gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Anastasov 20

 

От 25 юни 2021 г. приемните дни за граждани на Кмета на община Любимец Анастас Анастасов отново ще бъдат провеждани. Те бяха временно преустановени, за да се спазят изискванията на противоепидемичната обстановка в страната.

Графикът на приемните дни остава същия, както досега - всеки първи и последен петък на месеца от 14.30 ч.

Предварително записване за приемния ден ще става на тел: 03751/8919 или на пропуска на Oбщинска администрация- Любимец.

IMG 0597

 

Още една проекта идея на общинския екип за облагородяване и подобряване на качеството на живот в Любимец получи своята реализация. От няколко дни функционира нова фитнес площадка на открито, която включва комбинирани фитнес уреди – преса за гърди, тренажор за крака, ръце, рамене и гръб; успоредка; гребен тренажор; лежанка; троен лост за външно ползване, кростренажор, уред за въздушно ходене и велоергометър. Уредите са подходящи за провеждане на спорт на открито, както от младежи, така и от възрастни, а теренът е покрит с ударопоглъщаща настилка.

Фитнес площадката е изградена на пространство от 200 кв. м. пред градския стадион и ще може да се ползва свободно от всички желаещи.

Договорът между кмета на общината Анастас Анастасов, МИГ – Любимец – Ивайловград и ДФ „Земеделие“ за изпълнението на проект „Изграждане на открита площадка за фитнес“ бе подписан през м. май миналата година, но извънредната епидемична обстановка и спазването на задължителни законови срокове удължи реалното изпълнение при изграждане на терена и доставките на уредите.

С тази фитнес площадка терените за спорт на открито в общината стават шест. Спортните зали в града също предлагат условия за практикуване на тенис, футбол, баскетбол и волейбол.

IMG 0352Въпреки дъждовното време, на 1 юни децата от Любимец отново получиха своята порция смях и забавление. Първоначално организираният театър на открито се премести в едно от централните заведения в града, за да може малчуганите да съпреживеят емоцията на спектакъла „Добрите бобри“.

IMG 0356Представлението бе наситено с много песни, танци и поучителни елементи, свързани с разделното сметосъбиране. За да провокират децата и да проверят дали са разбрали тематиката, актьорите задаваха въпроси, свързани с цветните контейнери и видовете отпадъци, които трябва да се изхвърлят в тях.

Едночасовото представление завърши с усмивки и вкусен сладолед.

Утре, 02.06.2021 г. от 9.00 ч. ще започне дезинсекция и дезакаризация /пръскане/ по централните общински тревни площи, градския парк и зелени площи. 

Карантинният срок на препарата, след третирането, е 24 часа.

Призоваваме жителите на града и родителите на малки деца, да не допускат посещение в местата, третирани с препарати.

pojar

Със Заповед № РД-09-335/31.05.2021 г., Кметът на община Любимец нарежда да се предприемат поредица от действия, свързани с предотвратяване и гасене на евентуално овъзникнали пожари на територията на общината. 

Част от по-важните мерки са:

- Кметовете и кметските наместници на населените места да запознаят ръководствата на селскостопанските производствени единици и населението с изискванията на настоящата заповед и да се създаде организация за изпълнението й.                                                                    

          Ръководствата на всички земеделски кооперации, собственици, наематели, арендатори и ползватели на земеделските земи

- Да организират изпълнението на изискванията на Наредба № 8121з-968/10.12.2014г., за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

- Да предоставят в участък „ПБЗН”- Любимец схеми с разположение на засетите площи с житни култури, пожарозащитни ивици, пътища за предвижване на пожарната техника и действащите водоизточници.

- Да организират и извършат качествен ремонт, пожарообезопасяване и оборудване с противопожарни уреди и съоръжения селскостопанските машини.

- Да сформират приемателни комисии от специалисти за приемане на селскостопанските   машини,   складове   за   зърно,   зърносушилните   и   фуражните площадки с участието на служители на участък „ПБЗН” – Любимец.

- Да организират извършването на ежедневни прегледи за техническото и противопожарното състояние на машините и съоръженията.

  1. При започване на жътвата:

       - да осигурят разпарцелиране на масивите на участъци за ежедневна работа. Разпарцелирането се осъществява чрез ожънване на посевите, изнасяне на сламата и заораване на ивица с ширина най-малко 6 метра.

       - да разжънат, изнесат сламата и заорат ивица с ширина най-малко 6 метра покрай пътищата от републиканската и общинската пътна мрежа, горски насаждения, пчелини, гробища, а покрай железопътните линии, електрически стълбове и други най-малко 10 метра.

- Да осигурят трактор с четирикорпусен плуг за всяка агрегатна група.

- Да организират и проведат обучение и инструктаж на всички механизатори и участници в кампанията по прибирането на реколтата.

- Да организират охрана и наблюдение на посевите, площадките, складовете и на селскостопанската техника, която остава на полето след работа, и ги оборудват с необходимите противопожарни уреди и съобщителна техника.

- Да осигурят ограждане на фуражните площадки и сеновалите, и изораване на ивици с ширина 5 метра от външната страна на оградата.

- Да осигурят обектите с необходимата противопожарна техника, съоръжения и средства за пожарогасене.

- При оказване на помощ с жътвена и транспортна техника от други региони, да се уведомят съответните органи на участък „ПБЗН”-Любимец за извършване на проверка по обезопасяването й.

- Да изпълняват указанията на органите на участък „ПБЗН”-Любимец и им оказват съдействие при изпълнение на задачи свързани с пожарната безопасност.

 

Пълният текст на заповедта може да разгледате от тук.