IMG LozenПо проект на НЧ "Просвета-1928" с. Лозен, общ. Любимец бяха раздадени хранителни продукти, лични предпазни средства и дезинфектанти на 52 нуждаещи се домакинства от селото. Общият брой на бенефициентите е 137 души, като в обхвата на помощта попадат самотно живеещи възрастни и хора с увреждания, многодетни семейства, безработни лица, самотни родители и малцинствени групи. 

Всяко домакинство получи по 33,540 кг. хранителни продукти, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти за ръце. Общо бяха раздадени малко над 1 744 кг. храни, 150 предпазни маски и 52 дезинфектанта, на обща стойност 4 971,16 лева. IMG Lozen 2

Финансирането идва от  Фонд „Обединени срещу COVID-19“, който е създаден по инициатива на Български дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България, за да подкрепи местни общности в България, пострадали от кризата с коронавируса.

За по-добрата отчетност, във връзка с реализацията на проекта, заинтересованите лица могат да получат необходимата информация в периода 01 – 31 юли 2020 г., всеки работен ден в Кметство село Лозен или на имейл lozen_ch@abv.bg .

lozen 4Народно читалище "Просвета-1928" с. Лозен дари предпазно облекло, маски, ръкавици, дезинфектанти и оборудване на Центъра за спешна медицинска помощ в гр. Любимец. Дарението бе връчено от Секретаря на читалището Христо Янъков и получено от завеждащия филиала Величка Дойчева и дежурния екип.  

Дарените материали са на обща стойност малко над 1000 лева и са  закупени по проект на читалището, финансиран от  Фонд „Обединени срещу COVID-19“. 

lozen 3Фондът е създаден по инициатива на Български дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България, за да подкрепи местни общности в България, пострадали от кризата с коронавируса.

За постигане на по-добра отчетност, по отношение реализацията на проекта, заинтересованите лица могат да получат необходимата информация в периода 01 – 31 юли 2020 г.,  всеки работен ден в Кметство село Лозен или на имейл lozen_ch@abv.bg .

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА "ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ - ЛИЧНО СТОПАНСТВО"Уважаеми жители на община Любимец,

Уведомяваме Ви, че във връзка с измененията на Закона за ветеринарномедицинската дейност от 14.02.2020 г., е променен реда за регистрация на „животновъден обект – лично стопанство“.

Всички собствениците и ползватели на животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни в лични стопанства тип „заден двор“, се задължават да регистрират животновъдния си обект – лично стопанство.

Регистрацията на „животновъден обект - лично стопанство“ по населени места се осъществява чрез подаване в кметството/кметското наместничество на Заявление-декларация по образец на Българска агенция по безопасност на храните: „Образец ЗХОЖКФ-17Д/ Утвърден със Заповед №РД 11-525/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ“. Заявлението може да се изтегли от прикачения файл след съобщението или да се получи в Деловодството на община Любимец.

На регистрация „животновъден обект - лично стопанство“ подлежат всички селскостопански животни:  Едри преживни животни, дребни преживни животни, прасета за угояване, еднокопитни, зайци и птици.

За стопаните, които за закупили прасета, но нямат регистриран обект, реда за узаконяване на обекта е следния:

  1. Акт за възбрана от ветеринарния лекар;
  2. Подаване на Заявление за регистриране на животновъден обект – лично стопанство по образец в кметството/кметското наместничество;
  3. Заплащане на такса за вземане на кръвна проба, цената на която е 48лв. и се превежда по банков път;
  4. Вземане на кръвна проба от ветеринарен лекар, която е една за животновъден обект, т.е. ако се гледат 2 или 3 бр. прасета се взема кръв само на едно от тях;
  5. При отрицателни резултати на взетата проба се извършва регистрация на обекта чрез маркиране на прасетата.

 

Регистрацията е безплатна!

Заявление-декларация на Българска агенция по безопасност на храните

 

От 01.07.2020 г., се възобновяват приемните дни за граждани на Кмета на общината и Заместник-кметовете .

 

Приемни дни на Кмета на община Любимец: всеки първи и последен петък на месеца от 14.30 ч.

Заместник- кметове: Всеки работен ден сутрин от 9.00 до 12.00 часа и следобяд от 14.00 до 17.00 часа 

Със своя заповед Кметът на община Любимец разрешава, читано от 15.06.2020 г. , Клуб „50+“ в НЧ „Братолюбие-1884“; Клуб на хората от третата възраст, находящ се на ул. "Отец Паисий" № 3 гр.Любимец и Клуб на хората с физически увреждания „Светлина“ да възобновят дейността си.

Отварянето на помещенията ще става при следната организация:

- да се осигури дистанция най-малко от 1,5 м. на лицата, които ги посещават;

- да се осигурят дезинфектанти за ръце на входа на клубовете;

- да се поставят информационни табели информиращи посетителите за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението в клубовете;

- да не се допуска в помещенията на клубовете лица, с прояви на остри респираторни болести/повишена температура, кашлица, хрема и др./;

- плотове, маси, пособия, както и всички контактни повърхности да се почистват с дезинфектанти, минимум три пъти дневно;

- да се поддържа чистотата на всички санитарни възли с дезинфекция на подове, дръжки на врати и др., поставяне на дезинфекционни препарати;

- служителите, отговарящи за хигиената в клубовете, да проветряват и дезинфекцират всички помещения и санитарни възли, съгласно указанията;