gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Община Любимец се намира в източната част на Хасковска област. Заема територия от 335 кв.км и се нарежда на шесто място в областта по този показател. На изток граничи с община Свиленград и Република Гърция, на юг - с община Ивайловград и на запад - с общините Маджарово и Харманли. Населението на общината наброява 11 880 души. Средната географска гъстота е 32 д/кв.км при 54 д/кв.км за областта и 75 д/кв.км за страната. По този показател общината се нарежда на седмо място.

Община Любимец има изключително добро транспортно-географско положение. През землището на общината и през самия град Любимец преминават международния път Е-80, който свързва Западна и Централна Европа през София,  Пловдив,  Хасково,  Любимец и Свиленград с Истанбул, Близкия Изток, Азия и Северна Африка. Край Любимец ще премине и автомагистрала "Марица", която има същото направление както Е-80. Освен шосейният коридор от тук преминава и ж.п. линията от Западна и Централна Европа през София - Пловдив - Димитровград - Любимец за Свиленград, Истанбул и Близкия Изток. Електрифицирането на участъка Пловдив - Свиленград ще подобри ж.п.-транспорта на територията на община Любимец.