА КЪРКАЛИЧЕВА
                     КИРИЛКА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА
                     КИЧКА ВЕСЕЛИНОВА БЕЛОМОРСКА
                     КОЛКА ДИНКОВА АТАНАСОВА
                     КОЛЬО СТАЙКОВ ДОЙЧЕВ
                     КОЛЮ ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
                     КОСТА ХРИСТОВ КОСТОВ
                     КОСТАДИН МИЛКОВ МИХАЙЛОВ
                     КОСТАДИНКА ИВАНОВА ЖИШЕВА
                     КРАСИМИР АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     КРАСИМИР АТАНАСОВ СПИРОВ
                     КРАСИМИР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
                     КРАСИМИР НИКОЛОВ КАТЕВ
                     КРАСИМИРА ГРОЗДАНОВА ПАПУКЧИЕВА
                     КРАСИМИРА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
                     КРЕМЕНА ИВАНОВА ИЛИЕВА
                     КРЕМЕНА ЯНКОВА КЮЧУКОВА
                     КРИСТИНА ОГНЯНОВА МАРКОВА
                     КРЪСТИНА ДИМИТРОВА ТОПАЛОВА
                     КРЪСТИНКА ХРИСТОЗОВА КАРАДЖОНОВА
                     ЛЮБИНА ВАНГЕЛОВА ВАНГЕЛОВА
                     ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ ТАНАНОВ
                     ЛЮДМИЛ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
                     МАГДАЛЕНА АТАНАСОВА КИРЯКОВА
                     МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА МАТАНОВА
                     МАГДАЛЕНА ТОДОРОВА МАТАНОВА
                     МАРА МИЛУШЕВА КОСТОВА
                     МАРА НИКОЛОВА КИРЯКОВА
                     МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ЗАЙКОВА
                     МАРГАРИТА ЗДРАВКОВА КЪНЧЕВА
                     МАРГАРИТА КИРИЛОВА ВАСИЛЕВА
                     МАРИАН ХРИСТОВ ВЛАСАКИЕВ
                     МАРИАНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     МАРИАНА ПЕТКОВА КИРИШЕВА
                     МАРИАНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     МАРИЙКА БОЖИНОВА СТРАТИЕВА
                     МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА НАШЕВА
                     МАРИЙКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     МАРИЙКА ФИЛИПОВА ВРАБЧЕВА
                     МАРИН ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
                     МАРИНА СТОЕВА КИРЯКОВА
                     МАРИНЧО ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА ИНДЖОВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА КИРЯКОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА КОЛЕВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА СТРАТИЕВА
                     МАРИЯ ДИМОВА ХРИСТОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ДАМЯНОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ПАЛЬОНОВА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА КЮЧУКОВА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА ВЪЛКОВА
                     МАРИЯ КАРЧЕВА КЮЧУКОВА
                     МАРИЯ МАРИНОВА МИТКОВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА ПЕТРОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА ДАЛКАРАНОВА
                     МАРИЯ СЛАВОВА КОЛЕВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА КАМБУРОВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА МЪНДЕВА
                     МАРИЯН КИРИЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     МАРИЯНА ГРОЗЕВА ЗАЙКОВА
                     МАРИЯНА ДИМИТРОВА АДАМОВА
                     МАРИЯНА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
                     МАРУСЯ БОЙКОВА ИВАНОВА
                     МЕГЛЕНА ИВАНОВА БАМБАЛОВА
                     МИГЛЕНА ИВАНОВА КОЗАЛИЕВА
                     МИЛЕН БЛАГОЕВ ХАРИШЕВ
                     МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     МИЛЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     МИЛЕН ХРИСТОВ МАРКОВ
                     МИЛЕНА ЕМИЛОВА СТРАШНИКОВА
                     МИЛКАНА АНГЕЛОВА ДОБРЕВА
                     МИЛКО ДИМИТРОВ МИЛКОВ
                     МИЛКО ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ
                     МИЛКО КОСТАДИНОВ МИХАЙЛОВ
                     МИЛЮ ЕНЕВ РУСИНОВ
                     МИНКА ЕНЧЕВА ХРИСТОВА
                     МИНКА ТОДОРОВА КИРЯКОВА
                     МИНКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
                     МИТКО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
                     МИТКО ТРЕНДАФИЛОВ ЗАЙКОВ
                     МИТКО ХРИСТОВ ЯНЪКОВ
                     МИТРА АНГЕЛОВА РАДИЧЕВА
                     МИХАЕЛА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА
                     МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ
                     МИХАИЛ КИРИЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     МЛАДЕН ИЛИЕВ БОРИСОВ
                     МОНИКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     НАДЕЖДА ПЕТРОВНА МИТЕВА
                     НАЙДЕН ПЕТРОВ МЪРМЪРОВ
                     НЕВЕНА АТАНАСОВА РУСЕВА
                     НЕВЕНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
                     НЕДЕЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     НЕДЕЛИН КОЛЕВ ВАСИЛЕВ
                     НЕДКО МАРКОВ ХРИСТОВ
                     НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
                     НЕДЯЛКА ГОСПОДИНОВА МИТЕВА
                     НЕДЯЛКА ДОБРЕВА ФИЛИПОВА
                     НЕДЯЛКА ЖЕЛЯЗКОВА АНДИНОВА
                     НЕДЯЛКА ПЕТКОВА ГАЙДАЖИЕВА
                     НЕДЯЛКА ХРИСТОВА СТРАТИЕВА
                     НЕДЯЛКО ДОБРЕВ КОЗАЛИЕВ
                     НЕДЯЛКО МИЛКОВ МИЛЕВ
                     НЕЙКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     НЕЛИ ДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     НЕЛИ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
                     НЕЛИ ДИМОВА МИТЕВА
                     НЕЛИ ИВАНОВА ЗЛАТЕВА
                     НЕЛИ ИВАНОВА НИКОЛОВА
                     НЕЛИ ПАВЛОВА МАВРЕВА
                     НИКОЛА ВАСИЛЕВ СКЕРЛЕВ
                     НИКОЛА ЕМИЛОВ СТРАШНИКОВ
                     НИКОЛА ИВАНОВ МАТАНОВ
                     НИКОЛА ИЛИЕВ БАМБАЛОВ
                     НИКОЛА КОСТАДИНОВ ЗАЙКОВ
                     НИКОЛА ХРИСТОВ УЙДУРУМОВ
                     НИКОЛАЙ АЛЕКОВ АЛЕКОВ
                     НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ БОРИСОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЪЛЪБОВ
                     НИКОЛАЙ ДАМЯНОВ ДИМИТРОВ
                     НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ ТАНАНОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ СУЛТАНОВ
                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ЧИЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ ДИМИТРОВ
                     НИКОЛАЙ ЯНКОВ ЯНКОВ
                     НИКОЛИНА КАРАМФИЛОВА КСЕНИФОНОВА
                     НИКОЛИНА МАРКОВА КИРЯКОВА
                     НИКОЛИНА МИТКОВА ВАСИЛЕВА
                     НИКОЛИНКА СТАНКОВА БАХАРЕВА
                     ОГНЯН КИРИЛОВ МАРКОВ
                     ПАВЕЛ ДИМОВ ПАВЛОВ
                     ПАВЕЛ ХРИСТОЗОВ СТРАТИЕВ
                     ПАВЛИ ЖЕЛЕВ ТОНЕВ
                     ПАВЛИК ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     ПАМЕЛА ДИМИТРОВА БОЙКОВА
                     ПАНАЙОТ СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
                     ПАНТЕЛЕЙ БОЙКОВ МИТРЕВ
                     ПЕНА ЖЕЛЯЗКОВА АНГЕЛОВА
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА МЕШЕКУШЕВА
                     ПЕНКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
                     ПЕТКАНА СТОЙКОВА ДИМИТРОВА
                     ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
                     ПЕТКО ДИМИТРОВ КОЛЕВ
                     ПЕТРАНА АНГЕЛОВА СКЕРЛЕВА
                     ПЕТРАНА ДИМИТРОВА ИНДЖОВА
                     ПЕТЪР БОРИСЛАВОВ ХРИСТОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ БЪЧВАРОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЯЙЦАРОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДОЙЧЕВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕЛТЕКОВ
                     ПЕТЪР ДОБРЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ЖИШЕВ
                     ПЕТЪР ИЛИЕВ ТОШЕВ
                     ПЕТЪР МИТКОВ ЯНЪКОВ
                     ПЕТЪР НАЙДЕНОВ МЪРМЪРОВ
                     ПЕТЪР НИКОЛАЕВ КЪРШОВСКИ
                     ПЕТЪР НИКОЛОВ РУСЕВ
                     ПЕТЪР ТЕОХАРОВ ДИМИТРОВ
                     ПЕТЪР ТОНЧЕВ ТОДОРОВ
                     ПЕТЪР ТРЕНДАФИЛОВ ЗАЙКОВ
                     ПЕТЯ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕТЯ БОЙКОВА ДИМИТРОВА
                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА РИЧАРДСЪН
                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА СУЛТАНОВА
                     ПЕТЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     ПЕТЯ ИЛИЕВА ГОЧЕВА-МАРКОВА
                     ПЕТЯ НИКОЛОВА МАТАНОВА
                     ПЕТЯ НИКОЛОВА ТОДОРИНОВА
                     ПЕТЯ СТАНЕВА ДИМИТРОВА
                     ПЕТЯ СТЕФАНОВА ДОБРЕВА
                     ПЕТЯ СТЕФАНОВА НАШЕВА
                     РАДИСЛАВ ХРИСТОВ КИРЯКОВ
                     РАДКА ХРИСТОВА БАМБАЛОВА
                     РАДКО ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     РАДКО ИСКРЕВ ГЕНЕВ
                     РАЙНА ВИДЕВА ЯНЕВА
                     РАЙНА МИХАЙЛОВА СУЛТАНОВА
                     РАЛИЦА НИКОЛОВА УЙДУРУМОВА-КАРАДЖОНОВА
                     РЕНЕТА АНГЕЛОВА ОАНЧЕА
                     РЕНЕТА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
                     РЕНИ ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА
                     РОЗАЛИНА ИВАНОВА ЧАКЪРОВА
                     РОЗЕТА ФИЛИПОВА ВРАБЧЕВА
                     РОНЕЛИНА КАЛИНОВА ДИМИТРОВА
                     РОСИЦА АЛЕКСАНДРОВА КАРАДЖОНОВА
                     РОСИЦА АНГЕЛОВА ТАНАНОВА
                     РОСИЦА КОСТОВА СТЕФАНОВА
                     РОСИЦА НИКОЛОВА ТАНАНОВА
                     РОСИЦА ХРИСТОВА РАСОКОВА
                     РУМЕН ИЛИЕВ ДОЙЧЕВ
                     РУМЯНА АТАНАСОВА ВЛАСАКИЕВА
                     РУМЯНА ИВАНОВА СИМЕОНОВА-ТОШЕВА
                     РУСКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
                     РУСКА ХРИСТОЗОВА ЧЕНДЕЛОВА
                     СВЕТЛА ПЕТКОВА РАДЕВА
                     СВЕТЛАНА АСЕНОВА КОЛЕВА
                     СВЕТЛАНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     СИЙКА ХРИСТОВА МЕТЕВА
                     СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
                     СИМЕОН НИКОЛАЕВ ЯНКОВ
                     СЛАВИ ИЛИЕВ СЛАВОВ
                     СЛАВКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     СНЕЖАНА ПЕТРОВА МИТЕВА
                     СОНЯ БЛАГОЕВА ДИМИТРОВА
                     СОНЯ ГЕОРГИЕВА МАНЕВА
                     СОНЯ ПЕТРОВА ЛЕНКОВА
                     СОФИЯ ВАРСАМОВА ФИЛИПОВА
                     СОФКА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТАНИМИР ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
                     СТАНИМИР КИРИЛОВ ЯНЕВ
                     СТАНКА КИРОВА ИСПИРОВА
                     СТАНЧО ПЕТРОВ СТАНЧЕВ
                     СТЕЛИЯНА ГОРАСТЕВА ПЕТРОВА
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ЩЕРЕВ
                     СТЕФАН НИКОЛАЕВ ДАМЯНОВ
                     СТЕФАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ
                     СТЕФАН ПЕТРОВ НАШЕВ
                     СТЕФАНИ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
                     СТЕФКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
                     СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ВРАБЧЕВА
                     СТЕФКА ДИМИТРОВА МАРКОВА
                     СТЕФКА ИВАЙЛОВА ДУЛГЕРИС-КИРИШЕВА
                     СТИЛИЯН ПЕТРОВ НИКОЛОВ
                     СТОЙКА ДИМИТРОВА МИТЕВА
                     СТОЯН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     СТОЯНКА НИКОЛОВА СЛАВЧЕВА
                     ТАНКА ГЕОРГИЕВА ПАЛЬОНОВА
                     ТАНКА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
                     ТАНЯ АТАНАСОВА ЛАМБОВА
                     ТАНЯ БЛАГОЕВА ТАНАНОВА
                     ТАНЯ ДИМИТРОВА ДАМЯНОВА
                     ТАНЯ МАРКОВА ВАСИЛЕВА
                     ТАНЯ НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА
                     ТАНЯ ПАВЛОВА ХРИСТОЗОВА
                     ТАНЯ РУМЕНОВА ДОЙЧЕВА
                     ТАНЯ СТАЙКОВА КОЛЕВА
                     ТАНЯ ТОДОРОВА СТОЯНЧЕВА
                     ТЕМЕНУЖКА БОРИСОВА КОЗАЛИЕВА
                     ТЕОДОРА АНГЕЛОВА ВЪЛКОВА
                     ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА МАРИНОВА
                     ТЕОДОРА ЦЕНКОВА ПАПУКЧИЕВА
                     ТИНКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
                     ТОДОР ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВ
                     ТОДОР ВАСИЛЕВ МИТКОВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ КАРЧЕВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ КИРЯКОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ ЧАКЪРОВ
                     ТОДОР КИРИЛОВ КАФОЗОВ
                     ТОДОР РАЙЧЕВ КОЛЕВ
                     ТОДОРКА ДИМИТРОВА КИРИШЕВА
                     ТОНКА ПАНЕВА ВАПЦАРОВА
                     ТОНКА ПЕТЕВА САВОВА
                     ТОНЯ ДИМИТРОВА МАРКОВА
                     ТРИФОН АЛЕКСАНДРОВ КАРАДЖОНОВ
                     ТРИФОН ГЕОРГИЕВ ДАЛКАРАНОВ
                     ТРИФОН ДИМИТРОВ КАРАДЖОНОВ
                     ТРИФОН ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ
                     ТРИФОН КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
                     ТРОФИЦА ХРИСТОВА ДАМЯНОВА
                     ТЯНКА МАРИНОВА СТАЙКОВА
                     ФИЛИП ДИМИТРОВ КОЛЕВ
                     ФИЛИП ИЛИЕВ ВРАБЧЕВ
                     ФИЛКА СТАВРЕВА ТОДОРИНОВА
                     ФИЛКА ЯНУШЕВА БЕЛОМОРСКА-АЛЕКСАНДРОВА
                     ФОТА ХРИСТОВА ГЕОРГАКИЕВА
                     ХРИСТИНА АНГЕЛОВА ДЕСПИНОВА
                     ХРИСТИНА ИЛИЕВА КИРЯКОВА
                     ХРИСТИНА СТРАХИЛОВА ДОЙЧЕВА
                     ХРИСТИНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
                     ХРИСТИНА ЯНКОВА ЗАФИРОВА
                     ХРИСТИНКА КИРЕВА АНДРЕЕВА
                     ХРИСТИНКА СТОЯНОВА ДЕСПИНОВА
                     ХРИСТИНКА ХРИСТАКИЕВА ПЕТРОВА
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ АДАМОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БОЯДЖИЕВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВЛАСАКИЕВ
                     ХРИСТО ГРОЗДАНОВ ПАПУКЧИЕВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ГЮРУШЕВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ПАЛЬОНОВ
                     ХРИСТО ЖЕЛЕВ МИТЕВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ ДЕЛЧЕВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ ЖЕЛЕВ
                     ХРИСТО КОЛЕВ ВАСИЛЕВ
                     ХРИСТО КОСТОВ ПЕТКОВ
                     ХРИСТО МАВРОДИЕВ КИРЯКОВ
                     ХРИСТО МИЛЕНОВ МАРКОВ
                     ХРИСТО НИКОЛОВ УЙДУРУМОВ
                     ХРИСТО ПАВЛОВ ХРИСТОЗОВ
                     ХРИСТО ПЕТРОВ СУЛТАНОВ
                     ХРИСТО ПЕТРОВ СУЛТАНОВ
                     ЦВЕТАН ДИЧЕВ ДИЧЕВ
                     ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА СПИРОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА СТОЙЧЕВА СТОЙКОВА ДАРАКЧИЕВА
                     ЦВЕТКА БОРИСОВА ПЕТРОВА
                     ЦВЕТКА ЙОРДАНОВА ТОШЕВА
                     ЦОНКА ИЛИЕВА УЙДУРУМОВА
                     ЦУДА МИЛЧЕВА БАХАРОВА
                     ЩЕРЮ ГЕОРГИЕВ СТРАТИЕВ
                     ЯНА ДИМИТРОВА ТОНЕВА
                     ЯНА ИВАНОВА КАФОЗОВА
                     ЯНКА АТАНАСОВА ВЛАДОВА
                     ЯНКА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА
                     ЯНКА ГРОЗДАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЯНКА ДИМОВА ДИМИТРОВА
                     ЯНКА КИРИЛОВА ЖЕКОВА
                     ЯНКА КОЛЕВА ДРАГАНОВА
                     ЯНКА ФИЛИПОВА ФИЛЕВА
                     ЯНКО БОРИСОВ КЮЧУКОВ
                     ЯНКО ПЕТКОВ ЯНКОВ
                     ЯНКО ХРИСТОВ ЗАФИРОВ
                     ЯНУШ ГЕОРГИЕВ БЕЛОМОРСКИ
                     ЯНУШ МИЛАНОВ ИВАНОВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                        за произвеждане на избори за народни представители
                                           на 4 април 2021 г.
                                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
         ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 008
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                         СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
                     ----------------------------------------------------
                     АЛБЕНА АНГЕЛОВА МИТЕВА
                     АЛЕКСАНДЪР МИТКОВ ВЪЛЧЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ТРИФОНОВ ТРИФОНОВ
                     АНА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА
                     АНА СТОЯНОВА ВЪЛЧЕВА
                     АНАСТАСИЯ ЛЮБЕНОВА ДИЛОВА
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ КОЗЛЕВ
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ МИЛАДИНОВ
                     АНГЕЛ ВАНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРЧЕВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГЮЗЕЛЕВ
                     АНГЕЛ САШЕВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА ГАЙДАЖИЕВА
                     АНГЕЛИНА ХРИСТЕВА АНГЕЛОВА
                     АНДОН ИЛЧЕВ ХРИСТОЗОВ
                     АНДРЕЙ ТОДОРОВ АНДРЕЕВ
                     АНЕЛИЯ ДРАГИЕВА АТАНАСОВА
                     АНЕЛИЯ ИЛИЕВА ЛУЛЧЕВА
                     АННА АТАНАСОВА АПОСТОЛОВА
                     АННА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
                     АНТОНИЯ НЕДЯЛКОВА СИМЕОНОВА
                     АСЕН НИКОЛОВ МИТКОВ
                     АТАНАС АНГЕЛОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС АНДОНОВ ИЛЧЕВ
                     АТАНАС БЛАГОЕВ СТРАШНИКОВ
                     АТАНАС ВАСИЛЕВ ХРИСТОНОВ
                     АТАНАС ВЛАДКОВ АНАСТАСОВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ КАТЕВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЛЪСКОВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
                     АТАНАС ГРУДЕВ ГРУДЕВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ КАУКОВ
                     АТАНАС ИЛИЕВ ДОЙЧЕВ
                     АТАНАС НИКОЛОВ ВИДЕВ
                     АТАНАС ТАЧЕВ ЙОРДАНОВ
                     АЧО АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
                     БЛАГОВЕСТ ГЕОРГИЕВ КЕЛЛЕВ
                     БЛАГОЙ ИВАНОВ СТРАШНИКОВ
                     БОНЧО АСЕНОВ ДИМОВ
                     БОНЧО СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     БОЯН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
                     БОЯН ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ
                     ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
                     ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА ЛЕНКОВА
                     ВАЛЕРИ ГРУДЕВ ГРУДЕВ
                     ВАНГЕЛ АТАНАСОВ ВАНГЕЛОВ
                     ВАНГЕЛА РАЙЧЕВА ЛЕНКОВА
                     ВАНГЕЛУДА АНГЕЛОВА КЕРЕДЧИЕВА
                     ВАНГЕЛУДА ИВАНОВА ДОЙЧЕВА
                     ВАНГЕЛУДКА ЖИВКОВА СТЕФАНОВА
                     ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕВА
                     ВАНЯ ДИМИТРОВА КИРЯКОВА
                     ВАСИЛ АТАНАСОВ ХРИСТОНОВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ВАСИЛА АНАСТАСОВА МИХАЙЛОВА
                     ВАСИЛКА ДОБРЕВА КОЗАЛИЕВА
                     ВАСИЛКА ИВАНОВА БЕЛЧЕВА
                     ВАСИЛКА ХРИСТАКЕВА ФИЛЕВА
                     ВАСКА КОСТОВА ЧАНОВА
                     ВАСКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ДОЙЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА КЕЛЛЕВА
                     ВЕСЕЛА ПЕТРОВА ЛЕНКОВА
                     ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ФИЛЕВ
                     ВЕСЕЛИН ПЕНЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ВЕСКА ДИМИТРОВА БАНЕВА
                     ВЪЛЧО КОСТАДИНОВ ВЪЛЧЕВ
                     ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ПИДОШЕВА
                     ГАЛИНА ДАНАИЛОВА СРЕБРЕВА
                     ГАЛИНА НИКОЛАЕВА МИНЧЕВА
                     ГАЛЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАЛЯ МИХАЙЛОВА ЖЕЛЕВА
                     ГАЛЯ НИКОЛОВА ПАНИЧАРОВА
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРЧЕВ
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ПИДОШЕВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ КАТЕВ
                     ГЕОРГИ БЛАГОВ КЕЛЛЕВ
                     ГЕОРГИ БОРИСОВ МОСКОВ
                     ГЕОРГИ ГЕОРГАКИЕВ ПЪНДЕВ
                     ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ПИДОШЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТОЙКОВ
                     ГЕОРГИ ДИМОВ ПАВЛОВ
                     ГЕОРГИ ДИМЧЕВ ДИМОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЮЗЕЛЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ФИЛЕВ
                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ ПАРОНОВ
                     ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КЮЧУКОВ
                     ГЕОРГИ МИТКОВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ КАУКОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТАЙКОВ
                     ГЕОРГИ СИДЕРОВ СЛАВОВ
                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ТРЪНДЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТАНАНОВ
                     ГЕОРГИ ФИЛЕВ НАШЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ НАШЕВ
                     ГЕРГАНА ВАЛЕНТИНОВА ЛОЗАНОВА
                     ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ГРУДЕВА
                     ГЕРГАНА КОСТОВА ИВАНОВА
                     ГЕРГАНА ТОДОРОВА ОПРОВА
                     ГИНА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА
                     ГИТА ДРАГИЕВА ТАНАНОВА
                     ГИЧКА НИКОЛОВА СРЕБРЕВА
                     ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ ПИДОШЕВ
                     ГРЕТА АТАНАСОВА ГРУДЕВА
                     ГРИГОР ГЕОРГИЕВ ПЪНДЕВ
                     ГРУДИ ВАНГЕЛОВ ГРУДЕВ
                     ДАНАИЛ АТАНАСОВ БАХЧЕВАНОВ
                     ДАНАИЛ НЕДЯЛКОВ АТАНАСОВ
                     ДАНАИЛ СРЕБРЕВ СРЕБРЕВ
                     ДАНКА ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДАРИНА ДИМИТРОВА КИРЯКОВА
                     ДАФИНА ИЛИЕВА КОЛЕВА
                     ДЕЛЯ ХРИСТОВА БАСМОВА
                     ДЕЛЯНА ДИМИТРОВА КАРАДЖОВА
                     ДЕНИСЛАВ МИРЕНОВ НЯГОЛОВ
                     ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА СТАЙКОВА
                     ДЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА ГЕОРЧЕВА
                     ДЕЯН ХРИСТОВ БАСМОВ
                     ДИАН АНДОНОВ ИЛЧЕВ
                     ДИАНА АНГЕЛОВА СТОЙКОВА
                     ДИАНА ДИМИТРОВА ГЮЗЕЛЕВА
                     ДИАНА ДИМИТРОВА СЛАВОВА
                     ДИАНА СТРАТИЕВА ИЛЧЕВА
                     ДИМИТРИНА АНДОНОВА КОСТАДИНОВА
                     ДИМИТРИНКА ВАСКОВА ПЕТРОВА
                     ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИМИТРИНКА МИХАЙЛОВА КИРЯКОВА
                     ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА КЮЧУКОВА
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ БОЗАЛИЕВ
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ БОНЕВ
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГЮЗЕЛЕВ
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ПИДОШЕВ
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ КАУКОВ
                     ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ МИШКОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КАМЕНОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ КИРЯКОВ
                     ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАНЕВ
                     ДИМИТЪР КИРИЛОВ МИТРЕВ
                     ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ЗАЙКОВ
                     ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ДОЙЧЕВ
                     ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ГОЧЕВ
                     ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ЯНЕВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ СТОЙКОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ КАРАДЖОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЛОЗАНОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ МАТЕВ
                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ КАРАКОЛЕВ
                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ КЪРАТЛИЕВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ АВРАМОВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ТРИФОНОВ ДАЛКАРАНОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЯНЧЕВ
                     ДИМКА ЩЕРЕВА КАУКОВА
                     ДИМЧО ГЕОРГИЕВ ДИМОВ
                     ДИМЧО ИВАНОВ ДИМОВ
                     ДИЯНА ОГНЯНОВА ЙОРДАНОВА
                     ДОБРИНА ДИМИТРОВА КИРЯКОВА
                     ДОБРОМИР НИКОЛОВ ДОБРЕВ
                     ДРАГИЯ ТОДОРОВ РАЕВ
                     ДРАГОМИР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
                     ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ЕРКЕЧЕВА
                     ЕЛЕНА АНГЕЛОВА БОЗАЛИЕВА
                     ЕЛЕНА ГРИГОРОВА СЛАВОВА
                     ЕЛЕНА КИРИЛОВА ЛОЗАНОВА
                     ЕЛЕНА ПЕТРОВА ВАНГЕЛАКЕВА
                     ЕЛЕНА СОТИРОВА БОЗАЛИЕВА-НЕНОВА
                     ЕЛЕНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА-ПЕНЕВА
                     ЕЛЕНКА ЖЕЛЕВА ПЕТРОВА
                     ЕЛЕНКА ПЕТРОВА АВРАМОВА
                     ЕЛЕНКА СТОЯНОВА КАУКОВА
                     ЕЛЕНКА ХРИСТОЗОВА ПЪНДЕВА
                     ЕЛИНА СТАВРЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЕМАНУИЛ ЕМАНУИЛОВ МАЛЧЕВ
                     ЕМИЛ ДИМИТРОВ СТОЕВ
                     ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА СТОЙКОВА
                     ЖАНЕТ ДИНКОВА ФИЛЕВА
                     ЖЕЛЮ НИКОЛОВ ЧЕРМЕНЛИЕВ
                     ЖИВКА ГОЧЕВА ТАЧЕВА
                     ЖИВКА МИТКОВА СТЕФАНОВА
                     ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ЗДРАВКА БОНЧЕВА СТОЯНОВА
                     ЗДРАВКО ИВАНОВ СТАЙКОВ
                     ЗИНКА ДИЯНОВА МИТКОВА
                     ЗЛАТКА АНГЕЛОВА МИТЕВА
                     ЗЛАТКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЗЛАТКА ВЕЛКОВА ХАЙДИГ
                     ЗЛАТКА ИВАНОВА РАДОЙНОВА
                     ЗЛАТКА ИВАНОВА РАЕВА
                     ЗЛАТКА НИКОЛОВА ЧЕРМЕНЛИЕВА
                     ЗЛАТКА ТОДОРОВА ГЮЗЕЛЕВА
                     ЗЛАТОМИР ВАНГЕЛОВ АТАНАСОВ
                     ЗОРКА АНГЕЛОВА САШЕВА
                     ЗОЯ ИВАНОВА КОЛЕВА
                     ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ФИЛЕВ
                     ИВАН АТАНАСОВ МОРЯКОВ
                     ИВАН ГАЧЕВ ГЮЗЕЛЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ КЕЛЛЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ТАНАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ФИЛЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН ДИМЧЕВ ДИМОВ
                     ИВАН ДРАГИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН КОСТАДИНОВ КЮЧУКОВ
                     ИВАН КОСТАДИНОВ КЮЧУКОВ
                     ИВАН КРЪСТЕВ ВЪЛЧЕВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ИЛЧЕВ
                     ИВАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ
                     ИВАН СТЕФАНОВ ДИМОВ
                     ИВАНА ПАВЛОВА ЖЕЛЕВА
                     ИВАНКА АТАНАСОВА ЛЕНКОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА БАСМОВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА ДИМОВА
                     ИВЕЛИНА КРАСИМИРОВА ОПРОВА
                     ИЛИЯ КИРИЛОВ КИСЬОВ
                     ИНКА ДОБРЕВА ДИМОВА
                     ЙОАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ФАКИРОВ
                     ЙОРДАН ТАЧЕВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН ТОШЕВ ТАЧЕВ
                     ЙОРДАН ХРИСТИНОВ ЮЛИЯНОВ
                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА РАДОЙНОВА
                     ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ТАНАНОВА
                     ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА КАРАИВАНОВА
                     КАЛИНКА ГЕНЕВА КЮЧУКОВА
                     КАЛИНКА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
                     КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ НЕНОВ
                     КАЛЯ ПЕТРОВА БОЗАЛИЕВА
                     КАРМЕНА КАТЕВА КОСТОВА
                     КАТЕРИНА АНГЕЛОВА СРЕБРЕВА
                     КАТЯ АТАНАСОВА МОРЯКОВА
                     КАТЯ КОСТОВА АТАНАСОВА
                     КАТЯ ХРИСТОВА ИЛИЕВА
                     КЕРА КОСТАДИНОВА КАТЕВА
                     КИРИЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     КИРИЛ НИКОЛОВ БАНЕВ
                     КИРЧО ЙОРДАНОВ КОЛЕВ
                     КОЙНА ДРАГИЕВА СТОЙКОВА
                     КОСТАДИН ВЪЛЧЕВ КОСТАДИНОВ
                     КОСТАДИН ИВАНОВ КЮЧУКОВ
                     КОСТАДИН ХРИСТОВ МОРЯКОВ
                     КРАСИМИР ИВАНОВ ОПРОВ
                     КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ ЯНЕВ
                     КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА КАТЕВА
                     КРЕМЕНА НИКОЛАЕВА НЯГОЛОВА
                     КРЪСТИНА ДИМИТРОВА КОСТОВА
                     МАГДАЛЕНА ИЛИЕВА ДОБРЕВА
                     МАРА ПЕТРОВА ВЪЛЧЕВА
                     МАРГАРИТА ВЪЛЧЕВА ДОЙЧЕВА
                     МАРИЕЛА СЕВОВА СТАЙКОВА
                     МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ЗАЙКОВА
                     МАРИЙКА ДИМИТРОВА КАРАКОЛЕВА
                     МАРИЙКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЙКА СТОЕВА ВАНГЕЛОВА
                     МАРИЙКА ТОДОРОВА ФАКИРОВА
                     МАРИЙКА ХРИСТОВА МАТЕВА
                     МАРИНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     МАРИНКА ДИМИТРОВА МИТЕВА
                     МАРИЯ БЛАГОЕВА ЕЛЕНКОВА
                     МАРИЯ БЛАГОЕВА КИСЬОВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МОСКОВА
                     МАРИЯ ДИМОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ЯНЧЕВА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА ВАНГЕЛОВА
                     МАРИЯ КИРИЛОВА РАЕВА
                     МАРИЯ КРАСИМИРОВА ОПРОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА НИКОЛОВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА АВРАМОВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ ТОНЧЕВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯН АТАНАСОВ КАУКОВ
                     МАРИЯН НИКОЛОВ ДОБРЕВ
                     МАРИЯНА КИРЧЕВА СТОЕВА
                     МАРИЯНА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
                     МАРТИН КРЪСТЕВ ДОБРЕВ
                     МАТА КИРИЛОВА ЯНЧЕВА
                     МАЯ АЛЕКСАНДРОВА ТРИФОНОВА
                     МАЯ РУМЕНОВА ХРИСТОВА
                     МИЛЕН ТОДОРОВ ЛОЗАНОВ
                     МИЛЕН ТРЕНДАФИЛОВ СЛАВОВ
                     МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПИДОШЕВА
                     МИЛЕНА ЕМИЛОВА МИШЕВА-ВИДЕВА
                     МИЛЕНА ЯНЕВА ДИМИТРОВА
                     МИНКА КОЛЕВА СТРАШНИКОВА
                     МИНКА ФАНКОВА ДИМИТРОВА
                     МИРЕНА НИКОЛАЕВА НЯГОЛОВА
                     МИТКО АЛЕКСАНДРОВ ВЪЛЧЕВ
                     МИТКО ПЕНЧЕВ ДИМИТРОВ
                     МИТКО СТАВРЕВ ГЕОРГИЕВ
                     МИТРА ГОСПОДИНОВА ПИДОШЕВА
                     МИТРА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     МИТРА КУМАНОВА СЛАВОВА
                     МИТРА ПЕТРОВА КАЛАЙДЖИЕВА
                     НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА БАХЧЕВАНОВА
                     НЕДЯЛКА ГРУДЕВА НЯГОЛОВА
                     НЕДЯЛКА ДИНЕВА ЙОРДАНОВА
                     НЕДЯЛКА ИВАНОВА СТРАШНИКОВА
                     НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     НЕДЯЛКО ПЕНКОВ АТАНАСОВ
                     НЕЛИ ГРОЗЕВА ФИЛЕВА
                     НЕЛИ ИВАНОВА ЛЪСКОВА
                     НЕЛИ СЪЙКОВА ВАСИЛЕВА
                     НИКОЛА АЛЕКОВ КЕРЕДЧИЕВ
                     НИКОЛА АТАНАСОВ ВИДЕВ
                     НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ПАНИЧАРОВ
                     НИКОЛА ГЕОРГИЕВ СТРАШНИКОВ
                     НИКОЛА ДИМИТРОВ СТОЙКОВ
                     НИКОЛА ПЕТРОВ ДЕЛЧЕВ
                     НИКОЛА ТОДОРОВ АВРАМОВ
                     НИКОЛА ФИЛИПОВ СТОЙКОВ
                     НИКОЛАЙ ВЛАДКОВ АНАСТАСОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ НЯГОЛОВ
                     НИКОЛАЙ КИРИЛОВ БАНЕВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛИНКА РАЙЧЕВА ДИМИТРОВА
                     НИЧКА ВАНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     ОГНЯН АНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ
                     ОГНЯН ПЛАМЕНОВ АНГЕЛОВ
                     ОГНЯНКА ГЕОРГИЕВА НАШЕВА
                     ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
                     ПАВЕЛ ИВАНОВ ЖЕЛЕВ
                     ПАВЕЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ПАВЛИН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
                     ПЕНКА КОНСТАНТИНОВА АНГЕЛОВА
                     ПЕТРАНКА ГЕОРГАКИЕВА КАРАТЛИЕВА
                     ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ КЪРАТЛИЕВ
                     ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ ПЕНЕВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАУКОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ
                     ПЕТЪР НИКОЛОВ АВРАМОВ
                     ПЕТЪР СТЕФАНОВ КАЛАЙДЖИЕВ
                     ПЕТЪР СТОЯНОВ ЛЕНКОВ
                     ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ХРИСТОВ РАДОЙНОВ
                     ПЕТЯ АТАНАСОВА ХРИСТОЗОВА
                     ПЕТЯ ДИМИТРОВА КАРАДЖОВА
                     ПЕТЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ПЕТЯ НИКОЛОВА ДИМОВА
                     ПЕТЯ ХРИСТОВА БАХЧЕВАНОВА
                     ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
                     РАДА ПЕТРОВА НАШЕВА
                     РАДКА ИВАНОВА ВИДЕВА-КЪРАТЛИЕВА
                     РАДКА ИВАНОВА ГРУДЕВА
                     РАДКА СТАЙКОВА КАРАДЖОВА
                     РАЙНА БЛАГОВА КОСТОВА
                     РАЙНА ГЕОРГИЕВА МИТРЕВА
                     РАЯ ПЕТРОВА ФАКИРОВА
                     РИЛКА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА
                     РОСИЦА АЧЕВА АНГЕЛОВА
                     РОСИЦА ДИМОВА МОРЯКОВА
                     РОСИЦА ДРАГИЕВА БОЗАЛИЕВА
                     РОСИЦА ИВАНОВА СТОЙКОВА
                     РУМЕН АНГЕЛОВ ЧУЛОВ
                     РУМЯНКА ДИМИТРОВА МИШКОВА
                     САШО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     САШО ЙОРДАНОВ ТАЧЕВ
                     САШО РОСИЦОВ АНГЕЛОВ
                     САШО СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
                     СВЕТЛА САМУИЛОВА ПИДОШЕВА
                     СЕВО ХРИСТОВ СТАЙКОВ
                     СИЙКА ЯНЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     СЛАВЕЯ ИВАНОВА СТРАШНИКОВА
                     СЛАВИ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ
                     СЛАВКА МАРИЕВА ПАВЛОВА
                     СОНЯ ДЕЧКОВА ДЕЛЕВА
                     СОФИЯ ПЕТРОВА СТАНЕВА
                     СОФКА АСЕНОВА ТРИФОНОВА
                     СРЕБРИН ДАНАИЛОВ СРЕБРЕВ
                     СТАВРИ ГЕОРГИЕВ ВАНГЕЛАКЕВ
                     СТАНКА АНГЕЛОВА НАШЕВА
                     СТАНКА АТАНАСОВА СТРАШНИКОВА
                     СТАНКА ДИМИТРОВА КАУКОВА
                     СТАНКА ХРИСТОВА БАСМОВА
                     СТЕФАН БОНЧЕВ ИВАНОВ
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ТРЪНДЕВ
                     СТЕФАН ДАНАИЛОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН ДИМИТРОВ КАРАКОЛЕВ
                     СТЕФАН ДИМИТРОВ КЪРАТЛИЕВ
                     СТЕФАН ИВАНОВ ДИМОВ
                     СТЕФАН ЙОРДАНОВ НАШЕВ
                     СТЕФАН КРЪСТЕВ СЛАВОВ
                     СТЕФАН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     СТЕФАН ПЛАМЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     СТЕФКА ВЪЛКАНОВА СТАЙКОВА
                     СТЕФКА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
                     СТЕФКА ТЕНЕВА КЕЛЛЕВА
                     СТОЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     СТОЯН ПЕТРОВ ЛЕНКОВ
                     СТОЯНКА ЯНЧЕВА МЕХТЕРОВА
                     СУЛТАНА ХРИСТОВА КИРЧЕВА
                     ТАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
                     ТАНЯ КИРИЛОВА УЗУНОВА
                     ТАНЯ МИТРЕВА ЛОЗАНОВА
                     ТАНЯ ПЕТЕВА СТЕФАНОВА
                     ТЕМЕНУГА ГАНЧЕВА БАХЧЕВАНОВА
                     ТЕМЕНУЖКА ХРИСТОВА РАЕВА
                     ТЕНЧО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ТЕНЧО ИВАНОВ ЖЕЛЕВ
                     ТИЛКА ГЕОРГИЕВА ГЮЗЕЛЕВА
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ КЕЛЛЕВ
                     ТОДОР ДИМИТРОВ БАСМОВ
                     ТОДОР ДОБРЕВ КЮЧУКОВ
                     ТОДОР ПЕТРОВ БАСМОВ
                     ТОДОР ПЕТРОВ ЛОЗАНОВ
                     ТОДОР ТРИФОНОВ ТРИФОНОВ
                     ТОДОР ХРИСТОВ ТАНАНОВ
                     ТОНЧО МИЛУШЕВ КОСТОВ
                     ТОШО ЙОРДАНОВ ТАЧЕВ
                     ТРЕНДАФКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
                     ТРЕНДАФКА ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ТРИФОН ТОДОРОВ ТРИФОНОВ
                     ТЯНКА ГЕОРГИЕВА ПИДОШЕВА
                     ФИЛИПИНА НИКОЛОВА СТОЙКОВА
                     ХРИСТИНА ПЕТРОВА ДИМОВА
                     ХРИСТИНА ТЕНЕВА АТАНАСОВА
                     ХРИСТИНА ТОДОРОВА ТАНАНОВА
                     ХРИСТО БОГДАНОВ ИЛИЕВ
                     ХРИСТО БОЖИНОВ СУЛТАНОВ
                     ХРИСТО ГЕНЧЕВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПИДОШЕВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТАНАНОВ
                     ХРИСТО ДРАГИЕВ ЙОРДАНОВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ БАСМОВ
                     ХРИСТО КИРЧЕВ ЙОРДАНОВ
                     ХРИСТО НИКОЛОВ МЕХТЕРОВ
                     ХРИСТО НИКОЛОВ СТАЙКОВ
                     ХРИСТО ПЕТРОВ РАДОЙНОВ
                     ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ГРУДЕВА
                     ЦВЕТКА МИТЕВА КЮЧУКОВА
                     ЦОНКА ХРИСТОВА ТАНАНОВА
                     ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА ЗАХАРИЕВА-ТЕНЕВА
                     ЮЛИЯ НИКОЛОВА РАЕВА
                     ЯНА ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА
                     ЯНИЦА ДИМИТРОВА СУРАДЖИЕВА
                     ЯНКА АНГЕЛОВА АСЕНОВА
                     ЯНКА ВЪЛЧЕВА ПАВЛОВА
                     ЯНКА ГЕОРГАКИЕВА АВРАМОВА
                     ЯНКА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                        за произвеждане на избори за народни представители
                                           на 4 април 2021 г.
                                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
         ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 009
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                         СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
                     ----------------------------------------------------
                     АКСЕНИЯ ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
                     АЛЕКСАНДЪР ДИМОВ ДОБРЕВ
                     АНГЕЛ ВАСИЛЕВ СТАМОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ТРЕНДАФИЛОВ
                     АНДРИАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
                     АНИЦА ПАНАЙОТОВА ГЕНЕВА
                     АННА ЗЛАТКОВА БОЙДЕВА
                     АНТОАНЕТА ВЛАДИМИРОВА АТАНАСОВА
                     АНТОАНЕТА ЖЕЛЯЗКОВА ХРИСТОВА
                     АНТОНИЯ МИТКОВА ТЕНЧЕВА
                     АНЧЕ ПЕТРОВА ГЕШЕВА
                     АПОСТОЛ ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ
                     АСЕНКА КАРАМФИЛОВА ГЕНЕВА
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ
                     БИСЕРКА ДИЧЕВА ИВАНОВА
                     БОЖИДАР КОСТАДИНОВ КОСТОВ
                     БОЙКО РАДОЙКОВ ГЕОРГИЕВ
                     БОЯНА РУМЕНОВА КОСТАДИНОВА
                     ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
                     ВАЛЯ ДИМИТРОВА КОСТОВА
                     ВАЛЯ РУСКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВАНГЕЛ ДИМИТРОВ КАРАМАНОВ
                     ВАНГЕЛУДА ЖЕЛЯЗКОВА ВАСИЛЕВА
                     ВАСИЛ ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ВАСИЛ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     ВЕЛКА ГАНЧЕВА СТЕФАНОВА
                     ВЕНЦИСЛАВ АТАНАСОВ ДОБРЕВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ДИМОВ ДОБРЕВ
                     ВЕСЕЛИН ДИМОВ ДОБРЕВ
                     ВОЙНО МАНЕВ ДИМИТРОВ
                     ГАЛИНА ТРИФОНОВА ПЕТРОВА
                     ГАЛЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
                     ГЕНЧО ПЕТРОВ ГИНЕВ
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АПОСТОЛОВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КИРЯКОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ САВОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ГЕОРГИ КИРИЛОВ ТОПАЛОВ
                     ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ КОСТОВ
                     ГЕОРГИ НЕДЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ РУСЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ТЕНЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ДОБРЕВ
                     ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
                     ГЕРГАНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     ГОСПОДИН ДАМЯНОВ ВАСИЛЕВ
                     ГОСПОДИН НЕДЕВ ТОДОРОВ
                     ГРЕТА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     ГРОЗДАН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     ГРОЗДАНА МИТЕВА ДЕНКОВА
                     ДАНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ
                     ДАРИНА НИКОЛОВА АТАНАСОВА-ИВАНОВА
                     ДАФИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     ДАФИНКА МАРИНОВА ЩЕРЕВА
                     ДЕНА ПЕТРОВА ХРИСТОЗОВА
                     ДЕНКА ПАВЛОВА ГЕРДЖИКОВА
                     ДЕТЕЛИНА ГЕНЧЕВА ПЕТРОВА
                     ДЕЯН АПОСТОЛОВ ПАНАЙОТОВ
                     ДЕЯН ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ
                     ДИАНА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА
                     ДИМИТРИНА ХРИСТОВА ГЕНЕВА
                     ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА КРЪСТЕВА
                     ДИМИТРИНКА ХРИСТОЗОВА ХРИСТОВА
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АПОСТОЛОВ
                     ДИМИТЪР ВАНГЕЛОВ КАРАМАНОВ
                     ДИМИТЪР ВЪЛЧЕВ ХРИСТОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ САВОВ
                     ДИМИТЪР ДИМОВ ХРИСТОВ
                     ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ СЛАВОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЮДЖЕНОВ
                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЯНЕВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ МАЖДРАКОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ЯНЕВ МИХАЙЛОВ
                     ДИМО ДОБРЕВ ХРИСТОВ
                     ДИЯН ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ДИЯН ХРИСТОЗОВ ДОЙЧЕВ
                     ДОБРИНКА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
                     ДОБРИНКА ПАВЛОВА ГЕНЕВА
                     ДОБРИНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДОБРИНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ДОНКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
                     ДОНКА ПЕТКОВА ГОСПОДИНОВА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА КАДЪНОВА
                     ЕЛЕНА НИКОЛОВА ВЕЛИНОВА
                     ЕЛЕНА НИКОЛОВА ПАНАЙОТОВА
                     ЕЛЕНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
                     ЕЛЕНА ПЕТРОВА ВАКОВА
                     ЕЛЕНА ТРИФОНОВА ГЕНЕВА
                     ЕЛЕНКА ЙОРДАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ЖЕЛЯЗКО ПЕТРОВ ДИМОВ
                     ЖЕЛЯЗКО ТАСЕВ ГЕШЕВ
                     ЖИВКО ТРИФОНОВ ОВЧАРОВ
                     ЖУЛИЕТА ДИМИТРОВА РУСЕВА
                     ЗДРАВКО ТАСЕВ ТАСЕВ
                     ЗЛАТА КОЛЕВА ИВАНОВА
                     ЗЛАТКА МИТКОВА ГЕРДЖИКОВА
                     ЗЛАТКА ТОДОРОВА КОСТОВА
                     ЗЛАТКО АНГЕЛОВ БОЙДЕВ
                     ЗЛАТКО ДИМИТРОВ СЛАВОВ
                     ЗЛАТКО НЕДЯЛКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН АПОСТОЛОВ ПАНАЙОТОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ВАКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ВАКОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ЧАНКОВ
                     ИВАН ЙОРДАНОВ ВАНГЕЛОВ
                     ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН НЕДЯЛКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН СЛАВЧЕВ ИВАНОВ
                     ИВАНКА АНГЕЛОВА КАРАМАНОВА
                     ИВАНКА ДЕЛЧЕВА МАЖДРАКОВА
                     ИЛИЯ ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ
                     ЙОРДАН ИВАНОВ ВАНГЕЛОВ
                     КАЛИН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
                     КАМЕЛИЯ БОРИСЛАВОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА РУСЕВА
                     КАТЕРИНА КРЪСТЕВА ДОБРЕВА
                     КАТИНА АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА
                     КАТИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
                     КАТЯ ДОБРЕВА ПАНАЙОТОВА
                     КАТЯ ЖЕЛЯЗКОВА СТАМОВА
                     КАТЯ НИКОЛОВА ПАНАЙОТОВА
                     КИЧКА ДИМИТРОВА ФИЛИПОВА
                     КИЧКА ПЕТРОВА ФИЛИПОВА
                     КОЛЬО ДОБРЕВ ВЪЛКАНОВ
                     КОСТАДИН ВАСИЛЕВ КОСТОВ
                     КОСТАДИН ИВАНОВ КОСТОВ
                     КОСТАДИН МИХАЙЛОВ КОСТОВ
                     КОСТАДИН НЕДЯЛКОВ ИВАНОВ
                     КРАСИМИР ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
                     КРАСИМИР СТАНКОВ ДИМИТРОВ
                     КРАСИМИР ТОНЕВ ПЕТРОВ
                     ЛИЛИЯ МИТКОВА ДИМИТРОВА
                     ЛОРА КРАСИМИРОВА ПОПОВА
                     ЛЮБКА ИВАНОВА ГЕШЕВА
                     МАРА КОЛЕВА ПЕТРОВА
                     МАРИЙКА ЖЕЛЯЗКОВА МИХАЙЛОВА
                     МАРИН ПЕНЕВ КОЛЕВ
                     МАРИН ПЕТРОВ ГИНЕВ
                     МАРИО РУМЕНОВ БЛАГОЕВ
                     МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ВАНГЕЛОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА РАДЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ВАНГЕЛОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯ СТЕФАНОВА КОСТАДИНОВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА МИТЕВА
                     МАРИЯН ГРОЗДАНОВ ХРИСТОВ
                     МАРИЯН НАЙДЕНОВ ОВЧАРОВ
                     МАРИЯНА ДИМИТРОВА ГЪЛЪБОВА
                     МАРКО ЛЮБОМИРОВ ЛАМБОВ
                     МАРТИН КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ
                     МАРУСЯ ВЪЛКАНОВА БОЙДЕВА
                     МЕРИАН РУМЕНОВА БЛАГОЕВА
                     МИГЛЕНА АТАНАСОВА СТАНКОВА
                     МИЛЕНА БЛАГОЕВА ПЕТРОВА
                     МИЛЮ КОЛЕВ ИВАНОВ
                     МИМА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
                     МИТКО ДИМОВ ДОБРЕВ
                     МИТКО ДОБРЕВ ДИМИТРОВ
                     МИТКО ТЕНЧЕВ ТОДОРОВ
                     МИТРА ИВАНОВА ОВЧАРОВА
                     МИТРА СТОЕВА ЧАНКОВА
                     МИХАЕЛА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
                     МИХАИЛ КОСТОВ МИТЕВ
                     МОНИКА ЕМИЛОВА ЯНЕВА
                     НЕВЕНА ИВАНОВА СТОЙЧЕВА
                     НЕДКА АНГЕЛОВА КИРЯКОВА
                     НЕДКО ГЕОРГИЕВ НЕДЕВ
                     НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     НЕДЯЛКО ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
                     НИКОЛА ПЕТРОВ ФИЛИПОВ
                     НИКОЛА СТЕФАНОВ ЧЕРНЯШКИ
                     НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
                     НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ ХРИСТОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕНЕВ СТЕФАНОВ
                     НИКОЛАЙ РУМЕНОВ КОСТАДИНОВ
                     НИКОЛАЙ ХРИСТОВ НЕСТОРОВ
                     НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА КИРЯКОВА
                     НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА СКЕРЛЕВА
                     НИКОЛИНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
                     НИКОЛИНА МИЛЕВА АТАНАСОВА
                     НИКОЛИНА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
                     НИКОЛИНА ТОДОРОВА ЯНКОВА
                     НИНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА
                     ПАНАЙОТ ДИМОВ ПАНАЙОТОВ
                     ПЕНЬО МАРИНОВ КОЛЕВ
                     ПЕНЮ НИКОЛОВ СТЕФАНОВ
                     ПЕТКО НИКОЛОВ МИТЕВ
                     ПЕТЪР ВАСИЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ПЕТЪР ГЕНЧЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ЖЕЛЯЗКОВ СТАНКОВ
                     ПЕТЪР НИКОЛОВ ФИЛИПОВ
                     ПЕТЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕТЯ ХРИСТОВА ВЪТЕВА
                     РАДОСЛАВ ГРОЗДАНОВ ХРИСТОВ
                     РОСЕН ГЕОРГИЕВ РУСЕВ
                     РОСИЦА АТАНАСОВА КОСТОВА
                     РОСИЦА СТОЙЧЕВА БОРИСОВА
                     РУМЕН КОСТАДИНОВ ВЕЛИНОВ
                     РУСКА КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА
                     СВЕТЛА ТАСЕВА ТАСЕВА
                     СИЙКА ГЕОРГИЕВА СТАЙКОВА
                     СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     СЛАВЕЙ ПЕТРОВ СЛАВЧЕВ
                     СЛАВИ ХРИСТОВ СЛАВОВ
                     СНЕЖАНА МИТКОВА ТОДОРОВА
                     СТАЙКА ТАСЕВА ГОСПОДИНОВА
                     СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ ГЪЛЪБОВ
                     СТАНКА БОРИСОВА КАДЪНОВА
                     СТАНКА ТАНЕВА ТРЕНДАФИЛОВА
                     СТАНКО ДИМИТРОВ СТАНКОВ
                     СТЕФАН КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ
                     СТЕФАН ХРИСТОВ СТАЙКОВ
                     СТОЙКА СЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТОЙЧО БОРИСОВ СТЕФАНОВ
                     СТОЙЧО ГИНЕВ ГЪЛЪБОВ
                     СТОЯН ЛЮБОМИРОВ ЛАМБОВ
                     СТОЯНКА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА
                     ТАНКА ГЕОРГИЕВА ПИСАРЕВА
                     ТАНКА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
                     ТАНЯ МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТАНЯ МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА
                     ТАСЮ ЖЕЛЯЗКОВ ГЕШЕВ
                     ТАСЮ ЗДРАВКОВ ТАСЕВ
                     ТЕДИ ЖЕЛЯЗКОВА ГЕШЕВА
                     ТИНА КОСТАДИНОВА АТАНАСОВА
                     ТИНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
                     ТИХОМИР ИВАНОВ ВАКОВ
                     ТОНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     ТОНКА СТОЙКОВА САВОВА
                     ТОНЧО ИВАНОВ КОСТОВ
                     ТОНЮ ЖЕЛЯЗКОВ ГЕШЕВ
                     ТЯНКА ЖЕЛЯЗКОВА ФИЛИПОВА
                     ТЯНКА ПЕНЕВА ЧЕРНЯШКА
                     ХРИСТИНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     ХРИСТИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
                     ХРИСТО ДИМОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО НЕДКОВ ВАСИЛЕВ
                     ХРИСТО НЕСТОРОВ ГЕНЕВ
                     ХРИСТО НИКОЛОВ МИТЕВ
                     ХРИСТО ПЕТКОВ МИТЕВ
                     ХРИСТО СЛАВОВ СЛАВОВ
                     ХРИСТО СЛАВОВ ХРИСТОЗОВ
                     ХРИСТО ТОНЧЕВ ВАСИЛЕВ
                     ХЮСЕИН АДЕМ ХЮМЕТ
                     ЦВЕТА ПАНАЙОТОВА ФОТЕВА
                     ЦВЕТЕЛИНА НЕДКОВА ВАСИЛЕВА
                     ЦВЕТКА РАДИНОВА СТАНКОВА
                     ЦОНКА МАНЕВА АТАНАСОВА
                     ЦОНКА ТАСЕВА МАРКОВА
                     ЯВОР ТАНЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ЯНКА ДИМИТРОВА ГЕШЕВА
                     ЯНКА МАРКОВА ЛАМБОВА
                     ЯНКО ХРИСТОЗОВ ГЕНЕВ
                     ЯНЮ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                        за произвеждане на избори за народни представители
                                           на 4 април 2021 г.
                                 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
         ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 010
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                         СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
                     ----------------------------------------------------
                     АЛБЕНА АНГЕЛОВА СТЕФАНОВА
                     АЛБЕНА АТАНАСОВА КИРЧЕВА
                     АЛБЕНА ДАНАИЛОВА ВЕЛЧЕВА
                     АЛБЕНА ЕМИЛОВА ВАСИЛЕВА
                     АЛБЕНА ЕМИЛОВА СТЕФАНОВА
                     АЛБЕНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
                     АЛБЕНА ИЛИЕВА ХРИСТОВА
                     АЛБЕНА МИЛКОВА РАЙЧЕВА
                     АЛБЕНА МИТКОВА РАЙЧЕВА
                     АЛБЕНА МИТКОВА СТОЕВА
                     АЛБЕНА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
                     АЛБЕНА ТИНКОВА АНГЕЛОВА
                     АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ИЛИЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ МИРЧЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ СТЕФАНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
                     АЛЕКСИ АСЕНОВ МИРЧЕВ
                     АЛИНА АНЕВА МИТЕВА
                     АНА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
                     АНА АПОСТОЛОВА ДИМИТРОВА
                     АНА АСЕНОВА СТОЕВА
                     АНА ГЕОРГИЕВА БАКЪРДЖИЕВА
                     АНА МИТКОВА ШИШМАНОВА
                     АНА НАСКОВА САМУИЛОВА
                     АНА САШЕВА МИТКОВА
                     АНА СТЕФАНОВА КОЛЕВА
                     АНА ХРИСТОВА ЮГОВА
                     АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ СТЕФАНОВ
                     АНГЕЛ АНДРЕЕВ ЙОНКОВ
                     АНГЕЛ АСЕНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ АСЕНОВ ГАЙДАЖИЕВ
                     АНГЕЛ АСЕНОВ КОЗЛЕВ
                     АНГЕЛ АСЕНОВ МИРЧЕВ
                     АНГЕЛ АСЕНОВ МИТКОВ
                     АНГЕЛ АСЕНОВ ХРИСТОВ
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ ЙОНКОВ
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ КИРЧЕВ
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ СТОЯНОВ
                     АНГЕЛ ВЕЛКОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ВЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ СТОЕВ
                     АНГЕЛ ЕМИЛОВ СТОЙКОВ
                     АНГЕЛ ЗДРАВКОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ЗДРАВКОВ ИЛИЕВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ АСЕНОВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ СТЕФАНОВ
                     АНГЕЛ КАТЕВ АТАНАСОВ
                     АНГЕЛ КОЛЕВ ЙОРДАНОВ
                     АНГЕЛ МИТЕВ МИТЕВ
                     АНГЕЛ МИТЕВ СТОЯНОВ
                     АНГЕЛ РАЙЧЕВ ГАЙДАЖИЕВ
                     АНГЕЛ РАШКОВ ЕНЧЕВ
                     АНГЕЛ РУМЕНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ СЕРГЕЕВ АНЕВ
                     АНГЕЛ СТЕФАНОВ КОЛЕВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
                     АНГЕЛ ШИДЕРОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ЩЕРЕВ МИНЧЕВ
                     АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА ЩЕРЕВА
                     АНГЕЛИНА ЕНЧЕВА МИТКОВА
                     АНГЕЛИНА ЗЛАТКОВА МАРКОВА
                     АНГЕЛИНА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
                     АНГЕЛИНА НАДЕЖДОВА НИКОЛОВА
                     АНГЕЛИНА ОГНЯНОВА МИХАЙЛОВА
                     АНГЕЛИНА РАЙЧЕВА ГАЙДАЖИЕВА
                     АНГЕЛИНА РУМЕНОВА НИКОЛОВА
                     АНГЕЛИНА ШИДЕРОВА АНГЕЛОВА
                     АНДОН ЗДРАВКОВ РАЙЧЕВ
                     АНДРЕЙ АСЕНОВ АНДОНОВ
                     АНДРЕЙ ДАНАИЛОВ СТЕФАНОВ
                     АНДРЕЙ ДУРАНОВ ЙОНКОВ
                     АНЕТА ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     АНЕТА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
                     АНЕТА МИРЧЕВА МИХАЙЛОВА
                     АНКА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА
                     АНКА ДАНАИЛОВА ВЕЛЧЕВА
                     АНКА ИВАНОВА МИТЕВА
                     АНКА ЛИЛЯНОВА ХРИСТОВА
                     АНКА САШЕВА СТЕФАНОВА
                     АНКА СЛАВОВА АНГЕЛОВА
                     АНТОАНЕТА МИТКОВА СТОЕВА
                     АНТОАНЕТА САШЕВА МИРЧЕВА
                     АНТОН МИРЧЕВ РАШКОВ
                     АНТОН РАШКОВ МИРЧЕВ
                     АСЕН АЛЕКСАНДРОВ АСЕНОВ
                     АСЕН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
                     АСЕН АНГЕЛОВ МИРЧЕВ
                     АСЕН АНГЕЛОВ МИТЕВ
                     АСЕН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     АСЕН АНГЕЛОВ ЩЕРЕВ
                     АСЕН АТАНАСОВ КОЗЛЕВ
                     АСЕН БОНЧЕВ ИЛИЕВ
                     АСЕН ДУРАНОВ АНДОНОВ
                     АСЕН ЖЕКОВ МИТКОВ
                     АСЕН МИРЧЕВ АНГЕЛОВ
                     АСЕН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
                     АСЕН ОГНЯНОВ АНГЕЛОВ
                     АСЕН ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ
                     АСЕН ЩЕРЕВ ИЛИЕВ
                     АТАНАС АНГЕЛОВ КИРЧЕВ
                     АТАНАС ДИЯНОВ ЙОРДАНОВ
                     АТАНАС ЗДРАВКОВ КИРЧЕВ
                     АТАНАС ЙОРДАНОВ КОЛЕВ
                     АТАНАС КИРЧЕВ АНГЕЛОВ
                     АТАНАС МАРИНОВ ЙОНКОВ
                     АТАНАС МИШЕВ КИРЧЕВ
                     АТАНАС РАЙЧЕВ СТОЕВ
                     АТАНАС СТЕФАНОВ ЙОНКОВ
                     АЧО РУСЕВ ЕНЧЕВ
                     БОЖИДАР АСЕНОВ ЩЕРЕВ
                     БОЖИДАР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
                     БОРИСЛАВ АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ
                     БОЯН САШЕВ ХРИСТОВ
                     БОЯНА АНДОНОВА РАЙЧЕВА
                     БОЯНА ЗЮМБЮЛОВА ЗДРАВКОВА
                     ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
                     ВАЛЕНТИН ЕМИЛОВ АНГЕЛОВ
                     ВАЛЕНТИН ИВАНОВ МАНЧЕВ
                     ВАЛЕНТИН МИТКОВ СТЕФАНОВ
                     ВАЛЕНТИНА МИТКОВА ЗДРАВКОВА
                     ВАЛЕНТИНА РАШКОВА ЕНЧЕВА
                     ВАСИЛ СЛАВОВ МАНЕВ
                     ВАСИЛКА ДАНЧЕВА МИТЕВА
                     ВАСИЛКА МИЛКОВА РАЙЧЕВА
                     ВАСИЛКА МИШЕВА ЕНЧЕВА
                     ВАСКО АНГЕЛОВ КОЛЕВ
                     ВЕЛИНА ДАНАИЛОВА ВЕЛЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА ВЕНЦИСЛАВОВА ЕНЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА МИНЧЕВА КОЛЕВА
                     ВЕЛИЧКА СЛАВОВА РАШКОВА
                     ВЕЛКО АНГЕЛОВ ВЕЛКОВ
                     ВЕЛКО ИВАНОВ БАКЪРДЖИЕВ
                     ВЕЛЧО ГОРАНОВ СТЕФАНОВ
                     ВЕЛЧО ИВАНОВ ГОРАНОВ
                     ВЕЛЧО САШЕВ ХРИСТОВ
                     ВЕНКО ЯНКОВ ДИМИТРОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ РУМЕНОВ ЗДРАВКОВ
                     ВЕСА ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА
                     ВИОЛЕТА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАЛИНА МАРТИНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ГАЛЯ АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
                     ГАЛЯ ДОРМУШЕВА ЙОРДАНОВА
                     ГАЛЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
                     ГАЛЯ РАШКОВА ХРИСТОВА
                     ГАЛЯ ХРИСТОВА РУСЕВА
                     ГАНКА ДИМИТРОВА АСЕНОВА
                     ГАНКА ИЛИЕВА АРСОВА
                     ГЕОРГИ НЕДЯЛКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕРГАНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
                     ГИНА МАРИЕВА АТАНАСОВА
                     ГИНКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА
                     ГИТА АСЕНОВА МИХОВА
                     ГОРАН ВЕЛЧЕВ ДУРАНОВ
                     ГОРАН ВЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ
                     ГОРАН ИВАНОВ ГОРАНОВ
                     ГОРАН СТЕФАНОВ ДУРАНОВ
                     ГУДА САШЕВА ИВАНОВА
                     ДАНАИЛ ВЕЛЧЕВ ДУРАНОВ
                     ДАНАИЛ ЗДРАВКОВ АНГЕЛОВ
                     ДАНАИЛ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
                     ДАНАИЛ ХРИСТОВ МИТЕВ
                     ДАНИЕЛА МИШЕВА АНГЕЛОВА
                     ДАФИНА АНГЕЛОВА СТЕФАНОВА
                     ДАФИНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
                     ДАФИНКА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА
                     ДАФИНКА ЗОРЕВА СТОЯНОВА
                     ДАФИНКА МИХАЙЛОВА ЕНЧЕВА
                     ДАФИНКА РУМЕНОВА МИТЕВА
                     ДАФИНКА ЮРДАНОВА КИРЧЕВА
                     ДЕНКА АНГЕЛОВА МИТЕВА
                     ДЕЯНА МИТКОВА ИЛИЕВА
                     ДИАНА ЗДРАВКОВА ИЛИЕВА
                     ДИАНА ИВАНОВА ЙОНКОВА
                     ДИДА ЗЮМБИЛОВА ЗДРАВКОВА
                     ДИМИТРИНА СТЕФАНОВА ЕНЧЕВА
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ АРНАУДОВ
                     ДИМИТЪР РУСЕВ АНГЕЛОВ
                     ДИМКА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
                     ДИМКА ЛИЛЯНОВА СТОЕВА
                     ДИМО МИХАЙЛОВ ДИМОВ
                     ДИМО МИХАЙЛОВ РАШКОВ
                     ДИЯН АНГЕЛОВ ЙОНКОВ
                     ДИЯН АСЕНОВ АНДОНОВ
                     ДИЯН САШЕВ ХРИСТОВ
                     ДИЯНА АНДРЕЕВА ЙОРДАНОВА
                     ДИЯНА АНЕВА ДИМИТРОВА
                     ДИЯНА ЗЛАТКОВА ЙОРДАНОВА
                     ДИЯНА ОГНЯНОВА АСЕНОВА
                     ДИЯНА РУМЕНОВА ГАЙДАЖИЕВА
                     ДОНКА ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА
                     ДОНКА МИТКОВА ЕНЧЕВА
                     ДОНКА МИТКОВА РАЙЧЕВА
                     ДУРАН АНДРЕЕВ ЙОНКОВ
                     ДУРАН АТАНАСОВ ЙОНКОВ
                     ЕЛЕНА АНТОНОВА КИРЧЕВА
                     ЕМИЛ АНГЕЛОВ ЕНЧЕВ
                     ЕМИЛ АНКОВ ДИМИТРОВ
                     ЕМИЛ ВАЛЕНТИНОВ ЕМИЛОВ
                     ЕМИЛ ВАСКОВ АНГЕЛОВ
                     ЕМИЛ ЕМИНОВ ХАСАНОВ
                     ЕМИЛ НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ
                     ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА СТОЕВА
                     ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА РАШКОВА
                     ЕМИЛИЯ ЮЛИЯНОВА ЙОСИФОВА
                     ЕМИН ИСМАИЛОВ ХАСАНОВ
                     ЕНЧО ЗДРАВКОВ ЕНЧЕВ
                     ЖАНА ЕНЧЕВА НИКОЛОВА
                     ЖАНЕТА АПОСТОЛОВА ДИМИТРОВА
                     ЖЕКО ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ
                     ЖЕЧКА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА
                     ЖЕЧКА ВЕЛИНОВА НИКОЛОВА
                     ЖИВКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
                     ЖИВКА РУСЕВА КИРЧЕВА
                     ЖИВКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
                     ЖИВКО МИТКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЖОРО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     ЖУЛИЕТА АПОСТОЛОВА ДИМИТРОВА
                     ЖУЛИЕТА АСЕНОВА МИТКОВА
                     ЖУЛИЕТА МИРЧЕВА ЕНЧЕВА
                     ЗАПРЯН НИКОЛОВ МИТЕВ
                     ЗВЕЗДЕЛИНА СЛАВЕЕВА АНДОНОВА
                     ЗДРАВКО АНГЕЛОВ ИЛИЕВ
                     ЗДРАВКО АНГЕЛОВ РАШКОВ
                     ЗДРАВКО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     ЗДРАВКО АНДОНОВ ЗДРАВКОВ
                     ЗДРАВКО ВЕНЦИСЛАВОВ ЗДРАВКОВ
                     ЗДРАВКО ИВАНОВ ГОРАНОВ
                     ЗДРАВКО КИРЧЕВ АНГЕЛОВ
                     ЗДРАВКО РАШКОВ ЕНЧЕВ
                     ЗДРАВКО СТЕФАНОВ РАЙЧЕВ
                     ЗИНКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     ЗИНКА АНГЕЛОВА ЕМИЛОВА
                     ЗИНКА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
                     ЗИНКА АНТОНОВА РАШКОВА
                     ЗИНКА ВАЛЕНТИНОВА АНГЕЛОВА
                     ЗИНКА ВЕЛЧЕВА АНДОНОВА
                     ЗИНКА ИВАНОВА ГОРАНОВА
                     ЗИНКА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
                     ЗИНКА МИШЕВА САШЕВА
                     ЗИНКА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
                     ЗИНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     ЗИНКА ЦОНЕВА МИХАЙЛОВА
                     ЗЛАТКА АЛЬОШЕВА МИЛЕВА
                     ЗЛАТКА АНГЕЛОВА ВЕЛКОВА
                     ЗЛАТКА АНГЕЛОВА ВЪЛЧЕВА
                     ЗЛАТКА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА
                     ЗЛАТКА ИВАНОВА МИЛАДИНОВА
                     ЗЛАТКА МИТЕВА ИВАНОВА
                     ЗЛАТКА РУСЕВА БОНЕВА
                     ЗЛАТКА ЯНКОВА ЕНЧЕВА
                     ЗОРКА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
                     ЗОРКА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
                     ЗОРКА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
                     ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВА ВЪЛЧЕВА
                     ЗОЯ АНГЕЛОВА МИТКОВА
                     ЗОЯ АСЕНОВА ЙОРДАНОВА
                     ЗОЯ ДИМОВА РАШКОВА
                     ЗОЯ ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА
                     ЗОЯ КИРЧЕВА ХРИСТОВА
                     ЗОЯ МИНКОВА АТАНАСОВА
                     ЗОЯ НИКОЛОВА МАРКОВА
                     ЗОЯ РАШКОВА ЕНЧЕВА
                     ЗОЯ САШЕВА СТЕФАНОВА
                     ЗОЯ СТОЯНОВА РУМЕНОВА
                     ЗОЯ ХРИСТОВА СТОЙКОВА
                     ЗЮМБИЛА АНГЕЛОВА МИТЕВА
                     ЗЮМБИЛА АНТОНОВА ПАНАЙОТОВА
                     ЗЮМБИЛА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ЗЮМБИЛА ЖИВКОВА МИТКОВА
                     ЗЮМБИЛА ОГНЯНОВА МИХАЙЛОВА
                     ЗЮМБИЛА СЛАВОВА МАНЕВА
                     ЗЮМБИЛКА ЗДРАВКОВА ЕНЧЕВА
                     ЗЮМБЮЛА АСЕНОВА ЩЕРЕВА
                     ЗЮМБЮЛА МИТКОВА АНДОНОВА
                     ЗЮМБЮЛА САШЕВА ИВАНОВА
                     ЗЮМБЮЛА ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     ЗЮМБЮЛКА ЕМИЛОВА ЕНЧЕВА
                     ЗЮМБЮЛКА ЖУЛИЕТОВА МИТКОВА
                     ИБРО САШЕВ СТЕФАНОВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ БАКЪРДЖИЕВ
                     ИВАН АСЕНОВ ШИДЕРОВ
                     ИВАН ГОРАНОВ СТЕФАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ СТОЕВ
                     ИВАН ЗОЕВ БАКЪРДЖИЕВ
                     ИВАН ИВАНОВ МИТЕВ
                     ИВАН МИХАЙЛОВ РАШКОВ
                     ИВАН РАЙЧЕВ СТОЕВ
                     ИВАН СТЕФАНОВ АРСОВ
                     ИВАНКА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
                     ИВЕТА САШЕВА СТЕФАНОВА
                     ИЛИЯ СЛАВОВ МАНЕВ
                     ИЛИЯН МИШЕВ САШЕВ
                     ИЛИЯН САШЕВ АСЕНОВ
                     ЙОРДАН АНГЕЛОВ ВЕЛИКОВ
                     ЙОРДАНКА АНТОНОВА МИРЧЕВА
                     КАЛИ АЧОВА ВЕЛИНОВА
                     КАРМЕНА БОРИСОВА СТЕФАНОВА
                     КАТЯ АНГЕЛОВА ГАЙДАЖИЕВА
                     КАТЯ АНГЕЛОВА ЙОНКОВА
                     КАТЯ АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
                     КАТЯ АТАНАСОВА КОЗЛЕВА
                     КАТЯ ВЪЛЧЕВА АНГЕЛОВА
                     КАТЯ ЕМИЛОВА СТЕФАНОВА
                     КАТЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     КАТЯ МИХАЙЛОВА ДИМОВА
                     КАТЯ МИХОВА МИЛАДИНОВА
                     КАТЯ ОГНЯНОВА АНДРЕЕВА
                     КАТЯ РУМЕНОВА АНГЕЛОВА
                     КАТЯ САШЕВА ЙОНКОВА
                     КАТЯ ТИНКОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     КИРИЛ ДИМИТРОВ СТОЕВ
                     КИРИЛКА АСЕНОВА СТАЙКОВА
                     КИРЧО АТАНАСОВ КИРЧЕВ
                     КОЛЬО САШОВ ИВАНОВ
                     КОСТА МАРИНОВ АТАНАСОВ
                     КОСТА МАРИНОВ КОСТОВ
                     КРАСИМИР СТЕФАНОВ МАРИНОВ
                     ЛИЛЯН ИВАНОВ СТОЕВ
                     ЛИЛЯН САШЕВ ИВАНОВ
                     ЛИЛЯН ХРИСТОВ ИВАНОВ
                     ЛИЛЯНА ВЕЛЧЕВА СТОЙКОВА
                     ЛИЛЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ЛИЛЯНА САШЕВА ИВАНОВА
                     ЛИЛЯНА СИЛВИЕВА АНГЕЛОВА
                     МАГДАЛЕНА ИВАНОВА РАШКОВА
                     МАРГАРИТА ВАЛЕНТИНОВА МИХАЙЛОВА
                     МАРГАРИТА ХРИСТОВА ЮРДАНОВА
                     МАРИАНА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА
                     МАРИЙКА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА
                     МАРИН АТАНАСОВ ЙОНКОВ
                     МАРИН КОСТОВ АТАНАСОВ
                     МАРИН КОСТОВ АТАНАСОВ
                     МАРИНА АСЕНОВА КИРЧЕВА
                     МАРИЯ АНДРЕЕВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯ АСЕНОВА ИЛИЕВА
                     МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА СТЕФАНОВА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯ МИШЕВА АНГЕЛОВА
                     МАРИЯ РУМЕНОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА РУМЕНОВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА СТОЯНОВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА МИТЕВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА МИТЕВА
                     МАЯ АНГЕЛОВА ДУРАНОВА
                     МАЯ ЖУЛИЕТОВА АСЕНОВА
                     МИЛКА АНГЕЛОВА ЩЕРЕВА
                     МИЛКА ЕМИЛОВА СТЕФАНОВА
                     МИЛКА САШЕВА АНГЕЛОВА
                     МИЛКО АНГЕЛОВ МИТЕВ
                     МИЛКО ИВАНОВ МИХАЛЕВ
                     МИЛКО РАЙЧЕВ ИВАНОВ
                     МИМА ЗДРАВКОВА АНГЕЛОВА
                     МИНА АНГЕЛОВА МИТЕВА
                     МИНА АТАНАСОВА САШЕВА
                     МИНА ВЪЛЧЕВА СТЕФАНОВА
                     МИНА СТЕФАНОВА МИТЕВА
                     МИНКА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА
                     МИНКА АСЕНОВА МИРЧЕВА
                     МИНКА АТАНАСОВА КОЗЛЕВА
                     МИНКА ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА
                     МИНКА ЗДРАВКОВА РАЙЧЕВА
                     МИНКА КАРАМФИЛОВА АНДОНОВА
                     МИНКА ЛИЛЯНОВА ХРИСТОВА
                     МИНКА НАСКОВА САМУИЛОВА
                     МИНКА РУСЕВА ДОЙЧЕВА
                     МИНКА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
                     МИНКО РУСЕВ АНГЕЛОВ
                     МИРЧО АНГЕЛОВ МИРЧЕВ
                     МИРЧО АНТОНОВ МИРЧЕВ
                     МИРЧО МИХАЙЛОВ РАШКОВ
                     МИТКО АНДРЕЕВ АТАНАСОВ
                     МИТКО ВАЛЕНТИНОВ СТЕФАНОВ
                     МИТКО ГЕОРГИЕВ МИТЕВ
                     МИТКО ЖИВКОВ МИТКОВ
                     МИТКО КРАСИМИРОВ МАРИНОВ
                     МИТКО МАРИЕВ ИВАНОВ
                     МИТКО РАЙЧЕВ ИВАНОВ
                     МИТКО РАШКОВ МИТЕВ
                     МИТКО РУМЕНОВ СТОЕВ
                     МИТКО САШЕВ АНГЕЛОВ
                     МИТКО САШЕВ ИВАНОВ
                     МИТКО САШЕВ МИТКОВ
                     МИТКО СЛАВОВ МАНЕВ
                     МИТКО СЛАВОВ СТОЕВ
                     МИТКО СТЕФАНОВ ИВАНОВ
                     МИТКО СТЕФАНОВ МИХАЙЛОВ
                     МИТКО ХРИСТОВ МИТЕВ
                     МИТРА СТАНКОВА РАЙЧЕВА
                     МИТЮ СТОЯНОВ МИТЕВ
                     МИХАИЛ АНГЕЛОВ КОЛЕВ
                     МИХАИЛ ДИМОВ РАШКОВ
                     МИХАИЛ ДИМОВ РАШКОВ
                     МИХАИЛ МИРЧЕВ МИХАЙЛОВ
                     МИХАИЛ РАШКОВ АТАНАСОВ
                     МИХАИЛ СТЕФАНОВ КОЛЕВ
                     МИХО АТАНАСОВ МИЛАДИНОВ
                     МИШО АНГЕЛОВ МИТЕВ
                     МИШО ЗИНКОВ АНГЕЛОВ
                     МИШО САШЕВ АСЕНОВ
                     НАДА СТОЯНОВА АРНАУДОВА
                     НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА
                     НЕВРА ДУРАНОВА СТЕФАНОВА
                     НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА УЖЕНОВА
                     НЕДЯЛКА МИХАЛЕВА АСЕНОВА
                     НЕНЧО ТОДОРОВ КАМБУРОВ
                     НИКОЛАЙ АСЕНОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ЗДРАВКОВ ИЛИЕВ
                     НОРА ЩИЛЯНОВА АНДОНОВА
                     ОГНЯН АНГЕЛОВ СТОЯНОВ
                     ОГНЯН АСЕНОВ АНГЕЛОВ
                     ОГНЯН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
                     ОГНЯН ЕМИЛОВ АНГЕЛОВ
                     ОГНЯН МАРИНОВ АТАНАСОВ
                     ОГНЯН ПАВЛОВ АНКОВ
                     ПАВЕЛ АНКОВ ПАШОВ
                     ПЕНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     ПЕНКА ОГНЯНОВА МИТЕВА
                     ПЛАМЕН АСЕНОВ ОГНЯНОВ
                     РАЙНА ЕМИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     РАЙЧО АНГЕЛОВ ГАЙДАЖИЕВ
                     РАЙЧО ИВАНОВ СТОЕВ
                     РАШКО ДИМОВ РАШКОВ
                     РАШКО ЗДРАВКОВ ЕНЧЕВ
                     РАШКО МИРЧЕВ РАШКОВ
                     РАШКО ЯНКОВ ЕНЧЕВ
                     РЕНИ ФИДАНОВА БОЯНОВА
                     РОСЕН МИТКОВ АСЕНОВ
                     РУМЕН АНГЕЛОВ КОЛЕВ
                     РУМЕН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
                     РУМЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ЗДРАВКОВ
                     РУМЕН ЗДРАВКОВ ЕНЧЕВ
                     РУМЕН МИТКОВ СТОЯНОВ
                     РУМЕН МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ
                     РУМЕН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
                     РУМЕН СТЕФАНОВ АРСОВ
                     РУМЕН СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
                     РУМЕН СТОЯНОВ СТОЕВ
                     РУМЕН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     РУМЯНА ЗАХАРИЕВА СТЕФАНОВА
                     РУМЯНА НАДКОВА МИТЕВА
                     РУСИ АНГЕЛОВ ЕНЧЕВ
                     РУСИ КОСТОВ ЙОРДАНОВ
                     РУСИ МИНКОВ АНГЕЛОВ
                     РУСИ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
                     РУСИ ХРИСТОВ ДОЙЧЕВ
                     РУСИ ХРИСТОВ РУСЕВ
                     РУСКА ИВАНОВА АРНАУДОВА
                     САНА ДЕМИРЕВА ХРИСТОВА
                     САРА ХРИСТОВА ЕНЧЕВА
                     САРА ЮРДАНОВА КИРЧЕВА
                     САША АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     САШО АНГЕЛОВ ВЕЛКОВ
                     САШО АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
                     САШО АНДОНОВ ЗДРАВКОВ
                     САШО АСЕНОВ ПАШОВ
                     САШО АСЕНОВ СТЕФАНОВ
                     САШО ДИМИТРОВ РУСЕВ
                     САШО ДИЯНОВ ХРИСТОВ
                     САШО ЛИЛЯНОВ ХРИСТОВ
                     САШО МИТКОВ АНГЕЛОВ
                     САШО ХРИСТОВ ИВАНОВ
                     СВЕТЛА РАШКОВА ДИМОВА
                     СВЕТЛАНА АНГЕЛИНОВА КОЛЕВА
                     СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА ДИМОВА
                     СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ МИТЕВ
                     СЕВДА ВЕЛЧОВА ИВАНОВА
                     СЕВДА МИТКОВА РАШКОВА
                     СЕДЕФКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
                     СЕРГЕЙ АНЕВ МИТКОВ
                     СИЙКА ЗОЕВА БАКЪРЖИЕВА
                     СИЙКА НИКОЛОВА КИРИЛОВА
                     СИЛВИЯ АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА
                     СИМЕОН ЮЛИЯНОВ ДИМИТРОВ
                     СЛАВЕЙКА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
                     СЛАВИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
                     СНЕЖАНА ИВАНОВА МИТЕВА
                     СНЕЖАНА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА
                     СОНЯ ЗИНКОВА АНГЕЛОВА
                     СОНЯ ХРИСТОВА ТОДОРОВА
                     СОФИЯ ЖЕЛЯЗКОВА АСЕНОВА
                     СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
                     СТЕФАН АНГЕЛОВ КОЛЕВ
                     СТЕФАН АСЕНОВ АНДОНОВ
                     СТЕФАН АТАНАСОВ ЙОНКОВ
                     СТЕФАН АТАНАСОВ СТОЯНОВ
                     СТЕФАН ДУРАНОВ АНДОНОВ
                     СТЕФАН ЗДРАВКОВ РАЙЧЕВ
                     СТЕФАН ЗДРАВКОВ ХРИСТОВ
                     СТЕФАН КРАСИМИРОВ МАРИНОВ
                     СТЕФАН МАРИНОВ ЙОНКОВ
                     СТЕФАН МИТКОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН МИТКОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН МИХАЙЛОВ КОЛЕВ
                     СТОЯН РУМЕНОВ СТОЕВ
                     СТОЯН РУМЕНОВ СТОЯНОВ
                     СУЗАНА ЖИВКОВА МИТКОВА
                     ТАНА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА
                     ТИНКА АЛЕКСАНДРОВА ВЪЛЧЕВА
                     ТИНКА КОЛЕВА АНГЕЛОВА
                     ТИНКА МИРЧЕВА АНГЕЛОВА
                     ТИНКА МИТКОВА МИТКОВА
                     ТИНКА НИКОЛАЕВА АСЕНОВА
                     ТИХОМИР МИТКОВ СТЕФАНОВ
                     ТОДОР ХРИСТОВ ТОДОРОВ
                     ФАНКА АНГЕЛОВА ЩЕРЕВА
                     ФАНКА АСЕНОВА СТЕФАНОВА
                     ФАНКА БОРИСОВА ИЛИЕВА
                     ФАНКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
                     ФАНКА ЕМИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ФАНКА МИТЕВА ЕМИЛОВА
                     ФАНКА РУМЕНОВА АНГЕЛОВА
                     ФАНКА ХРИСТОВА МИТЕВА
                     ФАНКА ШИДЕРОВА ЩЕРЕВА
                     ФИДАНКА АСЕНОВА ДИМОВА
                     ФИДАНКА ЗЛАТКОВА ОГНЯНОВА
                     ФИДАНКА МИТКОВА СТОЕВА
                     ФИЛКА ХРИСТОВА РУСЕВА
                     ХРИСТИНА АНГЕЛОВА РАШКОВА
                     ХРИСТИНА КРАСИМИРОВА СТЕФАНОВА
                     ХРИСТО АНГЕЛОВ АТАНАСОВ
                     ХРИСТО АНГЕЛОВ СТОЙКОВ
                     ХРИСТО АНЕВ ЮГОВ
                     ХРИСТО ДАНАИЛОВ МИТЕВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ РУСЕВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
                     ХРИСТО ЕМИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ АРСОВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ХРИСТО КАТЕВ ГАЙДАЖИЕВ
                     ХРИСТО МИТЕВ АНГЕЛОВ
                     ХРИСТО МИХАЙЛОВ ИСКРЕВ
                     ХРИСТО РУСЕВ ЙОРДАНОВ
                     ХРИСТО САШЕВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО СЛАВОВ МАНЕВ
                     ХРИСТО СТЕФАНОВ АРСОВ
                     ХРИСТО ТОДОРОВ ИЛИЕВ
                     ЦВЯТКО РУСЕВ ЕНЧЕВ
                     ЦОНКА ЗЛАТКОВА ВЕЛКОВА
                     ШИБИЛ МИГЛЕНОВ МИЛЕНОВ
                     ШИДЕР АНГЕЛОВ ЩЕРЕВ
                     ШИНКА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
                     ШИНКА ВЪЛКОВА АНГЕЛОВА
                     ШИНКА РУСЕВА АНГЕЛОВА
                     ШИНКА СТЕФАНОВА АРСОВА
                     ЮЛИЯН СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ
                     ЮЛИЯНА КАРАМФИЛОВА АНДОНОВА
                     ЮРДАН КИРЧЕВ ЮРДАНОВ
                     ЯНА ВАЛЕНТИНОВА ЕМИЛОВА
                     ЯНКА БОНЧЕВА ИВАНОВА
                     ЯНКА ДИМИТРОВА АСЕНОВА
                     ЯНКА ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА
                     ЯНКА ИВАНОВА ШИДЕРОВА
                     ЯНКА СТОЯНОВА РУМЕНОВА